Рішенням Вченої ради Міжнародного економіко гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчукаСкачати 295.69 Kb.
Дата конвертації14.04.2016
Розмір295.69 Kb.
Міністерство освіти і науки України

ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет

імені академіка Степана Дем’янчука»

Факультет здоров’я, фізичної культури і спорту
Кафедра здоров’я людини та фізичної реабілітації
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Вченої ради

Міжнародного економіко -

гуманітарного університету

імені академіка Степана Дем’янчука

протокол № 5 від 30.01. 2015р.

Ректор__________ проф. Дем'янчук А.С.

ПРОГРАМА

КОМПЛЕКСНОГО ФАХОВОГО ІСПИТУ

для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»
зі спеціальності 8.01020302 – фізична реабілітація

в галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини»
Затверджено на засіданні кафедри

здоров’я людини та фізичної реабілітації

протокол № 4 від 9.01.2015р.

завідувач кафедри

проф. Поташнюк І.В.____________

Затверджена на Раді факультету ЗФКС протокол № 5 від 10.01. 2015р. Декан________ проф. Завацька Л.А.
Рівне - 2015

Розроблено та внесено: ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука»

Розробники програми: д.п.н., проф. Поташнюк І.В.

Обговорено та рекомендовано до затвердження навчально-методичною комісією ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «13» січня 2014 року, протокол №5

Затверджено Вченою радою ПВНЗ «Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені академіка Степана Дем’янчука» «30» січня 2014 року, протокол №5

Пояснювальна записка
Вступний іспит з фізичної реабілітації передбачає перевірку у студентів, в першу чергу, їх загальнотеоретичної підготовки. Основне завдання – не лише перевірка знань з фундаментальних та спеціальних дисциплін, а і виявлення сформованості студентів широкого кругозору, вміння критично осмислювати і орієнтуватися у всезростаючому потоці наукової інформації. Запорукою цього може бути тільки успішне формування у студентів загальнотеоретичних позицій, оволодіння передовою методологією і міцними знаннями загальних основ фізичного виховання та реабілітаційної роботи.

Програма вступного іспиту, головним чином, включає коло питань, що входять в загальні дисципліни: анатомію людини, фізіологію, фізіологію фізичних вправ, а також з розділів курсу: фізична реабілітація при порушеннях ОРА, фізична реабілітація при порушеннях ССС, нетрадиційні методи оздоровлення, основи фізичної реабілітації, фітотерапію, фізіотерапію, масаж, лікувальну фізичну культуру. Передбачені питання з теорії і методики фізичного виховання та спортивно-педагогічних дисциплін. Тому комплексний державний екзамен є ще і перевіркою готовності фахівця до проведення фізичного виховання та реабілітаційної роботи.

У процесі складання вступного іспиту студент має демонструвати глибоке розуміння теоретичних основ підготовки викладачів фізичного виховання і фізреабілітологів, уміння поєднувати теоретичні і практичні питання, вільно оперувати прикладами з різних напрямів підготовки, виділяти різні аспекти проблем.

Програма вступного іспиту є загальною і обов’язковою для всіх випускників – майбутніх магістрів. Питання, що включені до екзаменаційних білетів, з окремих розділів програми також узгоджені зі змістом і об’єктом вивчення відповідного курсу або розділу в навчальному плані.ЗМІСТ
Основи фізичної реабілітації

Визначення поняття фізична реабілітація. Види, періоди, етапи реабілітації. Загальні питання реабілітації. Термін реабілітація та її розуміння. Завдання, мета та принципи реабілітації. Види, періоди та етапи реабілітації. Фізична реабілітація на етапах відновного лікування. Показання та протипоказання до застосування
Фітотерапія

Підготовка, правила збору, сушіння та зберігання лікарських і харчових рослин. Правила дозування лікарських рослин. Правила збору сушіння та зберігання лікарських рослин. Приготування лікарських форм. Правила дозування лікарських рослин. Співвідношення об’єму і маси лікарських рослин.

Фітотерапія при запальних процесах дихальних шляхів. Клінічні симптоми при запальних процесах дихальних шляхів. Особливості дії лікарських рослин. Перелік лікарських рослин, які використовуються для профілактики і лікування хвороб органів дихання. Рецептура, приготування лікарських форм та вживання.

Фітотерапія при загальних процесах травного тракту. Клінічні симптоми захворювань травного тракту. Вплив лікарських рослин при захворюваннях органів травлення. Рецептура, техніка приготування лікарських форм та їх вживання.

Фітотерапія при запальних процесах нирок та сечовивідних шляхів. Клінічні симптоми захворювань при запальних шляхів. Дія лікарських рослин при захворюваннях нирок і сечовивідних шляхів. Рецептурний збір лікарських рослин. Приготування відварів, напарів, настоїв, настойок та їх вживання.
Нетрадиційні методи оздоровлення

Нетрадиційна медицина та її роль в практичній медицині. Відмінності нетрадиційної медицини від офіційної: лікування цілісного організму, відсутність побічних дій, алергічних реакцій, врахування факторів навколишнього середовища, можливість лікування хронічних захворювань, можливість оздоровлення та самолікування в домашніх умовах, тощо. Основні діагностичні та лікувальні методи нетрадиційної медицини.

Вчення про енергію, меридіани, біологічно активні точки (БАТ) шкіри. Історія розвитку рефлексотерапії, її  роль і місце в сучасній медицині.  Методики впливу на акупунктурні точки. Вчення про енергію, меридіани, біологічно активні точки (БАТ) шкіри. Добовім ритми циркуляції енергії в меридіанах, вплив ритмів природи на циркуляцію енергії (місячні, річні ритми). Розрахунок біоритмів.

Поняття про гомеопатію, як метод нетрадиційної медицини. Основні гомеопатичні симптоми при різних захворюваннях. Принципи застосування гомеопатичних ліків. Найпростіші гомеопатичні ліки в практиці фізичної реабілітації.
Фізична реабілітація при порушенні опорно-рухового апарату

Фізична реабілітація при сколіозах та дефектах постави. Етіологія та патогенез сколіозів та дефектів постави. Класифікація сколіозів та дефектів постави. Клінічна картина. ЛФК. Особливості лікувального масажу. Фізіотерапія сколіозів та дефектів постави.

Фізична реабілітація плоскоступневості та клишоногості. Класифікація плоскоступневості. Клініка та методи діагностики плоскоступневості. ЛФК при плоскоступневості. Особливості масажу при плоскоступневості. Ортопедична корекція при плоско ступневості. Клініка клишоногості. Особливості корегуючої гімнастики при клишоногості та методи утримання в корегованому положенні.

Фізична реабілітація при артрозах. Етіологія та патогенез артрозів. Клінічна картина артрозів різних локалізацій. ЛФК у лікарняний період фізичної реабілітації при артрозах. Масаж в лікарняний період фізичної реабілітації при артрозах. Фізіотерапія в лікарняний період фізичної реабілітації при артрозах. ЛФК в післялікарняний період фізичної реабілітації при артрозах. Лікувальний масаж та фізіотерапія в післялікарняний період фізичної реабілітації при артрозах. Особливості механотерапії та працетерапії при артрозах.

Фізична реабілітація при артритах.Етіологія та патогенез артритів. Клініка неспецифічних артритів. ЛФК в лікарняний період реабілітації при артритах. Масаж та фізіотерапія в лікарняний період фізичної реабілітації при артритах. ЛФК в післялікарняний період фізичної реабілітації при артритах. Масаж та фізіотерапія в післялікарняний період фізичної реабілітації при артритах. Механо- та працетерапія при неспецифічних артритах.

Фізична реабілітація при переломах. Класифікація переломів. Методи лікування переломів: екстензійний метод, фіксаційний метод, операційний метод. Діафізарні переломи. ЛФК І періоду при діафізарних переломах в лікарняний період реабілітації. ЛФК ІІ періоду при діафізарних переломах в лікарняний період реабілітації. Масаж та фізіотерапія в лікарняний період реабілітації. ЛФК в післялікарняний період реабілітації при діафізарних переломах. Масаж, фізіотерапія, механотерапія та працетерапія в цей період.


Лікувальний масаж

Лікувальний масаж – ефективний засіб функціональної терапії. Механізм лікувальної дії масажу. Вплив масажу на окремі системи організму. Форми і методи лікувального масажу. Поєднання лікувального масажу з ЛФК та іншими засобами фізичної реабілітації. Показання і протипоказання до проведення лікувального масажу.

Фізіологічне обґрунтування застосування масажу. Визначення масажу. Історія розвитку вчення про масаж. Класифікація масажу. Показання і протипоказання до призначення масажу. Особливості анатомії і фізіології кістково-м’язової системи. Дія масажу на організм людини. Вплив на кровоносну і лімфатичну системи. Вплив на шкіру. Вплив на зв’язково-суглобовий апарат. Вплив на нервову систему. Вплив на дихальну систему. Вплив на опорно-руховий апарат. Вплив на обмін речовин.

Гігієнічні основи масажних процедур. Методика і техніка проведення масажу. Вимоги до підготовки масажиста. Вимоги до гігієни масує мого. Вимоги до масажного приміщення. Характеристика масажу і його видів. Техніка масажу.

Лікувальна фізична культура

Лікувальна дія фізичних вправ. Форми і методи ЛФК. Будова занять ЛФК. Дихальна Лікувальна дія фізичних вправ. Дозовані тренування. Нейро-гуморальна регуляція. Активна свідома участь. Загально тонізуюча дія. Компенсація втрачених функцій. Побудова заняття. Ввідний розділ, основний, заключний. ЛФК заняття :індивідуальні, мало групові, групові.

Лікувальна фізична культура, як один із ефективних методів фізичної реабілітації. Фізичні вправи – основний засіб лікувальної фізичної культури (ЛФК). Фізичні вправи та механізм їх лікувальної дії. Форми занять з ЛФК. Характеристика гімнастичних вправ, які використовуються в ЛФК. Періоди застосування ЛФК. Вимоги до методики проведення занять з ЛФК. Рухові режими. Періоди реабілітації. Ефективність застосування ЛФК у комплексному лікуванні хворих. Покази і протипокази до проведення ЛФК.

Фізіотерапія

Електротерапія постійним струмом. Гальванізація. Визначення поняття гальванізація. Механізм дії постійного струму. Поняття катод і анод. Біохімічні процеси під ними. Фізіологічна дія постійного струму. Показання і протипоказання до гальванізації. Техніка і методика відпуску процедур. Апаратура.

Електротерапія постійним струмом. Електрофорез лікарських речовин. Визначення поняття електрофорез. Приклади електролітичної дисоціації лікарських речовин. Переваги методу електрофорезу. Показання і протипоказання до електрофорезу. Апаратура.

Магнітотерапія. Визначення поняття магнітотерапія. Механізм дії постійних і змінних магнітів. Фізіологічна дія, лікувальні ефекти магнітотерапії. Показання і протипоказання. Техніка і методика відпуску процедур. Апаратура.

Водолікування. Визначення поняття гідротерапії і бальнеотерапії. Механізм дії води. Фізіологічна дія води різних температур. Душі. Види душів. Показання і протипоказання до душів. Ванни. Види ванн. Показання і протипоказання до ванн. Гідрокінезотерапія.

Світлолікування. Інфрачервоне і видиме опромінювання. Визначення поняття про світло. Діапазон світлолікування. Механізм біологічної дії інфрачервоного і видимого опромінювання, лікувальні ефекти. Показання і протипоказання до інфрачервоного і видимого опромінювання. Техніка і методика відпуску процедур. Апаратура.

Світлолікування. УФО (ультрафіолетове опромінювання). Лазеротерапія.Діапазон УФО (ДУФ, СУФ, КУФ). Відмінність біологічної дії ДУФ, СУФ, КУФ. Покази і протипокази до УФО. Техніка і методика відпуску процедур УФО. Апаратура. Лазеротерапія. Фізичні особливості лазерного опромінювання. Механізм біологічної дії і лікувальні ефекти. Показання і протипоказання до лазеротерапії. Техніка і методика відпуску процедур. Апаратура.

Фізіологія людини

Фізіологія нервової системи. Значення нервової системи. Загальний план будови нервової системи. Нейрон, його будова і функції, вікові особливості. Фізіологічні властивості нервової тканини. Синапси, їх структура і функції. Проведення збудження через синапси. Рефлекс і рефлекторна дуга. Поняття про рефлекторне кільце. Процеси збудження і гальмування в нервовій системі, їх взаємозв'язок.

Фізіологія вищої нервової діяльності дітей і підлітків. Предмет та зміст фізіології ВНД. Значення праць І.М. Сєченова, І.П. Павлова для розвитку вчення про ВНД. Особливості умовних і безумовних рефлексів, їх класифікація. Гальмування умовних рефлексів. Типи внутрішнього гальмування. Аналітико-синтетична діяльність головного мозку і динамічний стереотип. Специфічні особливості ВНД людини. Перша і друга сигнальні системи. Типи вищої нервової діяльності.

Фізіологія аналізаторів. Сенсорні системи організму, їх значення для розвитку дітей. Роль сенсорного сприйняття в ранньому дитинстві. Будова ока. Механізм сприйняття світла. Функціональні характеристики ока: рефракція, акомодація, гострота зору. Будова слухової системи. Значення слуху у формуванні мови. Вікові особливості зорового і слухового аналізатора у дітей. Значення і загальна будова нюхової, смакової, вестибулярної, дотикової, больової сенсорних систем. Загальні закономірності переробки інформації в сенсорних системах.

Серцево-судинна система. Внутрішнє середовище організму. Значення серцево-судинної системи. Загальна характеристика крові. Загальна будова серцево-судинної системи. Діяльність серця. Вікові зміни серця. Регуляція кровообігу. Проблема серцево-судинних захворювань.

Система дихання. Значення дихання і будова органів дихання. Механізм дихання. Газообмін у легенях і тканинах. Регуляція дихання. Порушення діяльності і захворювання органів дихання.

Опорно-руховий апарат. Скелет людини. Морфофункціональна характеристика скелетних м'язів. Основні групи м'язів, їх функціональні властивості.

Роль м'язового апарату в розвитку вегетативних функцій. Поліпшення координації роботи м'язів і внутрішніх органів, захисних функцій крові під впливом м'язової діяльності. Фізіологічна гіпертрофія серцевого м'яза. Вплив фізичних вправ на розвиток органів дихання. Вплив м'язового апарату на діяльність травного тракту. Вплив на обмін речовин, роботу органів виділення і кровоток. Фізичні вправи – профілактичний засіб склерозу судин, позитивного впливу на психіку, нервову систему, залози внутрішньої секреції.
Фізична реабілітація при порушенні серцево-судинної системи

Анатомо-фізіологічні особливості серцево-судинної системи. Основні захворювання органів кровообігу та засоби їх реабілітації. Фактори ризику, які визначають рівень захворюваності. Характеристика основних симптомів та синдромів захворювань серця. Артеріальна гіпертензія. Гіпоксичний синдром. Особливості складання програми з фізичної реабілітації.

Засоби фізичної реабілітації при нейроциркуляторній дистонії (НЦД). Поняття «нейроциркуляторна дистонія». Причини виникнення. Класифікація нейроциркуляторної дистонії. Основні клінічні прояви та діагностика. Засоби фізичної реабілітації при нейроциркуляторній дистонії.

Засоби фізичної реабілітації при ендокардиті та перикардиті. Клінічно-морфологічні форми ендокардиту. Рухова активність, показання та протипоказання. Причини виникнення перикардиту. Механізм розвитку хвороби. Комплексна фізична реабілітація.

Етіологія та патогенез міокардиту. Види міокардиту. Клінічні прояви. Фізична реабілітація, показання та протипоказання.

Варикозне розширення вен. Фактори ризику. Стадії. Ускладнення. Методи лікування варикозної хвороби. Лікувальна фізична культура, показання та протипоказання. Масаж, завдання. Фізіотерапевтичне лікування, механізм дії.
Теорія і методика фізичного виховання

Теорія фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна. Предмет теорії фізичного виховання. Джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання. Поняття «фізична культура», «фізичний розвиток», «фізичне виховання», «спорт».

Система фізичного виховання. Основи української національної системи фізичного виховання. Умови функціонування системи фізичного виховання. Мета системи фізичного виховання в Україні. Основні завдання фізичного виховання.

Засоби фізичного виховання. Фізичні вправи як основний засіб фізичного виховання. Техніка фізичних вправ. Характеристика рухів. Класифікація фізичних вправ. Гігієнічні фактори як засіб фізичного виховання.

Принципи побудови процесу фізичного виховання. Принцип свідомості й активності учнів. Принцип наочності. Принцип доступності. Принцип систематичності. Принцип міцності і прогресування.

Методи фізичного виховання. Практичні методи. Методичні прийоми вправляння. Метод використання слова. Метод демонстрації. Засоби навчання.

Основи методики вдосконалення фізичних якостей. Загальна характеристика фізичних якостей людини та методики їх удосконалення. Основи методики розвитку сили. Основи методики вдосконалення витривалості та спритності.

Загальні основи навчання рухових дій. Особливості навчання у фізичному вихованні. Рухові уміння і навички. Механізми формування рухових дій. Структура процесу навчання рухових дій.

Анатомія людини

Структура і функціональна організація клітини. Будова клітини. Хімічний склад. Пластичний обмін. Розмноження та індивідуальний розвиток організмів. Тканини, види, властивості.

Фізіологія збудження і гальмування. Подразливість, подразники, механізми розповсюдження збудження, механізми переходу клітини із стану психологічного спокою в діяльний стан.

Опорно-руховий апарат. Гіподинамія і гіпокінезія, механізми їх виникнення, фізіологічні наслідки. Профілактика гіподинамії і гіпокінезії за допомогою рухової активності.

М’язова система. М’яз як орган. Характеристика груп м’язів. Типи і форми м’язових скорочень. Тонус скелетних м’язів. Структура здійснення регуляції рухів.

Структура функцій нервової системи. Будова нервової тканини. Структура та функції нервової системи. Нейрон, нервовий імпульс, нервові клітини і нервові волокна, поширення потенціалу дії, нервово-м’язові з’єднання, нейромедіатори.

Центральна нервова система. Функціональні зони кори головного мозку. Проміжний мозок, мозочок, стовбур мозку, спинний мозок. Периферійна нервова система. Сенсорний та руховий відділи периферійної нервової системи. Автономна, симпатична та парасимпатична нервова система.

Ендокринна система. Поняття про залози внутрішньої секреції. Гормони та їх фізіологічна дія. Гіпоталамо-гіпофізарна система, її роль в регуляції діяльності залоз внутрішньої секреції. Будова і функції щитовидної, прищитовидних, підшлункової залоз, наднирників, гіпофізу. Вилочкова залоза, її вплив на ріст, статеве дозрівання та імунітет. Гормони статевих залоз, їх вплив на ріст, розвиток і формування статевих ознак.
Фізіологія фізичного виховання і спорту.

Значення фізичних вправ. Вплив фізичних вправ на стійкість організму до дії несприятливих факторів. Біохімічні та гематологічні зміни. Роль м’язового апарату в розвитку вегетативних функцій. Гіпертрофія серцевого м’язу у дітей. Взаємозв’язок між різними системами організму під впливом м’язової діяльності. Адаптивний характер змін в організмі під впливом м’язової діяльності. Взаємозв’язок між фізичним і розумовим розвитком дітей. Фізіологічні особливості рухової діяльності дітей в зв’язку із завданнями фізичного виховання і спорту.

Фізіологічні особливості рухової діяльності дітей в зв’язку із завданнями фізичного виховання і спорту. Розвиток опорного апарату, м’язової системи. Зміни м’язової працездатності і координація рухів. Фізіологічні механізми утворення рухових навичок. Основні принципи центральної регуляції рухів при утворенні рухових навичок. Стадії формування рухових навичок..Автоматизація і міцність рухових навичок. фізіологічна характеристика рухових якостей і розвиток їх у дітей.

Характеристика фізичних вправ. Фізіологічна класифікація фізичних вправ. Фізіологічна характеристика статичних зусиль. Робота максимальної, субмаксимальної та помірної інтенсивності. Фізіологічна характеристика ациклічних вправ.

Фізіологічне обґрунтування основних форм занять фізичним вихованням у школі. Фізіологічні основи уроку фізичної культури. особливості навчання рухам на уроках фізкультури. Фізіологічне обґрунтування позаурочних форм фізичного виховання. Фізіологічна характеристика станів організму, які виникають при спортивній діяльності. Поняття «мертва точка» і «друге дихання». Особливості втоми при різних видах фізичних вправ.

Спортивне тренування і показники тренованості. Фізіологічне обґрунтування принципів спортивного тренування. Вікові особливості спортивного тренування. Фізіологічні механізми розвитку тренованості. Прояв тренованості в стані спокою та при стандартній роботі. Фізіологічна характеристика перенапруження і пере тренованості. Механізм виникнення. Зміни функцій.
Плавання з МВ, МОР
Місце плавання у фізичному вихованні дітей. Характеристика плавання як виду спорту. Основні засоби навчання плавання. Загальна схема навчання плаванню. Техніка безпеки та правила поведінки на воді. Рятування потопаючих.

Класифікація видів плавання та їх характеристика. Спортивне плавання, прикладне плавання, стрибки в воду, підводне плавання, ігри та розваги у воді, водне поло, синхронне плавання.

Техніка та методика навчання спортивних видів плавання: кроль на грудях, кроль на спині, брас, батерфляй. Навчання техніці стартів і поворотів у плаванні. Види поворотів.

Методика навчання техніці кроля на грудях. Положення тіла, узгодженість роботи рук, ніг та дихання. Початкове навчання плаванню. Виконання спеціальних вправ.

Оздоровче та лікувальне плавання. Використання плавання для корекції постави та деформації хребта.

Місце і роль плавання в оздоровчій фізичній культурі. Методика проведення занять з плавання у дошкільних закладах, у загальноосвітніх школах, групах здоров’я.

Гімнастика з МВ, МОР
Гімнастика в системі фізичного виховання. Класифікація видів гімнастики. Загальна і спеціальна підготовка в гімнастиці. Гімнастичні вправи для розвитку сили, гнучкості, координаційних здібностей, витривалості.

Особливості методики проведення уроків з гімнастики з дітьми молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Фізіологічні основи регулювання навантажень на уроці гімнастики.

Зміст і методичні особливості занять з гімнастики для людей зрілого, похилого та старшого віку.

Оздоровчі види гімнастики. Структура і характеристика сучасних оздоровчих систем. Ритмічна та лікувальна гімнастика.

Стройові вправи і команди у гімнастиці. Шикування і перешикування, розмикання і змикання. Загально-розвиваючі гімнастичні вправи та їх дозування. Характеристика вправ. Вправи без предметів. Вправи на розслаблення. Вправи на гімнастичній стінці. Вправи на гімнастичній лаві.

Методика використання гімнастичних вправ для формування правильної постави та корекції їх порушень.

Зміст, структура і методика проведення уроку з гімнастики в школі. Запобіжні заходи профілактики травматизму на заняттях з гімнастики. Надання першої допомоги при травмах.
Спортивні ігри з МВ, МОР
Волейбол як спортивна гра. Стійки, переміщення, початкове розташування гравців. Техніка передачі та техніка прийому м’яча.

Методика навчання технічних прийомів у волейболі. Техніка верхньої передачі. Техніка нижньої передачі. Техніка нападаючого удару. Техніка і методика навчання подачі м’яча у волейболі. Техніка виконання нижньої прямої, бокової, верхньої прямої подачі у стрибку.

Баскетбол. Методика навчання техніки нападу та захисту гри в баскетболі. Спеціальні фізичні якості баскетболістів.

Правила гри в баскетбол. Розміри баскетбольного майданчика. Кількість періодів та їх тривалість. Кількість учасників, заміни, тайм-аути, обов’язки суддів. Призначення штрафних кидків. Техніко-тактичні дії в баскетболі. Індивідуальні, командні і групові з м’ячем і без м’яча.

Футбол. Різновиди футболу: міні-футбол, пляжний футбол, фут зал, їх мета та оздоровче значення. Популяризація і рівень розвитку футболу в Україні. Мета і завдання професійного і любительського футболу.

Методика проведення уроку футболу в загальноосвітніх школах. Основні правила гри у футбол. Розміри футбольного поля, склад гравців і їх функції, судді та їх обов’язки, кількість і тривалість таймів.
ТМФВ


 1. Характеристика основних понять теорії фізичного виховання: "фізична культура", "фізичне виховання", "спорт".

 2. Фізичне виховання як соціальне явище. Система фізичного виховання.

 3. Характеристика організаційних основ національної системи фізичного

виховання.

 1. Нормативно-законодавчі та програмові основи системи фізичного

виховання. Роль Закону "Про фізичну культуру і спорт" та Національної доктрини розвитку фізичної культури і спорту країни.

 1. Характеристика методичних принципів фізичного виховання свідомості та активності.

 2. Характеристика методичних принципів фізичного виховання доступності та індивідуалізації.

 3. Характеристика методичних принципів фізичного виховання систематичності та послідовності.

 4. Характеристика фізичних вправ як основного засобу фізичного виховання. Класифікація фізичних вправ.

 5. Характеристика методів навчання у фізичному вихованні: практичного, слова, наочності.

 6. Характеристика рухових умінь і навичок. Закономірності їх формування.

 7. Характеристика етапів ознайомлення і початкового розучування рухової дії.

 8. Характеристика етапу закріплення і удосконалення рухової дії.

 9. Загальна характеристика фізичного навантаження та відпочинку як факторів тренувальних дій.

 10. Характеристика і методика визначення щільності уроку фізичної культури. Шляхи підвищення щільності уроку.

 11. Характеристика сили як рухової якості. Засоби і методи розвитку сили.

 12. Методика розвитку швидкісної та вибухової сили.

 13. Швидкість як рухова якість. Засоби й методи розвитку швидкості.

 14. Витривалість як рухова якість. Засоби та методи розвитку витривалості.

 15. Спритність як рухова якість. Засоби та методи розвитку спритності.

 16. Гнучкість як рухова якість. Методика розвитку гнучкості.

 17. Загальна характеристика форм організації занять з фізичного виховання. Значення різноманітності форм занять у фізичному вихованні.

 18. Характеристика уроку фізичної культури як основної форми фізичного виховання. Типи уроків фізичної культури.

 19. Види й форми планування навчального процесу з фізичного виховання в школі. Основні документи планування.

 20. Контроль та облік роботи з фізичного виховання у школі. Основні документи обліку.

 21. Медичний контроль та критерії диференціації учнів по рівню здоров'я в процесі фізичного виховання.

 22. Завдання та методика проведення фізкультурно-оздоровчих заходів в режимі навчального дня в школі.

 23. Завдання і напрямки позакласної роботи з фізичного виховання школярів. Спортивна спілка школи як організаційна основа позакласної роботи.

 24. Характеристика основних документів планування позакласної роботи з фізичного виховання в школі.

 25. Завдання і організація позашкільної роботи з фізичного виховання.

 26. Форми організації та методичні особливості занять з фізичного виховання дітей дошкільного віку.Легка атлетика з МВ, МОР


 1. Легка атлетика як один із основних видів спорту. Класифікація видів легкої атлетики: ходьба, біг, стрибки, метання, легкоатлетичні багатоборства.

 2. Проведення змагань з легкої атлетики. Значення легкоатлетичних вправ для розвитку та удосконалення фізичної підготовки спортсменів в різних видів спорту.

 3. Основи техніки легкоатлетичних вправ. Загальна схема навчання легкоатлетичним вправам. Збереження здоров’я і профілактика травматизму під час занять легкою атлетикою.

 4. Загальна характеристика бігу на короткі дистанції. Техніка бігу короткі дистанції. Види стартів. Методика навчання бігу навчання на короткі дистанції. Вправи для розвитку швидкості та швидкісно-силових якостей.

 5. Загальна характеристика бігу на середні та довгі дистанції. Техніка та тактика бігу на середні та довгі дистанції. Методика навчання бігу на середні та довгі дистанції. Вправи для розвитку витривалості.

 6. Загальна характеристика естафетного бігу. Види естафет, техніка передачі естафетної палички. Методика навчання техніки естафетного бігу.

 7. Загальна характеристика легкоатлетичних стрибків. Основи техніки легкоатлетичних стрибків. Методика навчання виконання стрибкових вправ.Плавання з МВ, МОР

 1. Місце плавання у фізичному вихованні дітей. Характеристика плавання як виду спорту. Основні засоби навчання плавання. Загальна схема навчання плаванню. Техніка безпеки та правила поведінки на воді. Рятування потопаючих.

 2. Класифікація видів плавання та їх характеристика. Спортивне плавання, прикладне плавання, стрибки в воду, підводне плавання, ігри та розваги у воді, водне поло, синхронне плавання.

 3. Техніка та методика навчання спортивних видів плавання: кроль на грудях, кроль на спині, брас, батерфляй.

 4. Навчання техніці стартів і поворотів у плаванні. Види поворотів.

 5. Методика навчання техніці кроля на грудях. Положення тіла, узгодженість роботи рук, ніг та дихання.

 6. Початкове навчання плаванню. Виконання спеціальних вправ.

 7. Оздоровче та лікувальне плавання. Використання плавання для корекції постави та деформації хребта.

 8. Місце і роль плавання в оздоровчій фізичній культурі. Методика проведення занять з плавання у дошкільних закладах, у загальноосвітніх школах, групах здоров’я.Гімнастика з МВ, МОР

 1. Гімнастика в системі фізичного виховання. Класифікація видів гімнастики.

 2. Загальна і спеціальна підготовка в гімнастиці. Гімнастичні вправи для розвитку сили, гнучкості, координаційних здібностей, витривалості.

 3. Особливості методики проведення уроків з гімнастики з дітьми молодшого, середнього та старшого шкільного віку. Фізіологічні основи регулювання навантажень на уроці гімнастики.

 4. Зміст і методичні особливості занять з гімнастики для людей зрілого, похилого та старшого віку.

 5. Оздоровчі види гімнастики. Структура і характеристика сучасних оздоровчих систем. Ритмічна та лікувальна гімнастика.

 6. Стройові вправи і команди у гімнастиці. Шикування і перешикування, розмикання і змикання. Загально-розвиваючі гімнастичні вправи та їх дозування. Характеристика вправ. Вправи без предметів. Вправи на розслаблення. Вправи на гімнастичній стінці. Вправи на гімнастичній лаві.

 7. Методика використання гімнастичних вправ для формування правильної постави та корекції їх порушень.

 8. Зміст, структура і методика проведення уроку з гімнастики в школі. Запобіжні заходи профілактики травматизму на заняттях з гімнастики. Надання першої допомоги при травмах.


Спортивні ігри з МВ, МОР


 1. Волейбол як спортивна гра. Стійки, переміщення, початкове розташування гравців. Техніка передачі та техніка прийому м’яча.

 2. Методика навчання технічних прийомів у волейболі. Техніка верхньої передачі. Техніка нижньої передачі. Техніка нападаючого удару. Техніка і методика навчання подачі м’яча у волейболі. Техніка виконання нижньої прямої, бокової, верхньої прямої подачі у стрибку.

 3. Баскетбол. Методика навчання техніки нападу та захисту гри в баскетболі. Спеціальні фізичні якості баскетболістів.

 4. Правила гри в баскетбол. Розміри баскетбольного майданчика. Кількість періодів та їх тривалість. Кількість учасників, заміни, тайм-аути, обов’язки суддів. Призначення штрафних кидків.

 5. Баскетбол. Техніко-тактичні дії в баскетболі. Індивідуальні, командні і групові з м’ячем і без м’яча.

 6. Футбол. Різновиди футболу: міні-футбол, пляжний футбол, фут зал, їх мета та оздоровче значення. Популяризація і рівень розвитку футболу в Україні. Мета і завдання професійного і любительського футболу.

 7. Методика проведення уроку футболу в загальноосвітніх школах. Основні правила гри у футбол. Розміри футбольного поля, склад гравців і їх функції, судді та їх обов’язки, кількість і тривалість таймів.Анатомія людини


 1. Опорно-руховий апарат. Загальна характеристика. Будова скелета людини (скелет тулуба, голови, верхньої і нижньої кінцівки).

 2. М’язова система як активна частина опорно-рухового апарату. М’яз як орган, форма та класифікація м’язів. Характеристика груп м’язів.

 3. Загальна будова головного мозку. Стовбур головного мозку. Характеристика його структур.

 4. Структура і функціональна організація клітин. Основні компоненти клітин, цитоплазма.

 5. Периферична нервова система. Загальна характеристика, її поділ на соматичну, вегетативну (автономну).

 6. Ендокринна система. Загальна характеристика залоз внутрішньої секреції, їх відмінності від залоз змішаної та зовнішньої секреції. Гормони, їх фізіологічна характеристика.

Фізіологія людини

 1. Склад і кількість крові в організмі. Основні функції крові. Еритроцити, лейкоцити, тромбоцити їх структура і функції. Кровотворення.

 2. Серце і його функції. Структурно - функціональні особливості серцевого м’язу. Основні фізіологічні властивості. Робота серця: частота серцевих скорочень, систолічний і хвилинний об’єм кровотоку. Вплив м’язової діяльності на показники серцево-судинної системи.

 3. Рух крові по судинах. Механізми кровотоку. Артеріальний тиск, основні фактори, що його обумовлюють. Особливості його змін при виконанні дозованого фізичного навантаження.

 4. Значення дихання. Загальна ємкість легень і об’єми, що їх складають. Життєва ємкість легень, її особливості у спортсменів.

 5. Транспорт газів кров’ю. Механізми транспорту кисню і вуглекислого газу. Залежність між рівнем парціального тиску кисню, його вміст в крові і насиченням гемоглобіну.

 6. Обмін речовин і енергії в організмі. Обмін білків, жирів,вуглеводів, їх фізіологічна роль. Сучасні методи дослідження обміну речовин.

 7. Будова і основні фізіологічні властивості скелетних м’язів. Типи скорочення скелетних м’язів. Теорії м’язового скорочення. Хімізм і енергетика м’язового скорочення.

 8. Рефлекс. Рефлекторна дуга, її структура. Класифікація рефлексів. Поняття про «рефлекторне кільце» /по Н. А. Бернштейну.

 9. Гальмування як одна із форм діяльності центральної нервової системи. Механізми центрального гальмування.

 10. Типи вищої нервової діяльності людини. Роль соціальних факторів і біологічної детермінованості у формуванні вищої нервової діяльності людини.

 11. Вчення І. П.Павлова про «сенсорні системи». Аналізатор як основний орган інформації в організмі. Структурно - функціональна організація аналізаторів. Класифікація аналізаторів.

 12. Зоровий аналізатор. Структурно-функціональна організація зорового аналізатора. Рефракція, її види. Фотохімічні реакції в рецепторах. Кольоросприйняття.

 13. Роль учителя у організації раціональної фізіологічної основи навчального процесу.

 14. Загальна характеристика будови органів травлення. Особливості травлення в шлунку. Склад і властивості шлункового соку. Фази виділення шлункового соку.


Фізіологічні основи фізичного виховання


 1. Фізіологічна характеристика циклічної роботи. Робота максимальної, субмаксимальної, великої та помірної інтенсивності.

 2. Фізіологічна характеристика рухових якостей: швидкості, витривалості (силової та статичної), гнучкості, спритності, сили. Вікова динаміка їх розвитку

 3. Основні принципи тренувальних навантажень: індивідуальності, специфічності, прогресивного перенавантаження.

 4. Спортивне тренування як педагогічний процес. Тренованість, показники тренованості в стані спокою, при виконані дозованих фізичних навантажень, при виконані максимальної роботи. Фізіологічні механізми розвитку тренованості.

 5. Фізіологічна характеристика втоми. Теорії втоми, їх механізми. Перевтома, перенапруження, перетренованість.

 6. Фізіологічна характеристика станів організму у спортивній діяльності: передстартовий стан, розминка, впрацьовування, справжній і уявний стійкий стан, «мертва точка», «друге дихання».

 7. Відновлення організму після виконання фізичного навантаження.. Кисневий борг і відновлення енергетичних запасів організму. Активний відпочинок.

 8. Фізіологічне обґрунтування навчання рухам і дозування фізичних навантажень на уроках фізичної культури для учнів різних вікових груп.

 9. Фізіологічна класифікація фізичних вправ. Стандартні (циклічні та ациклічні рухи, ) і ситуаційні вправи.

 10. Поняття про адаптацію. Адаптація серцево-судинної та дихальної системи до фізичних навантажень.ФР при порушенні ОРА


 1. Сколіоз і дефект постави, клінічна картина, класифікація, особливості фізичної реабілітації.

 2. Плоскостопість. Класифікація, клінічна картина та особливості реабілітаційних заходів при плоскостопості. Профілактика плоскостопості.

 3. Остеохондропатії, причини виникнення, клінічна картина, особливості фізичної реабілітації при остеохондропатіях.

 4. Особливості фізичної реабілітації при артрозах.

 5. Переломи, їх класифікація та клінічна картина. Перша допомога при переломах. Методики фізичної реабілітації різні періоди реабілітації хворих з переломами кісток.


ФР при порушенні ССС


 1. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи.

 2. Основні показання та протипоказання до проведення фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи.

 3. Особливості засобів фізичної реабілітації при нейроциркуляторній дистонії в залежності від клінічного типу.

 4. Особливості складання програми з фізичної реабілітації при захворюваннях серцево-судинної системи.

 5. Основні принципи реабілітаційного обстеження при захворюваннях серцево-судинної системи.


Основи ФР


 1. Особливості фізичної реабілітації на першому (лікарняному ) етапі.

 2. Особливості фізичної реабілітації на другому (поліклінічному) етапі.

 3. Фізична реабілітація на третьому (санаторно-курортному) етапі лікування.

 4. Види, періоди та етапи фізичної реабілітації.


Масаж

 1. Лікувальний масаж. Механізм лікувальної дії масажу. Поєднання лікувального масажу з іншими засобами фізичної реабілітації.

 2. Масаж. Класифікація масажу. Дія масажу на організм людини.

 3. Гігієнічні основи масажних процедур. Методика і техніка проведення масажу.ЛФК

 1. Лікувальна фізична культура як ефективний метод фізичної реабілітації.

 2. Фізичні вправи – основний засіб лікувальної фізичної культури, механізм їх лікувальної дії.

 3. Ефективність застосування лікувальної фізичної культури у комплексному лікуванні хворих. Показання і протипоказання до проведення лікувальної фізичної культури.Фітотерапія

 1. Рецептурний збір лікарських рослин при лікуванні захворювань нирок.

 2. Рецептурний збір лікарських рослин при лікуванні захворювань органів дихання.

 3. Рецептурний збір лікарських рослин при лікуванні захворювань шлунково-кишкового тракту.


Нетрадиційні методи оздоровлення


 1. Поняття про нетрадиційну медицину, її відмінності від офіційної медицини.

 2. Особливості приготування класичних гомеопатичних препаратів (десятинні, тисячні розведення).

 3. Вчення про енергію, меридіани, біологічно активні точки (БАТ) шкіри.


Фізіотерапія


 1. Поняття про гальванізацію і електрофорез. Методики відпуску процедур. Апаратура. Покази і протипоказання.

 2. Магнітотерапія. Методика відпуску процедур. Апаратура. Показання. Протипоказання.

 3. Світлолікування. Інфрачервоне, видимо, УФ-опромінення, лазеротерапія. Методика відпуску процедур. Апаратура. Показання. Протипоказання.

 4. Водолікування. Зовнішнє застосування (душ, ванна, гідрокінезитерапія). Внутрішнє застосування.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка