Рішення проблеми ці важливі риси людини стали надто актуальні в умовах сучасних реалійСкачати 197.15 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір197.15 Kb.
#9904
Проблемно-орієнтований аналіз діяльності

Наш час – час перемін. Здатність долати складні життєві негаразди, вміння знаходити нові нестандартні рішення проблеми – ці важливі риси людини стали надто актуальні в умовах сучасних реалій.

До вирішення проблем необхідно підходити з різних точок зору, творчо. Розвиток творчих здібностей – одна з найосновніших ланок сучасної освіти. А за словами Б.Шоу «Уява – початок творчості».

Як самостійна психічна функція уява з’являється тільки в дошкільному віці. Тобто, в той час, коли дитина уже здатна уявляти, фантазувати, для неї організовуються спеціальні заняття , тільки … не на розвиток творчої уяви і фантазії. Напевно, це тому, що навчати уяві непросто, набагато складніше, ніж, наприклад, додавати числа чи впізнавати літери. Але без праці уяви, її розвитку неможливе навчання молодших школярів. За словами Л.С.Виготського, саме це забезпечує їх готовність до навчання в школі, бо «зрозуміти чужу теорію зможе тільки той, хто уже створив свою».

Інший аспект вибору цієї теми як досліджуваної – можливість розвитку творчих процесів через гру, як цікавий «прихований »метод навчання – без примусу, опосередковано, захоплююче, розвиваючи все позитивне в дітях.

Адже , як сказав В.О.Сухомлинський, « Духовне життя дитини повноцінне лише тоді, коли вона живе в світі гри, казки, музики, фантазії, творчості».Актуальність проблеми.

 1. Потреба сьогодення в креативних, творчих спеціалістах.

Креативний або творчий? Це слово сьогодні в усіх на вустах. Ми захоплюємося креативними людьми, за креативними співробітниками полюють компанії, ця якість зустрічається в більшості резюме. Чому це сьогодні так актуально? Нікого не здивуєш вищою освітою, а то й двома - трьома. Конкуренція надзвичайна. Переможе той, хто при однаковій освіті і знаннях, матиме ще й креативність, здатність до творчості. Вона реалізується у формі нових ідей і підходів у науці, культурі, політиці, бізнесі - словом, у всіх динамічних сферах життя, де розвинена конкуренція. Цим і визначається її цінність для суспільства. А уява і фантазія – основні психічні процеси, які впливають на розвиток креативності. Уявімо на хвилину, що людина не мала б фантазії. Ми позбулися б майже усіх наукових відкриттів і витворів мистецтва. Простіше сказати — позбавте людину фантазії і прогрес зупиниться!

А чим цінна ця якість для того, хто нею володіє? Найважливіше в креативності - вдосконалення себе, причому, одухотворене. Будь-яке творче заняття допомагає людині осягати власні цінності, знаходити особистісний сенс. А це найважливіша духовна потреба, яка відрізняє нас від усіх інших живих істот. Коли ми не можемо задовольнити її, невдоволення собою гнітить нас. Розбудивши в собі творчий початок, ми змінюємося самі й змінюємо своє життя. Головна мета учителя – формувати у дитини вміння керувати процесами творчості : фантазуванням, розумінням закономірностей, розв’язанням складних проблемних ситуацій.2. У дефіциті знань уява дозволяє знаходити вихід із проблемної ситуації. Уявити – це побудувати образ продукту діяльності ще до його виникнення, а також створити програми поведінки у тих випадках, коли проблемна ситуація характеризується невизначеністю. Особливість уяви полягає в тому, що вона дозволяє приймати рішення і знаходити вихід з проблемної ситуації за відсутності знань, які в таких випадках необхідні для мислення. Фантазія (синонім поняття «уява») дозволяє, так би мовити, «перескочити» через якісь етапи мислення і уявити собі кінцевий результат. Для наших малюків, з їхнім невеликим досвідом, ця властивість уяви є неоціненною.

3.Формування морально – психологічних якостей особистості. Особлива роль у створенні образів уяви належить інтересам, потребам, світоглядові особистості, що становлять її духовний світ. З діяльністю уяви пов’язане формування низки морально-психологічних якостей особистості — гуманності, чуйності, почуття обов’язку тощо. Зрозуміло, що виявити чуйність може людина, яка, знаючи життя та особливості характеру іншої людини, здатна уявити її душевний стан у певний момент.

Тема дослідження : розвиток творчої уяви і фантазії молодших школярів на уроках української мови.

Мета дослідження полягає в розкритті особливостей розвитку творчої уяви і фантазії молодших школярів як компонента становлення творчої особистості.

Завдання дослідження.

 • Проаналізувати літературу з обраної проблеми

 • Продіагностувати розвиток творчої уяви і фантазії школярів стосовно

 • Рівня розвитку даних психічних процесів ( І, ІІ, ІІІ )

 • Провідної півкулі у дітей ( правої – лівої)

 • Відпрацьовувати технологію впровадження прийомів розвитку творчої уяви і фантазії на уроках української мови і в позаурочний час

Провідна ідея дослідження

Розвиваючи творчу уяву і фантазію молодших школярів, створити сприятливі умови для ефективного навчання, не втратити сензитивний період для становлення творчої особистості.Інноваційна значущість полягає в теоретичному обґрунтуванні змісту психолого – педагогічної роботи, спрямованої на стимулювання розвитку творчої уяви і фантазії як компонента становлення творчої особистості.

Практична значущість полягає в підборі та експериментальній перевірці комплексу методів діагностування та розвитку уяви і фантазії молодших школярів, які будуть використані на протязі всього навчання в початковій школі.

Технології реалізації ідеї дослідження.

1.Теоретичне обґрунтування понять досліджуваної теми ( Додаток Уява і фантазія)

Види і способи уяви ( додаток)

Діяльність уяви характеризується залежно від участі в цьому процесі вольової регуляції, від характеру діяльності людини та змісту створюваних образів.

Залежно від участі волі в діяльності уяви її поділяють на мимовільну та довільну. Залежно від характеру діяльності людини її уяву поділяють на творчу та репродуктивну.

Залежно від змісту діяльності й характеру праці людини уява поділяється на художню, технічну, наукову та ін.

Художня уява має переважно чуттєві (зорові, слухові, дотикові) образи, надзвичайно яскраві й детальні.

Форми синтезу уявлень (додаток)


 • Аглютинація

 • Гіперболізація

 • Загострення (акцентування)

 • Схематизація

 • Аналогія

 • Типізація

Особливості уяви у дітей різного віку.

В процесі сприйняття дитина постійно збагачується враженнями про предмети, явища і зв'язки між ними. Фантазія, як і інші психічні функції, зазнає зміни з віком дитини.Молодший дошкільник, у якого тільки починає розвиватися уява і фантазія, відрізняється пасивною формою уяви. Дослідження психологів показують, що уява дитини розвивається поступово, з накопиченням нею певного досвіду і залежить від його обсягу та різноманітності. Саме тому уява дитини, в основному, бідніша за уяву дорослого , бо має менше матеріалу для фантазій.

Старший дошкільний і молодший шкільний вік характеризуються

активізацією функції уяви. Спочатку вона має відтворювальний характер (що дозволяло в більш ранньому віці уявляти казкові образи), а потім і творчий (завдяки якому створюється принципово новий образ). Цей період — сензитивний для розвитку уяви і фантазії. Молодші школярі велику частину своєї активної діяльності здійснюють за допомогою уяви. Це - ігри , творча діяльність. Коли в процесі навчання діти зустрічаються з необхідністю усвідомити абстрактний матеріал і їм потрібно аналогії, опори при загальному недоліку життєвого досвіду, на допомогу дитині теж приходить уява.

Ці вікові зміни необхідно враховувати при організації виховного, навчального процесів, а також при проведенні діагностики уяви і розвиваючого навчання.

2.Діагностика розвитку уяви і фантазії молодших школярів. ( Додаток Ігрова діагностика)

Ігрова методика Де чиє місце?

Пропонована ігрова методика не тільки дозволяє визначити, наскільки в дитини розвинена уява, але і є засобом її розвитку. Психологічний зміст даної методики полягає в тому, щоб подивитися, наскільки дитина зуміє виявити свою уяву в жорстко заданій предметній ситуації: піти від конкретності й реальності (наприклад, від питання дорослого), змоделювати в уяві всю ситуацію цілком (побачити ціле раніше частин) і перенести функції з одного об'єкта на іншійДіагностична методика Провідний мозок

Пропонована методика дозволяє визначити взаємодії правої і лівої півкуль мозку, взаємодоповнення мислення і уяви (фантазії); до якого виду творчості у дитини є більші нахили: до художньої, до технічної чи до наукової.Результати діагностування

Було продіагностовано 21 учня.Методика «Де чиє місце?»

1 клас

2 клас

Рівень розвитку уяви і фантазії

8

9

ІІІ ( без напруги створюють фантастичну ситуацію)

8

9

ІІ ( вибір - без проблем; пояснення викликає труднощі)

5

3

І (зазнають значних труднощів)


Методика «Провідний мозок»

1 клас

2 клас

Взаємодії правої і

лівої півкуль мозкуВид творчості

4

5

ЛЛЛЛ; амбідекстри

(природні здібності до уяви –фантазії)

9

6

ЛЛЛП

(кращий розвиток уяви, фантазії)

6

7

ППЛЛ

(кращий розвиток логічно-понятійного мислення)

2

3

ПППЛ; ПППП

(природні здібності до мислення-міркування)

Проаналізувавши діагностичні дані, можна зробити висновок, що природні здібності дітей є визначальними, але процес фантазування став вільнішим, дітям легше відмовитися від стандартів, створити власну фантастичну історію.3. Прийоми розвитку творчої уяви і фантазії молодших школярів на уроках української мови ( додаток «Система уроків за темою досвіду»)

Вправи на розвиток творчої уяви і фантазії за Джанні Родарі.

*Гра Так чи ні Читаючи відому казку, навмисне робити помилки (ставити пастки). „Курочка Ряба"

Жили собі дід та внучка. Та була в них біленька гусочка.*Салат казок Змішуючи події казок, їх персонажів, створюємо нові казки.

Йшла Дюймовочка по лісі і знайшла колосок. А назустріч їй Буратіно… *Плямографія Слово „ графія " означає „ пишу, креслю, малюю ". Відгадайте предмети, що утворилися з плями: варан, пальма, квітка, страус, слон , амеба… До нас прийшла на допомогу барвиста гостя –*Монотипія Я - монотипія. А це означає " один відбиток, один відтиск".

Візьміть, будь ласка, різні фарби, мазком на склі малюйте барви.

Аркуш білого паперу підберіть і на скло швиденько покладіть.

Зі скла легенько забирайте, що у вас вийшло? Відгадайте.Варіанти відповідей: медуза, опеньки, слід Снігової людини, ліс восени, серце… *Піктограма - поєднання двох предметів в одне поняття і складання висловів, творів за ним.

Перше значення: зображення людей у різному емоційному стані. Розпізнайте настрій людини і пригадайте ситуації, в яких відчували ці емоції.

Друге значення : спрощене зображення предмета.

Щоденник + ремінець = двійка, сльози...*Поліном-фантазія

Відгадайте загадку про рака. Назвіть звуки в цьому слові : ([р ], [ а],[к]).

Доберіть по чотири слова на кожний звук, але в першому стовпчику повинні бути іменники; в другому-прикметники; в третьому - дієслова.

Візьміть по одному слову з кожного стовпчика і введіть їх у речення. Але так , щоб вони були зв'язані між собою за змістом.

Н –д: Над водою красується ароматна ромашка. З її пелюсток крапає алмазна роса. Австралійський жук-рогач спіймав одну краплину і кричав про цю новину. Азартний рибалка коментував цю подію.

*Біном – фантазія Спробуйте із двох слів, які не зв 'язані за змістом, побудувати словосполучення і скласти фантастичну історію. Н-д : Апельсин - кішка.

Словосполучення: апельсинова кішка; кішка в апельсині; апельсин для кішки .

Фантастична історія.

Жила собі маленька риженька кішечка. Їй було сумно одній в кімнаті. Одного разу вона помітила на столі великий оранжевий апельсин…*Що спільне ? Чим можна поєднати такі слова?

Ніч - очі: чорні, ясні, зажурені…*Кодування Як можна виразити слова у вигляді символічних знаків?

Дружба - руки.*Що сховалося в предметі ?

Коса - цифра сім, прапорець...*Добре-погано Відправлення автобуса затримується на 2 години.

Добре: я не встигаю на цей рейс; я не попрощалася з друзями...

Погано: не встигну пересісти на поїзд ; зіпсується пиріг...

*Впізнай прислів'я за малюнками. Книжка - віконце в світ.

* Нові назви уроків

1. Математика - лічилка, думалка, міркувалка, мізкорубка, мучилка...

2 .Природознавство - дослідурка, календарка...

*Гра Магазин на сучасний лад

(Придумайте кілька видів товарів , які б могли продаватися в магазині):

«Пустуни»: рогатки, петарди, камінці, лінійки, плювалки...

*Ігри з екраном.

На екрані ви бачите частину предмета. Уявіть весь предмет і назвіть його.

(наприклад, кулька, яка може бути зайчиком, шапкою,…)

Для гіперактивних дітей доцільно використовувати пантоміму і танець із незвичайними предметами.*Пантоміма - це прийом перенесення типових дій з одного предмета на інший.

Н-д : пантоміми на добре відомі скоромовки.

*Танець з предметом Вибираємо будь – який предмет ( вазон , стілець…) і просимо дитину, щоб вона з ним затанцювала чудернацький танець.

Прийоми розвитку уяви і фантазії за О.Я. Савченко.

1.Учись фантазувати

*Найцінніше джерело фантазії — природа.

Видатний фінський письменник 3axapiac Топеліус писав дітям: «Природа може розповісти вам силу-силенну казок, більше, ніж будь-хто з людей. I гори, й каміння, й дерева, й кущі — геть yci мають свої власні казки. I як же ви збагатитеся, коли захочете послухати їх».*Під час читання віршів звертай увагу на образи, змальовані словом. Вони також живлять уяву. Які картини можна побачити за прочитаним? Які фарби використати для малюнка?

*Доповнення i зміни тексту також дають пpocтip для фантазії.

Турботливий хазяїн

У Гнатика _______ _______ собака В'юн. Раптом В'юн кудись зник.

Гнатик за ним ________ __. Ось який турботливий хазяїн у В’юна!*Придумай текст. Дай йому назву. Уяви, що ви з товаришем пішли до лісу. Раптом осінню тишу порушили незрозумілі звуки. Ви потім дізналися, хто це був. Розкажи про це так, щоб тебе було цікаво слухати.

2.Як створити казку

*У казках, віршах часто пояснюються походження слів, явищ, поведінка тварин i людей.Поет Дмитро Павличко колись задивився на папугу й придумав, чому в неї таке яскраве вбрання. Прочитайте цей вірш, можливо вам захочеться по-своєму пояснити одяг папуги.

* Інший казковий прийом: дерева розмовляють людською мовою, i люди розуміють їx. Пригадай казки, в яких рослини й тварини розмовляють.

*Фантастичні образи народжуються, коли на довкілля глянути іншими очима.

Спробуйте подивитися на світ крізь зелене або червоне скельце. Цікаво, що ви побачите по-іншому?* Що станеться, якщо у відому казку ввести нових repoїв?

*Пригадай, з якої казки ця розмова, хто i до кого звертається.

— Де тобі його вигнати! Тут ведмідь гнав, не вигнав, i вовк гнав, та не вигнав, i лисиця гнала, та не вигнала, а то ти!*Творимо казку за її початком.

-Спочатку має бути задум.

-Потім оживуть фантастичні образи. Рослини вміють розмовляти чи тільки слухати? Чи схожі вони на людей? Але ж в них усе інакше... А як? Це вже сюжет казки, тобто те, з чого вона почнеться, які події відбудуться, чим закінчиться.

*Полинь думкою, уявою в незвідані країни. Спробуй створити свою казку.

3.Учися римувати і уявляти

* Доповнюй вірш останніми словами в стрічці. Вони у рядках звучать однаково чи подібно. Це р и м и.

Біля самої кринички

Притулилися…..*Побудуй рими-сходинки

Зразок: ростуть - цвітуть - несуть - гудуть - плетуть - ведутьПозакласна робота з учнями для реалізації досліджуваної теми

Для збагачення життєвого досвіду дітей , «банку даних» для розвитку уяви і фантазії , задоволення творчих потреб своїх «фантазерів» використовую такі форми роботи: ( Додаток Позакласна робота) • Гурток «Цікава граматика» (додаток 1)

 • Екскурсії в природу, вулицями рідного міста (додаток 2)

 • Поїздки по рідному краю (додаток 3)

 • Відвідування музею, планетарію, бібліотеки (додаток 4)

 • Екскурсія на виробництво (додаток 5)

 • Екологічні заходи (додаток 6)

 • Участь дітей в різноманітних конкурсах, заходах, святах…(додаток 7)

 • Заняття спортом, змагання шкільного і районного рівнів (додаток 8)

Результативність представленого досвіду

( Додаток Моніторинг успіхів конкурсантів)

Працюючи над творчою темою, очікую успіхів своїх вихованців в навчанні, у творчих конкурсах. І ми їх маємо. Починаючи з 2002 року мої учні шість разів були учасниками ІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Наші досягнення: І місце – 1учень; ІІ місце – 2 учні; ІІІ місце – 3 учні.

( Додаток 1 )

В 2012 – 2013 н.р. ми вперше були учасниками Всеукраїнської гри «Соняшник». Із шести учасників – четверо мають «Дипломи переможців».

( Додаток 2 )

2012 – 2013 н.р. – 11 учнів взяли участь в Міжнародному математичному конкурсі «КЕНГУРУ». 1учень – відмінний результат; 6 – добрий; 4 - учасники .( Додаток 3)

Але найбільший результат – вміння співпереживати , підтримувати тих, хто поряд, хто потребує допомоги; це бажання вчитися, фантазувати, долати вершини літературної творчості – створювати казки оповідання, вірші. ( Додаток «Перлинки творчості»)Висновки та рекомендації

Працюючи над даною проблемою на протязі десяти останніх років я мала змогу побачити результативність, практичну значущість цієї роботи в різних сферах діяльності моїх вихованців. Хоча більшість вправ практикую на уроках української мови, але, безперечно, результат прослідковується в загальній навченості моїх учнів.( додаток «Моніторинг успішності 2 – А класу» ) .

Три учениці, з якими починали «уявляти і фантазувати», обрали професію педагога: двоє навчаються на факультеті «Педагогіка і методика початкового навчання», одна опановує фах географа.

Ділюся своїм досвідом із колегами на методоб’єднаннях, педрадах, подаю власні доробки на друк у періодичні фахові журнали. Так в 2012 році видавництвом «Основа»до друку були взяті авторські уроки і дидактичні матеріали творчого характеру. В журналі «Початкове навчання та виховання» №3 січень 2013р.» надруковані віршовані диктанти «Словникові цікавинки».

Маючи деякий досвід, можу поділитися думками про проблеми, які зустрічаються під час опрацювання даної теми.


 • Як і в кожній роботі, треба мати чіткість поставлених завдань і не захоплюватися безцільним мрійництвом. Матеріал, форма проведення занять ретельно підібрані, продумані.

 • Перш за все, схильність до фантазування дане дитині від народження і дуже непросто учнів з логічно-понятійним мисленням спонукати до польоту фантазії.

 • Зрозуміло, робота не може бути одномоментною. Тільки постійна, спланована система принесе результати. Особливо, коли йде мова про дітей з природними здібностями до мислення-міркування.

 • І, наостанок, раджу не боятися цієї нелегкої роботи, яка цінна тим, що доводить думку Джанні Родарі про уяву, «яка не є привілеєм деяких, а нею наділені усі» і вчить людину бути господарем своєї мрії, свого життя .

Бібліографія

1. Будна Н.О., Підсумкова перевірка та оцінювання знань// Дидактичний матеріал 4 клас// Тернопіль Навчальна книга – Богдан 2007

2. Будна Н.О., Творчі завдання з української мови //Тернопіль Навчальна книга – Богдан 2007

3.Будна Н.О. ,Уроки позакласного читання та розвитку зв’язного мовлення.

4клас //Тернопіль: Навчальна книга-Богдан, 2003.

4.Вашуленко М.С., Рідна мова //Підручник для 4 класу //«Київ»Освіта»2004

5. Воскресенська Н.О., Дидактичний матеріал з розвитку мови //Київ «Радянська школа» 1990

6. Левченко Т.Г., Цікаві вправи// Київ «Спалах» ЛТД 1997

7. Одинцова Г. С., Цікавинки на уроках рідної мови //Тернопіль «ПІДРУЧНИКИ

& ПОСІБНИКИ» 2001

8. Прищепа К.С., Тематичний словник школяра.//К.:Форум, 2001.

9. Програма для середньої загальноосвітньої школи 1 – 4 класи// Видавництво «Початкова школа Киів» - 2006р.

10. Родарі Джанні, Граматика фантазії. Введення в мистецтво придумування історій // М.-1973

11. Савченко О.Я., Розвивай свої здібності // Навчальний посібник для молодших школярів// Київ «Освіта»1998

Каталог: workFiles -> 350
workFiles -> Матеріал семінару заступників директора
workFiles -> Дунаєць 2014 План Анотація Впровадження інновацій в освіті
workFiles -> Науково-методичний центр управління освіти Житомирської міської ради «Творчий учитель – обдарований учень»
workFiles -> Програма з розвитку навичок внутрішньогрупової взаємодії в підлітків
workFiles -> Несмашна Н. О. Цикл класних годин з теми "Осягаючи закони громадянства"
workFiles -> Педагогічна рада з теми
workFiles -> Профілактика агресивної поведінки в навчально-виховному процесі Анотація Мета
workFiles -> Педагогічна рада «Роль потенціалу уроку з розвитку креативних здібностей учнів, їхньої особистості в умовах сталого розвитку»
350 -> Кузьмінська Людмила Броніславівна, учитель початкових класів, вищої кваліфікаційної категорії, Тальнівського нвк «зош І-ІІІ ст. №1 гімназія»

Скачати 197.15 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка