Рецензенти: В. В. Речицький, кандидат юридичних наук, доцент В. О. Ріяка, кандидат юридичних наук, доцент Відповідальний редактор Ю. М. Тодика, академік апн україни, доктор юридичних наук, професорСторінка35/35
Дата конвертації27.04.2016
Розмір6.19 Mb.
#22706
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Глава І. Основні права і свободи людини та громадянина,

їх правове регулювання.........4

§ 1. Поняття прав людини та громадянина.... 4

§ 2. Поняття права і свободи, їх відмінність. 6

§ 3. Право нації на самовизначення і права людини.8

§ 4. Юридична природа конституційних прав, свобод та обов'язків......... 11

§ 5. Засоби конституційного закріплення основних прав, свобод та

обов'язків громадян.... 12

§ 6. Індивідуальні права, свободи та обов'язки....... 14

§ 7. Колективні права і свободи......... 15

§ 8. Конституційні принципи правового статусу громадян України.......... 16

§ 9. Рівність прав, свобод і обов'язків як конституційний принцип..........21

§ 10. Обмеження прав і свобод, підстави обмеження .........24

§11. Демократичний політичний режим, як основа здійснення прав

і свобод людини та громадянина.......26

§ 12. Значення принципу розподілу влади для забезпечення прав

і свобод громадян........28

§ 13. Значення принципу політичного плюралізму для забезпечення

прав і свобод особи, його конституційне закріплення........29

§ 14. Фундаментальні права: поняття й характеристика, відмінність

від нефундаментальних прав людини...........31

§15. Природні та невід'ємні права людини і громадянина.33

§ 16. Права людини першого, другого та третього поколінь.

Підстави їх виникнення..........35

§ 17. Статус прав людини в міжнародному та внутрішньому праві..........36

§ 18. Поняття правового статусу громадян та його елементи........39

§ 19. Види правового статусу особи і основні риси41

§ 20. Права і свободи людини та громадянина в умовах

надзвичайного стану.........

§ 21. Гарантії прав і свобод людини та громадянина в умовах надзвичайного стану.\.......

435

43

45§ 22. Законодавство України про права і свободи людини

та громадянина, його загальна характеристика.......47

§ 23. Характеристика Загальної декларації прав людини від 10 грудня 1948 року, її значення для конституційного

регулювання основних прав і свобод громадян України....50

§ 24. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

1966 року, його загальна характеристика і роль для конституційного

регулювання прав громадян в Україні..........53

§25. Тенденції розвитку в Україні конституційних прав і свобод

громадян України........55

§26. Конституційні права і свободи громадян України, їх класифікація,

підстави класифікації.57

Глава 2. Громадянські (особисті) і політичні права

і свободи людини та громадянина.59

§ 1. Громадянські (особисті) права громадян України, їх загальна

характеристика59

§ 2. Право кожного на громадянство: поняття і його значення

для забезпечення прав і свобод людини та громадянина....63

§ 3. Право громадян на недоторканість особи.........66

§ 4. Право людини на життя ..67

§ 5. Політичні права і свободи громадян України, їх загальна

характеристика68

§ 6. Право людини та громадянина на свободу (свобода особи

та публічні свободи), його конституційне закріплення.......70

§ 7. Право громадян України на участь у зборах, мітингах,

вуличних походах та демонстраціях .72

§ 8. Право людини на свободу слова і друку74

§ 9. Конституційно-правове регулювання виборчих прав

громадян України........76

§ 10. Право громадян обирати й бути обраними до місцевих рад.79

§11. Право громадян України на участь у Всеукраїнських

та місцевих референдумах: гарантії і механізм реалізації..80

§ 12. Гарантії забезпечення прав громадян України на об'єднання

в політичні партії, асоціації, громадські організації...........81

§ 13. Право громадян на судовий захист від посягань на честь

і гідність, життя і здоров'я, на особисту свободу....84

§ 14. Право на віросповідання як невід'ємне право кожної

людини та громадянина..........85

§ 15. Право громадян України на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб .........87

436

§ 16. Право громадян на участь в управлінні державними і громадським справами, в обговоренні й прийнятті законів та рішеньзагальнодержавного й місцевого значення ..

§ 17. Значення забезпечення основних політичних прав громадян

для розвитку демократії в Україні....

Глава 3. Соціально-економічні права громадян, права в галузі

екології й культури..

§ 1. Соціальні права громадян України, їхня загальна характеристика.....91

§ 2. Право громадян на достатній життєвий рівень96

§ 3. Економічні права громадян України, їх види, загальна

характеристика98

§ 4. Права громадян України у сфері культури та їх реалізація... 101

§ 5. Права громадян України в галузі екології, їх реалізація........ 105

§ 6. Право громадян на житло та форми його реалізації.........

§ 7. Право людини і громадянина на освіту......

§ 8. Значення конституційного регулювання основних прав і свобод громадян України у сфері культури для розвитку національної культури, духовності народу, побудови правової держави

і громадянського суспільства.....

Глава 4. Основні гарантії і механізм захисту основних прав

і свобод громадян України......

§ 1. Поняття гарантій захисту прав і свобод людини та громадянина..... 113

§ 2. Юридичні гарантії захисту прав і свобод людини та громадянина ..114

------'-----і."...; ^^мті.тії тауїлот^/ ППЯТІ

.......116

89

91108 109

111


113

§ 3. Політичні, економічні, організаційні гарантії захисту прав

і свобод людини та громадянина

захисту прав і свобод людини та громадянина......... 117

119

121


122

§ 4. Судові гарантії

§ 5. Несудові (адміністративні) гарантії захисту прав

і свобод людини та громадянина.......

§ 6. Роль Верховної Ради України в державному механізмі

захисту конституційних прав і свобод громадян.....

§ 7. Президент України як гарант забезпечення в Україні

конституційних прав і свобод людини та громадянина......

§ 8. Роль Уповноваженого Верховної Ради України з прав

людини в забезпеченні прав і свобод громадян України... 123

§ 9. Роль Конституційного суду України та судів загальної юрисдикції у державному механізмі забезпечення основних прав

і свобод громадян

§ 10. Міжнародно-правові механізми захисту прав і свобод людини та громадянина, їх взаємозв'язок із внутрішньодержавними механізмами прав і свобод особи.........

437


125

126


§11. Юридична відповідальність за порушення прав людини

та громадянина.......... 127

Глава 5. Основні обов'язки громадян..... 128

§ 1. Поняття основних обов'язків громадян.......... 128

§ 2. Взаємозв'язок між основними правами і свободами громадян

України та їх обов'язками.... 129

§ 3. Види основних обов'язків та їх конституційне закріплення. 130

§ 4. Гарантії виконання основних обов'язків громадянами України....... 134

Глава 6. Правовий статус національних меншин в Україні.. 135

§ 1. Національні меншини в Україні та їхній правовий статус.... 135

§ 2. Загальна характеристика Декларації прав національностей

України та Закону «Про національні меншини в Україні» ........... 136

Глава 7. Правове становище іноземців і біженців в Україні.. 138

§ 1. Правове становище іноземних громадян в Україні.... 138

§ 2. Правовий статус біженців в Україні..... 141

§ 3. Особливості правового статусу біженців, іноземних громадян

та осіб без громадянства в Україні за чинним законодавством....143

§ 4. Право притулку.. 145

§ 5. Правові підстави видворення іноземних громадян та осіб без

громадянства з України........ 147

Висновок.......149

Список використаних джерел...... 150

НОРМАТИВНІ АКТИ
Навчальне видання

Кушніренко Олександр Георгійович Слінько Тетяна Миколаївна

ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ ТА ГРОМАДЯНИНА Навчальний посібник

Художній редактор В.В. Кулик

Технічний редактор М. В. Десятникова

Коректори С.А. Пашинська. Ю.В. Кудленок

Підпиеано до друку 23.01.2001. Формат 60x90 >/,6. Пашр офсстнии^арттура Тайме.

Друк офсетний. Ум. друк. арк. 27,5. Ум. фарбовідб. 27,63. Обл. вид. арк. 27,1. Тираж 2000 прим. Вид. № 051. Зам. №093/04.

Видавництво «Факт»

Україна 61057, м. Харків, вул. Донсць-Захаржсвського, 4а/4б.

Тел./факс: (0572)128-124, 127-712.

Свідоцтво про дсржрсєстрашю:

серія ДК №314 від 23.01.2001 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «Лшгвоцснтр»Україна 61057 м. Харків, вул. Донсць-Захаржсвського, 4а/4б.

Тел./факс: (0572)128-124, 127-712.
Каталог: pravo
pravo -> Пояснювальна записка Необхідність запровадження курсу «Етикет та етика»
pravo -> Обґрунтування навчальної дисципліни «релігієзнавство»
pravo -> Формування громадянської компетентності старшокласників засобами різних предметів
pravo -> Обґрунтування навчальної дисципліни «філософі я»
pravo -> Концепція громадянської освіти в середній школі України
pravo -> -
pravo -> Людина, особистість, громадянин мета
pravo -> Правові засади інтелектуальної власності в україні
pravo -> Зі зниженою працездатністю


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка