Рішення від 13 лютого 2014 року №746 смт. Воловець Про затвердження Положення про оренду майна територіальної громади селища ВоловецьСкачати 282.23 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір282.23 Kb.УКРАЇНА

Воловецька селищна рада

Закарпатської області

Тридцять п’ята сесія шостого скликання

РІШЕННЯ

від 13 лютого 2014 року № 746 смт.Воловець
Про затвердження Положення про оренду майна

територіальної громади селища ВоловецьВідповідно до статей 142, 143 Конституції України, статей 759 – 764 Цивільного кодексу України, статей 283 - 289, 291 Господарського кодексу України, пункту 31 частини першої статті 26 та частини п'ятої статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та з метою підвищення ефективності використання об'єктів комунальної власності територіальної громади селища Воловець, Воловецька селищна рада


ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про оренду майна територіальної громади селища Воловець, що додається (далі – Положення).
2. Уповноважити виступати орендодавцем майна територіальної громади селища Воловець виконком Воловецької селищної ради.
3. Доручити голові виконкому селищної ради заключати договори оренди майна територіальної громади селища Воловець керуючись Положенням та Методикою розрахунку орендної плати.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну планово-бюджетну комісію селищної ради.

 
Секретар селищної ради О.М.Карпишинець
Затверджено

Рішенням 35 сесії 6 скликання

13 лютого 2014 р. №___
Положення
про оренду майна територіальної громади селища Воловець

Положення про оренду майна територіальної громади селища Воловець (далі - Положення) розроблене на підставі Конституції України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про оренду державного та комунального майна».


   1. Об'єкти оренди


  1. Об'єктами оренди за цим Положенням є:

- цілісні майнові комплекси комунальних підприємств, їх структурних підрозділів;

- майно, що не увійшло до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації);

- нерухоме майно (будівлі, споруди, нежитлові приміщення) та інше окреме індивідуально визначене майно (інвентарний об'єкт або група інвентарних об'єктів).

   1. Орендодавці


  1. Орендодавцем за цим Положенням є виконком Воловецької селищної ради.
   1. Орендарі


  2. Орендарями майна територіальної громади селища Воловець (далі - майна) можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу комунального підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.

  3. Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб'єкт підприємницької діяльності.
   1. Ініціатива щодо оренди майна


  4. Ініціатива щодо оренди майна може виходити від фізичних та юридичних осіб, які можуть бути орендарями
   1. Оцінка об'єкта оренди


5.1. Оцінка об’єкта оренди здійснюється відповідно до Методики оцінки об’єктів оренди, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

5.2. Оцінка об'єкта оренди передує укладенню договору оренди.

5.3. Порядок проведення оцінки майна регулюється Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».


  1. Датою незалежної оцінки є останнє число місяця, який передує місяцю у якому подається заява про оренду майна.

  2. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна використовуються для розрахунку розміру орендної плати (стартової орендної плати) та/або зазначення вартості об’єкта оренди у договорі. Висновок про вартість майна або акт оцінки майна чинні протягом шестимісячного строку від дати їх затвердження.

  3. У випадках передачі в оренду нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна підприємствам, які згідно з Методикою розрахунку орендної плати за майно територіальної громади селища Воловець, яке передається в оренду (далі – Методика) (додаток 3 до цього Положення), сплачують орендну плату в розмірі 1 грн., для відображення в договорі оренди вартості об’єкта оренди проводиться стандартизована оцінка зазначеного майна.
   1. Орендна плата та інші платежі


  1. Орендна плата встановлюється у грошовій формі. Строки внесення орендної плати та її розмір визначаються у договорі.

Початок нарахування орендної плати та інших платежів, пов’язаних з орендою майна, починається з дати підписання акта приймання-передавання об’єкта оренди, який підписується орендодавцем, орендарем та підприємством.

Нарахування орендної плати припиняється з дати підписання акта приймання-передавання об’єкта оренди від орендаря до орендодавця після припинення договору оренди.  1. Розмір орендної плати визначається:

- у разі передачі в оренду майна на конкурсних засадах відповідно до конкурсних пропозицій орендаря – переможця конкурсу;

- в інших випадках згідно з Методикою.  1. Підприємства, установи та організації (балансоутримувачі) є отримувачами орендної плати. Пропорції розподілу між бюджетом селища Воловець і підприємством та порядок використання орендної плати визначаються бюджетом селища Воловець на відповідний рік.

  2. Орендар за користування об'єктом оренди сплачує орендну плату та інші платежі, зазначені у пп. 6.5 цього Положення, незалежно від результатів господарської діяльності.

  3. Крім орендної плати орендар сплачує:

податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

компенсацію витрат підприємств за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди, та плату за комунальні послуги відповідно до договору, який укладається між орендарем та зазначеним підприємством або відповідними особами, що надають такі послуги;  1. Розмір орендної плати може бути змінений:

- за погодженням сторін;

- у разі істотної зміни стану або цільового призначення об’єкта оренди;- в інших випадках, передбачених законодавством України.

  1. За клопотанням орендаря відповідним рішенням орендодавця на період виконання капітального ремонту чи переобладнання об'єкта оренди орендарю може бути надана пільгова орендна плата, яка не повинна бути менше витрат підприємства на утримання об'єкта оренди на термін не більше шести місяців.

  2. Орендодавці контролюють своєчасність надходження орендної плати. Підприємства, у разі виникнення заборгованості з орендної плати або інших платежів, вживають заходи щодо погашення заборгованості, в тому числі проводять відповідну претензійно-позовну роботу.
   1. Порядок передачі майна в оренду на конкурсних засадах


  3. Передача майна здійснюється на конкурсних засадах, крім випадків, передбачених п.8 цього Положення.

  4. Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на право оренди майна територіальної громади селища Воловець.

  5. Мінімальна площа об’єктів, які пропонуються для надання в оренду на конкурсі, становить 1 кв. м.
   1. Порядок передачі в оренду майна без проведення конкурсу


  6. Передача в оренду майна без проведення конкурсу здійснюється у випадках, передбачених частиною четвертою статті 9 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

  7. Мінімальна площа об’єктів, які пропонуються для надання в оренду без проведення конкурсу, становить 1 кв. м..
   1. Порядок укладення договору оренди


  8. Орендодавець готує в трьох примірниках проект договору оренди згідно з типовим договором про передачу майна територіальної громади селища Воловець в оренду , та надає орендарю.

  9. Орендар протягом 5 робочих днів з дати отримання від орендодавця примірників договору оренди підписує їх та повертає орендодавцю.

  10. Орендодавець протягом 5 робочих днів підписує договір та надає його орендарю.

  11. Копія підписаного орендодавцем та орендарем договору оренди та акта приймання-передавання надається бухгалтерії.

  12. У випадках, передбачених законодавством, договір оренди підлягає нотаріальному посвідченню та державній реєстрації. Витрати за нотаріальне посвідчення та державну реєстрацію договору покладаються на орендаря.

  13. У разі невиконання п. 9.2 цього розділу рішення орендодавця про надання майна в оренду може бути скасоване.
   1. Передача майна в суборенду


  14. Дозвіл на передачу майна орендарем в суборенду здійснюється за рішенням відповідного орендодавця.

  15. Строк дії договору суборенди не повинен перевищувати строк дії договору оренди.

  16. Договір суборенди укладається між орендарем та суборендарем.

  17. До договору суборенди застосовуються положення про договір оренди.

  18. Суборендар сплачує орендарю орендну плату у розмірі, визначеному відповідно до Методики. У разі перевищення орендної плати, яку сплачує суборендар, над орендною платою, встановленою орендарю на частину орендованого майна, що передане в суборенду, орендар перераховує різницю підприємству. Подальший розподіл коштів та контроль за розрахунками здійснює підприємство.

 1. Порядок внесення змін до договорів оренди.

  1. Внесення змін до договору оренди здійснюється за згодою орендодавця та орендаря.

  2. З метою розгляду питання про зміну умов договору оренди орендар подає заяву та три підписані ним примірники змін до договору до орендодавця.

Орендодавець розглядає подані зміни до договору та в установлені законом строки приймає рішення про їх підписання.

Один примірник змін до договору, підписаний орендодавцем, або обґрунтована відмова в підписанні змін направляється орендарю.

Протягом п’яти робочих днів з дати підписання орендодавцем та орендарем змін до договору копія таких змін надається орендодавцем до бухгалтерії.


  1. Орендарю може бути відмовлено в зміні істотних умов договору оренди у випадку якщо:

орендоване майно необхідне для власних потреб територіальної громади селища Воловець;

орендар не виконував або порушував умови договору оренди, в тому числі в частині своєчасної сплати орендної плати, цільового використання об’єкта;

прийнято рішення про реконструкцію об'єкта нерухомості, у зв’язку з чим неможлива подальша експлуатація об’єкта оренди;

об’єкт оренди включений до переліку об'єктів, які зарезервовані для розміщення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних та комунальних підприємств, установ, організацій;

прийнято рішення про включення об'єкта до переліку об'єктів майна, які не можуть бути об'єктами оренди;

прийнято рішення про приватизацію об’єкта оренди.  1. Зміни до договору оренди набирають чинності з дати їх підписання.
   1. Поліпшення орендованого майна


  2. Орендар має право за письмовою згодою орендодавця, отриманою згідно з Порядком надання орендарю згоди орендодавця на здійснення невід'ємних поліпшень орендованого майна , якщо інше не передбачено договором оренди, за рахунок власних коштів здійснювати невід'ємні поліпшення орендованого майна.
   1. Контроль за виконанням умов договору оренди


  3. Орендодавці здійснюють контроль за виконанням умов договору оренди.

  4. Порушення умов договору оренди та суборенди є підставою для розірвання договору оренди або суборенди в установленому законодавством порядку.

Секретар селищної ради О.М. Карпишинець

Додаток 1

до Положення про оренду майна

територіальної громади селища Воловець

Методика розрахунку

орендної плати за майно територіальної громади селища Воловець,

яке передається в оренду


1. Методика розрахунку орендної плати за майно територіальної громади селища Воловець, яке передається в оренду (далі - Методика), розроблена з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів комунальних підприємств, їх структурних підрозділів та окремого індивідуально визначеного, в тому числі нерухомого (нежилих будівель, споруд, приміщень) майна підприємств, а також майна, що не ввійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного в процесі приватизації (корпоратизації) (далі - об'єкт оренди).

2. Методика визначає механізм розрахунку орендної плати за користування об'єктом оренди, що належить до комунальної власності територіальної громади селища Воловець (далі – майно).

3. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди між орендодавцем та орендарем.

У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата, розрахована за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого конкурсу.

4. До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов'язуються надавати орендарю комунальне підприємство, організація, господарське товариство, на балансі яких перебуває це майно.

5. Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності:

- визначається розмір річної орендної плати;

- на основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, який фіксується у договорі оренди;

- розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

6. У разі, коли термін оренди менший за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі, коли термін оренди менший за одну добу - погодинна орендна плата.

7. Орендар сплачує орендну плату згідно з розрахунком орендної плати, що є невід'ємною частиною договору оренди.

Розрахунок орендної плати здійснюється та затверджується орендодавцем.

8. У разі оренди нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна розмір річної орендної плати визначається за формулою, крім об’єктів, за які встановлена орендна плата в розмірі 1 грн на рік:

Опл = Вп х Сор,

де Опл - річна орендна плата без ПДВ, грн;

Вп - вартість орендованого майна згідно з висновком про вартість майна, без ПДВ, грн;

Сор - орендна ставка, визначена згідно з таблицею 2 п. 22 (для нерухомого майна) та п. 16 (для іншого окремого індивідуально визначеного майна) цієї Методики, %.

9. Розмір річної орендної плати за об'єкт оренди - цілісний майновий комплекс визначається за формулою:

Опл = Во х Сор.ц,

де Опл - розмір річної орендної плати, грн;

Во - вартість цілісного майнового комплексу підприємства, його структурного підрозділу, що передається в оренду, згідно з актом оцінки цілісного майнового комплексу підприємства, грн;

Сор.ц - орендна ставка за використання об'єкта оренди, визначена згідно з таблицею 1 п. 22 цієї Методики, %.

10. Розмір стартової орендної плати розраховується на основі розміру річної орендної плати (Опл), визначеної в пунктах 8 – 9. Розмір стартової орендної плати за один місяць розраховується за формулою:

Опл.міс1.ст. = Опл / 12,

де Опл.міс1.ст. – стартова орендна плата за 1 місяць.

Розмір стартової орендної плати за 1 добу визначається за формулою:

Опл.доб1.ст. = Опл.міс1.ст./30 х 1,25;

де Опл.доб1.ст. - стартова орендна плата за 1 добу.

Розмір стартової орендної плати за 1 годину визначається за формулою:

Опл.год1.ст. = Опл.доб1.ст./24 х 1,25,

де Опл.год1.ст. - стартова орендна плата за 1 годину.

11. Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладання договору оренди (крім передачі в оренду на конкурсних засадах) чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою:

Опл.міс1. = Опл.р / 12 х Іп.р. х Ім1.,

де Опл.р. - річна орендна плата, визначена за цією Методикою, грн;

Іп.р - індекс інфляції за період з дати незалежної оцінки майна до дати укладання договору або перегляду розміру орендної плати;

Ім1. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

12. Розмір місячної орендної плати за перший місяць при передачі в оренду на конкурсних засадах розраховується за формулою:

Опл.міс1.к = Опл.п. х Ім1.,

де Опл.п. - орендна плата за 1 місяць, запропонована переможцем конкурсу за всією площею об’єкта оренди, грн;

Ім1. - індекс інфляції за перший місяць оренди.

13. Розмір місячної орендної плати за наступний місяць розраховується шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.

Розмір місячної орендної плати за поточний місяць розраховується за формулою:

Опл.міс.п. = Опл.міс.п-1. х Ім.п.,

де Опл.міс.п-1 - місячна орендна плата за попередній місяць;

Ім.п. - індекс інфляції за поточний місяць оренди.

14. Розмір орендної плати за 1 добу розраховується за формулою:

Опл.доб1. = Опл.міс1./Кд. х 1,25,

де Опл.міс1. - місячна орендна плата;

Кд. – кількість днів у відповідному місяці.

Розмір орендної плати за 1 годину розраховується за формулою:

Опл.год1. = Опл.доб1./24 х 1,25,

де Опл.доб. – погодинна орендна плата.

16. Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного об'єкта оренди (крім нерухомого) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, визначеної на підставі звіту про оцінку майна, затвердженого у встановленому порядку та чинного на момент укладання договору оренди.

17. Суми зайво перерахованої орендної плати зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові після одержання письмової заяви від орендаря.

18. У разі несвоєчасної сплати орендної плати орендар сплачує пеню. Розмір пені визначається в договорі оренди і не може перевищувати розміру, встановленого законодавством. Пеня зараховується на рахунок орендодавця.

19. У разі встановлення орендної плати в розмірі 1 грн на рік орендар окремо сплачує:

- податки та збори у розмірах та порядку, визначених чинним законодавством України;

- компенсацію витрат підприємства, за яким закріплене майно на праві господарського відання чи оперативного управління, за користування земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт оренди, та експлуатаційні витрати відповідно до договору, який укладається між орендарем та цим підприємством.

20. Розрахунок орендної плати за суборенду здійснюється орендарем та погоджується відповідним орендодавцем. Нарахування орендної плати за суборенду здійснюється орендарями в порядку, визначеному для державного майна.

21. Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна становить 1 грн на рік для:

- бюджетних установ, що утримуються за рахунок місцевого або державного бюджетів;

- комунальних підприємств та установ, які частково утримуються за рахунок місцевого або державного бюджетів;

- Пенсійного фонду України та його органів;

- релігійних організацій для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній;

- творчих спілок, які фінансуються за рахунок місцевого або державного бюджету;

- редакцій державних і комунальних періодичних та книговидань;

- громадських організацій, яким передбачена фінансова підтримка з міського бюджету, якщо орендована площа становить до 100 кв. м та не використовується для провадження підприємницької діяльності;

- громадських організацій інвалідів та ветеранів, якщо орендована площа становить до 100 кв. м та не використовується для провадження підприємницької діяльності;

- організацій, що організовують дозвілля дітей та юнацтва, якщо орендована площа становить до 100 кв. м;

- Товариства Червоного Хреста України та його місцевих організацій;

- Асоціацій органів місцевого самоврядування із всеукраїнським статусом;

- розміщення творчих та професійних спілок, майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, громадських та благодійних організацій, громадських приймалень народних депутатів України та депутатів Київської міської ради на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності, не більше як 50 кв. м.

22. Орендні ставки за користування майном:

Таблиця 1


Орендні ставки
за використання цілісних майнових комплексів


 

Орендна ставка, відсотків 

Цілісні майнові комплекси комунальних підприємств: 

 

торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, кінопоказу, випуску лотерейних білетів та проведення лотерей, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості

10 

з організації виставкової діяльності, тютюнової промисловості, виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства, кольорової металургії, ресторанів харчової промисловості (крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості, радгоспів-заводів), електроенергетики, газової, хімічної і нафтохімічної промисловості, чорної металургії, зв'язку, швейної промисловості, з виробництва транспортних засобів і устаткування та їх ремонту, виробництва електричного та електронного устаткування, виробництва машин та устаткування, призначеного для механічного, термічного оброблення матеріалів або здійснення інших операцій, з виробництва гумових та пластмасових виробів нафтогазодобувної промисловості, лісового господарства, рибного господарства, текстильної промисловості, целюлозно-паперової промисловості, переробки відходів, видобування неенергетичних матеріалів, з надання додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій морського, залізничного та автомобільного транспорту, побутового обслуговування, металообробки, освіти, науки та охорони здоров'я, легкої (крім швейної та текстильної) і паливної промисловості, з виробництва будівельних матеріалів Інші об'єкти 


Таблиця 2Орендні ставки
за використання нерухомого майна

Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням 

Орендна ставка, відсотків 

1. Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів 

100 

2. Розміщення:
операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого (мобільного) зв'язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернету

60

3. Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти, більярдних 

35 

4. Розміщення: 

30 

      фінансових установ, ломбардів, бірж, брокерських, дилерських, маклерських, рієлторських контор (агентств нерухомості), банкоматів, банківських установ, страхових компаній, кредитних установ, інших торговельних автоматів та платіжних терміналів 

 

      торговельних об'єктів з продажу ювелірних виробів, виробів з дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, антикваріату, зброї 

 

5. Розміщення: 

25 

      виробників реклами 

 

      салонів краси, саун, лазень, соляріїв, перукарень, тренажерних залів, масажних кабінетів

 

      торговельних об'єктів з продажу автомобілів 

 

6. Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності 

25 

7. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять туроператорську та турагентську діяльність, готелів 

22 

8. Розміщення суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту та будівництва об'єктів нерухомості 

21 

9. Розміщення: 

20 

      майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів 

 

      майстерень з ремонту ювелірних виробів 

 

      ресторанів, кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв з реалізацією підакцизних товарів 

 

      суб'єктів господарювання, що провадять діяльність у сфері права, бухгалтерського обліку та оподаткування  

 

      редакцій засобів масової інформації: 

 

      - рекламного та еротичного характеру 

 

      - тих, що засновані в Україні міжнародними організаціями або за участю юридичних чи фізичних осіб інших держав, осіб без громадянства 

 

      - тих, де понад 50 відсотків загального обсягу випуску становлять матеріали іноземних засобів масової інформації 

 

      - тих, що засновані за участю суб'єктів господарювання, одним із видів діяльності яких є виробництво та постачання паперу, поліграфічного обладнання, технічних засобів мовлення 

 

10. Розміщення: 

18 

      турбаз, мотелів, кемпінгів, літніх будиночків 

 

      торговельних об'єктів з продажу непродовольчих товарів, товарів підакцизної групи, змішана торгівля продовольчими та непродовольчими товарами

 

11. Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту

17 

12. Розміщення: 

15 

      бірж, що мають статус неприбуткових організацій 

 

розміщення торговельних об'єктів з продажу окулярів, лінз
      ветеринарних лікарень (клінік), лабораторій ветеринарної медицини, ветеринарних аптек 

 

      суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з організації шлюбних знайомств та весіль 

 

      офісних приміщень організацій інших видів діяльності 

 

     суб'єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів 

 

13. Розміщення: 

13 

закладів ресторанного господарства з постачання страв, приготованих централізовано для споживання в інших місцях
      суб'єктів господарювання, що надають послуги з утримання домашніх тварин 

 

14. Розміщення: 

12 

     складів, камер схову, гаражів

 

      суб'єктів господарювання, що діють на основі приватної власності і надають послуги з перевезення та доставки (вручення) поштових відправлень (кур'єрська служба) 

 

      аптек, що реалізують готові ліки
15. Розміщення: 

10 

     приватних закладів охорони здоров’я
      комп'ютерних клубів та інтернет-кафе 

 

      рибних господарств 

 

      суб'єктів господарювання, що здійснюють проектні, проектно-вишукувальні, проектно-конструкторські роботи (крім тих, що фінансуються з державного та місцевого бюджетів)

 

       видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що друкуються іноземними мовами 

 

виставок, конференцій

 

      редакцій засобів масової інформації, крім зазначених у пункті

21 Методики та пункті 9 цієї таблиці  

16. Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари

9

17. Розміщення: 

8

      кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, їдалень, буфетів які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи 
     торговельних об'єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи 
перукарень площею до 50 кв. м

 

18. Розміщення: 

7

      торговельних об'єктів з продажу ортопедичних виробів 
торговельних об’єктів з продажу товарів дитячого асортименту
     техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання, ламінування документів 

 

суб'єктів господарювання, які здійснюють виробничу діяльність продовольчих та непродовольчих товарів
     торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів

 

19. Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні 
не більше як 50 кв. м

3

понад 50 кв. м

7

20. Розміщення: 

6

інших комунальних підприємств
відділень ВАТ «Державний ощадний банк України» 
об'єктів поштового зв'язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв'язку, у тому числі відділень УДППЗ «Укрпошта»
      фірмових магазинів вітчизняних промислових підприємств -
товаровиробників, крім тих, що виробляють товари підакцизної групи 

 

      торговельних об'єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів, ліцензованої відео - та аудіопродукції, що призначається для навчальних закладів 
21. Розміщення: 

5

      оздоровчих та санаторно-курортних закладів, баз відпочинку

 

      торговельних об'єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою 
      суб'єктів господарювання, що здійснюють побутове обслуговування населення 

 

     розміщення приватних навчальних закладів та суб’єктів господарювання, що здійснюють освітню діяльність

 

22. Розміщення: 

4  

аптек КП «Фармація»
їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах та військових частинах 
      громадських вбиралень 
      видавництв друкованих засобів масової інформації та видавничої продукції, що видаються українською мовою 

 

     підземних та наземних паркінгів

 

23. Розміщення: 

3

      аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами 
     підприємств, що надають ритуальні послуги 
      науково-дослідних установ, крім бюджетних установ

 

24. Розміщення: 

2

      організацій, що надають послуги з нагляду за особами з фізичними чи розумовими вадами 

 

      бібліотек, архівів, музеїв 
      дитячих молочних кухонь 

 

25. Розміщення: 

1

      закладів соціального захисту для бездомних громадян, безпритульних дітей та установ, призначених для тимчасового або постійного перебування громадян похилого віку та інвалідів, крім бюджетних установ та комунальних підприємств і установ, які частково фінансуються з бюджету

 

     дошкільних навчальних закладів, крім бюджетних установ та комунальних підприємств і установ, які частково фінансуються з бюджету

 

закладів соціального обслуговування для сімей, дітей та молоді, зокрема центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, соціальних гуртожитків для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальних центрів матері та дитини, центрів соціально-психологічної допомоги, центрів реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями, центрів для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді, крім бюджетних установ та комунальних підприємств і установ, які частково фінансуються з бюджету

 

26. Розміщення транспортних підприємств з: 

 

      перевезення пасажирів 

15 

      перевезення вантажів 

18 

27. Розміщення творчих та професійних спілок, майстерень художників, скульпторів, народних майстрів, громадських та благодійних організацій, громадських приймалень народних депутатів України та депутатів Київради на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить: 
      понад 50 кв. метрів 

4

28. Розміщення:

1

      громадських організацій інвалідів та ветеранів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить понад 100 кв. метрів 
      організацій, що організовують дозвілля дітей та юнацтва, на площі понад 100 кв. м.
29. Розміщення суб'єктів господарювання, що виготовляють рухомий склад міського електротранспорту 

5

30. Інше використання нерухомого майна 

15

Секретар селищної ради О.М.Карпишинець
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка