Радикальний рух в Галичині другій половині 70-90-х роках XIX стСкачати 95.63 Kb.
Дата конвертації18.04.2016
Розмір95.63 Kb.
Тема: Радикальний рух в Галичині другій половині 70-90-х роках XIX ст.

Мета: Охарактеризувати процес піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях, які знаходилися під владою Австро-Угорщини, в 70–90-ті роки ХІХ ст.; познайомити учнів з визначними історичними постатями того часу та розповісти про їх внесок у історію та культуру України.

Розвивати в учнів уміння аналізувати й систематизувати матеріал, робити висновки, порівняння, вміти виділяти головне і другорядне, удосконалювати навички роботи з історичними джерелами, висловлювати й аргументувати свою точку зору.

Виховувати в учнів почуття патріотизму.

Основні поняття: радикальний рух, партія

Обладнання: документи, портрети діячів національного руху, підручник Історія України для 9-го класу, таблиці, електронна дошка і ноутбук.

Тип уроку: урок засвоєння нових знань.

Завдання уроку:

1. Навчитися критично і творчо мислити;

2. Самостійно складати таблиці;

3. Розвивати пізнавальний інтерес до матеріалу.

4. Навчитися черпати інформацію з відеоматеріалів
ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів. Галерея портретів (На дошку проектуються фотографії діячів суспільно-політичного руху Західної України 70-90-х років ХІХст, учні називають хто зображений і їх внесок в історію Украни)

Олександр Барвінський Олександр Кониський Михайло ГрушевськийГригорій Воробкевич Сидір Воробкевич Юрій Федькович

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

У ч и т е л ь.

У 70–90-х роках у національно-визвольному русі західноукраїнських земель сталися певні зміни. Стає очевидно, що культурно-просвітницькими діями не можна вирішити тогочасні актуальні питання щодо становища населення, вирішити економічні і національні суперечності, зняти соціальне напруження в суспільстві.

ІІ. Сприйняття та усвідомлення навчального матеріалу

1.Радикальний рух в Галичині.

Робота з джерелами інформації

Прочитайте текст та розгляньте таблицю і дайте відповідь на запитання.Текст 1

«На думку деяких сучасників, навіть найактивнішої діяльності народовців було мало, щоб забезпечити їм конструктивну й прогресивну роль в українському суспільстві. Що ж до русофілів («москвофілів»), то їхні переконання були до такої міри безнадійно реакційними, що не витримували ніякої критики. У ряді послань…

М. Драгоманов закликає молодь відкинути погляди старшого покоління й розширяти свої інтелектуальні обрії, знайомлячись із кращими здобутками європейської та російської культури й науки, присвятити себе служінню гнобленим масам не лише словом, а й ділом.

Його заклик припав до душі невеликій групі західноукраїнської молоді, викресавши іскру того, що можна назвати інтелектуальною революцією. Він наштовхнув членів цієї групи на пошуки третього й соціально більш виправданого шляху обстоювання інтересів українців».(Субтельний О. Україна: історія. — К.: Либідь, 1991. — С. 283)


Робота з таблицею

Радикальна течія у визвольному русі

Основні ідеологи: Іван Франко, Михайло Павлик, Остап Терлецький та ін.

Утворили організацію Народна Рада, яка стала прообразом першої політичної партії.

Видавали журнал «Громадський друг», а потім — «Молот».

Входила молода інтеліґенція, яка критично ставилася і до руху «москвофілів», і до руху народовців.

Прагнули надати українському рухові більш революційний характер.

Критикували існуючий лад, виступали проти кріпацтва, за передачу землі селянам, за національне й соціальне звільнення.

Закликали до захисту інтересів народу в конкретних справах


Завдання

1. У чому полягали причини появи радикальної течії у визвольному русі Західної України??

2. Яку роль у радикалізації визвольного руху Західної України відіграв Михайло Драгоманов?

3. Які завдання ставили перед собою радикали?

4. За що радикали критикували народовців і «москвофілів»?

Слово вчителя. У 70-х рр. ХІХ ст. виникає радикальний рух Галичини, поява якого стала наслідком впливу радикальних ідей М.Драгоманова. Найбільш рішучими та енергійними ідеологами радикального руху були Іван Франко (1856-1916), Михайло Павлик (1853-1915), Остап Терлецький (1850-1902) та інші.(Фото проектується на дощку)


Іван Франко Михайло Павлик Остап Терлецький


Молоді радикали, захоплені соціалістичними ідеями, вирішення національного питання пов’язували з питанням соціального визволення:

 • Ліквідація залишків кріпацтва;

 • Передача землі селянам;

 • Возз’єднання всіх українських земель;

 • Національне та соціальне звільнення;

Захищаючи інтереси селян та робітників проводили страйки та мітинги під гаслами зниження податків, підвищення заробітної платні і т. ін. Мали свої революційні гуртки у Львові, Станіславі, Перемишлі, Дрогобичі, Тернополі і Дублянах. Найбільш значною була група І.Франка та М.Павлика у Львові, яка працювала в журналі «Друг», потім у журналі «Громадський друг» а згодом у газеті «Праця», на сторінках яких і поза ними критикували феодальний та національний гніт в Австро-Угорщині, закликали до об’єднання всіх трудящих Західної України в боротьбі за свої економічні та політичні права.
Висновок. В українському громадсько – політичному середовищі сформувалася ще одна течія – радикальна ( рішуча, схильна до рішучих методів і засобів вирішення суспільних справ. Порівняно з попередніми течіями, радикали започаткували у свідомості українства справжню інтелектуальну революцію. Завдання учням. Продовжити речення.

 • Радикали негайно відкинули … («язичіє») і розгорнули …(широку пропаганду своїх поглядів);

 • Вони розпочали пропагандистську роботу й серед...(українських селян і робітників);

 • У 1876 році І.Франко та М.Павлик розпочали редагувати видання … («Громадський друг»). Потім зявляється альманах «Дзвін», «Молот», «Світ»-де радикали …(пропагували свої погляди);

 • Виступали за ліквідацію …( залишків кріпацтва, передачу селянам поміщицьких земель, сервітутських угідь);

 • Переконували робітників у неминучості …( соціалізму – ладу, що забезпечить соціальну справедливість).

2.Утворення першої політичної партії в Україні (РУРП)

Причини створення політичних партій: (проектуються на дошку)

1) загальна політизація національного руху в Галичині;

2) розкол в народовському русі — на прихильників угодовницькій позиції відносно поляків та австрійського уряду та на прихильників радикальної позиції у розв’язанні національного питання
Робота над формуванням понять. (проектується на дошку)

Прочитати визначення поняття «Політична партія» і дати відповідь на запитання. 1. Політична партія ( від латин. Pars –частина, група, відділ) –добровільне об’єднання людей, які прагнуть домогтися здійснення ідей, що вони поділяють, задоволення спільних інтересів; організована певним чином частина якоїсь соціальної верстви, класу, покликана висловлювати і захищати інтереси цієї спільноти, домагатися їх дотримання і виконання, бути її політичним « голосом», «уособленням» окремих групових інтересів.

 2. Політична партія – найбільш активна й організована частина тієї чи іншої соціальної групи населення, яка виражає і захищає її інтереси.

 3. Партія (від латин. pars (partis) — частина, галузь, відділ) - політична організація яка представляє інтереси певної групи чи верстви й прагне здобути владу чи впливати на неї.

Запитання. - Яке з наведених визначень, на ваш погляд, найповніше розкриває суть поняття? Завдання. Записати одне з визначень поняття «Політична партія» до робочого зошита.

Розповідь вчителя Наприкінці ХІХ ст. завершується формування радикалів у політичну партію (РУРП). Через 9 років вона розділилася на УСДП та УНДП.

Складання таблиці «Перші політичні партії в Західній Україні»

( Групова робота. Клас поділено на 3 групи. Користуючись підручником ст. 245-246 заповнити таблицю.)Назва політичної

партії


Рік заснування

Лідери політичної партії

Програмна мета

Русько -українська радикальна партія

(РУРП)


1890 рік

І. Франко,

М. Павлик,

С. Данилович,

Є.Левицький,

О.Терлецький,

В.Будзиновський,

М.Ганкевич,

Ю.БачинськийУтвердження соціалізму, демократизація суспільного життя(здобуття демократичних прав і свобод),перебудова Австро-Угор.імперії на засадах правдивого автономізму)

Українська соціал-демократична партія

(УСДП)


1899 рік

М.Ганкевич,

С.Вітик,


В.Охрімович,

Д.БачинськийПобудова соціалізму через реформи та легальні парламентські методи боротьби

Українська національно – демократична партія (УНДП)

1899 рік

(1900)


І. Франко,

М.Грушевський,

Є. Левицький,

Т. ОкуневськийЗдобуття автономії українських земель у складі Австро-Угорщини (Боротьба за національну самостійність України).

3.Іван Франко, його роль у розвитку суспільно-політичної думки. (випереджальне завдання) Виступ учня з проектом «Політична діяльність І.Франка»

«Свідомо чи несвідомо, з власного пересвідчення чи ж чужого голосу, але кожен, почувши ім'я Франка, здіймає шапку незалежно від свого місця народження. Тут діє інстинкт величі». Євген Маланюк


Прослухати уривок з відео фільму В.Вакарчук про І. Франка. http://www.youtube.com/watch?v=sToHbw1LLAM

ІV. Підсумок уроку

1.Радикальна течія в українсько національно – визвольному русі зявилася в 70 роках ХІХст.

2.Радикали прагнули надати українському рухові політичного характеру.

3.У 90-х роках радикали Галичини утворюють перші політичні партії. Перша українська партія – РУРП виникла 1890 році.

4.Ю.Бачинський у своїй брошурі «Поневолена Україна» обґрунтовує ідею здобуття Україною повної політичної незалежності.V. Узагальнення та систематизація знань

Завдання

Користуючись програмою Test-V розставте порядкові номери тверджень або термінів, які відносяться до розгортання національного руху в Галичині, на Буковині та в Закарпатті.Галичина

Буковина

Закарпаття

 

 

 

1. «Нова ера».

2. «Буковинська трійця».

3. Юрій Федькович.

4. Іван Франко.

5. Радикальний рух.

6. Михайло Павлик.

7. Остап Терлецький.

8. Національне товариство «Общество св. Василия Великого».

9. Сидір та Григорій Воробкевичі.

10. Мадяризація.

11. Степан Смаль-Стоцький.

12. Тижневик «Наука».

13. Відкриття кафедри історії України.

14. Відкриття Чернівецького університету.15. Наукове товариство імені Т. Шевченка.

Відповідь: Галичина — 1, 4, 5, 6, 7, 13, 15; Буковина — 2, 3, 9,11; Закарпаття — 8,10,12,14.

VІ. Домашнє завдання ст. 243-247.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка