Релігія як явище культури. Світові релігії. Регіональні відмінності релігійних вірувань україниСкачати 118.21 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір118.21 Kb.
8 клас
Урок №59
Дата:
РЕЛІГІЯ ЯК ЯВИЩЕ КУЛЬТУРИ. СВІТОВІ РЕЛІГІЇ.

РЕГІОНАЛЬНІ ВІДМІННОСТІ РЕЛІГІЙНИХ ВІРУВАНЬ УКРАЇНИ.
Мета: з'ясувати сутність релігії як явища культури; розширити релігійний світогляд учнів; визначити поняття «світові релігії»; охарактеризувати регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні; продовжувати формувати навички роботи з картографічним матеріалом, уміння знаходити і використовувати інформацію з мережі Інтернет; виховувати повагу, толерантність до представників різних релігійних громад.

Обладнання: атлас, політична карта світу, карта мов і народів світу, карта релігій світу та карта адміністративно-територіального устрою України.

Тип уроку: засвоєння нових знань і вмінь.

Очікувані результати: учні навчаться:

- розуміти поняття «світові релігії»;

- називати регіони світу в домінуванні світових релігій;

- працювати зі статистичними та картографічними матеріалами;

- характеризувати релігійний склад населення світу, окремих країн та областей України.
Хід уроку
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

Створення позитивного, дружнього мікроклімату декламацією вірша Іванки Сабадош.Господи,завзято

Я молюсь Тобі.

Щастя дай багато

Людям на Землі,

Квітів розмаїття

Пестить хай серця,

Відверни жахіття,

Будь нам за Отця.


ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ

Письмове завдання до класу. Визначте, до складу яких мовних сімей та груп належать українці та національні меншини України, про які йшлося на попередньому уроці.

Методичний прийом «Географічний мікрофон»

- Висловіть свою точку зору щодо твердження «Релігія — найбільш стійке ядро національної культури в різні періоди історії етносу».ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ТА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Методичний прийом «Nota bene»

Релігія — одне з явищ культури, світогляд і світовідчуття, засноване на вірі в існуванні бога або богів, надприродного, на освяченні норм моралі.

Видатний філософ Микола Бердяєв (1874-1948), який, до речі, народився в Києві, вважав, що філософія, архітектура, поезія, музика — все це спочатку внутрішньо зосереджене в культі. Культура як духовний феномен протистоїть справжньому об’єктивному світові й символізує справжнє буття духу. «Витоки культури сакральні, — писав М. Бердяєв. — Навколо храму зародилась вона і в органічний свій період була пов’язана із життям релігійним. Так було у великих стародавніх культурах, у культурі грецькій, у культурі середньовічній, у культурі раннього Відродження. Культура має шляхетне походження, їй передався ієрархічний характер культу. Культура має релігійні засади».


IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1. Світові і національні релігії

Релігійні вірування та пов’язані з ними обряди виникли ще за часів первісної людини. Це був фетишизм (шанування неживих предметів та приписування їм надзвичайної сили), анімізм (вірування в духів та безсмертну душу людини), тотемізм (віра у священних тварин та рослин, їхню надзвичайну спорідненість з людьми), культ предків. Релігійні вірування були примітивними, людина вірила лише в ті сили, які її реально оточували. їх можна вважати суто етнічними, оскільки вони рідко виходили за етнос, у межах якого сформувались. Проте глибинні язичницькі корені початкових релігійних форм простежуються у найбільш складних сучасних релігійних системах.Релігії світу

Традиційні

Етнічні

Світові

Фетишизм (Західна Африка)

Тотемізм (в аборигенів

Америки й Австралії)

Шаманізм (у народів Сибіру

і Кореї)

Культ предків (у народів

Східної Азії)


Індуїзм (Індія)

Іудаїзм (Ізраїль)

Конфуціанство (Китай)

Даосизм (Китай)

Синтоїзм (Японія)

Джайнізм (Індія)

Зороастризм (Індія, Іран)


Християнство

Іслам


Буддизм

Сучасні релігії, залежно від їх поширення та ролі, поділяють на світові, тобто ті, що сповідують у багатьох країнах, і національні, притаманні одному або ж не багатьом народам. Існують три світові (універсальні) релігії: християнство, мусульманство (іслам) та буддизм. Поява універсальних релігій мала великий вплив на культуру етносів. Релігійні вчення сприяли більш швидкому процесу еволюції етносу.

Пригадайте еволюційний ланцюг виникнення і становлення етносу.

Методичний прийом «Картографічний практикум»

Учні відповідають на запитання. Використовують карти «Релігії світу», «Мови і народи світу», діаграму «Чисельність вірян», розміщені в атласі.

- Визначте кількість представників кожної зі світових релігій.

- Назвіть гілку християнства із найбільшою кількістю вірян.

- У яких країнах Європи і серед яких народів найбільшого поширення набуло православ’я?

- Назвіть азіатську країну, населення якої — переважно католики.

- Укажіть особливості географії протестантизму.

- Назвіть регіони світу, у яких спостерігається найчисельніша католицька громада. Поясніть історичні передумови поширення католицизму в окремі регіони Америки, Африки і Австралії.

- Назвіть народи світу, які переважно є мусульманськими.

- У якому регіоні Азії поширений буддизм?

- Назвіть три місцеві (локальні) релігії із найбільшою кількістю вірян.

- Визначте, прибічниками яких локальних релігій переважно є японці, пенджабці, євреї, сінгали.

Методичний прийом «Інтерактивна гра»

Учитель оголошує особливість або догму, а учні визначають гілку християнства, якій вона відповідає.

- З грецької назва церкви означає «загальний, всесвітній». (Католицизм)

- Відсутня сповідь, відпущення гріхів, чернецтво. (Протестантизм)

- Церква поділена на 15 автокефалій, незалежних одна від одної. (Православ’я)

- Відсутні ікони, скульптури, дзвони. (Протестантизм)- Велику роль відіграють духовні ордени (бенедиктинці, францисканці, домініканці тощо). (Католицизм)

- Паломницькими центрами в Європі є Сантьяго-де-Компостела, Лурд, Фатіма, - Ченстохова. (Католицизм)

- Напрямками цієї гілки є лютеранство, англіканство, мормонізм. (Протестантизм)

- До цієї гілки належать копти — нащадки давніх єгиптян. (Православ’я)

- Служителем церкви (проповідником) може бути і жінка. (Протестантизм)

- Представники цієї церкви Ендрі Ллойд Уеббер і Тім Райс є авторами рок-опери «Ісус Христос — суперзірка». (Протестантизм)

- Існує вчення про чистилище. (Католицизм)

- Уважають найбільш консервативним і аскетичним напрямком християнства. (Православ’я)

- Частина вірян — старообрядники. (Православ’я)

Виступи учнів з повідомленнями «Шлях покірності» і «Шлях просвітлення».


2. Регіональні відмінності релігійних вірувань в Україні

Методичний прийом «Географічне дослідження»

Застосовуючи статистичні дані (можна скористатися сайтом релігійно-інформаційної служби в Україні в розділі «Ресурси», далі → статистика (http://risu.org.ua/ua/index/resourses/statistics/ икг2015/60129/), визначте, за якими показниками Державний департамент у справах національностей та релігій проводить звіт про мережу церков і релігійних організацій в Україні. Ознайомтеся із сучасною релігійною ситуацією в Україні. Визначте, які православні, католицькі, протестантські громади поширені в нашій країні. Підготуйте коротку доповідь на тему «Релігійний склад населення України».Методичний прийом «Упізнай мене»

Розшифруйте абревіатури.

УПЦ-КП

Українська православна церква Київського патріархату


УПЦ-МП

Українська православна церква Московського патріархату


УГКЦ

Українська греко-католицька церква

УАПЦ

Українська автокефальна православна церква


РКЦ

Римо-католицька церква


Методичний прийом «Практична робота»

Згідно різних джерел, зокрема, здійснених шляхом опитування, побудуйте структурну діаграму «Релігійна ситуація в Україні на початку 2010-х років»: УПЦ-КП 39,8%, УПЦ-МП 29,4%, УГКЦ 14,1%, УАПЦ 2,8%, РКЦ 1,7%, протестантизм 2,4%, мусульманство 0,6%, юдаїзм 0,2%, інші 2,1%.


V. ЗАКРІПЛЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

Методичний прийом «Географічний мікрофон»

Що вам відомо про міжконфесійні конфлікти? В Україні час від часу виникають міжрелігійні конфлікти. Уявіть, що вас запросили на Всеукраїнський форум «Запобігання релігійних конфліктів в Україні». Окресліть коло завдань, які б доцільно було висвітлити на такому форумі.


VI. ПІДСУМОК УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Останнім часом зростає науковий інтерес до сакральної географії — такого явища, як паломництва. Паломництво (з лат. palma — «пальмова гілка», «проща») — мандрування богомольців до «святих місць»: у християн — до Єрусалима, у мусульман — до Мекки і Медини. Термін походить від звичаю прочан привозити з Єрусалима пальмову гілку. Хто з вас відвідував подібні місця паломництва?

Важливу роль у духовному житті суспільства відіграє релігія. Існують універсальні та етнічні релігії. Певною мірою із національним складом населення пов’язана і його релігійна орієнтація. Зміни в релігійну конфігурацію України вносили постійні перерозподіли її земель державами-сусідами, активна місіонерська діяльність католицької церкви та різних протестантських течій країн Європи. Так, католицизм в Україну (переважно в Галичину, на Волинь, Поділля) принесли поляки, а протестантські вірування, зокрема лютеранство, баптизм і адвентизм на її південь — німці-колоністи. Разом з міграцією із Західної Європи в Україну євреїв сюди прийшов іудаїзм. Іудаїзм також сповідували караїми і кримчани.

Іслам в Україні — це перш за все кримські татари. А також представники кавказьких і середньоазіатських поволзьких народів колишнього СРСР.

- Як ви вважаєте, як роль грає релігія в житті людини?
VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Опрацювати § 51 підручника.Підготувати повідомлення на тему «Міжетнічні і міжрелігійні конфлікти в Європі».
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка