Рішення від 27. 05. 2011 р. №7/9 смт. Новопсков Про оренду майна, що знаходиться в управлінні Новопсковської районної радиСкачати 487.93 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації26.04.2016
Розмір487.93 Kb.
  1   2   3

НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА РАДА


ШОСТОГО СКЛИКАННЯ

СЬОМА СЕСІЯ
РІШЕННЯ
від 27.05.2011 р. № 7/9

смт. Новопсков

Про оренду майна, що знаходиться в управлінні

Новопсковської районної ради


У відповідності до Плану діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2011 рік, затвердженого розпорядженням голови районної ради від 15.12.2010р. №92 зі змінами, з метою необхідності встановлення дієвого механізму, який би регулював порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району, керуючись пп.19, 20 ч.1 ст.43, ст.60, ч.10 розділу V Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про оренду державного та комунального майна», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів та постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування, районна рада
ВИРІШИЛА:


 1. Затвердити Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району (додається).

 2. Затвердити Методику розрахунку пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна, що знаходиться в управлінні Новопсковської районної ради (додається).

 3. Вважати такими, що втратили чинність наступні рішення районної ради:

 • від 06.03.2007р. №9/15 «Про оренду майна, що знаходиться в управлінні Новопсковської районної ради»,

 • від 08.06.2007р. №12/16 «Про внесення змін до рішення районної ради від 06.03.2007р. №9/15 «Про оренду майна, що знаходиться в управлінні Новопсковської районної ради»,

 • від 06.03.2007р. №9/16 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що знаходиться в управлінні Новопсковської районної ради»;

 • від 25.07.2008р. №20/7 «Про внесення змін до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна, що знаходитьтся в управлінні Новопсковської районної ради».

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів.

Голова районної ради С.С.ЧернявськийЗАТВЕРДЖЕНО:

рішенням районної ради

від _________ р. № 7/9

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад

сіл, селищ Новопсковського району
1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району розроблено відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та інших законодавчих та нормативно-правових актів у сфері орендних відносин.

1.2. Дія цього Положення застосовується при передачі в оренду і укладанні договорів оренди цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів, нерухомого майна, що є об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, а також встановлює порядок і умови надання дозволів комунальним підприємствам, установам та організаціям на укладання договорів оренди нерухомого майна (будівлі, споруди, приміщення) та на інше окреме індивідуально визначене майно.

1.3. Суб’єктами орендних відносин відповідно до цього Положення є :

- районна рада – щодо цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- комунальні підприємства, установи та організації – щодо нерухомого майна та індивідуально визначеного майна;

– орендарі – юридичні та фізичні особи. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобовязана зареєструватись як субєкт підприємницької діяльності.
2. Визначення орендаря майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району

2.1. Майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району передається в оренду виключно на конкурсних засадах, крім майна, що передається в оренду:

- бюджетним установам;

- музеям;

- підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні);

- громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям інвалідів, центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14¹ і 14² Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

- Пенсійному фонду України та його органам;

- державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження; вітчизняним видавницивам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру);

- релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

2.2. Конкурс на право оренди майна, що знаходиться в управлінні Новопсковської районної ради проводиться відповідно до Порядку затвердженого відповідним рішенням районної ради.


3. Порядок отримання дозволу на здачу в оренду комунального майна

3.1. Підприємство для отримання дозволу на здачу в оренду комунального майна, що знаходиться на його балансі, звертається до районної ради з листом-клопотанням про надання підприємству згоди на здачу в оренду певного майна, певної площі, що знаходиться на його балансі і розташоване за певною адресою.

3.2. До листа – клопотання додаються:


 • проект договору оренди об’єкта, завізований сторонами договору (або укладений договір оренди – при його приведенні у відповідність до вимог законодавства);

 • звіт про оцінку майна;

 • розрахунок орендної плати за перший місяць оренди, здійснений відповідно до вимог чинної методики і підписаний керівником і головним бухгалтером підприємства.

3.3.Якщо термін, вказаний в проекті договору оренди нерухомого майна, становить три роки і більше, то додатково надаються:

 • копії статутних документів;

 • копії свідоцтв про державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єкта підприємницької діяльності;

 • витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно.

3.4. В районній раді розгляд листів-клопотань про надання згоди на здачу в оренду комунального майна здійснює відділ з питань комунальної власності та будівництва виконавчого апарату районної ради за дорученням голови районної ради.

3.5. Відділ з питань комунальної власності та будівництва виконавчого апарату районної ради: • перевіряє комплектність документів, наданих підприємством-балансоутримувачем майна;

 • перевіряє відповідність умов договору оренди вимогам законодавства;

 • перевіряє розрахунки орендної плати;

 • готує відповідний проект рішення районної ради;

 • повідомляє підприємство про прийняте рішення (надання згоди на здачу в оренду майна чи відмову).

3.6. Після схвалення районною радою рішення про оренду певного майна підприємство укладає договір оренди на умовах, зазначених у цьому рішенні.

Договір оренди повинен відповідати істотним умовам Типового договору оренди індивідуально визначеного (нерухомого або іншого) майна, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району згідно з додатком 1 до цього Положення.

3.7. При передачі в оренду комунального майна на конкурентних засадах підставою надання дозволу на передачу в оренду є витяг з протоколу засідання комісії на право оренди майна.


 1. Порядок проведення конкурсу на право оренди майна, що знаходиться в управлінні Новопсковської районної ради

  1. Організаційне забезпечення проведення конкурсу покладається на відділ з питань комунальної власності і будівництва виконавчого апарату районної ради.

  2. Ініціатива щодо проведення Конкурсу може виходити від:

- голови районної ради та його заступника;

- постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів;

- підприємств, організацій, установ, закладів спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, що мають можливість передати в оренду майно;

- фізичних чи юридичних осіб за наявності від них заяви про оренду.

4.3. За наявності ініціативи, голова районної ради надає відповідні доручення відділу з питань комунальної власності і будівництва виконавчого апарату районної ради щодо підготовки та проведення Конкурсу.

4.4. Відділ з питань комунальної власності і будівництва виконавчого апарату районної ради на підставі доручень голови районної ради оголошує умови конкурсу в засобах масової інформації.

4.5. Умови конкурсу визначає постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів за поданням відділу з питань комунальної власності і будівництва виконавчого апарату районної ради.

4.6. Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:

- інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження);

- умови Конкурсу;

- дату, час і місце проведення Конкурсу, контактний телефон;

- кінцевий термін прийняття пропозицій учасників Конкурсу (заяв про оренду і пропозицій щодо договору оренди, що відповідають вимогам Конкурсу), який не перевищує 7 календарних днів до дати проведення Конкурсу.  1. Основним критерієм визначення переможця є максимальний розмір орендної плати при обов’язковому забезпеченні умов Конкурсу.

  2. Для участі в Конкурсі учасник конкурсу подає до відділу з питань комунальної власності і будівництва такі матеріали:

 • заяву про участь у Конкурсі;

 • проект договору оренди із зобов’язаннями щодо виконання умов Конкурсу ;

 • додаткові пропозиції до договору оренди;

 • відомості про учасника Конкурсу:

для учасників, які є юридичними особами:

 • документи, що посвідчують повноваження представника юридичної особи;

 • копії установчих документів;

 • відомості про фінансове становище (платоспроможність) учасника Конкурсу з урахуванням дебіторської і кредиторської заборгованостей;

для учасників, які є фізичними особами:

 • копію документа, що посвідчує особу учасника Конкурсу, або належним чином оформлену довіреність, видану представнику фізичної особи;

 • свідоцтво про реєстрацію фізичної особи як суб’єкта підприємницької діяльності.

  1. Термін проведення конкурсу - 20 календарних днів.

  2. Постійна комісія з питань комунальної власності та використання природних ресурсів на своєму засіданні розглядає конкурсні пропозиції та визначає переможця конкурсу. Результати конкурсу оформляються у вигляді протоколу.

  3. Рішення постійної комісії щодо результатів конкурсу на право оренди майна вноситься в установленому порядку на розгляд чергової сесії районної ради.

  4. Після прийняття районною радою рішення щодо надання дозволу на оренду майна орендодавець в установленому порядку укладає з переможцем договір оренди.

  5. Якщо Конкурс не відбувся через відсутність бажаючих взяти в ньому участь, то постійна комісія районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів переглядає умови конкурсу і проводить новий Конкурс.

  6. Якщо переможець Конкурсу в тижневий термін з дати його проведення не виконує умови Конкурсу щодо компенсування витрат на проведення оцінки об’єкту оренди, то голова постійної комісії скликає засідання комісії, яка скасовує рішення щодо визначеного переможця та визначає переможця з числа інших претендентів або ініціює проведення нового Конкурсу


5. Порядок отримання орендарем дозволу на внесення змін до складу орендованого Майна, проведення його реконструкції, технічного переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості

5.1. Якщо орендар, з метою пристосування приміщення для цілей оренди, має намір внести зміни до складу орендованого майна, провести його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості він звертається з листом до голови районної ради, де обгрунтовує необхідність проведення певних будівельних робіт, що підвищують вартість майна.

5.2. Голова районної ради призначає комісію. Комісія обстежує об’єкт оренди та надає висновки у вигляді дефектного акту.

5.3. У разі підтвердження комісією необхідності проведення будівельних робіт, заявник замовляє проект та кошторис на проведення реконструкції чи капітального ремонту, погоджує проектно-кошторисну документацію у встановленому порядку та надає її голові районної ради для затвердження.

5.4. Після проведення реконструкції чи капітального ремонту заявник надає голові районної ради на розгляд та затвердження будівельну форму КБ-2в разом з документальним підтвердженням власних витрат на проведення будівельних робіт та аудиторським висновком з цього приводу.

5.5. За результатами розгляду районна рада приймає рішення про підвищення вартості майна та компенсації витрат орендаря відповідно до умов договору оренди.


6. Порядок обліку договорів оренди комунального майна

6.1. Договори оренди комунального майна реєструються у реєстрі договорів оренди, що містить таку інформацію: • реєстраційний номер договору;

 • орендодавець;

 • орендар;

 • місце знаходження об’єкту оренди (адреса);

 • площа оренди за договором;

 • строк оренди;

 • орендна плата за перший місяць оренди;

 • мета оренди;

 • дата отримання дозволу на оренду та його номер;

 • дата нотаріального посвідчення договору оренди.

6.2. Реєстр оновлюється щомісяця.

Додаток 1 до Положення про порядок передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району


ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу з питань комунальної

власності та будівництва виконавчого

апарату районної ради___________________ (_____________)

П.І.П.


____” ______________ 201___р.

_______________

(номер за реєстром договорів)
Типовий договір оренди

індивідуально визначеного ( нерухомого або іншого) майна,

що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району
смт.Новопсков _________________________ року

(число, місяць, рік)


___________________________________________________________________________________________________________________________(повна назва Орендодавця)

(надалі – Орендодавець) в особі ____________________________________, що діє на підставі

(посада, прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________, з одного боку та ____________________________________

(назва документа, № наказу) (повна назва особи Орендаря)

(надалі – Орендар) в особі _______________________________________, що діє на підставі

(посада, прізвище, ім’я та по батькові )

__________________________________, з іншого боку, уклали цей Договір про наведене

(статут, довіреність тощо)

нижче: 1. Предмет Договору
  1. 1.1. Орендодавець, на підставі рішення районної ради від «___» _________ 20__ року № ___ передає, а Орендар приймає в строкове платне користування окреме індивідуально визначене майно ____________________________ (надалі – Майно), площею _______ кв.м, розміщене за адресою: ________________________________, на _____ поверсі(ах), що знаходиться на балансі

(повна назва)

______________________________, вартість якого визначена згідно зі звітом про оцінку майна станом на «___» _________ 20___р. і становить за незалежною оцінкою ____________ грн.

1.2. Майно передається в оренду з метою _________________________________________.

1.3. Стан Майна на момент укладення договору (потребує / не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передачі за узгодженим висновком Балансоутримувача і Орендаря.

 1. Умови передачі та повернення орендованого майна
  1. 2.1. Орендар вступає у строкове платне користування Майном у термін, зазначений у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього Договору та акта приймання-передачі Майна.

  2. 2.2. Передача майна в оренду не тягне за собою виникнення в Орендаря права власності на це Майно. Власником майна залишається громада, а Орендар користується ним протягом строку оренди.

  3. 2.3. Передача Майна в оренду здійснюється за вартістю, визначеною в звіті про незалежну оцінку.

  4. 2.4. У разі припинення цього Договору Майно повертається Орендарем Орендодавцю або Балансоутримувачу.

Орендар повертає Майно Орендодавцю (Балансоутримувачу) аналогічно порядку, встановленому при передачі майна Орендарю цим Договором.

Майно вважається поверненим Орендодавцю (Балансоутримувачу) з моменту підписання сторонами акта приймання-передачі.  1. 2.5. Обов’язок щодо складання акта приймання-передачі покладається на сторону, яка передає Майно іншій стороні Договору.
 1. Орендна плата.

3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна, що знаходиться в управлінні Новопсковської районної ради, затвердженої районною радою (далі – Методика розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди майна і становить без ПДВ за перший місяць оренди - ____________ 20__р. ________грн.

У разі, якщо неможливо зробити розрахунок орендної плати за перший місяць оренди (при відсутності інформації про індекс інфляції), цей пункт викладається в такій редакції:

«3.1. Орендна плата визначається на підставі Методики розрахунку пропорції розподілу та порядок використання плати за оренду майна, що знаходиться в управлінні Новопсковської районної ради, затвердженої районною радою (далі – Методика розрахунку), або за результатами конкурсу на право оренди майна і становить без ПДВ за базовий місяць розрахунку (останній місяць, за який є інформація про індекс інфляції) - ____________ 20__р. ________грн.

Орендна плата за перший місяць оренди - _____________ 20__ р. визначається шляхом коригування орендної плати за базовий місяць на індекси інфляції за ___________________»

(місяці, роки)

3.2. Нарахування ПДВ на суму орендної плати здійснюється у порядку, визначеному чинним законодавством.

3.3. Орендна плата за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за наступний місяць.

3.4. У разі користування Майном протягом неповного календарного місяця (першого та/або останнього місяців оренди) добова орендна плата за дні користування визначається згідно з чинною Методикою розрахунку на основі орендної плати за відповідні місяці пропорційно дням користування.

3.5. Розмір орендної плати переглядається на вимогу однієї із сторін, у разі зміни Методики її розрахунку, істотної зміни стану обєкта оренди з незалежних від Сторін причин та в інших випадках, передбачених чинним законодавством.  1. 3.6. Орендна плата, перерахована несвоєчасно або не в повному обсязі, підлягає індексації і стягується Орендодавцю (балансоутримувачу) відповідно до чинного законодавства України з урахуванням пені в розмірі облікової ставки НБУ на дату нарахування пені від суми заборгованості, за кожний день прострочки, включаючи день оплати.

  2. 3.7. У разі, якщо на дату сплати орендної плати заборгованість за нею становить загалом не менше ніж три місяці, Орендар також сплачує штраф у розмірі _____% від суми заборгованості.

  3. 3.7. Наднормативна сума орендної плати підлягає заліку в рахунок наступних платежів. Зобов’язання Орендаря зі сплати орендної плати забезпечується шляхом перерахування на рахунок Орендодавця орендної плати за перший та останні місяці оренди.

  4. 3.8. Орендна плата, передбачена п.3.1. Договору та інші платежі, які випливають з договору про відшкодування витрат балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю, сплачуються до моменту фактичного звільнення Орендарем займаного приміщення. Закінчення строку дії Договору оренди не звільняє Орендаря від обовязку сплатити заборгованість за орендною платою, якщо така виникла, в повному обсязі, ураховуючи санкції, Орендодавцю.
 1. Використання амортизаційних відрахувань
  1. 4.1. Амортизаційні відрахування на орендоване Майно нараховується його Балансоутримувачем і використовується на повне відновлення орендованих основних фондів.

  2. 4.2. Поліпшення орендованого майна, здійснені за рахунок амортизаційних відрахувань, є власністю територіальних громад району.
 1. Обов’язки Орендаря

Орендар зобов’язується:  1. 5.1. Використовувати орендоване Майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

5.2. Своєчасно і у повному обсязі сплачувати орендну плату незалежно від наслідків господарської діяльності.

  1. 5.3. Забезпечити збереження орендованого майна, запобігати його пошкодженню і псуванню, тримати Майно в порядку, передбаченому санітарними нормами та правилами пожежної безпеки, підтримувати орендоване Майно в належному стані, не гіршому, ніж на момент передачі його в оренду, з врахуванням нормального фізичного зносу, здійснювати заходи протипожежної безпеки.

5.4. Забезпечувати безперешкодний доступ представників Орендодавця та Власника майна до орендованих приміщень, які згідно із законодавством мають право перевірки виконання умов договору і обстеження стану об’єкта оренди, інженерних служб, та надавати на першу вимогу всю необхідну інформацію і документи щодо об’єкта оренди з метою перевірки його стану і відповідності напряму використанням об’єкта оренди за цільовим призначенням, визначеним у розділі 1 цього договору.

5.5. У разі виникнення загрози або настання надзвичайних ситуацій, повязаних з природною стихією: ураган, землетрус, великий снігопад, ожеледиця тощо, надавати своїх працівників для їх попередження та ліквідації наслідків.

5.6. Своєчасно здійснювати за власний рахунок капітальний, поточний ремонт. Ця умова Договору не розглядається як дозвіл на здійснення поліпшень орендованого Майна і не тягне за собою зобов’язання Орендодавця щодо компенсації вартості поліпшень.

У разі, якщо Орендар подає заяву на погодження здійснення невідємних поліпшень орендованого Майна, він зобовязаний надати експертний висновок на проектно-кошторисну документацію на здійснення невід’ємних поліпшень.

5.7. Щомісяця, до ________ числа місяця, наступного за звітним, надавати Орендодавцеві інформацію про перерахування орендної плати (копію платіжного доручення з відміткою обслуговуючого банку). На вимогу Орендодавця проводити звіряння взаєморозрахунків по орендних платежах і оформляти відповідні акти звіряння.

5.8. У разі припинення або розірвання Договору повернути Орендодавцеві або підприємству, вказаному Орендодавцем, орендоване Майно у належному стані, не гіршому ніж на момент передачі його в оренду, з урахуванням нормального фізичного зносу, та відшкодувати Орендодавцеві збитки у разі погіршення стану або втрати (повної або часткової) орендованого Майна з вини Орендаря.

5.9. Здійснювати витрати, пов’язані з утриманням орендованого Майна. Протягом 15 робочих днів після підписання цього Договору укласти з Балансоутримувачем орендованого Майна договір про відшкодування витрат Балансоутримувача на утримання орендованого Майна та надання комунальних послуг Орендарю.

5.10. Застрахувати орендоване майно від ризику випадкової загибелі чи пошкодження на користь Орендодавця на весь строк дії Договору оренди на суму не менше, ніж експертна вартість об’єкта оренди. Орендар передає копію договору страхування (страхового полісу) Орендодавцю.

5.11. Нести відповідальність за дотримання правил експлуатації інженерних мереж, пожежної безпеки і санітарії в приміщеннях згідно із законодавством.

5.11. Витрати, пов’язані з проведенням незалежної оцінки орендованого майна відшкодовуються Орендарем Орендодавцю в місячний термін із дня підписання договору оренди.

5.12. В разі реорганізації, ліквідації або порушенні справи про банкрутство письмово повідомити про це Орендодавця в 10-денний термін з моменту виникнення перелічених фактів та надати нотаріально посвідчені копії установчих документів, які враховують реорганізаційні процеси, а також інформацію про правонаступництво.


 1. Права Орендаря

Орендар має право:  1. Використовувати орендоване майно відповідно до його призначення та умов цього Договору.

  2. З дозволу власника вносити зміни до складу орендованого Майна, проводити його реконструкцію, технічне переозброєння, що зумовлює підвищення його вартості. Якщо Орендар без згоди власника здійснив поліпшення об’єкта оренди, які неможливо відокремити без пошкодження приміщення, він не має права на відшкодування їх вартості.

  3. Орендар має право передавати третім особам належне йому право оренди та інші права (повністю чи в певній частині), які випливають з цього Договору, тільки за згодою Орендодавця та дозволом, отриманим в порядку, встановленому районною радою.

  4. Приватизувати орендоване майно відповідно до чинного законодавства.
 1. Обов’язки Орендодавця

Орендодавець зобов’язується:  1. Передати Орендарю в оренду Майно згідно з цим Договором по акту приймання-передачі майна, який підписується одночасно з цим Договором, а вразі оренди нерухомого Майна на строк більше ніж три роки – після державної реєстрації Договору.

  2. Не вчиняти дій, які б перешкоджали Орендарю користуватися орендованим Майном на умовах цього Договору.

  3. У випадку реорганізації Орендаря до припинення чинності цього Договору переукласти цей Договір на таких самих умовах з одним із правонаступників, якщо останній згоден стати Орендарем.
 1. Права Орендодавця

Орендодавець має право:  1. Контролювати наявність, стан, напрями та ефективність використання Майна, переданого в оренду за цим Договором.

  2. Виступати з ініціативою щодо внесення змін до цього Договору або його розірвання в разі погіршення стану орендованого Майна внаслідок невиконання або неналежного виконання умов цього Договору.

  3. Здійснювати контроль за станом Майна шляхом візуального обстеження зі складанням акта обстеження.
 1. Відповідальність і вирішення спорів за Договором
  1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

  2. Орендодавець не відповідає за зобовязаннями Орендаря. Орендар не відповідає за зобовязаннями Орендодавця, якщо інше не передбачено цим Договром. Орендар відповідає за своїми зобов’язаннями і за зобовязаннями, за якими він є правонаступником, виключно власним майном. Стягнення за цими зобовязаннями не може бути звернене на орендоване Майно.

  3. Спори, які виникають за цим Договором або у зв’язку з ним, не вирішені шляхом переговорів, вирішуються в судовому порядку.
 1. Строк чинності, умови зміни та припинення Договору
  1. Цей Договір укладено строком на _____________, що діє з „___” ___________20___ р. по „___” ______________20__ р.

10.2. Умови цього Договору зберігають силу протягом всього терміну цього Договору, в тому числі у випадках, коли після його укладання, законодавством встановлено правила, що погіршують становище Орендаря, а в частині зобов’язань Орендаря щодо орендної плати – до виконання зобов’язань.

  1. Зміни до умов цього Договору або його розірвання допускаються за взаємною згодою сторін. Зміни, що пропонується внести, розглядаються протягом одного місяця з дати їх подання до розгляду іншою стороною.

  2. У разі відсутності заяви однієї із Сторін про припинення цього Договору або зміну його умов після закінчення строку його чинності протягом одного місяця Договір уважається продовженим на той самий строк і на тих самих умовах, які були передбачені цим Договором. Зазначені дії оформляються додатковим договором, який є невід’ємною частиною Договору при обовязковій наявності дозволу органу, уповноваженого управляти об’єктом оренди.

  3. Реорганізація Орендодавця чи Орендаря, або перехід права власності на орендоване Майно третім особам, не визнається підставою для зміни або припинення чинності цього Договору, і він зберігає свою чинність для нового власника орендованого Майна (його правонаступників), за винятком випадку приватизації орендованого Майна Орендарем.

  4. Одностороння відмова від договору оренди не допускається.

  5. Чинність цього Договору припиняється внаслідок:

 • закінчення строку, на який його було укладено;

 • приватизації орендованого майна Орендарем;

 • загибелі орендованого Майна;

 • достроково за взаємною згодою сторін або за рішенням суду;

 • ліквідації Орендаря або Орендодавця;

 • банкрутства Орендаря;

 • у разі смерті Орендаря (якщо Орендарем є фізична особа).

  1. За ініціативою однієї із сторін цей Договір може бути розірвано рішенням господарського суду у випадках, передбачених чинним законодавством.

  2. У разі припинення або розірвання Договору поліпшення орендованого Майна, здійснені Орендарем за рахунок власних коштів, які можна відокремити від орендованого Майна не завдаючи йому шкоди, визнаються власністю Орендаря, а невідокремлювані поліпшення – власністю Орендодавця. Компенсація Орендодавцем збільшення вартості орендованого Майна в результаті зазначених невідокремлюваних поліпшень здійснюється у випадку приватизації орендованого Майна за участю Орендаря.

  3. Взаємовідносини сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

  4. Цей договір укладено в 3 примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу.
 1. Платіжні та поштові реквізити сторін

Орендодавець Орендар

________________________ ____________________________

________________________ ____________________________ 1. Додатки

Додатки до цього Договору є його невід’ємною і складовою частиною. До цього Договору додаються: • розрахунок орендної плати;

 • звіт про оцінку Майна, що передається в оренду;

 • акт приймання-передачі орендованого Майна;

 • витяг з Державного реєстру правочинів про державну реєстрацію договору (у разі оренди нерухомого майна на строк, не менший ніж три роки).

Орендодавець Орендар

____________________ _____________________

М.П. М.П.


Керуючий справами

виконавчого апарату

районної ради О.В. Ярова-Тараш

Додаток 1

до Типового договору оренди

нерухомого майна


  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка