Психолого-педагогічні проблемиСторінка20/24
Дата конвертації15.04.2016
Розмір4.82 Mb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

    1. Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник // За редакцією В.Г. Кременя; авторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. – К.: Освіта, 2004. – 384 c.

    2. Шиман О.І. Практичний курс з використання сучасних інформаційних технологій. Навчальний посібник для студентів гуманітарних спеціальностей педагогічних ВНЗ. – Бердянськ, БДПУ, 2008. –157 с.

    3. Intel®Навчання для майбутнього. – К.: Видавництво «Нора-прінт», 2005.НАШІ АВТОРИ
Богуш Алла

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики дошкільної освіти Південноукраїнського національного університету імені К.Д. Ушинського


Болкун Тетяна

старший викладач кафедри психології Хмельницького інституту соціальних технологій ВНЗ Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»


Бутенко Ольга

аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Васильков Василь

кандидат медичних наук, доцент, декан факультету перепідготовки та спеціалізації Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Василькова Ольга

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки, психології та педагогічної творчості Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти


Верещак Євген

кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник лабораторії психодіагностики Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України


Віла-Боцман Олександр

викладач Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського


Воробйова Катерина

аспірант кафедри математики, теорії та методики навчання математики, Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет»


Гаснюк Вікторія

аспірант Інституту мистецтв Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова


Гринько Тетяна

докторант Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля


Ільченко Олена

кандидат педагогічних наук, доцент, докторант кафедри педагогіки Полтавського державного педагогічного університету імені В.Г. Короленка


Коберник Галина

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри теорії початкового навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Коваль Людмила

доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету


Комар Олег

кандидат філологічних наук Уманського державного педагогічного університету


Косенко Вікторія

викладач Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського


Кочубей Тетяна

кандидат педагогічних наук, доцент, проректор з науково-педагогічної роботи з питань навчально-організаційного процесу Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Кравчук Оксана

кандидат педагогічних наук, в.о. доцента кафедри методики початкового навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Кучер Анатолій

аспірант кафедри педагогіки та психології Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»


Лаухіна Інна

аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Малієнко Юрій 

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інститут педагогіки НАПН України


Махінов Віктор

кандидат педагогічних наук, доцент Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова


Мітягіна Світлана

старший викладач кафедри загальнонаукових та загальноосвітніх дисциплін Хмельницького інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом


Музика Ольга

викладач кафедри образотворчого мистецтва та местецької педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Нагрибельна Інна

кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри філології факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету


Онопрієнко Оксана

кандидат педагогічних наук, завідувачка лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України


Парфанович Іванна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри соціальної роботи Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка


Педан Наталія

аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Підлипняк Ірина

викладач кафедри теорій та методик дошкільної освіти Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Побірченко Олена

викладач кафедри образотворчого мистецтва та мистецької педагогіки Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Пометун Олена

доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки АПН України


Сивак Тетяна

викладач-методист відділення музичного мистецтва Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Тараса Шевченка


Станчук Леся

викладач Уманського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. Т.Г. Шевченка


Сугейко Любов

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філології факультету дошкільної та початкової освіти Херсонського державного університету


Фадєєва Тетяна

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методик початкового навчання Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка


Фещенко Галина

аспірант Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Хижна Ольга

доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М.П. Драго-манова


Черній Валентина

старший лаборант кафедри медико-біологічних основ і фізичної реабілітації Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка


Шевчук Ірина

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики початкового навчання Інституту розвитку дитини Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини


Шиман Олександра

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри початкової освіти Бердянського державного педагогічного університету


Шкуренко Олександра

здобувач Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини


Кшиштоф Юшак

Академія Поморська в Слупську, Республіка Польща

1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   24


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка