Рішення Одеської міської ради №1429-viiСкачати 188.09 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір188.09 Kb.
Рішення

Одеської міської ради

1429-VII від 07.12.2016р.
Про затвердження Положення про комунальну установу «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» у новій редакції
Відповідно до статей 25, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», частин 4, 5 статті 57 Господарського кодексу України, статті 133 Податкового кодексу України, з метою приведення Положення про комунальну установу «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» у відповідність до вимог чинного законодавства України Одеська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про комунальну установу «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» у новій редакції (додається).
2. Доручити директору комунальної установи «Одеський зоологічний парк загальнодержавного значення» здійснити заходи з державної реєстрації Положення, зазначеного у пункті 1 цього рішення, відповідно до вимог чинного законодавства України.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Одеської міської ради з питань освіти, спорту, культури та туризму.

Міський голова Г. Труханов


Додаток

до рішення Одеської міської ради

від 07.12.2016р.

№ 1429-VII

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО КОМУНАЛЬНУ УСТАНОВУ

«ОДЕСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ»

(нова редакція)

м. Одеса – 2016

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ» (далі – Зоопарк) створена на основі комунальної власності територіальної громади міста Одеси рішенням Одеської міської ради від 11 липня 2003 року № 1335-XXIV.

1.2. Відповідно до Закону України «Про природно-заповідний фонд України» Зоопарк є об’єктом природно-заповідного фонду України загальнодержавного значення і охороняється як національне надбання, щодо якого встановлюється особливий режим охорони, відтворення і використання. Площа Зоопарку складає 6,5 га.

1.3. Зоопарк є природоохоронною, науково-дослідною, культурно-освітньою установою.

1.4. Найменування Зоопарку:

1.4.1. Повне найменування українською мовою – КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ОДЕСЬКИЙ ЗООЛОГІЧНИЙ ПАРК ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ».

1.4.2. Скорочене найменування українською мовою – КУ «ОДЕСЬКИЙ ЗООПАРК».

1.4.3. Повне найменування російською мовою – КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОДЕССКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ».

1.4.4. Скорочене найменування російською мовою – КУ «ОДЕССКИЙ ЗООПАРК».

1.5. Межі Зоопарку як об’єкта природно-заповідного фонду України встановлюються в натурі, оформляються відповідними знаками та інформаційними матеріалами, наносяться на відповідні планово-картографічні матеріали територіальних органів Держгеокадастру, обов’язково враховуються при реконструкції та розвитку прилеглих територій.

1.6. Засновником Зоопарку є Одеська міська рада (далі – Засновник), функції органу управління Зоопарком від імені Засновника здійснює департамент культури та туризму Одеської міської ради (далі – Департамент).

1.7. Зоопарк є юридичною особою. Права і обов’язки юридичної особи Зоопарк набуває з дня його державної реєстрації.

1.8. Зоопарк є неприбутковою бюджетною установою.

1.9. Зоопарк має самостійний баланс, печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штампи, бланки, символіку, розрахунковий та інші рахунки в органах Державної казначейської служби України.

1.10. Засновник не несе відповідальності за зобов’язаннями Зоопарку. Зоопарк не несе відповідальності за зобов’язаннями Засновника.

1.11. Зоопарк у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про природно-заповідний фонд України», «Про тваринний світ», «Про відкритість використання публічних коштів», «Про публічні закупівлі», «Про доступ до публічної інформації», постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1913 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися бюджетними установами природно-заповідного фонду», рішеннями Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпорядженнями міського голови, наказами директора Департаменту та цим Положенням.

1.12. Земельні ділянки та інші природні ресурси надаються Зоопарку в порядку, визначеному законодавством України.

1.13. Місцезнаходження Зоопарку: 65007, м. Одеса, вул. Новощіпний ряд, 25.
2. МЕТА СТВОРЕННЯ І ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ЗООПАРКУ
2.1. Зоопарк створений з метою організації екологічної, освітньо-виховної роботи, формування експозиції рідкісних, екзотичних та місцевих тварин, збереження їх генофонду, вивчення дикої фауни і розробки наукових основ розведення її представників в неволі та повернення їх до природного середовища.

2.2. Предметом діяльності Зоопарку є наступні види діяльності:

2.2.1. Формування та утримання колекції тварин.

2.2.2. Збереження і відтворення тварин у неволі, в першу чергу зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної Книги України і міжнародних Червоних списків, реінтродукція розведених у неволі видів тварин в природне середовище.

2.2.3. Проведення науково-дослідних робіт.

2.2.4. Проведення навчально-виховної та культурно-освітньої роботи в галузі екології, охорони природи, етології, зоології.

2.2.5. Поширення еколого-освітніх знань.

2.2.6. Здійснення різноманітних форм культурного обслуговування, створення умов для відпочинку та дозвілля населення при збереженні сприятливих умов утримання тварин.

2.3. Види діяльності, що потребують спеціального дозволу, здійснюються Зоопарком за наявності відповідних ліцензій.
3. УПРАВЛІННЯ ЗООПАРКОМ
3.1. До виключної компетенції Засновника належить:

3.1.1. Затвердження Положення Зоопарку, внесення до нього змін.

3.1.2. Прийняття рішення щодо припинення діяльності Зоопарку.

3.2. Управління Зоопарком здійснюється спеціальною адміністрацією, яку очолює Директор.

3.2.1. Спеціальна адміністрація складається з:

- першого заступника директора;

- заступника директора з господарських питань;

- заступника директора із зооветеринарних питань.

3.2.2. Директор призначається або звільняється з посади розпорядженням міського голови за поданням директора Департаменту та за погодженням Міністерства екології та природних ресурсів України.

3.2.3. У разі відсутності Директора (відпустка, тимчасова непрацездатність, відрядження тощо) виконання його обов’язків покладається на першого заступника Директора.

3.3. Загальна штатна чисельність Зоопарку затверджується рішенням виконавчого комітету Одеської міської ради.

3.4. Спеціальна адміністрація подає на затвердження директору Департаменту пропозиції щодо структури, штатного розпису та кошторису Зоопарку.

3.4.1. Для виконання основних завдань спеціальна адміністрація Зоопарку може створювати відповідні підрозділи: інформаційно-освітній, науковий та господарський відділи, бухгалтерію, ветеринарну службу, службу державної охорони, майстерні, зоомагазини, центри спасіння та реабілітації диких тварин, музей, кормоблок-кухню, склад, віварій, підсобне господарство, гараж, секції з утримання та експозиції тварин, розплідники з розведенню диких тварин, центр дитячого дозвілля, спеціалізовані виставки та пересувні експозиції диких тварин (крім тих, що занесені до Червоної Книги України) та інші підрозділи, в тому числі ремонтно-будівельних робіт, комунального господарства, рекреаційного і торговельного обслуговування тощо.

3.5. Директор Зоопарку:

3.5.1. Вирішує питання діяльності Зоопарку відповідно до завдань.

3.5.2. Здійснює керівництво працівниками Зоопарку.

3.5.3. Забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює належні умови для підвищення фахового рівня працівників Зоопарку.

3.5.4. Призначає та звільняє з посад працівників Зоопарку, затверджує посадові інструкції, встановлює надбавки та доплати.

3.5.5. Забезпечує ефективну та сталу роботу Зоопарку.

3.5.6. Розпоряджається в установленому порядку майном і коштами Зоопарку.

3.5.7. Представляє його в органах державної влади та органах місцевого самоврядування, судових органах, а також на підприємствах, в установах, організаціях усіх форм власності, у тому числі міжнародних.

3.5.8. В межах своєї компетенції видає накази, надає усні доручення, що відповідають законодавству України і є обов’язковими для виконання всіма працівниками Зоопарку.

3.5.9. Відповідає за результати діяльності Зоопарку перед Департаментом.

3.5.10. Несе персональну відповідальність за діяльність Зоопарку, за додержання вимог законодавства України, рішень Засновника, виконавчого комітету Одеської міської ради, розпоряджень міського голови, наказів директора Департаменту та цього Положення.

3.5.11. За невиконання завдань, покладених на Зоопарк, своїх обов’язків та нанесення збитків Директор несе відповідальність згідно з чинним законодавством України.

3.5.12. Застосовує заходи заохочення та дисциплінарного стягнення до працівників Зоопарку.

3.6. Виробничі, трудові та соціально-економічні відносини директора з працівниками регулюються чинним законодавством України шляхом укладення колективного договору, який підписується уповноваженими представниками сторін.

3.7. Трудовий колектив складають всі працівники Зоопарку.


4. СТРУКТУРА, РЕЖИМ ТЕРИТОРІЇ ЗООПАРКУ

ТА ОХОРОНА ТВАРИННОГО СВІТУ
4.1. Функціональне зонування території Зоопарку затверджується директором Департаменту за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України. У разі необхідності межі функціональних зон можуть змінюватись у порядку, встановленому законодавством України.

4.2. На території Зоопарку з метою забезпечення виконання поставлених перед ним завдань виділяють такі зони:

4.2.1. Експозиційна – призначена для стаціонарного утримання тварин і використання їх у культурно-пізнавальних цілях.

4.2.2. Наукова – у її межах проводиться науково-дослідна робота.

4.2.3. Рекреаційна – призначена для організації відпочинку та обслуговування відвідувачів Зоопарку.

4.2.4. Господарська – у її межах розміщуються допоміжні господарські об’єкти.

4.3. Територія Зоопарку огороджується парканом, який забезпечує відповідний охоронний режим та позначається інформаційно-охоронними знаками встановленого зразка.

4.4. На території Зоопарку забороняється діяльність, яка не пов’язана з його цільовим призначенням і загрожує збереженню сприятливих умов утримання, розведення та збереження тварин.

4.5. Проведення будівельних та інших господарських робіт на території Зоопарку здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

4.6. Для забезпечення необхідного режиму охорони території Зоопарку, запобігання негативному впливу господарської діяльності на прилеглих до нього територіях встановлюється охоронна зона. Порядок її створення, розміри та режим визначаються відповідно до природоохоронного законодавства України.

4.7. Охорона території та об'єктів тваринного світу Зоопарку покладається на службу охорони, яка створюється у складі спеціальної адміністрації і діє відповідно до природоохоронного законодавства України. Службу охорони очолює директор Зоопарку.

4.8. Основними завданнями служби держохорони Зоопарку є:

4.8.1. Забезпечення додержання режиму території Зоопарку.

4.8.2. Попередження та припинення порушень природоохоронного законодавства України.

4.9. Служба держохорони Зоопарку відповідно до покладених на неї завдань:

4.9.1. Здійснює охорону тварин в Зоопарку.

4.9.2. Забезпечує порядок використання природних ресурсів.

4.9.3. Забезпечує додержання вимог щодо відвідування території Зоопарку.

4.9.4. Попереджує пошкодження насаджень внаслідок антропогенного та іншого впливу.

4.9.5. Здійснює заходи щодо запобігання виникненню, поширенню пожеж, інших надзвичайних ситуацій та їх ліквідації.

4.9.6. Інформує відповідні державні органи про надзвичайні ситуації.

4.9.7. Забезпечує реалізацію заходів з профілактики та захисту тваринного світу від шкідників і хвороб у межах Зоопарку.

4.9.8. Підтримує у належному стані охоронні та інформаційні знаки.

4.10. Державний контроль за додержанням режиму території та охорони, використання і відтворення тваринного світу Зоопарку здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством України.

4.11. Порушення вимог природоохоронного законодавства України на території Зоопарку тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільну та/або кримінальну відповідальність.

4.12. Збитки, нанесені Зоопарку у результаті порушення природоохоронного законодавства України, відшкодовуються Зоопарку у встановленому законодавством України порядку.


5. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА В ЗООПАРКУ
5.1. Основними напрямками наукових досліджень у Зоопарку є:

5.1.1. Розробка наукових основ утримання, збереження, ветеринарного обслуговування диких тварин у неволі.

5.1.2. Дослідження особливостей біології тварин в умовах неволі та у природі.

5.1.3. Розведення диких тварин для збереження генофонду зоологічних колекцій, особливо зникаючих, рідкісних, занесених до Червоної Книги України і міжнародних Червоних списків.

5.1.4. Розробка методик годування, розмноження і розведення тварин у неволі, повернення розведених тварин до природного середовища.

5.1.5. Ведення первинного обліку кадастрових відомостей.

5.1.6. Ведення державного обліку зооколекцій Зоопарку.

5.1.7. Розробка ефективних форм та методів експозиційної та науково-освітньої роботи.

5.2. Координацію наукових досліджень Зоопарку здійснюють Національна академія наук України та Міністерство екології та природних ресурсів України.

5.3. Для вирішення наукових і науково-технічних проблем при Зоопарку створюється науково-технічна рада (далі – НТР), до складу якої включаються провідні науковці та фахівці. Положення про НТР та її склад затверджується директором Департаменту за поданням директора Зоопарку та за погодженням з Міністерством екології та природних ресурсів України.

5.4. Для здійснення наукових досліджень, поповнення зооколекцій Зоопарк може проводити відповідні експедиції.
6. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТНЬО-ВИХОВНА РОБОТА В ЗООПАРКУ
6.1. Метою екологічної освітньо-виховної роботи Зоопарку є цілеспрямований вплив на світогляд, поведінку і діяльність місцевого населення та відвідувачів Зоопарку стосовно збереження природної спадщини країни, природних комплексів територій та об’єктів Зоопарку, забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Зоопарку шляхом поширення знань і підвищення обізнаності щодо цінностей біологічної різноманітності, формування екологічної свідомості та виховання поваги до природи.

6.2. Основними напрямками екологічної освітньо-виховної роботи у Зоопарку є:

6.2.1. Ведення освітньо-виховних робіт щодо необхідності збереження природних та історико-культурних цінностей на території Зоопарку, інших існуючих у регіоні та країні територіях та об’єктах природно-заповідного фонду.

6.2.2. Ознайомлення громадян із законодавством України, міжнародними конвенціями та договорами/угодами у природоохоронній сфері.

6.2.3. Інформування місцевого населення та відвідувачів про діяльність Зоопарку та забезпечення доступу громадян до публічної інформації.

6.2.4. Формування наукових знань, поглядів і переконань, які закладають основи відповідального ставлення до навколишнього природного середовища, зокрема територій та об’єктів природно-заповідного фонду України.

6.2.5. Створення позитивного іміджу Зоопарку і забезпечення підтримки природоохоронної діяльності Зоопарку місцевим населенням та відвідувачами.

6.3. У сфері екологічної освітньо-виховної роботи Зоопарк співпрацює з усіма верствами населення, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, громадськими та міжнародними організаціями, насамперед з дошкільними, загальноосвітніми, позашкільними, професійно-технічними та вищими навчальними закладами.

6.4. Екологічна освітньо-виховна робота у Зоопарку здійснюється за допомогою різних форм діяльності, до яких належить:

6.4.1. Розроблення та виконання спеціалізованих екологічних освітньо-виховних програм, розрахованих на різні категорії учасників.

6.4.2. Надання практичної та методично-консультативної допомоги з питань екологічної освітньо-виховної роботи зацікавленим підприємствам, установам, організаціям і громадянам.

6.4.3. Робота із засобами масової інформації, друкованими та електронними виданнями.

6.4.4. Підготовка та виготовлення власних екологічних освітньо-виховних матеріалів, а також їх поширення через спеціальні видання (листівки, буклети, газети тощо) з використанням символіки Зоопарку та розповсюдження соціальної реклами.

6.4.5. Створення та організація діяльності гуртка юннатів, постійних та мобільних виставок і стендів.

6.4.6. Організація екологічних освітньо-виховних екскурсій облаштованими еколого-освітніми стежками, маршрутами та лекцій.

6.4.7. Співпраця з громадськими екологічними організаціями, заохочення до волонтерської діяльності, сприяння створенню громадських природоохоронних ініціатив.

6.4.8. Організація та проведення зборів юних екологів, зоологів, гуртків тощо.

6.4.9. Організація і проведення масових природоохоронних та екологічних освітньо-виховних заходів, тематичних науково-практичних заходів (конференцій, форумів, семінарів, навчальних тренінгів, круглих столів, тематичних вечорів, фестивалів, вікторин, олімпіад, екологічних ігор, конкурсів, екскурсій, акцій тощо) за участю громадськості, учнівської та студентської молоді.

6.5. З метою організації екологічної освітньо-виховної роботи у Зоопарку створюються окремі структурні підрозділи: еколого-просвітницький відділ, відділ по роботі з юннатами, відділ інформації.

6.6. Співпраця з питань екологічної освітньо-виховної роботи Зоопарку з іншими організаціями та установами здійснюється відповідно до законодавства України та в межах спільних програм діяльності.

6.7. Спеціальна адміністрація Зоопарку розробляє щорічний план заходів та інформацію з екологічної освітньо-виховної роботи за формами та з урахуванням питань, визначених законодавством України. Щорічний план заходів та інформація з екологічної освітньо-виховної роботи розглядаються науково-технічною радою Зоопарку та затверджуються директором Зоопарку.
7. ФІНАНСУВАННЯ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗООПАРКУ
7.1. Фінансування на утримання та природоохоронні заходи Зоопарку здійснюється за рахунок коштів бюджету м. Одеси та інших джерел надходжень не заборонених законодавством України.

7.2. Повноваження головного розпорядника коштів бюджету м. Одеси покладено на Департамент, який доводить бюджетні асигнування, контролює їх цільове використання, затверджує кошторис та штатний розпис Зоопарку.

7.3. Зоопарк має право надавати платні послуги згідно з чинним законодавством України.

7.4. Зоопарк може встановлювати плату за відвідування території Зоопарку відповідно до чинного законодавства України.

7.5. Доходи Зоопарку використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Зоопарку, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, визначених цим Положенням.

7.6. Зоопарку забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед Засновника, працівників Зоопарку (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), органу управління та інших пов’язаних з ними осіб.

7.7. Зоопарк у процесі фінансової діяльності має право розвивати власну матеріальну базу, опікуватися її станом та своєчасно її модернізувати, володіти, користуватися і розпоряджатися майном відповідно до чинного законодавства України та положень цього Положення, виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству України.

7.8. Зоопарк оприлюднює інформацію щодо використання бюджетних коштів згідно з чинним законодавством України.


8. МАЙНО ЗООПАРКУ
8.1. Майно Зоопарку перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси та закріплюється за ним на праві оперативного управління.

8.2. Майно Зоопарку складають основні фонди, оборотні кошти, а також інші матеріальні цінності, вартість яких відображається в його самостійному балансі.

8.3. Зоопарк володіє і користується майном згідно з метою та предметом діяльності, визначеними цим Положенням та чинним законодавством України.

8.4. Джерелами формування майна Установи є:

- кошти бюджету м. Одеси;

- власні надходження, отримані у порядку, встановленому законодавством України, у тому числі:

- кошти, отримані від надання платних послуг населенню Зоопарком, а також за договорами з підприємствами, організаціями та установами;

- благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств, фондів, громадян;

- інше майно, придбане на підставі та у спосіб, що не заборонені законодавством України.

8.5. Списання майна комунальної власності здійснюється у спосіб, передбачений чинним законодавством України.

8.6. Збитки, заподіяні Зоопарку внаслідок порушення його майнових прав юридичними і фізичними особами, відшкодовуються у порядку, встановленому чинним законодавством України.
9. ЗВІТНІСТЬ І КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЗООПАРКУ
9.1. Зоопарк звітує про результати своєї діяльності перед Департаментом і Міністерством екології та природних ресурсів України в порядку і строки, визначені чинним законодавством України.

9.2. Зоопарк веде бухгалтерський облік, складає періодичну, річну і статистичну звітність у порядку, встановленому законодавством України, і подає її в установлені терміни до Департаменту і Міністерства екології та природних ресурсів України.

9.3. Директор та головний бухгалтер Зоопарку несуть персональну відповідальність за ведення бухгалтерського, оперативного обліку, складання періодичної, річної і статистичної звітності та подання її у порядку, встановленому чинним законодавством України.

9.4. Головний бухгалтер відповідає за дотримання фінансової та штатно-кошторисної дисципліни, організацію бухгалтерського обліку, відображення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, реєстрів і звітів протягом строків, встановлених законодавством України.


10. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ЗООПАРКУ
10.1. Відповідно до завдань Зоопарк може брати участь у:

10.1.1. Міжнародному співробітництві у галузі охорони, відтворення та раціонального використання тваринного світу відповідно до законодавства та міжнародного права.

10.1.2. Розробці та реалізації міжнародних наукових і науково-технічних програм.

10.1.3. Організації та проведенні міжнародних наукових та науково-технічних семінарів, конференцій, симпозіумів тощо.

10.1.4. Забезпеченні обміну науковою та науково-технічною інформацією;

спільній підготовці відповідних науковців та фахівців тощо.

10.2. Зоопарк може входити до міжнародних природоохоронних асоціацій, об’єднань, організацій, брати участь в реалізації міжнародних наукових та науково-технічних природоохоронних програм, у конференціях, нарадах тощо.
11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗООПАРКУ
11.1. Припинення діяльності Зоопарку здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) або ліквідації.

11.2. Реорганізація Зоопарку здійснюється за рішенням Засновника.

11.3. Ліквідація Зоопарку здійснюється за рішенням Засновника або суду у випадках, передбачених законодавством України.

11.4. У разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Установи, що залишилися після задоволення вимог кредиторів (у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування), передаються ліквідаційною комісією іншій неприбутковій організації, що перебуває у комунальній власності територіальної громади міста Одеси, або зараховуються до бюджету міста Одеси.


11.5. Ліквідація Зоопарку вважається завершеною, а Зоопарк припиняє свою діяльність з дати внесення запису про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
12. ЗМІНА МЕЖ, КАТЕГОРІЇ ТА

СКАСУВАННЯ СТАТУСУ ЗООПАРКУ
12.1. Зміна меж, категорії та скасування статусу Зоопарку як об’єкта природно-заповідного фонду України проводяться відповідно до законодавства України.

Секретар ради О. Потапський

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка