Рекомендована тематика бакалаврських робіт особливості розвитку відносин Росії з єс І натоСкачати 77.42 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір77.42 Kb.
#17426

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА БАКАЛАВРСЬКИХ РОБІТ

 1. Особливості розвитку відносин Росії з ЄС і НАТО.

 1. Особливості розвитку ситуації навколо ядерної програми КНДР.

 1. Основні принципи зовнішньої політики США у постбіполярний період.

 1. Особливості процесу завершення розколу Європи на два антагоністичні блоки на початку ХХ ст.

 1. Утворення НАТО: мотиви, цілі і засоби.

 1. Утворення і початок діяльності ООН (1945-1950).

 1. “Східна політика” ФРН.

 1. Радянська інтервенція в Афганістані: світова реакція, наслідки для міжнародної безпеки.

 1. “Оксамитові революції” в країнах Центрально-Східної Європи: чинники і результати.

 1. Возз’єднання Німеччини (1990 р.) та його вплив на міжнародні відносини.

 1. Особливості переходу від “холодної війни” до “холодного миру”.

 1. Європейська інтеграція: еволюція процесу та його перспективи.

 1. Політика Німеччини у новій Європі.

 1. Велика Британія і проблеми європейської безпеки в сучасних геополітичних умовах.

 1. Проблемні питання реалізації зовнішньої політики України у Балто-Чорноморсько-Каспійському регіоні.

 1. Конфлікти в міжнародних відносинах та засоби їх врегулювання.

 1. Вирішення проблем екологічної безпеки як пріоритетний напрям міждержавної взаємодії (на прикладі двосторонньої або багатосторонньої співпраці).

 1. Проблеми безпеки на Близькому Сході на рубежі ХХ-ХХІ ст.ст.

 1. Проблеми глобальної та регіональної безпеки у вітчизняній та зарубіжній науковій думці.

 1. Категорія «безпекового регіоналізму» як ключова одиниця аналізу в політичній регіоналістиці.

 1. Правові засади та сучасні тенденції забезпечення статусу дипломатичних представництв та їх персоналу.

 1. Проблема реформування ООН: потреба, проекти і перспективи.

 1. Українсько-американські відносини на сучасному етапі.

 1. Роль превентивної дипломатії в сучасних міжнародних відносинах.

 1. Американо-російські відносини: партнерство, суперечності, перспективи.

 1. Традиції і особливості зовнішньополітичного курсу Канади (“континенталізм” чи “канадизація”).

 1. Еволюція підходів у зовнішньополітичній стратегії Італії до розвитку євроінтеграційних процесів.

 1. Цілі зовнішньої політики Франції: еволюція, особливості реалізації на сучасному етапі.

 1. Проблеми безпеки і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні в постбіполярний період міжнародних відносин.

 1. Концептуально-правові основи і практика миротворчої діяльності України.

 1. Внесок України в зусилля ООН по розв’язанню актуальних міжнародних проблем.

 1. Нейтралітет і позаблоковість в сучасному світі: історичний досвід і сучасність.

 1. Зовнішня політика КНР в постбіполярний період міжнародних відносин.

 1. Особливості процесу реалізації сучасної зовнішньої політики Японії.

 1. Місце і роль НАТО в системі глобальної і європейської безпеки.

 1. Перспективи стратегічного партнерства України і НАТО в контексті демократичних трансформацій в Україні.

 1. Україна в загальноєвропейській системі безпеки.

 1. Стан та перспективи розвитку ОДЕР-ГУАМ.

 1. Україна на світових ринках озброєнь.

 1. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці України.

 1. Зовнішня політика Індії на сучасному етапі.

 1. Особливості сучасних інтеграційних процесів в Латинській Америці.

 1. Ключові ознаки Ялтинсько-Потсдамської системи міжнародних відносин.

 1. “Економізація” зовнішньої політики України: мета, можливості, засоби і проблеми.

 1. Зовнішня політика Великої Британії на Близькому Сході (1991-2013 рр.).

 1. Демографічне питання в сучасних міжнародних відносинах.

 1. Кашмірське питання в міжнародних відносинах (1947-2013 рр.).

 1. Міжнародне співробітництво у мирному освоєнні космосу.

 1. Операція США в Афганістані: цілі, проблеми і наслідки.

 1. Іракська проблема і операція США в 2002-2009 рр.

 1. Проблеми євроінтеграції Туреччини та її досвід для України.

 1. Геополітика енергетичних та транспортно-комунікаційних проектів (на прикладі Південного Кавказу): перспективи залучення України.

 1. Спірні питання в українсько-румунських відносинах: пошук оптимальних шляхів вирішення.

 1. Проблеми демаркації кордонів в українсько-російських відносинах.

 1. Європейський напрям зовнішньополітичної стратегії США на сучасному етапі.

 1. Східний вимір політики ЄС.

 1. Співпраця України з Польщею та іншими державами Центральної Європи як чинник європейської інтеграції.

 1. Особливості процесу становлення та розвитку Спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу.

 1. Європейська інтеграція України: концептуальні засади та суспільна оцінка.

 1. Стан та перспективи взаємодії ЄС з НАТО з питань регіональної та глобальної безпеки.

 1. Проблеми та перспективи військово-технічного співробітництва України з державами Азії.

 1. Концептуальні та договірно-правові засади європейської інтеграції України.

 1. Західний та східний вектори зовнішньої політики Росії на сучасному етапі.

 1. Російсько-грузинські відносини в умовах постбіполярності.

 1. Зовнішня політика Туркменистану на сучасному етапі.

 1. Цілі зовнішньополітичної стратегії Узбекистану: динаміка змін та перспективи її оновлення

 1. Функціональна діяльність консульських установ України.

 1. Дипломатичне листування як форма дипломатичної діяльності.

 1. Сучасні тенденції в діяльності дипломатичної служби ФРН.

 1. Дипломатична служба США.

 1. Нові тенденції в діяльності глави дипломатичного представництва.

 1. Гуманітарна дипломатія та її роль у міжнародних відносинах.

 1. Багатостороння дипломатія та її сутність.

 1. Напрями та форми сучасної дипломатичної служби.

 1. Дипломатична служба Великої Британії.

 1. Роль і місце арабо-ізраїльського конфлікту у близькосхідній політиці великих держав наприкінці 20 - початку 21 століття.

 1. Національні особливості китайського етикету та їх врахування у міжнародних контактах.

 1. Центральні органи зовнішніх зносин України, їх функції та повноваження.

 1. Дипломатична служба у міжнародній системі ХVІІІ –ХІХ ст.

 1. Характерні риси консульської служби Російської Федерації.

 1. Сучасна консульська служба України.

 1. Дипломатична діяльність Ватикану в сучасних геополітичних реаліях.

 1. Дипломатичні представництва іноземних держав в Україні.

 1. Вступ дипломатичного представника на посаду в закордонних органах зовнішніх зносин (протокольний аспект).

 1. Культура ділового спілкування в міжнародній бізнесовій практиці.

 1. Інститут почесних консулів: характерні риси та перспективи розвитку.

 1. Національні особливості правил етикету притаманних представникам США та їх врахування у міжнародних відносинах.

 1. Організація та проведення міжнародних ділових переговорів (протокольних аспект).

 1. Міжнародні бізнес-контакти та протокольне забезпечення.

 1. Сучасна дипломатична служба Республіки Казахстан.

 1. Структурна будова та практична діяльність дипломатичної служби Російської Федерації.

 1. Дипломатична служба Японії.

 1. Дипломатичне представництво України як орган зовнішніх зносин держави за кордоном.

 1. Спеціальна місія як тимчасовий орган зовнішніх зносин держави закордоном.

 1. Українсько-російські відносини: сучасний стан та перспективи розвитку.

 1. Проблеми енергетичної безпеки України крізь призму її відносин з Російською Федерацією.

 1. Проблема поділу спадщини СРСР в українсько-російських відносинах.

 1. Придністровський конфлікт: витоки, сучасний стан і можливі шляхи вирішення.

 1. Етнічні конфлікти в Грузії: сучасний стан і шляхи розв'язання.

 1. Українсько-молдавські відносини на сучасному етапі.

 1. Українсько-білоруські відносини: сучасний стан і проблеми розвитку.

 1. Відносини України з країнами Центральної Азії і проблеми енергетичної безпеки України.

 1. Нагірно-Карабаський конфлікт: сучасний стан і можливі шляхи розв'язання.

 1. СНД: діяльність і перспективи.

 1. Зовнішня політика Росії на початку ХХІ ст.

 1. Проблеми української діаспори в країнах СНД.

 1. Проблема Тайваню у сучасних міжнародних відносинах.

 1. Міжнародні відносини на Середньому Сході та основні фактори напруги у регіоні.

 1. Ізраїль у системі близькосхідних відносин.

 1. Зовнішньополітичні та безпекові доктрини США у ХХ ст.: зміст та еволюція.

 1. Слово “політика” в міжнародних відносинах як засіб реалізації національних інтересів.

 1. Ймовірний вступ України до Митного союзу як виклик національній безпеці

 1. Перспективи та можливі варіанти вирішення конфлікту в Сирії на сучасному етапі.

 1. Проблеми безпеки та політичної стабільності у Чорноморсько-Каспійському регіоні.

 1. Діяльність Ліги націй в міжвоєнний період.

 1. Дипломатичні прийоми як форма дипломатичної діяльності (протокольний аспепкт).

 1. Візити іноземних делегацій та їх протокольне забезпечення.

 1. Становлення та розвиток української дипломатичної служби від 1991 року до сьогодення.

 1. Події «Арабської весни» на Близькому Сході та у Північній Африці: причини, хід, наслідки.

Каталог: files -> tems
files -> Технології методичної роботи укладачі
files -> Програма навчальної дисципліни для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем
files -> Реферат Посереднику системі розв'язання конфлікту
files -> Виноградова В.Є профілактика та вирішення конфліктів
tems -> Методичні рекомендації та основні вимоги до написання магістерських робіт для студентів денної (заочної) форми навчання
tems -> Програма державного екзамену з дисципліни «Міжнародні системи та проблеми глобального розвитку» для студентів денної та заочної форми навчання спеціальності
tems -> Питання до державного іспиту за напрямом підготовки 030201 «міжнародні відносини» для студентів ІV курсу на 2013 – 2014 Н. Р

Скачати 77.42 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка