ПсиходіагностикаСторінка4/5
Дата конвертації13.04.2016
Розмір0.84 Mb.
1   2   3   4   5

Припустимо|передбачимо|, що є|наявний| наступні|слідуючі| показники УСК| випробовуваного:

Таблиця 4

Шкала

Бали

У % від можливої кількості

138 балів

86,3

28 балів

66,6

310 балів

83,3

44 бали

40

53 бали

75

64 бали

40

73 бали

75

Тоді профіль суб'єктивного контролю виглядатиме таким чином (у балах):

Профіль УСК| (у балах) Таблиця 5

Максимальна кількість балів, яку можна одержати|отримати| за загальною|спільною| шкалою интернальности| (Іо), дорівнює|рівняється| 44. Вважається|лічиться|, що індивіди, 33-44 бали, що одержали|отримали|, мають високий УСК|, вони здатні|здібні| узяти на себе відповідальність за те, що відбувається|походить| з|із| ними (понад 75% від можливої кількості балів).

Індивіди, 12-32 бали, що одержали|отримали|, володіють середніми УСК| і майже так|настільки| же часто в житті беруть на себе відповідальність, скільки покладають її на інших людей, випадок або долю (25-75%).

Ті, чий сумарний бал опинився 11 і нижче, характеризується низьким УСК|, в більшості випадків життя вони знімають з себе відповідальність за те, що відбувається|походить| і перекладають її з себе на обставини або інших людей.

Індивід, що має високі показники УСК| за шкалою (понад 55%), вважає|лічить|, що він сам добився всього хорошого|доброго|, що було і є в житті, і що він здатний|здібний| реалізувати свої цілі е майбутньому. Низькі показники свідчать про те, що індивід приписує свої успіхи зовнішнім обставинам. Високі показники за шкалою (понад 55%) говорять про розвинене відчуття|почуття| УСК| по відношенню до негативних|заперечних| подій і ситуацій, що виявляється в схильності звинувачувати самого себе в різноманітних|всіляких| неприємностях|прикрощах| і стражданнях.

Низькі показники свідчать про те, що випробовуваний схильний приписувати відповідальність за подібні події іншим людям або вважати|лічити| їх результатом невезення.

Індивід, що має високі показники за шкалою УСК| за шкалою (понад 55%), вважає|лічить|, що відносини, що склалися, це результат його зусиль і що він і далі визначатиме їх характер|вдачу|. Низький рівень свідчить, що індивід знімає з себе відповідальність за характер|вдачу| відносин.

Високий показник УСК| за шкалою (понад 55%) свідчить про те, що індивід рахує себе в силах визначати свій психологічний статус в колективі, викликати|спричиняти| до себе пошану|повагу| і симпатію. Низький показник указує|вказує| на те, що індивід рахує своє положення|становище| в колективі результатом дій або підступів партнерів.

Високий рівень УСК| за шкалою (понад 55%) свідчить про те, що людина вважає|лічить| свої дії важливим|поважним| чинником|фактором| в організації власної діяльності, в своєму просуванні і т.д. Низький УСК| за шкалою указує|вказує| на те, що індивід схильний приписувати важливіше|поважніше| значення зовнішнім обставинам (прихильності до нього вчителів|учителів| і його суб'єктивним даним, невезенню).

Високий рівень УСК| за шкалою (понад 55%) свідчить про те, що індивід вважає|лічить| себе багато в чому відповідальним за своє здоров'я; якщо він хворий, то звинувачує в цьому самому самого себе і вважає|гадає|, що успіх одужання|видужання| залежить від нього самого. Індивід з|із| низьким показником за шкалою вважає|лічить| здоров'я і хворобу результатом випадку і сподівається|надіється| лише на ліки, лікарів|лікарок| і інших людей.

Крім того, до даного тесту існує простіший ключ|джерело| до обробки. У такому разі|в такому разі| результат вважається|лічиться| по загальному|спільному| показнику, а індекс шкали не підраховується|підсумовується| ( таблиця 6). За кожен збіг з|із| ключем|джерелом| відповідає налічується|нараховується| 1 бал. Високі показники (34-44) відповідають интернальному| типу, низькі (0 – 18) екстернальному|.

Таблиця 61

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22
-

+

-

+

-

-

-

-

-

-

+

+

+

-

+

-

+

-

+

+

-

+

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

-

-

+

-

+

-

+

+

+

+

-

+

-

+

+

-

+

-

-

+

-

+

Визначення спрямованості і її вектори

Спрямованість є|з'являється,являється| складною особовою освітою|утворенням|, що визначає всю поведінку особи|особистості|, відношення|ставлення| до себе, що оточує, роботі. Спрямованість виявляється в потребі, інтересах, ідеалах, переконаннях, домінуючих мотивах діяльності і поведінки. Не випадково спрямованість називається стрижнем|стержнем| особи|особистості|.

Спрямованість як система відносин особи|особистості| до дійсності є наступну|слідуючу| тріаду:

- відношення|ставлення| до інших людей як членів колективу


- відношення|ставлення| до праці і його результатів
- відношення|ставлення| до себе.

Відповідно до цього розрізняють спрямованість на:

- спілкування і взаємодія (О)
- спрямованість на справу|річ| і його результат (Д)
- спрямованість на себе (Я).

Визначення спрямованості особи|особистості| учня має найважливіше значення для діагностики соціальної обдарованості|обдарування|.Спрямованість на спілкування і взаємодію (О).

Людина, яка завжди відкрита|відчинена| для тих, що оточують і який одержує|отримує| задоволення і радість від спілкування і взаємодії. Пригадаємо тих своїх друзів, вчителів|учителів|, сам процес спілкування з|із| якими завжди доставляв і доставляє нам радість і задоволення. Люди з|із| таким типом спрямованості відрізняються прагнення зберегти зі|із| всіма хороші|добрі| дружні відносини, вони сильно переживають при їх розриві і здатні|здібні| часто ради відновлення|поновлення| відносин пробачити|вибачити| провину. Вони охоче включаються в учбову і позашкільну колективну діяльність, будучи готові співробітничати з|із| іншими, щоб пережити радість від спілкування. Вони не мислять себе без нових друзів, знайомих і поклонників|прихильників,залицяльників| (при цьому не поривають із|із| старими). Для них характерний прагнення зрозуміти іншого, співпереживати йому, поставити себе на його місце (те, що в психології називається эмпатией|). Проте|однак|, перераховані вище позитивні якості можуть іноді|інколи| мало сприяти ефективності спільної діяльності, а то і заважати|мішати| їй. Індивіди з|із| такою спрямованістю рідко беруть на себе відповідальність за наслідки|результати| спільних зусиль класу і референтної групи, хоча, як правило, завжди погоджуються з|із| її сьогохвилинними|миттєвими| поривами. Піти наперекір групі їм украй|надто| важко|скрутно|. Вільно або мимоволі|невільно| вони прагнуть підстроїтися|підбудуватися| під думку більшості, прагнучи не відстати від «всіх», але|та| рідко бувають авторами оригінальних пропозицій|речень|, починів або напрямів|направлень|. Вони відчувають себе на місці на дружніх вечірках, «вилазках» і часто даремні|некорисні| в ролі ведучого дискусію, диспут, збори|зібрання|, нараду. Прагнучи досягти взаєморозуміння з|із| тими, що оточують, вони все ж таки|все же| не завжди досягають цієї мети|цілі| і у зв'язку з цим мало сприяють ухваленню|прийняттю,прийманню| незагальноприйнятих ідей і підходів.Спрямованість на справу|річ| і його результат (Д)

Для осіб|облич,лиць| з|із| таким вектором спрямованості сама діяльність (сам процес і його результат) — сенс|зміст,рація| всього життя, джерело натхнення і власної значущості. Дитина|дитя| цього типа орієнтована не тільки|не лише| на результат, але і на співпрацю|співробітництво|. Він одержує|отримує| задоволення не стільки від спілкування з|із| вчителями|учителями| і учнями, скільки від того, що своєю активністю і енергією переконує їх в правоті своїх пропозицій|речень| і підходів, примушує|заставляє| їх слідувати|прямувати| запропонованому їм курсу. Захищаючи свою справу|річ|, він уміє висловити свої думки|гадки| в переконливій і емоційно|емоціонально| привабливій формі, особливо коли йдеться про плани на майбутнє і постановці завдань|задач| на проміжні етапи. При цьому друзі відзначають його уміння слухати і чути співбесідників|співрозмовників|, готовність не тільки|не лише| очолити справу|річ|, але і узяти відповідальність за його успіх на себе. Для учнів з|із| таким типом спрямованості характерні|вдача| захопленість в оволодінні новими навиками|навичками| і технологіями, здатність|здібність| на користь справи|речі| визнати і обстоювати перспективні думки і пропозиції|речення|. Проте|однак|, було б помилково вважати|лічити| таку позицію невразливою. Її носії, на жаль, ради успіху або кінцевого|скінченного| результату мало обертають|звертають| уваги на моральну сторону справи|речі|. Вільно або мимоволі|невільно| вони дають привід іноді|інколи| віднести їх до тих людей, хто орієнтується на сумнівні принципи: «Переможець завжди прав», «мета|ціль| виправдовує засоби», «ліс рубають — тріски летять». І, нарешті|урешті|, вони завжди хворобливо|болюче| реагують на несподівані|неочікувані| перешкоди або перешкоди на шляху|колії,дорозі| виконання задуманого.Спрямованість на себе (Я).

Ця спрямованість характеризує людину, зосереджену тільки|лише| на собі і своїх інтересах. Він мало зважає на тих, що оточують, для нього вони в основному лише «фон», глядачі або свідки|очевидці|. Навчання або робота для нього є|з'являються,являються| лише засобами виразу|вираження| і затвердження власного «Я», залучення уваги до своєї «неординарної» натури. Учні з|із| такою спрямованістю прагнуть нав'язати свою думку колективу, відкидаючи розумні заперечення або вимоги його членів. Вони говорять більше, ніж слухають, в дискусіях схильні до поспішних і незважених заяв. Прагнуть завжди і скрізь|всюди| виділитися, хворобливо|болюче| переносять будь-які зауваження або критику на свою адресу. Мотиви власного благополуччя часто заважають|мішають| їм вчасно помічати потреби|нужду| інших. У конфліктних ситуаціях рідко здатні|здібні| на компроміс або співпрацю|співробітництво|.Діагностика векторів спрямованості

Для визначення векторів спрямованості особи|особистості| сьогодні найчастіше використовується орієнтаційна анкета Б. Басса. Опитний|опитовий| лист|аркуш| Б. Басса складається з 27 пунктів. По кожному пункту можливі три варіанти відповідей: А, Би, В. Респондент повинен вибрати одну відповідь, яка найбільшою мірою висловлює його думку, і ще один, який навпаки, далекий від його думки. Відповідь «найбільш» одержує|отримує| 2 бали, «найменше» — 0 балів, що залишився невибраним — 1 бал.Ключ|джерело| до анкети Б. Басса
Вектори
спрямованості
Вектори
спрямованості
Вектори
спрямованості


Я

Про

Д

Я

Про

Д

Я

Про

Д

1

А

У

Би

10

А

У

Би

19

А

Би

У

2

Би

У

А

11

Би

У

А

20

У

Би

А
.3

А

У

Би

12

Би

А

У

21

Би

А

У

4

У

Би

А

13

У

А

Би

22

Би

А

У

5

Би

А

У

14

А

У

Би

23

У

А

Би
би

У

А

Би

15

Би

У

А

24

Би

У

А
7

У

Би

А

16

А

У

Би

25

А

У

Би
8

А

Би

У

17

А

У

Би

26

У

А

Би
9

У

А

Би

18

А

Би

У

27

Би

А

У
Разом
балів


Бали, набрані по всіх 27 пунктах, підсумовуються для кожного виду спрямованості окремо. По результатах визначається переважання того або іншого вектора спрямованості (можливий результат в діапазоні 54-0 балів).
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка