Психологічне обстеження дітей, що направляються на діагностичне обстеження в пмпк, та примірний перелік окремих діагностичних методикСкачати 58.04 Kb.
Дата конвертації10.09.2017
Розмір58.04 Kb.
#39575
ПСИХОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ, ЩО НАПРАВЛЯЮТЬСЯ НА ДІАГНОСТИЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ В ПМПК, ТА ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ОКРЕМИХ ДІАГНОСТИЧНИХ МЕТОДИК

Зміст психологічного обстеження та рекомендовані методики

ПОВЕДІНКА:


 • адекватна ситуації;

 • психомоторна розгальмованість;

 • особливості поведінки: пожвавлення, розкутість, зацікавленість або незадоволення;

 • дисциплінованість, нервова неврівноваженість, стрим володіння культурними навичками.

ОСОБЛИВОСТІ КОНТАКТУ:

 • змістовний, встановлюється легко, невимушено;

 • змістовний, встановлюється поступово, характеризується скутістю, сором’язливістю, потребує заохочення;

 • формальний. Встановлюється легко, невимушено.

ІНТЕРЕС ДО СПІВПРАЦІ З ДОРОСЛИМ:

 • виразний, стійкий, такий що стимулює діяльність;

 • епізодичний, поверховий, не стимулює діяльність;

 • відсутність інтересу аж до відмови від виконання завдань.

ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНІ ДІЇ:

 • самостійні, адекватні, практичні дії, яким передують розумові, виявлення пошукової активності;

 • нерішучі, стимульовані, адекватні практичні дії, яким передують розумові;

 • діють імпульсивно, не радячись з дорослим;

 • нерішучі практичні дії, нерегульовані розумовими;

 • імпульсивні, неусвідомлені дії (маніпуляція дидактичним матеріалом).

ТЕМП ТА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ:

 • рівномірна працездатність протягом усього дослідження;

 • нерівномірний темп з проявами імпульсивності дії при збереженні працездатності;

 • працездатність нерівномірна, з елементами астенії;

 • рівномірно повільний темп, пов’язаний з перевагою гальмування над збудженням;

 • рівномірно швидкий темп, пов’язаний з перевагою збудження над гальмуванням.

ЗДАТНІСТЬ ЗОСЕРЕДЖУВАТИСЬ:

 • концентрація уваги: стійка чи швидко виснажується;

 • швидка втомлюваність, падіння працездатності, при невеликому навантаженні;

 • повільність входження в роботу.

 • Ці відомості отримуються у процесі спілкування з дитиною, спостереження за її діяльністю: під час виконання діагностичних завдань, зокрема, спеціальних, спрямованих на обстеження уваги:

1.” Коректурна проба ” - дослідження здатності до концентрації уваги, її стійкості, переключення, розумова працездатність.

2.” Рахунок по Крепеліну ” - вивчення психічного темпу, коливань уваги,переключення, працездатність.

3.” Таблиці Шульте ” – діагностика обсягу, швидкості орієнтовно-пошукової діяльності, працездатність.

АНАЛІЗУВАННЯ ПРЕДМЕТІВ:


 • судження логічні, правильні, свідомо відрізняє суттєві ознаки від несуттєвих;

 • виявлено недостатній рівень процесів узагальнення і абстрагування;

 • окремі непослідовні судження чи помилкові рішення (наприклад, при астенічному стані).

Методики:

1.”Розрізні малюнки” - встановлення здатності запам’ятовувати і відтворювати просторову структуру цілого предметного зображення з 2-6 частин.

2.”Виділення суттєвих ознак ” – дозволяє відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих та робити висновки про логічність суджень.

3.Субтест “Практичний аналіз ” (тест вербального інтелекту Й. Ставело) – дослідження загальної поінформованості й розуміння змісту прислів’їв). Субтест “Виключення” – здатність виділяти загальні ознаки і властивості предметів чи понять й уміння порівнювати їх - здатність до аналітико-синтетичної діяльності.

ВСТАНОВЛЕННЯ СХОЖОГО ВІДМІННОГО:

- сформованість здатності до аналітико синтетичної діяльності.
Методики:

1.”Тест шкільної зрілості” (вербальне мислення).

2. Тест Векслера – визначення загального рівня розвитку дитини.

3. “Прогресивні матриці Равена”(невербальний варіант – визначення рівня розвитку аналітико-синтетичних умінь.

УЗАГАЛЬНЕННЯ:


 • задовільно володіє поняттями чи орієнтується на зовні несуттєві ознаки;

 • недостатність рівня узагальнень.

Методики:


1.”Вилучення четвертого зайвого”- сформованість наочно-образного мислення, процесів узагальнення, уміння відрізняти суттєві ознаки від несуттєвих.

2.Субтест “Узагальнення” (тест вербального інтелекту Й. Ставело) визначення орієнтації у знаннях про навколишню дійсність.

3.Субтест “Визначення антонімів” – вибір логічної протилежності.

4.Субтест “Пошук аналогів” (правильність рішення нижча у молодших школярів).


ЗДІЙСНЕННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ:

- рівень доступності узагальнень ( сформованість узагальнень на елементарному рівні, труднощі під час об’єднання складніших груп).


Методики:

1.”Класифікація понять” ( в модифікації Л.С.Виготського, Б.В.Зейгарник, Ю.Ф.Полякова) – дослідження рівня процесу аналізу й синтезу, послідовність суджень дітей дошкільного і шкільного віку (40малюнків).

2.Групування предметів за родовими та функціональними ознаками.

3.Групування предметів за 2-3 ознаками (колір, величина, форма).


ПЕРЕНЕСЕННЯ ВМІННЯ В НОВІ ПІЗНАВАЛЬНІ СИТУАЦІЇ – здатність до актуалізації знань під час розв’язання аналогічних завдань.
Методика:
1.Г.Россолімо – обстеження розуміння змісту ситуації, наявність елементарних уявлень, можливість використання минулого досвіду.

МІРА САМОСТІЙНОСТІ ТА ХАРАКТЕР НЕОБХІДНОЇ ДОПОМОГИ: • сформованість уміння дитини виконати самостійно те, що вона вже виконала з допомогою дорослого;

 • вміння використати допомогу в процесі виконання завдання.

НАВЧУВАНІСТЬ ( виявлення “зони найближчого розвитку”) – здатність щойно здобуте з допомогою дорослого вміння застосувати в аналогічній ситуації.

ХАРАКТЕР ОРІЄНТОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (активний чи пасивний).
Методика:
1.“Навчаючий експеримент” (в розробці А.Я. Іванової) – дослідження потенційних можливостей оволодіння новими способами дій ( а не актуальний рівень розвитку дитини).

ЗДАТНІСТЬ МІРКУВАТИ, ВСТАНОВЛЮВАТИ ПРИЧИНОВО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ:


стійкість чи нестійкість мислення, “зісковзування” суджень на шлях випадкових асоціацій( чи наявна можливість виправлення помилок і подальша діяльність без них).
Методики:
1.“Прості аналогії” – розуміння логічних зв’язків та співвідношень між поняттями; діагностика порушень послідовності суджень та інертності психічних процесів.

2.Тест Кеттела ( вимір інтелекту дітей 6-літнього віку).

3.Тест вербального мислення Керна-Йірасека.

4.Шкільний тест розумового розвитку.

УМОВИВОДИ:


 • правильність суджень чи неспроможність з’ясувати основний зміст навіть простих сюжетних малюнків;

 • наявність труднощів у розумінні внутрішніх смислових зв’язків, особливо прихованих;

 • можливість самостійної розповіді.

Методики:

1.Тест “Словесні ряди”- рівень розвитку логічного мислення.

2.Тест “Числові ряди” – рівень розвитку логічного мислення.

3. Субтест “Математична логіка” (тест вербального інтелекту Й.Ставело).
Успішне розв’язання математичних задач вимагає розвитку високого рівня здатності до логічного висновку.
Стан емоційно-вольової сфери: емоційна лабільність чи незрілість емоційно-вольової сфери. Проявляється у не сформованості шкільних навичок, невмінні зосередитися під час виконання шкільних завдань, перевазі ігрової мотивації (за результатами спостереження).

ДЕЯКІ ПРОЯВИ ОСОБИСТОСТІ: • затримка у сформованості пізнавальної діяльності і реакцій поведінки. Можливі прояви психічного інфантилізму;

 • обмеженість інтересів, невміння спостерігати;

 • млявість, боязкість, схильність скаржитися на товаришів, постійне звертання по допомогу;

 • надмірна збудливість – бурхливі реакції на зауваження; постійні конфлікти з товаришами, бійки, що закінчуються сльозами і повною знесиленістю;

 • критичність – здатність адекватно реагувати на зауваження і заперечення з боку інших осіб ( за результатами спостереження


Скачати 58.04 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка