Рефератів з курсу «Актуальні проблеми кримінального права України та Правові основи протидії корупції»Скачати 152.12 Kb.
Дата конвертації15.04.2016
Розмір152.12 Kb.
#10388
ТипРеферат


вимоги до рефератів і Теми рефератів

з курсу

«Актуальні проблеми кримінального права України

та Правові основи протидії корупції»

Вимоги до рефератів
1. Реферати з інших тем, крім перелічених вище, не приймаються. Корекція теми можлива за погодженням з викладачем.

2. Реферат повинен бути написаний самостійно. У разі виявлення плагіату (у т.ч. навіть незначних запозичень чужих думок без оформлення посилань на їх джерела) реферат не зараховується, інший реферат – за цим модулем – не приймається.

3. За найвищим балом оцінюється реферат, очевидно виконаний із застосуванням творчого підходу. Вітаються використання практики Європейського суду з прав людини і рішень Конституційного суду України, Верховного суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, судової практики інших судів України (відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень України), а також будь-які нестандартні рішення.

4. Оцінка прямо не залежить від обсягу реферату. Думки в рефераті можуть бути викладені як тези доповіді. Обсяг реферату має становити не менше повних 2-х і не більше 3-х сторінок (титульна сторінка не потрібна, аркуш А-4, гарнітура Times New Roman або Arial, кегль 14, інтервал 1,5).

Водночас оцінку може бути знижено за невміння студента коротко викласти власну думку.

Ілюстрації (схеми, графіки, таблиці, малюнки тощо) можуть бути розташовані в додатках.

5. Реферати підвищеної складності (в тексті вони виділені тінню) стосуються лише студентів, які протягом сесії не набирають встановлений мінімум з кожного модулю. За погодженням з викладачем реферат може бути надіслано викладачу електронною поштою.

6. В межах кожного модулю студентом може бути підготовлено не більше одного реферату. Максимально можлива оцінка за реферат – 4 бали, за реферат підвищеної складності – 10 балів.


Теми рефератів
До теми 1.

1. Якими були основні погляди щодо кримінального закону, а також злочину і покарання таких відомих кримінологів минулого, як [взяти на вибір одного з авторів]:

- Семен Десницький («Слово про причини смертних страт у справах кримінальних» (1770)).

- Джеремі Бентам «Теорія покарань і нагород» (1780), «Вступ до основ моральності й законодавства» (1789), «Деонтологія, або Наука про мораль», «Основи кримінального права», «Судження про білль щодо каторжних робіт» (до 1788).

- Володимир Спасович («Підручник кримінального права» (1863), «Права авторські та контрафакція» (1865), «Нові напрямки в науці кримінального права» (1898)).

- Карл Маркс («Смертна кара» (1853), «Населення, злочинність і пауперізм» (1859)).

- Енріко Феррі («Кримінальна соціологія» (1883), «Позитивістська школа кримінології» (1901), «Дослідження про злочинність» (1901)).

- Рафаелє Гарофало («Кримінологія» (1884)).

- Габріель Тард («Злочинець і злочин», «Порівняльна злочинність» (1886), «Філософія покарання» (1890), «Злочини натовпу» (1892)).

- Франц фон Ліст («Курс кримінального права» (1891)).

- Еміль Дюкгейм («Самовбивство» (1897), «Метод соціології» (1898)).

- Густав Ашаффенбург («Злочин і боротьба з ним. Кримінальна психологія для лікарів, юристів і соціологів» (1906)).

- Іван Фойницький («Вчення про покарання у зв’язку з тюрмознавством» (1889)).

- Михайло Чубинський («Нариси кримінальної політики» (1905)).

- Адольф Принс («Захист суспільства і перетворення кримінального права» (1910)).

- Жозеф Ван-Кан («Економічні фактори злочинності» (1915)).

- Сергій Познишев («Вчення про каральні заходи й мірі покарання», «Дитяча злочинність і заходи боротьби з нею» (1910), «Кримінальна психологія. Злочинні типи» (1926)).

2. Поясніть, чи повинно бути покарання чітко визначеним і застосовуватися без його пом’якшення та звільнення від нього? Чим це може загрожувати?

3. Що краще: коли суд чи коли тюремна адміністрація визначає міру покарання у виді позбавлення волі на певний строк?

4. Що таке «гармонізація кримінального законодавства»?

5. Які Вам відомі реформи кримінального права в Україні?

6. Якими є основні положення Концепції реформування кримінальної юстиції України в частині кримінального права?

7. Чи всі адміністративні проступки мають однакову правову природу та чи мають адміністративні проступки і злочини однакову правову природу?

8. В яких основних формах існувало кримінальне право Запорізької Січі? Чи може бути правовий звичай джерелом сучасного кримінального права?

9. Які суб’єкти визначають сучасну кримінально-правову політику в Україні та як саме?

10. Які сьогодні діють загальнодержавні програми протидії злочинності?

11. Якими є особливості закону про кримінальну відповідальність порівняно з іншими видами законів?

12. У чому полягає відмінність понять «Кримінальний кодекс України» і «закон про кримінальну відповідальність»?

13. У чому полягає відмінність структури статті закону про кримінальну відповідальність та звичайного закону.

14. Який зв’язок має закон про кримінальну відповідальність з іншими законами?

15. Чи підлягає звільненню від відбування покарання особа, яка засуджена і відбуває покарання за розголошення державної таємниці, якщо відомості, які вона розголосила, відповідно до нового наказу Служби безпеки України, перестали бути державною таємницею?

16. Чи підлягає звільненню від відбування покарання особа, яка засуджена і відбуває покарання за зберігання з метою збуту певної наркотичної речовини, якщо ця речовина вилучена із затвердженого Міністерством охорони здоров’я України Списку наркотичних речовин?

17. Чи мають певні громадяни України імунітет від кримінальної відповідальності? Хто і в яких випадках? Яким законом цей імунітет передбачено? Які є правові засоби вирішення цієї проблеми?

18. Які статті КК України з’явились у ньому внаслідок виконання Україною її міжнародних зобов’язань у 2012–2013 роках?

19. Назвіть судові прецеденти, які стали джерелом кримінального права України у 2012–2013 роках.

20. Забезпечення єдності застосування закону про кримінальну відповідальність як мета судового тлумачення. Яким чином вона досягається в Україні та в інших державах?

21. Проаналізуйте зміни, внесені до Кримінального кодексу України у 2010–2013 роках. Які з них ґрунтуються на засадах соціологічних теорій, а які – на засадах неокласичної школи кримінального права?

22. Які важливі для кримінального права рішення були прийняті на 19-й сесії Комісії ООН з попередження злочинності і кримінального правосуддя (Відень, травень 2010 року)? Про діяльність Комісії див. http://www.un.org/ru/ecosoc/about/crimeprev_commission.shtml

23. Які з рішень Європейського суду з прав людини, прийнятих стосовно України в 2012–2014 роках, мають кримінально-правове значення? Прокоментуйте їх.

24. Які з рішень Європейського суду з прав людини, прийнятих стосовно України в 2012–2014 роках, мають кримінально-правове значення? Прокоментуйте їх.

25. У чому має проявитися гармонізація кримінального законодавства України із кримінальним законодавством Європейського Союзу на сучасному етапі?
До теми 2.

1. Чим відрізняються між собою криміналізація і пеналізація, декриміналізація і депеналізація?

2. Чи може наставати юридична відповідальність за малозначне з точки зору кримінального закону діяння? Яка саме?

3. Що таке кримінальний проступок за КК Литви і КК ФРН?

4. Чи є юридична особа суб’єктом злочину? Суб’єктом кримінальної відповідальності? Суб’єктом покарання? Суб’єктом заходів кримінально-правового характеру? Суб’єктом адміністративної відповідальності?

5. Яким чином Ви здійсните відмежування кримінального правопорушення від адміністративних, дисциплінарних та інших правопорушень?

6. Як відмежувати кримінальне правопорушення від правомірної поведінки?

7. Як відмежувати кримінальне правопорушення від об’єктивно-протиправної поведінки?

8. Як відмежувати кримінально каране зловживання своїм правом від зловживання правом, яке не є кримінально караним?

9. В якому співвідношенні перебувають поняття «злочин», «кримінальне правопорушення» і «кримінально-протиправне діяння»?

10. Що означає поняття «серйозне кримінальне правопорушення» в міжнародних договорах?

11. Дайте співвідношення понять «кримінально-правова кваліфікація» та «кваліфікація кримінальних правопорушень».

12. Якими є наслідки неправильної кримінально-правової кваліфікації?

13. Яке правове значення має поняття «обмежена осудність»?

14. Чому сильне душевне хвилювання знижує здатність усвідомлювати свої дії або керувати ними? Яке це має правове значення?

15. Які сьогодні існують політичні та правові передумови реформи системи кримінальних правопорушень?

16. Назвіть стадії (етапи) кримінально-правової кваліфікації відповідно до нового КПК України.

17. «Малозначне діяння»: чи є таке поняття в кримінальних кодексах держав Західної Європи.

18. Що таке прогалини в праві? Чи існують прогалини в кримінальному праві? Які?
До теми 3.

1. Як Ви ставитесь до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо впровадження смертної кари як виду покарання), зареєстрованого у Верховній Раді України 30 січня 2013 р. за № 2128? Обґрунтуйте свою думку.

2. Проаналізуйте зміни, внесені у 2001–2015 роках до розділу Х Загальної частини КК України. Якою була їхня загальна спрямованість?

3. Проаналізуйте зміни, внесені у 2001–2015 роках до розділу XІ Загальної частини КК України. Якою була їхня загальна спрямованість?

4. Проаналізуйте зміни, внесені у 2001–2015 роках до розділу XІІ Загальної частини КК України. Якою була їхня загальна спрямованість?

5. Проаналізуйте зміни, внесені у 2001–2015 роках до розділу XІV Загальної частини КК України. Якою була їхня загальна спрямованість?

6. Проаналізуйте зміни, внесені у 2001–2015 роках до розділу XV Загальної частини КК України. Якою була їхня загальна спрямованість?


7. В яких формах реалізується кримінальна відповідальність?

8. Яким заходам кримінально-правового впливу надає перевагу сучасний КК України: заохочувальним чи примусовим? Чому?

9. Чи згодні Ви з визначенням мети покарання, як воно дано у КК України? Обґрунтуйте свою позицію.

10. Якою є система грошових штрафів у Данії?

11. Що являє собою домашній арешт як вид покарання в деяких державах Європи?

12. В яких випадках призначене покарання може бути замінене більш суворим без початку нового кримінального провадження?

13. Чи є судимість обов’язковим наслідком засудження особи за вчинення злочину?

14. Чи передбачена КК України добровільна кримінально-правова реституція? Обґрунтуйте свою відповідь.

15. Яке правове значення має відсутність вимоги (заяви) потерпілого про притягнення до кримінальної відповідальності за злочини проти життя та здоров’я особи?

16. У чому полягають особливості покарання та інших примусових заходів кримінально-правового впливу щодо представників юридичних професій? Яких саме?

17. Дайте співвідношення понять «покарання» і «санкція»? У чому їх відмінність?

18. Що таке диференціація покарання?

19. Назвіть спільні ознаки різних видів покарань.

20. Чи варто в Україні впровадити нові види покарань (ув’язнення в режимі «напівволі», домашній арешт, примусова кастрація, психохірургія та ін.).21. Чи можливе запровадження в Україні «скандинавської системи грошових штрафів»?

22. В якому співвідношенні перебувають звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з примиренням та угода про примирення у кримінальному процесі?

23. Проаналізуйте проект Закону України «Про пробацію», зареєстрований у Верховній Раді України за № 1197-1 від 18 січня 2013 р. Що має змінитися у КК України в разі прийняття цього законопроекту?

24. Проаналізуйте проекти Закону України «Про медіацію», зареєстровані у Верховній Раді України за №№ 2425а від 26 червня 2013 р. і 2425а-1 від 3 липня 2013 р. Що має змінитися у КК України в разі прийняття одного чи другого з цих законопроектів?

25. У чому відмінність примусових заходів виховного характеру від покарання і від обов’язків, які суд покладає на особу під час пробації?

26. Чим конфіскація відрізняється від спеціальної конфіскації?

27. Якими статтями КК України передбачена примусова кримінально-правова реституція?

28. У чому полягає нагляд за особами, звільненими з місць позбавлення волі?

29. Якими є особливості погашення і зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення вісімнадцятирічного віку?

30. Якими є особливості заходів кримінально-правового впливу щодо вагітних жінок і осіб, які піклуються про малолітніх дітей?

31. Якими є особливості заходів кримінально-правового впливу щодо службових осіб?

32. У чому полягають особливості примусових заходів медичного характеру стосовно неповнолітніх?

33. У чому полягають особливості примусових заходів виховного характеру стосовно дівчат?

34. Чи існують особливості покарання та інших примусових заходів кримінально-правового впливу щодо молоді віком понад 18 років? А чи існують такі особливості за законодавством Франції, Швейцарії? У чому вони полягають?
До теми 4.

1. Чи потребує зміни визначене у КК України поняття вбивства?

2. У чому полягає суспільна небезпека погрози вбивством?

3. Чи варто в Україні криміналізувати схиляння до самогубства і надання допомоги при самогубстві?

4. Чим мордування відрізняється від заподіяння тілесних ушкоджень?

5. За якими ознаками катування відрізняється від мордування?

6. Чи передбачає КК України відповідальність за необережне легке тілесне ушкодження?

7. Як потрібно кваліфікувати умисне зараження невиліковною хворобою з метою пришвидшити смерть потерпілого?

8. Яке співвідношення необережного тяжкого, середньої тяжкості тілесного ушкодження із кримінальними правопорушеннями проти безпеки виробництва?

9. Яке співвідношення вбивства через необережність із кримінальними правопорушеннями проти безпеки руху та експлуатації транспорту?

10. У чому полягає суспільна небезпечність участі у бійці?

11. Які діяння проти ненародженого (майбутнього) життя слід криміналізувати в Україні?

12. Яка діяльність є лікувальною та яка лікувальна діяльність є незаконною?

13. Коли трансплантація органів і тканин людини є законною?

14. Чи повинне бути криміналізоване в Україні клонування? Інші генетичні маніпуляції?

15. Хто є для дитини «сторонніми особами» в контексті ст. 150-1 КК України?

16. За якими ознаками слід відмежовувати групове порушення громадського порядку від масових заворушень?

17. За якими ознаками слід відмежовувати групове порушення громадського порядку від групового хуліганства?

18. За якими ознаками слід відмежовувати кримінально каране хуліганство від дрібного хуліганства, передбаченого Кодексом України про адміністративні правопорушення?

19. Що саме слід розуміти під наругою в контексті ст. 297 КК України? Чи визначено зміст поняття «наруга» в нормативно-правових актах?

20. Чим відрізняються між собою поняття «пропаганда насильства» і «пропаганда культу насильства»?

21. Визначте кримінально-правове поняття «сутенер» та його ознаки. У чому полягає суспільна небезпечність сутенерства?

22. Чи потрібно в Україні криміналізувати зайняття проституцією?

23. Зробіть критичну оцінку новітніх змін законодавства про кримінальну відповідальність за злочини проти правосуддя.

24. Умисне невиконання угоди про примирення або про визнання винуватості. У чому вади конструкції диспозицій цих статей?

25. Навколо яких питань йдуть дискусії щодо проблеми законодавчого врегулювання масових заходів? Яким чином вирішення цих проблем має вплинути на зміст статей 293–296 КК України?

26. Проаналізуйте судові вироки, винесені за статтями 293–296 КК України. Яких помилок припускались суди першої інстанції?

27. У чому полягає проблема криміналізації образи?

28. Чи є можливою відповідальність за висловлення оціночних суджень? Проаналізуйте відповідні рішення Європейського суду з прав людини.

29. Чи повинна бути встановлена кримінальна відповідальність за висловлення суб’єктивної думки в брутальній, принизливій чи непристойній формі?

30. За якими ознаками доведення до самогубства слід відмежовувати від умисного вбивства?

31. Проаналізуйте зміни, внесені у 2001–2013 роках до розділу ІІ Особливої частини КК України. Якою була їхня загальна спрямованість?

32. Проаналізуйте зміни, внесені у 2001–2013 роках до розділу ІІІ Особливої частини КК України. Якою була їхня загальна спрямованість?

33. Проаналізуйте (відповідно до Єдиного державного реєстру судових рішень України) судову практику у справах про злочини, передбачені [взяти на вибір одну статтю КК України]:

- статтею 354;

- статтею 364;

- статтею 364-1;

- статтею 365;

- статтею 365-2;

- статтею 368;

- статтею 368-2;

- статтею 368-3;

- статтею 368-4;

- статтею 369;

- статтею 369-2;

- статтею 370;

- статтею 371;

- статтею 372;

- статтею 373;

- статтею 374;

- статтею 375;

- статтею 381-1;

- статтею 389-1.

Яких помилок припускались суди першої інстанції при розгляді цих справ?

34. Проаналізуйте зміни, внесені у 2001–2013 роках до розділу XII Особливої частини КК України. Якою була їхня загальна спрямованість?

35. Проаналізуйте зміни, внесені у 2001–2013 роках до розділу XVII Особливої частини КК України. Якою була їхня загальна спрямованість?

36. Проаналізуйте зміни, внесені у 2001–2013 роках до розділу XVIII Особливої частини КК України. Якою була їхня загальна спрямованість?
До теми 5.

1. Які визначення поняття «корупція» існують в міжнародних документах та національному законодавстві України та інших держав? Які з них складаються з найбільш логічних ознак?

2. Чим відрізняється Закон «Про запобігання корупції», який діє сьогодні, від Закону «Про засади запобігання і протидії корупції», що діяв до 2015 р.? Назвіть п’ять найбільш принципових відмінностей та охарактеризуйте їх.

3. Чи є органом державної влади Поліклініка № 1 Державного управління справами? Національний академічний театр? Національний цирк України?

4. Окресліть систему спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції. Чи є вона досконалою?

5. Ознайомтесь з двома висновками громадської антикорупційної експертизи? Хто і за якою методологією її проводить?


6. Чи за всі порушення обмежень, встановлених у Законі «Про запобігання корупції», передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність?


7. Чим в контексті Закону «Про запобігання корупції» дарунок відрізняється від неправомірної вигоди?

8. Чи можуть бути сексуальні послуги предметом комерційного підкупу?

9. Відповідальність за пропозицію надати неправомірну вигоду: чи не є це криміналізацією наміру?

10. Чи існує колізія між положеннями ч. 2 ст. 368 і ч. 2 ст. 189 КК України?

11. Припиняти корупційні правопорушення – чий це обов’язок?

12. Що таке «сумісництво» і «суміщення з іншими видами діяльності»?

13. Чи має право державний службовець брати участь у спортивних змаганнях за грошовий чи інший цінний приз?

14. Які обмеження в антикорупційному законодавстві існують для близнюків?

15. Чи передбачена в законодавстві України юридична відповідальність за прийняття державного службовця на службу без проведення щодо нього спеціальної перевірки?

16. На які державні органи покладається передбачений Законом «Про засади запобігання і протидії корупції» обов’язок провести спеціальну перевірку щодо особи, яка претендує на зайняття посади, пов’язаної з виконанням функцій місцевого самоврядування?17. Знайдіть в Інтернеті чи в повідомленнях засобів масової інформації інформацію про конкретні: а) факти міжнародного співробітництва у сфері запобігання і протидії корупції; б) випадки міжнародного обміну інформацією у цій сфері; в) конкретні заходи щодо повернення в Україну коштів та іншого майна, одержаних внаслідок корупційних правопорушень.

18. Ознайомтесь з Резолюцією (97) 24 Комітету міністрів Ради Європи від 6 листопада 1997 р. «Про двадцять принципів боротьби з корупцією». Яких з цих принципів не дотримано в Україні?

19. Корислива мета і мета одержати неправомірну вигоду: чи це одне й те саме?

20. Знайдіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень України два факти засудження осіб за статтею 369-2 КК України та прокоментуйте їх. Чим відрізняється зловживання впливом від шахрайства?

21. Ознайомтесь зі статтею: Дудоров О., Тертиченко Т. Незаконне збагачення: сумнівна новела антикорупційного законодавства України // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2011. – № 3. – С. 28–34. Знайдіть в Єдиному державному реєстрі судових рішень України два факти засудження осіб за статтею 368-2 КК України та прокоментуйте їх. Чи дійсно не потрібна у КК України стаття про незаконне збагачення?

22. Якими ще законами, крім Закону «Про запобігання корупції», передбачено обов’язок уживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів? Чи є в цих законах суперечності?

23. Ознайомтесь із Пенітенціарним кодексом Естонської республіки: http://www.riigikantselei.ee/arhiiv/rto/pae/2005/pae_nr17_06–12–2005.pdf (http://estonia.news-city.info/docs/sistemsw/dok_iegdab/index.htm) або з Кримінальним кодексом Грузії // http://www.law.edu.ru/norm/norm.asp?normID=1241370&subID=100095257,100095259,100095266#text. У чому відмінність з Кримінальним кодексом України в частині відповідальності за корупційні злочини?

24. Яку діяльність слід вважати творчою? Обґрунтуйте свою позицію.

25. Що саме визнається інструкторською і суддівською практикою із спорту?

26. Що саме та в яких положеннях корпоративного законодавства розуміється під поняттями «орган управління», «наглядова рада», «рада товариства», «спостережна рада», «ревізійна комісія»?

Укладач:

проф., доктор юрид. наук Хавронюк М.І.Каталог: images -> abook file
abook file -> З навчальної роботи
abook file -> Навчально-методичний комплекс з курсу
abook file -> Рефератів з курсу «Актуальні питання Загальної частини кримінального права окремих європейських держав»
abook file -> Сіньова Людмила Миколаївна юрист І категорії кафедри трудового права та права соціального забезпечення, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Програма з дисципліни «Юридична психологія»
abook file -> Програма для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Затверджено на засіданні кафедри трудового права та права соціального забезпечення
abook file -> Голова Вченої Ради юридичного факультету д ю. н. Гриценко І. С. Київ 2013 Науково-методична та навчальна программа
abook file -> Юридичний факультет
abook file -> Бондар Ірина Вадимівна, асистент кафедри нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури, кандидат юридичних наук робоча програма
abook file -> Кафедра земельного та аграрного права

Скачати 152.12 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка