Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 05 липня 2012 року №324 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25. 07. 2012 року за №1252/21564 порядокСкачати 124.37 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір124.37 Kb.
#15566
ТипРішення


ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії, що

здійснює державне регулювання

у сфері зв'язку та інформатизації

05 липня 2012 року № 324

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

25.07.2012 року за № 1252/21564

ПОРЯДОК

маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України
І. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює вимоги щодо маршрутизації трафіка голосової телефонії операторами телекомунікацій на телекомунікаційній мережі загального користування України (далі – ТМЗК України) незалежно від технологій, які при цьому застосовуються, та визначає порядок складання маршруту трафіка голосової телефонії в ТМЗК України.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на діяльність суб’єктів ринку телекомунікацій.

1.3. Дія цього Порядку не поширюється на телекомунікаційні мережі, що не взаємодіють з ТМЗК України.

1.4. Маршрутизація трафіка голосової телефонії в ТМЗК України здійснюється операторами телекомунікацій відповідно до вимог чинних нормативно-технічних документів.

Умови договорів про взаємоз’єднання повинні відповідати вимогам Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 08 грудня 2005 року № 155, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 січня 2006 року за № 71/11945, та цього Порядку.

1.5 Види трафіка голосової телефонії:

місцевий трафік голосової телефонії;

міжміський трафік голосової телефонії;

міжнародний трафік голосової телефонії;

трафік голосової телефонії мереж рухомого (мобільного) зв’язку;

трафік голосової телефонії мереж з негеографічним планом нумерації.


ІІ. Визначення термінів

2.1. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

виклик - дії, вчинені споживачем з метою встановлення з’єднання свого кінцевого обладнання з кінцевим обладнанням іншого споживача та обміну інформацією голосом у реальному часі;

вузол телекомунікаційної мережі (комутаційна станція) – комплекс програмно-технічних засобів телекомунікацій, який виконує функції комутації та/або маршрутизації трафіка голосової телефонії;

маршрут:

для мереж з комутацією каналів – певна послідовність каналів електрозв’язку, станцій і вузлів мережі, що утворює нерозривний (складений) канал електрозв’язку і яка використовується для встановлення з’єднань між двома заданими комутаційними станціями;

для мереж з комутацією пакетів – шлях утворюваний вузлами телекомунікаційної мережі з комутацією пакетів для передачі певної одиниці даних через одну або декілька мереж від вузла початку з’єднання (ініціації) до вузла призначення;

маршрутизація трафіка голосової телефонії:

для мереж з комутацією каналів – правила вибору маршруту(ів) комутаційною станцією для встановлення з’єднання з телекомунікаційною мережею призначення для пропуску та/або транзиту трафіка голосової телефонії;

для мережі з комутацією пакетів – правила вибору маршруту комутатором та/або маршрутизатором для передачі певного обсягу даних через одну або декілька мереж передачі даних для пропуску та/або транзиту трафіка голосової телефонії з метою встановлення з’єднання з телекомунікаційною мережею призначення;

мережа з комутацією пакетів – мережа, яка базується на ІР або інших стандартизованих протоколах з пакетизацією даних та призначена для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання інформації (голос, відео, дані), перетвореної в пакети, що передаються незалежно по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах;

мережа з комутацією каналів – мережа, яка базується на технологіях частотного або часового ущільнення каналів електрозв’язку та призначена для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання інформації (голос, дані) з використанням виділених каналів електрозв’язку по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах;

міжміський трафік голосової телефонії – трафік між вузлами телекомунікаційної мережі, що знаходяться в різних місцевих мережах та/або в різних зонах нумерації України;

міжнародний трафік голосової телефонії – трафік між вузлами телекомунікаційної мережі, що знаходяться в різних країнах;

міжнародний центр комутації (далі - МЦК) - вузол телекомунікаційної мережі оператора, що встановлюється (один або декілька) на території держави та забезпечує з’єднання вузлів ТМЗК України з вузлами телекомунікаційних мереж, розміщених на території інших країн;

місцевий трафік голосової телефонії – трафік між вузлами місцевої телекомунікаційної мережі, що знаходяться в межах однієї місцевої телефонної мережі;

номер абонента «А» – телефонний номер абонента, що викликає;

номер абонента «Б» – телефонний номер абонента, якого викликають;

початок з’єднання – встановлення та підтримка мережею оператора телекомунікацій фізичного та/або логічного з’єднання від кінцевого обладнання абонента, який викликає, до точки взаємоз’єднання з телекомунікаційною мережею іншого оператора телекомунікацій;

трафік голосової телефонії – сукупність інформаційних сигналів, за допомогою яких здійснюється обмін інформацією голосом у реальному часі між вузлами телекомунікаційних мереж одного або декількох операторів за визначений інтервал часу;

трафік голосової телефонії рухомого (мобільного) зв’язку – трафік від вузлів мереж рухомого (мобільного) зв’язку (далі – мережі РМЗ), які розташовані на території України;

трафік голосової телефонії фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації - трафік від вузлів мереж фіксованого зв’язку з негеографічним планом нумерації (далі - мережі НПН), які розташовані на території України.

2.2. Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про телекомунікації» та інших нормативно-правових актах, нормативно-технічних документах у сфері телекомунікацій.
ІІІ. Організаційні вимоги щодо порядку

пропуску та маршрутизації трафіка голосової телефонії

в телекомунікаційній мережі загального користування України
3.1. Маршрутизація трафіка голосової телефонії має здійснюватися відповідно до параметрів виклику, сформованого кінцевим обладнанням, з якого ініційовано виклик.

3.2. Термінація трафіка голосової телефонії здійснюється відповідно до вимог цього Порядку, чинних нормативно-технічних документів та договору, який передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває у власності або користуванні абонента, до телекомунікаційної мережі.

3.3. Для створення маршрутів голосової телефонії оператор телекомунікацій здійснює взаємоз’єднання власної телекомунікаційної мережі з телекомунікаційними мережами інших операторів телекомунікацій відповідно до чинного законодавства та вимог нормативно – технічних документів у сфері телекомунікацій. При цьому здійснюється визначення груп каналів, що використовуються для маршрутизації необхідних видів трафіка голосової телефонії.

3.4. Оператори телекомунікацій, які беруть участь у технологічному процесі маршрутизації трафіка голосової телефонії, повинні підключати своє телекомунікаційне обладнання до точок взаємоз’єднання.

3.5. Для трафіка голосової телефонії оператори телекомунікацій взаємоз’єднаних телекомунікаційних мереж повинні створювати основні та резервні, альтернативні маршрути тільки через вузли телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій, які мають право надання відповідних телекомунікаційних послуг.

Оператор телекомунікацій зобов’язаний укладати договір про взаємоз’єднання для використання основних та резервних маршрутів з оператором телекомунікацій, через мережу якого він здійснює маршрутизацію трафіка голосової телефонії.

3.6. Оператори телекомунікацій, які здійснюють транзит або термінацію трафіка голосової телефонії, повинні забезпечити трансляцію оригінального номера абонента «А» у форматі відповідно до вимог Національного плану нумерації України, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 23 листопада 2006 року № 1105, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2006 року за № 1284/13158 (для національної мережі), та Рекомендації МСЕ-Т E.164 (для міжнародної мережі).

У разі використання аналогового комутаційного обладнання при транзиті або термінації місцевого трафіка забезпечення трансляції оригінального номера абонента «А» здійснюється за наявності технічної можливості.

3.7. Маршрутизація місцевого трафіка голосової телефонії здійснюється операторами фіксованого телефонного зв’язку та операторами фіксованого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі через автоматичну телефонну станцію (далі – АТС) та/або опорно-транзитну телефонну станцію (далі – ОПТС), транзитну станцію (далі – ТС) (за їх наявності).

Як ОПТС/АТС може використовуватися обладнання, яке відповідає таким вимогам:

має код пункту спільноканальної сигналізації (далі – сигналізації СКС-7) для національного інтерфейсу (крім мереж, взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів);

має сертифікат відповідності або погодження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку для застосування як ОПТС/АТС;

має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України як ОПТС/АТС.

Маршрутизація місцевого трафіка голосової телефонії з використанням технології комутації пакетів до мереж з комутацією каналів повинна здійснюватися через відповідні міжмережеві шлюзи.

3.8. У разі спільного використання комутаційного обладнання ОПТС/АТС декількома операторами маршрутизацію трафіка між мережами цих операторів потрібно здійснювати за внутрішніми таблицями маршрутизації ОПТС/АТС.

3.9. Маршрутизація міжміського трафіка голосової телефонії повинна здійснюватися лише через автоматичні міжміські телефонні станції (далі – АМТС) операторів.

Як АМТС може використовуватися обладнання, яке відповідає таким вимогам:

має код пункту сигналізації СКС-7 для національного інтерфейсу (крім мереж, взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів);

має сертифікат відповідності або погодження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку для застосування як АМТС;

має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України як АМТС.

Маршрутизація міжміського трафіка голосової телефонії з використанням технології комутації пакетів до мереж з комутацією каналів повинна здійснюватися через АМТС з функціями медіашлюзу.

3.10. Маршрутизація міжнародного трафіка голосової телефонії повинна здійснюватися лише через МЦК.

Як МЦК може використовуватися обладнання, яке відповідає таким вимогам:

має міжнародний код пункту сигналізації СКС-7 для міжнародного інтерфейсу та національний код пункту сигналізації для національного інтерфейсу (крім мереж, взаємоз’єднаних за технологією комутації пакетів);

має сертифікат відповідності або погодження центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку для застосування як МЦК;

має проектну документацію щодо підключення до ТМЗК України як МЦК.

Маршрутизація міжнародного трафіка з використанням технології комутації пакетів повинна здійснюватися до мереж з комутацією каналів через МЦК з функціями медіашлюзу.

3.11. Маршрутизація вхідного міжнародного трафіка голосової телефонії здійснюється операторами від станцій комутації вищого ієрархічного рівня до станцій того самого або нижчого ієрархічного рівня без переходів трафіка голосової телефонії з нижчих ієрархічних рівнів на вищі у кожному з маршрутів.

3.12. При безпосередньому підключенні до МЦК ОПТС/АТС міста, де розташований МЦК, допускається виключення АМТС зони абонента, якого викликають, з порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі.

3.13. При безпосередньому підключенні до МЦК центру комутації рухомого зв’язку (далі – ЦКРЗ) допускається виключення АМТС з порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі, якою передається цей трафік.


3.14. Маршрутизація трафіка між вузлами телекомунікаційних мереж, які мають національні ідентифікаційні коди мереж призначення та/або національні коди зон призначення, здійснюється на міжміському рівні.

3.15. Операторам телекомунікацій забороняється:

здійснювати маршрутизацію трафіка за допомогою будь-яких технічних засобів телекомунікацій, що не відповідають вимогам Закону України «Про телекомунікації»;

формувати як номери абонента «А» неіснуючі номери, номери у неіснуючому форматі або формувати виклик без номера абонента «А» (у разі використання аналогового комутаційного обладнання – за наявності технічної можливості);

вносити зміни до параметрів, характеристик та даних трафіка з метою зміни виду трафіка (наприклад, представляти міжнародний трафік як міжміський або місцевий);

встановлювати та використовувати кінцеве обладнання для маршрутизації трафіка між мережами;

використовувати телефонні номери з номерного ресурсу інших зон нумерації;

направляти трафік через точки взаємоз’єднання між телекомунікаційними мережами з порушенням умов договору про взаємоз’єднання.


IV. Порядок маршрутизації трафіка голосової телефонії
4.1. Маршрутизація трафіка голосової телефонії від місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку встановлюється в порядку:

а) в межах місцевої мережі фіксованого телефонного зв’язку:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

ОПТС або ТС (за їх наявності);

АТС абонента, якого викликають;

б) до місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку своєї зони нумерації:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТЗ зони нумерації;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

ОПТС або ТС (за їх наявності);

АТС абонента, якого викликають;

в) до місцевих мереж фіксованого телефонного зв’язку іншої зони нумерації:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони абонента, який викликає;

АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони абонента, якого викликають;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

ОПТС або ТС (за їх наявності);

АТС абонента, якого викликають;

г) до мереж інших країн:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони абонента, який викликає;

АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

МЦК в Україні;

МЦК іншої країни;

ґ) до мереж РМЗ:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони абонента, який викликає, або ЦКРЗ, або ЦКРЗ/АМТС;
АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

ЦКРЗ;


д) до мереж НПН:

АТС абонента, який викликає;

ОПТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС зони абонента, який викликає;

АМТС оператора фіксованого зв’язку з НПН.

4.2. Маршрутизація вхідного трафіка до місцевих мереж (термінація) здійснюється в зворотному порядку обрання вузлів телекомунікаційних мереж відносно порядку, вказаного в пункті 4.1 цього розділу.

4.3. Маршрутизація трафіка голосової телефонії від мереж РМЗ встановлюється в порядку:

а) в межах своєї або до інших мереж РМЗ - через ЦКРЗ та/або (за необхідності) АМТС, що здійснює транзит;

б) до мереж місцевого зв’язку – зворотному відповідно до підпункту «ґ» пункту 4.1 цього розділу:

в) до мереж НПН:

ЦКРЗ мережі РМЗ;

АМТС, що здійснює транзит (за необхідності);

АМТС оператора НПН;

г) до мереж інших країн:

ЦКРЗ мережі РМЗ;

МЦК в Україні;

МЦК інших країн.

4.4. Маршрутизація вхідного трафіка до мереж РМЗ (термінація) здійснюється в зворотному порядку обрання вузлів телекомунікаційних мереж відносно порядку, вказаного в пункті 4.3 цього розділу.


4.5. Маршрутизація трафіка голосової телефонії від мереж НПН встановлюється в порядку:

а) в межах своєї або до інших мереж НПН - через власні АМТС та/або за необхідності АМТС, що здійснює транзит;

б) до мереж місцевого зв’язку - зворотному відповідно до підпункту «д» пункту 4.1 цього розділу;

в) до мереж РМЗ – зворотному відповідно до підпункту «в» пункту 4.3 цього розділу;

г) до мереж інших країн:

АМТС мережі НПН;

МЦК в Україні;

МЦК інших країн.

4.6. Маршрутизація вхідного трафіка до мереж НПН (термінація) здійснюється в зворотному порядку обрання вузлів телекомунікаційних мереж відносно порядку, вказаного в пункті 4.5 цього розділу.

4.7. Маршрутизація транзитного міжнародного трафіка голосової телефонії встановлюється у такому порядку обрання вузлів телекомунікаційної мережі:

МЦК держави, яка надсилає міжнародний трафік голосової телефонії;

МЦК України;

МЦК держави, яка отримує міжнародний трафік голосової телефонії.V. Порядок маршрутизації трафіка при використанні

скорочених номерів (далі - СН)

5.1. Трафік голосової телефонії на СН служб екстреної допомоги (101, 102, 103, 104, 112) здійснюється:


від місцевих мереж – через вузли спеціальних служб до відповідних служб;

від мереж РМЗ та НПН – за схемами маршрутизації екстрених викликів, визначених центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку.

5.2. Трафік голосової телефонії на СН інформаційних, довідкових, замовних, розважальних або інших послуг (контент послуги) маршрутизується всіма операторами до мережі оператора, який отримав дозвіл НКРЗІ на використання зазначеного СН.Директор Департаменту зв’язку В.П. ГреськоКаталог: images -> upload
images -> Програма виробничої практики для студентів галузі знань 0306
images -> Остополець Ірина Юріївна
images -> Самоменеджмент
upload -> Додаток до рішення нкрзі від 09. 08. 2012 №402 проект
upload -> Пропозиції, надані членами ініціативної групи голова правління мго "Європейська медіа платформа" Приходько О. Д
upload -> Перелік питань для письмового іспиту на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень Управління персоналу нкрзі

Скачати 124.37 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка