Рефератів курсу «Облік у банках» Тема Основи побудови бухгалтерського обліку в комерційних банкахСкачати 73.88 Kb.
Дата конвертації16.04.2016
Розмір73.88 Kb.
#10803
ТипРеферат

Тематика рефератів курсу «Облік у банках»

Тема 1. Основи побудови бухгалтерського обліку
в комерційних банках

1. Історичні аспекти виникненні банків та сучасної банківської системи.

2. Організація бухгалтерського обліку в установах банкін України.

3. Принципи і загальні правила ведення бухгалтерського обліку в банках України.

4. Організація обліково-операційної роботи в банках України.

5. Реформування бухгалтерського обліку в банках України.


6. Міжнародні аспекти бухгалтерського обліку та їх суть.
7. Особливості фінансового та управлінського обліку.

8. Законодавча і нормативна база організації бухгалтерського обліку в банку.

9. Об'єкти бухгалтерського обліку, класифікацію бухгалтерських рахунків і методи реєстрації банківських операцій в бухгалтерських реєстрах.

10. Реєстри аналітичного і синтетичного обліку, види балансів, які складаються банками та їх зміст.

11. Класифікація банківської документації.


Тема 2. Облік міжбанківських розрахунків


1. Суть міжбанківських розрахунків та їх форми.
2. Організація розрахункового обслуговування клієнтів у банках.

3. Класифікацію рахунків для обліку операцій з міжбанківських розрахунків.


4. Організацію та облік операцій при розрахунках через НСЕП.
5. Призначення прямих кореспондентських рахунків та види операцій, що обліковуються за цими рахунками.

6.Облік міжбанківських розрахунків з використанням кореспондентських рахунків.


Тема 3. Облік власного капіталу комерційного банку

1.Формування статутного капіталу. Реєстрація комерційного банку України.

2. Система рахунків для обліку операцій з формування статутного капіталу банку.

3. Методику обліку внесків до статутного капіталу.

4. Варіанти операцій з продажу, викупу, перепродажу акцій при формуванні статутного капіталу.

5. Облік розрахунків банку з акціонерами. Порядок обліку нарахування і сплати дивідендів.

6. Методику обліку витрат, пов'язаних з випуском, продажем, викупом та перепродажем акцій.

7. Облік загальних резервів банку.
Тема 4. Облік касових операцій
1. Організація обліку касових операцій в установах банків України.

2.Документообіг і облік за операціями кас щодо приймання готівки.


3. Документообіг і облік операцій видаткових кас.
4. Порядок організації вечірніх кас та інкасацію грошової виручки.
5. Порядок зберігання і облік цінностей та документів у грошових сховищах.
6. Методика і техніка ревізії цінностей та документів у грошових сховищах.

Тема 5. Облік безготівкових розрахункових операцій

1. Принципи побудови платіжних рахунків у балансі. Ознаки платіжних рахунків

2. Порядок відкриття і режим функціонування платіжних рахунків.

3. Порядок і облік операцій при розрахунках платіжними дорученнями.

4. Порядок і методику обліку операцій при розрахунках вимогами-дорученнями.

5. Облік операцій при розрахунках розрахунковими чеками.

6. Методика обліку операцій при розрахунках акредитивами.

7. Порядок і методика обліку операцій при розрахунках акцептованими (гарантованими) платіжними дорученнями.

8. Облік розрахунків з використанням банківської платіжної картки


Тема 6. Облік кредитних операцій

1. Види кредитних операцій і побудову синтетичних рахунків для їх обліку. Функції бухгалтерських працівників при здійсненні кредитних операцій.

2. Суть методів кредитування і форми позичкових рахунків. Перелік та призначення документів, що надаються позичальником для отримання кредиту.

3. Облік операцій щодо нарахування і справляння відсотків за кредитами.

4. Облік операцій з видачі, пролонгування та погашення кредиту.

5. Порядок списання з балансу сумнівних кредитів і сумнівних до погашення відсоткових платежів.

6. Облік операцій щодо формування і використання резерву на покриття можливих втрат за кредитами.

7. Облік операцій банків з короткострокового кредитування суб'єктів господарської діяльності.

8. Облік операцій банків із кредитування зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів господарювання.

9. Облік кредитних операцій банків, пов'язаних з вексельним обігом.

10. Облік операцій банків із кредитування юридичних і фізичних осіб в іноземній валюті.

11. Облік міжбанківських кредитів у банках України.12. Методологічні засади бухгалтерського обліку лізингових операцій. Облік операцій з фінансового лізингу

Тема 7. Облік депозитних операцій

1. Економічний зміст депозитних операцій. Класифікація депозитів. Порядок відкриття та режим функціонування депозитного рахунку.


2. Облікові депозитні операції та методику їх здійснення.
3. Зміст довірчих операцій. Порядок обліку довірчих операцій.

4. Методика нарахування відсотків за користування депозитними коштами.
Тема 8. Облік операцій з цінними паперами

1. Економічний зміст цінних паперів. Види цінних паперів


2. Облік операцій банків з акціями власної емісії.

3. Методика обліку операцій у портфельні короткострокові та довгострокові вкладення з цінних паперів.


4. Методика обліку вкладень банку в боргові цінні папери.
5. Методика обліку операцій з облігаціями власної емісії.
6. Методика обліку векселів власної емісії.
7. Облік операцій банків з державними та приватизаційними цінними паперами.

8. Облік операцій із цінними паперами власного боргу, емітованими банком.Тема 9. Облік валютних операцій1. Основні валютні операції, які потребують ліцензування. Правила відкриття поточних рахунків у іноземній валюті.

2. Організація обліку операцій банків з готівкою іноземною валютою.


3. Банківські операції, які можуть здійснюватись за поточними валютними рахунками клієнтів. Сутність неторгових операцій.
4. Бухгалтерські записи з обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти та дорожніх чеків, видачі готівки за міжнародними платіжними картками та проведення конверсійних операцій в обмінних пунктах банку.
5. Сутність експортно-імпортних операцій клієнтів. Облік курсових різниць за операціями банків з іноземною валютою.
6. Облік операцій при використанні банківського переказу.
7. Облік операцій при акредитивній формі розрахунків.
8. Облік операцій при документарному інкасо.
9. Порядок торгівлі іноземною валютою.
10. Особливості оформлення форвардних та ф'ючерсних контрактів. Облік форвардних та ф'ючерсних операцій банків України.
11. Облік операцій з купівлі-продажу іноземної валюти на міжбанківській валютній біржі.

Тема 10. Облік основних засобів, нематеріальних
та товарно-матеріальних активів

1. Економічний зміст основних засобів, нематеріальних активів, малоцінних предметів та господарських матеріалів щодо передачі їх вартості та затрати банків.


2. Методика обліку надходження, вибуття, передачі в оренду та під заставу основних засобів і нематеріальних активів.
3. Порядок відображення в обліку малоцінних предметів та господарських матеріалів.
4. Порядок відображення в обліку результатів індексації та інвентаризації всіх видів матеріальних цінностей та нематеріальних активів.
5. Методику відображення всіх видів матеріальних цінностей та нематеріальних активів у звітності.

Тема 11. Облік доходів та витрат комерційних банків


1. Види доходів та витрат. Принципи класифікації рахунків для обліку доходів і витрат банків. Правила обліку доходів і витрат.
2. Методику обліку доходів і витрат банку.
3. Облік операційних витрат банку.

4. Облік доходів банку.

5. Облік фінансових результатів діяльності банку.

6. Облік операцій банку з розподілу чистого прибутку банку .

7. Облік операцій з формування і використання резервних фондів банку.

8. Облік доходів і видатків банків за операціями з цінними паперами.

9. Облік витрат банку на утримання апарату управління.
Тема 12. Облік операцій з похідними фінансовими інструментами


  1. Сутність, види, завдання та принципи операцій з похідними фінансовими інструментами

  2. Облік форвардних та ф’ючерсних контрактів

  3. Облік опціонів, своп-контрактів

Тема 13. Фінансова звітність комерційних банків

1. Види звітності комерційних банків та їх осолбливості  1. Поняття фінансової звітності банку та її формування

  2. Консолідована фінансова звітність та її формування

  3. Поняття статистичної звітності та її формування

  4. Поняття податкової звітності та її формування

Вимоги до реферату
Реферат виконується на стандартних аркушах паперу форма ту А4. Робота може бути написана від руки або набрана 11,1 комп'ютері. Обсяг реферату — 10—12 сторінок, пронумерованих наскрізно. Текст розміщується на одному боці аркуша з полями ліворуч, знизу і зверху — 20 мм, праворуч — 10 мм. Розмір шрифту — 14, інтервал — 1,5.

На титульному аркуші потрібно навести назву університету, спеціальність, дисципліну, тему, курс, своє прізвище та ініціали.

План реферату складається зі вступу, розділів, основної частини, висновків, списку використаної літератури. У тексті кожний пункт плану необхідно виділити.

Реферат не може бути написаний з використанням лише одного літературного джерела.

Реферат студент підписує і проставляє дату виконання.

З відома керівника курсу студент може виконати реферат на тему, не включену в запропонований перелік.Списані роботи і такі, що не відповідають зазначеним вимогам, не зараховуються. У цьому разі студент мусить написати новий реферат з урахуванням усіх зауважень.

Скачати 73.88 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка