Рішенням експертної комісії Одеського обласного центру практичноїСкачати 200.65 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір200.65 Kb.
#10113
ТипРішення
“ ЗАТВЕРДЖЕНО”

Рішенням експертної комісії

Одеського обласного центру практичної

психології і соціальної роботи ООІУВ

від ”___”_______ 20__ р. протокол №__

Голова експертної комісії

___________ С. В. Витупоренко


ПЕРЕЛІК

психодіагностичних методик, що використовуються в роботі

практичного психологаКОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КАРОЛІНО-БУГАЗЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ САНАТОРНА ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІ СТУПЕНІВ»

Дмитрієвої-Негуріці Надії Павлівни


№ П/П

Назва методики,

автор, джерелоСпрямованість методики

Для якого віку

1. ГОТОВНІСТЬ ДО ШКОЛИ

1.

Методика «Таблиці Равена» (шкала прогресивних матриць). («Рабочая книга практического психолога».Вид.: Торсинг.Москва.2005)


Дослідження невербального інтелекту

З 12- років

2.Карта-характеристика готовності дитини до шкільного життя (О.Проскура, Р.Овчарова) («Рабочая книга практического психолога».Вид.: Торсинг.Москва.2005)

Діагностика готовності дитини до шкільного життя

Для педагогів3.


Анкета для оцінювання рівня шкільної мотивації й адаптації (Н. Лусканова) («Рабочая книга практического психолога».Вид.: Торсинг.Москва.2005)

Діагностика адаптації дитини до навчання в школі

Для педагогів


4.


Методика «Десяти слів» (А.Л. Венгер) («Рабочая книга практического психолога».Вид.: Торсинг.Москва.2005)

Діагностика готовності дитини до шкільного життя

З 6-років

5.


Методика «Запам'ятовування геометричних фігур» («Рабочая книга практического психолога».Вид.: Торсинг.Москва.2005)

Діагностика готовності дитини до шкільного життя


З 5-років


6.Методика «Коректурна проба» (Е.И.Рогов. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.,1995.)

Діагностика готовності дитини до шкільного життя


З 6-років7.Методика «Назви одним словом»(Е.И.Рогов. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.,1995.)

Діагностика готовності дитини до шкільного життя


З 6-років


8.

Методика «Склади картинку» (Е.И.Рогов. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.,1995.)

Діагностика готовності дитини до шкільного життя

З 6-років9.


Методика «Візерунки на кубиках Коса» (Е.И.Рогов. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.,1995.)

Діагностика готовності дитини до шкільного життя

З 6-років
10.


Методика «Графічний диктант» (Е.И.Рогов. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.,1995.)

Діагностика готовності дитини до шкільного життя

З 6-років


2. ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ

11.


Методика«Соціометрія»(Е.И.Рогов. Настольная книга практического психолога в образовании. - М.,1995.)

Діагностика адаптації дитини до навчання в школі


З 6-років12.Методика «Малюнок родини». («Рабочая книга практического психолога. Торсинг. Москва. 2005)


Діагностика відносин в родині


З 6-років13.


Опитувальник батьківського ставлення А.Я. Варга, В.В. Століна. («Рабочая книга практического психолога. Торсинг. Москва. 2005»)

Діагностика батьківських відносин

Для батьків

14.


Тест «Неіснуюча тварина» («Рабочая книга практического психолога». Торсинг. Москва. 2005)

Діагностика адаптації дитини до навчання в школі


З 5-18-років

15.Методика «Будинок. Дерево. Людина» (Дж. Бук). («Практическая психодиагностика». Издательский дом «Бахрах – М». Самара. 2001)


Діагностика адаптації дитини до навчання в школі


З 5-18-років


16.


Тест школьной тревожности А.М.Прихожан. (Е.И.Рогов. «Настольная книга практического психолога в образовании». - М.,1995.)

Діагностика адаптації дитини до навчання в школі

З 6-років

17.

Панченко С. Методика «Школа звірів» Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 36-38

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-9 років

18.

Методика «Сходинки» Альманах психологических тестов. – М., Изд-во КСП, 1995

Дослідження рівня адаптованості дитини до школи, шкільного колективу

6-7 років


19.

Методика «Що мені подобається у школі?» Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 34-35

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-7 років

20.

Методика «Мій клас». Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 35-36

Вивчення рівня шкільної адаптації

6-9 років

21.

Карта адаптації першокласників. Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 51

Вивчення особливостей адаптації дітей до школи шляхом експертної оцінки вчителя

Педагоги

22.

Анкета для батьків учнів 1-х класів. Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 49

Виявлення ознак дезадаптації у дітей

Батьки учнів-першокласників

23.

Методика діагностики соціально-психологічної адаптованості К. Роджерса та Р. Даймонда (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001)

Дослідження соціально-психологічної адаптованості підлітків

Від 10 років


3. ДОСЛІДЖЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ

3.2. Дослідження сприймання:

24.

Еткінд А.М.Кольровий тест стосунків (Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 38-40)

Дослідження особливостей емоційного стану учня на окремих уроках і у школі взагалі

6-10 років

25.

Методика «Чого не вистачає на малюнках?» (Немов Р.С. Психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений: 3-я книга. – 4-е изд-е. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с.)

Дослідження сприймання

5-7 років


26.

Методика «Розуміння тексту» (Тихомирова, Басова. Развиваем познавательную сферу ребёнка – Ярославль: академия)

Дослідження слухового сприйняття

5-7 років

3.3. Дослідження уваги:

27.

«Коректурна проба» тест Бурдона Б. (Основы психологии. Практикум /ред.-сост. Столяренко Л.Д.- Ростов-на-Дону: «Феникс», 1999)

Оцінка рівня стійкості та ступеню концентрації уваги

З 6-и років

28.

Методика Мюнстерберга (Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С. 47)

Вивчення продуктивності та рівня стійкості уваги

З 9-и років

29.

Методика «Червоно-чорна таблиця» Шульте-Горбова (Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.46-47)

Діагностика переключення уваги

З 10-и років

30.

Методика «Таблиці Шульте» (Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.44-45)

Визначення обсягу, переключення і стійкості уваги

З 10-и років

3.4. Дослідження пам'яті:

31.

Методика «Запам’ятай картинки» (Тихомирова, Басова. Развиваем познавательную сферу ребёнка – Ярославль: академия развития, 1996)

Дослідження образної пам’яті

4-6 років


32.

«10 слов» Методика Лурії А.Р. (Альманах психологических тестов. – М.: КСП, 1996)

Дослідження слухової пам’яті(короткочасної)

З 5-и років

33.

Методика «Пам’ять на числа» (Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.)

Оцінка короткочасної пам’яті, її об’єму та точності

Від 7-и років

34.

Методика «Довготривала пам’ять» (Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.46-47)

Вивчення короткочасної та довготривалої пам’яті

З 9-и років

35.

Істоміна З.М. «10 слів» (Барташникова И.А. Учись играя. – Харьков, 1997)

Дослідження пам’яті

Старші дошкільники

(5-6 років)36.

Методика «Запам’ятай та розставь крапки» (Немов Р.С. Психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений: 3-я книга. – 4-е изд-е. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с. (С. 81-83)

Вивчення рівня короткочасної пам’яті

З 6-и років

3.5. Дослідження мислення:

37.

Методика «Виділення суттєвих ознак» (Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.)

Дослідження логічного мислення

Застосовується для дослідження дітей та дорослиї будь-якого освітнього рівня. Проте для дослідження дітей дошкільного віку та малописемних дорослих потрібно виключити частину карток. Досліди можна проводити з досліджуємими, які мають освіту не менше 5-и класів

38.

Методика «Аналогії» (Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.59-60)

Вивчення рівня розвитку аналітичного мислення

З 6-и років

39.

Методика «Складні аналогії» (Е.А. Коробкова) (Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.)

Вивчення ступеню розуміння респондентом складних логічних відносин та абстрактних зв’язків

Досліди можна проводити з досліджуємими, які мають освіту не менше 7-и класів (частіше використовується в роботі з дорослими, які мають вищу освіту)

40.

Методика «Виключення зайвого» (Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.)

Вивчення розвитку логічного мислення

З 9-и років

41.

Методика «Порівняння понять» (Сб. психологических тестов. Часть II: Пособие/сост. Миронова Е.Е..- Мн.: женский институт, ЭНВИЛА, 2006. – 146 с.)

Дослідження аналізу і синтезу мислення

Методика застосовується у роботі з дітьми та дорослими різного освітнього рівня

42.

Методика «Послідовність подій» (Бернштейн) (Дубровина И.В. Гтовность к школе. – М., 2002)

Дослідження образно-логічного мислення

5-7 років


43.

Методика «Пори року», «Нісенітниці», «Що тут зайве» (Немов Р.С. Психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений: 3-я книга. – 4-е изд-е. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с.)

Дослідження образно-логічного мислення

4-6 років

3.6. Дослідження уяви:

44.

Тест «Склади казку» (Готовність дитини до навчання/ Упоряд.: С.Максименко, К. Максименко, О.Главник.-К.: Мікрос-СВС, 2003 .- С.86)

Дослідження рівня уяви


5-7 років

45.

Тест «Особливості творчого уявлення» (Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.66)

Виявлення особливостей творчої уяви

З 6-и років

3.7. Дослідження рівня інтелектуального розвитку:

46.

Тест Векслера (Психологическая диагностика. Учебное пособие/ Под ред. К.М. Гуревича и Е.М. Борисовой. – М.: изд-во УРАО, 1997)

Оцінка рівня розумового розвитку

Від 7-и років


47.

Методика Л.А. Венгера (Л.А. Венгер. Диагностика умственного развития дошкольников. – М., 2001)

Оцінка рівня розумового розвитку

Дошкільники

48.

Тест «ШТРР» (К.М. Гуревич, м.К. Акімова та ін.) (Психологическая коррекция умственного развития учащихся/Под ред. К.М. Гуревича, И.В. Дубровиной. – М., 1990. С.33-35; 115-117)

Діагностика розумового розвитку підлітків

Учні 6-8-х класів

49.

Тест структури інтелекту Р. Амтхауера (Тест структуры интеллекта: рук-во к применению теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра/Под ред. М.К. Акимовой, В.Т. Козловой. – Обнинск, 1993)

Дослідження інтелекту

Від 13-61 років

50.

Тест Айзенка (IQ) (Практикум по психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики/Под ред. А.Г. Шмелёва, В.В. Столина. – М., 1989)

Дослідження інтелекту

Підлітковий, юнацький вік

51.

Тест А. Біне-Симона (Психологическая коррекция умственного развития учащихся/Под ред. К.М. Гуревича, И.В. Дубровиной. – М., 1990. С.33-35; 115-117)

Виявлення розумового віку дитини

3-11 років

3.8. Вивчення здібностей, обдарованості:

52.

Тест Торренса (Практична психологія і соціальна робота № 1, 2003. С. 25-37)

Діагностика невербальної креативності

5-7 років


53.

Тест Торренса (Исследование творческой одарённости с использованием тестов П. Торренса у младших школьников//Вопр. Психол.1991. № 1. С.27-32)

Діагностика творчої обдарованості

Молодші школярі

4. ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНОЇ СФЕРИ

4.1. Комплексне дослідження особистості:

54.

Проективна методика «Будинок- дерево-людина» (Дж. Бук) (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С. 35-59)

Дослідження особливостей особистості

5-18 років

55.

Методика багатофакторного дослідження особистості Р. Кетелла (модиф. Е.М. Александровою, І.Н. Гільяшовою) (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С. 192-239)

Дослідження особливостей особистості (всебічне вивченя)

З 15-и років


56.

Методика «Автопортрет» (Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога. – М.: ВЛАДОС, 2001.-Кн.1.-С. 286-292)

Визначення типу особистості

З 15-и років

4.2. Дослідження темпераменту:

57.

Методика діагностики темпераменту Я.Стреляу (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001

Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.183-189)

Виявлення типу темпераменту

З 13-и років

58.

Особистісний опитувальник Г.Айзенка-ЕПІ, адаптований А.Г. (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001.С. 133-141Шмельовим)

Виявленння типу темпераменту

З 14-и років

59.

Методика Г. Айзенка-EPQ (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001.С.121-132)

Виявлення типу темпераменту. Екстраверсії, інтроверсії, емоційної стабільності

З 13-и років

4.3. Дослідження характеру:

60.

Проективна методика «Неіснуюча тварина» (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.110-117)

Вивчення особистісних рис

5-18 років

4.4. Дослідження емоційно-вольової сфери:

61.

Дитячий тест тривожності Р. Теммл, М. Дорки, В. Амен Немов Р.С. (Психология: учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. Учеб заведений: 3-я книга. – 4-е изд-е. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – 640 с. С.131-143)

Оцінювання тривожності дитини у типових ситуаціях

4-7 років


62.

Тест шкільної тривожності Філіпса (Адаптація дитини до школи/Упоряд.: С. Максименко, К. Максименко, О. Главник. – К.:Мікрос-СВС, 2003.-С. 23-27)

Оцінка рівня шкільної тривожності

З 9-и років

63.

Методика діагностики показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки (адаптація А.К. Осницького) (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.174-180)

Виявлення форм агресії

З 11-и років


64.

Діагностика самооцінки (Ч.Д. Спілберг, Ю.Л. Ханін) (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.59-63)

Вмявлення рівня реактивної та особистісної тривожності

З 14-и років

65.

Методика визначення рівня нервово-психічної стійкості «Прогноз», адаптація Санкт-Петербурзької військово-медичної академії (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.544-548)

Діагностика нервово-психічної стійкості особистості в екстремальних і стресових ситуаціях

З 15-и років

4.5. Дослідження мотивації:
66.

Методика дослідження мотивації у першокласників. Гінзбург М.Р. Лескова А.А. Проблема адаптации первоклассников к школе. – Одесса, 2003. - С. 38-40

Виявлення рівня мотивації дитини до навчання

Від 6-7-и років

5. ДОСЛІДЖЕННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ ТА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ:

5.1. В сім’ї:

67.

Проективний тест Г.Т. Хоментаускаса «Малюнок сім’ї» (Шевандрин Н.И. психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: ВЛАДОС, 2001.-С.470-473)

Визначення особливостей стосунків в сім’ї

З 6-и років


68.

Методика незакінчених речень (Шевандрин Н.И. психодиагностика, коррекция и развитие личности. – М.: ВЛАДОС, 2001.-С.474-475)

Вивчення системи відносин членів сім’ї

З 14-и років

69.

Методика діагностики батьківського ставлення до дітей А.Я. Варга, В.В. Століна (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.544-548)

Вивчення ставлення батьків до дитини

Батьки

5.2. В навчальному колективі:

70.

Морено Дж. Методика діагностики міжособистісних стосунків (соціометрія) (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.476-486)

Вивчення стосунків у групі

7-17 років


71.

Методика діагностики міжособистсних стосунків Т. Лірі (Основы психологии: Практикум/Ред.- сост. Л.Д.Столяренко. – 3-е изд., доп. И переработ.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. – С.632-641)

Виявлення відношення до людей

З 12-и років

5.3. В педагогічному колективі:

72.

Тест «Оцінка свого стилю керівництва колективом» (Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.:ВЛАДОС, 2001.-Кн. 2.-С.232-240)

Визначення стилю керування трудовим колективом

Адміністрація

73.

Методика вивчення взаємовідносин між адміністрацією та педагогічним колективом (Управлінські та організаційні аспекти взаємодії психолога з адміністрацією та педагогічним колективом/Автор-упор. З.Ф. сіверс.-К.: КМІУВ ім. Б.Д. Грінченка, 2001.- С.3-9)

Діагностика характеру взаємовідносин між адміністрацією та педагогічним колективом

Педагоги, адміністрація

6. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ, СХИЛЬНОСТЕЙ УЧНІВ

74.

Климов Е.А. Методика «Диференційно-діагностичний опитувальник» (ДДО) (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.569-573)

Діагностика профорієнтаційних типів

З 14-и років


75.

Методика «Карта інтересів» (Райгородский Д.Я./ Ред.-сост. Практическая психодиагностика Методика и тесты. Уч. Пособие. – Самара: издат. Дом «Бахрах-М», 2001. С.573-580)

Діагностика інтересів (профорієнтація)

З 14-и років

76.

Тест Я. Голанда для визначення оптимального типу професії (Баріхашвілі І.І., Ворона М.П., Старіков І.М. психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: «Атол», 2006. С.196-199)

Виявлення професійного типу особистості

З 14-и років

77.

Методика «КОС-1», «КОС-2» (Баріхашвілі І.І., Ворона М.П., Старіков І.М. психологічні основи профорієнтації і професійного самовизначення. Навчально-методичний посібник. – Миколаїв: «Атол», 2006. С.207-211)

Оцінка рівня розвитку комунікативних і організаційних схильностей особистості

З 14-и років

7. ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

78.

Юсупов І.М. Методика «Здатність педагога до емпатії» (Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.:ВЛАДОС, 2001.-Кн. 2.-С.48-52)

Виявлення рівня здатності особистості до емпатії

Педагоги


79.

Тест «Готовність до керівної діяльності» (Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.:ВЛАДОС, 2001.-Кн. 2.-С.48-52)

Визначеня рівня готовності до керування трудовим колективом

Адміністрація

80.

Тест «Оцінка свого стилю керівництва колективом» (Рогов Е.И. Настольная книга практического психолога.-М.:ВЛАДОС, 2001.-Кн. 2.-С.232-240)

Визначення стилю керування трудовим колективом

Адміністрація

81.

Оцінка рівня комунікативності учителя. (Ряховський В.Ф. Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования: Пособие для школьных психологов по работе с учителем и педагогическим коллективом.-М.:ВЛАДОС, 1998.-С. 17-21)

Визначення рівня комунікативності учителя

Педагоги

82.

Фарнберг І., Зарг Х., Гампел Р. Модифікований Фрайбурзький особистісний опитувальник (Рогов Е.И. Учитель как объект психологического исследования: Пособие для школьных психологов по работе с учителем и педагогическим коллективом.-М.:ВЛАДОС, 1998.-С. 23-25)

Діагностика невротичності, агресивнсті, депресивності тощо

Педагоги
Скачати 200.65 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка