Рішенням Правління зат "Страхова компанія " Українська страхова група"Скачати 198.24 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір198.24 Kb.
#18656
ТипРішення


«ЗАТВЕРДЖЕНО»

рішенням Правління

ЗАТ “Страхова компанія


Українська страхова група”

від “__”_________ 200_р. № ___


Голова Правління

_______________П.О. НельгаКОРПОРАТИВНИЙ КОДЕКС

ЗМІСТ


Зміст

2

Звернення Голови Правління

3

Введення

4

1. Наша місія

5

2. Наше бачення

5

3. Наші цінності
3.1. Результативність і прибутковість бізнесу

3.2. Стійкий розвиток та гармонійне зростання5

5


3.3. Клієнти

5

3.4. Акціонери

5

3.5. Ефективна команда

5

3.6. Висока репутація та надійність

6

3.7. Лідерство на ринку

6

3.8. Довіра

6

4. Норми та правила поведінки співробітників

6

4.1. Принципи Компанії у відношенні персонала

6

4.2. Етичні стандарти поведінки

6

4.3. Відносини з Клієнтами

7

4.4. Запобігання конфлікту інтересів

8

4.5. Трудова діяльність поза Компанією

8

4.6. Подарунки

8

4.7. Участь співробітників у політичній, релігійній і суспільній діяльності

9

4.8. Інформаційна відвертість та дотримання конфеденційності інформації

9

4.9. Чесне ведення справ

9

5. Соціальна відповідальність Компанії

10

6. Дотримання Кодексу

10-11

Висновок

12

Додаток

13ЗВЕРНЕННЯ ГОЛОВИ ПРАВЛІННЯ

Шановні пані та панове!

Дорогі клієнти, друзі та партнери!

Сьогодні ЗАТ «СК «Українська страхова група» - відомий та багатьом знайомий бренд. Ми пишаємося тим, що нашу репутацію формують не рекламні заходи, а позитивна оцінка з боку клієнтів і ми впевнено можемо відзначити посилення наших позицій на страховому ринку України.

Колективу Компанії вдалося досягти високих фінансових результатів та підкорити нові вершини бізнесу, завдяки активному вивченню світового досвіду, впровадженню новітніх технологій страхування, розвиваючи постійну турботу про розвиток творчого потенціалу фахівців та забезпечуючи високий рівень обслуговування.

Свідченням цього насамперед є розширення кола наших клієнтів, зростання рівня довіри до Компанії, бездоганна ділова репутація колективу.

Сьогодні ЗАТ «СК «Українська страхова група» займає провідні позиції серед страхових компаній України та неодмінно збереже їх у майбутньому. У своїй діяльності ЗАТ «СК «Українська страхова група» керується високими стандартами, нормами і принципами світової бізнес-еліти, які прийняті в міжнародному співтоваристві.

ЗАТ «СК «Українська страхова група» пишається своєю репутацією, чесним ставленням до клієнтів, партнерів і співробітників. У становленні, розвитку та зміцненні позицій страхової компанії в бізнес-середовищі важливу роль відіграють професіоналізм керівництва і співробітників, принципи корпоративної поведінки, політики та етики, яких ЗАТ «СК «Українська страхова група» дотримувається впродовж всього шляху свого розвитку. Ми переконані, що дотримання цих принципів є запорукою успішного розвитку ЗАТ «СК «Українська страхова група» в майбутньому.

ЗАТ «СК «Українська страхова група» - компанія, що працює в умовах економіки, що розвивається. Твердо дотримуючись принципів соціальної відповідальності, ЗАТ «СК «Українська страхова група» прагне стати прикладом для інших компаній. Ми переконані, що саме дотримання принципів та норм корпоративної поведінки гарантує цивілізований напрямок розвитку страхової галузі, зокрема, економіки країни в цілому.

З повагою,

Голова Правління

ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група»

Павло Нельга

ВВЕДЕННЯ
Кодекс корпоративного управління (далі – Кодекс) містить правила і норми поведінки, які є обов'язковими до виконання співробітниками ЗАТ «Страхова Компанія «Українська страхова група» (далі – Компанія). Правила і норми поведінки засновані на прийнятих Компанією цінностях і відповідають місії і баченню Компанії.

Кодекс корпоративного управління Компанії є одним з найважливіших інструментів реалізації мети Компанії. Суспільство приймає на себе добровільне зобов'язання слідувати в своїй діяльності, викладеним в Кодексі принципам і правилам корпоративного управління.

Метою ухвалення Кодексу є вдосконалення і систематизація принципів і правил корпоративного управління, які використовуються в повсякденній діяльності Компанії і сприяють успішному розвитку Компанії, що виражається, перш за все, в збільшенні прибутку Компаніїї і зростанні, дотриманні законних інтересів всіх акціонерів, формуванні позитивного іміджу Компанії.

Положення Кодексу відповідають міжнародно-визнаним стандартам, що припускають як безумовне дотримання вимог законодавства, так і дотримання стандартів передової практики корпоративного управління і етичних норм.

Положення Кодексу розповсюджуються на всіх співробітників Компанії незалежно від посади, виду діяльності та розташування підрозділу.

Працюючи в Компанії, кожен співробітник приймає на себе відповідальність за дотримання положень Кодексу.

У разі виявлення суперечностей між законодавством і положеннями Кодексу співробітник може звернутися до Голови Правління Компанії, безпосереднього керівника або юридичного відділу.

Компанія чекає, що всі співробітники керуватимуться в своїй роботі стандартами професійної етики, нормами законодавства України, а також внутрішніми регламентуючими документами.
1. НАША МІСІЯ
Полягає у забезпеченні кожного громадянина повними, якісними, доступними та першокласними послугами у сфері страхування, виправдовуючи та перевершуючи їх очікування та залишаючись при цьому стійким лідером по всій України.
2. НАШЕ БАЧЕННЯ
Ми – Компанія яка:

- веде бізнес у всіх ключових страхових напрямках;

- забезпечує стійке збільшення своєї вартості та капіталу акціонерів;

- веде високорентабельний ефективний бізнес, прагне до вищої якості у всьому, що ми робимо;

- визнана на страховому ринку України;

- сприяюча розвитку економіки України та ринку страхових послуг;

- має бездоганну репутацію та у всьому дотримується норм ділової етики;
3. НАШІ ЦІННОСТІ

3.1. Результативність і прибутковість бізнесу.

3.1.1. Основні показники результативності нашої роботи – це прибуток і збільшення капіталу Компанії;

3.1.2. Шлях забезпечення прибутку та зростання капіталу – це розвиток бізнесу Компанії.

3.2. Стійкий розвиток та гармонійне зростання.

3.2.1. Розвиток для нас – це активне зростання в пріоритетних для Компанії видах послуг на страховому ринку при збереженні стійкості і гармонійності Компанії в цілому.

3.2.2. Успішність роботи досягається поєднанням передових підходів у всіх сферах діяльності: новітні технології, маркетингова стратегія, цінова політика, і.т.інше.

3.3. Клієнти - це основа успіху нашої Компанії.

3.3.1. Захист наших Клієнтів – це основна умова розвитку Компанії;

3.3.2. Компанія надає повний комплекс страхових послуг і враховує потреби кожного Клієнта;

3.3.3. Ми гарантуємо високу якість обслуговування, відповідну міжнародним стандартам;

3.3.4. Ми забезпечуємо консультаційну підтримку кожного Клієнта;

3.3.5 При роботі з Клієнтом ми завжди знаходимо взаємовигідне рішення.

3.4. Акціонери.

3.4.1. Акціонери визначають вектор розвитку Компанії;

3.4.2. Компанія відповідальна перед власниками за забезпечення зростання Компанії, її прибутковості і дотримання міжнародних стандартів корпоративного управління;

3.4.3. Власники створюють всі необхідні умови для динамічного розвитку Компанії.

3.5. Ефективна команда.

3.5.1. Цілі Компанії досягаються об'єднанням зусиль високопрофесійної команди фахівців і менеджерів;

3.5.2. Кожен співробітник робить внесок в роботу команди і несе відповідальність за її результат;

3.5.3. Менеджмент організовує взаємодію між всіма співробітниками на основі загальних цінностей, забезпечує інтеграцію всіх підрозділів Компанії;
3.5.4. Стиль спілкування в середині Компанії – співпраця і об'єктивність;

3.5.5. Ми підтримуємо баланс між особистими інтересами співробітників і інтересами Компанії: винагороджуємо професійний і особовий розвиток, піклуємося про здоров'я і благополуччя співробітників і членів їх сімей;

3.5.6. Команда є відкритою – ми забезпечуємо новим структурам і співробітникам, що що починають працювати в її складі, рівні можливості для самореалізації в рамках стратегії розвитку Компанії.

3.6. Висока репутація і надійність.

3.6.1. Надійність – це основа нашої репутації, яка привертає і утримує наших Клієнтів;

3.6.2. Ми цінуємо свою репутацію, укріплюємо її, забезпечуючи виконання всіх зобов'язань у відносинах з Клієнтами, співробітниками, партнерами, акціонерами;

3.6.3 Ділова репутація Компанії забезпечує надійність, стабільність, успіх;

3.6.4 Захист, ефективність управління і стійкість Компанії – орієнтири для її Клієнтів.

3.7. Творчий підхід до бізнесу – це стратегія лідерства на ринку:

- лідерство складається з високої якості обслуговування, передових технологій і продуктів;

- лідерство досягається за рахунок інноваційного підходу до ведення бізнесу. Наша головна перевага – уміння створювати досконалий страховий продукт для будь-якого інвестиційного, банківського, страхового приватного бізнесу, а також для підвищення добробуту Клієнтів;

- умова збереження лідерства – наша здібність до змін, гнучке реагування на виклики зовнішнього середовища;

- компанія розвиває сучасні, перспективні і затребувані напрями страхування;

- для Компанії важливе лідерство і в національному, і в світовому бізнес-середовищі.

3.8. Довіра.

3.8.1. Довіра – опора страхового бізнесу:

3.8.2. Довіра для нас є умовою ефективної взаємодії Компанії зі всіма Клієнтами;

3.8.3. Довіра наших Клієнтів – це основа існування і розвитку бізнесу;

3.8.4. Довіра наших співробітників – гарантія успішної командної роботи і реалізації професійного потенціалу співробітників;

3.8.5. Довіра наших партнерів – фундамент успішного досягнення сумісних цілей;

3.8.6. Довіра наших акціонерів – упевненість в завтрашньому дні.
4.НОРМИ І ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ СПІВРОБІТНИКІВ
4.1. Принципи Компанії відносно персоналу.

Кадрова політика направлена на створення згуртованої і високопрофесійної команди однодумців, здатної адекватно реагувати на змінні вимоги ринку.

Компанія вітає розвиток співробітниками наступних якостей:

- спрямованість на результат;

- орієнтація на зовнішнього і внутрішнього Клієнта;

- дотримання корпоративних правил;

- інноваційність;

- професіоналізм;

- робота в команді

4.2. Етичні стандарти поведінки.

Наша принципова позиція: до всіх колег в Компанії і до наших зовнішніх партнерів ми відносимося з повагою і доброзичливістю. Кожен з нас прагне максимально повно і відповідально виконувати свої обов'язки, роблячи свій внесок для досягнення єдиних цілей Компанії.

Для нас важливо підтримувати дух співпраці в середині Компанії. Тому Компанія не вітає конкурентні відносини між співробітниками і підрозділами.

Для Компанії важливо, щоб кожен співробітник розумів, що специфіка нашого бізнесу пред'являє особливі вимоги до зовнішнього вигляду працівника. Співробітник повинен виглядати респектабельно, дотримується прийнятих в Компанії стандартів ділового етикету.

Компанія підтримує прагнення співробітників запобігати протиправній або неетичній поведінкам. Якщо співробітник зіткнувся з такою поведінкою, йому слід повідомити про це безпосередньому керівникові або в інші інстанції, передбачені даним Кодексом.

Начальники управлінь та відділів Компанії несуть особливу відповідальність за забезпечення ефективної взаємодії підрозділів. Прагнучи бути еталоном поведінки для співробітників свого підрозділу, вони повинні демонструвати шанобливе, доброзичливе відношення до всіх співробітників Компанії і зовнішніх партнерів.

Компанія створює для співробітників безпечні, здорові, стимулюючі умови праці.

Компанія слідує принципу толерантного відношення до будь-яких ідеологічних, особових і фізичних відмінностей співробітників. Індивідуальні особливості людини, що не роблять негативного впливу на якість роботи, яку він виконує, не можуть бути підставою для дискримінації. Компанія вважає за необхідне інтегрувати індивідуальні відмінності в своїй діяльності.

У Компанії не допускається:

- дискримінація і будь-які форми переслідувань по статевих, національних, расових або вікових ознаках; по причинах, пов'язаних з нетрадиційною сексуальною орієнтацією; по політичних, релігійних або іншим особистим переконанням; а також у зв'язку з обмеженими фізичними можливостями;

- агресія, залякування, образи, у тому числі і образи з намірами сексуального характеру;

- тиск на рішення керівництва щодо роботи, запрошення на роботу родичів та просування по службі родичів, які вже є співробітниками Компанії;

- використання ресурсів Компанії в особистих цілях;

- вислови і дії, які можуть завдати збитку Компанії;

- необгрунтоване, а також надмірне вживання алкогольних напоїв, застосування наркотичних речовин на робочому місці і/або на території Компанії. Використання спиртних напоїв допускається в рамках спеціальних подій і обмежується нормами ділового етикету.

Про будь-які порушення або конфлікти подібного роду співробітникам слід інформувати Голову Правління, свого безпосереднього керівника або фахівців служб, вказаних в розділі «Дотримання Кодексу». Вища інстанція для звернень співробітників – Голова Правління Компанії.

4.3.Відносини з Клієнтами.

Компанія застосовує диференційований підхід до обслуговування Клієнтів. Комплекс послуг Компанії дозволяє враховувати індивідуальні потреби і можливості Клієнтів. Компанія поважає і цінує всіх своїх Клієнтів, забезпечуючи високу якість послуг.

Компанія будує партнерські відносини з Клієнтами. Саме тому співробітники зобов'язані надавати Клієнтам повну і достовірну інформацію про всі переваги, ризики і можливі результати взаємодії з Компанією. Обслуговування Клієнта може здійснюватися тільки в рамках даних ним (Клієнтом) доручень і взаємних домовленостей.


Співробітники не повинні створювати для Клієнта такі умови обслуговування, які завдають збитку інтересам Компанії і/або необгрунтовано обмежують права інших Клієнтів.

Компанія несе відповідальність за коректність і достовірність своїх маркетингових і рекламних акцій. Рекламна інформація не повинна приводити до виникнення у наших потенційних Клієнтів нереалістичних очікувань щодо можливостей Компанії.

Компанія захищає інформацію про Клієнта. Ця інформація повинна використовуватися тільки в тих цілях, для яких вона зібрана, і в ситуаціях, передбачених законодавством, а також внутрішніми документами Компанії.

Передача будь-якої інформації про Клієнта в середині Компанії може здійснюватися тільки з відома самого Клієнта. Це правило діє і в ситуаціях, пов'язаних з наданням послуг інших підрозділів Компанії.

4.4. Запобігання конфлікту інтересів.

Ситуація конфлікту інтересів – це будь-яка ситуація, в якій різні інтереси (зобов'язання) співробітника Компанії не співпадають між собою, і/або коли дотримання одних інтересів (виконання зобов'язань) спричиняє за собою ігнорування інших.

Співробітник повинен прагнути уникати ситуації конфлікту інтересів.

Компанія обмежує можливість ухвалення самостійних рішень і самостійних дій для співробітника, який опинився в ситуації конфлікту інтересів.

При появі потенційної можливості виникнення конфлікту інтересів слід проінформувати про це начальника служби безпеки Компанії. Керівник служби безпеки Компанії зобов'язаний надати співробітникові необхідні консультації щодо його дій в цій ситуації.

Якщо через об'єктивні причини усунення конфлікту інтересів неможливе, інтереси Клієнтів мають найвищий пріоритет. У разі виникнення конфлікту інтересів співробітника і Компанії, пріоритет мають інтереси Компанії.

Області можливих конфліктів інтересів і етичні правила поведінки співробітників приведені в наступних статтях.

4.5. Трудова діяльність поза Компанією.

Компанія визнає право співробітників займатися іншою трудовою діяльністю поза Компанією.

За наявності такої діяльності необхідно, щоб співробітники Компанії:

- проінформували свого безпосереднього керівника про наявність іншої трудової діяльності;

- були упевнені, що ця діяльність не наносить збитку в якій-небудь формі іміджу або матеріальним інтересам Компанії;

- дотримувалися правил збереження конфіденційної службової інформації, які встановлені даним Кодексом і іншими документами Компанії;

- не допускали негативного впливу цієї діяльності на виконання своїх прямих обов'язків в Компанії;

- здійснювали іншу трудову (комерційну) діяльність тільки в неробочий час і відповідно до положень справжнього Кодексу, за винятком випадків, передбачених законодавством;

- повідомляли безпосереднього керівника і службу персоналу при поєднанні посади в Компанії з керівною посадою в іншій структурі.

4.6. Подарунки.

Компанія вітає розвиток партнерських відносин із зовнішніми Клієнтами і допускає обмін скромними корпоративними подарунками між партнерськими сторонами:


- компанія допускає отримання подарунків орієнтовною вартістю не більше 200 доларів США, якщо інше не передбачене спеціальними внутрішніми розпорядженнями керівника підрозділу;

- компанія з розумінням відноситься до того, що відмова від коштовного подарунка може привести до негативних наслідків для бізнесу. Про рішення прийняти такий подарунок необхідно повідомити начальника служби безпеки Компанії не пізніше наступного робочого дня;

- співробітники Компанії можуть робити подарунки своїм Клієнтам відповідно до засобів, що виділяються на представницькі витрати, і правил оформлення звітних документів;

- подарунки Клієнтам можна робити тільки у разі відсутності заборонних правил відносно подарунків в компанії Клієнта, відповідно до нормативів представницьких витрат і за умови письмового повідомлення безпосереднього керівника;

- при відповідному оформленні звітних документів допускається оплата проїзних квитків, ресторанних рахунків і відповідних заходів в процесі спілкування з Клієнтами.

4.7. Участь співробітників в політичній, релігійній і суспільній діяльності.

4.7.1. Релігійні і політичні переваги є особистою справою співробітників і не повинні заважати виконання службових обов'язків і ділового спілкування з колегами.

4.7.2. Компанія не перешкоджає участі співробітників в політичній, релігійній і суспільній діяльності виключно у нерабочий час;

4.7.3. Співробітники Компанії, що беруть участь в політичній, релігійній і суспільній діяльності, зобов'язані виступати в цьому випадку як приватна особа, а не представник Компанії;

4.7.4. Співробітники не мають права здійснювати політичну, релігійну або суспільну діяльність, використовуючи для цих цілей ресурси Компанії і її бренд.

4.8. Інформаційна відвертість і дотримання конфіденційності інформації.

Компанія виділяє два типи службової інформації, якою вона володіє:

- інформація, яку необхідно захищати від публічного розкриття – це закрита службова інформація;

- інформація, яка повинна бути відкритою для Клієнтів, партнерів, державних органів, акціонерів і широкого кола громадськості – це відкрита службова інформація.

Закрита службова інформація – це будь-які відомості, які дають законні ринкові переваги Компанії перед своїми конкурентами, або несанкціоноване використання яких здатне дати такі переваги конкурентам або завдати збитку Компанії і/або її клієнтам.

Закрита службова інформація включає конфіденційну інформацію про внутрішньоорганізаційні процеси і рішення, про бізнес-плани, про взаємини з клієнтами і партнерами, про технології і послуги Компанії.

Компанія визначає перелік закритої службової інформації і доводить його до уваги співробітників. Компанія визначає порядок використання закритої службової інформації. Несанкціоноване використання закритої службової інформації забороняється.

Компанія забороняє несанкціоноване використання закритої службової інформації, у тому числі і при здійсненні операцій поза рамками службових обов'язків і/або в ситуації конфлікту інтересів.

Компанія розділяє різноспрямовані види фінансової діяльності в цілях захисту інтересів Клієнтів. У зв'язку з цим співробітники зобов'язані дотримувати інформаційні бар'єри між підрозділами, що займаються банківською діяльністю і підрозділами, що здійснюють операції з цінними паперами.

Компанія зберігає конфіденційність службової інформації про своїх співробітників, включаючи інформацію особистого і медичного характеру і інформацію про особисті

доходи. Компанія приймає всі заходи по збереженню конфіденційності подібної інформації, окрім випадків, передбачених законодавством.

Компанія обмежує коло осіб, які мають право спілкуватися із засобами масової інформації. Коментарі для преси можуть давати тільки уповноважених на це особи.

Відкрита службова інформація – це інформація, достатня для законної і чесної взаємодії зі всіма особами, зацікавленими в діяльності Компанії. Компанія встановлює певні канали, форми і правила надання відкритій службовій інформації, виходячи з вимог законодавства, характеру інформації, яка передається і потреб зацікавлених осіб.

Компанія чекає, що співробітники, які будуть працювати на іншому місці роботи, зберігатимуть конфіденційність закритої службової інформації Компанії. У свою чергу Компанія не зобов'язує нових співробітників розкривати закриту інформацію компаній, в яких вони працювали раніше.

4.9. Чесне ведення справ.

Компанія сприяє розвитку вільного і конкурентного ринкового середовища. Метою Компанії є забезпечення чесності і порядності у всіх взаєминах з Клієнтами.

Компанія здійснює вибір страхових агентів на основі оптимального співвідношення, якості, умов продажу і обслуговування на користь Компанії.

Всі співробітники, які взаємодіють з вже існуючими або потенційними Клієнтами, керуються принципами чесності, справедливості і взаємної пошани.

При побудові відносин з Клієнтами співробітникові слід дотримуватись наступних правил:

- неприпустимо отримання співробітниками Компанії грошових коштів, що надаються з метою дії на ухвалення рішень при виконанні службових обов'язків;

- якщо співробітникові Компанії надані знаки уваги або послуги, які можуть тлумачити як засіб стороннього впливу на ділові відносини, він зобов'язаний повідомити про це безпосередньому керівникові підрозділу не пізніше наступного робочого дня.


5. СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОМПАНІЇ
Компанія не може успішно розвиватися, ізолювавши себе від процесів соціального розвитку, що відбуваються в країні в цілому і на тих територіях, де Компанія здійснює свою діяльність. Ми приймаємо на себе відповідальність за дотримання етичних норм у відносинах з тими, від кого Компанія безпосередньо залежить в своїй професійній діяльності.

Компанія вважає важливою будувати соціально відповідальний бізнес і приймає на себе наступні зобов'язання:

- здійснювати інвестиційно-фінансову підтримку реального сектора економіки. Ефективно взаємодіяти з державними і суспільними інститутами з метою дотримання взаємних інтересів. Компанія прагне до встановлення партнерських відносин з державою, заснованих на дотриманні закону;

- брати участь в комплексному розвитку інститутів страхового ринку і професійного бізнес-середовища. Компанія сприяє процвітанню економіки через розвиток страхового ринку, бере участь в діяльності, направленій на зміцнення зв'язків усередині бізнес-сообщества.

Компанія сприяє процвітанню економіки через розвиток фінансового ринку, бере участь в діяльності, направленій на зміцнення зв'язків усередині бізнес-середовища:

- здійснювати цільові добродійні і гуманітарні програми в регіонах присутності. Компанія бере участь у вирішенні соціальних проблем, які вважає важливими;

- здійснювати підтримку молодим фахівцям фінансової сфери. Компанія вважає себе відповідальним перед майбутніми поколіннями своїх співробітників.
6. ДОТРИМАННЯ КОДЕКСУ
Співробітники Компанії зобов'язані дотримувати норм і правил цього Кодексу.

Дотримання етичних норм – один з критеріїв індивідуальної оцінки співробітників.

Якщо у співробітника є питання щодо правильності поведінки в ситуаціях, що регламентуються даним Кодексом, або з'явилися обгрунтовані підозри в тому, що хто-небудь порушує етичні стандарти Компанії, він повинен звернутися в одну з наступних інстанцій:

- до Голови та членів Правління Компанії;

- до служби безпеки Компанії;

- до свого безпосереднього керівника;

- у юридичний відділ Компанії.

Співробітник має право на збереження анонімності свого усного і письмового звернення. Порушення цього права само по собі є порушенням етики Компанії.

Головним органом Компанії, що приймає рішення щодо дотримання етичних стандартів, є Правління Компанії. Правління Компанії вирішує принципові етичні проблеми в масштабах Компанії, а також розбирає випадки етичних порушень і етичних конфліктів, які не можуть бути дозволені на рівні керівників підрозділів.

Роботу по дотриманню етичних норм координує Начальник служби безпеки Компанії.

Для відправки письмового звернення співробітник може використовувати спеціальну електронну поштову скриньку. Начальник служби безпеки Компанії збирає повідомлення, що поступили, і направляє їх на розгляд Правлінню Компанії.

Ніхто із співробітників не може переслідуватися або каратися за прагнення дотримуватись етичних стандартів Компанії і за обгрунтовані вимоги по дотриманню цих стандартів іншими співробітниками.ВИСНОВОК
Неможливо детально описати правильну поведінку в усіх важких ситуаціях, які можуть виникнути в процесі роботи. Кодекс корпоративної етики є основою для обговорення подібних ситуацій.

Компанія виражає упевненість в тому, що безкомпромісне дотримання норм справжнього Кодексу всіма співробітниками підвищує ефективність роботи Компанії, підтримує і укріплює позитивну репутацію, сприяє розвитку міцних ділових зв'язків з Клієнтами і партнерами.

Кожен співробітник несе постійну особисту відповідальність за те, щоб його відносини з Клієнтами, замовниками, постачальниками, колегами, акціонерами і громадськістю сприяли збереженню лідерства, динамічного зростання Компанії і високої якості її послуг.

У Компанії існують узгоджені з Кодексом внутрішні регулюючі документи (Положення, Інструкції і.т.п.).

Співробітник отримує особистий екземпляр Кодексу у Начальника юридичного відділу Компанії.

Текст Кодексу буде постійно доступний на інтернет-сайті.

Кожному співробітникові необхідно вивчити Кодекс і підписати «Сертифікат про згоду з етичними принципами Компанії».

Підписаний екземпляр сертифікату зберігається в особистій справі співробітникаДОДАТОК

СЕРТИФІКАТ

про згоду з етичними принципами Компанії

Я____________________________________________________, підтверджую, що отримав (отримала) і прочитав (прочитала) Кодекс корпоративної етики співробітників ЗАТ «Страхова компанія «Українська страхова група» і усвідомлюю свої зобов'язання по дотриманню Кодексу.


Підпис __________________________________________

Дата ___________________________________________

Скачати 198.24 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка