Рецензенти: Андрійчук Т. Г., заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївського обласного Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді пояснювальна запискаСкачати 254.63 Kb.
Дата конвертації26.04.2016
Розмір254.63 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ


МИКОЛАЇВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР ТУРИЗМУ, КРАЄЗНАВСТВА ТА ЕКСКУРСІЙ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ


ПОГОДЖЕНО

Протокол засідання науково-

методичної ради Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

від 22.08.14 № 3ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту освіти, науки та молоді Миколаївської облдержадміністрації від 26.08.14 №526


Навчальна програма з позашкільної освіти

туристсько-краєзнавчого напрямку напряму

«Декоративно-ужиткове мистецтво рідного краю»


3 роки навчання

м. Миколаїв - 2014


Автор:

Гром Михайло Володимирович, керівник гуртка “Декоративно – ужиткове мистецтво рідного краю” Миколаївського обласного Центру туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді.

.

Програма гуртка “Декоративно – ужиткове мистецтво” розрахована на роботу гуртків даного напряму у позашкільних закладах освіти.Адресована учителям та керівникам гуртків декоративно – ужиткового мистецтва. Частково може використовуватись керівниками краєзнавчих гуртків.
Рецензенти:

Андрійчук Т.Г., заступник директора з навчально-виховної роботи Миколаївського обласного Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молодіПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА.

Основою для створення цієї програми є особистий досвід роботи в гуртках образотворчого мистецтва: в ПТУ, Бу­динку творчості дітей та юнацтва, на уроках в загальноосвітніх школах, в студії образотворчого мистецтва в Центрі туризму, краєзнавстві та екскурсій учнівської молоді.


Мета занять гуртків образотворчого мистецтва
- формування інтересів юнацтва та молоді до декоративно - ужиткового мистецтва, сприяння їх професійному самовизна­ченню;

- виховання естетичної культури і розвиток художніх здібнос­тей, • створення умов для розвитку творчої особистості;

 • пошук обдарованих особистостей серед юнацтва та молоді, по­дальше розкриття їх особистого обдарування.


Завданням програми :

- розвиток естетичного смаку, інтересу до народної творчості, традицій;

- навчання основних прийомів та навиків в образотворчому і декоративно-ужитковому мистецтві;


 • знайомство та вивчення різних технологій, що існують в мис­тецтві;

- модернізація викладання:

- демократизація;

- гуманізація;

- гуманітаризація;

- інтеграція та диференціація;

- удосконалення технології викладання;

- національна спрямованість.

Програма вміщує різноманітні форми роботи з дітьми під час навчання: зображення на площині і в об'ємі, розробка ком­позицій за уявою; по пам'яті, малювання з натури, декоратив­но-бутафорська робота, репродуктивний огляд робіт майстрів, захист особистих робіт учнів ("дипломний проект"), обговорен­ня та розбір творів видатних митців, уміння читати ту чи іншу картину. Під час навчання учні знайомляться з видатними тво­рами живопису, розпису, скульптури, графіки, вивчають народне і класичне мистецтво різних країн, а також рідного краю, вив­чають біографію майстрів образотворчого мистецтва.

Оскільки творчий розвиток особистості дитини е голов­ним завданням, то слід особливу увагу звертати на розвиток і і уваги та фантазії, вивільнити творчу енергію і спрямувати в правильне русло. Дуже корисно на заняттях використовувати ди­ференційований підхід, що дає можливість краще розкрити здіб­ності дитини в тому чи іншому жанрі образотворчого мистецтва.
Дуже важливо спрямувати творчість учнів на те. щоб кожна дитина бачила в звичайному незвичайне, в простому -складне, правильність розробки малюнку та композиції, почи­наючи з загального вигляду і подальшій розробці деталей ма­люнку, композиції. Правильно розробити етапи побудови малюн­ку, виявити головну ідею композиції і підкреслити іі зв'язок з допоміжними деталями. По закінченні вивчення тої чи іншої те­ми проводити тематичні виставки з обговоренням та рецензуван­ням робіт, виявлення помилок, висловлення побажань, відмічати кращі роботи учнів.

Програма містить у собі три роки навчання, починаючи з самих простих начерків першого року і закінчуючи тим, що наприкінці навчання III року дитина спроможна створити свою власну композицію картини, розпису, скульптури, аплікації і т. п. Кількість учнів у гуртку становить, як правило 12-15 дітей. Рівень підготовки початковий (основний) в залежності від підготовки вихованців.


І РІК НАВЧАННЯ
НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

п/п

НАЗВА ТЕМИ

Кількість годин


ВСЬОГО

Теоретичних

практичних

1

Вступна бесіда, про образотворче мистецтво

3

3
2

Малюнок як основа образотворчого мистецтва

50

3

47

3

Композиція

18

2


16


4

Живопис. Кольороведення

60

3

57

5

Аплікація з паперу, витинанка

17

1

16

6


Паперова пластика

18


1


177


Ліплення. Кераміка

18


1


178


Розпис у народному стилі

32


1


31

ВСЬОГО:


216


15


201
І РІК НАВЧАННЯ.

МЕТА ПРОГРАМИ:

- розвиток естетичного смаку;

- оволодіння знаннями образотворчого мистецтва;

- розвиток художніх здібностей, створення умов для розвитку творчої особистості,

- виявлення здібних та обдарованих дітей.

ПРОГРАМА.

І. Малюнок.

1. Малюнок - основа всіх видів образотворчого мистецтва

Зміст: види образотворчого мистецтва - графіка, живопис, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво.

Завдання: розгляд оригінальних творів, репродукцій, слай­дів, дитячих робіт.

2. Плоский орнамент (квадрат, трикутник, коло).

Зміст: розгляд орнаментів з квадратів різних по розміру; трикутників, різносторонніх, рівнобедрених; коло, різне за розміром, мішаний орнамент, складений з квадрата, трикутника, кола.

Завдання: побудова стрічкового орнаменту з квадратів, трикутників, кола. Побудова стрічкового орнаменту, мішаного, вико­ристовуючи штрих, нажим олівця, світло, тінь, світлотінь.

3. Рослинний орнамент.

Зміст: розгляд репродукцій рослинного орнаменту, закомпанованого в стрічку.

Завдання: виконати орнамент із стилізованого листя кали­ни та ягід, листя та голівок соняшника.

4. Каркасні геометричні тіла.

Зміст: каркасний куб, циліндр.

Завдання: ознайомлення учнів з перспективним скороченням при побудові простих геометричних фігур куб, циліндр, побудова каркасу куба та циліндра.

5. Гіпсові геометричні тіла.

Зміст: розгляд гіпсових тіл: куб, циліндр, призма, куля.

Завдання: скомпонувати композицію з геометричних тіл та циліндра, виявити на них світло, світлотінь, тінь, тінь, яка падає.

6. Натюрморт.

Зміст: постановка натюрморту з двох предметів побутового характеру.

Завдання: побудувати натюрморт із двох предметів (стіль­чик кухонний, відро), які нагадують: стільчик - куб, відро - циліндр. Передати матеріальність даних предметів.

7. Пейзаж з натури.

Зміст: вибір пейзажу на лоні природи: куточок скверу, пар­ку, двору.

Завдання: технікою штриху передати об'єм простору, об'єм дерев, форму навколишніх предметів С лавка, ка­мінь, спиляне дерево, пеньок і т.п,)


II. Композиція ( 18 год. )

Композиція е складовою частиною кожного уроку образотвор­чого мистецтва.

Композиція в орнаменті (правильність та послідовність ви­конання орнаменту).

Композиція в натюрморті. Підбір предметів та їх розташу­вання в натюрморті.

Композиція малюнку геометричних тіл.

Розробка композиції пейзажу із виконаних етюдів на лоні природи.

Виконання композиції з різних предметів ( площинних маке­тів із картону) на магнітній дошці. Індивідуальне завдан­ня для кожного учня.
III. Живопис (60 год.)


 1. Живопис як одна із основних складових образотворчого мис­тецтва.

Зміст: бесіда з переглядом репродукцій відомих художників, демонстрація і обговорення оригіналів робіт художників, відвідування виставок в музеях, виста­вочних залах.

Завдання: навчитись розрізняти:

- техніку виконання живопису акварель, гуаш, темпера, пастель, олія;

- вміти читати картину.


2. Кольороведення.

Зміст: три основних кольори, кольоровий спектр; холодні і теплі кольори, розтяжка кольору.

Завдання: замальовка трьох основних кольорів; кольорового спектру; вправи по розтяжці кольору.

3. Натюрморт в холодній гамі кольору.

Зміст: постановка натюрморту з предметів холодного кольору.

Завдання: навчити пропису предметів близьких по кольору в холодній гамі, додержуючись загального колориту предметів і вертикальної та горизонтальної пло­щин.

4. Натюрморт в теплій гамі кольору.

Зміст: постановка натюрморту побутових предметів, овочів, фруктів, близьких по кольору, дотримуючись одно­рідного колориту площини столу і драпіровки.

Завдання: навчити прописувати предмети в теплій гамі кольору, зберігаючи загальний колорит компози­ції.

5. Натюрморт з предметів холодного та теплого кольорів.

Зміст: підбір предметів холодного і теплого кольорів, драпіровка площини столу.

Завдання: поєднати загальний колорит холодних і теплих кольорів, визначення кольору рефлексів предме­тів.

6. Живопис пейзажу, етюди на природі.

Зміст: виконання короткочасних етюдів за вибором учнів при різних станах природи.

Завдання: правильно підібрати загальну кольорову гаму в етюді, яка відповідає стану природи і порі року.

7. Етюди створення картини.

Зміст: визначення ідеї і задуму майбутньої картини, поетапне будування картини.

Завдання: згідно виконаних етюдів на природі створити композицію картини

8. Проведення виставки робіт учнів. Обговорення та рецензу­вання виконаних робіт, захист виконаних робіт авторами.

IV. Аплікація з кольорового паперу (17 год.)

Розробка композиції з геометричних фігур (коло, трикутник, квадрат) близьких до предметів побуту і т.п.

Виконання аплікації з паперу на мотиви українських народних казок: "Сіра шийка", "Солом'яний бичок", "Ріпка".

Техніка виконання витинанки.

Композиція витинанки з птахами, рослинами та тваринами.

Особливості витинаний з фігурами людей.

Комбінована витинанка з птахами, тваринами і фігурами людей. Розробка та виконання емблеми групи, класу, особистої ембле­ми.

V. Паперова пластика. (18 год. )

Виготовлення геометричних тіл з паперу.

Вивчення техніки виконання пап'ємаше.

Бутафорні вироби з паперу (каркасний і безкаркасний методи виготовлення предметів, фігур птахів, тварин та людей ).

Оздоблення виробів фарбами та в техніці аплікації.

Техніка виконання виробів із паперу в стилі "Оригамі".

Поєднання техніки паперової пластики з технікою бутафорії та витинанки.

VI. Ліплення із пластиліни, кераміка (18 год.)

Ліплення фігурок птахів, тварин із пластилину з окремих частин з подальшим з'єднанням в одне ціле.

Ліплення фігурок тварин та людей, використовуючи монолітну форму.

Використання каркасу при виготовленні із пластиліну фігур людей та тварин.

Виготовлення іграшки свистульки із глини (півник, баранчик, зайчик).

Керамічні вироби, виготовлені із пластин глини.

Знайомство з гончарним кругом та виконання простих виробів на гончарному крузі.

Керамічні вироби, виготовлені методом керамічного формування.VII. Декоративний розпис в народному стилі (32 год.)

Знайомство з роботами народних умільців.

Замальовка елементів розпису (листи, квіти, пуп'янки, мете­лики, птахи, закрутки, травинки, колоски і т. п.) Пропис елементів розпису Фарбами. Розробка композиції з квітами та листами. Особливості розробки композиції. Пропис композиції фарбами. Комахи та птахи в композиції розпису.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ ГУРТКІВЦІВ:

- Знати основні види образотворчого мистецтва (графіка, жи­вопис, скульптура, декоративно-ужиткове мистецтво).

- Вміти посильно виражати в малюнку і в словах свої почуття та сприйняття прекрасного в дійсності і в образах мис­тецтва.

- Знати і вміти малювати лінії, фігури, різні форми, штрихи, мазки, кольорові плями.

- Вміти самостійно вибирати розмір і положення зображення на площині і в об'ємі.

- Відтворювати задуману форму предмета, фігури із одного шматка пластиліну чи глини методом витягування і форму­вання його пальцями.

- Змішувати фарби на палітрі для досягнення потрібного кольору.- Знати назву і спосіб одержання складових кольорів, світлих і темних відтінків.

ІІ РІК НАВЧАННЯ


МЕТА ПРОГРАМИ:

 • Формування інтересів гуртківців;

 • самовизначення в вибраному виді образотворчого мистецтва;

 • виховання естетичного смаку на основі національне і направленості і національних традицій.
п/пНАЗВА ТЕМИ

Кількість годин


ВСЬОГО

Теоретичних

Практичних

1

Вступна бесіда про образотворче мистецтво України. Малюнок на вільну тему.

3


1


2


2

Малюнок. Інтер'єр. Фігура людини. Пейзаж. Начерки.

40

3

37

3

Композиція. Сюжетні сценки. Інтер'єр з фігурами людей.

12

2

10

4

Живопис. Пейзаж. Морський пейзаж. Жива натура людини.

40

3

37

5

Декоративний малюнок. Витинанка.

15

2

13

6

Лінограв'юра. Творчість К. Красаускаса.

4
4

7.


Декоративний живопис.

30


1


29


8

Декоративний розпис в стилі "Петриківка"

36

1

35

9

Українське народне писанкарство.

18

1

17

10


Скульптура. Кераміка.


18


1


17
ВСЬОГО:


216


13


133
Малюнок (40 год.)

Інтер'єр. Перспектива в інтер'єрі. Фронтальний і кутовий ін­тер'єри. Побудова предметів побуту в інтер'єрі. Натюрморт в інтер'єрі. Композиція натюрморту. Вибір освітлення. Побудова предметів натюрморту. Відтворення Фактури предметів завдяки штриховці.

Малюнок голови людини. Вивчення пропорцій голови. Побудова голови людини. Виявлення форми. Побудова голови в різних ра­курсах. Портрет. Передача настрою характерного даній людині (веселий, сумний, помірний). Начерки з різних точок погляду на натуру.

Замальовки та начерки тварин. Малюнок пейзажу з натури. Повітряна перспектива в пейзажі, плановість у пейзажі. Етюди: короткочасні, довгочасні. Композиція в пейзажі. Роз­робка композиції згідно виконаних етюдів.


Живопис (40 год. )

Живопис натюрморту із трьох-чотирьох предметів з драпіровкою вертикальної площини та столу. Локальний колір, загальний колорит, рефлекс. Кольоротворення. Залежність чіткості сприйняття кольору від світлового контрасту до фону. Залежність сприйняття кольору предмета від фону, від кольору предмета. Залежність враження глибини від кольору та фону.

Живопис в етюдах, кімнатні рослини, етюди на природі. Ство­рення композицій для картин.

Етюди та пейзаж на морську тематику. Особливості етюдів на морську тему. Техніка виконання етюдів в залежності від ста­ну природи.

Живопис живоі натури людини. Короткочасні етюди без викорис­тання олівця, з попередньою промальовкою. Передача характеру людини кольором.

Декоративний малюнок. (15 год.)


Стилізація в декоративному малюнку.

Особливості та прийоми штрихування в композиції декоративно­го малюнку. Фактура в декоративному малюнку.Ліногравюра (4 год.) Творчість К. Красаускаса.

Техніка виконання ліногравюри. Послідовність виконання в кольорі. Однокольорова та багатокольорова Ліногравюра. Використання ліногравюри в побуті.


Декоративний живопис. (ЗО год.)

Зв'язок декоративного малюнку та декоративного живопису. Композиція в декоративному живописі.

Техніка виконання декоративного живопису в натюрморті, пей­зажі.

Декоративний живопис в театральних декораціях. Сприйняття декоративного розпису з врахуванням відстані.Декоративний розпис в стилі "Петриківка" (36 год.)

1. Розгляд та бесіда про твори майстрів Петриківського роз­пису.

2. Замальовка основних елементів Петриківського розпису.

3. Важливість перехідного мазка в Петриківському розписі. Композиція з птахами та тваринами. Специфіка розпису птахів та тварин в розписі. Розробка композиції з Фігурами людей, сюжетні сценки з життя. Оздоблення предметів побуту розписом у стилі " Петриківка"Старілі, вази, коштовнички і т. п. ).
 1. Особливості розробки композиції з квіточками та рослинами.Українське народне писанкарство (18 год.)

Витоки української писанки.

Символічні знаки в українському писанкарстві. Техніка виконання високого розпису писанки.

Писанка "мальовка". Особливості кольорового розпису писанки. Характерні особливості писанкарства в різних регіонах Ук­раїни.

Прийоми виконання писанки-дряпанки. Сучасне писанкарство на Україні.

Скульптура. Кераміка (18 год.)

Глиняна скульптура. Підбір матеріалу.

Скульптура тварин на основі каркасу. Скульптура людини на

основі каркасу.

Пластика скульптури з монолітного матеріалу глини.

Гіпсова скульптура, рельєфи, барельєфи, горельєфи.

Скульптурний портрет (погруддя, повний зріст)

Керамічні вироби з глини. Горщики; кашпо, куманці, тарілі.

Скульптурне різьблення з пінопласту.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ ГУРТКІВЦІВ
Вивчити пропорції голови людини. Навчитись будувати об'єм інтер'єру. Поглиблене вивчення малюнку та живопису пейзажу. Вміти писати морські пейзажі (марини). Навчитись робити начерки постатей людини. Вміти виконувати декоративний малюнок та живопис. Досконало вивчити і оволодіти технікою.

Петриківського розпису.

Вивчити і вміти користуватись прийомами народного писан­карства.

Оволодіти навичками в роботі з глиною на заняттях з скульптури. Вміти виготовляти керамічні побутові речі.ІІІ РІК НАВЧАННЯ

МЕТА ПРОГРАМИ

 • виховання естетичної культури;

 • деференційований підхід до навчання обдаро­ваних дітей,

 • сприяти професійному орієнтуванню учнів,

 • закріплення знань та навиків в образотвор­чому мистецтві

 • відродити духовне виховання учнів.п/пНАЗВА ТЕМИ

Кількість годин


ВСЬОГО

Теоретичних

Практичних

1

Вступна бесіда про декоративно – ужиткове мистецтво

3

3
2

Малюнок. Голова та фігура людини. Композиція з фігурами людей

40

2

38

3

Композиція

10

2

8

4

Живопис. Процес становлення сюжетної картини

42

2

40

5

Іконопис. Слов’янська ікона, українська та російська школи іконопису

30

4

26

6

Аплікація з соломки

35

5

30

7.


Розпис у стилі “Жостово”

30


3


27

8

Вишивання гладдю

18

2

16

9

Вишивання бісером

18

2

16ВСЬОГО:

216


25


191

ПРОГРАМА


1. Декоративно-ужиткове мистецтво народів світу (бесіда, монстрація репродукцій, обговорення робіт майстрів) (З год.)

2. Малюнок (40 год.)

Малюнок черепа голови в трьох поворотах.

Вивчення будови черепа голови: профіль, три чверті, фас.

Малюнок голови людини, окремі частини:

а) ніс,

б) рот,


в) вухо,

г) око.
Малюнок голови живої натури:

а) компоновка,

б) побудова,

в) виявлення форми,

г) завершення та узагальнення


Замальовка та начерки одягнутої фігури людини.

Оголена фігура - жива натура.

Постановка фігури в фас, з спини.

Вивчення пропорцій фігури людини.

Частини живої Фігури (рука - кисть, руки, нога, коліно, стопа).

Начерки групи Фігур людей.3. Композиція. (10 год.)

Розробка композицій з фігурами людей згідно виконаних на­черків.

Сюжетні сценки з фігурами людей у відношенні: 3x2, 5x3, 4x3, 5x2.


 1. Живопис. (42 год.)

Процес створення сюжетної картини на теми:

а) сінхронне плавання,

б) волейбол,

в) на ігровому майданчику,

г) спортивний зал.

Вибір інтер'єру (кольорове співвідношення, композиція).

Розробка руху фігур людей (начерки, етюди).

Композиція групи фігур згідно вибраної теми.

Визначення кольорових плям.

Взаємозв'язок кольорових плям фону з фігурами людей.

Загальний колорит в картині.

5. Іконопис (42 год.)

Історія іконопису. Слов'янська ікона.

Українська та російська школи іконопису.

Відмінності українського іконопису від російського.

Духовний настрій перед початком роботи.

Вибір матеріалу для основи ікони.

Визначення форми ікони, конструкції.

Підбір грунту для основи.

Розробка пластики, композиції ікони.

Приготування фарб та розчинників.

Техніка виконання розпису.

Оздоблення ікони окладом, коштовним камінням та металом6. Аплікація з соломки. (35 год.)

Підготовка матеріалу для роботи С нарізання, сортування, відбілювання. Розробка композиції.

Деталіровка основних площин композиції.

Деталіровка допоміжних елементів.

Визначення напрямку руху стрічок соломки для кожної дета­лі.

Зв'язка предметів, фігур людей, тварин і т. п. з верти­кальною та горизонтальною площинами. Оздоблення країв композиції. Відтінювання окремих деталей.


7. Розпис в стилі "Жостово" (30 год.)

Історія виникнення розпису. Характерні особливості жостовського розпису.

Визначення Форми в якій виконується розпис (круг, овал, трикутник, прямокутник, квадрат). Ґрунтовка основи, лакування, вибір фону (чорний, черво­ний і т. д. ).

Техніка виконання розпису:

1. замальовка композиції (пропис одним кольором);

2. тінівка (виявлення тіньової частини);

3. прокладка (насичення кольору);

4. бліковка (пропис світлих місць розпису);

5. креслярка (підкреслення пластики композиції);

6. прив'язка (елементи, які доповнюють розпис і зв'язують розпис з фоном)

7. уборка (орнамент на бортах підносів).
8. Вишивання гладдю. (18 год.)

Вишивання узорів простими декоративними швами (стрічка, стебловий шов, ланцюжок).

Двохстороння гладь. Розробка композиції. Перенесення на тканину. Поетапність вишивання.

Художня гладь. Підбір великої палітри ниток.

Розробка композиції. Виконання ескізу фарбами на папері.

Перенесення ескізу на полотно. Поетапність вишивання: • вишивання основних плям;

 • відтінювання;

 • підкреслювання;

 • цвіткування;

 • оздоблення країв.


9. Вишивання бісером (18 год.)

Вибір основи для вишивання ( червона, чорна, темносиня тканини).

Підготовка палітри бісеру, склолярусу.

Розробка композиції стрічкового узору, перенесення на тканину. Вишивання (поетапність).

Розробка композиції рушникового узору, узору панно.

Перенесення на тканину. Ескізний варіант на папері.

Поетапний хід вишивання відповідає поетапності вишивання художньою гладдю.
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ ГУРТКІВЦІВ.
Вміти передавати глибину простору шляхом розміщення ближ­ніх предметів нижче, а віддалених предметів вище на площи­ні листа.

Знати, як розміщувати предмети в малюнках в різних положен­нях (вертикально стоїть, горизонтально - лежить, під кутом - падає) з збереженням їх загального розташування (поруч, над і під).

Вміти покривати кольором великі поверхні, перекривати один колір іншим при деталізації.

Знати елементарні відомості про будову фігури людини (ту­луб, голова, руки, ноги, шия). Передавати загальний характер руху фігури. Вміти передати найхарактерніше в персонаж (товстий, худий, веселий, злий, сумний, сміливий).Знати про виразні особливості деяких художніх матеріалів, використовувати їх в образотворчому мистецтві (олія, аква­рель, мозаїка, мармур, дерево, глина, бісер, соломка).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ. 1. В.С.Кузін "Психологія" Підручник для художніх училищ, М. , - 1982 р.
 1. А. 0. Барш " Рисунок в среднєй художественной школе" - 1963 г.
 1. Й. Барчаи "Анатомия для художников", 1970 г.
 1. Н. Й. Бедник "Цветы на подносе", Ленинград. - 1986 г.
 1. Е. Барчаі "Анатомія для художників", Будапешт, - 1959 р.
 1. В. Д. Дажіна "Мікеланджело. Малюнок в його творчості". Москва. - 1986 р.
 1. М. М. Орехов "Графіка", Москва, 1988 р.
 1. 3. А. Багатеева "Мотиви народних орнаментів в аплікаціі", Москва. - 1986 р.
 1. Г. В. Яловенко "Декоративно-прикладное искусство", 1957 г.
 1. Ю. Аксенова. М. Левідова "Лінія і колір", 1976 р.
 1. М. Я. Лівітіу "Декоративно-прикладне мистецтво". Кишинів. - 1980 р.
 1. І. Богуславська, Б. Графов "Мистецтво Жостова", 1976 р.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка