Психолого-педагогічний тренінг «Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною»Скачати 55.18 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір55.18 Kb.
Психолого-педагогічний тренінг

«Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною»

Останнім часом ми все більше уваги приділяємо організації взаємодії з батьками, адже досягти вагомих результатів у розви¬тку дитини можна тільки спільними зусиллями сім'ї і дошкільного за¬кладу. Та, на жаль, нерідко педагоги і батьки мають різні погляди на те, що потрібно дитині, якою має бути її освіта тощо. Тож конфлік¬тні ситуації з батьками можуть виникати навіть у роботі високо професійних, досвідчених вихователів, а в результаті страждає дитина.

Спираючись на дані наукових досліджень та власний досвід, можемо стверджувати, що сучасним педагогам для розв'язання цієї й багатьох інших проблем у відносинах з родиною бракує психологіч¬ної та комунікативної культури. У нашому дошкільному закладі робо¬ту в цьому напрямі організовують методична й психологічна служби.

Педагогічний колектив нашого дитячого садка орієнтований на формування між педагогами й батьками відносин, заснованих на взаємній довірі та тісному діловому контакті. Тому вихователь - методист і практичний психолог у роботі з педагогами віддають перевагу таким найдієвішим формам, як ділові ігри, семінари – практикуми і тренінги.

Використовуючи ці форми роботи, ми застосовуємо інтерактивні технології, що дають змогу педагогам моделювати та аналізувати педагогічні ситуації, обмінюватися досвідом, аналізувати по¬милки, відтворювати життєві ситуації, що потребують розв'язання цілком конкретних, часом нестандартних завдань. Під час такого на¬вчання у вихователя розвиваються якості, необхідні йому для вико¬нання соціальних і педагогічних функцій при взаємодії з родиною, зокрема здатність до емпатії, рефлексії і самоконтролю.

Незалежно від форми методичного заходу ми добираємо такі прийоми роботи, щоб формувати культуру спілкування педагогів, зокрема вчити їх:

• ставитися до співрозмовника з повагою;

• відмовлятися від форм конфліктної субкультури;

• виражати інтерес до думки співрозмовника невербальними методами — жестами, репліками, мімікою;

• заохочувати співрозмовника до висловлювань.

Так, розв'язуючи спеціально створену конфліктну ситуацію під час методичного заходу, педагог одержує досвід розв'язання спірних питань у реальному житті.«Способи виходу з конфліктних ситуацій у роботі з родиною»

• сприяти подоланню стереотипів мислен¬ня і звичних способів діяльності;

• розвивати здатність до емпатії, рефлексії і самоконтролю;

• стимулювати творчу активність.

ОБЛАДНАННЯ:

• роздруковані на окремих аркушах таблиці «Стратегії розв'язання конфліктів» за кількістю учасниківТеоретичне обґрунтування конфліктів у системі «педагог - батьки»

Слово «конфлікт» у перекладі з латини означає «зіткнення». Визнаючи конфлікт нор¬мою громадського життя, психологи наголошу¬ють на необхідності застосування механізмів психологічного регулювання й розв'язання кон¬фліктних ситуацій. Оскільки під час професій¬ного спілкування в системі «педагог — батьки» можливі такі ситуації, для вихователя є дуже важливим уміння грамотно обрати стратегію по¬водження в них.

Причини конфліктів різні: невідповідність цілей, недостатня інформованість сторін про по¬дію, некомпетентність однієї зі сторін, низька культура поводження тощо.

Фахівці зазвичай виокремлюють чотири стадії перебігу конфлікту:

• виникнення конфлікту (поява протиріччя);

• усвідомлення певної ситуації як конфлік¬тної хоча б однією зі сторін;

• конфліктне поводження;

• результат конфлікту.

Конфлікт «педагог — батьки» здебільшого розгортався за типом «керівник — підлеглий», а вихователь у цій ситуації поводився зазвичай як обвинувач. Якщо раніше таке становище вла¬штовувало обидві сторони, то тепер батьки, маю¬чи певний досвід і знання з психології, прагнуть не допустити тиску на себе з боку працівників до¬шкільного закладу. Крім того, таке поводження вихователя може спричинити агресивну реакцію навіть у спокійних батьків. Тому, щоб уникнути поглиблення конфліктної ситуації, слід дотриму¬ватися форми спілкування «на рівних», що перед¬бачає партнерську взаємодію.

Інформаційне повідомлення «Стратегії розв'язання конфліктів»

Описуючи стратегії розв'язання конфліктів, американський психолог Кеннет Томас застосовував показники уваги до інтересів партнера і своїх власних:

• конкуренція — зосередження уваги лише на своїх інтересах і повне ігнорування ін¬тересів партнера;

• ухиляння — брак уваги як до своїх інтере¬сів, так і до інтересів партнера;

• компроміс — досягнення часткової виго¬ди кожної сторони;

• пристосування — підвищена увага до ін¬тересів іншої людини на шкоду власним;

• співпраця — стратегія, що дає змогу вра¬хувати інтереси обох сторін.

Ведучий роздає учасникам семінару - практикуму роздруковані таблиці, де описано стратегії розв'язання конфліктів.

Ви ознайомилися з основними стратегі¬ями розв'язання конфліктів. У педагогічній прак¬тиці існує думка, що найефективнішими страте¬гіями виходу з конфліктної ситуації є компроміс і співпраця. Однак кожна зі стратегій може ви-явитися ефективною в певних умовах, оскільки у кожної є свої переваги і недоліки.

А тепер, коли вам відомі способи виходу з конфліктної ситуації, змоделюємо уявну ситуа¬цію і спробуємо розв'язати конфлікт.Вправа «Яблуко і черв'ячок»

Сядьте зручніше, заплющіть очі й уявіть на хвилину, начебто ви — яблуко. Спіле, соковите, гарне, ароматне, на¬ливне яблуко, яке мальовничо висить на гілочці. Усі милуються вами, захоплюються. Раптом, де й узявся, черв'як і каже: «Зараз я тебе їстиму!». Що ви відповісте черв'якові? Розплющіть очі й запишіть свою відповідь. А тепер по черзі зачитайте її.

Стратегії розв'язання конфліктів

Стратегія Сутність стратегії Умови застосування Недоліки

Конкуренція Прагнення домогтися свого на шкоду іншому Зацікавленість у перемозі.

Одна зі сторін має певну владу над іншою.

Необхідність терміново розв'язати конфлікт Переживання почуття невдоволення при поразці та провини — при перемозі. Значна ймовірність зіпсувати відносини

Ухиляння Уникнення відповідальності за прийняття рішень Результат не дуже важливий.

Жодна зі сторін не має влади над іншою. Бажання виграти час Значна ймовірність переходу конфлікту в приховану форму

Пристосування Згладжування гострих кутів за рахунок обмеження власних інтересів Предмет суперечки важливіший для іншого учасника конфлікту.

Бажання зберегти мир.

Усвідомлення власної неправоти. Жодна зі сторін не має влади над іншою Нерозв'язаність конфлікту

Компроміс Пошук рішень за рахунок взаємних поступок Жодна зі сторін не має влади над іншою Наявність несумісних інтересів. Необхідність терміново розв'язати конфлікт.

Неефективність інших стилів Одержання тільки половини очікуваного.

Лише часткове усунення причин конфлікту

Співпраця Пошук рішення, що задовольняє всіх учасників Наявність часу для розв'язання конфлікту.

Зацікавленість обох сторін.

Чітке розуміння точки зору опонента. Бажання обох сторін зберегти відносини Часові й енергетичні витрати. Негарантованість успіху

Для підтримки стабільного психоло¬гічного стану, а також для профілактики різних професійних психосоматичних розладів важ¬ливо вміти забувати, ніби «стирати» з пам'яті конфліктні ситуації. Зараз ми з вами спробуємо «стерти» з нашої пам'яті стресову ситуацію, яка нас турбує.

Антистресова вправа

Сядьте й розслабтеся. Заплющіть очі. Уя¬віть чистий альбомний аркуш, олівці, ластик. Подумки намалюйте на аркуші негативну ситуацію, яку вам хотілося б забути. Це може бути реальна

картинка, асоціація, символ тощо. А тепер візьміть ластик і починайте ретельно стирати з аркуша па¬перу уявлену ситуацію. Стирайте доти, доки кар¬тинка не зникне з аркуша. Розплющіть очі.

А тепер перевірте себе. Для цього знов заплющіть очі й уявіть той самий аркуш паперу. Якщо картинка не зникла, візьміть ластик і сти¬райте, доки її зовсім не буде видно.

Через деякий час вправу можна повторити. Коментар:

Під час виконання антистресових вправ від¬новлюється порушена взаємодія між півкулями головного мозку й активізується нейроендокрин¬ний механізм, що забезпечує адаптацію до стре¬сової ситуації та поступовий психофізіологічний вихід з неї.Рефлексія

• Що нового ви дізналися про стратегії розв'язання конфліктів?

• Як ви почувалися під час виконання вправ?

• Чи вдалося вам «стерти» з пам'яті непри¬ємні враження?• Чи виправдалися ваші очікування?


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка