Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвиткуСторінка1/24
Дата конвертації29.04.2016
Розмір4.98 Mb.
#27232
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


Міністерство освіти і науки України

Департамент освіти і науки

Дніпропетровської облдержадміністрації

Відділ освіти Криворізької районної державної адміністрації

Комунальна установа «Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради Дніпропетровської області
Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку

Матеріали районної

науково-практичної конференції

9 січня 2014 року

Криворізький педагогічний інститут

Упорядник:

Т.А. Ланчковська – директор Криворізького районного науково-методичного кабінету Криворізької районної ради

Відповідно до Національної стратегії розвитку освіти в Україні сучасна філософія освіти ґрунтується на послідовному запровадженні науково-педагогічних технологій, раціональних, ефективних підходах до організації інноваційної діяльності, впровадження принципів сталого розвитку та випереджаючої освіти.

Саме це лягло в основу виступів педагогічних працівників – учасників ІІ районної науково-практичної конференції «Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Збірка містить матеріали конференції, розрахована на керівників районних методичних служб, директорів, заступників директорів з навчально-виховної роботи, педагогічних працівників навчальних закладів освіти.

Шановні колеги!

Вже стало традиційним проведення у січні науково-практичної конференції педагогічних працівників району, яка має за мету визначити основні напрямки, пріоритети, завдання та механізми реалізації науково-методичного супроводу, формування інноваційного освітнього середовища Криворіжжя.

Сталий розвиток суспільства у будь-якому вимірі – чи то глобальному, національному чи місцевому – виглядає сьогодні як одна з найважливіших невідкладних і всеосяжних проблем, є відображенням об’єктивної потреби переорієнтації економічного та усього суспільного розвитку з урахуванням нагальної вимоги збереження природного та людського потенціалу для нинішнього та прийдешніх поколінь.

У той же час ефективна соціальна мобілізація задля збалансованого освітнього розвитку можлива лише за умови усвідомлення широким загалом його концептуальних основ, шляхів реалізації, нормативно-правових, інституційних засад, внутрішніх та зовнішніх політичних та економічних умов.

Йдеться про необхідність науково-теоретичного осмислення, потужної освітньо – роз’яснювальної роботи серед широкого загалу освітян, чому і присвячена наша районна науково-практична конференція.

Приємно, що конференція проходить на базі Педагогічного інституту так як особлива роль у вищеозначеному процесі належить вищій школі, де наукова робота поєднана з освітньою, де існує потужний кадровий потенціал, відповідна навчальна база. Тому, завдячуючи тій співпраці яка вже склалася у нас з педагогічним інститутом, сподіваюся на високий рівень проведення як пленарної так і секційних частин конференції.

Основною ціллю освіти для сталого розвитку доцільно визначити як сприяння становленню всебічно освіченої, соціально активної особистості, яка розуміє нові явища та процеси суспільного життя, володіє системою поглядів, ідейно – моральних принципів, норм поведінки, які забезпечують готовність до соціально відповідальної діяльності та неперервної освіти протягом всього життя в швидко змінному світі.

На вирішення саме цих задач була розроблена Муніципальна програма розвитку освіти Криворізького району «Освіта для сталого розвитку» на період 2009 – 2015 рр., затверджена колегією відділу освіти ще у 2009 року.

Сьогодні ми маємо напрацювання, які містять не лише теоретичне обґрунтування проблеми, а й конкретні практично спрямовані програми та проекти. Саме ці напрацювання і покладені у зміст доповідей та виступів педагогічних працівників – учасників науково-практичної конференції «Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку».

Кравчик Людмила Володимирівна,

начальник відділу освіти

Криворізької райдержадміністрації


ПРОГРАМА

районної науково – практичної конференції


«Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку»
09 січня 2014 року

Криворізький педагогічний інститут
9.00 – 9.30

Збір учасників конференції, реєстрація

9.30 – 11.00

Пленарне засідання конференції (актова зала)

Головуюча Кравчик Людмила Володимирівна, начальник відділу освіти


Виступаючі:

1. Ланчковська Тамара Анатоліївна, директор РНМКФормування інноваційної культури педагога – запорука розвитку освітніх систем

2. Гродікова Олена Володимирівна, вчитель художньої культури та етики Зеленопільської НСЗШРозвиток творчого потенціалу вчителя як фактор підвищення його професійної майстерності в умовах випереджаючої освіти сталого розвитку

3. Сенюк Світлана Яківна, вчитель Гейківської ЗОШІнноваційні педагогічні та методичні аспекти в процесі викладання сучасної шкільної освіти

4. Халік Володимир Арсентійович, вчитель трудового навчання та інформатики Новопільського НВКСтворення умов для творчої самореалізації учнів на уроках та у позакласній діяльності в умовах сільської школи

5. Штилюк Наталя Миколаївна, заступник директора з навчально-виховної роботи Грузького НВК

Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання на засадах компетентнісного підходу у вивченні української мови

6. Соколовська Тетяна Вікторівна, вчитель географії Лозуватської ЗОШ №1Формування ключових компетентностей учнів як напрямок інноваційної діяльності вчителя географії

7. Стретович Оксана Іванівна, методист Радушненського ДНЗ «Ромашка»Особливості організації інноваційної освітньої діяльності з дітьми дошкільного віку в умовах різновікової групи

8. Харламова Тетяна Олександрівна, вчитель початкових класів Христофорівської ЗОШШляхи формування гуманістичного підходу до процесу навчання та виховання молодших школярів

11.00 – 11.15

Технічна перерва: перехід до аудиторій для секційної роботи

11.15 – 12.45

Робота у секціях

Секція №1

«Впровадження сучасних інноваційних технологій для забезпечення якісної дошкільної освіти в умовах різновікової групи»

Керівники секції: Тебеньова Ірина Арнольдівна, методист РНМК

Виступаючі:

1. Кондратенко Р.В., доц. кафедри дошкільної педагогіки КНУНауково-методичне підгрунття щодо організації роботи в різновікових групах малокомплектного ДНЗ

2. Шевченко Н.М., методист Новопільського ДНЗ «Снігуронька»Використання інноваційних моделей освітньої діяльності в групі дітей різного віку

3. Паливода Т.М., вихователь-методист Лозуватського навчально-виховного комплексуОсобливості та використання методів проектування в плануванні роботи різновікової групи

4. Омельяненко Т.А., завідувач Красінського дошкільного навчального закладу «Золота рибка»Управлінський аспект організації освітньо-виховного процесу в різновікових групах малокомплектного дошкільного навчального закладу

5. Сергієнко В.С., завідувач Глеюватського дошкільного навчального закладу «Віночок»Керівництво ігровими та продуктивними видами діяльності в різновіковій групі

6. Мацур Б.В., методист Лозуватського дошкільного навчального закладу «Берізка»Формування морально-етичних якостей особистості у дошкільників в умовах різновікової групи

7. Коваленко Л.В., вихователь Широківського ДНЗ «Оленка»Створення предметно-розвивального середовища як одного з основних чинників реалізації освітніх ліній Базового компонента дошкільної освіти

8. Панасенко А.О., завідувач Червоненського ДНЗТехнологія розвитку творчої особистості (ТРВЗ)

9. Каракай Н.М., Новопільський ДНЗ «Снігуронька»Технологія саморозвитку М. Монтессорі

Секція №2

«Підвищення ефективності і якості природничої освіти шляхом впровадження сучасних інноваційних технологій екологізації навчального процесу»

Керівники секції: Трофименко Олена Дмитрівна, методист РНМК, канд. геогр. наук, доц. кафедри фізичної географії, краєзнавства та туризму Шипунова Віра Олександрівна,

канд. геол.-мін. наук, доц. кафедри економічної і соціальної географії та методики викладання Холошин Ігор Віталійович, канд. б. наук, доц. кафедри ботаніки та екології Ющук Євген Давидович, канд. пед. наук, доц. кафедри хімії та методики її навчання Томіліна Людмила Іванівна

Секретар: Соколовська Т.В., вчитель Лозуватської СЗШ №1, керівник РМО вчителів географії.


Виступаючі:

1. Січкаренко Людмила Миколаївна, директор, вчитель географії Радушненської ЗОШВикористання інноваційних технологій на уроках географії

2. Герасименко Ігор Григорович, вчитель географії Червонозабійницької ЗОШРозвиток креативної особистості шляхом реалізації інноваційних форм і методів навчання на уроках географії

3. Мотуз Сергій Олександрович, директор, вчитель географії Христофорівської ЗОШАктивізація пізнавальної діяльності учня на уроках географії шляхом впровадження інноваційних технологій

4. Хуторний Павло Леонідович, вчитель географії Валівської ЗОШФормування географічних компетентностей учнів через роботу над географічними задачами

5. Дмитренко Галина Олександрівна, вчитель біології Гейківської ЗОШ, керівник МО вчителів біологіїПідвищення ефективності та якості природничої освіти шляхом впровадження сучасного уроку

6. Тесля Наталія Василівна, вчитель біології та географії Надеждівського НВКСучасний урок (презентація)

7. Герасимчук Олексій Олегович, вчитель біології Красінської ЗОШЕфективні форми і методи навчання

8. Пишна Наталія Борисівна, вчитель біології та хімії Грузького НВКПідвищення ефективності і якості сучасного уроку

9. Герун Галина Володимирівна, вчитель хімії та географії Веселівської ЗОШПідвищення ефективності та якості освіти через інноваційні технології та екологізацію освіти

10. Сорока Лідія Павлівна, вчитель хімії Надеждівського НВКВикористання інноваційних технологій на уроках хімії

11. Польовий Василь Володимирович, вчитель хімії Гейківської ЗОШРоль хімічних задач викладання хімії

Секція №3

«Формування мовної культури впродовж життя як однієї з основних компетентностей учня у системі інноваційної діяльності вчителя словесника»

Керівники секції: Кривошея Марина Михайлівна, методист РНМК, доцент кафедри української мови Мішеніна Тетяна Михайлівна, ст. викладач кафедри української мови Бузько Світлана Андріївна, доцент кафедри української та світової літератур Василенко Ірина Михайлівна, доцент кафедри української та світової літератур Гончаренко Олена Миколаївна

Секретар: Печенівська С.І., вчитель Недайводського НВК, керівник РМО вчителів української мови та літератури.Виступаючі:

1. Горб Наталія Миколаївна, вчитель української та світової літератури Веселівської ЗОШФормування конкурентоспроможної особистості на уроках української та світової літератур через впровадження інформаційних технологій

2. Стукаленко Наталія Віталіївна, вчитель української мови та літератури Лозуватської ЗОШ №1Професійна позиція вчителя-словесника у вихованні громадянської культури учня засобами вивчення літератури рідного краю.

3. Чупилко Олена Олексіївна, вчитель світової літератури Червонозабійницької ЗОШДіалогічне навчання як засіб формування комунікативних здібностей учнів на уроках світової літератури

4. Гузенко Юлія Миколаївна, вчитель світової літератури Недайводського НВКРозвиток креативного мислення учнів засобами використання інноваційних технологій на уроках світової літератури

5. Старко Галина Миколаївна, вчитель української мови та літератури Радушненської ЗОШОсновні аспекти мовленнєво-методичної компетентності сучасного вчителя-словесника

Секція №4

«Взаємоінтеграційні процеси використання сучасних інноваційних технологій викладання математики, інформатики та фізики в умовах впровадження засад сталого розвитку сільської школи»

Керівник секції: Бібік Тамара Леонідівна, методист РНМК,

канд. пед. наук, доц. кафедри інформатики та прикладної математики Шокалюк Світлана Вікторівна, д-р. т. наук, доц. кафедри фізики та методики її навчання Здещиц Валерій Максимович, канд. пед. наук, доц. кафедри математики та методики її навчання Крамаренко Тетяна Григорівна

Секретар: Чабаненко Л.В., вчитель Червоношахтарської СЗШ, керівник РМО вчителів фізики.


Виступаючі:

1. Шабелян Ірина Миколаївна, заступник директора з НВР Лозуватської ЗОШ №1, вчитель математикиФормування інформаційної компетентності учнів на уроках математики

2. Ярошенко Людмила Вікторівна, директор, вчитель фізики та інформатики Радіонівської ЗОШ, старший вчительВикористання сучасних інформаційних технологій при викладанні фізики та інформатики

3. Ткаченко Оксана Петрівна, вчитель математики та інформатики Лозуватської ЗОШ №1, вчитель-методистПрактична спрямованість формування математичних компетентностей учнів засобами інтерактивних технологій для виховання конкурентоспроможного випускника

4. Гульман Олександр Володимирович, вчитель фізики та математики Новопільського НВК, вчитель вищої категоріїВзаємоінтеграційні процеси використання сучасних інноваційних технологій на уроках математики та фізики

5. Кущова Любов Олексіївна, директор, вчитель фізики Красінської ЗОШ, вчитель-методистРозвиток критичного мислення учнів засобами інноваційних технологій навчання фізики

Секція №5

«Гуманізація процесу навчання та виховання молодших школярів як основа формування сучасної особистості в умовах освіти сталого розвитку»

Керівники секції: Леонтьєва Алла Олексіївна, методист РНМК, канд. пед. наук, доц. кафедри змісту і методики початкового навчання Пруняк Володимир Васильович

Секретар: вчитель Лозуватської СЗШ №1, керівник РМО вчителів 4-х класів.Круглий стіл РМО вчителів 1-х класів: «Інтегровані уроки як одна з нетрадиційних форм організації навчання молодших школярів в умовах освіти сталого розвитку»

Виступаючі:

1. Каращук Людмила Анатоліївна – вч. Лозуватської ЗШ №1

Інноваційний підхід до ролі і місця інтегрованих уроків у початковій школі

2. Засовіцька Валентина Олексіївна – вч. Веселівської ЗОШ,

Козацька Наталія Олексіївна – вч. Недайводського НВК

Інтеграція навчання мови й читання

3. Біла Валентина Миколаївна – вч. Христофорівської ЗОШ,

Брижатенко Світлана Володимирівна – вч. Глеюватської ЗОШ

Інтеграція природознавчого та суспільствознавчого напрямків освіти молодших школярів

4. Фуголь Валентина Борисівна – вч. Радіонівської ЗОШ,

Онищенко Олена Вікторівна – вч. Грузького НВК

Інтеграція математичної та природознавчої освіти на уроках в початковій школі

5. Рішко Наталія Вікторівна – вч. Червоношахтарської ЗОШ,

Халік Людмила Романівна – вч. Новопільського НВК

Інтеграція предметів естетичного напрямку освіти молодших школярів

6. Таран Лілія Вячеславівна – вч. Новопільського НВК,

Журавльова Олександра Валеріївна – вч. Красінської ЗОШ

Інтегровані уроки з основ здоров'я та фізичної культури у початковій школі

Круглий стіл РМО вчителів 2-х класів: «Перші здобутки впровадження Державного стандарту»

1. Ертман Катерина Григорівна – вч. Лозуватської ПШ-сад,

Черней Наталя Миколаївна – вч. Грузького НВК,

Курілкіна Олена Олександрівна – вч. Новопільського НВКТворчий підхід для формування в учнів емоційно - ціннісного ставлення до вивчення математики.

2. Назаренко Руслана Іванівна – вч. Орджонікідзенської ПШ-сад,

Сапель Віра Іванівна – вч. Новопільського НВК,

Резнік Маргарита Миколаївна – вч. Гейківської ЗОШ,

Щербакова Інна Володимирівна – вч. Валівської ЗОШ

Мова і література як найважливіші засоби навчання, виховання і розвитку особистості.

3. Черепанова Таміла Миколаївна – вч. Христофорівської ЗОШ,

Чубелюк Світлана Вікторівна – вч. Широківської ЗОШ,

Ярова Наталя Георгіївна – вч. Кіровської ЗОШ,

Таран Любов Василівна – вч. Недайводського НВК

Дослідницька робота, як один з прийомів, направлених на розвиток пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках природознавства.

4. Погонець Лариса Михайлівна – вч. Червонозабійницької ЗОШ,

Фурт Ольга Вікторівна – вч. Лозуватської ЗОШ № 2,

Стеблянко Світлана Олександрівна – вч. Лозуватської ЗШ № 1,

Пікуля Галина Василівна – вч. Глеюватської ЗОШ

Розвиток технологічної та інформаційно – комунікаційної компетентностей для реалізації творчого потенціалу учнів та їх соціалізації в галузі «Технології».

5. Плахтієнко Наталя Іванівна – вч. Красінської ЗОШ,

Макєєва Світлана Валентинівна – вч. Радушненської ЗОШ,

Ремінська Вікторія Олександрівна – вч. Радіонівської ЗОШПрактичний аспект впровадження здоров’язберігаючих технологій на уроках фізичного виховання та основ здоров’я.

6. Матюха Валентина Вадимівна – вч. Радушненської ЗОШ,

Прадюх Анжела Миколаївна – вч. Веселівської ЗОШ,

Кульпанова Людмила Олександрівна - вч. Златоустівської ЗОШФормування емоційно – почуттєвої сфери учнів, їх художніх здібностей і мислення на уроках мистецтва.

Круглий стіл РМО вчителів 3-х класів: «Проблеми формування грамотності учнів початкової школи в умовах освіти сталого розвитку»

1. Бобрешова Наталія Валеріївна – вч. Радушненської ЗОШ,

Фьодорова Олена Вікторівна – вч. Орджонікідзенської ПШ-сад,

Ахметшина Катерина Анатоліївна – вч. Недайводського НВК,

Прохода Євгенія Володимирівна – вч. Зеленогайської ЗОШ,

Кондратюк Наталія Олексіївна – вч. Златоустівської ЗОШ,

Біленко Світлана Іванівна – вч. Новопільського НВК

Проблеми формування грамотності учнів початкової школи на уроках української мови в умовах освіти сталого розвитку та шляхи їх вирішення

2. Бичкова Ольга Володимирівна – вч. Валівської ЗОШ,

Донченко Олена Олександрівна – вч. Зеленопільської ЗОШ,

Шевченко Тетяна Миколаївна – вч. Лозуватської ЗШ №1,

Сіварга Наталія Миколаївна – вч. Надеждівського НВК,

Племянник Світлана Миколаївна – вч. Широківської ЗОШ,

Пістрюга Людмила Сергіївна – вч. Веселівської ЗОШ

Проблеми формування грамотності учнів початкової школи на уроках українського читання в умовах освіти сталого розвитку та шляхи їх вирішення

3. Польова Людмила Олександрівна – вч. Гейківської ЗОШ,

Павлюк Галина Петрівна – вч. Радушненської ЗОШ,

Живець Галина Миколаївна – вч. Красінської ЗОШ,

Коваленко Ірина Миколаївна – вч. Радіонівської ЗОШ,

Клименко Світлана Григорівна - вч. Лозуватської ЗОШ № 2Проблеми формування грамотності учнів початкової школи на уроках математики в умовах освіти сталого розвитку та шляхи їх вирішення

Круглий стіл РМО вчителів 4-х класів: «Робота з батьками як складова гуманізації процесу навчання та виховання молодших школярів: проблеми та шляхи їх вирішення»

1. Стельмах Любов Григорівна – вч. Веселівської ЗОШ,

Лісова Тетяна Іванівна – вч. Лозуватської ЗОШ № 2,

Малихіна Людмила Миколаївна – вч. Валівської ЗОШ,

Струк Олена Олексіївна – вч. Червоношахтарської ЗОШ,

Галькевич Наталія Володимирівна – вч. Лозуватської ЗШ №1Особливості індивідуальної роботи з батьками дітей різного темпераменту

2. Ковалець Світлана Романівна – вч. Лозуватської початкова школи-сад,

Аврахова Олена Олександрівна – вч. Червонозабійницької ЗОШ,

Чвертка Валентина Вікторівна – вч. Надеждівського НВКПроблема збереження здоров’я і життєрадісності учнів в умовах навчання як одне з важливих питань в роботі з батьками

3. Чернігова Ольга Миколаївна – вч. Кіровської ЗОШ,

Онищенко Світлана Анатолівна – вч. Радіонівської ЗОШ,

Погрібна Любов Володимирівна – вч. Новопільського НВКПитання організації самостійної навчальної діяльності учнів у роботі з батьками

4. Скляренко Наталія Володимирівна – вч. Глеюватської ЗОШ,

Куценко Тетяна Федорівна – вч. Широківської ЗОШ,

Швидун Тетяна Вікторівна – вч. Христофорівської ЗОШ

Допомога батьків в організації соціально-психологічного супроводу процесу адаптації їх дітей до шкільного простору у першому класі та при підготовці до переходу в п’ятий клас


Секція №6

«Культурологічні підходи в системі креативного навчання та виховання учнів в інтересах сталого розвитку»

Керівники секції: Трухачова Вікторія Вікторівна, методист РНМК, викладач кафедри образотворчого мистецтва Зенькович Юлія Олександрівна, викладач кафедри образотворчого мистецтва Петренко Ольга Олегівна, канд. мист., доц. кафедри музикознавства, інструментальної та хореографічної підготовки Власенко Ірина Миколаївна, канд. пед. наук, доц. кафедра методики музичного виховання, співу та хорового диригування Ракітянська Людмила Миколаївна

Секретар: Остренко Ю.В., вчитель Червоношахтарської СЗШ, керівник РМО вчителів образотворчого мистецтва.Виступаючі:

1. Власенко Ірина Миколаївна, к.м. доцент кафедри музикознавства, інструмента та хореографічної підготовки КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»,

Ракітянська Людмила Миколаївна к.м., доцент кафедри методики музичного виховання, співу та хорового диригування КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Вступне слово. Розвиток творчого потенціалу учителя в умовах сучасної освіти

2. Янишівський О.М., вчитель образотворчого мистецтва Радіонівської ЗОШФормування загальнолюдських цінностей учнів в процесі викладання предметів мистецького циклу в умовах освіти сталого розвитку

3. Медвєдєва С.В., вчитель музики Радушненської ЗОШРозвиток естетичної культури учнів в умовах сучасного уроку музики

4. Позняков М.Я., вчитель музики Червонозабійницької ЗОШДуховний розвиток учнів засобами музичного мистецтва через впровадження ІКТ

5. Хватова О.М., вчитель образотворчого мистецтва Гейківської ЗОШРозвиток творчих здібностей учнів шляхом використання інноваційних технологій на уроках образотворчого мистецтва

6. Сльота А.В., вчитель музики Веселівської ЗОШВпровадження інтерактивних форм роботи вчителя та учнів на уроках музики

7. Капуста К.В., вчитель образотворчого мистецтва Червонозабійницької ЗОШРозвиток креативного мислення учнів через використання елементів народного та сучасного мистецтва

8. Гава С.М., вчитель музики Червоношахтарської ЗОШФормування компетенцій учнів на уроках музики як шлях до розвитку духовного розвитку особистості

9. Петренко Ольга Олегівна, Зенькевич Юлія Олександрівна, викладачі кафедри образотворчого мистецтва КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет»Робота з обдарованими дітьми в умовах навчального закладу

10. Капуста К.В., вчитель образотворчого мистецтва Червонозабійницької ЗОШДекоративна трансформація природних форм за допомогою природних матеріалів. (Майстер – клас: „Виготовлення „оберегових друїдів”)

Секція №7

«Інноваційні педагогічні та методичні аспекти у процесі викладання сучасної шкільної історичної та правознавчої освіти»

Керівники секції: Лось Ж.В., методист РНМК, канд. пед. наук, доц. кафедри історії України Задорожна Лілія Віталіївна, канд. ю. наук, доц. кафедри історії України Ніколайченко Галина Михайлівна

Секретар: Лузганова Н.Г., вчитель Веселівської ЗОШ, керівник РМО вчителів історіїВиступаючі:

1. Кукса Світлана Григорівна, вчитель історії Кіровської ЗОШВикористання інтерактивних технологій в роботі з обдарованими дітьми

2. Дідур Лариса Петрівна, вчитель історії Радушненської ЗОШІнноваційно-творчий пошук вчителя суспільних дисциплін в умовах неперервної освіти

3. Овчаренко Оксана Анатоліївна, директор, вчитель історії Новопільського НВКФормування історичного світогляду старшокласників шляхом координації з іншими гуманітарними науками

4. Собко Оксана Борисівна, вчитель історії Новопільського НВКІнноваційні педагогічні аспекти в процесі викладання історії на основі роботи з обдарованими дітьми

5. Лузганова Наталія Григорівна, вчитель історії Веселівської ЗОШТренінг з теми: «Креативні тенденції творчої праці вчителя суспільних дисциплін»

Секція №8

«Вплив сучасних технологій у вивченні іноземних мов на формування життєвих компетентностей особистості та конкурентоспроможності випускника»

Керівники секції: Кривошея М.М., методист РНМК, секція вчителів російської мови: канд. пед. наук, доц. Мещерякова Наталія Павлівна, секція вчителів німецької мови:

д-р пед. наук Гаманюк Вікторія Анатоліївна, секція вчителів англійської мови: канд. філол.наук, доц. Цегельська Марина Валеріївна

Секретар: Надельнюк Н.М., вчитель Лозуватської ЗОШ №1, керівник РМО вчителів англійської мови


Виступаючі:

1. Гнатюк Вікторія Володимирівна, вчитель німецької мови Кіровської ЗОШМовний простір та сучасні методи викладання іноземних мов в контексті міжкультурної комунікації

2. Бєляєва Алевтина Іванівна, вчитель англійської мови Веселівської ЗОШФормування життєвих компетентностей, конкурентоспроможності учнів на уроках іноземної мови

3. Солодовнікова Тетяна Миколаївна, вчитель німецької мови Зеленопільської ЗОШВізуалізація та мультимедійний супровід як основні прийоми і оптимальні форми навчання на уроках іноземної мови

4. Кістерець Діана Миколаївна, вчитель англійської мови Красінської ЗОШВикористання інтерактивних технологій на уроках іноземної мови для розвитку комунікативної компетенції учнів

5. Дериглазова Юлія Миколаївна, вчитель англійської мови Гейківської ЗОШМетод проектів з використанням інформаційно-комп’ютерних технологій – крок до успіху у вивченні іноземної мови

РЕКОМЕНДАЦІЇ

учасників районної науково-практичної конференції

«Реалізація сучасних інноваційних технологій навчання

на засадах компетентнісного підходу у контексті

випереджаючої освіти для сталого розвитку»

(09 січня 2014 року, Криворізький педагогічний інститут)


У сучасних умовах реалізації Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, затвердженої Указом Президента України від 25 червня 2013 року №344/3013, яка визначає основні напрями, пріоритети, завдання державної політики в галузі освіти, кадрову і соціальну політику, спрямовану на підвищення якості й конкурентоспроможності освіти, важливого значення набуває забезпечення сталого розвитку, стратегічним курсом якого є запровадження моделі інноваційного розвитку освіти, як складової економіки держави.

Освітня інновація характеризується нововведеннями в галузі психолого-педагогічних, соціально-економічних та науково-виробничих досліджень, спрямованих на якісне покращення освітнього процесу. Вже зараз стає невідкладним завдання організації постійного навчання людини протягом усього її активного життя, поширення інформації, обмін досвідом щодо інноваційних проектів, методів досягнення істотного впливу на формування інноваційної культури педагогів.

Маючи певний досвід як теоретичного обґрунтування так і конкретні практично спрямовані проекти, розробки, системи, виходячи з підсумків обговорення основних напрямків інноваційної модернізації освіти Криворізького району на засадах сталого розвитку та з метою забезпечення її широкої підтримки, учасники конференції

РЕКОМЕНДУЮТЬ:

  1.  Забезпечувати всебічне та якісне впровадження мети, стратегічних напрямків та основних завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року.

  2.  Активно впроваджувати основні засади комплексної програми «Освіта для сталого розвитку», як інноваційні технології переходу системи освіти європейські стандарти освіти. Відпрацьовувати методику інтеграції принципів сталого розвитку у шкільні предмети, активізуючи експериментальну діяльність педагогічних працівників.

3. Вчителям початкових класів

3.1. З метою формування ключових компетентностей майбутнього випускника початкової школи в своїй роботі спиратись на особистісно-орієнтований підхід, створюючи ситуації успіху для кожного учня.

3.2. Продовжуючи впровадження засад Державного стандарту початкової школи застосовувати крім традиційних і сучасні педагогічні технології: проблемно-пошукові, проектні, колективну та групову діяльність, диференціацію та індивідуалізацію навчання, ігрові форми.

3.3. Формуючи комунікативні компетентності учні, забезпечувати практичне засвоєння ними найголовніших орфоепічних, орфографічних, та пунктуаційних правил української літературної мови, збагачувати їх словниковий запас та вдосконалювати граматичний лад усного і писемного мовлення школярів.

3.4. Залучати до впровадження процесу гуманізації батьків, як рівноправних учасників навчально-виховного процесу. Формувати вироблення в батьків уяви про етапи розвитку особистості дитини, навчати розуміти внутрішні закони цього розвитку, спонукати застосовувати отримані знання в процесі виховання дітей в родинному колі.

4. Педагогічним працівникам дошкільних навчальних закладів

4.1. Здійснювати моніторинг та діагностику розвитку творчих та інтелектуальних здібностей, ціннісних орієнтацій, рівня соціальної активності, екологічної культури, духовного розвитку, ставлення до свого здоров’я дошкільників.

4.2. Застосовувати диференційований підхід до організації навчально-виховного процесу у різновікових групах з метою реалізації можливостей впливу на кожну дитину, розвитку її індивідуальних здібностей та особливостей.

4.3. При планування роботи різновікової групи враховувати специфіку розвитку дитини, конструювати навчальний процес з урахуванням взаємовпливу дітей різного віку, вносити необхідні зміни в зміст форми, методи та технології навчання.

4.4. Забезпечувати якісне спілкування дітей між собою у грі, як важливий чинник мовленнєвого розвитку, формування самооцінки, самоконтролю, невимушеності, тощо.

5. Вчителям природничих дисциплін

5.1. Створювати на уроках природничих дисциплін ситуації, які б дозволили учням проявляти ініціативу, брати участь у проектній та груповій діяльності, працювати в умовах альтернативи вибору, не авторитарної атмосфери навчання.

5.2. Запроваджувати інноваційні форми і методи роботи з учнями з метою оптимізації навчання, стимулювання пізнавальної діяльності, творчої активності учнів на уроках природничого циклу.

5.3. Формування в учнів інтересу до екологічних проблем розуміння природних явищ становлення екологічної свідомості як елемента внутрішньої культури особистості, що виявляється у повсякденній діяльності.

6. Вчителям суспільствознавчих дисциплін

6.1. Використовувати в роботі новітні технології навчання, які дозволяють реалізувати у навчальному процесі завдання, що ставляться перед системою освіти інформаційним суспільством.

6.2. Підвищувати творчий потенціал школярів, забезпечувати простоту у спілкуванні та співпраці всіх учасників навчального процесу за допомогою мережних технологій.

6.3. Запроваджувати методику розвитку критичного мислення школярів, через розв’язування проблемних задач шляхом використання проблемних методів та інтерактивних форм навчання.

6.4. Здійснювати співпрацю вчителів загальноосвітніх навчальних закладів району з викладачами кафедри історії КПІ ДВНЗ «Криворізький національний університет».

7. Вчителям філологічних дисциплін

7.1. Переорієнтувати методичні заходи вчителів-словесників з метою створення умов для запровадження інновацій та проведення майстер-класів з метою оволодіння вчителями сучасними методами, прийомами, технологіями.

7.2. Створювати на уроках філологічного напряму ситуації, які б дозволили учням проявляти ініціативу, брати участь у проектній та груповій діяльності, працювати в умовах альтернативи вибору, не авторитарної атмосфери навчання.

7.3. Засобами літератури рідного краю виховувати у школярів повагу до української мови, до духовних скарбів українського народу, здатність відстоювати власну точку зору, зберігати і примножувати національні традиції.

7.4. Запроваджувати інноваційні форми і методи роботи з учнями з метою оптимізації навчання на уроках української та іноземних мов.

8. Вчителям мистецького циклу

8.1. Підвищувати професійну майстерність вчителів мистецького циклу шляхом самоосвіти, участі в освітніх проектах та творчих конкурсах.

8.2. Активно впроваджувати в навчально – виховний процес інноваційні педагогічні технології, кращий педагогічний досвід вчителів – новаторів мистецького циклу.

8.3. Активно використовувати можливості сучасного навчального середовища для організації художньо – естетичного навчання дітей з особливими потребами.

9. Вчителям математики, фізики, інформатики

9.1. Впроваджувати залучення у навчальний процес інформаційно-технологічних платформ нового покоління, сприяти формуванню і розвитку у ЗНЗ хмаро-орієнтованого інформаційно-освітнього середовища, а також ширшому залученню у навчальний процес передових засобів і технологій інформаційного суспільства, зокрема, мобільного, віртуального навчання.

9.2. Посилити роль міжпредметних зв’язків, моделювання, рішення реальних прикладних завдань (адаптованих до навчальних цілей) в шкільних курсах інформатики, математики, фізики та в позакласній роботі

9.3. Проаналізувати зміст діючих програм та підручників відповідно до нового Державного стандарту, звернувши увагу на формування галузевих компетентностей з метою переорієнтації процесу навчання з інформативної форми на активізацію самостійної роботи учнів.

9.4. Впроваджувати нові дидактично-методичні засоби, технологій, інноваційні прийом роботи з підручником, що допомагають моделювати навчально-виховний процес з метою розвитку творчої особистості.

9.5. Забезпечувати практичну спрямованість формування галузевих компетентностей учнів засобами інтерактивних, інноваційних технологій для виховання конкурентоспроможного випускника.ПЛЕНАРНА ЧАСТИНАЛанчковська Тамара Анатоліївна,

директор Криворізького районного

науково-методичного кабінету


Каталог: uploads -> editor -> 1480 -> 91464 -> sitepage 169 -> files
files -> Досвід педагогів школи з питань впровадження гендерного підходу в навчально-виховний процес Упорядники методичної розробки: директор кнз «Лозуватська зш І-ІІІ ступенів №1 імені Т. Г. Шевченка»
91464 -> Кроки до майстерності Ділова гра
files -> Ку «криворізький районний науково – методичний кабінет» криворізької районної ради дніпропетровської області формування основ креативності дітей через інтерактивні форми роботи з батьками мелетич Ірина Михайлівна
files -> Розв’язування задач з параметрами графічним методом
files -> Криворізької районної ради дніпропетровської області розвиток з’вязного мовлення старших дошкільників через театралізовану діяльність
files -> Державної адміністрації Відділ освіти Криворізької райдержадміністрації Комунальний навчальний заклад «Валівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»
files -> Відділ освіти Криворізької державної адміністрації ку«Криворізький районний науково-методичний кабінет» Криворізької районної ради


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка