Рішення міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні»Скачати 110.42 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір110.42 Kb.
РІШЕННЯ

Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні»

(25 – 26 жовтня 2012 року, м. Київ)У Міжнародному науковому конгресі «Інформаційне суспільство в Україні» взяли участь представники Верховної Ради України, Координаційного центру з упровадження економічних реформ, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших органів центральної виконавчої влади, Національної академії наук України, Програми розвитку ООН, вищих навчальних закладів, установ, організацій та підприємств, посли іноземних держав в Україні, іноземні фахівці та гості Конгресу. Робота Конгресу транслювалась наживо у мережі Інтернет та широко висвітлювалась засобами масової інформації.


Учасники Конгресу обговорили сучасний стан інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) в Україні, місце України у глобальних світових інформаційних процесах та можливі напрямки поширення її участі у світовому ІКТ-ринку, отримали рекомендації щодо державної політики у сфері розвитку ІКТ та інформаційного суспільства в Україні, оцінили стан реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд», встановили контакти з потенційними партнерами по створенню інноваційних структур, трансферу технологій, зокрема за напрямами:

- Державна політика у сфері розвитку ІКТ та інформаційного суспільства в Україні;

- Партнерство «Відкритий уряд»;

- ІКТ – інфраструктура;

- Е-урядування: проблеми, досягнення;

- Розвиток індустрії ІКТ. Взаємодія держави та бізнесу.

У Конгресі взяли участь 420 учасників.

На пленарних та секційних засіданнях було заслухано 85 доповідей. Відбулись дві панельні дискусії.

За підсумками роботи Міжнародного наукового конгресу «Інформаційне суспільство в Україні» його учасники

констатують наступне:
- прагнення держави активно розвиватися та розбудовувати інформаційний простір в Україні;

- побудова інформаційного суспільства та широке запровадження інформаційно-комунікаційних технологій є пріоритетними напрямками державної політики;

- в Україні приділяється значна увага питанням створення та запровадження нових інформаційних технологій, оскільки від їх успішного розвитку, впровадження та використання залежить входження нашої держави до світового інформаційного простору;

- в Україні існують усі необхідні передумови для створення без кризової економіки (Стійкий розвиток) на основі діючих в Україні Інтернет проектів. Розвиток без кризової економіки йде в приватному Інтернет секторі економіки;

- міжнародний досвід показує, що інформаційні технології вже стали рушійною силою соціально-економічного розвитку, відновлення економік багатьох країн світу та закладає засади для сталого розвитку у майбутньому;

- в Україні активно виконується план дій з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»;

- із залученням широкого кола громадськості розроблено Стратегію розвитку інформаційного суспільства в Україні, виконання якої надасть змогу Україні стати рівноправним учасником глобального інформаційного суспільства;

- в сфері ІКТ України останніми роками спостерігається ряд негативних явищ, які призводять до відставання України від інших країн світу у масовому застосуванні сучасних інформаційно-комунікаційних технологій;

- одним із головних чинників успішного розвитку інформаційного суспільства є масове використання технологій електронного урядування.

Учасники Конгресу відмітили:

а) заходи, що здійснюються для запровадження електронного урядування в Україні, дозволяють в певній мірі забезпечити відкритість влади;

б) е-урядування здатне змінити саму природу влади, зробити її більш прозорою та підконтрольною громадськості;

в) е-урядування створює умови для прискорення розвитку бізнесу, поліпшення інвестиційного клімату, зростання економіки, а головне - забезпечує реальну участь громадян у політичних процесах;

г) впровадження електронного урядування потребує створення якісно нових форм організації діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення взаємодії з громадянами та суб'єктами господарювання шляхом надання широкого доступу до державних інформаційних ресурсів, надання адміністративних послуг;

д) в Україні існують усі необхідні передумови для більш повної реалізації потенціалу ІТ-індустрії та її подальшого розвитку. Прийняття законів націлених на послідовне державне стимулювання повної реалізації потенціалу та подальшого розвитку ІТ-індустрії дозволяє збільшити її частку в ВВП вже у найближчі роки.

В той же час Україні необхідні більш рішучі дії з розбудови інформаційного суспільства щоб дозволити громадянам країни повною мірою скористатися його перевагами.

Учасники Конгресу, беручи до уваги, що розвиток інформаційного суспільства сприяє:- забезпеченню інформаційної безпеки особистості, суспільства, держави і створенню ефективної системи вільного і рівноправного отримання, розповсюдження і використання інформації як найважливішої умови демократичного розвитку держави;

- підвищенню рівня інформованості та інформаційної грамотності населення;

- розширенню ринку інформаційно-комунікаційних технологій;

- істотному підвищенню якості життя громадян, розвитку освіти, науки, охорони здоров'я людини та довкілля, культури;

- забезпеченню повної інформаційної взаємодії влади з громадянами та демократизації її на всіх рівнях;

- створенню нових робочих місць та появі нових видів діяльності.
ВИРІШИЛИ

рекомендувати органам державної влади, науковій спільноті, освітянам, підприємницьким структурам, громадським профільним організаціям в межах їх компетенції:  1. За напрямом «Державна політика у сфері розвитку ІКТ та інформаційного суспільства в Україні»:

- забезпечити прозорість діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування шляхом забезпечення доступу та використання інформації державного сектору, організації інтерактивного зв'язку громадян з цими органами;

- сприяти поширенню використання хмарних технологій з урахуванням міжнародного досвіду в діяльності органів влади, підприємств та організацій України;

- прискорити впровадження системи індикаторів розвитку інформаційного суспільства в Україні узгоджених зі світовими аналогами, які використовуються при розрахунку світових рейтингів країн в галузі електронного урядування та удосконалення державної системи статистики в сфері ІКТ;

- сприяти поліпшенню умов доступу до послуг ІКТ для осіб з обмеженими можливостями;

- активізувати діалог ЄС – Україна в напрямку розвитку інформаційного суспільства;

- сприяти розвитку системи підготовки ІТ фахівців, гармонізувати освітній процес з потребами ІТ галузі;

- сприяти створенню умов для участі українських науковців у міжнародних науково - дослідних програмах;

- активізувати діяльність щодо захисту прав інтелектуальної власності, як одного з факторів інтенсивного розвитку ІКТ в Україні.

  1. За напрямом «Партнерство «Відкритий уряд»»:

- розробити методологію моніторингу та оцінки впровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»;

- на веб-порталі «Партнерство «Відкритий уряд» розробити інтерактивний механізм моніторингу та оцінки впровадження ініціативи;

- забезпечити фінансування реалізації національного Плану дій та заходів, а також регіональних програм впровадження ініціативи;

- органам державної влади активно залучати до впровадження ініціативи інститути громадянського суспільства на регіональному та місцевому рівнях;

- терміново виробити інформаційно-комунікаційну стратегію впровадження ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд»;

- звернутись до Координаційної ради з питань реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» із проханням спланувати засідання по комплексному розгляду впровадження ініціативи в окремих регіонах України.

  1. За напрямом « ІКТ – інфраструктура»:

- звернутись до НКРЗІ  та Кабінету Міністрів України з проханням розглянути питання створення Національного плану розвитку широкосмугового доступу до Інтернету (Broadband) в Україні та питання цільового забезпечення розвитку для забезпечення рівних можливостей доступу до інформації, Е-послуг (включаючи Е-уряд), для всіх громадян в країні та пришвидшення процесів переходу до інформаційного суспільства в Україні.

- звернутись до НКРЗІ  та Кабінету Міністрів України з проханням зняти з розгляду проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку зі створенням Фонду загальнодоступних телекомунікаційних послуг», який з декларованою метою прискорення темпів розвитку широкосмугового доступу до Інтернету передбачає впровадження обов'язкової цільової надбавки до тарифу на телекомунікаційні послуги, зважаючи на неефективність такого підходу та значні ризики посилення монополізму та загрозу корупції.- підтримати дії Кабінету Міністрів України та Держінформнауки, спрямовані на переведення на електронний документообіг державних органів та органів місцевого самоврядування, що стимулює отримання послуг та інформації від органів влади громадянами дистанційно за допомогою Інтернету, позитивно впливає на затребуваність інтернет-послуг, призводить до збільшення показників інтернет-проникнення в Україні.

- звернутись до Президента України з проханням втрутитись у ситуацію та відреагувати на збільшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання у сфері телекомунікацій, забезпечити хід розслідуванням наявних правопорушень, скоєних органами місцевого самоврядування та відповідними комунальними підприємствами, сприяти відміні всіх рішень органів місцевого самоврядування щодо телекомунікаційних мереж стосовно передачі повноважень щодо збору оплати з операторів та провайдерів телекомунікацій підприємствам на безальтернативній основі, прийнятих без погодження з органами Антимонопольного комітету України.

- направити до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України листа з проханням про необхідність при формуванні пропозицій України щодо змін до Регламенту міжнародного електрозв'язку збереження рівного багатостороннього підходу до управління Інтернетом, попередження спроб необґрунтованого надлишкового регулювання на міжнародному рівні задля запобігання протекціонізму і дискримінації за територіальним, галузевим або політичним принципом, уникнення появи та регулювання ставок щодо обміну Інтернет-трафіком, збереження комерційних механізмів надання міжнародних телекомунікаційних послуг на основі розробки двосторонніх моделей комерційнї взаємодії; для забезпечення даних принципів не допустити прийняття до Регламенту міжнародного електрозв'язку запланованих змін щодо того, що «держави-Члени і адміністрації / експлуатаційні організації мають право знати, які міжнародні маршрути використовуються для пропуску трафіку, та повинно мати право встановлювати будь-які регламентні норми щодо маршрутизації» (оскільки встановлення кожною державою власної маршрутизації порушить порядок автоматичної маршрутизації та зруйнує Інтернет),  а також положення про «стягування плати за мережевий трафік» (оскільки це призведе до порушення існуючих моделей взаємодії та може призвести до щорічних втрат українськими операторами приблизно 70 млн доларів США).

  1. За напрямом « Е-урядування: проблеми, досягнення»:

- активніше залучати вітчизняних та міжнародних спеціалістів та експертів для розробки нормативно-правових актів у сфері електронного урядування;

- забезпечити функціонування веб-сайтів органів виконавчої влади всіх рівнів на основі єдиних стандартів та їх інтеграцію з урядовим веб-порталом;

- впровадити в промислову експлуатацію єдиний інформаційний веб-ресурс звернення громадян до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

- прискорити підключення центральних органів виконавчої влади до роботи з Єдиним веб-порталом надання адміністративних послуг. Оптимізувати роботу по внесенню відповідних змін до профільних Законів;

- забезпечити підготовку фахівців в сфері електронного урядування;

- продовжити підготовку та підвищення кваліфікації персоналу органів державної влади та місцевого самоврядування за спеціальністю «Електронне урядування» та в цілому в області використання сучасних інформаційних технологій;

- прискорити впровадження системи електронної взаємодії органів виконавчої влади та удосконалення систем електронного документообігу органів державної влади;

- розробити та впровадити систему електронної взаємодії державних електронних ресурсів;

- сприяти якомога ширшому наданню послуг в електронному вигляді, підтримати пілотні проекти щодо надання адміністративних послуг в м. Києві, Дніпропетровській та Одеській областях.

- організувати в соціальних мережах постійно діючий Форум фахівців дозвільних центрів по проблемам законодавства;

- запропонувати ІТ компаніям cтворити загальнодержавний інформаційний веб-ресурс для розміщення пропозицій ІТ компаній  для впровадження проектів Е-урядування (IT-кейс);

- провести ряд заходів щодо розповсюдження кращих практик організації роботи з надання адміністративних послуг з використанням інноваційних інформаційних технологій для керівництва дозвільних центрів та фахівців з інформаційних технологій усіх регіонів України, проводити популяризацію найбільш успішних відповідних проектів в ЗМІ.

  1. За напрямом «Розвиток індустрії ІКТ. Взаємодія держави та бізнесу»:

- сприяти внесенню змін до законодавства України щодо створення сприятливих умов розвитку інноваційних технологій у різних галузях економіки України;

  • започаткувати систему надання базових знань з підприємництва для започаткування власних стартапів;

  • сприяти створенню сприятливих умов для розвитку венчурного бізнесу;

  • вдосконалити законодавство в сфері електронної комерції (зокрема, стандарти бухгалтерського обліку);

  • сприяти діяльності бізнес-інкубаторів.Учасники Конгресу також запропонували:

- розмістити робочі матеріали конгресу, доповіді, а також підсумковий документ конгресу на веб-сайтах Держінформнауки www.dknii.gov.ua, Конгресу www.ict-congress.com.ua та Національного центру електронного урядування www.nc.gov.ua ;

- враховуючи важливість і актуальність розглянутих на Конгресі питань, можливість ефективного використання такої форми спілкування фахівців і широких кіл громадськості для активного обговорення нагальних проблем розвитку інформаційно-комунікаційних технологій та розбудови інформаційного суспільства в Україні, вважати за доцільне проводити Конгрес за цією тематикою на регулярній основі;

- забезпечити функціонування веб-сайту щодо стану реалізації в Україні Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд» та розміщення його банерів на всіх веб-сайтах органів державної влади;

- приділити особливу увагу та розглянути на наступному Конгресі питанням:

а) входження України до глобального інформаційного простору;

б) стану впровадження в Україні порталу надання електронних адміністративних послуг;

в) реалізації пріоритетів та здійснення заходів Національної програми інформатизації, державних цільових та інших бюджетних програм спрямованих на розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та розбудову інформаційного суспільства;г) підвищення ефективності використання фінансових, матеріальних та людських ресурсів, які спрямовуються на побудову інформаційно-аналітичних систем органів державної влади.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка