Рішення №179 23. 06. 2017 11 сесія 7 скликання с. Черемошне Про порядок запобігання та врегулюванняСкачати 128.06 Kb.
Дата конвертації08.09.2017
Розмір128.06 Kb.


Україна
Черемошненська сільська рада

Тиврівського району Вінницької області

Р І Ш Е Н Н Я № 179
23.06.2017 11 сесія 7 скликання

с.Черемошне


Про порядок запобігання та врегулювання

конфлікту  інтересів в діяльності депутатів

Черемошненської сільської ради
Відповідно до розділу 5 Закону України “Про запобігання корупції”, статті 26, 59, 59-1 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,

Черемошненська сільська рада ВИРІШИЛА:


1. Покласти на постійну комісію сільської ради з питань депутатської діяльності та етики здійснення контролю за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів
2.    Затвердити Положення про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності депутатів Черемошненської сільської ради  (додається).
3. Постійній комісії сільської ради з питань депутатської діяльності та етики :

3.1. Здійснювати контроль за дотриманням вимог діючого законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

3.2.   Надавати депутатам сільської ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками.
4. Внести зміни до Положення про постійні комісії сільської ради 7-го скликання, затвердженого рішенням 2-ої сесії районної ради 7-го скликання від 03.12.2015 року, доповнивши п. 2 додатку 1 до Положення «Повноваження постійної комісії сільської ради з питань, депутатської діяльності та етики» такими словами:

- Здійснює контроль за дотриманням вимог частини першої статті 59-1 «Конфлікт інтересів» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надання зазначеним у ній особам (голові, секретарю, депутатам сільської ради), консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію сільської ради з питань депутатської діяльності та етики (Касинець З.В.).

Сільський голова Ю.В.Мокойчук.

Додаток

до рішення 11 сесії сільської ради

7 скликання від 23.06.2017 року

П О Л О Ж Е Н Н Я

про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

в діяльності депутатів Черемошненської сільської ради 
І. Загальні положення

1. Порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в Черемошненській сільській раді (далі – Порядок) розроблений на підставі відповідних положень законів України „Про запобігання корупції“, „Про місцеве самоврядування в Україні“ з метою визначення депутатами сільської ради шляхів врегулювання конфлікту інтересів під час здійснення ними представницьких повноважень та обов’язків.
2. В даному Порядку терміни „потенційний конфлікт інтересів“, „реальний конфлікт інтересів“, „приватний інтерес“ вживаються у значенні, наведеному в Законі України „Про запобігання корупції“.

Потенційний конфлікт інтересів – наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів – суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи не вчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Приватний інтерес – будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у тому числі ті, що виникають у зв’язку з членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.
3. Даний Порядок поширюється на голову, , секретаря, депутатів Черемошненської сільської ради.
4. Цей Порядок слід використовувати усім суб'єктам відповідальності у разі загрози виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів під час їхньої участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Черемошненською сільською радою.
5. Цей Порядок не стосується випадків, коли суб'єкт відповідальності постановляє акти самостійно та/або вчиняє дії одноособово, а також випадків, коли депутат здійснює повноваження, не пов'язані із розглядом, підготовкою або прийняттям рішень Черемошненською сільською радою.
6. Контроль за дотриманням головою, секретарем та депутатами Черемошненської сільської ради вимог цього Положення здійснюється постійною комісією сільської ради з питань депутатської діяльності та етики.
II. Загальні правила запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

1. Згідно з ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» суб'єкти відповідальності, зокрема голова, секретар та депутати Черемошненської сільської ради зобов'язані:

- вживати заходів щодо недопущення виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів;

- повідомляти постійну комісію сільської ради з питань депутатської діяльності та етики (далі - Комісія) про наявність у неї конфлікту інтересів — до початку розгляду питання, що викликає конфлікт інтересів по суті;

- не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

- вжити заходів щодо врегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів.


III. Порядок повідомлення про виникнення потенційного чи

реального конфлікту інтересів

1. У разі виникнення у сільського голови, секретаря, депутата сільської ради реального чи потенційного конфлікту інтересів під час розгляду, підготовки та прийняття рішення відповідною радою, він не має права брати участь у обговоренні та прийнятті такого рішення. 

2. У разі виникнення потенційного чи реального конфлікту інтересів у сільського голови, повідомлення про це,  до розгляду питання, що може спричинити конфлікт інтересів, адресується ним Комісії. Повідомлення сільського голови про виникнення  у нього реального чи потенційного конфлікту інтересів оголошується сільським головою або головою Комісії на пленарному засіданні сільської ради, на якому розглядається питання, з яким пов’язаний конфлікт інтересів.  На час розгляду питання, з яким пов’язаний конфлікт інтересів сільського голови, ведення пленарного засідання доручається секретарю сільської ради, а у разі його відсутності за рішенням сільської ради, прийнятим однією третиною депутатів від загального складу сільської ради,  іншому депутату сільської ради.
3. Депутат сільської ради, якому стало відомо про виникнення у нього  потенційного чи реального конфлікту інтересів, до початку розгляду питання, пов’язаного з конфліктом інтересів, повідомляє про це Комісію.

У повідомленні (заяві) про конфлікт інтересів депутат сільської ради пояснює усі обставини справи, що, на його думку, спричиняють цей конфлікт. Рекомендовано використовувати заяву згідно з додатком. Водночас, членам Комісії забороняється відмовляти особі у прийнятті заяви, зробленої за іншою формою.Письмова заява про конфлікт інтересів долучається до протоколу сесії. 
4. Якщо така заява надійшла до початку пленарного засідання сільської ради, Комісія має розглянути її, визначити особу, яка доповідатиме про зазначену ситуацію на засіданні сільської ради, а також підготувати висновок щодо подальшої участі суб'єкта відповідальності у розгляді, підготовці та прийнятті відповідного рішення Черемошненської сільської ради. Суб'єкт відповідальності, який звернувся до Комісії із відповідною інформацією, має одержати роз'яснення з приводу своєї подальшої поведінки до початку пленарного засідання.

У випадку, коли про наявність конфлікту інтересів суб'єкту відповідальності стало відомо під час пленарного засідання і йому потрібна консультація щодо проголошення цієї інформації та можливості подальшої участі у голосуванні, така особа має право звернутися до головуючого на засіданні для проголошення перерви. Під час перерви члени Комісії розглядають ситуацію та за наслідками її розгляду дають публічні рекомендації щодо можливої участі особи у вирішенні питання, що спричиняє конфлікт інтересів. Ці рекомендації приймаються депутатами до відома та заносяться до протоколу пленарного засідання ради.


5. Комісія після оголошення про скликання сесії сільської ради:

- вивчає проект порядку денного пленарного засідання на виявлення можливого конфлікту інтересів у депутатів сільської ради з певних питань;

- надає депутатам сільської ради консультації та роз’яснення щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів;

- рекомендує депутатам сільської ради невідкладно подати на ім’я Комісії письмову заяву про виникнення реального чи потенційного конфлікту інтересів або публічно оголосити про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання. Зразок заяви наведений у додатку до Порядку .
6. Голова Комісії або інша визначена Комісією особа мають забезпечити можливість проголошення членом комісії або суб'єктом відповідальності, заява якого була отримана до початку пленарного засідання сільської ради, інформації про наявність конфлікту інтересів безпосередньо на пленарному засіданні ради до моменту розгляду по суті питання, щодо якого виникає конфлікт інтересів.
7. Депутат сільської ради, у якого виник потенційний чи реальний конфлікт інтересів не може прямо чи опосередковано спонукати у будь-який спосіб інших депутатів сільської ради до прийняття рішень з питань, з яким пов’язаний його конфлікт інтересів.
8. Про виникнення  потенційного чи реального конфлікту інтересів у депутата сільської ради може заявити будь-який інший депутат сільської ради, якому це відомо.
9. Перед розглядом питання, що може спричинити виникнення конфлікту інтересів на засіданні Комісії, голова Комісії доводить до відома присутніх про повідомлення депутата сільської ради щодо виникнення  потенційного чи реального конфлікту інтересів.

10. Перед розглядом  питання, що може спричинити виникнення конфлікту інтересів на засіданні сільської ради, головуючий доводить до відома присутніх про повідомлення депутата сільської ради щодо виникнення потенційного чи  реального конфлікту інтересів.

Факт повідомлення про конфлікт інтересів записується до протоколу засідання сільської ради.

11. При розгляді питання, з яким пов’язаний конфлікт інтересів депутата сільської ради, на засіданнях постійних комісій сільської ради та пленарному засіданні сільської ради,  депутат утримується від участі у обговоренні  питання, що може спричинити конфлікт інтересів, та не бере участі в голосуванні при розгляді проекту рішення ради з зазначеного питання.

Якщо конфлікт інтересів стосується частини рішення, то за прийняття такої частини рішення голосування може проводитись окремо з урахуванням вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

12. Під час оголошення результатів голосування голова лічильної комісії на пленарному засіданні ради повідомляє про, те що сільський голова, секретар, депутат сільської ради, у якого виник конфлікт інтересів, участі в голосуванні не брав. Зазначений факт відображається у протоколі відповідного засідання ради.

13. Якщо усунення депутата від голосування призведе до неправомочності пленарного засідання ради, головуючий на сесії пропонує відкласти розгляд питання або допустити депутата до участі в голосуванні під зовнішнім контролем. Рішення про відкладення розгляду питання або про допущення депутата до голосування під зовнішнім контролем приймається однією третиною депутатів від загального складу ради.  Депутат, який заявив про конфлікт інтересів, участі в голосуванні  з зазначених питань не бере.

14. У разі прийняття рішення про допущення депутата до голосування під зовнішнім контролем, головуючий оголошує перерву та доручає уповноваженій комісії забезпечити вирішення питання про обрання та реалізацію заходів здійснення зовнішнього контролю.

15. Заходом здійснення зовнішнього контролю може бути проведення уповноваженою комісією аналізу питання, яке пов’язане з конфліктом інтересів. Такий аналіз може включати вивчення юридичного обґрунтування прийняття рішення, доцільності прийняття рішення, рівня особистої зацікавленості депутата у прийнятті рішення,  можливих наслідків прийняття рішення, дотримання вимог гласності під час підготовки проекту рішення, дотримання конкурентного законодавства під час підготовки проекту рішення, наявність зауважень чи застережень з боку жителів села щодо прийняття рішення. Комісія має право обирати інші заходи зовнішнього контролю.

Відповідно до ст. 591 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні“ голова, секретар, депутат сільської ради бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.
IV. Відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та

врегулювання конфлікту інтересів

1. Неповідомлення суб'єктом відповідальності про наявність конфлікту інтересів у визначений законом спосіб є правопорушенням, пов'язаним з корупцією, та карається у порядку, передбаченому ч. 1 ст. 172-7 КпАП.

2. Вчинення суб'єктом відповідальності дій чи прийняття рішень в умовах реального конфлікту інтересів є правопорушенням, пов'язаним з корупцією, та карається у порядку, передбаченому ч. 2 ст. 172-7 КпАП.

3. Депутат сільської ради, якому стало відомо про порушення іншим депутатом сільської ради вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів, зобов’язаний повідомити про це сільського голову або головуючого на засіданні ради.

4. Повідомлення про порушення вимог щодо врегулювання конфлікту інтересів спрямовується сільським головою на розгляд постійної комісії сільської ради з питань депутатської діяльності та етики та доводиться до відома спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.

Секретар сільської ради О.К.Ковальова.

Додаток

до Положення про порядок

запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

в діяльності депутатів Черемошненської сільської ради


ЗРАЗОК

заяви про наявність конфлікту інтересів під час участі

у розгляді, підготовці та прийнятті рішень Черемошненською сільською радою
Постійній комісії Черемошненської сільської ради

з питань депутатської діяльності та етики

депутата Черемошненської сільської ради VII скликання

___________________________________

(П.І.Б.)

ЗАЯВА


про наявність конфлікту інтересів

Під час __________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(зазначається подія чи обставини, за яких депутату стало відомо про наявність питання, що може викликати конфлікт інтересів: одержання порядку денного пленарного засідання, участь у засіданні постійної комісії, членом якої є цей депутат, тощо)
мені стало відомо, що Черемошненська сільська рада _______________________

(розглядає, готує чи приймає)

рішення з питання щодо _________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(описується суть чи робоча назва питання, проект якого розглядається, готується чи рішення щодо якого приймається)
Справжнім повідомляю, що я вбачаю ознаки конфлікту інтересів у своїй участі у вирішенні цього питання по суті, оскільки _____________________________________________________________

(описуються обставини, які викликають конфлікт інтересів у особи у зв'язку із рішенням, яке розглядає, готує чи затверджує рада)
На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», р. 5 Закону України “Про запобігання корупції”, Положенням про порядок запобігання та врегулювання конфлікту інтересів в діяльності депутатів Черемошненської сільської ради, затвердженим рішенням Черемошненської сільської ради від 22.06.2017 року,

прошу Комісію:  1. Прийняти цю заяву до відома та проголосити її до початку розгляду питання щодо

_______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

під час пленарного засідання Черемошненської сільської ради.

2. Надати роз'яснення щодо моєї можливості у подальшому брати участь у розгляді, підготовці та прийнятті Черемошненської сільської ради рішення із зазначеного питання.


Дата /


(підпис)


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка