Рішення Одеської міської ради №6723-viСторінка1/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.54 Mb.
#2359
ТипРішення
  1   2   3
Рішення

Одеської міської ради

6723-VI від 10.06.2015р.
Про затвердження Міської цільової програми «Здоров'я» на 2015-2017 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини 1 та частини 2 статті 18 Основ законодавства України про охорону здоров'я, розпорядження міського голови від 01.10.2012 року №938-01р «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових та комплексних програм, моніторингу та звітності про їх виконання», з метою забезпечення конституційного права громадян на охорону здоров'я Одеська міська рада


ВИРІШИЛА:

  1. Затвердити Міську цільову програму «Здоров'я» на 2015-2017 роки (додається).

  2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з охорони здоров'я.

Міський голова

Г. ТрухановДодаток

до рішення Одеської міської ради

№6723-VI від 10.06.2015р.

Міська цільова програма «Здоров’я» на 2015-2017 роки

(далі – Програма)
1. Паспорт Програми.

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.

3. Визначення мети Програми.

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання Програми.

5. Перелік заходів та завдань Програми.

6. Ресурсне забезпечення Програми.

7. Очікувані результати та ефективність Програми.

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми.


1. Паспорт Програми
Міська цільова програма «Здоров'я» на 2015-2017 роки

(назва міської цільової програми)


Програма має чітко виражену соціальну спрямованість та направлена на підвищення якості надання медичної допомоги населенню, рівного доступу усіх членів територіальної громади міста до висококваліфікованого медичного обслуговування шляхом введення нових організаційних форм надання медичної допомоги, впровадження новітніх медичних технологій з профілактики, діагностики та лікування.

Ініціатор розроблення Програми – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Розробник Програми – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Відповідальний виконавець Програми – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Учасники Програми – департамент охорони здоров’я Одеської міської ради, департамент інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради, департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради, управління капітального будівництва Одеської міської ради.

Термін реалізації Програми – 2015-2017 роки.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього – 73 414,2 тис. грн., у тому числі:

- кошти бюджету міста Одеси - 73 414,2 тис. грн.

Законодавчі підстави для виконання Програми:

- Конституція України;

- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

- Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

- Закон України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ»;

- Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз»;

- Закон України «Про затвердження Загальнодержавної цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 роки»;

- Закон України «Про імплантацію електрокардіостимуляторів»;

- Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року»;

- Закон України «Про охорону дитинства»;

- Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»;

- Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»;

- Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки»;

- Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»;

- Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»;

- Закон України «Про оздоровлення та відпочинок дітей»;

- Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»;

- Закон України «Про державні цільові програми»;

- Загальнодержавна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки;

- постанова Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань»;

- постанова Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2009 року № 1301 «Про затвердження порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1164-р «Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір»;

- розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 травня 2013 року № 356 «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки».

2. Визначення проблеми,

на розв’язання якої спрямована Програма

Відповідно до статті 3 Конституції України людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.

Майбутнє держави обумовлюється комплексом політичних, економічних, соціальних факторів, що впливають на демографічну ситуацію та стан здоров'я населення.

Модернізація галузі охорони здоров'я на цей час в країні спрямована на створення інституту сімейного лікаря як важливої умови збереження здоров'я населення та подальшу оптимізацію мережі закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги населенню, забезпечення доступності населення для отримання такої допомоги шляхом створення центрів первинної медико-санітарної допомоги та мережі амбулаторій сімейної медицини.

Результати аналізу змін населення за останні 10-15 років свідчать про те, що Україна перебуває у стані глибокої демографічної кризи, зумовленої депопуляцією, збільшенням питомої ваги осіб похилого віку і зменшенням середньої тривалості життя. Зазначене негативно впливає на розвиток продуктивних сил, рівень добробуту людей та економічну ситуацію в державі.

На фоні несприятливої соціально-економічної ситуації та демографічних змін відбувається подальше погіршення стану здоров’я населення з істотним підвищенням в усіх вікових групах рівнів захворюваності і поширеності хвороб, зокрема хронічних неінфекційних захворювань, включаючи хвороби системи кровообігу, злоякісні новоутворення, хронічні обструктивні хвороби легень, цукровий діабет та інші хвороби. На хронічну патологію страждають до 60% дорослого та майже 20% дитячого населення.

Серцево-судинна патологія залишається однією з основних причин захворюваності та смертності. Частка ішемічної хвороби серця у структурі загальної смертності становить більш 60 %. Захворюваність ішемічною хворобою серця протягом останніх 3-х років знизилась з 2360,6 на 100 тис. населення у 2012 році до 2034,7 на 100 тис. населення у 2014 році, однак залишається вищою, ніж по Україні (1599,5 на 100 тис. населення). Захворюваність на інфаркт у 2014 році також зменшилась на 11 % і становить 147,4 на 100 тис. населення проти 166,1 у 2013 році. Інфаркт міокарда у 2014 році перенесли 1218 пацієнтів (у 2013 році – 1372 особи), з яких померло 139 хворих, що складає показник смертності 16,8 на 100 тис. населення (у 2013 році – 19,4). Смертність від інфаркту міокарда в м. Одесі нижча, ніж по Україні на 9 %, однак привертає увагу той факт, що серед померлих від цієї хвороби 22 особи – це хворі працездатного віку. У зв’язку з цим одним з найважливіших аспектів діяльності системи охорони здоров’я є своєчасне надання кваліфікованої медичної допомоги хворим з гострими та хронічними захворюваннями серця та судин.

З метою організації надання невідкладної допомоги при ішемічній хворобі серця, зокрема стенокардії, створення доступності усіх видів кардіологічної допомоги, у тому числі інвазивної, необхідним є надання послуги з проведення коронароангіографії з подальшим наданням інвазивної спеціалізованої медичної допомоги. Для забезпечення повного об’єму медичної допомоги необхідним є придбання сучасного обладнання для оснащення кардіологічних відділень лікарень міста.

У структурі неврологічних захворювань значне місце займає цереброваскулярна хвороба, показник захворюваності якої складає 137,34 на 10 тис. населення (у 2012 році цей показник був на рівні 140,5 на 10 тис. населення, у 2013 році – 138,85 на 10 тис. населення). Серед пацієнтів, хворих на цереброваскулярну хворобу, 2,4 % складають хворі з гострим порушенням мозкового кровообігу, що складає показник на рівні 26,9 на 10 тис. населення (2012 рік – 27,08 і 2013 рік – 26,82 на 10 тис. населення). Показник смертності таких хворих є високим та складає 17 %. Вирішальним в організації надання медичної допомоги вказаним хворим є вчасне обстеження методом комп’ютерної або магнітно-резонансної томографії та проведення лікувальних заходів в умовах спеціалізованого нейросудинного відділення закладу охорони здоров'я. За результатами проведеного аналізу, враховуючи стандарти надання такого виду допомоги, вирішення питання надання вчасної медичної допомоги хворим на гостре порушення мозкового кровообігу вбачається у закупівлі послуг з проведення методів комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії, а також лікування.

На розсіяний склероз страждають біля 170 хворих, які знаходяться під наглядом в лікувально-профілактичних установах та отримують різні види лікування. Лікування препаратами інтерферонового ряду отримують тільки 25 хворих, яким цей метод дає позитивний результат. Препаратами для превентивного лікування хворі на розсіяний склероз забезпечуються за рахунок державного бюджету на 60-80% по різним препаратам. Однак, лікування не може припинятись і повинно бути постійним, у зв’язку з чим для досягнення ефективності лікування необхідно забезпечення хворих ліками інтерферонового ряду у повному обсязі через проведення закупівель за рахунок місцевого бюджету.

Цукровий діабет займає третє місце за розповсюдженістю серед неінфекційних хвороб, які призводять до інвалідності та смертності. У 2014 році зареєстровано 38184 хворих на цукровий діабет (у 2012 році – 37551 хворий, у 2013 році – 38276 хворих). Вперше це захворювання діагностовано у 1837 осіб. Серед загальної кількості хворих 13% складають хворі на інсулінозалежну форму діабету.

Станом на 01 січня 2015 року на диспансерному обліку в лікувально-профілактичних установах міста перебувають 5404 хворих інсулінозалежною формою цукрового діабету (у 2012 році – 4717 хворих, у 2013 році – 4910 хворих), у тому числі дітей та підлітків – 192.

Близько 46 % хворих мають важкі ускладнення діабету, які призводять до втрати працездатності, погіршення стану здоров’я.

Протягом останніх років вказана категорія хворих забезпечується високоякісними та високовартісними інсулінами у повному обсязі за рахунок коштів державного бюджету та бюджету міста Одеси.

Наслідком 100% забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами є зменшення ускладнень цукрового діабету у вигляді діабетичної гангрени, діабетичної нефропатії та ретинопатії.

Сучасні наукові та статистичні дані свідчать про наявність негативних тенденцій захворюваності на рак передміхурової залози в Україні та Одеському регіоні. Так, за останні 10 років відповідний показник захворюваності в країні збільшився з 21,0 до 36,4 на 100 тис. населення. У м. Одесі цей показний виріс з 19,8 до 45,1 на 10 тис. населення у 2014 році. У той же час, показники смертності серед хворих на рак передміхурової залози зросли з 11,3 до 16,3 та з 10,0 до 17,9 на 100 тис. населення відповідно. Верифікація діагнозу у хворих на рак передміхурової залози забезпечується скринінговим обстеженням контингенту вперше виявлених пацієнтів з доброякісною гіперплазією передміхурової залози.

Згідно зі статистичними даними у 2014 році в м. Одесі вперше було зареєстровано більше ніж 1648 хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози (2012 рік – 1861 хворий та 2013 рік – 1721 хворий). У той же час, на диспансерному обліку знаходиться 4085 пацієнтів із зазначеною патологією.

Важливим компонентом такого обстеження є визначення вмісту в крові хворих простат-специфічного антигену (ПСА). ПСА є найбільш інформативним пухлинним маркером, дослідження якого у сироватці крові необхідне для диференціальної діагностики доброякісної гіперплазії і раку передміхурової залози.

Викликає занепокоєння тенденція до погіршення стану здоров’я молоді, збільшення частоти соціально небезпечних хвороб, у тому числі туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, розладів психіки тощо. Значна кількість проблем виникає через недостатній рівень впровадження високотехнічних медичних технологій.

Поширення туберкульозу становить загрозу національній безпеці країни, є однією з причин втрати працездатності, здоров'я, причиною інвалідності та смертності населення, свідчить про проблеми бідності, соціальної нерівності та потребує постійного збільшення обсягу видатків.

У 2012 році показник захворюваності на туберкульоз склав 77,3 на 100 тис. населення, у 2013 році – 81,3 та у 2014 році – 91,6 на 100 тис. населення. Смертність від цієї недуги становила у 2012 році – 9,9 випадків на 100 тис. населення, у 2013 році – 10,4, у 2014 році – 6,6. Зареєстровано збільшення показника захворюваності на резистентні форми туберкульозу. У 2012 році показник склав 21,5 на 100 тис. населення, у 2013 році – 19,3, у 2014 році – 31,5.

Особливу небезпеку становить поєднання туберкульозу з ВІЛ-інфекцією. Питома вага таких хворих серед осіб із вперше діагностованим туберкульозом склала у 2012 році – 34,3 %, у 2013 році – 33,4 %, у 2014 році – 39,8 %. Протягом 2014 року в протитуберкульозному диспансері амбулаторно отримували лікування більше 1800 хворих мешканців міста Одеси.

Багаторічна спільна робота комунальних закладів охорони здоров'я міста Одеси та неурядових організацій з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу дала певні позитивні результати. Насамперед, стабілізувався показник виявлення ВІЛ-інфекції серед мешканців міста, з 2008 року він не перевищує 3 %, а серед обстежених вагітних – не більш як 0,6 %. Коефіцієнт передачі ВІЛ від ВІЛ-інфікованої матері до дитини за 2014 рік склав 4,64 %.

Разом з тим, показники поширеності ВІЛ-інфекції серед мешканців міста перебільшують у 3 рази показники по Україні та у 1,5 рази по області, показники поширеності СНІДу перебільшують у 2,8 рази по Україні, 1,3 рази по області, показники смертності від СНІДу перебільшують в 1,5 рази по Україні, але знаходяться на рівні показника по Одеській області (13,1 та 13 відповідно). Проте необхідно відмітити, що за останні 5 років ці показники значно зменшилися.

Щорічно у місті Одесі реєструється понад 800 осіб із встановленим діагнозом «ВІЛ-інфекція». Переважно це люди молодого, працездатного та репродуктивного віку.

З 2007 року в місті спостерігається тенденція поступового збільшення питомої ваги статевого шляху передачі ВІЛ. У 2014 році на статевий шлях інфікування ВІЛ припало 68 %.

Із впровадженням антиретровірусної терапії відмічається зниження кількості хворих на СНІД та смертності від СНІДу. Особливу роль у протидії розповсюдження ВІЛ/СНІДу має посилення координації та консолідації зусиль органів виконавчої влади, управлінь, відомств, різних секторів та організацій, включаючи медичні, соціальні, педагогічні, правоохоронні установи, службу виконання покарань, неурядові організації, які виступають як рівноправні співвиконавці заходів з питань протидії розповсюдженню ВІЛ-інфекції та надання послуг щодо лікування хворих на ВІЛ-інфекцію та наркоманію.

Актуальність вирішення питання через Програму зумовлена необхідністю створення ефективної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу серед мешканців міста та надання допомоги в лікуванні тим, хто постраждав від ВІЛ-інфекції.

Крім того, в місті Одесі перебуває на обліку 165 дітей, що потребують вакцинації проти пневмококової інфекції. Такі заходи можуть знизити захворюваність ВІЛ-інфікованих дітей, викликану пневмококом (пневмонія та гострий отит).

Кількість хворих на психічні розлади в м. Одесі складає 25 осіб на 10 тис. населення, при цьому по Україні – 23 особи на 10 тис. населення. Останніми роками спостерігається зростання кількості осіб, які страждають на психічні розлади. Лікування психічно хворих із загостренням чи декомпенсацією психічного стану потребує проведення активної терапії, щоденного лікарського нагляду та не потребує обов’язкової госпіталізації. Лікування таких хворих доцільно проводити в умовах денного стаціонару у спеціалізованому психіатричному закладі охорони здоров'я, що дозволить отримувати пацієнтами не тільки спеціалізовану психіатричну допомогу, а і соціально-правову, психологічну, реабілітаційну допомогу,а також надасть особам можливість вчасного та обґрунтованого отримання ними направлення на проведення медико-соціальної експертної комісії з метою встановлення групи інвалідності.

Оскільки інваліди та ветерани війни (учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни, інші прирівняні до них особи) є найуразливішою, соціально незахищеною категорією населення, потребують особливої уваги та постійного медичного супроводу, необхідне здійснення заходів, спрямованих на якомога більше та повне охоплення їх усіма необхідними видами медико-санітарної допомоги, в тому числі і повним забезпеченням лікарськими засобами під час стаціонарного лікування.

Медична допомога інвалідам, ветеранам війни та прирівняним до них особам за пільгами надається без обмежень в пріоритетному порядку в усіх лікувально-профілактичних установах міста. Так, у 8 стаціонарних лікувально-профілактичних установах міста виділено 150 ліжко-місць для ветеранів війни.

Збільшення хвороб, які призводять до незворотних уражень нирок, потребують збільшення обсягів замісної ниркової терапії методом гемодіалізау. Відділення гемодіалізу в комунальній установі «Міська клінічна лікарня № 10» працює у дві зміни. За 2014 рік у відділенні проведено 11 772 гемодіаліза, що дало змогу лікуватися 84 пацієнтам з термінальною нирковою недостатністю безкоштовно. Останнім часом спостерігається збільшення кількості хворих, які потребують лікування методом гемодіалізу (щорічно на 35-40 осіб). На сьогодні у черзі на проведення цієї процедури перебуває 159 хворих, з яких 78 осіб потребують негайного проведення гемодіалізу та знаходяться у найкритичнішому стані, який загрожує їх життю. З метою забезпечення усіх хворих життєво необхідним видом лікування у 2014 році встановлено ще 5 апаратів штучної нирки. Для забезпечення хворих, які знаходяться в черзі на лікування, програмним гемодіалізом необхідно організувати роботу відділення гемодіалізу КУ «Міська клінічна лікарня № 10» у чотири зміни замість двох.

На диспансерному обліку лікувально-профілактичних установ міста перебувають 46 пацієнтів, які перенесли операцію з трансплантації органів і потребують прийому препаратів для адекватної імуносупресії. Частково ці пацієнти забезпечуються препаратами іммунодепрессантами за рахунок державного бюджету шляхом централізованих поставок препаратів.

У зв'язку з недостатнім надходженням препаратів з централізованих поставок пацієнти потребують забезпечення зазначеними лікарськими препаратами за рахунок місцевого бюджету у повному обсязі, оскільки це є життєво важливим для вказаної категорії осіб.

У структурі неврологічних захворювань превалюють перинатально обумовлені ураження центральної нервової системи, дитячий церебральний параліч, епілепсія та епілептичні синдроми, інфекційні хвороби центральної нервової системи, наслідки черепно-мозкової травми, спадкові захворювання нервової системи, хвороби обміну речовин з ураженням нервової системи. У 75 % випадків початок неврологічної патології співпадає з перинатальним періодом. У зв`язку зі зміною міжнародних критеріїв якості виходжування новонароджених щорічний приріст числа дітей з масою тіла від 500 до 1500 гр. зростає до 12 %. Майже 60 % дітей-інвалідів мають ураження центральної нервової системи, оскільки не отримали достатнього курсу реабілітаційного лікування у віці до 3-х років.

На базі КУ «Міська дитяча лікарня № 3» багато років функціонує неврологічне відділення та центр епілепсії, які протягом останніх років працюють з перенавантаженням (протягом останніх 3-х років відсоток зайнятості ліжко-місця стабільно перевищував 100 %). З метою удосконалення неврологічної допомоги дітям у місті Одесі доцільно відкриття відділення ранньої неврологічної реабілітації для дітей у віці до 3-х років на 30 ліжко-місць на базі КУ «Міська дитяча лікарня № 3».

У місті Одесі станом на 01 січня 2015 року всього за дитячими поліклініками закріплено 148 500 дітей до 17-ти років включно, у тому числі 2218 дітей-інвалідів (на 1214 дітей більше, ніж у 2013 році). Первинно у поточному році інвалідність оформлено 278 дітям, що на 31 дитину більше, ніж у 2013 році.

У лікувально-профілактичних установах на обліку перебувають інваліди та діти-інваліди, які потребують забезпечення високовартісними життєво необхідними медикаментами.

У місті Одесі на обліку знаходиться 17 дітей та підлітків із затримкою росту, які потребують замісної терапії соматотропним гормоном для нормалізації фізичного і статевого розвитку.

У місті Одесі мешкають 23 пацієнти, у тому числі 19 у віці старше 3-х років, що страждають на фенілкетонурію. При цьому захворюванні виникає значна розумова відсталість у дітей раннього віку та судоми у більш старших пацієнтів. Продукти лікувального харчування з повноціннім білком без вмісту фенілаланіну забезпечують повноцінний фізичний та психічний розвиток хворих та у подальшому зберігають працездатність громадян.

На обліку в дитячих поліклініках перебувають 10 дітей, що страждають на гемофілію. З них 8 дітей та підлітків потребують введення з лікувальною і профілактичною метою препарату VІІІ фактору згортання крові та 2 дитини потребують профілактичного введення ІХ фактору крові. Діти, що хворіють на гемофілію, страждають на часті та масивні кровотечі і крововиливи, у тому числі у порожнини суглобів та під надкісницю, що заважає руху в уражених кінцівках і спричиняє сильний біль. Проведення замісної терапії препаратом згортання крові зменшує інтенсивність крововиливів і, таким чином, знижує кількість ускладнень та підвищує якість життя хворого.

Станом на 01 січня 2015 року 60 дітей зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу потребують введення препарату «Диспорт», який тривало зменшує напруженість у спастичних м’язах і, таким чином, дозволяє розвинути рухи у кінцівках, що у подальшому призводить до кращої адаптації дитини в суспільстві.

Оснащення дитячих амбулаторно-поліклінічних установ не оновлювалось протягом останніх 25 років, що призводить до застосування морально та технологічно застарілого діагностичного та реабілітаційного обладнання, яке не відповідає сучасним вимогам для проведення діагностичного та лікувального процесу, погіршує якість надання медичної допомоги дітям.

Станом на 01 січня 2015 року під наглядом у дитячих поліклініках перебували 405 соціально неадаптованих родин, в яких виховуються 29 дітей у віці до 1-го року. Не всі родини, які є соціально неадаптованими, можуть отримати статус малозабезпеченої сім`ї у зв`язку з нестачею необхідних документів, що унеможливлює отримання дітьми з таких родин безкоштовного дитячого харчування. Видача продуктів дитячого харчування в дитячій поліклініці за висновком спеціальних комісій, до складу яких входять представники центру соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді та органів соціального захисту, надасть можливість покращити якість життя дітей першого року життя шляхом забезпечення їх дитячим харчуванням та врятувати дитину першого року життя від голоду.

З 01 січня 2007 року Україна перейшла на реєстрацію новонароджених з вагою від 500 грам та терміном гестації з 22 тижнів. Щороку у місті Одесі народжується понад 345 недоношених немовлят, 170 з яких потребують введення спеціального препарату сурфактанту у перші хвилини життя для забезпечення адекватного стану легенів, покращення виживаності і збереження здоров’я дитини в подальшому.


Каталог: images -> File -> DODATKI 2015
DODATKI 2015 -> Річний план закупівель на 2015 рік Комунальна установа «Міська лікарня №8»
DODATKI 2015 -> Основні тенденції розвитку м. Одеса за галузями та сферами
DODATKI 2015 -> Розпорядження Одеського міського голови №45
DODATKI 2015 -> Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакції
DODATKI 2015 -> Розпорядження Одеського міського голови №820


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка