Рішення від 23. 12. 2016 №7/14-1056 м. Маріуполь Про затвердження Положення про матеріальну відповідальність працівниківСкачати 492.99 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації15.09.2017
Розмір492.99 Kb.
#55408
ТипРішення
  1   2   3


УКРАЇНА


МАРІУПОЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ


від 23.12.20167/14-1056

м.Маріуполь


Про затвердження Положення

про матеріальну відповідальність

працівників

З метою забезпечення збереження майна виконавчих органів Маріупольської міської ради, комунальних підприємств, бюджетних організацій і установ міста, які фінансуються з міського бюджету (далі – Підприємства/Організації/Установи), а також для підвищення індивідуальної відповідальності працівників за збереження матеріальних цінностей, використовуваних в ході господарської діяльності, а також керуючись ст. 130 – 138 Кодексу законів про працю України, ст.10 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», ст.25,26,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

міська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Затвердити «Положення про матеріальну відповідальність працівників» (далі по тексту - Положення), згідно з додатком 1.

 2. Затвердити Перелік посад і робіт, на Підприємствах /Організаціях/Установах, з якими можуть укладатися договори про повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження цінностей, переданих їм для зберігання, обробки, продажу(відпустки), перевезення або застосування в процесі виробництва, згідно з додатком 2.

 3. Затвердити форму Типового договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, згідно з додатком 3.

 4. Затвердити Перелік робіт, при виконанні яких може запроваджуватися колективна(бригадна) матеріальна відповідальність, згідно з додатком 4.

 5. Затвердити форму Типового договору про колективну(бригадною) матеріальну відповідальність, згідно з додатком 5.

 6. Затвердити Форма наказу «Про затвердження переліку матеріально-відповідальних осіб», згідно з додатком 6.

 7. Керівникам Підприємств/Організацій/Установ:

  1. Внести зміни в посадові інструкції персоналу, що фактично виконує функції і обов'язки по отриманню, зберіганню, видачі і веденню обліку матеріальних цінностей відповідно до Положення, впродовж 10 робочих днів з моменту оприлюднення цього рішення.

7.2. Забезпечити щорічне видання наказів по Підприємству/Організації/Установі про затвердження переліку матеріально відповідальних осіб, з якими повинні бути укладені договори про повну індивідуальну і колективну(бригадною) матеріальну відповідальність і осіб, що мають право отримання матеріальних цінностей за разовими документами.

7.3. Забезпечити укладення договорів про колективну(бригадною) матеріальну відповідальність з працівниками, посади і роботи яких пов'язані з колективною(бригадною) матеріальною відповідальністю і з якими нині договір не укладений, впродовж 10 робочих днів з моменту оприлюднення цього рішення.  1. Забезпечити виконання вимог Положення, з моменту оприлюднення цього рішення.

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської заради Голтвенка О.В, заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Когута М.М., Шепілову Н.А., Сухову К.К., Хотнянського Я.С., керуючого справами виконкому Кочурина О.О.

Міський голова В.С. Бойченко

Додаток 1

до рішення міської ради23.12.20167/14-1056

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО МАТЕРІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ


 1. Загальні положення

  1. Основним завданням цього Положення є забезпечення збереження майна і інших цінностей Підприємств/Організацій/Установ на основі застосування діючого законодавства і активного використання правових засобів в роботі.

  2. Це Положення визначає порядок укладення договорів про повну індивідуальну і колективну(бригадною) відповідальність, притягнення до матеріальної відповідальності працівників за збиток, заподіяний Підприємствам/Організаціям/Установам їх винними протиправними діями(бездіяльністю), внаслідок порушення покладених на них трудових обов'язків.

  3. Дія цього Положення поширюється на всі виконавчі органи Маріупольської міської ради (муніципалітет), що входять до складу Маріупольської міської ради, коммунальні підприємства, бюджетні організації і установи міста, які фінансуються з міського бюджету. 1. Терміни і визначення, що використовуються

Матеріальна відповідальність — це обов'язок працівника відшкодовувати збиток, заподіяний Підприємствам/Організаціям/Установам внаслідок порушення покладених на нього трудових обов'язків. Вона виникає безпосередньо після спричинення збитку незалежно від залучення працівника до інших видів відповідальності(дисциплінарною, адміністративною, кримінальною) і застосування до нього інших заходів впливу (не нарахування премії за основні результати господарської діяльності, невиплати винагороди за підсумками роботи за рік і т. п.).

Матеріально-відповідальна особа (далі по тексту МВО) - працівник, якому довірені за характером виконуваних ним трудових обов'язків підзвітні матеріальні цінності і на якого на підставі спеціальних постанов, укладеного договору, посадовій інструкції покладена матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну з його вини.

Структурний підрозділ - функціональний осередок підприємства, такий, що є елементом його управлінської структури і не веде самостійної господарської діяльності: управління, відділ, відділення, ділянка, служба, цех тощо.


 1. Загальні підстави і умови матеріальної відповідальності працівників

3.1. Працівники, винні в спричиненні Підприємству/Організації/Установі збитку, несуть матеріальну відповідальність за шкоду, тільки за наявності прямого дійсного збитку.

  1. На працівників не може бути покладена відповідальність за шкоду, яка відноситься до категорії нормального виробничо-господарського ризику, а також за неотримані Підприємством/Організацією/Установою доходи і за збиток, заподіяний працівником, що знаходився в стані крайньої необхідності. 1. Види матеріальної відповідальності для працівників

Чинним законодавством встановлені два основні види матеріальної відповідальності: обмежена і повна.

Повна матеріальна відповідальність підрозділяється на індивідуальну і колективну(бригадну) матеріальну відповідальність.

4.1. Обмежена матеріальна відповідальність

Обмежену матеріальну відповідальність несуть:

1) працівники - за ушкодження або знищення через недбалість матеріалів, напівфабрикатів, виробів(продукції), у тому числі при їх виготовленні, - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку.

У такому ж розмірі працівники несуть матеріальну відповідальність за ушкодження або знищення через недбалість інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу і інших предметів, виданих підприємством працівникові в користування;

2) керівники Підприємств/Організацій/Установ і їх заступники, а також керівники структурних підрозділів на Підприємствах/Організаціях/Установах і їх заступники - у розмірі заподіяної з їх вини шкоди, але не більше свого середнього місячного заробітку, якщо шкода Підприємству/Організації/Установі заподіяна зайвими грошовими виплатами, неправильною постановкою обліку і зберігання матеріальних або грошових цінностей, незастосуванням необхідних заходів до відвертання простоїв, випуску недоброякісної продукції, розкрадання, знищення і ушкодження матеріальних або грошових цінностей.

4.2. Повна матеріальна відповідальність

Працівники несуть матеріальну відповідальність в повному розмірі шкоди, заподіяної з їх вини Підприємству/Організації/Установі, зокрема, коли:

1) між працівником і Підприємством/Організацією/Установою укладений письмовий договір про узяття на себе працівником повної матеріальної відповідальності за незабезпечення цілості майна і інших цінностей, переданих йому для зберігання або для інших цілей;

2) майно і інші цінності були отримані працівником під звіт по разовому дорученню або за іншими разовими документами;

3) збиток заподіяний діями працівника, які мають ознаки дій, що переслідуються в кримінальному порядку;

4) збиток заподіяний працівником, який був в нетверезому стані;

5) збиток заподіяний нестачею, умисним знищенням або умисним ушкодженням матеріалів, напівфабрикатів, виробів, в т. ч. при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу і інших предметів, виданих Підприємством/Організацією/Установою працівникові в користування;

6) згідно із законодавством, на працівника покладена повна матеріальна відповідальність за шкоду, заподіяну Підприємству/Організації/Установі при виконанні трудових обов'язків;

7) збиток причинний не під час виконання трудових обов'язків. Термін «не під час виконання трудових обов'язків» означає, що спричинення збитку сталося або у вільний від роботи час, або під час роботи, але не у зв'язку з трудовими обов'язками, не при їх виконанні. Найчастіше воно виникає у зв'язку з використанням працівником матеріальних цінностей у своїх особистих інтересах, внаслідок чого відбувається їх поломка або псування (наприклад, при перевезенні за додаткову плату вантажу, що не має відношення до підприємства, на якому працює водій, сталася аварія автомашини, на якій робилося це перевезення).

4.2.1. Повна індивідуальна матеріальна відповідальність

Повна індивідуальна матеріальна відповідальність встановлюється при виконанні або заміщенні посад і робіт, передбачених переліком, затвердженим постановою Державного комітету СМ СРСР по праці і соціальним питанням і Секретаріату ВЦСПС від 28.12.77 р. № 447/24 і при одночасній наявності наступних умов:

- коли товарно-матеріальні цінності вручаються безпосередньо працівникові під звіт, тобто на нього особисто покладається обов'язок по їх збереженню;

- працівникові надається окреме ізольоване приміщення або місце для зберігання товарно-матеріальних цінностей;

- працівник самостійно звітує перед бухгалтерією підприємства за довірені йому цінності.

4.2.2. Колективна (бригадна) матеріальна відповідальність

При загальному виконанні працівниками окремих видів робіт, пов'язаних зі зберіганням, обробкою, продажем (відпусткою), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва переданих їм цінностей, коли неможливо розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну матеріальну відповідальність, може вводитися колективна(бригадна) матеріальна відповідальність.

Колективна(бригадна) матеріальна відповідальність встановлюється відповідно до наказу керівника за узгодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) Підприємства/Організації/Установи.

Прийом матеріальних цінностей, ведення обліку і представлення звітності про рух матеріальних цінностей здійснює керівник колективу матеріально відповідальних осіб - бригадир. При тимчасовій відсутності бригадира його обов'язку виконує в установленому порядку член колективу(бригади) матеріально відповідальних осіб, призначений керівником Підприємств/Організації/Установи відповідним наказом. 1. Порядок оформлення договорів про матеріальну відповідальність

Ініціатором укладення договору про повну індивідуальну або колективну(бригадною) матеріальну відповідальність є керівник Підприємства/Організації/Установи, в якому працює працівник і/або колектив(бригада), з яким згідно із законодавством може бути укладений цей договір.

5.1. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

5.1.1. Письмовий договір про повну матеріальну відповідальність укладається з особами, визначеними в ст. 135 1 КЗпП, а саме:

1) працівники досягли 18-річчя;

2) працівники обіймають посади або виконують роботи, безпосередньо пов'язані зі зберіганням, обробкою, продажем (відпусткою), перевезеннями або застосуванням в процесі виробництва переданих їм цінностей, згідно із затвердженим переліком посад (Додаток 2 до рішення міської ради);

5.1.2. Керівник Підприємства/Організації/Установи зобов'язаний в 5-ти денний термін з дати прийому на роботу працівника на посаду або для виконання робіт, вказаних в затвердженому переліку посад (додаток 2 до рішення міської ради), забезпечити укладення з ним договори про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

У разі включення до посадових обов'язків працівника функцій, пов'язаних з прийомом, зберіганням, обробкою, продажем (відпуском), перевезенням або застосуванням в процесі виробництва матеріальних цінностей, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з такими працівниками має бути укладений в 5-ти денний термін з дати внесення вказаних вище змін до його посадової інструкції/вкладиш до карти функціональних обов'язків/робочої інструкції.

5.1.3. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладається на бланку Типового договору (додаток 3 до рішення міської ради) в день, коли працівник фактично приступив до своїх посадових обов'язків. У тексті Типового договору заповнюються графи, призначені для заповнення. Зміна тексту типового договору не допускається.

5.1.4. Письмовий договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, після проведення бухгалтером інструктажу, підписується працівником, з яким укладається договір, і візується:


 • Головним бухгалтерам Підприємства/Організації/Установи з вказівкою ПІБ.

 • Юристом Підприємства/Організації/Установи з вказівкою ПІБ.

Після проходження вказаного порядку візування договір надається на підпис керівникові Підприємства/Організації/Установи.

5.1.5. Договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність укладається в двох екземплярах. Перший екземпляр договору зберігається у бухгалтерії Підприємства/Організації/Установи, другий - у працівника.

5.1.6. Договір про матеріальну відповідальність набуває чинності з дня його двостороннього підписання і діє впродовж усього періоду роботи працівника на цій посаді.

5.1.7. При зміні місця роботи працівника зі збереженням виконуваних ним функцій по матеріальній відповідальності, з ним укладається новий договір про індивідуальну матеріальну відповідальність.  1. Договір про колективну (бригадною) матеріальну відповідальність

   1. Колективна(бригадна) матеріальна відповідальність встановлюється адміністрацією Підприємства/Організації/Установи за узгодженням з профспілковим комітетом за наявності одночасно наступних умов:

 • передбачені наказом Міністерства праці №43 від 12.05.1996 р. роботи, при виконанні яких може вводитися колективна(бригадна) матеріальна відповідальність (додаток 4 до рішення міської ради), виконуються робітниками спільно і розмежувати матеріальну відповідальність кожного працівника і укласти з ним договір про повну індивідуальну відповідальність неможливо;

 • адміністрацією Підприємства/Організації/Установи створені робітникам умови, необхідні для нормальної роботи і забезпечення повного збереження переданих їм цінностей.

   1. Договір про колективну (бригадною) матеріальну відповідальність укладається на бланку Типового договору (додаток 5 до рішення міської ради). У тексті типового договору заповнюються графи, призначені для заповнення. Зміна тексту типового договору не допускається.

   2. Письмовий договір про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність, після проведення бухгалтером інструктажу, підписується усіма членами бригади, з якою укладається договір, узгоджується з головою профкому Підприємства/Організації/Установи і візується:

 • Головним бухгалтерам Підприємства/Організації/Установи з вказівкою ПІБ.

 • Юристом Підприємства/Організації/Установи з вказівкою ПІБ.

Після проходження вказаного порядку візування договір надається на підпис керівникові Підприємства/Організації/Установи.

5.2.4. Договір про колективну(бригадну) матеріальну відповідальність укладається в двох екземплярах. Перший екземпляр договору зберігається у бухгалтерії Підприємства/Організації/Установи, другий - у керівника колективу (бригади).

5.2.5. Договір про матеріальну відповідальність набуває чинності з дня його двостороннього підписання і діє впродовж усього періоду роботи членів колективу(бригади) на цій посаді з урахуванням п.5.2.7 і п.5.2.8 цього Положення.

5.2.6. Кількість членів колективу, керівник і склад колективу (бригади) визначається керівником Підприємства/Організації/Установи і оформляється наказом Підприємства/Організації/Установи про створення колективної (бригадної) відповідальності, який в обов'язковому порядку узгоджується з профспілковим комітетом Підприємства/Організації/Установи.

5.2.7. При вибутті із складу колективу(бригади) окремих працівників або прийому в колектив(бригаду) нових працівників договір не переоформлюється. У цих випадках в договорі навпроти підпису вибулого члена колективу(бригади) вказується дата його вибуття, а знову прийнятий працівник підписує договір і вказує дату вступу в колектив(бригаду) і видається зміна до наказу про створення колективної(бригадною) матеріальної відповідальності, яка в обов'язковому порядку узгоджується з профспілковим комітетом Підприємства/Організації/Установи.

5.2.8. При зміні керівника колективу (бригади) або при вибутті з колективу (бригади) більше 50% її первинного складу, а у разі, коли колектив(бригада) складається з двох чоловік - одного працівника, договір переоформлюється.

5.3. Договори про повну індивідуальну і колективну(бригадною) матеріальну відповідальність реєструються у бухгалтерії Підприємства/Організації/Установи в Журналі реєстрації з присвоєнням порядкового номера договору, вказівкою дати укладення і ПІБ матеріально - відповідальних осіб, після чого:


 • Перший екземпляр, оформленого належним чином договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, підлягає зберіганню у бухгалтерії, другий - у матеріально відповідальної особи.

 • Перший екземпляр, оформленого належним чином договору про колективну(бригадною) матеріальну відповідальність, підлягає зберіганню у бухгалтерії, другий, - у керівника колективу(бригади).

У Журналах реєстрації (Таблиці 1,2,3) в обов'язковому порядку відображаються усі зміни в укладених договорах(зміна складу бригади, відомості про переукладення або розірвання договору). Реєстрації підлягають договори, які укладені після оприлюднення цього Положення.

Таблиця 1

Журнал реєстрації матеріально-відповідальних осіб, з якими укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність

№ з/п

Найменування посади

ПІБ МВО

Таб.№

Номер договору про повну індивідуальну

матеріальну відповідальностіДата договору

про повну

індивідуальну

матеріальну

відповідальності


Код МВО

Код місця зберігання

Найменування місця зберігання


Підпис

матеріально-відповідальної особиПримітки*

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12*- заповнюється у разі переукладення або розірвання договору

Керівник Підприємства/Організації/Установи _______________ _______________

(підпис) (ПІБ)


Таблиця 2

Журнал реєстрації матеріально-відповідальних осіб, з якими

укладений договір про колективну(бригадну) матеріальну відповідальність

№ з/п

Найменування посади

ПІБ

керівника колективу

(бригади)


Таб.№

ПІБ членів колективу(бригади)

Таб.№

Номер договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Дата договору про колективну (бригадну) матеріальну відповідальність

Код МВО

Код місця зберігання

Найменування місця зберігання

Підпис матеріально-відповідальної особи

Примітки*

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13
*- заповнюється у випадку зміна складу бригади, відомості про переукладення або розірвання договору

Керівник Підприємства/Організації/Установи _______________ _______________

(підпис) (ПІБ)

ПОГОДЖЕНО:

Профспілковий комітет _______________ _______________

(підпис) (ПІБ)
Скачати 492.99 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка