Психолога школи є складовою в реалізації шкільного проекту «Школа сприяння здоров’ю»Скачати 143.02 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір143.02 Kb.
#47962
У сучасному навчальному закладі психологічна служба є важливою ланкою навчально-виховного процесу ,яка забезпечує ефективну взаємодію всіх його учасників : адміністрації,учителів,учнів та батьків,створюючи комфортні психологічні умови ,які будуть сприяти розвитку індивідуальних здібностей учнів та їхньому особистісному зростанню.

Основною метою психологічної служби є сприяння збереженню і зміцненню психічного здоров’я ,підвищення адаптивних можливостей учнів , створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку всіх учасників навчально- виховного процесу.Психолог школи працює над темою : « Впровадження новітніх напрямків психотерапії у сфері навчально- виховного процесу в загальноосвітній школі».

Так, одним із нових підходів у вихованні життєстійкості та самостійності

в дітей,які мають особливі психоемоційні проблеми ,є використання арт-терапії,яка включає казкотерапію, піскову терапію,музикотерапію,кольоротерапію та інші.

Цей напрям у педагогічній інтерпретації-це турбота про емоційне самопочуття та психологічне здоров’я особистості,групи,колективу засобами художньої творчості. Арт-терапія –це терапія мистецтвом. А мистецтво приносить радість як дитині,так і дорослому,стає позитивним простором їхнього спілкування,готує дитину для позитивного сприймання виховних впливів та самостійного пошуку власних орієнтирів у подальшому житті.

Адже не секрет , що психічне здоров'я особистості дитини є однією із головних умов в освітньому процесі. Якщо психоемоційна сфера нестійка то це буде відбиватися як на навчанні , так і на формуванні особистості ,і на спілкуванні з тими хто поруч. Використання мистецьких методик і технік дасть можливість визначити і скорегувати певні розлади в емоційній сфері дитини й дорослого.

Тема психолога школи є складовою в реалізації шкільного проекту « Школа сприяння здоров’ю».

Робота психолога здійснюється у таких напрямках : психодіагностика,психокорекція ,психоконсультування ,профілактико -просвітницька ,науково –методична і організаційна. Діяльність спрямована на роботу із дітьми, батьками та педпрацівниками.

З приходом до школи починається важливий етап у житті дитини, пов'язаний зі зміною соціальної ситуації, соціального статусу, а також провідної діяльності, якою стає навчання. Досить важливим моментом є розвиток емоційної сфери. Дитина підростає, а разом з тим і змінюється її чуттєва сфера.  У зв'язку з цим питання вивчення діагностики та корекції емоційної сфери дітей молодшого шкільного віку є актуальне і вимагає постійного вдосконалення , що знаходить своє відображення в пошуку нових діагностичних та корекційних методів .З метою попередження ряду проблемам у школі ,необхідно дослідити психологічну готовність дитини до школи застосовуючи такі методики

Т. «Керна-Ійрасика» , «Т.Графічний диктант» і проективна методика

« Намалюй школу») . Отже ,першим етапом визначення емоційних станів учня є діагностика адаптованості дітей 1-х класів до навчання у школі.

Діаграма результатів діагностики по адаптації учнів 1-х класівЗа визначеними ознаками неготовності до навчання ,за дитиною ведеться спостереження, проводиться додаткова індивідуальна психодіагностика (за згодою батьків) та відповідна корекційно – розвивальна робота.

Класним керівникам надаються консультації з метою підтримки учнів в адаптаційний період. З батьками учнів, у яких виявлено ознаки дезадаптації, проводяться індивідуальні консультації та надаються відповідні рекомендації.

Наступною ланкою роботи психолога у початковій школі є постійне здійснення моніторингу емоційних станів учнів ,з метою виявлення розладів поведінкових проявів у дитини. Як уже стверджувалось ,молодший шкільний вік вирізняється важливими змінами в житті дитини. : новими досягненнями,новими умовами для особистісного розвитку. Тому,важливо всесторонньо допомагати дитині в цей період , щоб запобігти виникненню небажаних проявів у поведінці. Даний моніторинг здійснюється за допомогою батареї методик Соціометрія Дж.Морено; Проективна методика “ Неіснуюча тварина”; Дитячий варіант шкали явної тривоги(СМАS );Кольорово-малюнковий тест діагностики психічних станів молодших школярів у І і ІІ семестрі.
Діаграма психічних станів молодших школярів

(А.О. Прохорова та Г.Н. Генінг)3-ті класи 2013-2014 н.р.
Діаграма психічних станів молодших школярів

(А.О. Прохорова та Г.Н. Генінг)

4-ті класи 2014-2015н.р.Діаграма шкали явної тривожності для дітей молодшого шкільного віку CMAS
(8-12 років) адаптація А.М. Прихожан
3-4 класи І-ІІ семестри
П
Самооцінка
роективна методика «Неіснуюча тварина»


у
Агресія
3-х класахПроективна методика «Неіснуюча тварина»

у
Агресія
4-х класах


СамооцінкаСоціометрія Джона Морено

3 класи (2013-2014) н.р. і 4 класи (2014-2015) н.р.

Після узагальнення результатів і вироблення ряду рекомендацій психологом була розроблена корекційна програма де широко використала вправи з арт- терапії які дають більшу можливість дитині усвідомити та відтворити внутрішні почуття та переживання . Дана програма пройшла експертизу обласної експертної комісії лабораторії ППСР ТОКІППО та надрукована у фаховій газеті «Психолог» ,видавництва « Шкільний світ» (Додаток 1).

По завершенню корекційної роботи здійснюється повторна психодіагностика та порівняльний аналіз результатів . Отримані дані обговорюються на психолого – педагогічному консиліумі ,під час якого спільно з вчителями виробляються рекомендації щодо подальшої роботи з учнями.

За результатами діагностики виявлено ,що у значної частини молодших школярів спостерігається підвищений рівень агресивності. З метою корекції агресивної поведінки вихованців психологом була розроблена наступна програма « Корекція агресивності в молодшому шкільному віці» ,яка теж пройшла експертизу обласної експертної комісії лабораторії ППСР ТОКІППО і надрукована у газеті «Психолог» (Додаток 2).

Не менш важлива робота у діяльності психолога є проведення діагностики і корекції з учнями 5-х класів на виявлення їхньої адаптації до навчання у середній школі. Для вивчення причин, що перешкоджають адаптації учнів п’ятих класів,проводилися психологічні дослідження і застосовувалися такі діагностичні методики: визначення рівня тривожності (за Філіпсом );

рівень адаптації (за Фурманом) та ставлення до школи( методика « Почуття у школі»).

Дані результати висвітлюються щорічно на психолого –педагогічному консиліумі ,де надається ряд рекомендацій для класних керівників і вчителів які читають у цих класах .В подальшому окремо проводиться робота з учнями які є дезадаптовані.

Діаграма рівнів адаптації учнів 5-их класів .

Особлива увага приділяється учням –середньої ланки школи Перехід до підліткового віку характеризується глибокими змінами умов, що впливають на особистісний розвиток дитини. Внутрішній світ підлітка – загадковий світ,  наше завдання – дізнатися про нього. На цей внутрішній світ впливає багато чинників, зокрема макросередовище (суспільство в цілому) і мікросередовище  (близьке оточуюче середовище). Для того щоб дослідити цей вплив і ,за необхідністю відкоригувати його ,психологом школи проводиться комплексне дослідження серед учнів середньої ланки навчання . Використовуються такі методики : « Паспорт Темпераменту», « ДВОР»,тривожність (за Філіпсом) , методика самооцінки емоційних станів (за Уесманом-Ріксом), проективні методики «Автопортрет», « Неіснуюча тварина» , « Моя Сім’я» та ін.. За результатами діагностики з учнями проводиться консультативна ,корекційна та просвітницька робота у якій застосовуються арт-терапевтичні техніки та методи.Діаграми рівня тривожності за ФіліпсомОдним із основних напрямів діяльності психолога в школі є профілактика негативних явищ в учнівському середовищі, а саме:

- профілактика правопорушень та злочинності. Враховуючи соціальне оточення учнів , психолог здійснює профілактичну роботу яка спрямовану на розширення можливих варіантів виходу із проблемних ситуацій,працює з учнями схильних до правопорушень за запитом дирекції школи ,класних керівників. З ними проводить індивідуальну роботу,веде індивідуальні картки психолого-педагогічного супроводу .

- профілактика насильства Систематично проводить соціально-психологічні дослідження. З цією метою психологом розроблена анкета для учнів : «Анкета з метою виявлення негативної поведінки в дитячому середовищі та неетичного ставлення вчителів до учнів ,а також усунення зазначених явищ».Анкетування проходить анонімно ,якщо є вияви насильства , здійснює корекційну роботу(просвіта ,тренінги).

Анкета “ Виявлення негативної поведінки в дитячому середовищі ”.

Чи вважаєш ти покаранням ,насиллям щодо вас?(7 клас)

Анкета “ Виявлення негативної поведінки в дитячому середовищі ”

Чи траплялися приниження зі сторони ровесників ? (7 клас)

- профілактика шкідливих звичок.


Проводяться індивідуальні консультації учнів, вчителів,батьків .

- тренінгові заняття з профілактичною метою(«Я обираю здоровий спосіб життя»( Додаток 3) «Шляхи подолання конфліктів» (Додаток 4),

- бесіди, години спілкування (««Шкідливі звички та їх попередження», «Твоє здоров'я – в твоїх руках»),

- виступи на батьківських зборах щодо профілактики негативних явищ («Виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності»).

- Проведення циклу профілактичних занять з учнями сьомих класів Всеукраїнської інформаційно — освітньої протиалкогольної програми «Сімейна розмова». Яка передбачає ,виховання в учнів відповідального ставлення до власного здоров’я у тісній співпраці з їхніми батьками(Додаток 5)

Психологом здійснюється психолого-педагогічний супровід профільного навчання. Головне завдання якого полягає в підготовці випускника школи до визначення майбутньої галузі його професійної діяльності. Під час вибору професії важливою є відповідність між психологічними особливостями учнів та відповідними характеристиками професії. Тип професійної діяльності, яка реалізується, має збігатися з особистісним і характерологічним типом. У цьому напрямку проводяться індивідуальні та групові профконсультації, просвітницькі заходи щодо вибору професій, професійного самовизначення учнів, а також виховні години в 9-11-х класах(« Твоя майбутня професія – твій вибір»( Додаток 6 ), « Людина для професії ,чи професія для людини», « Чи готовий я до вибору професії»(Додаток 7 ) для ознайомлення учнів із вимогами до окремих професій, мережею навчальних закладів м.Тернополя.


Серед учнів 9-11-х класів здійснюється психологічне дослідження з метою визначення професійних інтересів учнів.
Традиційним стало проведення «Тижня толерантності»у школі ,під час якого відбуваються заходи згідно плану(Додаток 8),задіяні всі класи у проведенні ряду заходів. Як підсумок проведених заходів психологом розроблена пам’ятка про толерантність «Толерантність-це…». У 2013 році разом із соціальним педагогом школи брала участь у міському і обласному етапі ІV Всеукраїнському конкурсі творчих робіт «Моральний вчинок» з розробкою буклета «Календар тижня толерантності», де стали переможцями і нагороджені грамотами Міського і Обласного управління освіти.

Невід’ємна частина у досягненні доброго результату виховання є робота з педагогічним колективом.

Важливим аспектом у професійній діяльності педагога є саморегуляція емоційного стану. З метою профілактики емоційного вигорання педагогів

та розвиток навички саморегуляції ,психологом школи, проводяться тренінги для вчителів на яких використовуються арт-терапевтичні техніки.

З метою підвищення психологічної культури вчителів психологом були проведені такі заходи :

- витупи на засіданнях педагогічних рад:

- « Роль роботи психологічної служби щодо попередження правопорушень та запобігання проявів насильства в учнівському колективі»(20.12.2012)

- « Про адаптацію учнів 5-х класів до навчання у школі ІІ ступеня».(30.11.2013)

- «Превентивне виховання як засіб профілактики правопорушень серед неповнолітніх» (24.12.2014);- виступи на методоб’єднаннях класних керівників:

- «Роль класного керівника в організації дитячого колективу»

- « Форми роботи психологічної служби з учнями які потребують психолого-педагогічного супроводу»(03.01.2013)

- « Організація і проведення батьківських зборів «(25.03.2014)

-«Організація спільної діяльності педагогів ,батьків,і учнів»(24.03.2015)(Додаток 9)

- « Рекомендації ,щодо профілактики усунення дітьми навмисних само -ушкоджень»(25.08.2015)(Додаток 10);- виступи на педагогічних консиліумах:

- «Адаптація учнів 5-их класів до навчання в середній ланці школи»(щорічно)(Додаток 11)

-«Конфлікт. Його вирішення».(10.09.2013);

-виступи на психолого-педагогічних семінарах:

-« Колористика на допомогу викладачеві. Використання знань із колористики у шкільній практиці»( листопад,2012)(Додаток 12)

-« Учитель ,діти і стрес»(березень,2013)

-« Розвиток педагогічної майстерності ,як засіб підвищення ефективності уроку»(жовтень,2014)

-«Проблема емоційного та професійного вигорання педагогів»(13.05.2013)

-« Стрес у педагогічній діяльності»(18.11.2015)(Додаток 13)

Проведення комбінованого уроку разом із вчителем історії на тему

« Психологічний портрет Олександра Македонського» (бінарний урок з історії та психології)


Важливою складовою навчально-виховного процесу сучасного закладу освіти є організація роботи з батьками, сім'ями учнів. Шкільним психологом здійснюється наступна робота:

Виступи на засіданнях постійно діючого батьківського університету (згідно плану) (Додаток14), де щорічно заслуховуються питання про

« Психологічне насильство у стосунках з дітьми», «Превентивне виховання у сім’ї», «Профілактика шкідливих звичок та пропаганда здорового способу життя», « Використання гуманної педагогіки у сім’ї», «Психологічні особливості учнів 5-х класів», « Роль батьків у процесі адаптації 6-літок до навчання у школі», « Вплив мультфільмів на психіку дитини», «Психологічні особливості виховання дітей підліткового віку», « Шкідливість засобів новітньої технології на здоров’я дітей»,«Врахування інтересів,здібностей ,нахилів у подальшому виборі професії» і ін.,індивідуальні консультування.

Розроблено ряд пам’яток для батьків на різну тематику.(Додаток 15)


Психолог школи часто веде обмін досвідом роботи з колегами вчителями міста та області,виступаю за межами школи ,зокрема:

 • семінар класних керівників 5-6 –х кл. шкіл м.Тернополя «Роль творчого класного керівника в системі національно-патріотичного виховання»(27.01.2015);(Додаток 16)

 • семінар вчителів з основ здоров’я шкіл м.Тернополя « Співпраця вчителя і психологічної служби школи з питань профілактики насильства та жорстокого поводження з дітьми»(28.03.2012)

 • семінар для психологів і соціальних педагогів м.Тернополя «Профілактика насильства щодо дітей. Соціально-психологічний супровід дітей, що зазнали насильства і сім’ї»(27.02.2011)

 • засідання фахового об’єднання працівників психологічної служби освіти м. Тернополя « Забезпечення соціально-психологічного супроводу НЗ в умовах складової соціально-психологічної ситуації в суспільстві»(21.08.2015)

 • виступ перед представниками ООН з питань гендерної нерівності.(13.03.2012)

 • виступ на Міжнародній науково практичній конференції

« Дитинство без насилля : суспільство ,школа і сім’я на захисті прав дітей» (Майстер клас «Допомога дітям ,які зазнали насильства»).(29.04.2014)( сертифікат учасника міжнародної науково –практичної конференції)

 • виступ на практичній конференції тернопільська арт-весна 2013 психологів НЗ м. Тернополя «Світ,в якому я живу: можливості та ресурси»( « Казкотерапія- шлях до пізнання себе») (25.03.2013)

( сертифікат тренера про проведення майстер класу)

 • Брала участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції « Проектування розвитку та пихолого-педагогічного супроводу обдарованої дитини»(23.04.2013)

 • Участь у міжнародній науковій конференції «Соціально психологічні виміри професійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу)(16.05.2013)

Брала участь у засіданні динамічної групи психологів м.Тернополя у розробці діагностичного мінімуму шкільного психолога.(2015рік).(нагороджена подякою Управління Освіти)

Виступала з авторською корекційною програмою на ІІІ проектному Технопарку « Парадигма освітніх інновацій».
Психологом школи здійснюється навчальна діяльність, у яку входить викладання навчального матеріалу за програмою «Особистість та міжособистісні відносини» спецкурсу для 11 класів( Божко М.І.). У розробці конспектів уроків,намагається використати матеріал, який спрямований на допомогу учням краще зрозуміти власні індивідуально-психологічні особливості,вміння знаходити вихід із скрутних обставин,долати блокуючі неприємні почуття і власну невпевненість.

У 2012 році мала переможця у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін «Психології та педагогіки»( І місце )і у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін «Психології та педагогіки» (ІІ місце ) ( Шандрук Ілона - учениця 11-Б класу)

У 2013 році мала переможців у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін «Психології та педагогіки»( ІІІ місце-двоє учасників) )(Гудима Христина - учениця 11-Б класу,і Дронова Віка - учениця 11-В класу).

У 2014 році нагороджена подякою Управління Освіти за активну підготовку учасників до Першої міської альтернативної олімпіади « Терапевт власного Я».

 З метою підвищення рівня професійної компетентності завжди намагається займатися самоосвітою,що допомагає покращити свій професійний рівень у роботі з учасниками навчально-виховного процесу.

У 2011 році пройшла навчання за технологією « Використання піскової терапії в роботі практичного психолога та соціального педагога»

В 2011році пройшла навчання на семінарі « Індивідуальне психологічне консультування в роботі психолога закладу освіти».

В 2012 році пройшла навчання за технологією « Особливості використання казкозтерапії у роботі практичного психолога та соціального педагога»

В 2013 році пройшла навчання з курсу посібника « Родинна твердиня».

У 2013 році при проходженні курсової підготовки в ТОКІППО, працювала над курсовою роботою «Впровадження новітніх напрямків психотерапії у сфері навчально- виховного процесу в загальноосвітній школі». (Додаток17)


Своїми напрацюваннями ділиться із студентами ТНУПУ ім. В.Гнатюка ,які щорічно проходять психологічну практику в школі ,а також з колегами через публікації у фахових виданнях:

Татарин Н.Фактори впливу на розвиток дитячої агресивності//Освітянин.-2007.-№6(90)

Татарин Н.Казкотерапія- шлях до пізнання себе //Психолог.-2013.-№22

Татарин Н.Корекція поведінкових проявів дитини. Програма занять для дітей 8-10 років //Психолог.-2013.-№22

Татарин Н.Корекція агресивності. Програма занять //Психолог.-2013.-№22

Татарин Н.Сімейне насильство : види та випадки жорстокого поводження з дітьми .Збірник Матеріалів Міжнародної наукової конференції : Дитина без насильства: суспільство,школа,сім’я та захист прав дітей . Тернопіль. 2014

Подальші перспективи роботи психолога такі : • працювати над покращенням психоемоційного стану учасників навчально-виховного процесу;

 • підвищувати професійну компетентність з даної теми ;

 • формувати оптимальні умови для саморозвитку і самоповаги особистості учня під час навчально –виховного процесу;

 • стимулювати процеси самопізнання та саморозвитку педагогів.


Скачати 143.02 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

увійти | реєстрація
    Головна сторінка


завантажити матеріал