Рішення від 21 квітня 2015 року n 415/1280 Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади міста КиєваСторінка10/12
Дата конвертації16.04.2016
Розмір0.8 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про передачу майна територіальної громади міста Києва в оренду


Місто Київ

"___" ____________ 20__ року

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районна в місті Києві державна адміністрація та комунальне підприємство, установа, організація територіальної громади міста Києва, за якими закріплено на праві господарського відання або оперативного управління майно територіальної громади міста Києва, структурний підрозділ виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (зазначається повне найменування відповідного орендодавця) далі - ОРЕНДОДАВЕЦЬ, в особі ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________,
                                                                              (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                                                (назва документа, що визначає статус)
з однієї сторони, та ____________________________________________________________________,
                                                                                                        (повне найменування орендаря)
далі - ОРЕНДАР, в особі _______________________________________________________________,
                                                                                                        (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                                              (назва документа, що визначає статус)
з другої сторони, а також комунальне підприємство, установа, організація територіальної громади міста Києва (зазначається повне найменування відповідного балансоутримувача) далі - ПІДПРИЄМСТВО-БАЛАНСОУТРИМУВАЧ, в особі _______________________________________,
                                                                                                                                          (посада, прізвище, ім'я, по батькові)
який діє на підставі ____________________________________________________________________,
                                                                                                (назва документа, що визначає статус)
що іменуються разом - СТОРОНИ, уклали цей Договір про нижченаведене:


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


1.1. ОРЕНДОДАВЕЦЬ на підставі рішення Київської міської ради, протоколу засідання постійної комісії Київської міської ради з питань власності, затвердженого орендодавцем протоколу конкурсної комісії про передачу майна в оренду (зазначається відповідний документ):
_____________________________________________________________________________________
                                                                                  (повна назва та реквізити документа)
передає, а ОРЕНДАР приймає в оренду цілісний майновий комплекс комунального підприємства територіальної громади міста Києва, його структурний підрозділ; майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації); нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та окреме індивідуально визначене майно, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва (зазначається необхідне); далі - ОБ'ЄКТ, яке знаходиться за адресою: вулиця, бульвар, проспект, провулок, узвіз, площа (зазначається необхідне), _______________, буд. ______________, корп. _______________,
для __________________________________________________________________________________
                                 (цільове призначення, у випадку надання об'єкта оренди з різним цільовим призначенням
                                                  вказується площа по кожному виду цільового призначення окремо).

1.2. Цей Договір визначає взаємовідносини СТОРІН щодо строкового, платного користування ОРЕНДАРЕМ ОБ'ЄКТОМ.
2. ОБ'ЄКТ ОРЕНДИ


2.1. ОБ'ЄКТОМ оренди є:

цілісний майновий комплекс комунального підприємства територіальної громади міста Києва, його структурний підрозділ;

нежиле приміщення, будівля, споруда (непотрібне видалити) загальною площею ____________ кв. м, у т. ч. на ______ поверсі _________ кв. м, у напівпідвалі _________ кв. м, підвалі ________ кв. м, згідно з викопіюванням з поповерхового плану, що складає невід'ємну частину цього Договору;

інше індивідуально визначене майно згідно з переліком, що є невід'ємною частиною цього Договору (зазначається необхідне).

2.2. Вартість ОБ'ЄКТА згідно із затвердженим актом оцінки майна або висновком про вартість майна станом на "___" ____________ 20__ року становить 1 кв. м ________________ грн. ____ коп.,
                                                                                                                                                             (сума прописом)
всього _____________________________________________________________ грн. __________ коп.
                                                                                      (сума прописом)

2.3. Стан ОБ'ЄКТА на дату передачі його ОРЕНДАРЕВІ, (потребує/не потребує поточного або капітального чи поточного і капітального ремонту) визначається в акті приймання-передавання за узгодженим висновком ПІДПРИЄМСТВА-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА і ОРЕНДАРЯ.

2.4. ОРЕНДАР вступає у строкове платне користування ОБ'ЄКТОМ у термін, указаний у цьому Договорі, але не раніше дати підписання СТОРОНАМИ цього Договору (у разі оренди нерухомого майна на строк не менше ніж три роки - не раніше дати державної реєстрації цього Договору) та акта приймання-передачі ОБ'ЄКТА.

2.5. Передача ОБ'ЄКТА в оренду не тягне за собою виникнення в ОРЕНДАРЯ права власності на цей ОБ'ЄКТ. Власником ОБ'ЄКТА залишається територіальна громада міста Києва, а ОРЕНДАР користується ним протягом строку оренди.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка