Психологічні складові акушерства. Психологічні особливості вагітних жінок. Психологічні аспекти пологів та післяпологового періодуСкачати 140.05 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір140.05 Kb.
#47940
Методична розробка практичного заняття з медичної психології

по темі: „Психологічні складові акушерства. Психологічні особливості вагітних жінок. Психологічні аспекти пологів та післяпологового періоду.

для студентів 4 курсу медичного факультету №2 (спеціальність–медична психологія).
І. Актуальність теми:

Багато століть допомога і лікування жінок знаходилися в руках пови­тух, знахарок, пізніше - акушерок, які часто не мали достатніх медичних знань. Забобони вимагали, щоб до жінки, особливо вагітної і під час по­логів, не доторкалися руки чоловіка, у родопомочі могла брати участь тільки жінка. Історії відомі випадки, коли лікарі за акушерську діяльність були покарані на смерть. В даний час усі досягнення науки використовуються лікарями, і все менше залишається забобонів і марновірств.

Поряд з терапією і хірургією акушерство і гінекологія належать до числа основних медичних дисциплін. Цей вид медичної допомоги є масовим, його надають усім жінкам, які мають таку потребу, у містах і сільській місцевості нашої країни.
ІІ. Навчальні цілі заняття.

Мати уявлення (α – І): історичний аспект розвитку та узагальнення знань в психосоматичному розумінні виникнення окремих хвороб.

Ознайомитись (α – І): статистичними даними поширеності психічних розладів внаслідок пологів, особливостями психокорекційної роботи з вагітними жінками в інших країнах.

Знати (α – ІІ): психологічні реакції жінок, які пов’язані з вагітністю та пологами, психологічні зміни особистості вагітних жінок в залежності від триместру вагітності, психічні розлади, які можливі в період вагітності у жінок.

Оволодіти (α – ІІІ): навичками психопрофілактики болю при пологах

Вміти (α – ІІІ): визначити індивідуально-психологічні особливості жінок під час вагітності в залежності від триместру, діагностувати післяпологові психічні розлади у жінок.
ІІІ. Цілі розвитку особистості (виховні цілі): деонтологічні принципи спілкування з хворими, правові аспекти діагностики та лікування психічних хвороб, правила первинного діагностичого інтерв’ю.
ІV. Міждисциплінарна інтеграція.


Дисципліна

Знати

Вміти

 1. Попередні (забезпечуючі) дисципліни:

акушерство
нормальна фізіологія

анатомія людини

Загальна психологія
Нормальна фізіологія


психофізіологічні зміни організмі жінки, які характерні для періоду вагітності анатомо-фізіологічні основи функціонування ендокринної системи та вегетативної нервової системи

основні особливості перебігу психічних процесів.

визначення стресу та фізіологічні зміни, які відбуваються в організмі під дії стресогенного фактору


 1. Наступні дисципліни ті, що забезпечуються: психіатрія, патопсихологія, акушерство та гінекологія 1. Внутрішньопредметна інтеграція (між темами даної дисципліни):

Поняття про психічну норму та патологію

Психологія психосоматичних розладів

Внутрішня картина хвороби

Стан психічних функцій і хворобаV. Зміст теми заняття:

Вагітність є фізіологічним станом, природним для жіночого організму. У період вагітності жінки знаходяться під дистанційним спостережен­ням акушера, їм усім забезпечується проведення пологів в умовах акушерсь­кого лікарського стаціонару - пологового будинку; технічно оснащеного і готового, при необхідності, до проведення екстрених оперативних втру­чань до розродження, порятунку життя породіллі та немовляти.

Здавна відомий сприятливий вплив вагітності на жінок з невротичними симптомами, які під час вагітності зазнають значного поліпшення стану.

На ставлення жінок до вагітності впливає безліч різних факторів: соціальних, морально-етичних, економічних і т. ін. Це ставлення залежить від особливостей особистості жінки.

Психологія жінки, що вирішила стати матір'ю, складна, тому що по­ряд з дією біологічних факторів (ендокринна перебудова, збільшення маси тіла, утруднення ходи, обмеження в деяких рухах, утруднення подиху, по­рушення апетиту, сну, сечовипускання і т. ін.), завжди відбуваються зміни в психології жінки. У них виникає занепокоєння за результат вагітності (по­боювання розвитку токсикозу, викидня, настання передчасних пологів, не­правильного положення плоду і т. ін.).

З початку вагітності в майбутньої матері виникають страхи за май­бутню дитину, а також сумніви щодо побудови взаємин з чоловіком через утрату жіночності, привабливості. Пізніше в тривожних і вразливих на­тур основне місце в переживаннях посідають саме побоювання за май­бутню дитину, міркування про те, хто народиться - дівчинка чи хлопчик, думки про те, " чи не народиться виродок" (особливо якщо в жінки ран­іше були аборти чи була спроба переривання цієї вагітності). Рон Хаббард підкреслює, що очолюваний ним колектив дослідників вивчає багато шкіл психічного ліку­вання (від Асклепія до сучасних гіпнотизерів) уже після того, як були сформульовані основи дианетики (сучасної науки душевного здоров'я). Ним зібрано багато даних, проведено багато експериментів, завдяки чому була сформульована теорія інграм - слідів клітинних записів у мозку ембріона і плоду в період їхнього перебування в утробі матері і момент пологів. Ця теорія привела до відкриття ролі пренатальних подій і по­логів в аберації (відхиленнях) і психосоматичних захворюваннях тако­го потомства завдяки виявленню факту, що дані в реактивному банку ембріона і плоду записуються й у період його "несвідомого" існування, коли він придбав сумний пренатальний досвід і такий же досвід у поло­гах. Описані відкриття, теорії дозволили пророкувати нові феномени, зокрема, зміни в психології вагітних і породіль.

На щастя, над усім цим довліють могутні інстинкти материнства і продовження роду і вони протистоять "порогові", описаному вище.

В І триместрі вагітності можуть спостерігатись нестійкість емоційного стану з підвищеною капризністю, образливістю, бажанням отримувати більше уваги і догляду.

Весь комплекс заходів, що починається установами акушерсько-гінекологічної служби, завжди спрямований на створення необхідних умов для фізіологічного протікання вагітності. Вітчизняними фахівцями розроблена широка система профілактики допологового періоду, пологів і післяпологового періоду. Дуже істотним при цьому є створення позитивних емоцій, що супроводжують цей важ­ливий проміжок життя жінки.

Але навіть якщо вагітна пройшла повний курс психопрофілактики (загальної і спеціальної), вона має потребу в підвищеній деонтологічній увазі вже з першої зустрічі з медичним персоналом у приймальні полого­вого будинку. Черговий персонал повинен бути доброзичливим, привітним, чуйним, тому що те, що відбувається навкруги, сприймається жінкою тільки через призму наявної вагітності.

Середина вагітності (ІІ триместр) вважається найбільш спокійною з точки зору психічних розладів.В ІІІ триместрі психологічна напруга у вагітної як правило збільшується і частішають психічні розлади.

Після пологів продовжується психологічна перебудова жінки, тепер уже породіллі. Уся її увага переключається на дитину в плані її здоров'я, зовнішнього вигляду, чи свого вона годує та ін. З нетерпінням мати чекає лікаря-педіатра, щоб до дрібниць довідатися усе про свою дитину.

Психологічно в цей період жінка забуває про себе: навіть при наяв­них у неї порушеннях сну, стомлюваності, болючих відчуттях у грудних залозах. Вона про це лікарю не вважає за потрібне говорити.

Порушення здоров'я жінки, що ускладнює вагітність і реалізацію материнських функцій може бути двох форм:

1) Акушерська патологія. В цьому випадку звичайно йдеться про порушення зачаття і перебігу вагітності (невиношування і гестози), а також пологів. На реалізацію материнських функцій це може вплинути лише повторно, як ускладнення в здоров'ї жінки. Не дивлячись на те, що останнє виникає далеко не завжди, порушення материнського відношення і реалізації материнських функцій спостерігається практично завжди.

2) Ектрагенітальная патологія. В цьому випадку зачаття, вагітність і пологи виявляються ускладненими внаслідок порушення соматичного здоров'я жінки. Часто це ускладнює реалізацію материнських функцій.Психологічні особливості жінок з порушенням репродуктивної функції

Дослідження психологічних особливостей вагітних жінок з медичним діагнозом гестоз, невиношування вагітності, страждаючих безплідністю і тих, які мали екстрагенітальні захворювання, що впливають на фізіологічний перебіг вагітності показали, що вагітні жінки з порушенням перебігу вагітності в порівнянні з жінками з фізіологічним перебігом вагітності, мають ряд психологічних особливостей, що характеризують їх як особливо незрілих, з порушенням статево-рольової ідентифікації, дезадаптивними формами переживання стресових ситуацій у формі соматизації. Вагітність і материнство, ускладнене сучасними соціально-політичними і екологічними умовами, стають для цих жінок складною життєвою ситуацією, в якій гостро виявляються властиві їм дезадаптивні форми реагування.VІ. План та організаційна структура заняття.


п/п


Основні етапи заняття,

їх функції та змістНавчальні цілі в рівнях засвоєння

Методи контролю і навчання

Матеріали методичного забезпечення:

Контролю, наочності, інструктивні, обладнання, тощоРозподіл

часу1

2

3

4

5

6

1

2


3

4

56

7Підготовчий етап

Організація заняття

Постановка навчальної мети та мотивація

Контроль вихідного рівня знань: 1. психологія жінки в період вагітності та післяпологовий період.

 2. фактори, що мають особливо важливе значення для позитивного
  впливу на психіку вагітної жінки.

 3. сутність психопрофілактичної роботи з породіллею до і після
  виписки з пологового будинку?

Основний етап заняття

Формування професійних вмінь та навичок: 1. психопрофілактика болю при пологах

 2. визначення індивідуально-психологічні особливостей жінок під час вагітності в залежності від триместру,

 3. діагностика післяпологових психічних розладів у жінок.

Підсумковий етап

Контроль та корекція рівня професійних вмінь та навичокПідведення підсумків заняття
Домашнє завдання


ІІ
ІІ

ІІ
ІІІ
ІІІ

ІІІ
індивідуальна теоретична співбесіда (опитування) • тестовий контроль ІІ рівня

 • рішення типових задач ІІ рівняформування навичок:

практичний тренінгМетод формування вмінь:

професійний тренінг у вирішенні нетипових клінічних, ситуаційних задач


Метод контролю навичок: індивідуальний контроль навичок та їх результатів

Метод контролю вмінь:

Аналіз та оцінка результатів психодіагностики • Тестовий контроль ІІІ рівня


Питання ІІ рівня Таблиці

Тести ІІ рівня Малюнки

Задачі ІІ рівня Структурно- логічні схеми, аудіо- та відео матеріали

Професійні алгоритми (інструкції) щодо формування практичних навичок та професійних вмінь.

Таблиці, слайди, психодіагностичні опитувальники, учбові альбоми

Текстові ситуаційні нетипові задачі.
Орієнтовна карта для самостійної роботи з літературою

Рекомендована література1-3 хв
10-25%

10-25%

60-90%10-20%


VІІ. Матеріали методичного забезпечення заняття
Тести з множинним вибором:
1. Вченими встановлена статистично достовірна залежність між появою депресії під час вагітності та впливом таких факторів:

а) наявність дітей

б) високий рівень нейротизму +

в) страхи стосовно стану плоду

г) г) психіатрично обтяжливий анамнез +

д) робота з низькою оплатою


2. Вченими встановлена статистично достовірна залежність між появою депресії під час вагітності та впливом таких факторів:

а) подружні конфлікти під час вагітності +

б) думки про штучне переривання вагітності +

в) куріння +

г) вживання алкоголю в невеликій кількості

д) відсутність вільного часу


3. До етапів емоційного реагування на безпліддя відносять:

а) агресія

б) домінування

в) злість +

г) здивування +

д) напруження


3. До етапів емоційного реагування на безпліддя відносять:

а) горе +

б) ізоляція +

в) виснаження

г) заперечення +

д) примирення +


Тест на знаходження логічних пар:
1. з’єднайте поняття та його значення:

а) маскована депресія а) несвідомий механізм зменшення рівня тривоги, яка виникла

внаслідок інтрапсихічного конфлікту

б) стрес б) в клінічній картині на перший план виходять соматичні

розлади

в) психосоматози в) загальна неспецифічна реакція організму на діюстресогенного чинника

г) психологічний захист г) соматичні захворювання в етіопатогенезі роль психічного

фактору провідна чи значна.
Задача.

Хвора Л., 24 років, листоноша. Поступила до психіатричного відділення лікарні імені Ющенка 10/VI 2011р. Росла і розвивалася нормально. За характером спокійна, врівноважена. Менструації з 14 років, безболісні. Закінчила 10 класів і спецкурси поштових працівників, працювала помічником начальника поштового відділення. Одружена з 22 років. Після заміжжя деякий час лікувалася з приводу циститу.

Вагітність перша, супроводжувалася блювотою, болями в області попереку. Була поміщена у відділення патології вагітності. 1/VI 2012 у хворої було 4 важких екламптичних напади, протягом доби перебувала в стані глибокого оглушення. Артеріальний тиск 140/120 мм рт. ст.. 7/VI народила недоношену дівчинку.

На наступний день поведінка стала неправильною, в страху щось кричала, двічі намагалася викинутися з вікна, порізала собі руку. Відчувала слухові і зорові галюцинації, нікого до себе не підпускала. Відмічалось судомне зведення кінцівок, посмикування лицьової мускулатури. Хвора знаходиться в стані оглушення, на запитання відповідає з затримкою. Разом з тим підозріла, розгублена. Вважає, що її привезли в тюрму, а чоловіка «вже розстріляли».


Протягом 2 днів відзначалися судомні скорочення мускулатури кінцівок. Хвора залишалася тривожною, недоступною, прагнула втекти, а при утримуванні надавала різкий опір. Кликала мати, звертаючись до вікна, комусь кричала.

14/VI наступило значне поліпшення, з критикою розповідала про свої переживання. Багато чого не пам'ятала. Повідомила, що в пологовому будинку хотіла викинутися з вікна, так як здавалося, що під ліжком лежить людина, яка повинна її вбити. У лікарні здавалося, що на чоловіка «наділи перуку» і він лежить в одній палаті з нею. Вважала, що знаходиться не в лікарні, а в тюрмі, де її і чоловіка повинні розстріляти.

Чула плач і голос матері, який втішав її. Психоз тривав 6 днів. Довго була астенізованою, скаржилася на ослаблення пам'яті.
Порушення яких психічних процесів спостерігаються у хворої?

Чим викликані психічні розлади у пацієнтки

З якою патологією необхідно диференціювати даний стан у хворої?

VІІІ. Література:


 1. Медична психологія: навчальний посібник. / Пшук Н.Г., Маркова М.В., Кондратюк А.І., Стукан Л.В./ – 2-е вид., Вінниця – С. 49-61.

 2. Клиническаяпсихология: Учебн. для студ. мед. вузов /Н.Д. Лакосина, И.И. Сергеев, О.Ф. Панкова. – 2-е изд. – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – С. 9-23, 123-138.

 3. Вітенко Н.В. Загальна та медичнапсихологія. К.:«Здоров'я».-1994.-С.76-89.

 4. Менделевич В.Д. Клиническая и медицинскаяпсихология. Практическоеруководство. – 4-е изд.- М.: „МЕДпресс-информ”, 2002. – С.3-61.

 5. Клиническаяпсихология: учебник /Под ред. Б.Д. Карвасарского. – СПб: Питер, 2002. – С. 116-169.

 6. Спірна І.Д., Вітенко І.С., Напреєнко О.К. та ін. Медична психологія: державний національний підручник – Дніпропетровськ: ЧП «Ліра» ЛТД, 2012 – 444 с.

Підготувала: к.м.н. Стукан Л.В.Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 200 р.
Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
medpsychology -> Тема класифікація порушень психофізичного розвитку по типу дизонтогенезу. І. Актуальність теми
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> „Первісне уявлення про душу. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.”
medpsychology -> Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах 4 год
medpsychology -> Індивідуальна психологія Адлера
medpsychology -> Предмет, методи дослідження історії психології, завдання
medpsychology -> Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків
medpsychology -> «Визначення ефективності психокорекції»
medpsychology -> Календарний план практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з «Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці» для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»

Скачати 140.05 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка