Психогімнастичні вправи, спрямовані на розвиток креативності. Вправа 1Скачати 120.12 Kb.
Дата конвертації13.09.2017
Розмір120.12 Kb.
Психогімнастичні вправи, спрямовані на розвиток креативності.

Вправа 1

Інструкція : Учасники сидять по колу, у тренера в руках м'яч. “Давайте уявимо, що цей м'яч – апельсин. Зараз ми будемо кидати його по колу один одному, говорячи при цьому,- який саме м'яч ви кидаєте. Постараємося не повторювати вже назавані якості, властивості апельсина”.

Під час роботи тренер звертає увагу групи на ті моменти, коли відбувається перехід у другу змістовну площину : “жовтогарячий, жовтий, ... іспанський”. Вправа спрямована на розвиток швидкості мислення, швидкості витягування інформації з пам'яті, а також здатності усвідомлено переходити в інші змістовні категорії.Вправа 2

Інструкція : “Завдання потрібно виконувати письмово. Напишіть угорі листа чотири букви :

Н Г О К , або А Р Н О... За моїм сигналом треба буде скласти якнайбільше пропозицій, у яких перше слово буде починатися набукву Н, друге – на Г і т.д. Час виконання – 3 хвилини.”

При ознайомленні з результатами роботи учасники виявляють для себе невикористані ними стильові, змістовні й інші можливості для складання пропозицій, що підсилює їхню мотивацію і позитивно позначається на результатах наступної роботи. Вправа направлена на розвиток гнучкості, швидкості і точності мислення.

Вправа 3

Інструкція : “Зараз кожний по черзі буде, узявши свій стілець, сідати навпроти кожного з тих, хто залишився в колі, задавати йому несподіване питання. Задавши питання, треба дочекатися відповіді”.

Можлива модифікація : той, хто сідає напроти кожного з учасників, відповідає на несподівані питання, що задаються йому. Вправа спрямована на розвиток гнучкості, точності, оригінальності мислення. Звичайно проходить весело, істотно поліпшуючи настрій у групі.Вправа 4

Інструкція : “Зараз той, хто почне нашу роботу, кине м'яч кому-небудь з нас і скаже, де опиниться той, кому адресований м'яч. При цьому в нас не буде ніяких обмежень : можна направляти своїх партнерів у самі незвичайні місця – в холодильник, у Древню Грецію і т.д. Піймавши м'яч, треба швидко назвати три предмети, які ви візьмете із собою туди, куди вас відправили.”

Вправа сприяє розвиткові уяви, почуття гумору, гнучкості, оригінальності мислення.Вправа 5

Інструкція : “Зараз вам потрібно буде обрати будь-який предмет, від імені якого ви готові висловити короткі міркування-монолог. Усі по черзі промовлять свої монологи”.

Вправа спрямована на розвиток уяви, подолання звичного ракурсу сприйняття навколишнього, “придбання нових очей”. Найбільшу складність представляє збереження при проголошенні монологу прийнятої позиції. Принциповим у цій вправі є те, що учасники здобувають додатковий досвід відсторонення від звичної ідентифікації з людиною і виявляють розмаїття варіантів цієї позиції.Вправа 6

Інструкція : Учасники розбиваються на групи по 4-5 чоловік. “Кожний з нас, по черзі буде пропонувати будь-яку, саму неймовірну ситуацію : Уявимо собі, що замість снігу на землю буде падати цукор... Уявимо собі, що всі люди зможуть читати думки один одного... Уявимо собі, що всі автомобілі на землі стали жовтого кольору... Після того, як ситуація запропонована, всі учасники групи обговорюють, які вони бачать плюси і які мінуси в цій ситуації.”

Ця вправа спрямована, з одного боку, на розвиток уяви – учасники групи вигадують неймовірні ситуації. З іншого боку, вправа дозволяє розвивати здатність бачити різні сторони однієї і тієї ж проблеми, розвиває гнучкість мислення.Вправа 7

Інструкція : “Зараз кожний з нас, мовчки, нічого не говорячи, вибере будь-яку тварину. Після того, як усі зроблять це, будемо по черзі, невербально зображати обрану тварину. Один показує, інші – вгадують, що це за тварина. Бажано не повторюватися”.

Вправа проходить весело, доречно в тих випадках, коли необхідна емоційна розрядка. У той же час вона сприяє розвитку експресивності, виразності поведінки.Вправа 8

Інструкція : У тренера в руках картки, на яких написані такі слова : бачити, спостерігати, поділяти, брати, підтримувати, грати, піднімати, пручатися, міркувати, шукати й ін. “Зараз я дам кожному картку, де написане слово, що позначає якусь дію. У нас буде хвилина для того, щоб придумати жести, вираження, за допомогою яких ви зможете повідомити іншим, яке у вас написане слово. Після цього кожний по черзі представить свій варіант.”

Вправа дає можливість кожному розширити свої представлення про способи і засоби вираження змісту, розвиває виразність, експресивність поведінки.Вправа 9

Інструкція : “Зараз ми будемо, кидаючи один одному м'яч, називати будь-які предмети. Той, хто впіймав м'яч, без слів робить будь-яку нестандартну дію з цим предметом, а ми всі постараємося зрозуміти, що ж він робить.”

Вправа спрямована на розвиток виразності поводження, розвиває уяву, вимагає спритності, а також спонукає переборювати стереотипи поводження. Наприклад : “праска” – можна подивитися в неї, як у дзеркало, чавити нею горіхи...Вправи, пов'язані з використанням асоціативного механізму.

Узагальненою метою цих вправ є збільшення можливостей використання наявного власного досвіду людини, під яким ми розуміємо весь зміст особистої історії – усе, що людина знає, бачила, почувала. Робота з асоціаціями дозволяє придбати навички залучення в процес пошуку рішення проблем неусвідомлюваних шарів досвіду.Вправа 1

Інструкція : “Зараз ми будемо кидати один одному м'яч, називаючи при цьому будь-який іменник. Тому, хто впіймає м'яч, потрібно швидко назвати будь-яке слово, що спало на думку з приводу почутого слова і відправити м'яч далі по колу з новим іменником. Наступний скаже свою асоціацію у відповідь на кинуте йому слово. Так утвориться цілий асоціативний ланцюжок. Пропоную довго не обмірковувати і діяти швидко, спонтанно”.

Коли вправа закінчена, можна запропонувати учасникам обговорити всі труднощі, з якими вони зіштовхнулися в ході її виконання.Вправа 2

Інструкція : “Зараз ми будемо, кидаючи один одному по черзі м'яч, називати іменник. Той, хто впіймав м'яч, повинний швидко назвати слово-асоціацію. Потім він називає свій іменник, кидаючи м'яч наступному учасникові. Труднощі цієї вправи полягають у тому, що називаючи асоціації необхідно буде стежити за тим, щоб у якості висловлених асоціацій чергувалися прикметники, дієслова й іменники.”

У цьому випадку учасникам треба знаходити асоціацію (робота правої півкулі) і стежити за чергуванням пропонованих як асоціації частин мови (робота для лівої півкулі).Вправа 3

Інструкція : “Для виконання цього завдання нам знадобиться знання алфавіту. Я почну і кинувши комусь м'яч, вимовлю іменник на букву А (апельсин). Той, кому дістанеться м'яч, повинний сказати слово-асоціацію, що починається на букву Б (-), наступний учасник шукає асоціацію на букву В (-) і т.д. У такий спосіб у нас вийде ряд слів-асоціацій, початкові букви яких складуть алфавіт.”

Це вправа, з одного боку, спрямована на розвиток здатності залучати зі свого досвіду необхідну інформацію для творчого процесу; з іншого боку - завдання таке, що вимагає одночасної роботи лівої (стежити за послідовністю букв) і правої (шукати образні асоціації) півкуль головного мозку. Крім того відбувається тренування швидкості мислення.Вправа 4

Інструкція : Учасники групи сидять по колу, у кожного лист паперу, фломастери. Тренер у випадковому порядку роздає кожному по три картки, на котрих надруковано по одному слову (слова - матеріальні об'єкти, абстрактні поняття, почуття, риси характеру і т.д.).

“Прочитайте слова і протягом 3 хвилин постарайтеся знайти слово, що поєднує в собі властивості або смисли об'єктів і понять, надрукованих на ваших картках. Для полегшення вашої роботи можна до кожного слова намалювати малюнок, образ-асоціацію до кожного з 3 слів, що виник у вас .”

Коли всі учасники справляться із завданням, тренер просить їх поділитися отриманими результатами і враженнями від роботи.

Вправа 5

Ідея цієї вправи узята з досвіду дослідження підсвідомості методом вільних асоціацій (експеримент К.Юнга). Даючи вільну асоціацію, людина встановлює глибоко укорінені в її підсвідомості зв'язки, що існують між поняттями, подіями, почуттями. Один з дослідників творчого компонента мислення Ротенберг запропонував поняття янусианського мислення, наявність якого свідчить про розвинутий творчий потенціал. Це поняття введене за аналогією з римським богом Янусом, на честь якого був названий місяць січень. Січень дивиться назад, на минулий рік, і одночасно вперед, на рік новий. Ідея об'єднання протилежностей, здатності знайти їх у цілісній структурі явища, події або об'єкта покладена в основу тесту, запропонованого Ротенбергом для виміру креативності. Для виконання вправи учасники розбиваються на пари.Інструкція : “Зараз один з учасників пари буде швидко говорити будь-які слова. Його партнер настільки ж динамічно буде реагувати на почуте слово своєю асоціацією, але обов'язково протилежною за змістом слову-стимулові. Потім партнери поміняються ролями”.

Вправа 6

Інструкція : “Один з нас, хто захоче почати цю вправу, кине кому-небудь м'яч і вимовить при цьому два прикметники. Той, хто впіймав м'яч, назве іменник, що має ці характеристики.”

У ході вправи тренер звертає увагу групи на особливо оригінальні, нестандартні варіанти, тим самим заохочуючи учасників до подолання стереотипності мислення.Вправа 7

Інструкція : Учасники групи сидять по колу. У центрі кола лежить м'яч.

“Хто-небудь із нас за бажанням розпочне роботу. Він візьме м'яч і скаже якийсь слово-іменник. Після цього ми усі на 15 секунд закриємо очі і постараємося якомога виразніше уявити собі той образ, що виник у нас у зв'язку з названим словом. Після 15 секунд ми усі відкриємо очі, ведучий кине м'яч кому-небудь із групи і той повинний буде максимально детально описати ту картину, що виникла в його уяві. Потім він називає своє слово і гра продовжується.”

Ця вправа спрямована на розвиток уяви. Крім того, вона дає можливість ще раз усвідомити і пережити факт розмаїття бачення світу. Пророблена робота дуже зближує учасників групи, наповнюючи груповий простір різними емоціями, в основному позитивними.

Вправа 28

Інструкція : Учасники сидять по колу. У колі лежать фломастери, кольорова крейда, аркуші паперу. “Коли я скажу “почали”, кожний з вас візьме собі лист паперу і все те, що йому буде потрібно для малювання. На малювання у вас буде 15 секунд, малювати можна усе, що завгодно. Після закінчення часу, кожному з вас потрібно буде за моїм сигналом передати свій лист по колу своєму сусідові. Протягом 15 секунд ви домальовуєте на чужих аркушах щось своє, розвиваючи сюжет так, як вам хочеться. Робота буде продовжуватися доти, доки ваш лист не повернеться до вас.”У ході обговорення виконаної вправи учасники виділяють нестандартні ідеї, несподівані доповнення, а також говорять про вплив стереотипів на розвиток сюжету. Крім того вони знову виявляють критерії нестандартності : сполучення, на перший погляд несумісних, подій ; використання незвичайних образотворчих засобів; зміна масштабу і ракурсу розгляду сюжету.

Вправа 9

Інструкція : “Зараз кожний з нас напише на листі паперу прізвище або ім'я людині, нині живучої або вже померлої, але безумовно відомої всім тут присутнім”. Потім тренер пропонує кожному приколоти свій лист паперу кому-небудь на спину, не повідомляючи йому ім'я написаної людини. У такий спосіб у кожного учасника виявиться на спині лист з ім'ям. Усім вам необхідно буде довідатися ім'я зазначеної вам людини. Для цього ви повинні задавати навколишнім непрямі питання, що припускають відповідь “так” або “ні”.

У ході обговорення роботи доцільно запитати учасників про те, коли і як у них виникла правильна відповідь. Можна запитувати про труднощі, з якими зіштовхнувся учасник на шляху до вирішення проблеми, а також про ті емоції і почуття, що у нього виникали. Це допоможе групі краще усвідомити всі етапи креативного процесу.  1. Психогімнастичні вправи, спрямовані на особистісну підтримку учасників тренінгу.

Результатом проведення вправ цього розділу є більш повне уявлення учасників про свою унікальність, збагачення свідомості позитивними, емоційно зафарбованими образами, пов'язаними з усіма сторонами особистості. Усе це в сукупності збільшує «стійкість» особистості, «площу» її опори на себе, у чому коріниться можливість для творчої взаємодії з іншими людьми і світом.Вправа 1

Інструкція : “Зосередьтеся на своєму сусіді праворуч. Згадаєте всі його прояви під час нашої роботи, усе, що він говорив, робив. Згадайте почуття і відносини, що виникали у вас з цією людиною. Для цього в нас буде дві хвилини. Тепер вирішіть, який з описів природи, погоди, пори року, що ви зустрічали в літературі або вигаданий вами, відповідає вашим враженням про цю людину. Коли усі будуть готові, кожен з нас, по черзі, розповість своєму сусідові про опис, що виник у нього.”

Це вправа, як і всі наступні, дозволяє кожному учасникові одержати особистісно зорієнтований зворотний зв'язок, у той же час характер завдання безпосередньо пов'язаний із завданнями тренінгу креативності, зокрема, спрямований на розвиток асоціативних механізмів.Вправа 2

Інструкція : “Зосередьтеся на своєму сусіді ліворуч. Згадайте усе, що він говорив, робив під час нашої роботи. Згадайте всі ті почуття і думки, що виникали у вас стосовно цієї людини і виберіть найбільш яскраве враження. На міркування дається 3 хвилини.” Після закінчення 3 хвилин тренер пропонує кожному по черзі висловити своє найбільш яскраве враження про свого сусіда ліворуч.

Вправа 3

Інструкція : “Зараз ми будемо, кидаючи по колу цей м'яч один одному, називати безумовну перевагу і недолік тієї людини, якій ви кинули м'яч.”

Вправа 4

Інструкція : “Один час в усьому світі був дуже популярним рух хіппі. Однією з традицій хіппі було робити які-небудь написи на своїх футболках, що часто відтворюють девіз, життєву позицію її власника. Зараз ми будемо кидати один одному м'яч зі словами: “Якби ти був хіппі, то на твоїй футболці було б написано ...” Той, кому був кинутий м'яч, повинен сказати, чи згоден він одягти футболку з запропонованим написом чи ні. Треба, щоб кожен одержав футболку з написом.”

Вправа 5

Інструкція : “Я прошу усіх зосередитися на своєму сусіді праворуч (ліворуч). Згадайте усе, що ви знаєте про цю людину, усе, що ви відчували, коли він що-небудь говорив, які думки у вас виникали з приводу будь-яких проявів цієї людини. А тепер вирішіть для себе, з образом якої архітектурної споруди у вас асоціюється ваш сусід ? Я даю вам на це 3 хвилини. А тепер опишіть своєму сусідові той образ, що у вас виник і причини таких асоціацій.”

Вправа має складне функціональне навантаження : з одного боку в ній реалізується базовий розвиваючий механізм програми, з іншого боку – вправа викликає значну мотивацію учасників, що одержують метафоричні образи власної особистості, які стають істотним засобом особистісної підтримки. До закономірних ефектів вправи відноситься істотне “потепління” групової атмосфери, розкутість і спонтанність всіх проявів учасників групи. У рамках однієї програми доцільним є кількаразове проведення психогімнастичних вправ, спрямованих на надання особистісної підтримки, що, крім позитивного впливу на хід тренінгу і на конкретного учасника, виконує і функції способу перенесення результатів тренінгу в реальне життя. Оскільки кожен учасник тренінгу одержує образні і вербальні уявлення про власну особистість, асоційовані з архітектурною спорудою, з рослиною, із твариною, з відомою людиною, то це збагачує уявлення людини про себе значущими для неї деталями, що у критичних ситуаціях виконують стабілізуючу роль. Людина зберігає у своїй пам'яті інформацію про себе очима інших людей. Ця інформація пізніше буде використана нею в критичних для неї ситуаціях, запобігаючи невиправданим коливанням самооцінки і зберігаючи відчуття своєї значущості для інших людей.Вправа для розвитку креативності «Склади комікс»

У цьому завданні активізовані практично всі вищі психічні функції : сприймання, пам’ять, мислення та уява. Окрім цього, дитина вимушена проявляти і комплекс особистісних рис, що включає систему соціального сприйняття, моральні оцінки та почуття гумору. Виявляється вміння дитини знаходити рішення у особистісно-значущих, незручних, образливих чи тривожних ситуаціях буденного життя.

Практично завдяки цій вправі відбувається не тільки виявлення, діагностування, а й тренування перерахованих характеристик. Запропонуйте дітям переглянути сюжетні послідовні картинки і скласти за ними розповідь, описати їх (ускладнений варіант – вигадати кінцівку).

Стимульний матеріал (див. Додаток) провокує комічну оцінку ситуації, а отже, і почуття гумору дитини. Особливо важливо оцінити присутність у розповіді почуття гумору.

Для оцінювання сюжету необхідно враховувати наступні критерії:


  • Наскільки повно у розповіді виражено сюжетну лінію малюнків.

  • Наскільки історія прикрашена, деталізована.

  • Чи витримана логічна послідовність сюжету малюнків.

  • Наскільки у розповіді відображено гумористичний бік сюжету.

  • Наскільки правильно оцінила дитина моральну сутність взаємовідносин героїв сюжету.

  • Наскільки оригінальною, незвичною є розповідь (або її кінцівка), як часто вона вигадувалась серед певної групи дітей.База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка