Рішенням Запорізької обласної ради 25. 12. 2014р. №26Сторінка1/4
Дата конвертації25.04.2016
Розмір0.85 Mb.
  1   2   3   4ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням Запорізької обласної ради

25.12.2014р.

№ 26Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва

в Запорізькій області на 2015-2016 роки

м. Запоріжжя

2014

ЗМІСТХарактеристика Програми


3

 1. Вступ
7

 1. Стан і аналіз проблем малого і середнього підприємництва в регіоні
8

 1. SWOT-аналіз розвитку підприємницького середовища
14

 1. Головна мета Програми та очікувані результати
17

 1. Організація контролю за ходом виконання Програми
20

 1. Проекти Комплексної програми розвитку малого і середнього

підприємництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки


21

 1. Заходи щодо забезпечення розвитку малого підприємництва
26


ХАРАКТЕРИСТИКА

Комплексної програми розвитку малого і середнього підприємництва

в Запорізькій області на 2015 – 2016 роки


1.

Загальна характеристика регіону:

 

Площа території (тис. км кв.) – 27,2

Кількість населення (тис. чол.) – 1769,4 (на 01.09.2014)

Специфіка – потужний промисловий потенціал (електроенергетика, металургійна, машинобудівна галузі промисловості), розвинутий агропромисловий комплекс (по галузях сільського господарства – рослинництво та тваринництво), туризм

Відсоток безробітних до всього працездатного населення (%) – 7,4 (на 01.07.2014)

Перелік територій, які відносяться до:

зон інвестиційної привабливості – 25, перелік та детальна інформація на сайті www.investmentzp.org.ua

територій пріоритетного розвитку – відсутні

єврорегіонів – відсутні2.

Дата затвердження Програми

(найменування і номер відповідного рішення)
Рішення Запорізької обласної ради від ____________ № ____

3.

Головний замовник Програми:
Головний розробник Програми:
Співрозробники:


Громада Запорізької області
Департамент економічного розвитку і торгівлі Запорізької обласної державної адміністрації
Структурні підрозділи Запорізької облдержадміністрації;

Запорізька обласна рада;

Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»;

Запорізька торгово-промислова палата;

Запорізький обласний союз промисловців та підприємців (роботодавців) «Потенціал»;

громадські організації підприємців Запорізької області4.

Мета Програми


Забезпечення сталого розвитку малого та середнього підприємництва, зростання його інвестиційної та інноваційної активності, підвищення рівня його конкурентоспроможності та внеску у забезпечення соціально-економічного зростання Запорізької області

5.

Перелік пріоритетних завдань Програми:


Пріоритетними напрямами та завданнями Програми є:

 • забезпечення якісного, прозорого державного та муніципального регулювання сферою господарської діяльності;

 • якісне реформування системи надання адміністративних послуг суб’єктам звернень;

 • пошук нових фінансових інструментів для розвитку бізнесу, розширення видів фінансової підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва;

 • подальший розвиток інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва, у тому числі в малих містах та сільській місцевості;

 • адаптація та стимулювання підприємств до експорту продукції в країни ЄС в рамках дії Угоди про зону вільної торгівлі;

 • підвищення конкурентоспроможності та інвестиційно-інноваційної привабливості малого і середнього підприємництва в Запорізькій області;

 • розвиток та підтримка нових видів діяльності малого і середнього підприємництва, зокрема у сфері зеленого (сільського) туризму.

6.

Очікувані кінцеві результати від реалізації Програми в динаміці змін цільових показників:

Дані станом на початок дії Програми

Очікувані показники

(прогноз) 

Кількість діючих суб’єктів МСП / кількість суб’єктів МСП на 10 тис. чол. населення (од.)

15040 / 81

15760 / 84

 

Чисельність працюючих у суб’єктів МСП (осіб)

184619

188300

 

Кількість фізичних осіб – підприємців (осіб)

96000

103260

 

Питома вага суб’єктів МСП у загальному обсягу реалізованої продукції регіону (%)

44

46

 

Надходження до бюджетів від суб’єктів МСП (тис. грн.)

2470

2580

 

Кількість об’єктів інфраструктури підтримки суб’єктів МСП (од.)

бізнес-центри

бізнес-інкубатори

технопарки

лізингові центри

фінансово-кредитні установи: кредитні спілки, установи взаємного кредитування

фонди підтримки підприємництва

інвестиційні, інноваційні фонди і компанії

біржі

інформаційно-консультативні установистрахові компанії

аудиторські фірми


186


9

2

01

55
2


2

6
21

71

17198

9

40

1

57


2
3

6
23

74

19


 

Залучення суб’єктів МСП до виконання робіт/послуг за державні кошти – кількість (од.) / обсяги (тис. грн.)

950 / 590000

1000 / 650000

 

Кількість підприємців, що пройдуть підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації (осіб)

1200

1500

 

Кількість створених робочих місць (од.)

4700

5300

7.

Терміни і етапи реалізації Програми

2015-2016 роки

8.

Перелік цільових проектів і підпрограм

Виконавець:


Виконавець: ПРОЕКТИ:

 1. .«Бізнес-інкубатор «БІ-Запоріжжя»;

 2. «Запоріжжя агротуристичне»;

 3. «Бізнес-інкубатор соціальних проектів і коворкинг центр для молоді «Business studio»;

 4. «Етносело – розвиток зеленого туризму у селі Червоноказацьке як запорука сталого розвитку села»;

 5. «Клуб багатіїв»;

Державна організація «Регіональний фонд підтримки підприємництва в Запорізькій області»;

 1. «Школа бізнесу»

Запорізька торгово-промислова палата. 

9.

Джерела фінансування Програми


Кошти обласного бюджету, інші джерела, які не заборонені законодавством.

Обласний бюджет – 3204 тис. грн. (згідно з додатком), у т.ч. видатки обласного бюджету за роками:

2015 рік – 1602,5 тис. грн.;

2016 рік – 1601,5 тис. грн.10.

Система організації контролю за виконанням Програми


Контроль за ходом виконання Програми здійснює постійна комісія обласної ради з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва, Департамент економічного розвитку і торгівлі обласної державної адміністрації.

Передбачається щоквартальне подання інформації про хід виконання Програми до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва
І. ВСТУП

На сьогодні Україна заходиться у процесі реформування вітчизняної економіки до стандартів, норм та правил Європейського Союзу.

Інтеграція України до Європейського Союзу відкриває нові можливості перед українським бізнесом. Водночас, інтеграція несе певні загрози та вимагає бути відповідальним, конкурентоспроможним, витривалим до кризових, стресових економічних ситуацій.

Кожен регіон України, у тому числі Запорізька область, зацікавлені у сталому та ефективному розвитку малого і середнього бізнесу. Саме це коло суб’єктів є найбільш мобільним до економічних змін, зорієнтованим на потреби конкретного споживача (клієнта), забезпечує самозайнятість населення та створення нових робочих місць.

Регіональна політика з підтримки розвитку малого та середнього підприємництва є одним із пріоритетних напрямів діяльності місцевих органів влади.

Потенціал позитивного впливу малого та середнього підприємництва на соціально-економічні процеси регіонального розвитку не може використовуватися в повному обсязі до того часу, поки не будуть усунені негативні фактори, а також обґрунтовані шляхи та механізми поступального розвитку діяльності малих та середніх підприємств як важливого сектора національної економіки.

З огляду на це все більшу значимість набуває діалог влади та бізнесу з прийняття спільних рішень щодо усунення проблемних питань, які перешкоджають веденню підприємницької діяльності.

Комплексна програма розвитку малого і середнього підприємництва в Запорізькій області на 2015-2016 роки (далі – Програма) є результатом консолідування зусиль органів державної влади, місцевого самоврядування, суб’єктів малого та середнього підприємництва, об’єднань і спілок підприємців.

У Програмі визначено пріоритетні напрями та основні завдання розвитку малого і середнього підприємництва області на 2015 – 2016 роки, шляхи та механізми їх реалізації, які конкретизуються у додатку «Заходи щодо забезпечення розвитку малого і середнього підприємництва».

Програма розроблена з урахуванням основних положень законів України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», інших нормативно-правових актів, а також Європейського напряму розвитку вітчизняної економіки.


ІІ. Аналіз розвитку малого і середнього підприємництва

в Запорізькій області
Мале та середнє підприємництво (далі – МСП) як Запорізької області, так і України в цілому є найбільш вразливим до фінансово-економічної кризи та змін законодавства, в результаті чого кількісні показники його розвитку демонструють як зростання, так і падіння.

На сьогодні з боку держави та регіональної влади забезпечено низку позитивних кроків зі спрощення ведення підприємницької діяльності, зокрема, зменшено адміністративний тиск на підприємців з боку контролюючих органів, реформується та вдосконалюється система надання адміністративних послуг фізичним та юридичним особам, оптимізуються дозвільні процедури у сфері господарської діяльності та процес започаткування підприємницької діяльності.Кількість суб’єктів малого і середнього підприємництва

У Запорізькій області питома вага МСП від загальної кількості підприємств – суб’єктів підприємницької діяльності складає 99,8 % (Рис. 1.).Рис. 1.
МСП на рівні з великими промисловими підприємствами відіграють важливу соціальну роль у працевлаштуванні населення. На підприємствах малого і середнього бізнесу працює майже 64 % від загальної кількості працюючих на підприємствах області.

Хоча, у загальному обсязі реалізованої продукції питома вага великих підприємств в області перевищує питому вагу МСП: 56,7 % проти 43,3 % . Однак, таке перевищення не є домінуючим.

Індикатором розвитку підприємницької сфери є показник кількості суб’єктів підприємництва на 10 тис. осіб. У 2013 році у Запорізькій області на 10 тис. осіб наявного населення припадало 79 малих підприємств, що на 3,9 % більше попереднього року (в 2012 – 76 малих підприємств).

У порівнянні з середнім показником по Україні кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення по Запорізькій області є меншою на 3 підприємства, або на 3,6 % (Рис. 2.).

Рис. 2. Кількість малих підприємств на 10 тис. осіб наявного населення, одиниць.

Однак, спостерігається значна диференціація за цим показником за територіальною ознакою – від 111 одиниць в м. Запоріжжя до 28 одиниць у Кам’янсько-Дніпровському районі. Вирівнюванню цього показника сприятиме підвищення ділової активності населення, інвестиційної привабливості, розвиток інфраструктури підтримки підприємництва, державного-приватного партнерства, робота влади щодо легалізації бізнесу, особливо на приморських територіях (Рис. 3.).

53

Запорізький

68

7442

111


72

58

4450

Мелітопольський

42

Бердянський

65

Токмацький

68

5645

35

6728

77

6877

92

10546

74

Енергодар

44

Рис. 3. Кількість малих підприємств по містах і районах області на 10 тис. осіб.

За підсумками 2013 року кількість малих підприємств в Запорізькій області склала 14119 одиниць, або 104,2 % до попереднього року (2012 рік – 13553 одиниць). На кінець 2014 року очікувана кількість малих підприємств має скласти 14400 одиниць, або 102 % до 2013 року.

Кількість середніх підприємств у 2013 році зменшилася і склала 635 одиниць, або 87,7 % до попереднього року (2012 рік – 724 одиниць). За підсумками 2014 року кількість середніх підприємств у Запорізькій області за попередніми даними складе 640 одиниць, або 100,8 % до 2013 року.

Кількість фізичних осіб-підприємців, які зареєстровані як платники податків, у 2013 році склала 118400 осіб, що на 0,2 % менше від попереднього року.

Рис. 4. Кількість фізичних осіб-підприємців у Запорізькій області.


На кінець 2014 року очікується зменшення кількості фізичних осіб-підприємців до 96000 осіб, або 81,1 % до 2013 року. Причиною цього є те, що у 2014 році податковим законодавством для фізичних осіб-підприємців спрощено процедуру закриття підприємницької діяльності. Лише протягом січня – жовтня 2014 року припинили діяльність 26302 фізичні особи - підприємці, тоді як новостворених – 1291 фізичних осіб - підприємців.

Зменшенню кількості фізичних осіб – підприємців та масовому закриттю цього виду підприємницької діяльності також сприяє складна економічна та цінова ситуація в країні, обмеженість фінансово-кредитних ресурсів для розвитку підприємницької діяльності тощо.

За період з 01.07.2013 по 01.07.2014 відбулося зменшення кількості фермерських господарств з 2332 одиниць до 2315 одиниць, або на 0,7 %.

Крім того, зменшилася площа землі, яка обробляється фермерами: на 01.07.2014 – 347,9 тис. га сільськогосподарських угідь, або 98,7 % до показника попереднього року (на 01.07.2013 році – 352,4 тис. га). Це відбулося у першу чергу через тривалу процедуру оформлення земельних ділянок, великі розміри орендної плати за користування цими земельними ділянками, великі ставки земельного податку тощо.Зайнятість та оплата праці у сфері малого підприємництва

Суспільна роль малого та середнього бізнесу не обмежується економічними показниками. МСП реалізує одну з найважливіших функцій – працевлаштування працездатного населення.

По факту, щороку спостерігається зменшення кількості найманих працівників у сфері малого бізнесу. Причиною цього вперш за все є значне податкове навантаження на суб’єктів МСП та адміністративних тиск з боку контролюючих, адміністративних органів. Як наслідок проходить трансформація МСП в інший вид підприємницької діяльності – у фізичні особи - підприємців.

У 2013 році середньорічна кількість найманих працівників малих підприємств зменшилася порівняно з попереднім роком на 6,2 % (у 2012 році зменшилася на 2,1 %) та становила 71466 осіб, або 24,9 % загальної кількості найманих працівників підприємств області (Рис. 5.).

Середня кількість працівників на одному малому підприємстві у 2013 році складала 5 осіб, у 2012 році – 6 осіб.

Крім того, у 2013 році через зменшення кількості середніх підприємств, зменшилася кількість найманих працівників на середніх підприємствах на 7,4 %. При цьому, кількість працівників на одному середньому підприємстві у 2013 році збільшилася проти попереднього року на 5,3 %.

Кількість найманих працівників у фізичних осіб – підприємців за 2013 рік зменшилася на 4,4 тис. осіб, або на 13,6 %.

Рис. 5. Кількість найманих працівників на МСП за 2011-2013 роки, тис. осіб.

За структурою зайнятості 22,3 % найманих працівників малих підприємств працюють в оптовій та роздрібній торгівлі; ремонті автотранспортних засобів і мотоциклів, 19,1 % – у промисловості. На середніх підприємствах 47,5 % загальної кількості найманих працівників працювали в промисловості.

На кінець 2014 року очікується, що кількість найманих працівників у малому та середньому підприємництві, а також у фізичних осіб - підприємців залишиться на рівні 2013 року.Співвідношення кількості найманих працівників, які працюють на одному підприємстві за розмірами підприємств

Роки

Підприємства

Великі

Середні

Малі

Кількість найманих працівників

Середньомісячна заробітна плата, грн.

Кількість найманих працівників

Середньомісячна заробітна плата, грн.

Кількість найманих працівників

Середньомісячна заробітна плата, грн.

2011

2321

3635,56

143

1879,43

6

1359,15

2012

4547

4230,27

169

2331,00

6

1639,70

2013

4483

4394,11

178

2324,00

5

1740,15

Темп змін з 2011

193,1 %

120,8 %

124,5 %

123,6 %

83,3 %

128 %

Незважаючи на зменшення кількості найманих працівників у малому підприємництві, МСП має значний вплив на економічно-соціальний розвиток області. Про це свідчить виявлена стійка тенденція щодо збільшення кількості найманих працівників у середньому підприємництві та зростання середньомісячної заробітної плати як на середніх, так і на малих підприємствах.

Найбільша заробітна плата по середніх підприємствах спостерігалася у сфері промисловості, по малих підприємствах – оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів.
Обсяг реалізованої продукції МСП та фінансовий результат

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) у 2013 році на середніх підприємствах склав 29,5 млрд. грн., або 25,9% загальнообласного обсягу, на малих – 19,7 млрд. грн., або 17,4%. Найбільшу питому вагу по цьому показнику серед середніх підприємств займали підприємства промисловості 47,8%, серед малих – підприємства оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів (49,2%).

Середньорічний обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) у 2013 році на одного працюючого на малих підприємствах склав 276 тис. грн., на середніх підприємствах – 260,4 тис. грн.

МСП розвивається майже в усіх галузях господарського комплексу області (Рис. 6.).

Так, у 2013 році найбільша частка загальної кількості малих підприємств була зосереджена у сфері оптової та роздрібної торгівлі, ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів, а це: 4147 малих підприємств або 29,4 %.

Середні підприємства найбільш зосереджені були у сфері промисловості – 224 одиниці, або 35,3 %.

Рис. 6. Частка МСП від загальної їх кількості за видами економічної діяльності у 2013 році, відсотки.

У 2013 році МСП отримали прибутковий фінансовий результат до оподаткування: результат середніх підприємств області становив 497,5 млн. грн., малих підприємств – 250,2 млн. грн.

Кількість підприємств, що одержали прибуток у 2013 році від загальної чисельності, становить: на середніх підприємствах – 65,6 %, або 416 одиниць (сума прибутку 1417,3 млн. грн); на малих підприємствах – 66,7 %, або 9417 одиниць (сума прибутку 1291,8 млн. грн.).

Негативний фінансовий результат отримали суб’єкти МСП, які здійснювали діяльність у сфері: будівництва (середні підприємства спрацювали із загальним сальдо -40,2 млн. грн.; малі підприємства -24,7 млн. грн.); тимчасового розміщування й організації харчування (середні підприємства -46 млн. грн.; малі підприємства -5,4 млн. грн.).

Середні підприємства отримали негативний фінансовий результат у сфері: транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності -16,2 млн. грн.; операцій з нерухомим майном -69,1 млн. грн.; адміністративного та допоміжного обслуговування -1,8 млн. грн.

Малі підприємства спрацювали з негативним фінансовим результатом у сфері: фінансовій та страховій діяльності -61,7 млн. грн.; професійній, науковій та технічній діяльності -26,9 млн. грн.; охорони здоров’я та надання соціальної допомоги -1,3 млн. грн.

Очікувати позитивний фінансовий результат МСП можливо за умови стійкої та доступної фінансово-кредитної підтримки суб’єктів МСП, врегулювання питань прозорої податкової та адміністративної системи.Надходження від діяльності МСП

За даними Головного управління Державної фіскальної служби у Запорізькій області обсяг надходжень від діяльності суб’єктів МСП до зведеного бюджету області за підсумками 2013 року зменшився на 5,5 % до 2012 року і склав 2438,6 млн. грн.

Питома вага надходжень до бюджетів усіх рівнів зросла у суб’єктів малого підприємництва з 27,04 % у 2012 році до 27,8 % у 2013 році.

Натомість, у суб’єктів середнього підприємництва питома вага надходжень зменшилася з 24,7 % у 2012 році до 22,4 % 2013 року.

Протягом 9 місяців 2014 року обсяг надходжень від діяльності суб’єктів МСП до зведеного бюджету області склав 1855,5 млн. грн. (або 76,1 % до підсумків 2013 року). Питома вага надходжень до бюджетів усіх рівнів за 9 місяців 2014 року склала від діяльності: суб’єктів малого підприємництва 29,3 %; суб’єктів середнього підприємництва 22,2 %.

  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка