Психологічна допомога особистостіСкачати 197.31 Kb.
Дата конвертації02.04.2016
Розмір197.31 Kb.
#221
ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

НАУКОВА БІБЛІОТЕКА
Інформаційно-бібліографічний відділ

Психологічна допомога особистості

Укладач: Ахметова Н.Р.

Захарова О. А.

Полтава, 2011

Нині існує багато форм та методів психологічної допомоги. Методи, як відомо, конкретизуються у методиках та техніках психологічної роботи.

Однією з проблем, яка, безумовно, відображається на ефективності допомоги, є застосування технологій без розуміння фахівцем достатньою мірою методологічних основ взаємодії з людиною. У таких випадках складається специфічна ситуація: психолог добре «озброєний» техніками, методиками, застосування яких має розв’язати проблеми особистості, але не розуміє причин ні успіхів, ні невдач у такому розв’язанні. Очевидно, що вирішення подібних проблемних ситуацій психологічної допомоги – це побудова методологічного фундаменту основ допомоги. Розвиваючи далі таку метафору психологічної допомоги, слід зазначити, що конкретні техніки, методики, прийоми, які є у арсеналі фахівця, – це будівельний матеріал, який може бути різним у залежності від особистісних особливостей самого психолога, його досвіду професійної роботи, знайомства із тими чи іншими технологіями тощо.

Головний напрямок роботи психолога - нормалізація внутрішнього стану особистості і підтримка психологічної рівноваги між нею та її оточенням на всіх етапах життя

Слід зазначити, що поняття психологічної допомоги є досить широким, і охвачує такі поняття як психологічне консультування, психокорекція, психотерапія, коучінг.

Зміст психологічної допомоги зводиться до «забезпечення емоційної, смислової та екзистенціальної підтримки людині або ж спільноті у ситуаціях труднощів, які виникають у процесі особистісного та соціального буття»

На методологію того чи іншого виду психологічної допомоги традиційно значною мірою впливає «теорія особистості», на яку спираються у тій чи іншій модальності. Принципи та способи допомоги визначаються уявленнями про запропоновану у даній парадигмі структуру особистості.

Таким чином, від методологічної позиції, на якій стоїть той чи інший фахівець, залежить значною мірою і зміст його психологічної допомоги. Іншими словами, принципи обумовлюють методи психологічної допомоги. Саме вони визначають, які методики, техніки є коректними, адекватними, а які ні.

Таким чином  – психологічна допомога як система принципів та способів тісно пов’язана із теорією особистості: «структурне» розуміння особистості визначає орієнтацію фахівця на пошук виявів структурних елементів у клієнта та вимагає такого ж розуміння цих елементів людиною, що обмежує можливості терапевтичної взаємодії, - персоналізм, символізм та діалектика можуть розглядатися як методологічні основи теорії психологічної допомоги особистості.


Психологічний тренінг як форма

психологічної допомоги особистості
Психологічний тренінг – це особлива форма групової роботи зі своїми можливостями, обмеженнями, правилами і проблемами. Він навчає новим навичкам, допомагає освоїти інші психологічні можливості.

Психологічний тренінг – це форма активного навчання, яка дозволяє людині самоформувати навички й уміння в побудові продуктивних психологічних та соціальних міжособистісних відносин, аналізувати соціально-психологічні ситуації зі своєї точки зору і позиції партнера, розвивати в собі здібності пізнання і розуміння себе й інших у процесі спілкування.Психологі́чний тре́нінг – форма активного навчання навикам поведінки. У тренінгу учаснику пропонується виконати ті або інші вправи, орієнтовані на розвиток або демонстрацію психологічних якостей або навичок. Для відробітку одержаних навиків застосовуються ролеві ігри й інші методи. Слід одрізняти психологічні тренінги від групової психотерапії.1. Я можу... тренінг постановки мети [Текст] // Шкільний світ. – 2008. – № 11. – С. 4–5.


2. Аверьянова А. В. Психологический тренинг как эффективный инструмент усвоения знаний [Текст] / А. В. Аверьянова // Инновации в образовании. – 2009. – № 11. – С. 69–75.


3. Алексеева Е. Е. Психологический тренинг профилактики эмоционального выгорания и профессиональной дезадаптации педагогов [Текст] / Е. Е. Алексеева // Дошкольная педагогика. – 2010. – № 7. – С. 52–57.


4. Ахмадиева Л. Р. Подходы к оценке эффективности профессионального тренинга [Текст] / Л. Р. Ахмадиева // Психология в вузе. – 2006. – № 1. – С. 68–80.


5. Баранова М. Про користь післятренінгової роботи [Текст] / М. Баранова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 11–12. – С. 39–41.


6. Васьківська С. Психологічна ситуація як інтелектуальне завдання [Текст] / С. Васьківська // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2006. – № 1. – С. 21–27.


7. Вачков И. Приемы создания тренинговых техник [Текст] / И. Вачков // Школьный психолог: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2006. – № 6. – С. 11–13.


8. Вачков И. Что такое "метафорический тренинг" [Текст] / И. Вачков // Школьный психолог: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2005. – № 8. – С. 10–13.

О использовании метафор как тренингового средства.

9. Вачков И. Типы ведения тренинговой группы [Текст] / И. Вачков // Школьный психолог. – 2003. – № 44. – С. 8–9.


10. Воронюк І. Структура психологічного тренінгу конструктивності [Текст] / І. Воронюк // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2007. – № 3. – С. 17–22.


11. Єгорова Г. Соціально-психологічний тренінг як засіб формування комунікативних навичок [Текст] / Г. Єгорова // Директор школи. Україна. – 2006. – № 8. – С. 49–51.


12. Жаліло Б. Як забезпечити результативність тренінгу [Текст] / Б. Жаліло // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 11–12. – С. 21–24.

Про педагогічний тренінг, як засіб навчання.

13. Іванюта Н. Тренінг – сучасна форма профілактики залежностей [Текст] / Н. Іванюта // Біологія. – 2010. – № 34. – С. 19–21.


14. Климчук В. О. Тренінг внутрішньої мотивації: результати апробації та структури [Текст] / В. О. Климчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 10. – С. 52–59.


15. Кльоц Л. А. Тренінг для психологів [Текст] / Л. А. Кльоц // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 7. – С. 2–38.

Тренінг із розвитку професійної самосвідомості практичного психолога. Розвиток емоційно-вольового компонента професійної самосвідомості практичного психолога. Розвиток вчинкового компонента професійної самосвідомості.

16. Ковалев В. Н. Семинар-тренинг "Стрессменеджмент" - эффективная антистрессовая программа для всех: валеологический практикум [Текст] / В. Н. Ковалев // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 1. – С. 60–68. ; № 2.– С. 28–41.


17. Колісник Г. О. Тренінг уваги та мислення [Текст] / Г. О. Колісник // Обдарована дитина. – 2010. – № 9. – С. 64–67.


18. Кононенко Г. А. Сравнительный анализ групп со спонтанной и управляемой групповой динамикой [Текст] / Г. А. Кононенко // Методист. – 2005. – № 6. – С. 37–39.

Социально-психологический тренинг с подростками.

19. Корольова К. Психологічний тренінг як засіб особистісного зростання [Текст] / К. Корольова // Соціальна психологія. – 2008. – № 3. – С. 76–83.


20. Крюкова О. В. Програма "Тренінг ефективності групової взаємодії" [Текст] / О. В. Крюкова // Психологічна газета. – 2006. – № 22. – С. 20–22.


21. Матвійчук О. С. Скарбничка тренера. На допомогу психологу-початківцю [Текст] / О. С. Матвійчук, С. А. Саханюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 9. – С. 19–23. ; № 11.– С. 18–21.


22. Мельнічук О. Мистецтво запитання: Тренінг [Текст] / О. Мельнічук, О. Жиганова // Початкова освіта. – 2004. – № 41. – С. 4–6.


23. Мерзлякова О. Психологічний театр імпровізації. Методика оволодіння навичками вирішення проблемних ситуацій взаємодії [Текст] / О. Мерзлякова // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2005. – № 11-12. – С. 66–71.

Розробка психологічної гри - імпровізації.

24. Мерзлякова О. Тренінг: як зорієнтуватися [Текст] / О. Мерзлякова // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2007. – № 34. – С. 6–8.

Різновиди психологічних тренінгів..

25. Мілютіна К. Л. Теорія та практика психологічного тренінгу / К. Л. Мілютіна // Психологія : [Електронний ресурс: диск] / Міжрегіональна академія управління персоналом. – К., 2006.


26. Науменко Ю. В. Профилактика стрессов и укрепление эмоционального здоровья подростков [Текст] / Ю. В. Науменко // Школьные технологии. – 2006. – № 1. – С.91–104. – Воспитательная работа в школе.–2006.–№ 3.– С. 100–124.

Тренинг..

27. Носова Т. Школа людських стосунків [Текст] / Т. Носова // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2007. – № 4. – Вкладка.

Тренінги для школярів.

28. Паскар Ю. Тренінг – це можливість самовиховання [Текст] / Ю. Паскар // Шкільний світ. – 2004. – № 38. – С. 6–7.


29. Пєтухов В. Чи може психологічний тренінг бути небезпечним [Текст] / В. Пєтухов // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2007. – № 34. – С. 9–12.

Психологічна безпека клієнта при проведенні психологічних тренінгів некомпетентними психологами.

30. Раскин В. Н. Структура и методика проведения социально-психологического тренинга [Текст] / В. Н. Раскин // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2006. – № 1. – С. 14–38.


31. Рєпнова Т. П. Тренінг емоційної зрілості [Текст] / Т. П. Рєпнова // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 3. – С.19–31. – № 4.–С. 46–58.

Тренінг емоційної зрілості молодших підлітків 12-13 років.

32. Савєльєва Н. Методика ведення тренінгу [Текст] / Н. Савєльєва // Психолог. – 2010. – № 34. – С. 21–25.

Курс для практичних психологів та соціальних педагогів.

33. Соболева А. Возможности тренинга [Текст] / Александра Соболева // Школьный психолог. – 2009. – № 8. – С. 40–45.


34. Федоренко Р. П. Тренінг консультативних навичок [Текст] / Р. П. Федоренко // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 6. – С. 26–45.

Формування навичок консультування майбутнього психолога.

35. Черный Е. В. Тренинг в системе поликультурного образования [Текст] / Е. В. Черный // Гуманітарні науки. – 2006. – № 2. – С. 143–148.

В статье предлагаются тренинги по воспитанию понимания и признания детьми ценностей других людей.

36. Шеремет О. Вийдемо зі стресу разом [Текст] / О. Шеремет // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2007. – № 23–24. – С. 17–24.

Соціально-психологічний тренінг для дорослих і молодих людей, у яких спостерігаються ознаки стресового або конфліктного стану.

37. Ягоднікова В. В. Як підготувати тренінг [Текст] / В. В. Ягоднікова // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 8. – С. 21–23.


Психологічна допомога при стресі
У сучасному житті стреси відіграють дуже значну роль. Вони впливають на поведінку людини,  її працездатність, здоров’я, взаємовідносини з оточуючими і у родині.

Стрес присутній у житті кожної людини, адже наявність стресових імпульсів в усіх сферах людського життя та діяльності безперечна.

Насамперед, стрес – це природна і навіть корисна складова нашого повсякденного життя, без якої воно було б нудним та нецікавим. Саме стрес піднімає нас ранком, спонукає до роботи, відпочинку та допомагає швидше реагувати в різних ситуаціях.

Стрес – це психічна та емоційна реакція людини на ситуацію, причому будь-яку ситуацію, як фізичну, так і емоційну. Це індивідуальна реакція, що може відрізнятись від реакції іншої людини. В її основі лежить ваше відношення до даної ситуації, а також думки та почуття. Це душевний стан, який ми самі формуємо своїми власними думками. Він пов’язаний з тим, що нас оточує; зовнішні фактори лише запускають нашу зовнішню дзеркальну реакцію – особисто індивідуальну.

Чи можна жити без стресу? Наука стверджує: не можна. Отже, адаптуватися до нових умов ми повинні постійно. Життя – це постійне джерело змін. За своєю природою життя і є головним джерелом стресів, тому повністю від них позбутися можна тільки з приходом смерті. Викорінити стрес неможливо, але в наших силах влаштувати особисте життя так, щоб отримувати тільки приємні стреси та позбутися від неприємних. Так, бувають, виявляється, і приємні стреси.

Усе наше життя так чи інакше пов’язане зі стрессами.

Вміння справлятися зі стресовими ситуаціями допоможе нам уникнути багатьох захворювань, продовжить життя і уникнути проблем із психікою у наступних поколіннях. Але так чи інакше, зараз більшість всього (якщо не все) залежить тільки від нас самих: наша реакція на те, що відбувається, наші наступні дії і, відповідно, емоційний стан, який утворився. Потрібно знати, що безвихідних ситуацій не буває.

1. Самооцінка стійкості до стресу [Текст] // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2006. – № 30. – С. 11.


2. Психоемоційний стрес: прояв та механізм реалізації [Текст] // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 5–6. – С. 5–7.


3. Зі стресом на дружній нозі [Текст] // Директор школи. Україна. – 2008. – № 4. – С. 68–69.


4. Амбарцумян В. Стресс, страх, паника...(считай себя ближе к опасности и будешь даьше от нее) [Текст] / В. Амбарцумян // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2007. – № 9. – С. 12–18.


5. Анохина С. А. Развитие стрессоустойчивости в детском и подростковом возрасте [Текст] / С. А. Анохина // Прикладная психология и психоанализ. – 2007. – № 1. – С. 51–62.


6. Барабой В. А. Стресс – что это такое? [Текст] / В. А. Барабой // Країна знань. – 2007. – № 1. – С. 38–41.


7. Бодров В. А. Проблема преодоления стресса. Часть 1: "Coping stress" и теоретическеие подходы к его изучению [Текст] / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – № 1. – С. 122–133.


8. Бодров В. А. Проблема преодоления стресса. Часть 2. Процессы и ресурсы преодоления стресса [Текст] / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – № 2. – С. 113–123.


9. Бодров В. А. Проблема преодоления стресса. Часть 3. Стратегии и стили преодоления стресса [Текст] / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2006. – № 3. – С. 106–116.


10. Божок Н. Стрес та альтернативні стратегії його послаблення [Текст] / Н. Божок // Психолог. – 2011. – № 1. – С. 3–6.


11. Брагинский В. Все болезни от стресса? [Текст] / В. Брагинский // Здоровье детей. – 2004. – № 18. – С. 32–35.


12. Брагинский В. Защитимся от стресса [Текст] / В. Брагинский // Здоровье детей. – 2004. – № 19. – С. 33–36.

Как устранить нарушения, приводящие к стрессу.

13. Горобец Т. Н. Стресс: сущность, функция, значение [Текст] / Т. Н. Горобец, О. И. Жданов // Мир психологии. – 2008. – № 4. – С. 45–53.


14. Дементий Л. К проблеме социального контекста и статегий копинг – поведения [Текст] / Л. Дементий // Журнал прикладной психологии. – 2004. – № 3. – С. 20–24.

Типы поведения в стрессовой ситуации.

15. Дерябина Е. А. Как избежать стресса ? [Текст] / Е. А. Дерябина // Гуманітарні науки. – 2004. – № 2. – С. 163–166.

Влияние стреса на профессиональную деятельность педагога.

16. Дузенко Т. Як подолати стрес [Текст] / Тетяна Дузенко // Психолог. – 2009. – № 47. – С. 19–20.


17. Єргієва Л. Стрес: причини, ознаки й техніки подолання [Текст] / Л. Єргієва // Шкільний світ. – 2006. – № 41. – С. 19–21.


18. Єфремов К. Стрес – первісний, цивілізований, шкільний [Текст] / Кирило Єфремов // Шкільний світ. – 2010. – № 7. – С. 1–7.


19. Зайцева В. Стресс: чем он нам грозит? [Текст] / В. Зайцева // Здоровье детей: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2008. – № 4. – С. 14–18.

Факторы, влияющие на возникновение стресса: биологические, екологические, психологические.

20. Калошин В. Позитивне мислення запобігає стресам [Текст] / В. Калошин // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2007. – № 4. – С. 37–41.


21. Калошин В. Ф. Ресурси стійкості до стресу [Текст] / В. Ф. Калошин // Управління школою: Науково-методичний журнал. – 2008. – № 12. – С. 30–31.


22. Кокаева И. Ю. Что должен знать учитель о психоэмоциональном здоровье учащихся [Текст] / И. Ю. Кокаева // Начальная школа: Плюс до и после. – 2009. – № 7. – С. 87–90.

Детские неврозы.

23. Костенко І. В. Психологія та психопрофілактика стресу [Текст] / І. В. Костенко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2010. – № 12. – С. 13–33.


24. Котенев И. О. Психологическая диагностика постстрессовых состояний [Текст] / И. О. Котенев // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2004. – № 4. – С. 30–62.

Приложения: шкала тревоги, депрессии, стресса.25. Кронова И. М. Практикум психологической защиты от стресса и дистресса [Текст] / И. М. Кронова // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2007. – № 1. – С. 10–29. ; № 2.–С. 17–31.


26. Лебедева Л. Экстренная арт-терапевтическая помощь в ситуациях острого стресса [Текст] / Людмила Лебедева // Школьный психолог. – 2009. – № 4. – С. 18–24.


27. Лямкина О. С. Стресс в школьной жизни [Текст] / О. С. Лямкина, Т. В. Ветер // Инновации в образовании. – 2004. – № 1. – С. 140–142.


28. Макаренко О. Психологічні аспекти подолання стресу [Текст] / Олександр Макаренко, Марія Голубєва // Соціальна психологія. – 2010. – № 2. – С. 18–27.


29. Мартиненко З. М. Стрес та його профілактика [Текст] / З. М. Мартиненко // Шкільному психологу. Усе для роботи. – 2009. – № 5. – С. 15–18.

30. Мельник М. Як уникати стресів [Текст] / М. Мельник // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2009. – № 2. – С. 90.


31. Науменко Ю. В. Профилактика стрессов и укрепление эмоционального здоровья подростков [Текст] / Ю. В. Науменко // Школьные технологии. – 2006. – №1. – С.91–104. ; Воспитательная работа в школе. – 2006. – № 3. – С. 100–124.


32. Панфилова М. А. Где тонко, там и рвется [Текст] / М. А. Панфилова // Здоровье детей: Прилож. к газ. "Первое сент.". – 2007. – № 4. – С. 3–5.

Как помочь детям избежать стрессов в школе.

33. Розов В. І. Психологічна діагностика адаптивних здібностей до стресу [Текст] / В. І. Розов // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 11. – С. 41–48.


34. Розов В. І. Методи оцінки та самооцінки стресових станів [Текст] / В. І. Розов // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 5. – С. 41–52.


35. Розов В. І. Психотехнології адаптивної саморегуляції стресу [Текст] / В. І. Розов // Практична психологія та соціальна робота. – 2007. – № 8. – С. 24–28. ; № 10.– С. 14–19. ; № 11.– С. 17–22.


36. Ротенберг В. С. Сон и стресс [Текст] / В. С. Ротенберг, Л. А. Китаев-Смык // Вопросы психологии. – 2009. – № 5. – С. 64–73.


37. Серебровская О. В. Применение рисуночных тестов в диагностике острых стрессовых расстройств у детей и подростков [Текст] / О. В. Серебровская // Психологическая наука и образование. – 2006. – № 4. – С. 95–99.


38. Смирнова Е. А. Школьному психологу на заметку: подросток и стресс [Текст] / Е. А. Смирнова // Начальная школа: Плюс до и после. – 2007. – № 9. – С. 87–89.


39. Смирнова Т. А. Развитие нервной системы детей в современных условиях [Текст] / Т. А. Смирнова // Биология в школе. – 2007. – № 3. – С. 5–9.

Стрессовые ситуациии в школе, детские неврозы.

40. Степанова М. И. Профилактика стресса [Текст] / М. И. Степанова // Физическая культура в школе. – 2010. – № 7. – С. 49–51.


41. Сунтеева Ж. Программа защиты от стресса [Текст] / Жанна Сунтеева // Школьный психолог. – 2010. – № 8. – С. 8–10.


42. Тарабрина Н. В. Теоретико-эмпирические исследования посттравматического стресса [Текст] / Н. В. Тарабрина // Психологический журнал. – 2007. – № 4. – С. 5–14.


43. Тарасюк Н. Профілактика стресів у педагогічній практиці [Текст] / Н. Тарасюк // Психолог дошкілля. – 2011. – № 1. – С. 53–59.


44. Токар М. Стрес і його джерела [Текст] / М. Токар // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2007. – № 38. – С. 9–12.


45. Циганчук Т. В. Підвищення стресостійкості у студентів ВНЗ [Текст] / Т. В. Циганчук // Практична психологія та соціальна робота. – 2010. – № 8. – С. 18–30.


46. Шапранова Т. А. Профілактика навчального стресу [Текст] / Т. А. Шапранова, К. О. Радькіна // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 7. – С. 31–34.


47. Шебеко В. Если вас охватил стресс : бежать от него или управлять им? [Текст] / В. Шебеко // Дошкольное воспитание. – 2009. – № 12. – С. 10–16.


48. Шеремет О. Вийдемо зі стресу разом [Текст] / О. Шеремет // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2007. – № 23–24. – С. 17–24.

Соціально-психологічний тренінг для дорослих і молодих людей, у яких спостерігаються ознаки стресового або конфліктного стану.


Психологічна допомога жертвам обставин

(війн, терактів, стихійних лих,

техногенних катастроф, злочинів)
Надзвичайна ситуація (НС) — порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом або іншими чинниками, що призвело (може призвести) до загибелі людей та/або значних матеріальних втрат. Основним психічним розладом, що найчастіше зустрічається під час надзвичайної ситуації є посттравматичний стресовий розлад. Він характеризується наявністю у індивіда інтенсивного страху, жаху; уникання травмуючої ситуації або предметів пов’язаних з нею; пророблення ситуації подумки; порушення сну тощо.

Останніми десятиліттями людство пережило значну кількість великих катастроф, що були результатом введення нових технологій та злочинного або некомпетентного ставлення до їх застосування. Це спричинило суттєві екологічні зміни та загибель людей.

У наш час різко зросла кількість антропогенних катастроф і "гарячих точок" у різних регіонах планети, світ буквально захлинає епідемія тяжких злочинів проти особистості. Ці ситуації характеризуються насамперед надекстримальним впливом на психіку людини, викликаючи в неї травматичний стрес, психологічні наслідки якого в крайньому своєму прояві виражаються в посттравматичному стресовому розладі

Велика кількість соціологів, медиків, психологів та представників інших наук вважають за необхідне теоретичне та методологічне об'єднання різних спеціалістів для аналізу реакцій та поведінки людей під час стихійних лих, вивчення їх впливу на фізичне і психічне здоров'я, в також планування допомоги потерпілим.Психотерапевтична та соціально-психологічна допомога постраждалим повинна базуватися на наступних положеннях.

Системність та багаторівневість впливу. Принцип має на увазі орієнтованість психотерапії одразу у трьох основних напрямках, у кожному з котрих виділяється декілька рівнів.

Перший напрямок — біологічний. У ньому виділено п’ять рівнів: організму, функціональних систем, фізіологічних систем(системи органів, на які безпосередньо спрямовуються психотерапевтичні впливи), органів, окремих груп клітин.

Другий напрямок — психологічний (психічний). Він включає до себе три рівні: особистісний (вищий та тотальний рівень даного напрямку, що передбачає корекцію особистісних установок, системи моральних цінностей), сфер психіки (сприйняття, емоцій, пам’яті, мислення та інших), окремих якостей сфер психіки (наприклад, укріплення та потенціювання впевненості, спокою, витримки).Третій напрямок психотерапії — соціальний, що передбачає макросоціальну, мікросоціальну реадаптацію особистості (відновлення або корекція рольових позицій взагалі та у родині, інших мікросоціальних групах), ауто реабілітації тощо.1. Абетка виживання: Рекомендації для дій населення в надзвичайних ситуаціях [Текст] // Безпека життєдіяльності. – 2004. – № 1. – С. 47–48.

Шквали, смерчі. Розлита ртуть.

2. Безпека особистості - це і безпека суспільства [Текст] // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 1. – С. 25–26.


3. Психологічна допомога в екстремальних і надзвичайних умовах [Текст] // Соціальний педагог. – 2011. – № 4. – С. 3–11. – Інтерв'ю з кандидатом психологічних наук, викладачем кафедри юридичної психології Національної академії внутрішніх справ Оксаною Волошиною / Валентина Снігульська.


4. Брагіна Н. Види психологічної допомоги потерпілим у надзвичайній ситуації [Текст] / Н. Брагіна // Психолог: Додаток до газ. "Шкільн. світ". – 2005. – № 47. – С. 12–17.


5. Бртнічук П. М. Стійкість роботи об’єктів у надзвичайних ситуаціях [Текст] / П. М. Бртнічук // Безпека життєдіяльності. – 2004. – № 10. – С. 34–38.


6. Бубнов В. Очевидец происшествия – не спаситель пострадавшего [Текст] / В. Бубнов // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2004. – № 3. – С. 23–28.

60% погибших в несчастных случаях могли остаться в живых.

7. Воронова Ю. В. Соціально-психологічні особливості особистості неповнолітніх, які були згвалтовані [Текст] / Ю. В. Воронова // Право і безпека. – 2004. – № 3–4. – С. 202–205.


8. Громова О. Б. Женщины и дети - жертвы вооруженных конфликтов в Африке [Текст] / О. Б. Громова // Азия и Африка сегодня. – 2010. – № 10. – С. 14–17.


9. Дорошок Т. О. Психологічні наслідки у дітей, що потерпіли від торгівлі людьми [Текст] / Т. О. Дорошок // Проблеми освіти. – К., 2004. – Вип. 40. – С. 68–71.


10. Комова М. Чтобы не погибнуть при пожаре нужны знания и психологическая готовность [Текст] / М. Комова, Г. Прытков // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2004. – № 3. – С. 14–17.


11. Корнієнко І. Психологічна допомога дітям, що зазнали травми внаслідок катастрофи [Текст] / І. Корнієнко, Г. Католик // Психолог. – 2004. – № 46. – С. 8–16.

Психодіагностичні та тренінгові методики.

12. Кузьменко Л. Р. Права людини та їх захист в умовах стихійного лиха [Текст] / Л. Р. Кузьменко // Держава і право : зб. наук. праць / Ін-т держави і права імені В.М. Корецького НАН України. – К., 2009. – Вип. 45 : Юридичні і політичні науки. – С. 544–551.


13. Морозова О. І. Психологічна допомога населенню, постраждалому внаслідок надзвичайної ситуації [Текст] / О. І. Морозова, І. Й. Павко // Безпека життєдіяльності. – 2009. – № 5. – С. 32–36.


14. Панок В. Організація центрів соціально-психологічної допомоги потерпілим від техногенної катастрофи [Текст] / В. Панок // Психолог. – 2004. – № 41. – С. 2–5.

Психотерапія..
15. Поваляєва В. М. SOS – рятуйте наші душі [Текст] / В. М. Поваляєва // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 1–2. – С. 53–54.

Психологічна допомога населенню, що постраждало внаслідок надзвичайних ситуацій.

16. Решетников М. Последствия экстремальных факторов [Текст] / М. Решетников // Основы безопасности жизни. – 2004. – № 11. – С. 50–53. ; № 12. – С. 56–60.

Обобщенные результаты изучения состояния, психических и поведенческих реакций людей, подвергшихся воздействию экстремальных факторов.

17. Савенко Л. Настав час переосмислення соціального захисту постраждалих у контексті змін, що відбулися після катастрофи [Текст] / Леонід Савенко // Соціальна політика. – 2009. – № 4. – С. 7–9.

Соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

18. Соснин В. А. Последствия террористических актов : проблема оценки и психологического реагирования (зарубежный опыт) [Текст] / В. А. Соснин // Психологический журнал. – 2010. – № 1. – С. 100–113.

Психические травмы жертв теракта.

19. Тащева А. И. Психологические проблемы жертв бесланского теракта [Текст] / А. И. Тащева // Вестник психосоциальной и коррекционно-реабилитационной работы. – 2008. – № 2. – С. 38–54.

Психологические стрессы и психические травмы жертв теракта.

20. Хватова Н. Роль педагога в защите детей и оказании им первой помощи в чрезвычайных ситуациях [Текст] / Н. Хватова // Основы безопасности жизнедеятельности. – 2006. – № 3. – С. 27–31.


21. Яковенко С. І. Принципи, організаційні форми та методи психологічної допомоги потерпілим від Чорнобильської катастрофи [Текст] / С. І. Яковенко // Практична психологія та соціальна робота. – 2005. – № 2. – С. 13–21.


22. Яремко З. М. Психологічні аспекти забезпечення безпечної життєдіяльності [Текст] / З. М. Яремко, С. В. Тимошук, О. І. Третяк // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 7–8. – С. 28–29.


Каталог: files -> bibl
bibl -> Книга «100 великих психологов»
bibl -> Вікова та педагогічна психологія
bibl -> Вікова психологія (М. В. Савчин, Л. П. Василенко)
bibl -> Управління культури І туризму Олександрійської міської ради Міська централізована бібліотечна система Відділ інформаційно-методичної та маркетингової діяльності ЦБ ім. О. Пушкіна
bibl -> Василь Стефаник – митець з Божої ласки
bibl -> Уильям Серз и Марта Серз ваш ребенок
bibl -> Бориспільська центральна міська бібілотека григорій Сковорода: шлях мудреця
bibl -> Великий маг України Микола Гоголь

Скачати 197.31 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка