Рішення від 12 листопада 2015 р селище Печеніжин №5-1/2015 Про затвердження статуту Печеніжинської об’єднаної територіальної громадиСторінка1/5
Дата конвертації24.04.2016
Розмір0.91 Mb.
  1   2   3   4   5

УКРАЇНА

ПЕЧЕНІЖИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ


Коломийського району Івано-Франківської області

Сьоме демократичне скликання

Перша сесія
РІШЕННЯ
від 12 листопада 2015 р. селище Печеніжин

№ 5-1/2015


Про затвердження статуту

Печеніжинської об’єднаної

територіальної громади
Керуючись ст. 26 та ст. 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, Печеніжинська селищна рада об’єднаної територіальної громади

В И Р I Ш И Л А:


 1. Затвердити Статут Печеніжинської об’єднаної територіальної громади (додається).

 2. Вважати, що вказаний статут носить тимчасовий характер (діє протягом не більше шести місяців) і після громадського обговорення в кожній громаді, що об’єдналася підлягає затвердженню у новій редакції.Печеніжинський селищний голова ОТГ І. Довірак


“ЗАТВЕРДЖЕНО”


рішенням І сесії сьомого демократичного скликання Печеніжинської селищної ради об’єднаної територіальної громади

від 12.11.2015 року №5-1/2015СТАТУТ

ПЕЧЕНІЖИНСЬКОЇ ОБЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ КОЛОМИЙСЬКОГО РАЙОНУ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ПРЕАМБУЛА
Статут Печеніжинської об’єднаної територіальної громади (далі - Статут) є основним нормативно-правовим актом територіальної громади, що діє на її території і визначає принципи та порядок діяльності територіальної громади та її органів.

Статут розроблений на виконання Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

Положення цього Статуту не повинні суперечити положенням діючих статутів територіальних громад, що об’єдналися, які відповідають вимогам чинного законодавства.
РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Обєднана Територіальна громада

Печеніжинська обєднана територіальна громада (далі - Громада) – це добровільне об’єднання жителів сіл Княждвір, Кийданці, Сопів, Малий Ключів, Слобода, Рунгури, Марківка, Молодятин та селища Печеніжин, що мають єдиний адміністративний центр в смт. Печеніжин та представницькі органи в кожному населеному пункті в особі старост.

До складу Громади входять громадяни України, іноземці, особи, без громадянства, біженці, що постійно проживають на її території, і є платниками місцевих податків і зборів. Такі особи вважаються членами Громади.

Загальна кількість повнолітніх членів Громади, яка є визначальною при проведенні розрахунків кворуму на загальних зборах, слуханнях, засіданнях органів місцевого самоврядування, визначених у цьому Статуті, дорівнює кількості осіб, які зареєстровані та постійно проживають протягом останнього року на території Громади.

Територіальна громада реалізовує своє право на самоврядування безпосередньо через участь її членів в референдумі та загальних зборах і через обрану Громадою місцеву раду та селищного голову, старост.

Громада може прийняти рішення про об’єднання з іншими територіальними громадами та створення спільного органу управління об’єднаної територіальної громади у порядку, визначеному законодавством України. У такому випадку до спільного органу управління переходять ті самі повноваження, якими наділені селищна рада та селищний голова, а повноваження голови – до голови об’єднаної громади, за виключення тих повноважень, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів членів Громади.

Громада може передавати повноваження у сфері своєї виключної компетенції представницькому органу місцевого самоврядування, а також повертати вказані повноваження, виключно за рішеннями Загальних зборів членів Громади, яке ухвалюється відповідно до положень цього Статуту простою більшістю голосів від присутніх на зборах.

У випадку порушення положень Статуту Громади, а також норм чинного законодавства, що регулюють відносини добровільного об’єднання територіальних громад, кожна громада на Загальних зборах членів територіальної громади (далі по тексту - Загальні збори) може прийняти рішення про вихід з об’єднаної громади. Вказане рішення виноситься на місцевий референдум для його затвердження або у інший спосіб визначений законодавством України та цим Статутом.

Громада може вийти з об’єднаної громади без погодження інших громад, що входять в об’єднання.

Пріоритети розвитку Громади щорічно визначаються під час затвердження бюджету місцевою радою за з дотриманням процедури погодження Загальними зборами Громади, або її представників.
Стаття 2. Територія громади

Громада знаходиться у смт. Печеніжин, вул. Незалежності, 15, Івано-Франківської області, Коломийського району та займає площу 18244 га.

Межі Громади описує карта масштабом 1:100 000, що знаходиться у Додатку №1

Стаття 3. Офіційні символи

Герб Громади розробляється селищною радою та затверджується на Загальних зборах Громади або місцевим референдумом.

Порядок використання символіки Громади визначається Положенням, яке затверджується рішенням селищної ради.

У випадку об’єднання з іншими територіальними громадами, символіка Громади використовується на території Громади разом з символікою об’єднаної територіальної громади.

Місцева рада чи її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України із найменуванням Громади.

На будинку, де працює місцева рада та її виконавчі органи, підіймається Державний Прапор України.


Стаття 4. Святкові дні та пам'ятні дати

Святкування Громадою Дня села, селища , видатних подій, державних та релігійних свят є основою злагоди, взаєморозуміння та підтримки членів Громади, збереження її історії та національних традицій вирішується кожною громадою індивідуально на Загальних зборах.


Стаття 5. Звання і відзнаки

Фізичним особам, які мають видатні заслуги перед Громадою та внесли вагомий вклад у її соціально-економічний, науковий, спортивний, культурний розвиток, за рішенням Загальних зборів Громади може бути присвоєно звання «Почесний громадянин Печеніжинської об’єднаної територіальної громади». Підстави та порядок присвоєння, права, пільги й обов'язки осіб, відзначених званням «Почесний громадянин Печеніжинської об’єднаної територіальної громади», визначаються Положенням, яке затверджується рішенням селищної ради Громади.

Члени Громади, працівники підприємств, установ та організацій, що досягли вагомих результатів у творчій, науковій, господарській та інших видах діяльності, можуть бути відзначені Подякою та Почесною грамотою. Положення про Подяку та Почесну грамоту затверджуються рішенням місцевої ради.
Стаття 6. Адміністративно-територіальний устрій

До складу території Громади можуть входити утворення з особливим статусом: історико-культурні, лісопаркові зони, території, що використовуються для забезпечення ведення сільського господарства, соціально-економічного, наукового, спортивного, культурного розвитку, та інші. Їхній статус і порядок утворення встановлюється рішенням місцевої ради, з обов’язковим обговоренням цього питання на Загальних зборах Громади, якщо інше не передбачене чинним законодавством.


Стаття 7. Належне інформування та право територіальної громади на інформацію

Члени Громади мають право на одержання достовірної, об'єктивної і повної інформації щодо роботи органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

Про всі рішення, які прийняті органами місцевого самоврядування, та інші документи, повідомлення, оголошення, які стосуються прав та інтересів Громади, підлягають оприлюдненню на веб-сайті Громади та в друкованому вигляді для доведення їх до відома членів Громади.

Матеріали, вказані у частині другій цієї статті, у друкованому вигляді повинні розміщуватися на будівлях органів місцевого самоврядування, в тому числі, але не виключно, на приміщеннях місцевої ради, будинків культури, амбулаторій або фельшердсько-акушерських пунктів, шкіл, дитячих садочків, на дошках оголошень, а також опубліковані в місцевій газеті та на веб-сайті Громади чи/та органу місцевого самоврядування.

Текст таких документів, повідомлень, оголошень повинен бути сформований:


 • не менше ніж 14 розміром шрифту;

 • заголовок не менше, ніж 22 розміром шрифту;

 • дата, час та місце (якщо проводяться громадські слухання, загальні збори чи інші зібрання) вказуються у правій верхній частині оголошення не менше, ніж 28 розміром шрифту у форматі: дата (число, прописом місяць, числом рік), день тижня, числом час початку зібрання, повна назва місця проведення зібрання;

українською мовою та регіональною мовою (мовою національних меншин) Громади, чорного кольору на білому папері формату не менше А4.
РОЗДІЛ II

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 8. Система місцевого самоврядування

Місцеве самоврядування здійснюється Громадою в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через місцеву раду та її виконавчі органи.

Система місцевого самоврядування включає:


 • територіальну громаду;

 • селищну раду;

 • селищного голову;

 • виконавчі органи селищної ради;

 • старосту;

 • районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селища;

 • органи самоорганізації населення.

Обмеження прав територіальної громади можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України.
Стаття 9. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування

Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування складають:

- Статут об’єднаної територіальної громади;

- рішення Загальних зборів членів територіальної громади або їх представників;

- рішення місцевого референдуму (яке не підлягає затвердженню селищною радою);

- рішення селищної ради;

- розпорядження селищного голови;

- рішення виконавчого комітету селищної ради;

- рішення старости;

- діючі статути громад, які об’єдналися затверджені у встановленому законом порядку;

- інші рішення, визначені законодавством та цим Статутом;

- акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

Порядок та процедура прийняття актів органів місцевого самоврядування визначається цим Статутом, законами України та окремими положеннями про ці акти.

Рішення органів місцевого самоврядування територіальної громади набувають чинності і є обов’язковими до виконання лише після їх опублікування у місцевих засобах масової інформації та/або на веб-сайті Громади, не пізніше як через 10 діб з дня їх прийняття.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті згідно з чинним законодавством, обов'язкові для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об'єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах, визначених законом.

Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку, або уповноваженими органами і посадовими особами виконавчої влади, якщо це визначено в законі.

Рішення, прийняті Загальними зборами в межах наданої їм Конституцією та законами України та цим Статутом компетенції, щодо вирішення питань місцевого значення, а також рішень які прийняті на місцевому референдумі, є рішеннями прямої дії, обов'язковими для виконання всіма розташованими на території громади підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також посадовими особами, об'єднаннями громадян, будь-якими фізичними та юридичними особами в межах визначених законом.

Рішення Загальними зборами приймається спеціальним кворумом, або звичайним кворумом. Рішення місцевою радою приймається шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Рішення Загальних зборів Громади та місцевого референдуму підлягають негайному виконанню. Виконання рішень забезпечується головою, старостою, або виконавчим комітетом місцевої ради об’єднаної Громади, якщо було прийнято рішення про об’єднання територіальних громад. Рішення місцевої ради, розпорядження голови місцевої ради, рішення виконавчого комітету ради чи рішення старости може бути зупинено рішенням Загальних зборів або місцевого референдуму кожною об’єднаною громадою, якщо порушено права даної громади або нехтується думка громади при вирішенні питань, які підлягають громадському обговоренню.

Рішення органу самоорганізації населення носить рекомендаційний характер, але обов’язково враховується при прийнятті рішення із аналогічних питань органами місцевого самоврядування та у випадку, визначеному цим Статутом, виноситься на обговорення місцевої ради Громади.

Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування, прийнятих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність, передбачену законодавством та цим Статутом.
Стаття 10. Селищна рада

Селищна рада є представницьким органом місцевого самоврядування, що представляє відповідну Громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, законами України, цим Статутом.

Порядок формування, компетенція і організація діяльності ради визначаються Конституцією України, законами України, а також цим Статутом.

Чисельність працівників органів місцевого самоврядування встановлюється радою. Питання чисельності працівників, штатний розклад, порядок їх роботи, а також розмір заробітної плати погоджується Загальними зборами або їх представниками від кожної громади.
Стаття 11. Селищний голова

Селищний голова (далі по тексту - Голова) є головною посадовою особою Громади та здійснює свої повноваження на постійній основі.

Голова головує на засіданнях місцевої ради, очолює її виконавчий комітет та організує його роботу.

Голова є підзвітним, підконтрольним і відповідальним перед Громадою, відповідальним перед місцевою радою, а з питань здійснення виконавчим комітетом місцевої ради повноважень органів виконавчої влади - підконтрольним органам виконавчої влади.

Повноваження та функції Голови визначаються в законі та цьому Статуті.

Повноваження Голови, вважаються достроково припиненими у разі:

1) його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складення ним повноважень голови;

2) припинення його громадянства;

3) набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у виді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування;

5) визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошення таким, що помер;

6) його смерті;

7) у разі прийняття рішення Загальними зборами про висловлення недовіри Голові та прийняття відповідного рішення місцевою радою або за рішенням місцевого референдуму, що має пряму дію;

8) за рішенням місцевої ради;

9) у разі набуття своїх повноважень новообраним Головою, об’єднаної територіальної громади, до якої увійшла Громада.

Рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень Голови приймається місцевою радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менш як однієї десятої частини членів Громади.

За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій Голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори Голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів сільського Голови може порушуватись перед Верховною Радою України відповідною місцевою радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

У разі дострокового припинення повноважень Голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються згідно закону.
Стаття 12. Виконавчий комітет селищної ради

Виконавчий комітет селищної ради (далі - виконавчий комітет) є виконавчим органом, який утворюється радою на строк її повноважень.

Селищна рада за пропозицією Голови визначає чисельність та затверджує персональний склад виконавчого комітету місцевої ради.

Виконавчий комітет селищної ради утворюється у складі відповідно Голови, заступника (заступників) Голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів та інших виконавчих органів ради, старост і одному представнику від кожної громади.

Повноваження, функції та порядок діяльності виконавчих комітетів встановлюється законом та цим Статутом.
Стаття 13. Староста

Відповідно до Закону України "Про добровільне об’єднання територіальних громад", староста обирається в населених пунктах, які не є адміністративним центром об’єднаної громади. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування. Староста обирається таємним голосуванням членами територіальної громади кожного населеного пункту, що входять в Громаду крім смт. Печеніжин.

Старостою може бути лише член територіальної громади населеного пункту, де його призначають старостою.

Повноваження старости:

1) представляє інтереси жителів Громади у виконавчих органах сільської, селищної, міської (потрібне залишити) ради та є членом її виконавчого комітету;

2) сприяє жителям Громади у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування об’єднаної громади;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету об’єднаної територіальної громади в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного села, селища, або Громади;

4) вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної, ради з питань діяльності на території відповідного села, селища, виконавчих органів селищної, ради, підприємств, установ, організацій комунальної форми власності та їх посадових осіб;

5) староста має доступ до всієї інформації пов’язаної із діяльністю Громади, об’єднаної територіальної громади. Рада об’єднаної територіальної громади може делегувати старості будь-які повноваження пов’язані із територіальною громадою, яку він представляє;

6) староста має право пропонувати внесення змін до бюджету об’єднаної територіальної громади;

7) може подавати до виконавчого комітету об’єднаної територіальної громади питання про необхідність проведення інвентаризації землі територіальної громади, яку він представляє;

8) здійснює інші повноваження, визначені Положенням про старосту.

Положення про старосту затверджується селищною радою відповідної об’єднаної територіальної громади. У Положенні визначаються права і обов’язки старости, порядок його звітності, інші питання, пов’язані з діяльністю старости.

Староста обирається в порядку, визначеному законом та цим Статутом.

Староста має право на організацію проведення Загальних зборів громади, яку він представляє по власній ініціативі або ініціативної групи жителів відповідної громади у кількості 20 осіб.

Староста є членом виконавчого комітету Ради об’єднаної територіальної громади за посадою.

Повноваження старости можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень чи здійснив корупційне діяння, припинив своє членство у Громаді через зміну місця проживання. Повноваження старости можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму, рішенням Загальних зборів, яке подається до Ради об’єднаної територіальної громади, яка звільняє старосту та обирає нового, відповідно до положень закону та цього Статуту.
Стаття 14. Інші виконавчі органи місцевої ради

Місцева рада або Загальні збори членів територіальної в межах затверджених нею структури і штатів можуть створювати інші виконавчі органи.

Виконавчі органи місцевої ради є підзвітними і підконтрольними Громаді, місцевій раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і Голові.

Керівники інших виконавчих органів місцевої ради призначаються на посаду і звільняються з посади Голово або Загальними зборами, або шляхом висловлення йому недовіри у порядку висловлення недовіри, визначеному статтею 11 цього Статуту. Положення про інші виконавчі органи місцевої ради затверджується місцевою радою.


Стаття 15. Система органів самоорганізації населення

Органи самоорганізації населення (далі – ОСН) створюються жителями Громади, які проживають на відповідній території .ОСН створюються за територіальною ознакою та за ініціативою її мешканців.

ОСН діють згідно законодавства України, цього Статуту, розпоряджень Голови, виданих у межах своїх повноважень, рішень місцевої ради та її виконавчого органу, рішень Загальних зборів та положення про цей орган.

Обирати та бути обраними до ОСН можуть члени Громади, які проживають на відповідній території та яким виповнилося 18 років.Селищна рада може дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші ОСН і наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна.

ОСН створюється шляхом подачі до селищної ради пропозиції членів громади про створення ОСН .

Така пропозиція може бути висловлена не менше 10 членами територіальної громади, шляхом подачі до відповідної ради, вказаної у попередній частині цієї статті, рішення про утворення ОСНу вказаному рішенні зазначається назва ОСН, мета його створення та питання, які цей ОСН планує вирішувати, а також члени ОСН, його керуючий орган (може бути одна особа), а також містяться відомості про членів територіальної громади, які підписали це рішення, зокрема їх прізвище, ім’я та по батькові, адреса проживання та підпис.

ОСН вважається створеним після прийняття рішення селищною радою про дозвіл на створення ОСН та оприлюднення цього рішення відповідно до вимог статті 7 цього Статуту. У вказаному рішенні обов’язково зазначається обсяг повноважень, які відповідна рада делегує новоствореному ОСН. Рішення про створення ОСН може бути прийнято і Загальними зборами Громади.

Повноваження, які може мати ОСН:

1) представництво інтересів ОСН та її членів у місцевій раді та її органах, в місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяння реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування;

3) внесення до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку та проекту місцевого бюджету пропозицій;

4) організація участі населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами;

5) організація населення на здійснення заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійних лих, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснення контролю за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт у жилих будинках;

7) організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, внесення пропозицій з цих питань до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, інших установ, підприємств, організацій;

8) організація громадського обговорення всіх питань, що стосуються поточних та перспективних планів життя Громади, а також планів забудови.

Місцева рада може на підставі окремого договору чи рішення про надання дозволу, наділяти орган самоорганізації населення частиною власних повноважень, а також повноважень своїх виконавчих органів з одночасною передачею йому відповідних коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, зокрема, делеговані повноваження ОСН:

1) укладення договорів на виконання робіт по ремонту будинків та благоустрою території згідно з планом соціально-культурного розвитку територіальної громади та фінансових ресурсів, виділених місцевою радою для виконання цих повноважень;

2) організація культурних, спортивних, навчальних та масових заходів для населення відповідно до планів роботи з населенням на відповідній території, витрати на які передбачені у бюджеті територіальної громади;

3) надання допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за місцем їх проживання за рахунок отримання та розподілу коштів, передбачених на такі цілі у відповідних місцевих бюджетах;

4) надання погодження на виділення земельних ділянок під будівництво, або інших цілей на їх території на підставі громадських обговорень.

Місцева рада та її виконавчі органи здійснюють контроль за реалізацією делегованих ОСН повноважень та використанням переданих йому коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів.

  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка