Реферат на тему: „ Права студентів" ( на конкурс „Мої права") Виконав учень 11-а класуСкачати 108.98 Kb.
Дата конвертації11.04.2016
Розмір108.98 Kb.
#1054
ТипРеферат
Навчально-виховний комплекс

Загальноосвітня школа I-III cтупенів №1– гімназія” м.Копичинці Гусятинського р-ну, Тернопільської обл.


Реферат на тему:

Права студентів”

( на конкурс „Мої права”)Виконав учень 11-А класу

Схаб Дмитро Ярославович
2007 рік

Ми закінчуємо школу, і для кожного з нас настає момент самостійно приймати важливі життєві рішення. Я на цей час із нетерпінням очікую, але і побоююсь. Очікую тому, що незабаром у мене розпочнеться нове життя, сповнене нових знайомств і нових відкриттів. Побоююсь, саме через те, що доведеться приймати важливі рішення.

Протягом шкільного життя мене вчили, що я повинен знати закони, за якими побудована держава, знати свої права й свої обов`язки. Адже я прагну жити у державі, де справді торжествують Справедливість, Закон, Право. Недарма відомий старогрецький філософ Арістотель зазначав: „ Держава створюється не заради того лише, щоб жити, але й переважно для того, щоб жити щасливо”.

Безперечно, саме по собі дотримання правових норм автоматично не забезпечить успіху і процвітання, щастя і добробуту. Проте воно створює необхідні передумови для спільного поступу в таке суспільство, живучи в якому, я буду впевнений, що мої права охоронятимуться надійно, що елементарні людські потреби будуть задоволені, і моє життя залежатиме головним чином від мене самого, а не від чиєїсь волі чи примхи.

Одним із документів, спрямованих передусім на захист і реалізацію Правового статуту людини, її прав і свобод є Конституція України.

На уроках правознавства, виховних годинах ми особливу увагу приділяли розділові Основного закону про права і свободи, обов’язки людини і громадянина. Бо саме знання і виконання відповідних норм Конституції безпосередньо сприяють формуванню повноправного, свідомого Громадянина. Саме такими ми мріємо стати.

Конституція України в 2 розділі проголошує цілий ряд прав та свобод людини і громадянина в Україні, що є важливим кроком для побудови суверенної незалежної демократичної та соціальної держави. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані (ст.22). Усі громадяни є рівними перед законом, мають право на життя, свободу та особисту недоторканість, недоторканість житла, таємницю листування , свободу думки і слова, а також право на свободу об`єднання у політичні партії та громадські організації, що є добровільними формуваннями, які створені на основі єдності інтересів для реалізації своїх прав і свобод. Кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності (ст.41). Громадяни України мають право брати участь в управлінні державними справами, а також займатись підприємницькою діяльністю, яка не заборонена законом.(ст.38, 42). Кожен має право на працю і на відпочинок (ст. 43, 44), на охорону здоров`я, медичну допомогу і медичне страхування. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах(ст.53)

Дійсно, Конституція України приділяє особливу увагу питанню Конституційного регулювання прав, свобод та обов’язків людини і громадянина. Я вважаю, що це закономірно, адже права і свободи людини й громадянина в наш час є загальною найвищою суспільною цінністю.

Нині визнання та практичне здійснення прав і свобод людини й громадянина стало основним критерієм міри демократичності держави. Дедалі ефективніше включаються в процес захисту прав людини різноманітні міжнародні організації.

Спробуємо розібратися, що таке право.

Теорія права й правова практика розрізняють поняття „ права людини” і

„ права громадянина”. Права людини – це права, які пов’язані з самою істотою людини, її існуванням та розвитком. Людина як суб’єкт прав і свобод у цьому разі виступає переважно як фізична особа.

Всі права, якими я можу скористатися, зазначено в Конституції України та у Конвенції про права дитини, схваленою Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 року.

За цими документами я маю право на життя, право на свободу й недоторканість, право на невтручання в особисте життя, право на свободу думки й слова, право на свободу світогляду й віросповідання, право на освіту.

Для поступального розвитку людства потрібно передавати досвід старших, забезпечувати освіту наступних поколінь. З цією метою Конституція України ( стаття 53) проголосила право кожного на освіту. Це право не лише проголошено, а й забезпечується діяльністю нашої держави.

Конституція передбачає обов’язковість загальної середньої освіти, існування розвиненої системи навчальних закладів різного рівня.

Кожна людина – неповторна, здібності й нахили кожної дитини суто індивідуальні. Тому в нашій країні створено багато шкіл і класів із поглибленим вивченням предметів – математики чи іноземної мови, правознавства чи хімії. Кожний учень, враховуючи свої бажання й здібності, має право обрати напрямок навчання. Саме цим правом я й скористався, тому зараз навчаюся в класі з поглибленим вивченням англійської мови.

Держава зобов’язана забезпечити доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої та професійно – технічної освіти.

Після закінчення школи я мрію скористатися правом на безоплатне здобуття вищої освіти на конкурсній основі.

Я вважаю, що право на освіту є одним із головних прав людини у будь – якому суспільстві, а сама освіта – показником інтелектуального та морального прогресу суспільства, основою його розвитку.

Користуючись правами, я мушу пам’ятати і про свої обов’язки. Держава виділяє кошти на моє навчання, на мене ж покладається обов’язок систематично й глибоко оволодівати знаннями, навичками. Отже, робота на уроці, ретельне виконання домашніх завдань – це не лише вимога вчителів, а й мій обов’язок перед державою.

Я розумію, що зобов’язаний виконувати вимоги Статуту свого навчального закладу, дотримуватися вимог законодавства, моральних та етичних норм.

Дійсно, ті чи інші обов’язки покладаються на людину не з примхи держави чи суспільства. Це робиться тому, що без усвідомленої наявності обов’язків людина юридично й фактично не може користуватися своїми правами й свободами.

Я гадаю, що не зовсім випадково у свідомості людей право з давніх – давен було синонімом справедливості, правди, праведності. Часом воно зближалося із такими поняттями як законність, упорядкованість соціального життя, іноді ж – наближалося до прав людини. Без нього не мислилося б суспільне життя.

Зазвичай всі ми згадуємо про свої права лише тоді, коли нас ображають, коли треба комусь пожалітися на те, що відбувається з нами, попросити захисту. А час сьогодні складний. Людина, яка живе в ХХІ столітті, повинна багато знати, щоб перетворити це століття на століття Розуму та Знань.
Тому освіта стає все більш необхідною для молоді. Але існує багато проблем, пов’язаних з цим. Мета цієї роботи – допомогти тим, хто прагне отримати справжню освіту і має надію, бажання, терпіння й сили здобути її.
Ще у Загальній декларації прав людини 1948 року передбачено, що вища освіта повинна бути доступною для всіх відповідно до здібностей кожного. Юридичні зобов’язання держав-членів ООН щодо втілення в життя цих положень Декларації викладені в Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права.
Держава допомагає кожній молодій людині після закінчення школи здійснити право на здобуття подальшої освіти в будь-яких навчальних закладах: від професійно-технічних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації до найпрестижніших університетів.

Враховуючи надзвичайну важливість освіти для майбутнього країни, Основний Закон нашої держави – Конституція – встановлює доступність і безоплатність професійно-технічної та вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, тобто в тих, які належать державі або вашому місту чи селищу. У назвах таких навчальних закладів зазвичай присутні слова „національний” або „державний” (якщо йдеться про університет). До того ж має підтримуватися розвиток професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання, надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Пам’ятаймо, що шлях до зірок завжди лежить через терни. У випадку, якщо ви прагнете не лише отримати професію, а й отримати Освіту з великої літери, вам не обійтися без навчання в університеті або інституті. На жаль, положення статті про право на освіту, у яких йдеться про право на одержання вищої освіти, є одними з найменш чітко встановлених у Конституції прав, оскільки в ній чітко не зазначено, що при вступі до вищого навчального закладу не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Тобто фактично в Конституції не задекларовано право на вільний доступ до вищої освіти.
Важливо пам’ятати, що ви вільні у виборі форми здобуття вищої освіти, вищого навчального закладу, напряму підготовки і спеціальності.
Учорашній школяр здав випускні іспити, і відтепер його статус змінюється. Від сьогодні він вже, швидше за все, абітурієнт. Що треба знати абітурієнту? Передусім слід підкреслити наступне: вищий навчальний заклад має право оголошувати прийом вступників тільки за наявності таких документів: ліцензії та акредитації на здійснення освітньої діяльності за відповідними напрямами підготовки і спеціальностями.

Права молодих громадян у галузі освіти забезпечують умови конкурсу, на основі якого здійснюється прийом осіб на навчання відповідно до їх здібностей, незалежно від форми власності навчального закладу та джерел його фінансування. Таке положення закріплено в чинному законодавстві України, і ніхто не має права порушувати його. Отже, ваша перепустка на навчання – ваші знання. Якщо ви впевнені, що відповідь ваша була неправильно оцінена, ви маєте право подати на апеляцію і вимагати перегляду (перездачі) іспиту.

Оскільки наша держава є соціальною, то для окремих категорій осіб встановлені пільги. Поза конкурсом при одержанні вступних позитивних оцінок зараховуються:


  1. діти-сироти та діти, які залишилися без піклування батьків;

  2. інваліди І та ІІ груп, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю (на сьогодні в системі вищої освіти України навчається 7,0 тис. осіб з фізичними вадами та 5,3 тис. студентів-сиріт);

  3. особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  4. діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями;

  5. діти військовослужбовців Збройних Сил України, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків.

Сподіваємося, вам корисно буде дізнатися про таке: навчально-виховний процес у закладах освіти є вільним від втручання політичних партій, громадських, релігійних організацій. Залучення учнів, студентів до участі в політичних акціях і релігійних заходах під час навчально-виховного процесу не допускається. Належність особи до будь-якої політичної партії, громадської або релігійної організації, що діють відповідно до Конституції України, не є перешкодою для участі такої особи в навчально-виховному процесі. Але студенти та працівники освіти можуть створювати у закладах освіти первинні осередки об'єднань громадян, членами яких вони є.
Заклади освіти в Україні незалежно від форм власності відокремлені від церкви (релігійних організацій), мають світський характер, крім закладів освіти, заснованих релігійними організаціями. Це означає, що у вищих навчальних закладах не допускається, наприклад, здійснення релігійної пропаганди або продаж релігійної літератури. Звичайно, вищесказане не стосується релігійних навчальних закладів.
Одне з найвищих досягнень студентського життя, яке в нашій країні з’явилося нещодавно – студентське самоврядування. На жаль, у чинному законодавстві закріплено, що рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Звичайно, навчаючись у вищому навчальному закладі, ви маєте широке коло прав, серед яких права на:


1. вибір форми навчання;
2. безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту (тривалість тижневого аудиторного навантаження студента для освітньо-кваліфікаційних рівнів молодшого спеціаліста, бакалавра не повинна перевищувати 30 годин, спеціаліста, магістра - в межах 18-24 години. За умови створення належного навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів, запровадження новітніх інформаційних технологій навчання тривалість тижневого аудиторного навантаження може зменшуватися. Стосовно організації харчування – відповідальність за харчування у державних закладах освіти покладаються, як правило, на міністерства і відомства України, яким підпорядковані заклади освіти, на керівників закладів освіти. Харчування у закладах освіти інших форм власності організовують засновник і керівник закладу. Контроль та державний нагляд за якістю харчування покладається на органи охорони здоров'я);
3. трудову діяльність у позанавчальний час (це особливо важливо в теперішніх економічних умовах);
4. користування навчальною, науковою, виробничою, культурною, спортивною, побутовою, оздоровчою базою вищого навчального закладу;
5. участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікацій;
6. надання пропозицій щодо умов і розмірів плати за навчання;
7. участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, призначення стипендій, організації дозвілля, побуту, оздоровлення;
8. участь у об'єднаннях громадян;
9. участь у формуванні індивідуального навчального плану;
10. моральне та (або) матеріальне заохочення за успіхи у навчанні та активну участь у науково-дослідній роботі;
11. захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
12. безкоштовне користування у вищих навчальних закладах бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, медичних та інших підрозділів вищого навчального закладу;
13. канікулярну відпустку тривалістю не менше ніж вісім календарних тижнів;

14. обрання навчальних дисциплін за спеціальністю в межах, передбачених освітньо-професійною програмою підготовки та робочим навчальним планом;


15. право на пільговий проїзд у транспорті, а також на забезпечення гуртожитком ви маєте, якщо ви навчаєтеся за денною (очною) формою навчання.
Якщо ви до того ж ставитеся як до осіб, які успішно навчаються у вищих навчальних закладах, що належать державі або вашому місту чи селищу на денній формі навчання, за кошти державного або місцевого бюджету, то маєте право на забезпечення стипендіями у розмірі не менше ніж два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян.

Минулого року за порушення правил прийому, порядку організації навчально-виробничого процесу, законодавства щодо забезпечення прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, фінансово-господарської діяльності оголошено догани 17 керівникам професійно-технічних навчальних закладів.


Тому необхідно вжити невідкладних заходів щодо усунення порушень та недоліків, винних в їх допущенні притягнути до дисциплінарної відповідальності згідно з чинним законодавством; забезпечити відкритість і прозорість проведення вступних випробувань під час прийому на навчання, ширше запроваджувати новітні форми вступних випробувань.

За перешкоджання законним правам молодої людини, що пов’язані зі здобуттям нею освіти, в законодавстві України встановлена відповідальність. Зокрема, шкода, заподіяна вищим навчальним закладом учасникам навчально-виховного процесу (тобто студентам), відшкодовується відповідно до законодавства. А невиконання вищим навчальним закладом головних завдань діяльності, вимог стандартів вищої освіти є підставою для позбавлення його ліцензії. До того ж за певні порушення в сфері надання освітніх послуг передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність. Для того, щоб поновити свої порушені права, вам необхідно звернутися до суду, адже звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина (а право на освіту є одним з таких прав) гарантується.


Ми з вами живемо в такий час, коли надзвичайної ваги надається важливості освіти та співробітництва у сфері освіти. Освіта сприяє розвитку та посиленню стабільності, демократії в суспільстві.

ВИКОРИСТАНІ ДЖЕРЕЛА

1. Юридичний словник – довідник. – К.,1996.

2. Юридична енциклопедія. – К., 2002.

3. Бармак М., Бармак О. Основи правознавства. Для студента та абітурієнта. -Тернопіль, 1999.

4. Лукашева Е.А. Права человека. – М.: Издательство НОРМА, 2000. – 573 с

5. Права людини: Підручник для 10-11 класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв та гімназій / Андрусяк Т., Буроменський М., Євінтов В. та ін. – К.: Право, 1997. – 226с.6. http://www.hri.ru/catalog/
Каталог: docs
docs -> Економічний факультет
docs -> Програма фахового випробування для вступників на навчання для здобуття ступеню
docs -> Київський національний університет імені Тараса Шевченка
docs -> Міністерство освіти і науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
docs -> Методичні вказівки до вивчення курсів 2954 «Основи психології»
docs -> Соціально-психологічний клімат у педагогічному колективі Соціально-психологічний клімат
docs -> Державний вищий навчальний заклад

Скачати 108.98 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка