«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»Сторінка1/19
Дата конвертації12.04.2016
Розмір3.87 Mb.
#2409
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації

Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»

Матеріали районної

науково-практичної конференції
9 січня 2013 року

с. Лозуватка

Упорядник:

Т.А. Ланчковська – завідуюча районним методичним кабінетом відділу освіти Криворізької районної державної адміністрації.

Збірка містить матеріали доповідей учасників районної науково-практичної конференції «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи» з визначенням основних аспектів реалізації стратегії сталого розвитку, як основи модернізації сучасної системи освіти, аналізом шляхів впровадження конкретних інновацій у навчально-виховний процес навчальних закладів Криворізького району.

Розраховано на керівників районних методичних служб, директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, педагогічних працівників навчальних закладів освіти.

Шановні колеги!

Новому періоду розвитку людства, а саме, постіндустріальної ери цивілізації, епохи організаційних, діяльнісних та інформаційних технологій, технологічної культури, дбайливого ставлення до довкілля та здоров'я людини, має відповідати нова філософія освіти, нові освітні системи, нові моделі навчання.


Передумови їх створення виникли протягом другої половини XX століття, коли відбулося оформлення концепції сталого розвитку суспільства. Постановою Кабінету Міністрів України за № 634 затверджено Комплексну програму реалізації на національному рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому саміті зі сталого розвитку, на 2003-2015 роки, складовими якої є системна перебудова вітчизняної освіти на засадах сталого розвитку. Цей процес є важливим напрямом інтеграції вітчизняної освіти до європейського освітнього простору.

Основною ціллю освіти для сталого розвитку у контексті системних завдань реформування вітчизняної освітньої системи доцільно визначити як сприяння становленню всебічно освіченої, соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, ідейно – моральних принципів, норм поведінки, які забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти протягом всього життя в швидко змінному світі.

Освіта для сталого розвитку – процес навчання тому, як приймати рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної справедливості. Розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідних смисложиттєвих цінностей і пріоритетів – ключова задача освіти в ХХІ столітті.

На вирішення саме цих задач була розроблена Муніципальна програма розвитку освіти Криворізького району «Освіта для сталого розвитку» на період 2009 – 2015 рр., затверджена колегією відділу освіти 24 вересня 2009 року.

Програма «Освіта для сталого розвитку» розроблена відділом освіти на виконання комплексної програми «Освіта для сталого розвитку», погодженої головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації 03 червня 2009 року та затвердженої рішенням Вченої ради ДОІППО 02 червня 2009 року.

На сьогодні теорія сталого розвитку є безальтернативною методологічною основою розробки проблем розвитку суспільства як на загальноцивілізаційному, так і на національному та місцевому рівнях.

Сьогодні ми маємо напрацювання, які містять не лише теоретичне обгрунтування проблеми, а й конкретні практично спрямовані програми та проекти. Саме ці напрацювання і покладені у зміст доповідей та виступів педагогічних працівників – учасників науково-практичної конференції «Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи».

Кравчик Людмила Володимирівна,

начальник відділу освіти

Криворізької райжержадміністрації

ПРОГРАМА

районної науково – практичної конференції


«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»
09 січня 2013 року

Лозуватська СЗШ №1
9.00 – 9.30

Збір учасників конференції, реєстрація

9.30 – 11.00

Пленарне засідання конференції (актова зала)

Головуюча Кравчик Людмила Володимирівна, начальник відділу освіти


Виступаючі:

 1. Трофименко Світлана Олександрівна, директор Широківської СЗШ

Випереджаюча освіта для сталого розвитку: від теорії до практики

2. Дмитренко Галина Олександрівна, вчитель Гейківської СЗШ

Екологічне виховання та моральна культура особистості: шляхи формування

3. Фуголь Надія Русланівна, директор Лозуватської СЗШ №1Створення моделі школи життєтворчості особистості в умовах реалізації основних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку

 1. Леонтьєва Ольга Миколаївна, методист РМК

Формування освітнього медіа середовища та робота педагогів району в інформаційно-освітньому просторі Дніпропетровщини як основа впровадження сталого розвитку

 1. Ланчковська Тамара Анатоліївна, завідуюча РМК

Нові підходи до розвитку компетентностей педагогічних працівників в умовах впровадження основних засад сталого розвитку

 1. Тлустенко Світлана Сергіївна, психолог Радушанської СЗШ

Система психолого-педагогічного проектування для сталого розвитку в умовах сільської школи

 1. Гродікова Олена Володимирівна, вчитель художньої культури та етики Зеленопільської НСЗШ

Культурологічні підходи в системі креативного навчання та виховання в інтересах сталого розвитку

 1. Прилипко Раїса Михайлівна, заступник директора з виховної роботи Надеждівського НВК

Школа здоров’я – дорога в майбутнє – девіз освіти сталого розвитку

11.00 – 11.15

Технічна перерва: перехід до аудиторій для секційної роботи

11.15 – 12.45

Робота у секціях

Секція №1

«Роль природничих дисциплін у становленні екологічно освіченої особистості школяра за умов впровадження засад випереджаючої освіти для сталого розвитку.»
Керівник секції: Трофименко Олена Дмитрівна, методист РМК

Секретар: Соколовська Т.В., вчитель Лозуватської СЗШ №1, керівник РМО вчителів географії.


Виступаючі:

1. Трофименко Олена Дмитрівна, методист РМКДіяльність вчителів природничого циклу у становленні екологічної освіченої особистості за умов впровадження засад випереджаючої освіти для сталого розвитку

2. Соколовська Тетяна Вікторівна, вчитель географії Лозуватської СЗШ №1Екологічна культура – складова свідомої креативної особистості

3. Шевченко Світлана Вікторівна, вчитель біології Лозуватської СЗШ №1«Ніщо на землі не проходить безслідно»

4. Дрозд Тетяна Миколаївна, вчитель хімії та біології Златоустівської СЗШДіяльність вчителя природничого циклу у становленні екологічно освіченої особистості школяра

5. Бондаренко Тетяна Василівна, вчитель географії та біології Радушанської СЗШЕкологічне виховання в урочний та позаурочний час

6. Яровий Василь Володимирович, вчитель хімії та біології Недайводської СЗШ-садЕтапи природоохоронної роботи вчителів природничих дисциплін

7. Пініч Лариса Григорівна, вчитель біології Лозуватської СЗШ №1Три складові екологічної культури

8. Соколовська Тетяна Вікторівна, вчитель географії Лозуватської СЗШ №1Підбиття підсумків роботи секції

Секція №2

«Випереджаюча освіта для сталого розвитку як основа модернізації сучасної системи суспільно-гуманітарної освіти: методологія, методика, технології»
Керівник секції: Кривошея Марина Михайлівна, методист РМК

Секретар: Печенівська С.І., вчитель Недайводської СЗШ, керівник РМО вчителів української мови та літератури.


Виступаючі:

1. Печенівська Світлана Іванівна, вчитель Недайводської СЗШ, керівник РМО вчителів української мови та літературиМоніторинг випереджаючої освіти для сталого розвитку як основи сучасної системи суспільно-гуманітарної освіти

2. Рябченко Наталія Григорівна, вчитель англійської мови Златоустівської СЗШОсобистісно-зорієнтоване навчання як один із розвитків сталої освіти

3. Філоненко Тетяна Олександрівна, вчитель української мови Златоустівської СЗШМетодика викладання гуманітарних наук в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку

4. Вімба Наталія Володимирівна, вчитель англійської мови Надеждівського НВКМетодика викладання англійської мови в системі випереджаючої освіти для сталого розвитку

5. Напханенко Олена Миколаївна, вчитель української мови Широківської СЗШФормування компетентностей випереджаючої освіти для сталого розвитку засобами рідної мови

6. Дериглазова Юлія Миколаївна, вчитель англійської мови Гейківської СЗШАктивні форми і методи випереджаючої освіти для сталого розвитку на уроках англійської мови

7. Вічканова Любов Кіндратівна, вчитель української мови Лозуватської СЗШ №1Зростаємо на народній педагогіці

8. Карпенко Тетяна Віталіївна, вчитель російської мови та світової літератури Лозуватської СЗШ №1Формування духовних якостей особистості у процесі вивчення світової літератури

9. Лузганова Наталія Григорівна, вчитель історії Веселівської СЗШМетоди і технології випереджаючої освіти для сталого розвитку на уроках історії та суспільствознавства

10. Збарах Світлана Миколаївна, вчитель історії Лозуватської СЗШ №2Майбутнє школи за випереджаючим навчанням

Секція №3

«Фізико-математична освіта, як компонент інформаційної та медіа освіченості школярів в інтересах сталого розвитку»
Керівник секції: Бібік Тамара Леонідівна, методист РМК

Секретар: Чабаненко Л.В., вчитель Червоношахтарської СЗШ, керівник РМО вчителів фізики.


Виступаючі:

1. Глотенко Олеся Іванівна, вчитель математики Недайводської СЗШ-садуСучасний урок - грамотне відображення педагогічної системи вчителя

2. Чабаненко Людмила Віталіївна, вчитель фізики Червоношахтарської СЗШВикористання міжпредметних зв’язків у системі формування інформаційної культури школярів в умовах впровадження креативної освіти

3. Ертман Ігор Сергійович, вчитель математики та інформатики Лозуватської СЗШ №1Організація і контроль самоосвіти учнів засобами інформаційних технологій

4. Остренко Олександр Анатолійович, вчитель інформатики Червоношахтарської СЗШРеалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи при впровадженні профільних курсів за вибором на уроках інформатики

5. Тищенко Валентина Вікторівна, вчитель математики Зеленогайської НСШОсобливості освітньої діяльності вчителя в світлі розвитку інформаційних технологій

6. Орел Альона Анатоліївна, вчитель математики Лозуватської СЗШ №1Формування математичних компетентностей особистості засобами інноваційних технологій на уроках математики

Секція №4

«Системний підхід до впровадження основних засад сталого розвитку через забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою
Керівники секції: Леонтьєва Алла Олексіївна, методист РМК

Тебеньова Ірина Арнольдівна, методист РМК

Секретар: Каращук Л.А., вчитель Лозуватської СЗШ №1, керівник РМО вчителів 4-х класів.

Виступаючі:

1. Леонтьєва Алла Олексіївна, методист РМКСучасні підходи до реалізації наступності між дошкільною та початковою ланками освіти

2. Ертман Катерина Григорівна, учитель початкових класів Лозуватської ПШ-садуІнтерактивна вправа «Акваріум»

3. Черепанова Таміла Григорівна, учитель початкових класів Христофорівської СЗШ, Туз Людмила Михайлівна, вихователь Христофорівського ДНЗ «Буратіно»Забезпечення наступності між ДНЗ та початковою школою щодо підготовки дітей до навчання в школі

4. Пікуля Галина Василівна, учитель початкових класів Глеюватської НСШ, Колеснікова Людмила Віталіївна, вихователь Глеюватського ДНЗ «Віночок»Адаптаційно-розвивальні заняття з корекції тривожності та сором’язливості як складових неуспішності в навчанні

5. Онищенко Олена Вікторівна, учитель початкових класів Грузької НСШ-саду, Лаврова Людмила Миколаївна, вихователь Грузького НВКПроблема наступності у формуванні ціннісного ставлення до навчання у дошкільнят та молодших школярів

6. Тебеньова Ірина Арнольдівна, методист РМКПрезентація районного проекту «Партнерська взаємодія дошкільної та початкової ланок освіти»

Секція №5

«Формування професійної майстерності педагога мистецьких дисциплін в умовах випереджаючої освіти для сталого розвитку»
Керівник секції: Трухачова Вікторія Вікторівна, методист РМК

Секретар: Остренко Ю.В., вчитель Червоношахтарської СЗШ, керівник РМО вчителів образотворчого мистецтва.


Виступаючі:

1. Іванова Вікторія Віталіївна, заступник директора з НВП, вчитель музики Гейківської СЗШІнноваційна діяльність вчителя в процесі викладання предметів мистецького циклу в умовах випереджаючої освіти сталого розвитку

2. Мельниченко Андрій Вікторович, вчитель образотворчого мистецтва Радушанської СЗШВиховання художньо-естетичних здібностей учнів через освіту сталого розвитку

3. Шляхова Людмила Анатоліївна, вчитель музики Глеюватської НСШРозвиток креативної особистості засобами інтеграції навчальних предметів мистецького циклу

4. Рябчій Галина Сергіївна, вчитель музики Надеждівського НВКПозакласна та позашкільна діяльність учнів як один з напрямків розвитку естетичної культури

РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників районної науково-практичної конференції

«Реалізація теоретичних та практичних засад випереджаючої освіти для сталого розвитку в умовах сільської школи»

(09 січня 2013 року, Лозуватська СЗШ №1)

Новому періоду розвитку людства, а саме, постіндустріальної ери цивілізації, епохи організаційних, діяльнісних та інформаційних технологій, технологічної культури, дбайливого ставлення до довкілля та здоров'я людини, має відповідати нова філософія освіти, нові освітні системи, нові моделі навчання.

Основною ціллю освіти для сталого розвитку у контексті системних завдань реформування вітчизняної освітньої системи доцільно визначити як сприяння становленню всебічно освіченої, соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, ідейно – моральних принципів, норм поведінки, які забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти протягом всього життя в швидко змінному світі.

Освіта для сталого розвитку – процес навчання тому, як приймати рішення, необхідні для забезпечення довгострокового майбутнього економіки, екології, соціальної справедливості. Розвиток мислення, орієнтованого на стале майбутнє та відповідних смисложиттєвих цінностей і пріоритетів – ключова задача освіти в ХХІ столітті.

Сьогодні освіта вже не підготовка до життя, а спосіб життя, тому теорія сталого розвитку є безальтернативною методологічною основою розробки проблем розвитку суспільства як на загальноцивілізаційному, так і на національному та місцевому рівнях.

Безперечно маючи напрацювання, які містять не лише теоретичне обгрунтування проблеми, а й конкретні практично спрямовані програми та проекти, виходячи з обговорення основних пріоритетних напрямків модернізації сучасної освіти на засадах моделі випереджаючої освіти для сталого розвитку та з метою забезпечення її широкої підтримки, учасники конференції

РЕКОМЕНДУЮТЬ

1. Активно впроваджувати основні засади комплексної програми «Освіта для сталого розвитку», як інноваційні технології європейського зразка та механізму переходу системи освіти на міжнародні та європейські стандарти освіти.

2. Втілювати комплексний, системний підхід у впровадженні принципів сталого розвитку в навчально-виховний процес та позакласну діяльність з метою формування ключових компетентностей.

3. Здійснювати аналітичну діагностику розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, ціннісних орієнтацій, рівня соціальної активності, екологічної культури, духовного розвитку, ставлення до свого здоров’я.

4. Відпрацьовувати методику інтеграції принципів сталого розвитку у шкільні предмети, активізуючи експериментальну діяльність педагогічних працівників.

5. Звернути особливу увагу на розвиток Єдиного освітньо – інформаційного простору області, впровадження інформаційно-комунікаційних, мультимедійних технологій у навчально-виховний процес.

6. Використовувати проектні технології та технології продуктивного навчання з метою стимулювання креативності особистості школяра.

7. Враховувати сучасні вимоги до організації навчального процесу на основі нових Державних стандартів початкової, базової та повної середньої освіти, профільного навчання

8. Творчо переосмислювати засади випереджаючої освіти для сталого розвитку, формування креативної компетентності, ІКТ та медіа освіченості школярів для активного впровадження.

9. Взяти до уваги та поширювати досвід навчальних закладів, які працюють у режимі експериментальну, є опорними закладами з різних напрямків діяльності.

10. У виховній практиці культивувати дитиноцентричну парадигму освіти, гуманістичні цінності, здоров’язберігаючий спосіб життя в екологічно безпечному середовищі.ПЛЕНАРНА ЧАСТИНА
Трофименко Світлана Олександрівна,

директор Широківської СЗШВИПЕРЕДЖАЮЧА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ:

ВІД ТЕОРІЇ ДО ПРАКТИКИ
Проблема виживання й подальшого існування людства гостро постала вже у другій половині XX ст. Вона обумовлена багатьма чинниками. Зокрема, швидким вичерпанням природних ресурсів; екологічною кризою; несприятливою демографічною ситуацією; злиднями і голодом у багатьох регіонах світу; постійними конфліктами в суспільстві. На перехресті проблем виникла концепція сталого розвитку суспільства як такого, що надійно забезпечує збереження довкілля і задоволення потреб не лише сучасності, а й наступних поколінь людства.

На Міжнародній конференції «Навколишнє середовище для Європи», яка відбулася в м.Києві, було визнано, що освіта є одним із головних інструментів, які забезпечують охорону навколишнього середовища та сталий розвиток.

Стратегія сталого розвитку стала результатом екологізації наукових знань, а також їхнього пристосування до соціально-економічних потреб людства, що розпочалися вже у 70-тих роках ХХ століття, коли були створені неурядові наукові організації з вивчення глобальних процесів на Землі.

В 1972 р. відбулася Стокгольмська конференція – Конференція ООН із довкілля людини. Вона мала на меті осмислити не лише сутність екологічної кризи, що насувалася на людство, а й шляхи її подолання і надавала пріоритетного значення екологічній проблематиці.

В 1980 р. – в доповіді «Стратегія збереження світу», що була підготовлена американськими вченими, вперше було вжито термін «сталий розвиток». У доповіді йшлося про те, що шкода, яку людина завдає природі внаслідок розвитку своєї неконтрольованої діяльності, може бути невідворотною катастрофою для всього людства. Дедалі відчутнішою стає обмеженість природних ресурсів планети, а отже й об’єктивна необхідність коригувати масштаби їх використання, темпи світового економічного прогресу, неминуче пов’язаного з антропогенним тиском на природу.

У 1987 р. у доповіді «Наше спільне майбутнє» прем’єр-міністр Норвегії Гро Харлем Брундтланд (очолював спеціальну комісію ООН із довкілля та розвитку) вперше розкрила зміст нового поняття: «сталим» почали називати такий розвиток суспільства, що «задовольняє» потреби сучасності, але не ставить під загрозу здатність майбутніх поколінь задовольняти свої життєві потреби.

Було поставлено завдання «примирити» навколишнє середовище і розвиток суспільства. Сталий розвиток характеризується багатьма аспектами. Він припускає:


 1. Екологічно сталий розвиток. Його передумовами є: біологічна розмаїтість локальних, регіональних і глобальних екологічних систем; досить обмежена економічна діяльність у природному середовищі, що здійснюється з урахуванням обмеженості ресурсів і можливостей самовідновлення.

 2. Соціально справедливий розвиток. Сталий розвиток надає людям рівні можливості й права на досягнення відповідних життєвих умов, зберігаючи рівну міру відповідальності за рішення, що приймаються в їх країнах і глобальному співтоваристві.

 3. Інтелектуально й етично вільний розвиток. Сталий розвиток надає людям необмежені можливості для їхньої інтелектуальної активності, етичної зрілості, підтримки й процвітання культурної розмаїтості, збереження етичної наступності поколінь.

В 1992 р. на Всесвітньому Саметі у Ріо-де-Жанейро – на конференції ООН із проблем навколишнього середовища та розвитку, був прийнятий програмний документ «Порядок денний на XXI століття», який поставив для всіх країн світу головну мету на майбутнє – просування шляхом сталого розвитку суспільства.

Освіта, як вже зазначалося, є фундаментом сталого розвитку. У главі 36 «Порядку денного на ХХІ століття» зазначено, що необхідною умовою реалізації концепції сталого розвитку є підвищення рівня розвитку освіти. З’являється окреме поняття – «освіта для сталого розвитку».

Освіта для сталого розвитку – це сучасний підхід до організації

навчального процесу, який включає інформування членів суспільства про основні проблеми сталого розвитку, формування світогляду, що базується на засадах сталості, переорієнтацію навчання з передачі знань на встановлення діалогу, орієнтацію на порушення та практичне розв’язання місцевих проблем.

У «Порядку денному на XXI століття» визначені найважливіші завдання освіти для сталого розвитку:


 • удосконалення базової шкільної освіти – утворене суспільство повинне бути відповідним чином інформовано в області стану й перспектив сталого розвитку. Нації з високим рівнем неграмотності й некваліфікованих трудових ресурсів мають занадто мало шансів і можливостей для майбутнього сталого розвитку;

 • переорієнтація змісту й методів існуючої освіти на завдання сталого розвитку – йдеться про конструювання нової педагогічної системи, що інтегрує в деяку органічну цілісність проблеми навколишнього середовища, економіки й суспільства. Особливу увагу в змісті освіти треба приділяти практичним вмінням раціонально й екологічно правильно господарювати, підтримувати здоровий спосіб життя, брати активну участь у демократичному суспільстві й жити повноцінним сталим життям;

 • розвиток суспільної думки й місцевих ініціатив – початковою умовою сталого навчання є забезпечення повної грамотності й прийнятного рівня екологічної свідомості широких верств населення;

23 березня 2005 р. ЄЕК ООН видала документ «Стратегія освіти для сталого розвитку». Суть прийнятої Стратегії полягає в декількох позиціях. Насамперед, це перехід освіти від простої передачі знань і навичок, необхідних для існування в сучасному суспільстві, до формування готовності діяти й жити в мало передбачуваному майбутньому світі, у швидко мінливих екологічних і соціально-економічних умовах.

І з 2005 по 2015 рр. розпочалася Декада ООН освіти в інтересах сталого розвитку – Україна, як член Європейської економічної комісії ООН, взяла на себе зобов’язання щодо виконання європейської Стратегії освіти для сталого розвитку у встановлені строки.

І етап – до 2007 року, ІІ етап – до 2010 року, ІІІ етап – до 2015 року.

І зрозуміло, що перегляд пріоритетних завдань освітньої політики країни неминучий, освіта задля сталого розвитку – невідворотний шлях розвитку освіти будь-якої країни, незалежно від її матеріального благополуччя, економічного напрямку й політичного ладу. Отже, впровадження освіти для сталого розвитку впрактику навчальних закладів є досить актуальним. Але це питання не є абсолютно новим у педагогічній практиці. З огляду на змістовну складову, основні підходи, принципи освіти для сталого розвитку можна константувати її тісний зв'язок з екологічною освітою.

Колектив Широківської СЗШ з січня 2012 року в рамках обласного проекту «Випереджаюча освіта для сталого розвитку» працює над проблемою «Розвиток комплексу життєвих компетенцій особистості в умовах системи школи випереджаючої освіти для сталого розвитку». Основною метою є створення системи розвитку інноваційної особистості життєво компетентної, здатної жити і діяти в демократичному суспільстві. Головними завданнями є обґрунтування нової концепції розвитку школи, експериментально перевірити її життєздатність; визначення основних складових системи розвитку інноваційної особистості і запровадження в педагогічний процес інноваційної технології саморозвитку особистості. З цією метою впроваджено факультативні курси «Щаслива планета» (3-4 класи), «Уроки стійкого розвитку» (8-9 класи), особливість яких полягає в тому, що вони не тільки дають нові знання, а й формують у дітей нові моделі поведінки та дії, які відповідають потребам стійкого розвитку нашої країни і планети в цілому.

Застосування екологічної тематики в навчальні предмети дозволило зацікавить учнів проблемами екології. Діти залучаються до волонтерської діяльності, проводять екологічні піаракції для жителів Широківської територіальної громади, випускають екологічні вісники, створюють нові екологічні проекти.

В рамках проекту «Місцевий розвиток орієнтований на громаду» (спільний проект Європейської комісії та Програми Розвитку ООН) колектив школи, батьківський комітет долучились до акції з енергозбереження, а саме: заміна вікон будівлі школи, що дозволить ощадливіше використовувати природні ресурси.

Ефективною є спільна дослідницька діяльність вчителів та учнів. Робота гуртка «Юний орнітолог» спрямована на збереження птахів рідного краю. Реалізація завдань, які ставлять перед собою члени гуртка, передбачає співпрацю з іншими організаціями.

В школі діє дитяча організація «ЕКОС», яка є ініціатором різноманітних заходів, спрямованих на вирішення екологічних проблем сучасності.

Таким чином, якщо дотепер зміст освіти складався зі знань минулого й сьогодення, то сьогодні стоїть завдання додання освіті випереджального характеру. Перед випереджальною освітою в інтересах сталого розвитку постають завдання забезпечити формування в молодого покоління нових форм мислення й поводження в навколишнім середовищі, які припускають уміння прогнозувати й планувати, мислити творчо, критично й самокритично.

Дмитренко Галина Олександрівна,

учитель Гейківської СЗШ


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 132 -> files
91464 -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
91464 -> Положення щодо самоосвітньої діяльності вчителя. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків самоосвіти. Зміст методичного посібника включає багато практичного матеріалу з питань самоосвітньої діяльності вчителя
files -> Положення щодо організації роботи з молодими спеціалістами; систематизує основні види діяльності та основні етапи організації роботи малодосвідчених вчителів. Належна увага приділена, визначенню головних завдань, напрямків роботи
91464 -> Психолого-педагогічний семінар «подорож до міста педагогів»
files -> Методичні знахідки шкіл криворізького району
91464 -> Кроки до майстерності Ділова гра
91464 -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей через інтерактивні форми роботи з батьками мелетич Ірина Михайлівна
91464 -> Розв’язування задач з параметрами графічним методом


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка