Психологічний супровід діяльності в особливих та екстремальних умовах Пояснювальна запискаСкачати 159.81 Kb.
Дата конвертації09.09.2017
Розмір159.81 Kb.Психологічний супровід діяльності

в особливих та екстремальних умовах

Пояснювальна записка

Психологічний супровід діяльності в особливих та екстремальних умовах є цілісною системою соціально-психологічних, психологічних і психофізіологічних заходів, спрямованих на оцінку і прогнозування адаптації, індивідуальної і групової надійності та професійної безпеки з метою оптимального використання індивідуальних адаптивних ресурсів, можливостей і здібностей для підвищення ефективності діяльності, збереження й відновлення психічного здоров’я.Структура курсу «Психологічний супровід діяльності в особливих та екстремальних умовах» включає такі основні підсистеми:

 • професійно-психологічний відбір кадрів для діяльності в екстремальних умовах;

 • психологічне забезпечення професійної адаптації в умовах стресу;

 • психологічна підготовка до діяльності в екстремальних і надзвичайних ситуаціях;

 • психологічний супровід в екстремальних і надзвичайних ситуаціях;

 • психологічна допомога (у тому числі й екстрена) в екстремальних умовах;

 • психологічна реабілітація співробітників після їх участі в діях, пов’язаних з професійним ризиком і небезпекою.

Ключовими проблемами психологічного супроводу діяльності в особливих та екстремальних умовах є:

 • проблема інтенсивності стрес-впливу на людину екстремальних умов діяльності;

 • проблема індивідуальної адаптивності до дії стрес-факторів;

 • проблема адаптивних і неадаптивних психічних і психофізіологічних станів, що виникають в екстремальних і надзвичайних ситуаціях;

 • методи психологічної роботи в екстремальних і надзвичайних ситуаціях професійної діяльності.

Основними завданнями курсу є психологічне забезпечення адаптації, надійності, безпеки і психічного здоров’я в екстремальних умовах діяльності.

Даний курс передбачає оперативне й адекватне використання сучасних досягнень і можливостей різних теоретичних і прикладних галузей психології (загальної, соціальної, медичної, юридичної, військової, психології діяльності в особливих умовах, психофізіології) у забезпеченні діяльності в екстремальних умовах.

Мета модулю: розкрити та поглибити знання, уміння та навички в галузі психологічних аспектів, як звичайних, так і екстремальних умов відповідно до сучасних наукових уявлень. Придбання таких знань і навичок становить важливу умову для кваліфікованого рішення фахівцем-психологом широкого спектра завдань у різних напружених й екстремальних ситуаціях, надання психологічної допомоги потерпілим.

Навчальні цілі:

 • слухачі повинні формулювати види звичайних та екстремальних умов, первинні реакції й поведінку людини, групи в екстремальних умовах, а також визначати адаптаційні реакції організму на екстремальних умовах;

 • характеризувати способи подолання важких ситуацій, закономірності надійності професійної діяльності людини в екстремальних умовах;

 • визначати динаміку поведінки й психічного стану людей при стихійних лихах і технічних катастрофах, симптоми посттравматичних стресових порушень;

 • зумовлювати способи надання психологічної допомоги людям, які підверглися впливу екстремальних умов.


ОСНОВНИЙ ЗМІСТ КУРСУ

«Психологічний супровід діяльності

в особливих та екстремальних умовах»

Зміст лекційних занять
Тема 1. Види звичайних та екстремальних умов

План


 1. Прямі й непрямі екстремальні фактори.

 2. Особливості звичайних умов.

 3. Типологія екстремальних умов: за змістом діючих факторів, за характером виникнення, за тривалістю дій, за можливістю дозволу, за наслідками, за сферою життєдіяльності людей.

 4. Екстремальні умови в предметно-професійній діяльності й повсякденно-побутовому житті.

Література:

 1. Александровский Ю.А., Лобастов О.С., Спивак Л.И., Щукин Б.П. Психогении в экстремальных условиях. – М.: Медицина,1991. – 96 с.

 2. Береговой Г.Т., Жданов О.И. О стилях поведения операторов в экстремальных условиях деятельности // Психологический журнал. – 1992. – № 2. – С.49-53.

 3. Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., Пономоренко В.А. Готовность к деятельности в напряженных ситуациях: Психологический аспект. –Минск: Университетское, 1985. – 206 с.


Тема 2. Стійкість особистості до екстремальних умов

План


 1. Поняття «стійкість» й «толерантність». Аспекти стійкості особистості. Внутрішні й зовнішні фактори стійкості.

 2. Зміст стійкості й толерантності особистості в звичайних й екстремальних умовах.

Література:

 1. Завалова Н.Д., Пономоренко В.А. Психические состояния человека в особых условиях деятельности // Психологический журнал. – 1983. –№ 6. – С.92-105.

 2. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. – 2001. – № 1. – С.16-24.

 3. Толерантность в межличностном общении // Материалы регионального научно-практического семинара / Под общ. ред. П.Н.Ермакова, В.А.Лабунской, Т.П.Скрипкиной. – Ростов н/Д: РГУ, 2002. – 167 с.


Тема 3. Діяльність людини в змінених умовах існування

План


 1. Змінені («екзотичні») умови існування і їхні психогенні фактори.

 2. Вплив змінених умов існування на психічні функції людини.

 3. Психічна адаптація до змінених умов існування.

 4. Динаміка працездатності й типи адаптації людини в особливо змінених умовах існування.

Література:

 1. Дикая Л.Г. Особенности регуляции функциональных состояний оператора в процессе адаптации к особым условиям // Психологические проблемы деятельности в особых условиях. – М.: Наука, 1985. – С.63-90.

 2. Лебедев В.И. Психогенные факторы некоторых измененных условий существования // Вопросы психологии. – 1979. – № 5. – С.62-71.

 3. Лебедев В.И. Этапы психической адаптации в измененных условиях существования // Вопросы психологии. – 1980. – № 4. – С.50-59.


Зміст практичних занять
Тема 1. Психологічна допомога в екстремальних умовах

План


 1. Принципи надання допомоги людині, яка перенесла психологічну травму.

 2. Робота психологів а екстремальних умовах.

 3. «Інформаційна терапія».

 4. Правила для співробітників рятувальних служб.

 5. Правила першої допомоги для психологів.

 6. Психічні реакції при катастрофах.

 7. Профіль самооцінки посттравматичного стресу.

 8. Шкала впливу події (Хоровитць, Вілнер, Алварець, 1979).

 9. Використання опитувальників-шкал для оцінки ефективності допомоги при посттравматичному стресовому стані (І.П.Брязгунов, 1997).

 10. Неспеціалізовані методики, спрямовані на виявлення ступеня порушення в різних сферах психіки.

 11. Особливості психодіагностики ПТСР.

 12. Діагностика готовності особистості до роботи в екстремальних умовах.

Література:

1. Гаркави Л.Х., Квакина Е.Б., Уколова М.А. Адаптационные реакции и резистентность организма. – Ростов н/Д: РГУ, 1979. – 128 с.

2. Китаев-Смык Л.А. Психология и концепция стресса // Хрестоматия по психологии / Под ред.А.В.Петровского. – М.: Просвещение,1987. – С.250-260.

3. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога).

Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности. – Ереван, 1988.

4. Шапкин С.А., Дикая Л.Г. Деятельность в особых условиях: компонентный анализ структуры и стратегии адаптации // Психологический журнал. – 1996. – № 1. –С.19-34.
Тема 2. Методи саморегуляції й самодопомоги при роботі в екстремальних умовах

План


 1. Можливості індивідуальної й групової психотерапії на різних етапах ПТСР.

 2. Подружня, сімейна, виробнича психотерапія.

 3. Застосування методів арт-терапії, гештальттерапії, телесноорієнтированій терапії й НЛП при роботі з посттравматичними стресовими розладами в дітей і дорослих.

 4. Метод десенсибілізації й переробки рухами очей Ф.Шапіро (ДПДГ), його стадії.

 5. Візуально-кінестетична дисоціація Р.Бендлера й Дж.Гріндера (ВКД).

 6. Ослаблення травматичного інциденту Ф.Джербота (ОТИ).

 7. Терапія уявного поля Р.Каллахана (ТМП).

Література: 1. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога).

 2. Моляко В.А. Особенности проявления паники в условиях экологического бедствия (на примере Чернобыльской атомной катастрофы) // Психологический журнал. –1992. – № 2. – С.66-74.

 3. Шапкин С.А., Дикая Л.Г. Деятельность в особых условиях: компонентный анализ структуры и стратегии адаптации // Психологический журнал. – 1996. –№ 1. – С.19-34.


Завдання для самостійного опрацювання

Самостійна робота 1. Переживання й поведінка людини у звичайних та екстремальних умовах.

Мета: визначити поведінку людини у звичайних та екстремальних умовах.

Завдання:

1. Життєвий мир, суб'єктивний життєвий простір і типологія життєвого світу.

2. Життєвий мир і переживання психогенних ситуацій.

3. Фрустрація, типи фруструючих ситуацій і реакцій на них.

4. Стрес, його різновиди й фази.

5. Способи подолання важких ситуацій:

а) зовнішньо-предметні;

б) внутрішньо-суб'єктивні;

в) механізми психологічного захисту.
Література:

1. Анцыферова Л.И. Психология повседневности: жизненный мир личности и «техники» ее бытия // Психологический журнал. – 1993. – № 2.

2. Бодров В.А., Обознов А.А. Система психической регуляции стрессоустойчивости человека-оператора // Психологический журнал. – 2000. – № 4. – С. 32-40.

3. Василюк Ф.Е. Жизненный мир и кризис: Типологический анализ критических ситуаций // Психологический журнал. – 1995. – № 3. – С. 90-101.

4. Василюк Ф.Е. Психология переживаний: Анализ преодоления критических ситуаций. – М.: МГУ, 1984. – 200 с.

5. Китаев-Смык Л.А. Психология и концепция стресса // Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В.Петровского. – М.: Просвещение, 1987. – С. 250-260.

7. Налчаджян А.А. Социально-психическая адаптация личности. –Ереван, 1988.

8. Шапкин С.А., Дикая Л.Г. Деятельность в особых условиях: компонентный анализ структуры и стратегии адаптации // Психологический журнал. – 1996. – № 1. – С. 19-34.


Самостійна робота 2. Діяльність людини в змінених умовах існування.

Мета: визначити діяльність людини в змінених умовах існування.

Завдання:

1. Змінені умови існування і їхні психогенні фактори.

2. Психічна адаптація до змінених умов існування.

3. Динаміка працездатності й типи адаптації людини в особливо змінених умовах існування.


Література:

1. Дикая Л.Г. Особенности регуляции функциональных состояний оператора в процессе адаптации к особым условиям // Психологические проблемы деятельности в особых условиях. – М.: Наука, 1985. – С. 63-90.

2.Лебедев В.И. Психогенные факторы некоторых измененных условий существования // Вопросы психологии. – 1979. – № 5. – С. 62-71.

3. Лебедев В.И. Этапы психической адаптации в измененных условиях существования // Вопросы психологии. – 1980. – № 4. – С.50-59.


Самостійна робота 3. Зміна особистості під впливом екстремальних ситуацій.

Мета: визначити особливості зміни особистості під впливом екстремальних ситуацій.

Завдання:

1. Посттравматичні стресові порушення (PTSD) і його симптоми.

2. Напрямки вивчення PTSD.

3. Способи й фактори подолання людьми PTSD.

4. Методи вивчення PTSD.

5. Надання психологічної допомоги при PTSD.

6. Розробити програму тренінгового заняття для осіб, які пережили насильство.
Література:

1. Зеленова М.Е., Лазебная Е.О., Тарабрина Н.В. Психологические особенности посттравматических стрессовых состояний у участников войны в Афганистане // Психологический журнал. – 1997. – № 2. – С. 34-49.

2. Калмыкова Е.С., Миско Е.А., Тарабрина Н.В. Особенности психотерапии посттравматического стресса // Психологический журнал. – 2001. – № 4. – С. 70-80.

3. Лазебная Е.О., Зеленова М.Е. Военно-травматический стресс: особенности посттравматической адаптации участников боевых действий // Психологический журнал. – 1999. –№ 5. – С. 62-74.

4. Мухина В.С. Психологическая помощь пострадавшим от землетрясения в Армянской ССР // Психологический журнал. – 1989. – № 5. – С. 44-54.

5. Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О. Синдром посттравматических стрессовых нарушений: современное состояние и проблемы // Психологический журнал. – 1992. – № 2. – С. 14-29.

6. Тарабрина Н.В. и др. Психофизиологическая реактивность у ликвидаторов аварии на ЧАЭС // Психологический журнал. – 1996. – № 2. –С. 30-45.
Самостійна робота 4. Психологічні особливості поведінки в умовах терористичної загрози.

Мета: визначити особливості основних видів терористичних актів.

Завдання:

1. Поняття тероризму, мети терористичної діяльності, види тероризму.

2. Переговори з терористами, типи особистості терористів, правила побудови процесу переговорів.

3. Стереотипні реакції поведінки заручників, стокгольмський синдром, програми реабілітації колишніх заручників.

4. Навчальне завдання:

А. Проаналізувати, які види переговорів найчастіше зустрічаються в екстремальних ситуаціях.

Б. Скласти зразкову програму роботи психолога з колишніми заручниками протягом 1-го місяця після звільнення.
Література:


 1. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С. 51-79.

 2. Ольшанський Д.В. Психология терроризма. – СПб.: Питер, 2003.

 3. Мокшанцев Р.И. Психология коммуникаций на переговорах. Инфра-М., 2004, С. 368.

 4. Прокофьева Н.И. Психологические аспекты ведения переговоров. – М.: ГроссМедиа, 2005.– 128 с.


Самостійна робота 5. Консультування суїцидальних клієнтів.

Мета: визначити особливості суїцидальної поведінки як динамічного процесу.

Завдання:


 1. Етапи суїцидальної поведінки.

 2. Робота з суїцидентом.

Література: 1. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К.: Укртехпресс, 1997. – 215 с.

 2. Вагин И. Психология жизни и смерти. – СПб.: Питер, 2002.

 3. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – С. 700-718.СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ


Обов’язкова література


 1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Прогресс, 1995.

 2. Алдер Х. НЛП: современные психотехнологии. – СПб.: Питер, 2000.

 3. Александровский Ю.А., Лобастов О.С., Спивак Л.И., Щукин Б.П. Психогении в экстремальных ситуациях. – М., 1991.

 4. Ассаджиоли Р. Психосинтез. Принципы и техники: Пер с англ. –М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.

 5. Бек А. Техники когнитивной психотерапии // Под ред. А.Б.Фенько, Н.С.Игнатьева, М.Ю.Локтаева / Психологическое консультирование и психотерапия: Хрестоматия. Теория и методология. – М.: МПЖ, 1999.

 6. Берн Э. Игры, в которые играют люди, люди, которые играют в игры. – СПб.: Лениздат 1992.

 7. Бондаренко А.Ф. Психологическая помощь: теория и практика. – К.: Укртехпресс, 1997. – 215 с.

 8. Вагин И. Психология жизни и смерти. – СПб.: Питер, 2002.

 9. Василюк Ф.Е. Психология переживания (анализ преодоления критических ситуаций). – М.: Изд-во МГУ, 1984.

 10. Гостюшин А.В. Энциклопедия экстремальных ситуаций. – М.: Зеркало, 1994.

 11. Грининг Т. Посттравматический стресс с позиций экзистенциально-гуманистической психологии // Вопросы психологии. – 1994. – № 1. – С.92-96.

 12. Корольчук М.С., Крайнюк В.М. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Ника-центр, 2006. – 580 с.

 13. Магомед-Эминов М.Ш. и др. Психотерапия посттравматического стресса. – М.: ПАРФ, 2004.

 14. Магомед-Эминов М.Ш. Личность в экстремальной стрессовой жизненной ситуации // Вестник МГУ. Сер Психология. – 1996. – № 4. – С. 26-35.

 15. Магомед-Эминов М.Ш. Трансформация личности. – М.: ПАРФ, 1996.

 16. Магомед-Эминов М.Ш. Экстремальная психология: В 2 т. – М.: ПАРФ, 2006. – Т. 2.

 17. Малкина-Пых И.Г. Экстремальные ситуации. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 960 с. – (Справочник практического психолога).

 18. Мейхенбаум М. Руководство по посттравматическому стрессовому расстройству. Методы современной психотерапии: Учебное пособие. – М., 2001.

 19. Новикова М. Психологическая помощь ребенку в кризисной ситуации. – М.: Генезис. 2006.

 20. Ольшанський Д.В. Психология терроризма. – СПб.: Питер, 2003.

 21. Организация диагностической и психокоррекционной работы с детьми, оказавшимися в кризисных ситуациях. Методические рекомендации. / Авторы-составители: Осипова А.А., Чаусова Л.К., Мясникова М.Н., Геденрих Л.А., Солтовец А.В. – Ростов-на-Дону, 2001.

 22. Осипова А.А. Общая психокоррекция: Учеб. пособие для студ. вузов. – М.: ТЦ “Сфера”, 2000.

 23. Осухова Н.В. Психологическая помощь в трудных и экстремальных ситуациях. Гриф УМО МО РФ. – М.: Академия, 2005.

 24. Охременко О.Р. Діяльність у складних, напружених та екстремальних ситуаціях. – К.: Національна академія оборони України, 2004. – 210 с.

 25. Пезешкиан Н. Позитивная семейная психотерапия: семья как терапевт. – М., 1993.

 26. Пезешкиан Н. Психосоматика и позитивная психотерапия. – М.: Медицина, 1996.

 27. Пезешкиан Н. Торговец и попугай. Восточные истории и психотерапия. – М.: Прогресс, 2004.

 28. Притчи человечества / Сост. В.В.Лавский. – Минск: Лотаць, 2001.

 29. Психология экстремальных ситуаций: Хрестоматия. / Сост. А.Е.Тарас, К.В.Сельченок. – Мн.: Харвест, 1999.

 30. Психологія життєвої кризи / Відп. ред. Т.М.Титаренко. – К.: Агропромвидав України, 1998.

 31. Пуховский Н.Н. Психопатологические последствия чрезвычайных ситуаций. – М.: Академический проект, 2000.

 32. Роджерс К.С. Взгляд на психотерапию. Становление человека. –М.: Прогресс, 1994.

 33. Ромек В.Г., Конторович В.А., Крукович Е.И. Психологическая помощь в кризисной ситуации. – СПб.: Речь, 2007. – 256 с.

 34. Рудестам К. Групповая психотерапия. Психокоррекционные группы: теория и практика. – М.: Прогресс, 1990.

 35. Сидоренко Е.В. Психодраматический и недирективный подходы к групповой работе с людьми. Методические описания и комментарии. – СПб., 1992.

 36. Сидоренко Е.В. Терапия и тренинг по Альфреду Адлеру. – СПб.: Речь, 2002.

 37. Смирнов Б.А., Долгополова Е.В. Психология деятельности в экстремальных ситуациях. – Х.: Изд-во Гуманитарный Центр, 2007. – 276 с.

 38. Соловьева С.Л. Психология экстремальных состояний. – СПб.: ЭЛБИ, 2003.

 39. Социальная психология личности в вопросах и ответах: Учеб. пособие / Под ред. В.А.Лабунской. – М.: Гардарики, 1999.

 40. Столяренко А.М. Экстремальная психопедагогика: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. – 607 с.

 41. Тарабрина Н.В. Практикум по психологии посттравматического стресса. – СПб.: Питер, 2001.

 42. Тимченко А.В. Психологический аспекты состояния, поведения и деятельности людей в экстремальных условиях и методы их коррекции. – Х.: Изд-во ХВУ, 1997. – 168 с.

 43. Тимченко А.В. Психология в экстремальных условиях. Боевая психологическая травма и методы ее коррекции. – Х.: Изд-во ХВУ, 1995. – 112 с.

 44. Черепанова Е.М. Саморегуляция и самопомощь при работе в экстремальных условиях. – М., 1995.

 45. Черепанова Е.М. Психологический стресс. Помоги себе и ребенку. – М., 1996.

 46. Экстремальная и кризисная психология: Терминологический словарь / Под общ. ред. проф. А.В.Тимченко. – Х.: ХНАДУ, НУГЗУ, 2010. – 291 с.

 47. Основы психологического обеспечения деятельности МЧС: Учебник / Под общ. ред. В.П.Садкового. – Х.: УЦЗУ, 2009. – 244 с.

 48. Алимов А.Ф., Афанасьєва Н.Е. Психологическое консультирование в экстремальных и кризисных условиях: Учебное пособие. – Х.: УЦЗУ, 2008. – 122 с.

Додаткова література


 1. Абрамова Г.С. Введение в практическую психологию. – Брест, 1993.

 2. Абрамова Г.С. Практическая психология. – М., 1997.

 3. Авдеев В.В. Психотехнология решения проблемных ситуаций. – М., 1992.

 4. Бассин Ф.В., Рожнов В.Е., Рожнова М.А. Психическая травма: Руководство по психотерапии. – Ташкент, 1979.

 5. Бодров В.А. Информационный стресс: Учеб. пособие для вузов. – М.: ПЕР СЭ, 2000.

 6. Бродли Б.Т. Рекомендации начинающему практику в центрированной на клиенте терапии / Под ред. А М.Дружинина. – К., 1997.

 7. Васьковская С.В., Горностай П.П. Психологическое консультирование: ситуационные задачи. – К.: Вища школа, 1996.

 8. Вачков И. Основы технологии группового тренинга. Психотехники: Учеб. пособие. – М., 1999.

 9. Вачков И.В. Введение в тренинговые технологии. – М., 1998.

 10. Йолов Т. Экстремальные ситуации и ситуативное поведение // Психология личности в социалистическом обществе. Личность и ее жизненный путь. – М.: Наука, 1990.

 11. Карпова Г.О. Зміст професійної діяльності керівників рай(міськ)центрів психологічної служби / За ред. Н.Л. Коломінського. – К., 1995.

 12. Китаев-Смык Л.А. Психология стресса. – М., 1983.

 13. Кэмпбелл Д. Эффект Моцарта. – Мн.: Попурри, 1999.

 14. Лазебная Е.О., Зеленова М.Е. Военно-травматический стресс: особенности посттравматической адаптации участников боевых действий // Психологический журнал. – 1999. – Т. 20. – №5. – С. 62-74.

 15. Леонова А.Б. Основные подходы к изучению профессионального стресса // Вестн. МГУ. Сер.14. Психология. – 2000. – № 3. – С.4-21.

 16. Либина А., Либин А.В. Стили реагирования на стресс: психологическая защита или совладание со сложными обстоятельствами? // Стиль человека: психологический анализ / Под ред. Либина А.В. – М.: Смысл, 1998.

 17. Маклаков А.Г. Личностный адаптационный потенциал: его мобилизация и прогнозирование в экстремальных условиях // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 1. – С.16-24.

 18. Макшанов С.И. Психология тренинга. – СПб., 1997.

 19. Маслоу А. Психология бытия. – М.: Ваклер, 1997.

 20. Мэй Р. Искусство психологического консультирования. – М.: Класс, 1994.

 21. Наенко Н.И. Психическая напряженность. – М.: МГУ, 1976.

 22. Пери Г. Как справится с кризисом. – М.: Педагогика-пресс, 1995.

 23. Робин М. Гештальт-терапия. – М.: Эйдос, 1996.

 24. Сандомирский «Как справиться со стрессом: Простые рецепты или дорога в детство. – Воронеж: Изд-во НПО «МОДЭК», 2000.

 25. Селье Г. Психофизиология стресса. – М.: 1991.

 26. Селье Г. Стресс без дистресса. – М.: Прогресс, 1979.

 27. Стресс и тревога в спорте: Международный сб. научных статей / Сост. Ю.Л.Ханин. – М.: Физкультура и спорт, 1983.

 28. Тарабрина Н.В., Лазебная Е.О. Синдром посттравматических стрессовых нарушений: современное состояние проблемы // Психологический журнал. – 1992. – Т. 13. – № 2. – С.14-29.

 29. Тащёва А.И. Развод родителей как психологическая проблема // Прикладная психология. – 1998. – № 5. – С.78-86.

 30. Франк В. Человек в поисках смысла / Пер. с анг. – М.: Прогресс, 1990.

 31. Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. – М.: Наука, 1991.

 32. Фрейд З. Психология бессознательного. – М.: Просвещение, 1989.

 33. Фромм Э. Бегство от свободы. – М.: Прогресс, 1995.

 34. Фромм Э. Душа человека. – М.: Республика, 1992.

 35. Хусейн С.А., Холкомб В.Р. Руководство по лечению психологической травмы у детей и подростков. – М.: «Сострадание», 1997.

 36. Цуканова Е.В. Психологические механизмы поведения и деятельности личности в экстремальных условиях (Материалы к лекции). – М.: РСПИ, 1991.

 37. Черепанова Е.М. Психологический стресс. – М.: Академия, 1996.

 38. Шульц Д., Шульц С. История современной психологии. – СПб.: Евразия, 1998.

 39. Юрьева Л.Н. Кризисные состояния. – Днепропетровск, 1991.

 40. Ялом И. Групповая психотерапия. – М.: НФ «Класс», 2000.

База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка