Психологічні обриси розвитку інтелекту особистості: теоретичний аспектСкачати 38.11 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір38.11 Kb.
#52404
Назарук Н. В. (м. Івано-Франківськ)
ПСИХОЛОГІЧНІ ОБРИСИ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУ ОСОБИСТОСТІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
У психолого-педагогічній літературі існує велика кількість визначень інтелекту та підходів до побудови його структури.

Під інтелектом розуміють узагальнену здатність людини до раціональної поведінки та мислення, ефективної взаємодії з оточуючим світом, здатність до адекватної адаптації.

Інтелект визначають як вроджену здатність до научіння, мислення, роздумів, розуміння та вирішення проблем.

Інтелект − це прояв розумового розвитку людини, який показує силу розуму і залежить від вроджених можливостей мозку. Однак, в інтелектуальний показник включається інформація про обізнаність дитини в навколишній дійсності, поінформованість, здатність до самостійного прийняття рішень і вказує на пряму залежність інтелекту від обставин, в яких виховувалася дитина.

Інтелект не є константною величиною, він може змінюватися протягом життя: зростати чи знижуватися в залежності від того, в якому інтелектуальному середовищі перебуває людина і які фактори ризику були в дитинстві (поведінка матері, її уявлення про розвиток дитини, тривожність, її психічне здоров’я і рівень освіти; сімейна підтримка; розмір сім’ї; стресові життєві події; соціальний статус родини).

Л. Терстоун виділив вісім інтелектуальних факторів: здатність до лічби, вербальна гнучкість, вербальне сприйняття, просторова орієнтація, пам'ять, здатність до міркування, швидке сприйняття подібностей, швидке сприйняття відмінностей.

Р. Кеттелл у теорії інтелекту виділяє загальний фактор інтелекту G (розумова енергія), який складається з двох компонентів:


  • рідкий інтелект − це гіпотетичний конструкт для опису інтелектуальних здібностей, які обумовлені спадкоємними і природними факторами і відносно вільні від соціально-культурних факторів. Це основа природного інтелекту. Використання рідкого інтелекту приводить до використання кристалізованого. Для діагностики рідкого інтелекту використовують “тести вільні від впливу культури ” (прогресивні матриці Д. Равена, тести Кеттелла, Р. Амтхауера);

  • кристалізований інтелект − це гіпотетичний конструкт уведений для опису інтелектуальних здібностей, що змінюються залежно від впливу культурного оточення і навчання особистості. Діагностувати вербальний інтелект можна за допомогою вербальних тестів (наприклад, тесту Г. Айзенка).

Якщо “тести вільні від впливу культури ” вимірюють природні компоненти інтелекту, тобто тямущість, розумність від природи дану, то вербальні тести оцінюють освоєння розумових дій, тобто освіченість людини. Ці компоненти пов’язані, бо чим вищий природній інтелектуальний потенціал особистості, тим успішніше йде навчання і освоєння розумових дій [2, с. 4].

Дослідження мозку доводять, що рівень інтелекту можна підвищити у відповідному довкіллі [1, с. 25]. Дитина, яка виховується в атмосфері позитивних емоцій, спілкування з батьками, має велику кількість розвивальних ігор та іграшок має потенційно вищі можливості для розвитку інтелектуальної сфери та здатності до навчання. Найсприятливіший та найефективніший період для розвитку навчальних здібностей припадає на дошкільний вік – саме тоді формуються основі нервові з’єднання мозку [1, с. 23]. Так, 50 % навчальних здібностей розвиваються в перші чотири роки, ще 30 % − від 4 − до 8 років, останні 20 % − від 8 до 13 років.

Британські вчені довели, що рівень інтелекту людини не пов'язаний з розмірами головного мозку. Дослідники порівнювали людський мозок з мозком інших живих істот. Раніше вважалося, що чим більший розмір головного мозку, тим більше в ньому нервових закінчень. Тобто, у власника великого головного мозку, відповідно інтелект набагато вищий. Сьогодні вчені зясували, що важливу роль відіграє білковий склад нервових закінчень. У нервових закінченнях ссавців виявлено близько 600 білків, у безхребетних тварин їх в два рази менше, а в одноклітинних − у чотири рази.

Розроблена велика кількість тестів, які допомагають діагностувати рівень інтелектуального розвитку особистості. Вимірювання інтелект прийнято фіксувати в коефіцієнті інтелекту (IQ). Коефіцієнт інтелекту (IQ) – це показник, який обчислюється шляхом ділення розумового віку на хронологічний вік і множенням отриманого результату на 100 [4, с. 22].

Тести інтелекту дозволяють виміряти рівень актуального розвитку дитини на момент тестування, з’ясувати причини неуспішності учнів, а виявивши структуру інтелекту підібрати відповідну методику навчання. Тести дають реальний зріз інтелектуального розвитку, але їх слабкою стороною є те, що вони не вимірюють потенційний інтелект, тобто не вказують на перспективні лінії пізнавального та інтелектуального розвитку дитини. Ще однією проблемою є те, що тести дуже громіздкі та потребують багато часу для виконання завдань. Так, наприклад, тест Векслера має 12 субтестів і розрахований на 4-6 год діагностування [3, с. 4].

Психологічний аналіз поняття «інтелект» розкриває можливості коректного окреслення напрямків його діагностики та розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Драйден Г., Вос Дж. Революція в навчанні. − Львів: Літопис. – 2005. – 542 с.

2. Інтелектуальні здібності дитини /Упорядники: С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник. − К.: Мікрос-СВС, 2003. – 96 с.

3. Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини /Упорядники: С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник. − К.: Мікрос-СВС, 2003. – 112 с.

4. Кондратенко Л. Розумові здібності дитини. – К.: Главник, 2004. – 112 с.

5. Кон И. С. Психология ранней юности. − М.: Просвещение, 1989. – 255 с.6. Мислення дитини /Упорядники: С. Максименко, Л. Кондратенко, О. Главник – К.: Главник, 2004. – 112 с.

7. Немов Р. С. Психология: Учеб. для студентов высш. пед. учеб. заведений: в 3 кн. Кн. 2 . Психология образования. – 3-е изд. – М.: Гуманит. центр ВЛАДОС, 1997. – 608 с.
Каталог: sites -> default -> files -> praci -> texty -> konf0902
texty -> Професійний інтелект та його характеристики
texty -> Проблема розвитку технічного мислення учнів засобами нових інформаційних технологій навчання
texty -> Цілепокладання у педагогічній діяльності
texty -> Статья посвящена психологическому анализу понятия
texty -> Проблема особистісного І професійного розвитку в сучасній психології
texty -> Психологічний аналіз навчання як управління учбовою діяльністю
texty -> Специфіка основних аспектів рефлексії
konf0902 -> Гісем Т. О. Закарпатський обласний центр соціально-психологічної допомоги, м. Ужгород. Сімейні конфлікти
texty -> Концептуальна модель та особливості професійного розвитку регулятивної культури мислення практичного психолога

Скачати 38.11 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка