Психолого-педагогічна характеристика учня І. Загальні відомості про учня та його сім’юДата конвертації10.09.2017
Розмір31.8 Kb.
#41351
Психолого-педагогічна характеристика учня
І. Загальні відомості про учня та його сім’ю.

Прізвище, ім’я, по батькові учня. Рік народження, клас. Рік вступу до спеціальної школи. Звідки поступив до спеціальної школи. Скільки років, у яких класах навчався до цього.

У якому класі, за якою програмою навчається зараз, яка форма навчання.

ІІ. Дані методичного обстеження та спостереження шкільного лікаря.

Діагноз. Загальний фізичний розвиток, порушення, що мають місце. Особливості ЦНС (особливості органічного ураження ЦНС, особливості ВНД). Особливості сенсо-моторної сфери (зір, слух, мовно-руховий апарат та моторика – скованість, розгальмованість, порушення координації рухів, цілеспрямованість).

ІІІ. Успішність учня.

Дисциплінованість учня на різних уроках. Особливості засвоєння знань. Формування навичок та вмінь учня. Розуміння та засвоєння навчального матеріалу, прояв самостійності в опануванні знаннями, розвиток практичних умінь та навичок

1) українська мова;

2) читання;

3) математика;

4) ручна праця (трудове навчання);

5) інші предмети (за вибором).

ІV. Особливості уваги та пізнавальної діяльності.

1. Особливості уваги. Як повертається увага на уроці. Стійкість уваги. Розподіл. Переключення. Відхилення. Неуважність та її причини.

2. Особливості сприймання та спостережень (темп, повнота, правильність). Сприймання часу (знання міри часу, послідовності та тривалості подій). Сприймання простору (форми, величини, положення у просторі, перспективи). Спостереження учня.

3. Особливості уявлення: повнота, узагальненість, фрагментарність, уподібнюваність, спотворюваність.

4. Особливості пам’яті: запам’ятовування (темп, об’єм), збереження (міцність), упізнавання (відомого у новому матеріалі), відтворення (точність, послідовність, повнота). Який вид пам’яті переважно розвинений в учня (зоровий, слуховий, моторний, змішаний). Рівень розвитку пам’яті.

5. Особливості мислення. Темп мисленнєвої діяльності (активність чи пасивність, послідовність суджень, доказовість, критичність). Уміння встановлювати причинно-наслідкові залежності. Утруднення у виконанні мисленнєвих операцій (аналізу, синтезу, порівняння, абстракції, узагальнення, класифікацій). Уміння робити висновки, узагальнення, умовиводи. Утруднення та їх причини (диференційованість та уподібнюваність, уміння виділяти суттєві ознаки та давати їм значення).

Який вид мисленнєвої діяльності переважно розвинений у розумово-відсталого учня (наочно-дійовий, наочно-образний, словесно-логічний).

6. Мова.


Імпресивна мова (розуміння розумово відсталих дітей зверненої до них мови).

Експресивна мова (словник, граматична будова, темп і виразність, завершеність).

Діалогічна ініціативність (уміння підтримувати тему розмови, ставити питання, формулювати відповіді).

Писемна мова (уміння висловлювати думку, правильно використовувати слова, будувати речення, граматичні форми). Утруднення під час виконання письмових завдань: списування, письма під диктовку, самостійної роботи.

Співвідношення розвитку усної і писемної мови.

Дефекти мови.

V. Спрямованість особистості та поведінки.

1. Основні моральні якості.

2. Відношення до праці та навчання.

3. Саморегуляція та дисциплінованість, відношення до виконання правил та вимог. Поведінка на уроці, перерві, вулиці. Мотиви дисциплінованості, наявність почуття обов’язку та відповідальності.

4. Навички культурної поведінки.

5. Інтереси. Різноманітність інтересів і глибина, стійкість, вибірність, форми, прояви інтересів, мотивація своїх інтересів.

6. Прояв вольових рис характеру. Наявність вольових рис у характері. Цілеспрямованість вчинків та дій.

Недоліки у розвитку волі: упертість, негативізм, імпульсивність тощо.

Основні моральні риси характеру: гуманність, працьовитість, стриманість, самокритичність, колективізм тощо.

Наявність важких рис характеру: егоїзм, замкнутість, груба патологія характеру, грубі порушення особистості.

Недорозвиток емоцій та вищих почуттів: лабільність настрою, схильність до афективних спалахів, тривалість та адекватність переживань.

VІ. Заключення.

Відмітити, у чому проявляється атипічність розвитку учня.

Яка, на Вашу думку, основна вада в учня.Зробити висновок про основні можливості лінії дальшої корекційно-виховної роботи з учнем.


Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал