Рада з питань співробітництваСкачати 435.55 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації01.05.2016
Розмір435.55 Kb.
  1   2

СПІВРОБІТНИЦТВО

МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

______

– Рада з питань співробітництва –


Брюссель, 20 червня 2013 р.


УКР-ЄС 1055/13


CУПРОВОДЖУВАЛЬНИЙ ЗАПИС

від :

Співсекретарів Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС

датовано :

18 червня 2013 р.

кому :

РАДА З ПИТАНЬ СПІВРОБІТНИЦТВА

Тема :

Порядок денний асоціації Україна - ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію

В додатку для Сторін наведена оновлена версія Порядку денного асоціації Україна – ЄС для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію.


_______________


ДОДАТОК

Порядок денний асоціації Україна – ЄС

для підготовки та сприяння імплементації Угоди про асоціацію

І. Стратегічна частина

ІІ. Принципи та інструменти імплементації Порядку денного асоціації

ІІІ. Операційна частина
1. Пріоритети Дій

Спільний Комітет старших посадових осіб визначить пріоритети дій та забезпечить супроводження імплементації Порядку денного асоціації відповідно до положень, визначених у нижчезазначеній частині ІІІ.9.


2. Політичний діалог

2.1. Демократія, верховенство права, дотримання прав людини і основних свобод

Сторони погоджуються підтримувати діалог та співпрацювати з метою посилення поваги до демократичних принципів, верховенства права та належного управління, прав людини та основних свобод, включаючи права осіб, які належать до національних меншин, як це закріплено в основних Конвенціях ООН і Ради Європи та їх відповідних протоколах. Такий діалог та співробітництво охоплюватимуть такі сфери: 1. Посилення стабільності, незалежності та ефективності функціонування установ, забезпечуючи впровадження демократії та верховенства права, зокрема:

 • просування та забезпечення процесу всеохоплюючої та прозорої конституційної реформи, розробленої для подальшого розвитку ефективної конституційної системи стримувань і противаг між органами державної влади згідно з відповідними рекомендаціями Венеціанської Комісії;

 • зміцнення функціонування місцевого та регіонального самоврядування, у тому числі з урахуванням відповідних стандартів, що містяться в Європейській хартії місцевого самоврядування;

 • тісна співпраця в реформуванні та посиленні спроможності системи державного управління в Україні на основі оцінювання SIGMA, включаючи ефективне управління державними фінансами, ефективну боротьбу з корупцією та реформування державної служби;

 • забезпечення ефективності виборчої системи та середовища з метою проведення президентських та парламентських виборів відповідно до міжнародних стандартів демократичних виборів та забезпечення відповідної імплементації рекомендацій ОБСЄ/Бюро демократичних інститутів та прав людини;

 • подальше удосконалення законодавства України щодо референдумів, зокрема з метою належної та ефективної реалізації положень Конституції України у відповідності до європейських стандартів щодо організації референдумів та в світлі відповідних рекомендацій Венеціанської комісії;

 • надання допомоги у забезпеченні повної реалізації мандату Омбудсмена, включаючи діяльність у регіонах і розвиток співпраці з європейськими інституціями та мережами у сфері прав людини. Принципи, пов’язані з визначенням статусу національних інституцій (Паризькі Принципи)1, будуть важливими для цього пріоритету.

 1. Забезпечення незалежності судової влади та ефективності судів і органів прокуратури, а також правоохоронних органів, зокрема:

 • вжиття додаткових кроків щодо реформи правосуддя, включаючи проведення всеохоплюючого перегляду та внесення законодавчих пропозицій у тісній співпраці з Радою Європи/Венеціанською Комісією щодо:

 • закону «Про прокуратуру»;

 • ролі Вищої ради юстиції;

 • законів про судоустрій та статус суддів.

 • вжиття відповідних заходів щодо реформування Кримінального кодексу та міліції у тісній взаємодії з Радою Європи/Венеціанською Комісією;

 • продовження реформування судової системи для подальшого посилення незалежності, неупередженості та професіоналізму судової гілки влади, зокрема шляхом збільшення навчальних програм для суддів, співробітників судів та органів прокуратури, а також їх співробітників і співробітників правоохоронних органів;

 • ефективна імплементація та застосування цивільного, кримінального, господарського та адміністративного кодексів та їх відповідних процесуальних кодексів згідно з європейськими стандартами;

 • забезпечення необхідними ресурсами задля ефективної імплементації Кримінального процесуального кодексу та законодавства про адвокатуру;

 • продовження діалогу на високому рівні щодо реформування системи правосуддя.
 1. Забезпечення поваги до прав людини та основних свобод шляхом всебічного співробітництва з питань захисту прав людини та основних свобод, охоплюючи як індивідуальні випадки, так і питання, які стосуються інструментів міжнародного права у галузі прав людини. Це співробітництво включає, зокрема:

(а.) Сприяння імплементації міжнародних і регіональних стандартів з прав людини

 • своєчасне виконання всіх рішень Європейського Суду з прав людини та сприяння розвитку практики Суду, як основного джерела міжнародного права з прав людини, за підтримки ЄС;

 • впровадження рекомендацій Ради Європи щодо умов утримання ув’язнених та надання їм медичної допомоги;

 • покращення обізнаності з прав людини серед суддів, прокурорів та співробітників інших правоохоронних органів шляхом спільних заходів зі збільшення навчальних програм з питань прав людини, та, зокрема, з питань боротьби з тортурами та нелюдським і принизливим поводженням, для суддів, прокурорів та співробітників правоохоронних органів;

 • імплементація Конвенції ООН про права інвалідів та її Факультативного протоколу.


(b.) Свобода вираження поглядів, зібрання та об’єднання

Вираження поглядів:

Посилення правових та адміністративних рамок, необхідних для забезпечення свободи вираження поглядів, приділяючи при цьому особливу увагу засобам масової інформації та правам журналістів, зокрема шляхом: • співробітництва щодо розвитку системи суспільного телерадіомовлення, включаючи обмін найкращими практиками, встановлення правових рамок та їх імплементацію відповідно до європейських та міжнародних стандартів;

 • вжиття своєчасних кроків до запровадження прозорих правил збалансованого доступу до ЗМІ учасників виборів;

 • співробітництва щодо створення умов, необхідних для вільної роботи журналістів та їх захисту від погроз або фактичного насильства. Це включатиме обмін найкращими практиками стосовно ефективного захисту журналістів правоохоронними органами.


Зібрання:

 • здійснення конкретних заходів щодо прийняття законодавства про свободу мирних зібрань у тісній співпраці з українським громадянським суспільством, ОБСЄ/БДІПЛ, Венеціанською комісією та у відповідності до кращої європейської практики;

 • розширення співробітництва з метою подальшого посилення обізнаності правоохоронних органів та судів щодо поваги до права на свободу мирного зібрання, зокрема шляхом обміну найкращими практиками, навчання та співробітництва стосовно імплементації норм законодавства.Об’єднання:

Створення сприятливих правових та організаційних умов для діяльності інститутів громадянського суспільства, зокрема для заохочення залучення громадян та їх участі у процесах прийняття державних рішень.(c.) Забезпечення дотримання прав осіб, які належать до меншин

 • обмін найкращими практиками стосовно заходів захисту меншин від дискримінації та утисків відповідно до європейських і міжнародних стандартів з метою створення сучасних правових рамок. Розвиток тісного співробітництва між органами влади та представниками груп меншин;

 • співпрацювати щодо заходів з боротьби із збільшенням злочинів, пов’язаних із проявами нетерпимості та ненависті (чи то через расизм, гомофобію, ксенофобію або антисемітизм).

(d.) Боротьба проти тортур, нелюдського та принизливого поводження

 • подальше зміцнення зусиль з вдосконалення законодавчої бази та поліпшення умов тримання під вартою, зокрема, що стосується досудового та адміністративного утримання, з метою ефективного вирішення проблем свавільного тримання під вартою;

 • поліпшення умов тримання під вартою усіх ув'язнених, як у місцях досудового утримання, так і утримання після засудження, з метою усунення випадків неналежного поводження з ув’язненими та імплементація рекомендацій Комітету ООН проти тортур і Європейського Комітету з питань запобігання тортурам;

 • забезпечення необхідних ресурсів для ефективного впровадження Національного превентивного механізму проти тортур;

 • розгляд питання щодо запровадження незалежного механізму подання скарг до міліції.

(e.) Забезпечення однакового ставлення

 • обмін найкращими практиками з метою забезпечення рівності чоловіків і жінок у соціальному й економічному житті та сприяння активній участі жінок у суспільному житті та процесі ухвалення рішень;

 • боротьба з побутовим насильством шляхом підтримки зміцнення правових рамок та діяльності правоохоронних органів у подоланні побутового насильства та через підвищення обізнаності і навчання.

(f.) Забезпечення дотримання прав дітей

 • у контексті зобов’язань в рамках Факультативного Протоколу щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії2, посилити співробітництво щодо запобігання продажу, незаконному переміщенню та експлуатації дітей;

 • розроблення стандартів ювенальної юстиції згідно з відповідними міжнародними стандартами.

(g.) Забезпечення дотримання прав профспілок і основних трудових стандартів

 • подальша консолідація зусиль, включаючи обмін найкращими практиками, з метою сприяння дотриманню у повному обсязі прав профспілок і основних трудових стандартів, основаних на конвенціях Міжнародної організації праці, та ефективному застосуванню колективного договору.


2.2. Боротьба з корупцією

 • розвиток співробітництва в рамках Групи держав Ради Європи проти корупції та подальшій імплементації її відповідних рекомендацій, зокрема щодо вдосконалення антикорупційного законодавства;

 • забезпечення імплементації Конвенції ООН проти корупції та Кримінальної конвенції Ради Європи про боротьбу з корупцією;

 • імплементація Національної антикорупційної стратегії у співпраці з відповідними установами ЄС;

 • забезпечення належних подальших кроків щодо виконання рекомендацій по боротьбі з корупцією, викладених у Оцінці ЄК стану імплементації Плану дій з лібералізації візового режиму від 9 лютого 2012 року.


2.3. Зовнішня політика та політика безпеки

Регіональні та міжнародні питання, співробітництво в сфері зовнішньої політики та політики безпеки, нерозповсюдження ЗМЗ та роззброєння, запобігання конфліктам та врегулювання кризових ситуацій

 1. Подальше посилення конвергенції регіональних та міжнародних питань, запобігання конфліктів та врегулювання кризових ситуацій; співробітництво щодо покращення ефективності багатосторонніх установ та конвенцій з метою посилення глобального управління, координації у боротьбі із загрозами безпеці та зосередженні зусиль на питаннях, пов’язаних із розвитком

 • інтенсифікація консультацій та координації через наявні дипломатичні та військові канали з метою зосередження зусиль на міжнародних питаннях загального значення, включаючи передусім виклики загальноприйнятим принципам міжнародного миру та безпеки, як встановлено Хартією ООН, Гельсінським заключним актом ОБСЄ та іншими відповідними багатосторонніми документами, а також з огляду на практику України щодо приєднання до заяв і спільних позицій ЄС у сфері СЗБП;

 • продовження діалогу щодо імплементації Європейської стратегії безпеки;

 • продовження регулярних консультацій між Україною та ЄС щодо врегулювання кризових ситуацій;

 • продовження практики спільного визначення можливостей для України щодо участі у поточних та майбутніх операціях СПБО, використовуючи позитивний досвід участі України в операціях ЄС на Балканах, а також у інших операціях ЄС (напр. Аталанта);

 • подальша імплементація „Севільських” Домовленостей щодо консультацій та співробітництва між Україною та ЄС в операціях із врегулювання криз під проводом ЄС, включаючи постійну участь України у відповідних навчаннях щодо врегулювання криз та навчальних заходах, пов’язаних з СПБО;

 • збільшення взаємосумісності, де це необхідно, між українськими миротворчими підрозділами та військовими силами країн-членів ЄС шляхом використання досвіду, здобутого у відповідних операціях із врегулювання криз ЄС, у яких брала участь Україна, та шляхом залучення підрозділів Збройних Сил України до формування багатонаціональних бойових тактичних груп ЄС;

 • Україна та ЄС посилять спільні зусилля у рамках співробітництва 5+2 з метою дієвого врегулювання Придністровського конфлікту у Республіці Молдова;

 • Україна та ЄС продовжать співробітництво з Республікою Молдова з прикордонних питань;

 • продовження консультацій щодо санкцій, які застосовуються ЄС;

 • визначення подальших конкретних шляхів досягнення більш високої конвергенції у сфері зовнішньої політики та політики безпеки;

 • вжиття заходів з метою стимулювання військового співробітництва та співробітництва технічного характеру між Україною та ЄС;

 • заохочення та сприяння безпосередньому співробітництву щодо конкретних заходів, спільно визначених сторонами, між відповідними установами України та агентствами СЗБП/СПБО і такими органами, як Європейське оборонне агентство, Інститут ЄС досліджень безпеки, Супутниковий центр ЄС та Європейський безпековий та оборонний коледж.

 1. Подальший розвиток співробітництва щодо протидії спільним загрозам безпеці, включаючи боротьбу з тероризмом, нерозповсюдженням зброї масового знищення та незаконним експортом зброї

 • продовження співробітництва у сфері нерозповсюдження зброї масового знищення, включаючи аспекти, пов’язані з приєднанням та імплементацією на національному рівні відповідних міжнародних інструментів, таких як КХЗ, КБТЗ та ДНЯЗ, та режимів експортного контролю;

 • подальше удосконалення ефективної системи національного експортного контролю, контролю експорту та транзиту товарів, пов’язаних із ЗМЗ, включаючи контроль за кінцевим використанням товарів та технологіями подвійного використання ЗМЗ, відповідно до Регламенту ЄС щодо експортного контролю товарів подвійного використання, прийнятого у 2000 році та відповідно до його оновленої версії, подальше співробітництво у розробленні національних переліків товарів подвійного використання, контроль над нематеріальними передачами технологій, посиленні системи експортного контролю, включаючи запобігання та санкції за порушення, та взаємодію з промисловістю;

 • продовження співробітництва щодо боротьби проти незаконної торгівлі ядерними матеріалами;

 • продовження співробітництва, спрямованого на досягнення цілей Глобального партнерства В-8 у всіх його аспектах;

 • співробітництво з метою покращення стандартів біобезпеки та біозахисту в лабораторіях, інших приміщеннях та під час транспортування небезпечних біоагентів, зокрема відповідно до поточного діалогу щодо можливого співробітництва у сфері біобезпеки та біозахисту в Українській протичумній станції (АР Крим, м. Сімферополь);

 • співробітництво щодо посилення безпеки діяльності у космічному просторі, шляхом вироблення заходів довіри, таких, що запропоновані проектом Кодексу поведінки ЄС;

 • подальше співробітництво у сфері експорту зброї відповідно до змісту та принципів Спільної позиції Ради ЄС 2008/944/СЗБП, якою визначено загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також у спільній підтримці процесу щодо ратифікації та імплементації Угоди про торгівлю зброєю, яка була схвалена на Генеральній Асамблеї ООН 2 квітня 2013 року та буде відкрита для підписання з 3 липня 2013 року;

 • подальший розвиток співробітництва у сфері боротьби з незаконною торгівлею легким озброєнням та стрілецькою зброєю і їх боєприпасами;

 • спільне протистояння загрозам безпеці, що можуть бути спричинені українськими запасами звичайних видів зброї та застарілих боєприпасів, включаючи легке озброєння і стрілецьку зброю та їх боєприпаси, а також протипіхотні міни, відповідно до положень Оттавської конвенції про заборону використання, накопичення, виробництва та передачі протипіхотних мін.


2.4. Міжнародний Кримінальний Суд

Посилення співробітництва з метою сприяння міжнародному правосуддю та боротьбі з безкарністю, у тому числі шляхом: • подальшої підтримки Міжнародного кримінального суду (МКС) та створення консультаційного механізму щодо діяльності і функціонування МКС;

 • ефективної імплементації усіх заходів, необхідних для набуття чинності в Україні Римського Статуту, яким засновано МКС;

 • подальшого співробітництва в рамках Спеціальної робочої групи з питань злочину агресії та інших спеціальних груп.


3. Співробітництво з питань юстиції, свободи та безпеки

У контексті зобов’язань, викладених у переглянутому Плані дій Україна – ЄС у сфері юстиції, свободи і безпеки 2007 року, співробітництво у цій сфері повинно зосереджуватись на таких пріоритетах: • підтримка у посиленні української системи захисту персональних даних. Вжиття заходів з метою приведення системи захисту персональних даних в Україні у відповідність до європейських стандартів;

 • вжиття необхідних заходів з метою укладання Угоди про співробітництво з Євроюстом, яка була парафована 8 грудня 2011 року та Угоди про операційне співробітництво з Європолом;

 • розвиток ефективного управління міграцією з метою боротьби з нелегальною міграцією, контрабандою та торгівлею людьми за підтримки ЄС та впровадження відповідного плану інституційної реформи в рамках Програми Всеохоплюючої інституційної розбудови;

 • практична імплементація Конвенції ООН про статус біженців 1951 року і відповідного Протоколу про статус біженців 1967 року, включаючи право на притулок та дотримання принципу невидворення, та Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 2000 року з метою боротьби та запобігання злочинній, організованій або іншій діяльності;

 • активно продовжувати візовий діалог з метою запровадження безвізового режиму між Україною та ЄС на основі Плану дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України, представленого на Саміті Україна – ЄС 22 листопада 2010 року, та Національного плану з його виконання, який був затверджений Президентом України 22 квітня 2011 року;

 • заохочувати держави-члени ЄС використовувати можливості, які існують в рамках acquis ЄС, для зменшення чи скасування візових зборів в окремих випадках;

 • забезпечити повну імплементацію Угоди між Україною та ЄС про спрощення оформлення віз (доповненої) та Угоди між Україною та ЄК про реадмісію;

 • просувати подальше судове співробітництво між Україною та ЄС у цивільних справах на основі існуючих міжнародних інструментів, а також проводити консультації щодо подальшого поглиблення співробітництва у цій сфері за допомогою спеціально визначених інструментів;

 • продовжити взаємодію з питань інтегрованого управління кордонами, включаючи всебічну підтримку ЄС, яку буде спільно визначено;

 • за технічної підтримки ЄС продовжити процес демаркації кордонів України відповідно до міжнародних стандартів у співробітництві з відповідними органами влади сусідніх країн;

 • інтенсифікувати та посилити співробітництво в рамках існуючих робочих домовленостей між Адміністрацією Державної прикордонної служби України та Фронтекс, включаючи, зокрема, аналіз та управління ризиком;

 • у контексті триваючого співробітництва України з Республікою Молдова щодо питань кордону, включаючи ефективний обмін інформацією стосовно потоків товарів та людей, які перетинають спільний кордон, Україна та Європейський Союз підтримуватимуть співробітництво разом з Республікою Молдова, зокрема шляхом технічних тристоронніх переговорів та за підтримки Місії Європейської Комісії з надання допомоги в питаннях кордону Україні та Республіці Молдова, адаптуючи мандат Місії з метою відображення прогресу стосовно потреб такої співпраці;

 • продовжити співробітництво з питань запровадження та реалізації національної стратегії України щодо наркотиків (на період до 2020 року) і відповідного плану дій на основі принципів Стратегії ЄС щодо наркотиків (на 2013-2020 рр.), насамперед, збалансованого підходу із скорочення пропозиції та попиту на незаконні наркотики.


4. Економічне співробітництво

Сторони співпрацюють для підтримки України у створенні повноцінно функціонуючої ринкової економіки та поступового наближення її політик до політик ЄС відповідно до основних принципів макроекономічної стабільності, надійних державних фінансів, стабільної фінансової системи та сталого платіжного балансу та, зокрема: • розвитку спроможності України у макроекономічному прогнозуванні, у тому числі покращення методології розробки сценаріїв розвитку та моніторингу економічних процесів, покращення якості аналізу факторів впливу тощо шляхом обміну найкращими практиками;

 • забезпечення незалежності Національного банку України, відповідно до найкращої практики ЄС, у тому числі за експертної підтримки ЄС, а також ЄЦБ;

 • поширення досвіду ЄС, включаючи ЄЦБ, щодо валютного курсу, політик регулювання та нагляду за фінансовим і банківським секторами, та надання допомоги у розвитку і зміцненні спроможностей України у всіх цих сферах;

 • посилення стабільності та управління державними фінансами через імплементацію фіскальної реформи та реформи видатків, включаючи також пенсійну систему та управління державним боргом, зокрема шляхом:

  • обміну інформацією, досвідом, найкращою практикою та здійснення інших заходів стосовно розвитку системи середньострокового прогнозування/планування;

  • обміну інформацією, досвідом та найкращою практикою стосовно покращення програмно-цільового підходу у бюджетному процесі, аналізу ефективності та результатів виконання бюджетних програм, планування та виконання бюджету, та державного боргу;

  • взяття до відома останньої оцінки української системи управління державними фінансами, здійсненої ОЕСР (SIGMA) та ЄС спільно з Світовим банком (PEFA3);

  • обміну найкращим досвідом ЄС та держав-членів ЄС щодо реформи пенсійної системи з метою покращення стабільності пенсійної системи України;

  • обміну найкращими практиками щодо вдосконалення управління державним боргом відповідно до міжнародних стандартів.

 • зменшення залучення держави до процесу ціноутворення та впровадження процедур для повного відшкодування цін відповідно до найкращих практик ЄС;

 • подальший розвиток відкритих, конкурентних та прозорих правил та процедур приватизації та їх імплементація відповідно до найкращих практик ЄС.

  1   2


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка