Рекомендації щодо організації та проведення корекційної роботи на уроках з дітьми, що перебувають на індивідуальній формі навчання і мають вади психофізичного розвиткуСкачати 93.72 Kb.
Дата конвертації07.09.2017
Розмір93.72 Kb.
Рекомендації щодо організації та проведення корекційної роботи на уроках з дітьми, що перебувають на індивідуальній формі навчання і мають вади психофізичного розвитку

Відповідно до Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат України для дітей з вадами фізичного або розумового розвитку тривалість уроку в підготовчому класі - 30 хвилин, 1 – 2 -му – 35 хвилин, 3 – 12 класах – 40 хвилин. На кожному уроці після 15-20 хвилин занять слід проводити п’ятихвилинну фізпаузу з використанням лікувальних та коригувальних вправ.

Під час проведення занять у початкових класах необхідно використовувати наочність, роздатковий матеріал, включаючи в урок ігрові моменти. Велике значення мають дидактичні ігри. В процесі розв’язання різноманітних завдань в учнів розвиваються такі процеси мислення як порівняння, аналіз, синтез. Для гри на уроці слід відводити 4-5 хвилин, щоб не втомлювати дитину. Використовують ігри й як засіб психологічної підготовки учнів до уроку, і як засіб відпочинку після напруженої праці.

Кожний урок, який проводить учитель дома, повинен мати корекційний характер. Починати урок потрібно з психологічної підготовки учня до роботи. Після цього проводять логопедичну гімнастику, якщо дитина цього потребує (артикуляційна гімнастика).

Учні із задоволенням грають на уроці, і це допомагає їм міцніше засвоювати програмовий матеріал.

На уроках української мови слід використовувати ігри для загального і мовленнєвого розвитку учнів. Ці ігри ґрунтуються на мовному матеріалі, але мають на меті не лише мовний, а й загальний розвиток учнів, зокрема розвиток їхньої пам’яті, уваги, кмітливості, вміння класифікувати предмети, порівнювати їх, диференціювати. За допомогою дидактичних ігор на уроках математики закріплюють знання про утворення чисел першого десятка, вправляють в додаванні та відніманні чисел тощо. На уроках математики використовують ігри для лічби та закріплення понять про число, які допомагають закріпити знання про числовий ряд («Лічи далі від будь-якого числа», «Яке число пропущене»), розвивають уміння встановлювати співвідношення кількості з цифрою («У кого стільки ж?»)

Діти, які навчаються вдома, можуть працювати за 3-ма програмами:

1. За загальноосвітньою діти з нормальним інтелектом).

2. За програмою інтенсивної педагогічної корекції (діти із затримкою психічного розвитку).

3. За програмою допоміжної школи (діти з незначним ступенем розумової відсталості).

З учнями, які навчаються за програмою загальноосвітньої школи та ЗПР, у початковій школі працює один вчитель, а починаючи з 5-го класу – учителі-предметники. Перед тим, як розпочати роботу, глибоко вивчаємо індивідуальні особливості кожної дитини: психічну сферу, пам’ять, мислення, фізичний стан, зір, мову. Досконало вивчаємо анамнез дитини. Після цього складаємо індивідуальний план роботи.

Доцільно проводити серію корекційних вправ та ігор для розслаблення м’язів руки, ліктя, кисті, пальців, зняття спазмів. Раціонально застосовувати різноманітні види мовної та розумової діяльності: жива бесіда, гра, розповідь, малюнки, картини…

В учнів найбільш характерними особливос­тями в руховій сфері є уповільненість і несформованість рухових функцій, необхідних для оволодіння навчальними і трудовими навичками. У біль­шості з них, особливо у перші роки навчання погана координація рухів, порушення моторики при спробах виконувати ті чи інші ціленаправлені дії. Діти мають великі труд­нощі в оволодінні навичками письма, трудовими на­вичками. Учитель та батьки повинні при­ділити велику увагу розвиткові дрібної моторики пальців рук.

Саме тому учням, які навчаються за індивідуальною формою навчання необхідна система­тична корекція у спеціально організованих умовах, які  б  враховували їх  індивідуальні можливості в темпі засвоєння знань та просування в розвитку.

Труднощі при оволодінні навичками письма в учнів обумовлені слабкістю м'язів, розладами м'язового тонусу кисті, насильницьких рухів, відсутністю можливості послідовного скорочення і розслаблення м'язів кисті. Через це учні при письмі, як правило, тримають ручку неправильно, письмо виконується завдяки руху кисті, а іноді використовуються додаткові рухи всією рукою. Враховуючи всі ці особливості, доцільно проводити серію корекційних вправ та ігор для розслаблення м’язів руки, ліктя, кисті, пальців, зняття спазмів.

Корекційні вправи для м’язів рук, ліктя, кисті, пальців, зняття спазмів.
1. Дитина стискає руки в кулак, потім різко відпускає пальці — настає повне розслаблення. Пальці треба розводити якомога ширше один від одного.

2. «Піраміда». Стиснувши руки в кулаки, треба натискати правим кула­ком лівий, тобто «будувати піраміду», яка стає все вищою й вищою. Кулаки треба ставити один на одний якомога сильніше.

3. Кругові ритмічні рухи кулачків за годинниковою і проти годиннико­вої стрілки.

4. Лікті зігнутих рук стоять на столі. Права рука намагається діставати праве плече, ліва її утримує, перешкоджає. Такий самий рух виконує й ліва рука.

5. Руки зчеплені в замок перед грудьми. Правою рукою намагайтеся від­вести ліву руку, а лівою — праву.

6. Гра «Допоможи курчаткам». Для цього необхідно обвести контур рук дитини на папері і в кожному пальчику намалювати курчатко. Уявляємо, що літає коршун і хоче схопити курча, треба затулити кожне курчатко. Дитина старається розслабити руку розвести пальчики і накласти на трафаретку так, щоб затулити кожне курча.

7. Гра «Піаніно». Уявляємо, що ми граємо на піаніно. Дитина кожним пальчиком натискає на одну клавішу. Можна виготовити трафаретку (імітовані клавіші).

8. Підняти руки догори долонями до себе, подивитись на них, опустити. Стежити, щоб руки не згинались у ліктях і не приводились одна до одної. При геміпарезах треба допомагати дитині у виконанні вправи хворою рукою.


Доцільно на уроках з математики, мови, читання, праці, малювання проводити серію корекційних вправ та ігор для розвитку ручної моторики. Необхідність розвитку моторики рук обумовлена тісною взаємодією ручної і мовної моторики. Вдосконалення ручної моторики сприяє активізації моторних мовних зон головного мозку і внаслідок цього –розвиток мовної функції. Розвиток ручної моторики в учнів має велике значення не тільки для активізації мовної моторики, але і для оволодіння письмом.

На попередньому етапі корекції порушень звуковимови рекомендуються різні

види вправ, спрямованих на розвиток спритності, точності, координації, синхронності рухів пальців рук. Також проводяться вправи загального характеру, включені в різні види діяльності:
I .Конструювання спочатку за зразком, потім по пам'яті і довільно.

2.Розбирання і збирання розбірних іграшок .

3.Складання предметних розрізних картинок. Спочатку даються картинки, розрізані на 3 і на 4 частини, потім на 6, 7, 8… Спочатку складають за зразком, далі – по пам'яті.

5.Складування із паличок, сірників геометричних фігур, зображень, букв.

6.Обведення контурів предметних зображень.

7.Розмальовування контурних зображень предметів кольоровими олівцями.

8.Вирізування кольорових смужок, фігурок по контурам.

9.Намотування ниток на катушку, клубок.

10.Розстібання гудзиків, зашнуровування.

11.Робота з пластиліном (скочування кульок, жгутиків, розплющування кульок, жгутиків у пляцики, самостійна творчість дітей).

I2.Робота з мозаїкою.

13.Багаторазове зжимання пальців у кулак і розжимання.

14.Багаторазове почергове виконання рухів руки: кулак-долоня-ребро.

15.Почергова зміна положення рук: ліва рука-кулак, права-долоня; потім навпаки права рука-кулак, ліва-долоня.

З дітьми можна проводити пальчикові ігри без мовного супроводу і з мовним супроводом.
Для розвитку ручної моторики використовуються також ігри на розгинання пальців рук.

Коза і козенята

Висунути вказівий палець і мізинчик лівої руки; ті ж рухи виконуються пальцями правої руки; ті ж рухи виконуються пальцями обох рук.Окуляри

Утворити два кільця великим і вказівним пальцем обох рука потім з'єднати їх.Двоє розмовляють

Обидві руки зігнуті в кулачок, великі пальці піднімаються в гору, то наближаються, то віддаляються.Стіл

Ліва рука зігнута в кулачок, а права лежить на ній горизонтально.Пташка п'є водичку

Пальці лівої руки зігнуті в кулачок, вказівний палець лівої руки опускається в отвір.Дах

Кінчики пальців правої і лівої руки з'єднуються, долоні в нахиленому положенні.Гніздечко

Долоні з'єднуються біля мізинчиків, пальці обох рук злегка зігнуті.Квітка

Долоні знаходяться у вертикальному положенні, нижня частина долоней притискується одна до одної, пальці розкриті і злегка округлені.Равлик

Права рука лежить на столі долонею донизу, вказівний і середній палень витягуються вперед, інші пальці згинаються.Човник

Долоні притиснуті одна до одної, зверху злегка розкриваються.Сонячне проміння

Руки схрещуються перед грудьми, пальці розставлені.Ялинка

Долоні притискуються тильною стороною одна до одної, пальці схрещуються.Гра на роялі

Діти послідовно дотикаються кінчиками пальців стола:

одним пальцем :1,2,3,4,5;5,4,3,2,1;

двома пальцями: 1-5,1-4,1-3,1-2,1-3,1-4,1-5.


У процесі розвитку ручної моторики звертається увага як на кінетичну організацію рухів, так і на кінетичну основу рухового акту. Кожна з наведених вправ може бути використана як з однією метою, так і з іншою метою. Для розвитку кінетичних відчуттів дітям пропонується виконати вправу із закритими очима. Рекомендуються завдання на відтворення положень пальців, спочатку показаних вчителем. Дитина закриває очі, вчитель ставить її пальці в певне положення. Потім дитина відтворює це положення іншою рукою чи тією ж рукою після певної паузи.

З метою розвитку ручної моторики використовуються також вправи, які супроводжуються віршами, відомі народні "пальчикові" ігри.


Пальчикові ігри.

Драбинка (індійська гра)

До кінчика великого пальця лівої руки прикладається кінчик вказівного пальця лівої руки. Потім кінчик вказівного пальця лівої руки з'єднується з кінчиком великого пальця правої руки. Далі всі рухи повторюються. Рухи починаються на рівні грудей, а потім руки піднімаються все вище і вище. Гру можна проводити також великими і середніми пальцями, великими і вказівними пальцями.Пальчики "вітаються"

Кінчик великого пальця лівої руки "вітається", по черзі торкається кінчиків вказівного, середнього, безіменного пальців цієї ж руки; та ж вправа виконується пальцями правої руки; та ж вправа виконується одночасно пальцями правої і лівої руки; пальці лівої руки почергово "вітаються" з пальцями правої руки (великий з великим, вказівний з вказівним і т. д.).Оса

Підняти праву руку, зжату в кулак, а потім випрямити вказівний палець і

вертіти ним; та ж вправа проводиться вказівним пальцем лівої руки; одночасні рухи вказівних пальців обох рук(оси).

Діти біжать

Вказівний і середній палець правої рук "бігають" на столі; та ж вправа проводиться пальцями лівої руки; та ж вправа проводиться одночасно пальцями обох рук (діти бігають навперейми).Сидить білочка

Діти піднімають ліву (а потім праву) руку долонею до себе.

Сидить білка на візку

Продає вона горішки

Лисичці-сестричці, (загинають великий палець лівої руки)

Горобчику, синичці, (загинають вказівний, середній палець)

Мишці-норушці, (загинають безіменний палець)

Зайчику-побігайчику. (загинають мізинчик).Пальчики у лісі

Діти тримають перед собою ліву, а потім праву руку долонею до себе.

Один, два, три, чотири, п’ять

Вийшли зайчики гулять.

Цей пальчик грибок знайшов. (Загинають мізинчик)

Цей пальчик чистити став. (Загинають безіменний палець)

Цей різав. (Загинають середній палець)

Цей їв. (Загинають вказівний палець)

А цей лише дививсь. (Загинають великий пальчик і лоскочуть долоньку).
Пропонуються вправи для пальчиків.

(запропонувати батькам виконувати ці вправи з дітьми)  1. “Хвилі” – пальці зчеплені в “замок”, прогинати кисті, пальці вгору-вниз;

  2. “Потягеньки” – долоні на столі, піднімати кінчики пальців.

  3. “Кліщі” – долоні на столі, почергово стискати і розтискати.

  4. “Пружинка” – одночасні, пружні натискування кінчиків пальців однієї руки на кінчики пальців другої руки.

  5. “Пальчики вітаються” – усіма пальцями руки по черзі доторкнутися до великого пальця.

  6. “Схованка” – починаючи з мізинця по черзі всі пальці затиснути в кулачок.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка