Рецензенти: В. В. Речицький, кандидат юридичних наук, доцент В. О. Ріяка, кандидат юридичних наук, доцент Відповідальний редактор Ю. М. Тодика, академік апн україни, доктор юридичних наук, професорСторінка14/35
Дата конвертації27.04.2016
Розмір6.19 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35

Дитина, батько чи мати якої на момент її народження перебували у громадянстві України, а другий був особою без громадянства чи був невідомим, є громадянином України незалежно від місця її народження.

У разі встановлення батьківства дитини, мати якої є особою без громадянства, а батьком визнається громадянин України, дитина, яка не досягла 16 років, стає громадянином України незалежно від місця її народження.

Стаття 14. Набуття громадянства України дітьми осіб без громадянства

Дитина, яка народилася на території України від осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, є громадянином України.

Стаття 15. Громадянство дітей, батьки яких невідомі

Дитина, яка перебуває на території України, обоє з батьків якої невідомі, Є громадянином України.

Стаття 16. Прийняття до громадянства України

Іноземці та особи без громадянства можуть бути за їх клопотаннями Прийняті до громадянства України.

207

Умовами прийняття до громадянства України є:1) визнання і виконання Конституції України та законів України;

2) неперебування в іноземному громадянстві;

3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.

Це правило не поширюється на осіб, які виявили бажання стати громадянами України, за умови, якщо вони народилися чи довели, що хоча б один із їх батьків, дід чи баба народилися на її території;

4) володіння українською мовою в обсязі, достатньому для спілкування;

5) наявність законних джерел існування.

Положення абзацу першого пункту 3, пунктів 4, 5 частини другої цієї статті можуть не враховуватися у виняткових випадках за рішенням Президента України щодо осіб, які мають визначні заслуги перед Україною або якщо їх прийняття до громадянства України становить державний інтерес для України.

Після закінчення дії пункту 3 статті 2 цього Закону громадянство України набувається особами, на яких він поширюється, в порядку, встановленому статтею 16, без урахування положень абзацу першого пункту 3 та пункту 4 частини другої цієї статті.

Положення абзацу першого пункту 3 та пункту 4 частини другої цієї статті не поширюються на осіб, які перебувають у шлюбі з громадянами України.

До громадянства України не приймаються особи, які:

1) вчинили злочини проти людства чи здійснювали геноцид чи вчинили злочини проти держави або тяжкі злочини проти особи;

2) засуджені до позбавлення волі до зняття судимості;

3) перебувають під слідством або уникають покарання чи вчинили злочин на території іншої держави;

4) перебувають на військовій службі, в службі безпеки, в правоохоронних | органах, органах юстиції або органах державної влади іноземної держави.

Стаття 17. Поновлення у громадянстві України

Особу, яка раніше перебувала у громадянстві України, може бути поновлено за її клопотанням у громадянстві України через процедуру прийняття без урахування положень абзацу першого пункту 3 частини другої статті 16 цього Закону.

Розділ III ПРИПИНЕННЯ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Стаття 18. Підстави припинення громадянства України

Громадянство України припиняється:

1) внаслідок виходу з громадянства України;

2) внаслідок втрати громадянства України;

3) за підставами, передбаченими міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

208

Стаття 19. Вихід з громадянства УкраїниВихід з громадянства України здійснюється за клопотанням особи.

У виході з громадянства України може бути відмовлено, якщо особа, яка порушила клопотання про вихід, має невиконані зобов'язання перед державою або майнові зобов'язання, з якими пов'язані інтереси юридичних чи фізичних осіб на території України, або якщо вихід з громадянства призведе до статусу особи без громадянства.

Стаття 20. Втрата громадянства України

Громадянство України втрачається:

1) якщо громадянин України добровільно набув громадянства іншої держави;

2) внаслідок вступу особи на військову службу, в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади іноземної держави без згоди на те державних органів України та за поданням відповідних державних органів України;

3) якщо громадянство України набуто внаслідок подання завідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;

4) якщо особа, яка перебуває за межами України, не стала без поважних причин на консульський облік протягом семи років. Поважними причинами вважаються: відсутність дипломатичних представництв або консульських установ України в країні постійного проживання, тривала хвороба, воєнні дії та інші ситуації надзвичайного характеру.

За громадянином України не визнається належність до іноземного громадянства до прийняття рішення про втрату громадянства України.

Розділ IV

ГРОМАДЯНСТВО ДІТЕЙ У РАЗІ ЗМІНИ ГРОМАДЯНСТВА БАТЬКІВ І В РАЗІ УСИНОВЛЕННЯ

Стаття 21. Зміна громадянства дітей у разі зміни громадянства батьків

У разі зміни громадянства батьків, внаслідок якої обоє стають громадянами України або обоє виходять з громадянства України, змінюється відповідно громадянство їх дітей, які не досягай 16 років.

Якщо відомий один із батьків дитини, то в разі зміни громадянства цієї особи відповідно змінюється громадянство дитини, яка не досягла 16 років.

Стаття 22. Збереження громадянства України дитиною, над якою встановлено опіку або піклування

Якщо обоє батьків або один з батьків дитини, яка проживає на території України, виходять з громадянства України і при цьому не беруть участі у вихованні дитини, над якою встановлено опіку або піклування громадян України, дитина за клопотанням батьків, опікуна або піклувальника зберігає громадянство України.

209

Стаття 23. Набуття дитиною громадянства України в разі набуття громадянства України одним з батьківЯкщо громадянином України стає один з батьків, а другий залишається іноземцем, дитина може набути громадянства України за клопотанням про це того з батьків, який набуває громадянства України, та за згодою другого з батьків.

Якщо громадянином України стає один з батьків, а другий залишається особою без громадянства, дитина, яка проживає на території України, стає громадянином України.

Якщо громадянином України стає один з батьків, а другий залишається особою без громадянства, дитина, яка проживає поза межами України, може набути громадянства України за клопотанням про це того з батьків, який набуває громадянства України.

Стаття 24. Збереження дитиною громадянства України в разі виходу одного з батьків з громадянства України

Якщо з громадянства України виходить один з батьків, а другий залишається громадянином України, дитина зберігає громадянство України. За клопотанням того з батьків, який виходить з громадянства України, та за письмовою згодою другого з батьків, який зберігає громадянство України, і з додержанням вимог статті 27 цього Закону дитині може бути дозволено змінити громадянство.

Стаття 25. Набуття дитиною громадянства України в разі усинов- ] лення, встановлення над нею опіки або піклування •

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновлю- ;; ють громадяни України чи над якою встановлено опіку або піклування громадян України, стає громадянином України.

Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновлює | подружжя чи над якою встановлено опіку, піклування подружжя, один з яко- і го є громадянином України, а другий — особою без громадянства, стає гро- | мадянином України.

Дитина, яка є особою без громадянства і яку усиновлює подружжя чи над якою встановлено опіку, піклування подружжя, один з якого є громадянином України, стає громадянином України.

Дитина, яка є іноземцем і яку усиновлює подружжя чи над якою встановлено опіку, піклування подружжя, один з якого є громадянином України, а другий — іноземцем, стає громадянином України за згодою усиновителів, опікунів, піклувальників.

Стаття 26. Збереження дітьми громадянства України в разі усиновлення

За дитиною, яка є громадянином України та усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий — іноземцем, зберігається громадянство України. За клопотанням усиновителів такій дитині може бути дозволено змінити громадянство.

210

За дитиною, яка є громадянином України та усиновлена особами без громадянства або подружжям, один з якого є громадянином України, а другий — особою без громадянства, зберігається громадянство України.За дітьми, усиновленими іноземцями, зберігається громадянство України. У разі набуття громадянства іншої держави по досягненню 18-річного віку вони мають визначитися щодо громадянства України.

Стаття 27. Необхідність згоди дітей при зміні їх громадянства

Зміна громадянства дітей віком від 16 до 18 років у разі зміни громадянства їх батьків, а також у разі усиновлення може відбуватися тільки за згодою дітей у порядку, передбаченому статтею 34 цього Закону.

Розділ V


ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА У КРАЇН Й ТА ДЕРЖАВНИХ

ОРГАНІВ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ВИРІШЕННІ ПИТАНЬ

ГРОМАДЯНСТВА

Стаття 28. Повноваження Президента України

Президент України приймає рішення відповідно до Конституції України (254к/96-ВР) і цього Закону про:

1) прийняття до громадянства України;

2) припинення громадянства України.

, Стаття 29. Повноваження органів внутрішніх справ

Міністерство внутрішніх справ України і підпорядковані йому органи в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі:

1) приймають від осіб, які постійно проживають на території України, заяви з питань громадянства України і разом з необхідними документами надсилають на розгляд Президента України;

2) визначають належність осіб, які проживають на території України, до громадянства України;

3) готують подання про втрату громадянства України особами, які постійно проживають на території України;

4) реєструють припинення громадянства України особами, які постійно проживають на території України.

Стаття ЗО. Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України

Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи України:

1) приймають від осіб, які постійно проживають за кордоном, заяви з питань громадянства України і разом з необхідними документами надсилають на розгляд Президента України;

2) визначають належність осіб, які постійно проживають за кордоном, до громадянства України;

3) готують подання про припинення громадянства України особами, які постійно проживають за кордоном;

211

4) реєструють припинення громадянства України особами, які постійно проживають за кордоном;5) ведуть облік громадян України, які постійно проживають за кордоном.

Розділ VI

ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗАЯВ І ПОДАНЬ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Стаття 31. Порядок подання заяв з питань громадянства України

Заяви з питань громадянства, скріплені підписом заявника із зазначенням дати складання, у письмовій формі подаються на ім'я Президента України через органи внутрішніх справ за місцем постійного проживання заявників, а особами, які постійно проживають за кордоном, — через відповідні дипломатичні представництва або консульські установи України.

Стаття 32. Форма заяв з питань громадянства

Клопотання з питань громадянства розглядаються на письмове прохання осіб, які досягай 18 років. Клопотання щодо осіб, які не досягай 18 років, розглядаються на прохання їх законних представників.

При цьому обов'язковою є згода неповнолітньої особи віком від 16 до 18 років, яка повинна бути висловлена у письмовій формі і засвідчена нотаріально, а за кордоном — дипломатичним представництвом або консульською установою України.

При поданні клопотання про вихід з громадянства України неповнолітньої дитини, один з батьків якої залишається громадянином України, має бути подано також заяву цього батька (матері), в якій висловлено його (її) ставлення до виходу дитини з громадянства України. Така заява повинна бути засвідчена нотаріально, а за кордоном — дипломатичним представництвом або консульською установою України.

Якщо заявник не може підписати заяву через неписьменність або через фізичні вади, заява на його прохання підписується іншою особою, про що органом внутрішніх справ, а за кордоном — дипломатичним представництвом або консульською установою України робиться відповідний запис на заяві.

Стаття 33. Визначення належності до громадянства України

Заява про належність особи до громадянства України подається до органу внутрішніх справ за місцем проживання цієї особи, а особою, яка постійно проживає за кордоном, — у відповідне дипломатичне представництво або консульську установу України.

При визначенні належності до громадянства України застосовуються законодавчі акти України і правила міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що діяли на момент настання обставин, з якими пов'язується належність особи до громадянства України.

212


Стаття 34. Порядок оформлення документів з питань громадянства

Оформлення документів з питань громадянства України провадиться за особистим зверненням заявника за місцем його постійного проживання органами внутрішніх справ, а щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, -— відповідними дипломатичними представництвами або консульськими установами України.

За наявності поважних причин органи внутрішніх справ, дипломатичні представництва і консульські установи України зобов'язані оформити матеріали про громадянство за нотаріально засвідченими заявами, переданими через інших осіб або поштою.

Заяви з питань громадянства подаються в письмовій формі на ім'я Президента України, скріплюються підписом заявника із зазначенням дати складання. Якщо заявник не може підписати заяву через неписьменність або через фізичні вади, заява на його прохання підписується іншою особою, про що органом внутрішніх справ, а за кордоном — дипломатичним представництвом або консульською установою України робиться відповідний запис на заяві.

Клопотання з питань громадянства щодо осіб, які не досягай 18 років, розглядаються на прохання їх законних представників. При цьому обов'язковою є згода неповнолітнього віком від 16 до 18 років, яка повинна бути висловлена в письмовій формі. Ці документи мають бути засвідчені нотаріально, а за кордоном — дипломатичним представництвом або консульською установою України.

Разом з клопотанням про прийняття до громадянства заявник подає документи:

1) заяву-анкету в двох примірниках, в якій він зазначає визнання і додержання Конституції та законів України;

2) три фотокартки;

3) про сплату державного мита або звільнення від його сплати;

4) про наявність законних джерел існування (до законних джерел існування належать: заробітна плата, пенсія, стипендія, аліменти, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім'ї, які мають постійний законний доход);

5) про відсутність або припинення громадянства іншої держави, видані повноважними органами відповідної держави.

Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для одержання такого документа, з не залежних від неї поважних причин не може отримати його, подається нотаріально завірена декларація про відсутність або відмову від іноземного громадянства.

Зазначені документи не вимагаються в тих випадках, коли законодавство держави, громадянином якої була особа, передбачає автоматичну втрату громадянства відповідної держави в разі добровільного набуття іноземного громадянства;

6) про наявність встановленого абзацом першим пункту 3 частини другої статті 16 цього Закону терміну безперервного проживання на території

213

України або про те, що заявник чи його батьки, дід чи баба народилися на її1 території, або про перебування в шлюбі з громадянином (громадянкою) України;7) про місце проживання;

8) довідку про володіння заявником українською мовою, що видається місцевими органами виконавчої влади або виконавчими органами місцевого самоврядування.

Така довідка не вимагається від осіб, які мають документ про закінчення навчального закладу з вивченням української мови.

Разом з клопотанням про визначення належності до громадянства України заявник має подати:

1)заяву-анкету;

2) три фотокартки;

3) документи, які засвідчують народження заявника на території України чи постійне проживання на ній або підтверджують наявність родинних зв'язків з такою особою, або рішення суду;

4) документи про відсутність або припинення громадянства іншої держави відповідно до пункту 5 частини п'ятої цієї статті.

Разом з клопотанням про поновлення в громадянстві України заявник

подає документи, передбачені пунктами 1—5,7,8 частини п'ятої цієї статті.

Разом з клопотанням про вихід з громадянства України заявник подає:

1) заяву-анкету в двох примірниках;

2) три фотокартки;

3) довідку з місця проживання про склад сім'ї;

4) декларацію про відсутність невиконаних майнових зобов'язань перед фізичними або юридичними особами.

Якщо у заявника є дружина (чоловік), а також особи, які перебувають на його утриманні, то він повинен подати нотаріально засвідчені заяви цих осіб про відсутність у них матеріальних претензій;

5) декларацію про те, що заявник має законні підстави для одержання громадянства іншої держави в разі виходу з громадянства України;

6) довідку з військового комісаріату про зняття з військового обліку;

7) документ про сплату державного мита або звільнення від його сплати.

Залежно від обставин батьки, які виходять з громадянства України, можуть викласти в заяві своє вмотивоване прохання про збереження їхнім дітям громадянства України.

Орган, який вносить подання про втрату громадянства, залежно від її підстав, оформляє такі документи:

1) подання;

2) документ, що підтверджує факт добровільного набуття особою громадянства іншої держави (пункт 1 статті 20);

3) документ, який підтверджує, що особа перебуває на військовій службі, в службі безпеки, правоохоронних органах, органах юстиції або органах державної влади іноземної держави (пункт 2 статті 20);

214

: 4) висновок відповідних органів про неправдиві відомості чи фальсифікацію документів, які були подані для набуття громадянства України, або рішення суду (пункт 3 статті 20);5) документ відповідного дипломатичного представництва чи консульської установи України про те, що особа, яка постійно проживає за кордоном, протягом семи років без поважних причин не стала на консульський облік (пункт 4 статті 20).

Стаття 35. Попередній розгляд заяв і подань Комісією при Президенті України з питань громадянства

Для попереднього розгляду питань громадянства, зазначених у статті 28 цього Закону, Президент України утворює Комісію з питань громадянства. При розгляді заяв і подань з питань громадянства Комісія всебічно оцінює доводи заявника, зміст подання, висновки державних органів, інші документи.

Комісія має право вимагати у справі, що перебуває у її провадженні, матеріали, документи від відповідних державних органів і об'єднань громадян, які подають необхідну інформацію у встановлений Комісією строк, у тому числі і про можливість працевлаштування, житлового та іншого забезпечення заявника в Україні.

Комісія вносить на розгляд Президента України пропозиції щодо кожної заяви або подання, висновки щодо виконання умов, передбачених статтею 16 цього Закону.

Рішення Комісії оформляється протоколом, що підписується всіма членами Комісії, які брали участь у засіданні.

Стаття 36. Прийняття рішень з питань громадянства Президентом України

З питань громадянства Президент України видає укази. Зміни в громадянстві настають у день видання указу Президентом України, якщо указом не встановлено інше.

Строк розгляду заяви або подання з питань громадянства не повинен перевищувати одного року.

Повторні заяви з питань громадянства розглядаються, як правило, після закінчення одного року після попереднього рішення з цього питання.

У разі виникнення істотних обставин, які не були і не могли бути відомі заявнику, повторні заяви можуть бути розглянуті і раніше.

Розділ VII ВИКОНАННЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ

Стаття 37. Органи, які виконують рішення з питань громадянства

Виконання рішень з питань громадянства щодо осіб, які постійно проживають в Україні, покладається на Міністерство внутрішніх справ України та підпорядковані йому органи в Автономній Республіці Крим, областях,

215

містах Києві і Севастополі, відділи реєстрації актів громадянського стану! місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування І а щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, — на Міністерство за-Г кордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські уста-1 нови України.Стаття 38. Видача паспортів і посвідок на проживання Особам, які набули у встановленому цим Законом порядку громадянства! України, органи внутрішніх справ України або дипломатичні представни- < цтва чи консульські установи України видають паспорти громадянина Украї- і ни. У документах дітей, які не досягли 16 років, робиться запис про їх на-} лежкість до громадянства України.

Особам, які проживають в Україні і не є громадянами України, органи внутрішніх справ України видають посвідки на проживання.

Стаття 39. Контроль за виконанням рішень з питань громадянства

Контроль за виконанням рішень з питань громадянства здійснюється

Комісією при Президенті України з питань громадянства.

Розділ VIII ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ГРОМАДЯНСТВА

Стаття 40. Оскарження рішень з питань громадянства

Рішення з питань громадянства, прийняті Президентом України, можуть! бути розглянуті на відповідність їх Конституції України (254к/96-ВР) за кон-І ституційним поданням суб'єктів права на конституційне подання (не менші як сорок п'ять народних депутатів України, Верховний Суд України, Упов-І новажений Верховної Ради України з прав людини, Верховна Рада Автоном- ] ної Республіки Крим).

Стаття 41. Оскарження дій посадових осіб з питань громадянства!

Відмова у прийнятті заяв з питань громадянства та інші дії посадових осіб! щодо порядку розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань І громадянства можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до| суду.

Розділ IX ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України до 1 червня 1997 року:

подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність із Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про громадянство України»;

привести рішення Уряду України у відповідність із цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України нормативних актів, що суперечать цьому Закону.

3. Рекомендувати Президенту України привести укази Президента України у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради України Л.КРАВЧУК м. Київ, 8 жовтня 1991 року

ЗАКОН УКРАЇНИ Про правовий режим надзвичайного стану

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2000, №23, ст.176)

Цей Закон визначає зміст правового режиму надзвичайного стану, порядок його введення та припинення дії, особливості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій в умовах надзвичайного стану, додержання прав і свобод людини і громадянина, а також прав і законних інтересів юридичних осіб та відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів правового режиму надзвичайного стану.

Розділі ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення надзвичайного стану

Надзвичайний стан—це особливий правовий режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру не нижче загальнодержавного рівня, що призвели чи можуть призвести до людських і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю громадян, або при спробі захоплення державної влади чи зміни конституційного ладу України шляхом насильства і передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню та органам місцевого самоврядування відповідно до цього Закону повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я громадян, нормального функціонування національної економіки, органів державної влади та органів місцевого самоврядування, захисту конституційного ладу, а також допускає тимчасове обумовлене загрозою обмеження у здійсненні конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   35


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка