Рішення Одеської міської ради №6723-viСторінка3/3
Дата конвертації12.04.2016
Розмір0.54 Mb.
#2359
ТипРішення
1   2   3


Програма має соціальну направленість. Заходи Програми забезпечать підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню шляхом впровадження новітніх медичних технологій та нових організаційних форм надання цієї допомоги.
7. Очікувані результати та ефективність Програми


Показники

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

1. Затрат

за пунктом 1

Обсяг видатків, передбачених на забезпечення центру первинної медико-санітарної допомоги обладнанням (на рік)

тис.грн

Кошторис, звітність
1173,8

1173,8

за пунктами 6, 18

Загальний обсяг видатків на придбання для певної категорії населення медичних послуг, які не можуть бути надані лікувально-профілактичними установами м. Одеси (на рік)

тис.грн

Кошторис, звітність

2720,0
2720,0

за пунктом 7

Загальний обсяг видатків на придбання обладнання для діагностики онкозахворювань (на рік)

тис.грн

Кошторис, звітність
810,0

810,0

за пунктом 8

Обсяг видатків на придбання препаратів інсуліну для хворих на цукровий діабет (на рік)

тис.грн

Кошторис, звітність

4000,0
4000,0

за пунктами 9, 10

Загальний обсяг видатків, передбачених на заходи зі скорочення поширюваності інфекційних захворювань, на рік

тис.грн

Кошторис, звітність

4883,4
4883,4

з них:
для боротьби із розповсюдженням ВІЛ-інфекції, СНІДу

тис.грн

Кошторис, звітність

1990,3
1990,3

зі скороченням поширюваності на туберкульоз

тис.грн

Кошторис, звітність

1174,6
1174,6

з іншими інфекційними захворюваннями

тис.грн

Кошторис, звітність

746,4
746,4

за пунктами 12, 13

Обсяг видатків на рік, передбачених на забезпечення медикаментами та виробами медичного призначення ветеранів під час стаціонарного лікування

тис.грн

Кошторис, звітність

1500,0
1500,0

Обсяг капітальних видатків, спрямованих на створення центру інвалідів війни на базі КУ "Міська лікарня № 5"


тис.грн

Кошторис, звітність

5556,0
5556,0

за пунктом 14

Річний обсяг видатків на придбання ліків та витратних матеріалів для забезпечення роботи гемодіалізу у 3-, 4-змінному режимі

тис.грн

Кошторис, звітність

18000,0
18000,0

Річний обсяг видатків на придбання препаратів імунодепресантів для лікування хворих реципієнтів органів

тис.грн

Кошторис, звітність

7200,0
7200,0

за пунктами 15, 16, 17

Середній обсяг видатків на закупівлю тест-систем для обстеження на TORCH-групу інфекцій

тис.грн

Кошторис, звітність

2421,3
2421,3

Середній обсяг видатків на закупівлю сурфактанту для лікування недоношених новонароджених

тис.грн

Кошторис, звітність

2415,7
2415,7

Середній обсяг видатків на придбання медичних препаратів для профілактики кровотечі під час пологів

тис.грн

Кошторис, звітність

645,7
645,7

Середній обсяг видатків на забезпечення покращення якості життя дітей-інвалідів, хворих на тяжкі специфічні хвороби

тис.грн

Кошторис, звітність

8962,1
8962,1

Середній обсяг видатків на забезпечення дітей із соціально вразливих сімей молочними сумішами та лікування вдома (у разі потреби)


тис.грн

Кошторис, звітність

1322,1
1322,1

2. Продукту:

за пунктом 1

Кількість центрів первинної медико-санітарної допомоги, що планується оснастити медичним обладнанням

од.

Звітність
11

11

за пунктами 6, 18

Середня кількість населення певної категорії, що потребує безкоштовного надання медичних послуг, які не можуть бути надані лікувально-профілактичними установами м. Одеси (на рік)

осіб

Звітність

5500
5500

за пунктом 7

Загальна кількість установ, для яких планується придбання обладнання для діагностики онкозахворювань

од.

Звітність
7

7

за пунктом 8

Кількість хворих на цукровий діабет (на рік)

осіб
5404
5404

за пунктом 9

Кількість осіб, які підлягають обстеженню на ВІЛ

осіб

Звітність

50000
50000

Середня кількість ВІЛ-інфікованих, які потребують лікування опортуністичних інфекцій

осіб

Звітність

3300
3300

за пунктом 12

Середня кількість ліжко-місць ветеранів війни у стаціонарах (на рік)

од.

Звітність

126
126

за пунктом 14

Кількість хворих на термінальну ниркову недостатність, хворих реципієнтів органів (щорічно)

осіб

Звітність

84
84

Кількість хворих, які потребують лікування препаратами імунодепресантами (щорічно)

осіб

Звітність

46
46

за пунктами 15, 16, 17

Кількість жінок репродуктивного віку, вагітних та новонароджених, які підлягають обстеженню на TORCH групу інфекцій

осіб

Звітність

1200
1200

Кількість недоношених новонароджених, яким потрібно введення сурфактанту для лікування (щорічно)

осіб

Звітність

236
236

Кількість породіль, яким потрібно введення препаратів для профілактики післяпологової кровотечі (щорічно)

осіб

Звітність

1280
1280

Кількість дітей-інвалідів, хворих на тяжкі специфічні хвороби

осіб

Звітність

50
50

Кількість дітей із соціально вразливих сімей, які забезпечуються молочними сумішами та медикаментами у разі лікуванням вдома (за потребою)

осіб

Звітність

10782
10782

3. Ефективності:

за пунктом 1

Середні витрати на забезпечення одного центру первинної медико-санітарної допомоги обладнанням

тис.грн

Розрахунок
106,7

106,7

за пунктами 6, 18

Середній обсяг видатків на придбання для 1 особи певної категорії населення, медичної послуги, яка не може бути надана у лікувально-профілактичних установах м. Одеси

тис.грн

Розрахунок

0,5
0,5

за пунктом 8

Середній обсяг видатків на придбання препаратів інсуліну для 1 хворого на цукровий діабет (на рік)

тис.грн

Розрахунок

0,7
0,7

за пунктом 9

Середня вартість одного обстеження на ВІЛ

грн

Розрахунок

30,7
30,7

Середня вартість одного випадку лікування опортуністичних інфекцій на одного ВІЛ-інфікованого

грн

Розрахунок

138,2
138,2

за пунктом 12

Середні витрати на 1 ліжко-місце ветеранів війни у стаціонарах на день

тис.грн

Розрахунок

11,9
11,9

за пунктом 14

Середній обсяг видатків на рік на 1 хворого, який страждає на хронічну ниркову недостатність

тис.грн

Розрахунок

214,3
214,3

Середній обсяг видатків на рік на забезпечення 1 хворого реципієнта органів препаратами імунодепресантами

тис.грн

Розрахунок

156,5
156,5

за пунктами 15, 16, 17

Середня вартість одного обстеження на TORCH-групу інфекцій

тис.грн

Розрахунок

2,0
2,0

Середній обсяг видатків на лікування одного недоношеного новонародженого препаратами сурфактанту

тис.грн

Розрахунок

10,2
10,2

Середній обсяг видатків на забезпечення медикаментозної профілактики післяродової кровотечі на один випадок

грн

Розрахунок

504,5
504,5

Середній обсяг видатків на одну дитину-інваліда, хвору на тяжку або специфічну хворобу

тис.грн

Розрахунок

179,2
179,2

Середній обсяг видатків на забезпечення 1 дитини із соціально вразливих сімей молочними сумішами та необхідними медикаментами у разі лікування вдома (стаціонар вдома)

грн

Розрахунок

123,0
123,0

4. Якості:

Підвищення доступності надання медичної допомоги, рівня якості лікування осіб, які звертаються за медичною допомогою, рівня обстеження, профілактики та ступеня задоволення пацієнтів отриманою медичною допомогою.
Реалізація Програми дозволить досягти:
1. Підвищення рівня діагностики та якості лікування хворих, у тому числі дітей.

2. Забезпечення доступності та підвищення якості надання первинної медико-санітарної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню.

3. Зменшення захворюваності на інфекційні хвороби і покращення епідемічної ситуації.

4. Підвищення інформованості населення з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу.

5. Підвищення рівня обізнаності молоді у віці 15-ти років щодо безпечної статевої поведінки для досягнення у подальшому зниження рівня ризикованого інфікування ВІЛ.

6. Забезпечення антиретровірусною терапією 100 % осіб, які потребують лікування.

7. Зниження на 30 % рівня смертності серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

8. Зниження до 2 % рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини.

9. Значного зниження негативних проявів, що уповільнюють демографічний і соціально-економічний розвиток міста.

10. Медичного супроводу хворих з нирковою недостатністю, їх доопераційної та післяопераційної підтримки, зменшення кількості ускладнень, що призведе до підвищення якості і строку життя таких хворих.

11. Зниження інвалідності, смертності та скорочення рівня захворюваності населення на серцево-судинні та судинно-мозкові хвороби.

12. Зниження кількості ускладнень та первинної інвалідності від цукрового діабету.

13. Забезпечення своєчасного виявлення хворих на туберкульоз.

14. Зменшення рівня смертності від туберкульозу та туберкульозу/ВІЛ-інфекції.

15. Недопущення попереджуваних материнських втрат та зниження малюкової смертності, зниження захворюваності новонароджених та поліпшення демографічних показників.

16. Підвищення якості життя дитячого населення, профілактики хронічних захворювань та інвалідності у дітей.

17. Підвищення якості життя дітей із затримкою росту шляхом нормалізації фізичного і статевого розвитку.

18. Підвищення працездатності і якості життя хворих на цукровий діабет, гемофілію, муковісцидоз шляхом зменшення кількості ускладнень захворювання і рівня смертності від цих причин.

19. Здійснення адаптації і поліпшення якості життя дітей з ДЦП та їхніх батьків шляхом розвитку кістково-м’язової системи і придбання нових рухових навичок.

20. Запобігання виникненню ускладнень у хворих на фенілкетонурію, у першу чергу, з боку нервової системи у вигляді розумової відсталості, що призведе до зменшення фінансового тягара на медичну і соціальну допомогу особам з розумовою відсталістю.

21. Своєчасного виявлення туберкульозу серед дітей у віці до 14-ти років, що призведе до зменшення ускладнень і резистентності до протитуберкульозних препаратів, знизить показник первинної інвалідності хворих і, як наслідок, зменшить фінансовий тягар на бюджет.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації її заходів і завдань виконавцями, зазначеними у Програмі.

Контроль за виконанням заходів та завдань Програми, цільовим використанням коштів для досягнення очікуваних результатів Програми здійснюється департаментом охорони здоров’я Одеської міської ради та постійною комісією Одеської міської ради з охорони здоров’я.

Організаційне забезпечення реалізації Програми здійснює департамент охорони здоров’я Одеської міської ради.

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради щоквартально до 15 числа місяця наступного за звітним надаватиме уповноваженому органу – департаменту економічного розвитку Одеської міської ради, інформацію про стан виконання Програми.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми відповідальний виконавець складає підсумковий звіт про результати її виконання.

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради щорічно звітує про хід виконання Програми за звітній період на засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради.

Після закінчення встановленого строку виконання Програми департамент охорони здоров'я Одеської міської ради складає підсумковий звіт про результати її виконання та подає його на розгляд до Одеської міської ради разом з пояснювальною запискою не пізніше ніж у двомісячний строк після закінчення встановленого строку її виконання.

Департамент охорони здоров'я Одеської міської ради публікує основні результати реалізації Програми у засобах масової інформації.
Секретар ради О. Бриндак
Каталог: images -> File -> DODATKI 2015
DODATKI 2015 -> Річний план закупівель на 2015 рік Комунальна установа «Міська лікарня №8»
DODATKI 2015 -> Основні тенденції розвитку м. Одеса за галузями та сферами
DODATKI 2015 -> Розпорядження Одеського міського голови №45
DODATKI 2015 -> Положення про комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій виконавчого комітету Одеської міської ради у новій редакції
DODATKI 2015 -> Розпорядження Одеського міського голови №820


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка