Рекомендації куратору академічної групи щодо організації роботи зі студентамиСкачати 293.89 Kb.
Дата конвертації01.05.2016
Розмір293.89 Kb.
#31574
РЕКОМЕНДАЦІЇ КУРАТОРУ АКАДЕМІЧНОЇ ГРУПИ ЩОДО

ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ ЗІ СТУДЕНТАМИ

Основа виховання в тому, щоб усі навчалися розуміти, чим відрізняється людина від тварини, чим відрізняється добра людина від злої, вчений від невченого, мудрий від дурня

Я.А. Коменський

"Особистий приклад - це не один із методів виховання, це - єдиний метод виховання".

Педагогіка - це постійно оновлювана наука, до якої щоденно докладається досвід і знання великої когорти педагогів.

Особливу роль у навчально-виховному процесі відіграє куратор групи. Кураторство - це найбільш творча і кропітка ділянка роботи педагога.

У процесі роботи куратора виникає безліч запитань, на які потрібно давати відповідь якнайшвидше, тому що за кожним з них доля вихованця. Чому такий здібний студент став погано навчатися? Чому на заняття приходить не в настрої? Чому не дружить з одногрупниками? Скільки таких та подібних "чому?" виникає у куратора протягом навчального року...

І не можна поспішати з висновками, доки не відкриється та сторона життя студента, яку ми називаємо домашніми умовами.

Поспішиш - можеш нанести вихованцю серйозну душевну травму, можеш назавжди відштовхнути його від себе. Тут воістину: "Сім раз відмір - один раз відріж". А доводиться і сімдесят сім разів відміряти, перш ніж зробити правильний висновок.

За словами Гельвеція: "Чим досконаліше виховання, тим щасливіші народи".

Історично склалося, що реалізація виховної роботи у студентських групах здійснюється через кураторів. Це управлінська ланка, яка взаємодіє з іншими у системі позакураторської виховної роботи.

Результатом діяльності куратора є набуття молодою людиною соціального досвіду поведінки, формування національної самосвідомості, ціннісних орієнтацій і розвиток індивідуальних якостей особистості.

Куратор призначається наказом директора технікуму на підставі подання заступника директора з питань гуманітарної освіти та виховання і заступника директора з навчальної роботи.

Враховується профіль підготовки фахівців та специфіка діяльності відділення. Строк перебування на посаді куратора - один навчальний рік (згідно з наказом директора). Термін дії наказу щодо призначення на посаду може щорічно продовжуватись.

Обов'язковими умовами призначення на посаду є:

 стаж викладацької роботи у вищому навчальному закладі освіти;

 обов'язкове викладання одного з лекційних курсів чи проведення семінарсько-практичних занять в академічній групі.

Куратор, як правило, працює з конкретною академічною групою упродовж трьох-чотирьох років. Посада куратора передбачає дуже відповідальну та ретельну роботу, від якої залежить виховання окремого студента і всієї групи, а значить і досягнення навчального закладу.

Діяльність куратора академічної групи здійснюється на підставі Статуту, Концепції з виховної роботи, з урахуванням особливостей і традицій. Зміст його діяльності визначається такими основними документами: Законом України "Про освіту", Державною національною програмою "Освіта. Україна XXI

сторіччя", "Концепцією виховання дітей та молоді у національній системі освіти", "Національною доктриною розвитку освіти України у XXI столітті", відповідними інструктивно-методичними документами Міністерства освіти і науки України, а також положеннями, розробленими структурними ланками коледжу.

Згідно зі своїм соціальним статусом та функціональними обов'язками куратор академічної групи у своїй діяльності реалізує конкретні виховні функції.

Мудрість педагога-вихователя полягає в тому, щоб вихованці не відчули його дріб'язкової опіки і формального нагляду, щоб задум педагога діти висували і здійснювали як свій власний задум.

Чим старші діти, тим вища їх вимогливість до вихователя.

ВИМОГИ ДО КУРАТОРА

 Педагогічна майстерність - ерудиція і культурний кругозір

 Педагогічний такт – моральний авторитет

 Педагогічний оптимізм – любов і повага до студентів

 Організаторські вміння – творчий підхід до виховання

 Постійне підвищення кваліфікації

Діяльність куратора академічної групи здійснюється відповідно до плану виховної роботи, розробленого на навчальний семестр, рік згідно з перспективним та річним плануванням технікуму.

Адміністративно куратор групи підпорядковується заступнику директора з навчальної роботи і погоджує свою діяльність із заступником директора з питань гуманітарної освіти і виховання.

Організаційно-методична допомога кураторам надається адміністрацією, згідно з їх посадовими обов'язками та рівнем професійної компетентності. Методична підготовка куратора забезпечується різноманітними формами методичної роботи.

ПРАВА КУРАТОРА

 Відвідувати заняття викладачів та позааудиторні заходи у своїй групі. Проводити батьківські збори; відвідувати студентів за місцем проживання.

 Відповідно до мети вибирати зміст, засоби, методи і форми організації виховного процесу у студентському колективі.

 Висувати на педагогічній раді пропозиції щодо морального та матеріального заохочення студентів.

 Представляти і захищати інтереси студента як представник закладу.

 Реалізовувати у навчально-виховному процесі різноманітні види діяльності: пізнавальну, трудову та ін.

 Робити пропозиції на зборах групи щодо матеріального забезпечення, організації та проведення позааудиторних заходів, екскурсій, походів, поїздок.

ЗАГАЛЬНІ ОБОВ'ЯЗКИ КУРАТОРА

 Забезпечувати контроль щодо додержання студентами моральних та етичних норм, статуту навчального закладу, внутрішнього розпорядку закладу.

 Сприяти розвитку здібностей студентів, формуванню високих моральних якостей та національної самосвідомості.

 Дбати про здоров'я студентів, їх інтереси, пропагувати здоровий спосіб життя. Вести необхідну документацію

відповідно до функціональних обов'язків, затверджених адміністрацією закладу.

 Створювати в студентському колективі умови для засвоєння навчальних програм.

 Дотримуватись педагогічної етики, поважати гідність дитини, захищати від будь-яких форм фізичного, психічного насильства; своєю діяльністю стверджувати повагу до принципів загальнолюдської моралі.

 Постійно підвищувати професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну культуру.

В технікум приходять працювати молоді викладачі, в яких виникає багато труднощів. Обов'язок старших колег-наставників - допомогти, порадити, підказати, поділитися багаторічним досвідом, адже така форма є переконливішою за матеріал багатьох посібників.

Обмін досвідом - це, в першу чергу, дружнє запрошення до роздумів про складність педагогічної праці, про ті питання і проблеми, які хвилюють нас і наших вихованців та батьків. Це спонукання до творчості, до пошуку нових ефективних шляхів виховання підростаючого покоління. Це, нарешті, прагнення попередити помилки.

Вагоме місце в системі виховної роботи займає методоб'єднання кураторів академічних груп. На його засіданнях обговорюються актуальні питання, проблеми виховання молоді, організації побуту і культурного дозвілля студентів, форм і методів роботи кураторів з активом групи, узагальнюється досвід роботи кураторів з питання організаційної роботи в студентських

колективах та індивідуальних підходах до особистості. Щоб активізувати діяльність кожного студента, використовуються різні види і форми індивідуальної роботи.

При організації виховної роботи куратору слід виходити з того, що студентська група - це центр формування фахівця. Саме тут виховуються моральні якості студента, формується його ставлення до навчання та суспільно корисної діяльності, до майбутньої спеціальності. Якщо колектив є здоровим, він постійно

сприятиме розвитку та закріпленню позитивних якостей студента,

активізуватиме його діяльність.

Головне полягає у тому, щоб перетворити студентську групу на колектив, створити в ній обстановку для напруженої навчальної праці, підвищити відповідальність кожного студента за своє навчання, виховувати у студентів непримиримість до порушення навчальної дисципліни, до моральних і протиправних вчинків.

Мета куратора групи - формувати цілісну, гармонійну, розвинену особистість.

З ЧОГО РОЗПОЧАТИ

Першого вересня кожного року в технікумі створюється три групи нового набору. Це студенти, які нещодавно були школярами.

Вступивши до технікуму, діти потрапляють у нове середовище: з новими знайомими, новими викладачами, новими правилами поведінки та іншими факторами буття студентів.

Ще до першого вересня куратор повинен вивчити особові справи студентів і заповнити журнал куратора. Ця робота може дати багато цінної і необхідної інформації про склад і характер сім'ї студента, успішність, стан здоров'я тощо.

Наступний важливий момент - це Свято знань. Дуже добре, якщо серед маси студентів студенти-першокурсники не відчують себе розгубленими, кинутими, чужими. Починаючи з цього моменту, і далі протягом першого тижня куратор повинен стати для своєї групи потрібною, компетентною людиною, в якої завжди можна спитати поради, попросити допомоги і, навіть, знайти потрібну аудиторію.

Упродовж перших тижнів куратор повинен активно працювати на свій авторитет, він стає визнаним лідером і частиною групи.

На першому тижні варто дати детальні рекомендації і інструкції щодо розпорядку роботи, розкладу дзвінків, правил поведінки, прав і обов'язків студентів.

Багатьом студентам важко звикнути до нового розпорядку, інтенсифікацією навчального навантаження, збільшення числа дисциплін. Щоб акліматизація пройшла спокійно та безболісно, потрібно заходити до своїх студентів по декілька разів на день.

Стосунки, які закладаються в перші місяці навчання, є запорукою подальшого успіху.

На другому тижні навчання під час виховної години бажано провести письмове психолого-педагогічне тестування, яке допоможе виявити особливості характеру, інтереси, нахили, страхи, вподобання студентів.

Далі слід поставити перед студентами завдання на наступні два тижні: придивлятись один до одного і шукати серед своїх одногрупників людину, яка найбільш підходить за характером та іншими ознаками.

Початковий етап організації активу групи покладається перш за все на куратора групи як досвідченого педагога. Розібратися в ситуації, коли перед вами знаходяться нові діти та ще й малознайомі, або зовсім незнайомі, а тим більше визначити в них активних студентів майже неможливо.

У цьому випадку прийнятною формою пізнання щойно сформованої групи є проведення анкетування. Таке анкетування доцільно проводити під час прийому документів в абітурієнтів.

Анкетування студентів першого року навчання потрібно проводити у зв'язку з тим, що необхідно визначити з великої кількості осіб, які щойно вступили до лав студентства, тих, які можуть вже з перших днів навчання брати участь у необхідних

заходах організації діяльності новоствореної групи, тобто вибрати тимчасовий актив.

Перш за все, за даними анкетування визначають тих дітей, які в школах займалися питаннями самоврядування або були задіяні в роботі класних активів чи інших шкільних заходах. Це можуть бути староста, заступник старости або виконавці інших відповідальних доручень.

Після проведення початкового анкетування серед відібраних активних членів групи необхідно провести повторне анкетування з метою визначення серед них лідера, який стане старостою групи, а також розподілити за ініціативними студентами інші відповідальні посади та обов'язки: заступник старости, академічний сектор, відповідальні за збереження підручників, за спортивну роботу, редколегія тощо.

Щоб добре володіти ситуацією, знати контингент групи, розробляється "Аналіз контингенту групи":


АНАЛІЗ КОНТИНГЕНТУ

академічної групи _____

1. Кількість студентів у групі –

2. Статевий склад:

3. Національний склад:

4. Географія групи:

5. Контингент групи:

5.1. студенти сироти –

5.2. студенти позбавлені батьківського піклування –

5.3. чорнобильці –

5.4. студенти-інваліди –

5.5. кількість студентів з малозабезпечених сімей -

5.6. кількість студентів з багатодітних сімей –

5.7. кількість студентів з неповних сімей (напівсироти, батьки розлучені)

6. Характеристика активу групи

6.1. староста групи –

6.2. заступник старости –

6.3. профорг –

6.4. голова навчальної комісії –

6.5. голова культурно-масової комісії –

6.6. голова спортивно-масової комісії –

6.7. голова соціально-побутової комісії –

6.7.1. відповідальний за чергування в аудиторії –

6.7.2. відповідальний за санітарний стан закріпленої

території –6.7.3. відповідальний за озеленення –

6.8. голова редакційної комісії –

7. Інформація про студентів, що проживають на квартирах

8. Інформація про студентів, що проживають у гуртожитку Такі "Акти" знаходяться у заступника директора з гуманітарної освіти та виховання і кожного навчального семестру куратор вносить певні корективи, якщо відбулися зміни.

Вже в перші місяці навчання у студентів з'являються проблеми, пов'язані із самопочуттям. Це обумовлено досить високим розумовим та емоційним навантаженням, високими вимогами до особистості студента, його інтелектуальними можливостями, недостатнім перебуванням на свіжому повітрі, депресіями, психологічним дискомфортом у групі, скупченістю людей, несвоєчасним лікуванням, недосипанням тощо.

У такому випадку необхідно провести анкетування. Під час проведення анкетування студенти вказують на труднощі, з якими вони стикаються на початку свого самостійного студентського життя. Завдання куратора і заступника директора з гуманітарної освіти та виховання дати студентові слушну пораду, потрібну рекомендацію: як працювати над собою, що потрібно змінити в собі або які риси характеру розвивати.

Адаптація студентів до навчального процесу - це проблема, що стосується всіх: і студентів, і керівників груп, і викладачів.

Швидке вирішення проблем залежить від співпраці і зацікавленості усіх ланок.

Незважаючи на те, що студент уже починає виконувати роль дорослої, самостійної особистості, знаємо, що не за один день, і навіть місяць не можна переродитися, змінитися, стати іншим.

Важко знайти студента, який не хотів би вчитися на "відмінно" і "добре", але так само важко знайти студента, який не відчував би при цьому стану напруги, невпевненості в успіху, страху при опитуванні, заліках, іспитах.

У науці ці стани називають стресорами, вони викликають стрес. А будь-який стрес не приходить безслідно для здоров'я підростаючої людини.

Значне місце у виховній роботі займає робота, яка спрямована на те, щоб допомогти студентам адаптуватися до умов навчання, перебороти труднощі, зберегти здоров'я.
Рекомендації для кураторів

1. Завести журнал планування і обліку роботи з групою на весь період навчання.

2. Куратор повинен добре вивчити кожного студента своєї групи, його позитивні і негативні сторони, склад сім'ї, матеріальне становище, тощо.

3. Дуже уважно потрібно підходити до вибору старости та активу групи, які повинні бути першими помічниками в роботі куратора.

4. В своїй роботі куратор повинен планувати такі заходи, які б сприяли згуртуванню групи: конкурси, екскурсії, змагання, туристичні походи, огляди художньої самодіяльності та ін.

5. В багатьох студентів є певні здібності до спорту, до художньої самодіяльності, до літератури чи мистецтва, добрі організаторські здібності та ін. Куратор повинен сприяти дальшому розвитку цих здібностей.

6. Куратор повинен підтримувати тісні зв'язки з батьками.

Не рідше як один раз в місяць студенти пишуть батькам додому листи, в яких вказують поточні оцінки з навчальних дисциплін. Ці листи перевіряє куратор.

7. Не рідше одного разу в семестр класний куратор проводить батьківські збори, на яких інформує батьків про стан успішності і дисципліни в групі, про труднощі і проблеми, які виникають в окремих студентів, а також відзначає кращих студентів.

8. Куратор відповідно до плану проводить класні збори, на яких студенти обговорюють широкий спектр питань, які їх хвилюють. Доцільно, щоб студенти висловили усно чи в письмовій формі свої претензії до викладачів, до адміністрації, до якості проведення занять і т. ін.

9. Якщо студент попадає в скрутне становище, то куратор допомагає студентові вирішити ці складні питання. При потребі куратор сповіщає батьків.

10. В своїх планах куратори обов'язково включають питання патріотичного виховання, екологічного виховання та питання культури і поведінки студентів.


СПОСОБИ БОРОТЬБИ ЗІ СТРЕСОВИМ СТАНОМ

(рекомендації для студентів)

1. Звертайте увагу на гарне і не концентруйте її на поганому.

2. Знайдіть заняття, що приносить вам радість: заняття спортом, слухання улюбленої музики, читання книги, хобі, прогулянка, відвідування дискотеки, танців тощо.

3. Поділіться зі своїми близькими людьми тривогами, проблемами й не замикайтесь у собі.

4. Не соромтеся просити про допомогу. Ії можуть надати родина, друзі, психологи.

5. Не байдикуйте, будьте завжди зайняті, - це найдешевші і найефективніші ліки на землі.

6. Не панікуйте. Спокійно обмірковуйте ситуацію, а для цього виконайте три правила:

Запитайте себе: "Що мене очікує в найгіршому випадку?".

Приготуйтеся прийняти це як неминуче.

Спокійно подумайте, як змінити ситуацію.

Так радить Дейл Карнегі.

Кожна людина повинна сама прагнути допомогти собі у вирішенні багатьох проблем, пов'язаних з навчанням. Але надійним помічником, порадником повинен виступати куратор групи.

Куратори студентських груп постійно підтримують зв'язок з батьками, особливо тих студентів, які вступають до вищого навчального закладу на базі неповної середньої школи. І звичайно ж, питання, які обговорюються з батьками - це ті, які стосуються успішності й відвідування занять, стану здоров'я. Справедливо говорять, що добре вчиться той, хто гарно відпочиває.


КЕРІВНИЦТВО ГРУПОЮ

Для того щоб розподілити керівні посади і відповідальні обов'язки в новоствореній групі, необхідно ознайомити студентів з діючим розпорядком та правилами суспільного життя, довести до їх відома структуру організації самоуправління групою, участь адміністрації та куратора в житті групи.

На куратора групи покладаються первинні обов'язки керування навчальною групою. Насамперед це:

рішення про висування і обрання активу групи, подання клопотання до заступника директора з гуманітарної освіти та виховання щодо затвердження кандидатури старости та активу групи;

вирішення поточних питань навчання, відвідування занять;

співпраця з викладачами та батьками студентів;

контроль та складання необхідної документації, затвердженої в технікумі;

інформація про групу (успішність та поведінка) для заступника директора з навчальної роботи;

своєчасне виявлення, сприяння та керівництво розвитком різноманітних талантів своїх вихованців;

висування їх до нагород та підтримка у студентів групи власної творчої ініціативи.

Після обрання старости в групі, необхідно подати піклування на ім'я директора навчального закладу:

Дані подаються заступнику директора з гуманітарної освіти та виховання, після затвердження директором, відображаються у настановчому наказі.

Якщо з тієї чи іншої причини староста не справляється зі своїми обв'язками, її переобирають. Для затвердження нової кандидатури подається нове піклування.

РОЗПОДІЛ ОБОВ 'ЯЗКІВ У ГРУПІ

Для чіткого регулювання виконання обов'язків студентами в групі необхідно створити, окреслити та ввести в дію "функціональні інструкції"'.

Староста - центральна особа в групі, завдяки їй підтримується зв'язок групи з куратором, адміністрацією. Серед обов'язків старости:

контроль виконання та розподіл розкладу в групі;

контроль успішності студентів групи;

відвідування занять групи в цілому і кожного студента окремо;

ведення відповідної документації діяльності групи, встановлених зразків та звітність;

проведення зборів групи на вимогу куратора, представника адміністрації;

відвідування старостатів, загальних зборів групи, курсу, навчального закладу;

контроль за виконанням обов'язків іншими членами групи;

подання пропозицій щодо призначення або усунення виконуючих обов'язки.

Заступник старости - виконуючий обов'язки старости в разі відсутності старости - друга ключова фігура в групі.

Обов'язки:

фіксування пропусків занять студентами групи;

реєстрація здачі студентами медичних довідок;

звітність перед куратором і старостою за виконання своїх обов'язків.

Профорг - особа, яка пов'язана зі студентською профспілкою.

Обов'язки:

доводить до відома студентів групи про рішення засідань студентської профспілкової організації;

приймає пропозиції, скарги, клопотання до вищої організації,

веде облік сиріт, напівсиріт, постраждалих від катастрофи на ЧАЕС та малозабезпечених сімей;

проводить збори групи з приводу вирішення питання, які стосуються профспілкового комітету;

збирає постійні членські внески, облік яких веде у певному журналі;

організовує (за допомогою куратора) культмасові походи в театр, кінотеатр, екскурсії.

Фізорг — представник спортивної організації, яка діє на базі комплексу фізичного виховання та спорту.

Обов'язки:

веде постійний контроль за відвідуванням студентами групи занять фізичної культури;

організовує групу на культурно-спортивні заходи;

проводить на заняттях фізкультпаузу.

Відповідальний за чергування:

веде відповідний журнал чергувань групи в аудиторії (лабораторії), по навчальному закладу;

призначає чергових;

звітує перед куратором та старостою про виконання своїх обов'язків;

подає інформацію щодо виконання студентами своїх обов'язків, а також повідомляє старосту у разі відмови студентів чергувати з тієї чи іншої причини.

Редколегія:

займається підготовкою та виготовленням плакатів, газет.


ЕТИЧНІ ПРАВИЛА СТОСУНКІВ ПЕДАГОГІВ ІЗ СТУДЕНТАМИ

 Не принижуйте студентів, а частіше говоріть про їхню гідність та успіхи.

 Не конфліктуйте зі студентами, а залучайте їх до співробітництва.

 Не нарікайте на студентів, не надсилайте скарги їхнім батькам, а шукайте вихід із найскрутніших ситуацій.

 Не ставтесь упереджено до своїх студентів.

 Не розголошуйте секретів, якщо вам їх довірили.

 Не перевантажуйте студентів непосильними для них завданнями.

 Не поспішайте ставити студенту низьку оцінку, не зацікавивши його, не доклавши зусиль, щоб навчити.

 Не шукайте для всіх раз і назавжди встановлених вимог, а дійте з урахуванням ситуації і особливостей конкретного студента.

 Не вдовольняйтесь високими, як на ваш погляд, педагогічними успіхами. Пам'ятайте, що у вас завжди є резерв для творчого саморозвитку.

Серед основних засобів виховної роботи кураторів є:

щотижневі виховні години, які повинні включатися до розкладу академічних занять, а викладачу - до індивідуального плану роботи; бесіди "за круглим столом", дискусійні клуби, інші заходи виховного впливу в студентських аудиторіях (із залученням фахівців різного профілю); культпоходи історичними місцями рідного краю, до музеїв, картинних галерей, на виставки, до театрів; колективний перегляд кінофільмів та вистав з їх наступним обговоренням; індивідуальна виховна робота зі студентами з урахуванням їх індивідуальних особливостей. Кураторам академічних та керівникам творчих груп належить ініціатива у виборі форм, методів, прийомів, засобів та напрямків виховної роботи.

До обов'язків куратора слід віднести складання плану роботи куратора групи, який подається на перегляд завідувачу відділення і затверджується заступником директора з гуманітарної і виховної роботи. Такі плани складаються посеместрово, згідно з річним та перспективним плануванням.

Добре продуманий план роботи з вихованцями - це надійний компас. Він допомагає кожному куратору тримати правильний курс у бурхливому морі студентських буднів, не дозволяє збитися з наміченого курсу, постійно нагадує про основні завдання, що поставлені перед куратором, перед студентським колективом. Без чіткого плану легко заплутатись у поточних справах і не можна успішно йти вперед.Циклограма роботи куратора групи

 Щодня


- З'ясування причин відсутності студентів на заняттях, фіксація пропусків у журналі.

- Бесіди з студентами, що запізнюються. Організація чергування в групі, по технікуму.

- Індивідуальна робота з студентами. Контроль зовнішнього вигляду студентів.

 Щотижня

- Проведення виховних годин.

- Проведення заходів у групі за планом роботи.

- Робота з активом групи, організація діяльності органів студентського самоврядування.

- Контроль за виконанням доручень.

- Робота з батьками.

- Робота з викладачами, що працюють у групі.

 Щомісяця

- Проведення зборів групи.

- Проведення бесід з безпеки життєдіяльності.

- Організація чергування групи по технікуму.

- Звіт про успішність та відвідування занять студентами за місяць.

- Відвідування занять викладачів у своїй групі.

- Тестування та анкетування студентів з метою вивчення їх індивідуальних особливостей та аналізу розвитку студентського колективу.

- Зустрічі з батьківським активом.

- Відвідування студентів у гуртожитку, вдома та на квартирах.

 Щосеместру

- Оформлення журналу групи за підсумками семестру, складання звіту.

- Заповнення зведених відомостей успішності та здача їх в навчальну частину.

- Протокол засідання стипендіальної комісії.

- Проведення батьківських зборів.

- Участь у роботі методичного семінару.

- Аналіз виконання плану роботи, корекція плану виховної роботи.

 Щороку

- Аналіз та складання плану виховної роботи.

- Проведення в групі відкритого виховного заходу.

- Оформлення особових справ студентів.

- Статистичні відомості про групу (на 5 вересня).

- Написання характеристик (за необхідності).Орієнтовний перелік документації, яку веде куратор групи

- Журнал куратора групи.

- Особові справи студентів.

- План виховної роботи.

- Матеріали виховних годин, годин спілкування тощо.

- Розробки сценаріїв виховних годин.

- Інструкції з техніки безпеки.

- Облік проведення інструктажів з техніки безпеки.

- Літопис чи фотоальбом групи.


Можливі види контролю за діяльністю куратора групи з боку адміністрації технікуму

1. Перевірка ведення документації.

2. Аналіз виховної роботи з групою.

3. Контроль за проведенням виховних годин та виховних заходів.

4. Контроль за проведенням індивідуальної виховної роботи з різними категоріями студентів.

5. Контроль за чергуванням групи по технікуму.

6. Контроль за відвідуванням занять студентами.

Показниками успішності діяльності куратора групи є:

• висока ефективність виховної роботи з групою відповідно до вищезазначених критеріїв;

• прояв і розвиток творчої індивідуальності куратора групи, наявність у нього авторської педагогічної технології;

• стиль стосунків із вихованцями, що визначається перш за все особистістю самого вихователя, системою його педагогічних прийомів і способів взаємодії з студентами;

• ступінь його включення в життя групи (участь у різноманітних справах колективу групи, близькість і частота особистих контактів з студентами);

• ступінь володіння вміннями та навичками куратора групи (уміння поставити мету, спланувати роботу, здійснити її, оцінити, проаналізувати, зробити висновки, поставити нові завдання);

• ступінь співробітництва, співтворчості з групою;

• тісний контакт із батьками вихованців і успішне залучення їх до співробітництва;

• уміння куратора зацікавити студентів своїми захопленнями, уміння організувати спільне цікаве культурне дозвілля;

• взаємна зацікавленість студентів і куратора один в одному;

любов і повага студентів до свого куратора.Показниками ефективності виховної роботи є:

• рівень організованості групи як у навчальній, так і в позааудиторній роботі (дисципліна, порядок, чітка організація самообслуговування, обов'язкове виконання завдань студентського колективу та органів студентського самоврядування);

• рівень навчальної мотивації в студентів групи (постійне зростання якості знань, активність участі вихованців у позааудиторнвй навчальній роботі: факультативах, навчальних

гуртках, науково-дослідницькій роботі, у навчальних екскурсіях, предметних олімпіадах, конкурсах, вечорах, інтелектуальних марафонах і т. ін.);

— «соціальний живий організм, котрий тому й організм, що має органи, що там є повноваження, відповідальність, співвідношення частин, взаємозалежність» (А. С. Макаренко)

— об'єднання вихованців, життя і діяльність яких мотивується метою і завданнями суспільства, у якому добре функціонують органи самоврядування, а міжособистісні відносини характеризуються високою організованістю, відповідальною залежністю, прагненням до спільного успіху, багатством духовних прагнень та інтересів.Планування роботи куратора академічної групи

Важливою умовою роботи куратора групи є якісне і кваліфіковане планування. Воно повинно базуватися на загальнопедагогічних принципах — народності,

культуровідповідності, гуманізації, демократизації, послідовності та системності, оптимальному поєднанні словесно-інформаційних форм роботи та практичної діяльності.

При складанні планів роботи слід враховувати реальні умови, можливості педагогічного та студентського колективів. Це дає можливість кураторам груп визначити конкретні завдання, творчо підійти до планування заходів.

План роботи куратора є індивідуальним за змістом, відображає кваліфікацію і рівень майстерності.

Перша умова: план повинен бути спрямованим на реалізацію основного завдання технікуму.

Друга: конкретність плану, тобто всі справи, які накреслюються, повинні мати чіткі завдання та конкретних виконавців.

Третя: план повинен бути доступним віку та інтелектуально-моральному потенціалу студентів. Плановане повинно бути близьким, захоплюючим для вихованців.

Четверта: опора на студентський колектив, сім'ю, громадськість. Названі суб'єкти роблять життя студентів більш цікавішим, насиченим ідеями, дії студентів є самостійними, а робота куратора не перевантаженою.

П'ята: доцільність вибору напрямів роботи, ефективних засобів впливу, які відповідають вимогам часу (засоби — учіння, трудова діяльність, суспільно-гуманістична діяльність виховання, фізкультурно-оздоровча діяльність, ціннісно-орієнтаційна діяльність, творча праця, спілкування, ігрова діяльність, художньо-естетична діяльність, організаторська).

Шоста: наступність, послідовність, реальність. Суспільно-корисна спрямованість змісту плану, насиченість значущими справами.

Бажання навчального закладу і батьків дати належну освіту і виховання студентам залежить від взаємозв’язку: куратор групи-сім’я. Тісний зв’язок між навчальним закладом і батьками особливо необхідний у період початкового навчання, коли батьки проявляють найбільший інтерес до навчання і поведінки своїх дітей. Тому необхідно хоча б раз на місяць повідомляти їх про успішність та кількість пропущених занять їх дітей.

Головною метою куратора групи і самих студентів у технікумі є поліпшення рівня навчання і збільшення відсотка студентів, які отримують державну стипендію. Протягом першого семестру після вступу до технікуму стипендію отримують всі студенти. Тому іноді вони не усвідомлюють потреби добре навчатися і їх не лякає перспектива бути позбавленими стипендії.

Завдання куратора - переконати їх, що для цього дуже важливо проявляти кращу старанність у навчанні.

У технікумі багато студентів іногородніх. Вони живуть у гуртожитках або наймають квартири. І частіше всього буває важко адаптуватися до нових умов життя. У них виникають проблеми організації побуту, вільного часу, відповідальності за себе, за своє навчання, і, навіть, за правильний розподіл коштів. Допомога у вирішенні цих проблем лягає на плечі куратора. Куратор має відвідувати помешкання своїх студентів, поспілкуватися з комендантом гуртожитку або з господарями квартир.

На допомогу куратору групи

Десять якісних властивостей куратора групи

Кураторство як вид управлінської діяльності потребує особливих якостей. Сьогоднішній викладач може бути добрим інженером-механіком, агрономом, зоотехніком, ветлікарем, блискучим спеціалістом в своїй галузі і в той же час бути поганим куратором.

Яким повинен бути куратор? Не один десяток років це дискутується в педагогічній літературі. Створені різні моделі та зразки, а проблема так і залишається невирішеною.

Нижче робиться ще одна спроба на основі природних якостей людини та вимог науки управляння збудувати схематичну модель

куратора – людину ефективної управлінської праці. Модель ця базується на таких особистісних властивостях, які повинні бути притаманні куратору.

Перша властивість – вміння бути „управляючим, а не „погоничем, „командиром. Що це значить?

Куратор як управляючий при виконанні того чи іншого завдання не командує студентами, не підганяє їх наказами, штрафними заходами, криком, а навіть проханням, він тільки створює умови для необхідної діяльності своїх вихованців, допомагає їм ділом і порадою, направляючи цю діяльність в необхідне русло. Коли потрібно, він повчає, підказує, пояснює, не підкреслюючи своїх знань – студенти самі інтуїтивно відчувають чи куратор знаюча людина, чи тільки створює видимість знань.

Якщо в групі скоїться надзвичайна пригода, то „погонич відразу починає шукати „винних. Хороший куратор це робить в крайньому випадку, звичайно ж він просто разом з колективом виправляє те, що скоїлось.

„Погонич завжди підкреслює своє „Я („Я вам кажу, „Я вам наказую зробити так і не інакше). Хороший мислячий куратор не наказує, а запрошує до роботи: „Давайте зробимо, „Треба зробити. Життєвий досвід, наука управління свідчать про те, що в другому випадку куратор діє ефективніше, ніж в ролі „погонича, тому що тут не виникає психологічного бар’єра між куратором та студентами.

Ще по одній ознаці можна впізнати „погонича – по відсутності в його групі достатньої і повної інформації того, що діється навкруги та в самому колективі. Розумний куратор ніколи не опускається до подібної „секретності і інформує своїх студентів про все, що відноситься до діяльності групи. Цим він задовольняє природну людську цікавість, не провокує появу слухів і пліток.

„Погонич будь-яку цікаву колективну працю студентів перетворює в нудну і монотонну справу, а хороший куратор вміє і буденну роботу зробити цікавою, зробити джерелом морального задоволення.

Друга властивість – впевненість в собі. Це не зазнайство, а віра куратора в свої сили, в свої здібності і можливості виконати обов’язки, які на нього покладені. Студенти є достатньо хорошими психологами. Вони неохоче йдуть за куратором, який не вірить в себе.

Третя властивість – строгість і вимогливість. Студенти люблять доброго куратора. Але поважають більше того, хто вміє поєднувати добро з помірною строгістю та достатньою вимогливістю. Це тісно пов’язане з дисципліною навчальної праці.

В розхлябаності і нехлюйстві студентів винні також викладачі та куратори, керівники структурних підрозділів навчальних закладів, які в навчально-виховній роботі роблять ставку лише на почуття самодисципліни.

Треба бути реалістом: виконання самодисципліни потребує часу і тому використовувати цей фактор можна тільки на старших курсах.

Четверта властивість – вміння критикувати студентів позитивно. Як це розуміти?

Неправий той куратор, який в критиці тільки робить, що перераховує проступки студента, що провинився.

Критика потрібна, але закінчуватись вона повинна рекомендацією як студенту вести себе в подальшому. Тоді критика досягає мети.

П’ята властивість – вміти зацікавити і карати. Що це за вміння?

В колективі не знайти двох людей, які б однаково не реагували на зауваження або критику. Для одного критика як з гуся вода. Другий – дивишся, на критику образився, почервонів, рознервувався. Дівчата більш вразливі, ніж хлопці і тому куратор повинен рахуватися з особливостями свого вихованця, з його характером, статусом в групі тощо.

Куратор повинен знати: публічна критика – це вища міра покарання людини. З такого виду критики ніколи не слід починати. Вважається, що більш ефективна критика наодинці.

Шоста властивість – вміння куратора цінувати свій час і час своїх студентів. Управлінська практика вважає, що з неповаги до часу починається розлад в будь–якому колективі. Нудні напучення, постійні збори з неконкретним порядком денним, непідготовлені виховні години, відкриті виховні заходи зі сценаріями „застійних часів – все це, як правило, приносить тільки негативні наслідки.

Сьома властивість –доброзичливе відношення до всіх студентів групи.

Часом, не знаючи куратора навчальної групи, можна його інтуїтивно встановити по тій атмосфері, яка панує в групі, по характеру її поведінки яка панує в різноманітних ситуаціях. Якщо куратор групи всі проблеми вирішує за допомогою крику, то все це стає відмінною рисою „нещасної, невдалої групи. При доброму кураторові в групі встановлюється нормальний морально –

психологічний клімат

Восьма властивість –вміння говорити і слухати.

Хороший куратор повинен по діловому, дохідливо і швидко дати вказівку, чітко виразити свою думку.

Одночасно він вміє терпляче вислухати власну думку своїх студентів і не користується своїм посадовим становищем для того, щоб, як кажуть, закривати рот студенту. Останній під тиском куратора замовкне, але в душі він такої неповаги його до себе не простить.

Дев’ята властивість –почуття гумору, уміння посміятися, оцінити вдалий жарт студента.

Ф.Рузвельт – один з самих популярних президентів США – все життя збирав карикатури на самого себе.

Веселий жарт або карикатура на куратора не підірве його авторитету. Все залежить від того, на чому цей авторитет тримається. Якщо куратор –„маленький царьок, то від будь–яких жартів, карикатур його авторитет „може розсипатись.

Якщо ж авторитет куратора базується на повазі студентів до його світлого розуму, чесності, на любові до нього, як до доброго товариша, друга, просто хорошої людини – його авторитет не постраждає.

Десята властивість – прагнення до постійного вивчення своїх студентів, постійний інтерес до їх життя.ДОДАТКИ
АНКЕТА ДЛЯ ПЕРШОКУРСНИКІВ

для виявлення рівня адаптації до умов навчання у вищому навчальному закладі

Шановні друзі!

У технікумі проводиться опитування студентів перших курсів з метою вивчення рівня адаптації до умов навчання в навчальному закладі. Просимо відверто відповісти на кілька запитань. Опитування є анонімним, тому своє прізвище вказувати не потрібно.

Заздалегідь дякуємо за допомогу!

1. Вкажіть свою групу ______________

2. Що для Вас було поштовхом для вступу до технікуму?

а) зацікавлення майбутньою професією;

б) порада друзів;

в) бажання батьків;

г) свій варіант

3. Чи не жалкуєте Ви, що стали студентом технікуму?

_______________________________________________

4. Що для Вас було найважчим на початковому етапі навчання в технікумі?

а) звикнути до нових умов життя;

б) ввійти в новий колектив;

в) ваш варіант ______________________________

5. Які відносини склалися у групі?

а) доброзичливі;

б) кожен сам по собі;

в) неприязні.

6. Чи подобається Вам староста групи?

а) так;

б) ні;


7. Кого б Ви хотіли бачити старостою своєї групи?

__________________________________________________

8. Чи завжди Ви розумієте викладача на заняттях?

а) так, завжди;

б) переважно розумію;

в) час від часу розумію;

г) як правило, не розумію матеріалу (вказати, з яких дисциплін)

9. Якої інформації Вам не вистачає?

а) про студентські права та обов’язки;

б) про студентські гуртки та факультативи;

в) про наукову роботу студентів та можливість до неї підключитися;

г) інше.

10. Скільки часу Ви витрачаєте на підготовку до занять? На які дисципліни найбільше?

__________________________________________________

11. Чи відчуваєте Ви допомогу куратора групи?

а) так;


б) ні;

в) іноді.

12. Якщо Ви проживаєте в гуртожитку (на квартирі), то чи задоволені Ви умовами проживання? Якщо ні – вказати причину.

__________________________________________________

13. Як часто Ви їздите додому. Чому? Якщо місцевий – вказати.

__________________________________________________

14. Якщо Ви харчуєтесь в їдальні технікуму, чи задоволені Ви харчуванням? Якщо ні – вказати причину.

__________________________________________________

15. Які проблеми сьогодні Вас найбільше турбують?

а) навчання;

б) гуртожиток (квартира);

в) відносини з друзями;

г) відносини з батьками;

д) свій варіант.16. Найбільше в технікумі мені подобається _____________

17. Найбільше в технікумі мені не подобається __________
Скачати 293.89 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка