Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиківСкачати 112.56 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір112.56 Kb.
#4081

Методична розробка практичного заняття з психітрії та наркології

по темі: „ Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання наркотичних речовин, які не внесені в державний перелік наркотиків

для студентів 4 курсу стоматологічного факультет.1. Актуальність теми: Вивчення теми обумовлено тим, що в світі, в тому числі і в нашій країні зростає кількість людей, які зловживають алкогольними напоями, наркотичними і токсичними речовинами, які викликають психічну і фізичну залежність, патологічні зміни не тільки психіки, але й органів і систем всього організму. Кількість таких речовин постійно зростає за рахунок синтезу нових психоактивних препаратів.

Складність проблеми полягає в тому, що особи, які залежні від прийому психоактивних речовин, не вважають себе хворими і активно не лікуються.

Лікарю будь якої спеціальності необхідно знати клініку наркоманій та токсикоманій, вміти встановити попередній діагноз, своєчасно направити до лікаря нарколога, вміти надати невідкладну допомогу при інтоксикації (передозуванні) психоактивними речовинами, уміти проводити профілактичну роботу серед населення з метою попередження розвитку алкоголізму і наркоманій.

2.Тривалість заняття: 2 год.

3. Навчальна мета

3.1. Студент повинен знати:


 1. Визначення понять “наркологія”, “наркоманія”, “токсикоманія”.

 2. Класифікацію речовин, що викликають наркоманію і токсикоманію.

 3. Сучасні погляди на етіологію і патогенез наркоманій і токсикоманій.

 4. Особливості наркоманій у жінок і підлітків.

 5. Клініку наркоманій в залежності від вживання тих чи інших психоактивних речовин.

 6. Сучасні методи лікування хворих на наркоманії і токсикоманії.

 7. Принципи профілактики наркоманій і токсикоманій.

3.2. Студент повинен уміти:

 1. Визначити стан наркоманічного сп’яніння.

 2. Виставити попередній діагноз наркоманій та токсикоманій.

 3. Визначити тактику лікаря загальної практики при встановленні попереднього діагнозу “наркоманія”.

 4. Виявити соматичні розлади при наркоманіях.

 5. Призначити диференційоване лікування хворим на наркоманію.

 6. Визначити тактику вирішення питань медико-соціальної, військової і судово-психіатричної експертизи при наркоманіях та токсикоманіях.

 7. Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед населення “За здоровий спосіб життя”.

3.3. Опанувати практичні навички:

  • збору анамнезу у осіб, що страждають на наркоманії;

  • виставити попередній діагноз наркоманій та токсикоманій;

  • надати невідкладну допомогу при інтоксикації (передозуванні) наркотичними речовинами;

  • надати невідкладну допомогу при абстинентному синдромі;

  • скласти план диференційованого лікування хворих на наркоманії;

4. Базові знання, уміння, навички, що необхідні для вивчення теми

(міждисциплінарна інтеграція).


Назви попередніх дисциплін

Отримані навики

1. Медична хімія

2.Нормальна та патологічна

фізіологія.

3.Клінічна фармакологія.


4. Госпітальна терапія.


 1. Біохімія етанолу та наркотичних речовин.

 2. Механізми розвитку наркоманій.
 1. Клінічна фармакологія наркотичних лікарських препаратів.

 2. Особливості захворювань органів і систем, спричинені вживанням наркотиків.


5.Поради студенту.

5.1. Зміст теми.

На початку заняття викладач обґрунтовує актуальність теми, ставить навчальну мету, знайомить з планом практичного заняття.

В процесі опитування студентів, виявляється початковий рівень знань студентів. Визначаються поняття: наркологія, наркотики (наркотичні речовини прекурсори), наркоманії, токсикоманії. Приводиться класифікація наркотичних речовин:


 1. Речовини алкогольно-барбітурового типу і седативні.

 2. Амфетаміни.

 3. Речовини типу каннабісу.

 4. Препарати кофеїну.

 5. Галюциногени (психделіки).

 6. Речовини типу ката.

 7. Опіати (натуральні, синтетичні, напівсинтетичні).

 8. Речовини типу ефірних розчинників (леткі речовини).

 9. Речовини стимулюючої дії.

 10. Препарати (в тому числі лікарські), яким властива одурманююча дія.

Викладач звертає увагу на загальні властивості психоактивних (наркотичних) речовин:

 1. Викликають стан ейфорії (задурманювання).

 2. Змінюють толерантність організму (для досягнення “ефекту” необхідно збільшувати дозу).

 3. Викликають психічну і фізичну залежність.

 4. Після припинення вживання розвивається абстинент ний синдром.

 5. Викликають гострі і хронічні психічні розлади.

 6. Викликають патологічну зміну особистості.

 7. Патологічно змінюють функцію внутрішніх органів та систем.

Підкреслюються причини вживання психоактивних речовин (за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я):

 1. Задоволення зацікавленості відносно дії наркотичних речовин.

 2. З метою бути прийнятими певною групою осіб.

 3. Вираз своєї незалежності.

 4. Вороже ставлення до оточуючого. Відхід від чогось гнітючого.

 5. Досягнення почуття повного розслаблення.

 6. Реклама різних лікарських препаратів (заспокійливих, снодійних, стимулюючих тощо) різними торговими фірмами.

Викладач фіксує увагу студентів на особливості поширення і тенденції вживання психоактивних речовин в останні роки:

 1. Наркотики розповсюджуються і вживаються значно частіше в країнах далеких від їх традиційного культивування.

 2. Збільшилась частота вживання наркотичних речовин дітьми і підлітками.

 3. Зростає кількість “експериментаторів” серед студентської молоді.

 4. Прагнення одночасно вживати два і більше наркотиків (полі наркоманії).

Студенти самостійно під керівництвом викладача обстежують хворих на наркоманії та токсикоманії. В процесі збору анамнезу виявляють психоактивну речовину, яку вживає хворий, вік початку вживання, клінічні ознаки наркотичного сп’яніння. Виявляють психічну і фізичну залежність. Уточнюють клінічну картину абстинентного синдрому.

Наркоманії є прогредієнтним захворюванням, що має стадійний характер. Провідним синдромом для них є великий наркоманічний синдром, який включає:Синдром зміненої залежності включає психічну залежність, фізичну залежність і абстинентний синдром.

Синдром зміненої реактивності організму характеризується втратою захисних реакцій організму на інтоксикацію, зміною толерантності до наркотичної речовини.

Студенти самостійно обстежують хворих на наркоманії і токсикоманії, здобувають уміння діагностики захворювання в залежності від стадії, психопатологічної, неврологічної і соматичної патології. Обґрунтовують діагноз, проводять диференційний діагноз з побутовим пияцтвом, психопатіями та іншими захворюваннями у поєднанні із вживанням наркотиків. Звертається увага на клініку абстинентного синдрому і уміння надати невідкладну медичну допомогу. Студенти складають план лікування хворих на наркоманії із застосуванням медикаментозних і немедикаментозних методів.

Найчастіше в практиці лікарів зустрічається опійна і гашишна наркоманії. Студенти обстежують хворих на наркоманії. Вивчають анамнестичні дані, причини вживання наркотиків, клініку наркотичного сп’яніння, клініку абстинентного синдрому, об’єктивні ознаки наркоманій. Обґрунтовують діагноз. Призначають диференційоване лікування в залежності від наркотичної речовини. Особлива увага звертається на уміння надати невідкладну допомогу при гострій інтоксикації (передозуванні) наркотичними речовинами.

Студенти складають план лікування хворих на наркоманії. Лікування повинно бути диференційованим і комплексним, яке складається із медикаментозних і немедикаментозних методів і включає три етапи.Перший (попередній) етап:

- припинення вживання наркотиків,

- дезінтоксикаційна терапія,

- вітамінотерапія,

- симптоматична терапія.

Основний етап:

- активна антинаркотична терапія: • умовно-рефлекторна терапія,

 • сенсибілізуюча терапія.

- немедикаментозна терапія:

 • сорбційні методи (гемосорбція, гастроентеросорбційна детоксикація),

 • квантова аутогемотерапія,

 • рефлексотерапія,

 • лазерорефлексотерапія,

 • екстремальна кріопунктура,

 • магніторефлексотерапія та інші.

- сугестивна психотерапія:

 • індивідуальна гіпносугестивна терапія,

 • колективна сугестивна терапія,

 • опосередкована психотерапія (плацебо-терапія),

 • емоційно-стресова психотерапія, “кодування” за А.Р.Довженко,

 • аутогенне тренування.

Третій етап – підтримуюча терапія:

- підтримуюча психотерапія,

- повторні курси умовно-рефлекторної та сенсибілізуючої терапії,

- стимулююча терапія,

- трудотерапія – працевлаштування, підвищення кваліфікації,

- соціотерапія – вирішення соціальних, побутових та сімейних проблем,

- при наявності афективних (депресії) розладів призначають антидепресанти, анксіолітики, ноотропні препарати.


5.2. Теоретичні питання до заняття:


 1. Класифікація психоактивних речовин, які викликають психічну і фізичну залежність.

 2. Дати визначення наркоманій та токсикоманій.

 3. Загальні ознаки наркоманій.

 4. Клініка опійної наркоманії.

 5. Клініка наркоманій, яка виникла внаслідок вживання гашишу (маріхуани).

 6. Клініка наркоманій внаслідок вживання галюциногенів, стимуляторів ЦНС, летких речовин.

 7. Невідкладна допомога при гострій інтоксикації (передозування) наркотичними речовинами.

 8. Лікування наркоманій. Випишіть рецепти.

 9. Реабілітація хворих на наркоманії.

 10. Профілактика наркоманій і токсикоманій.

 11. Експертиза наркоманій та токсикоманій.

5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:

1. Розгляд тематичного хворого під керівництвом викладача.

2. Самостійна курація тематичних хворих під керівництвом викладача.

3. Складання плану обстеження та лікування даних хворих.


5.4. Матеріали для самоконтролю:

А. Питання для самоконтролю:

 1. Класифікація психоактивних речовин, які викликають психічну і фізичну

залежність.

 1. Дати визначення наркоманій та токсикоманій.

 2. Загальні ознаки наркоманій.

 3. Клініка опійної наркоманії.

 4. Клініка наркоманій, яка виникла внаслідок вживання гашишу (маріхуани).

 5. Клініка наркоманій внаслідок вживання галюциногенів, стимуляротів ЦНС, летких

речовин.

 1. Невідкладна допомога при гострій інтоксикації (передозування) наркотичними

речовинами.

 1. Лікування наркоманій. Випишіть рецепти.

 2. Реабілітація хворих на наркоманії.

 3. Профілактика наркоманій і токсикоманій.Б. Тестові завдання для самоконтролю:
1. При опійній наркоманії виділяють стадії:

А. 4


В. 5

С. 2


* D. 3

Е. 6


 1. У разі передозування опіатів потрібно негайно ввести їхні антагоністи:

А. Розчин тіосульфату натрію

В. Розчин беміпріду

* С. Розчин налофріну

D. Розчин магнію сульфат

Е. Розчин глюкози 1. Для пом’якшення психічних розладів у разі передозування опіатів призначають:

А. Антидепресанти

* В. Транквілізатори

С. Снодійні

D. Нейролептики

Е. Ноотропи
4. Замісна терапія опійної наркоманії ґрунтується на заміні опіатів:

А. Седуксеном

В. Ефедрином

С. Кофеїном

* D. Метадоном

Е. Фенобарбіталом5. Внаслідок ефедринової наркоманії швидко розвивається:

А. Гепатит

В. Панкреатит

С. Деменція

D. Кардіоміокардіт

* Е. Токсична енцефалопатія6. Амфетаміни приймають для:

А. Седації

* В. Підвищення працездатності, зняття втоми

С. Снодійного ефекту

D. антидепресивної дії

Е. Протисудомного ефекту7. До опійної наркоманії належить вживання:

А. Ефедрину

В. Метадону

С. Кокаїну

* D. Героїну

Е. АмфетамінуВ. Ситуаційні задачі для самоконтролю:


 1. Хворий В., 23 роки, не працює. У дитинстві був активним і досить впертим. У школі навчався добре, без особливих зусиль. У 10-му класі познайомився з хлопцем, який дав йому «цигарку з травкою». Викуривши її, відчув себе «надзвичайно легко і радісно». З'явилось бажання ще і ще палити ці цигарки, в чому собі не відмовляв. Поступово звик до них. Якщо не випалював 1-2 цигарки на день, то відчував, чогось не вистачає.

Після закінчення школи вступив до інституту, де систематично пропускав заняття, багато часу проводив у товаристві «друзів». В цей час став вживати морфін, промедол, поступово збільшуючи дози, щоб продовжити і посилити «натхнення». Так як грошей на наркотики не вистачало, почав красти і незабаром був осуджений за крадіжку. Після повернення з в'язниці відновив навчання в інституті, але із-за «відсутності цікавості», покинув інститут і продовжував вживати наркотики. Коли не вживав наркотики, то почував себе погано, з'являлись болі у суглобах, ломота в кістках, пронос, серцебиття. Часто конфліктував з родичами, ніде не працював. Пробував самостійно кинути вживання наркотиків, але не зміг.

Психічний статус: свідомість не порушена. Інтелект збережений, відповідає вікові та освіті. Скаржиться на головний біль, неприємні відчуття в серці, безсоння, біль у всьому тілі, особливо у кістках та суглобах. Роздратований, збудливий. Вимагає призначення йому «снотворних», погрожує «порізати собі вени». Веде себе зверхньо, заявляючи, що ті, хто не вживає наркотики «обкрадають себе», не розуміють «зверхлюдського блаженства».Неврологічний статус: Тремор повік та пільців рук, рівномірне оживлнення сухожильних релексів.

Соматичний статус: Патології внутрішніх органів не виявлено.

Синдром? (Абстинентний).

 1. До приймального відділення доставлени й хворий М., 23 роки. За повідомленням родичів відомо, що вживає психоактивні речовини.

Психічний статус: знижений настрій, дратівливий, тремор рук, набряк сли зових оболнок, сльозоточивість, слинотеча. Скаржиться на суглобові та м'язові болі, пронос, спостерігається блювання, заніміння кінцівок, тонічні судоми різних груп м'язів.

Ваш діагноз? (Абстинентний синдром).

 1. У хворого діагностовано передозування кокаїном, що супроводжуєтьсяґ нудотою, маячними ідеями переслідування із слуховими галюцинаціями.

Ваша тактика? (Госпіталізація у наркологічний стаціонар).
6. Література:

6.1. Основна:

 1. Психіатрія /за ред. проф. О.К.Напрєєнка. – Київ: Здоров’я, 2001.

 2. Кузнєцов В.М., Чернявський В.М. Психіатрія. – Київ. 1993. – С.127-139; 149-155.

 3. Гавенко В.Л., Самардакова Г.О., Бачериков М.Є. Психіатрія і наркологія. – Київ, 1993. – С.88-107.

 4. Клиническая психиатрия / Под ред. Н.Е.Бачерикова. – Киев: «Здоровье», 1989. – С.145-180.

 5. Жариков Н.М., Урсова Л.Г., Хритинин Д.Ф. Психиатрия. – М.: «Медицина», 1989. – С.336-379.

 6. Дищук І.П., Деркач В.Г., Курик В.І., Рудницький Р.І., Русіна С.М. Невідкладна допомога в психіатрії. – Чернівці, 1999.- С.41-45.

 7. Коркина М.В., Лакосина Н.Д., Личко А.Е. Психиатрия. – М.: «Медицина», 1995. – С.192-253.

 8. Бабаян Э.А., Гонопольский М.Х. Наркология. – М.: «Медицина», 1987.

 9. Бабаян Э.А., Гонопольский М.Х Учебное пособие по наркологии. – М.: «Медицина», 1981.


6.2. Додаткова:

 1. Сметанников П.Г. Психиатрия: Руководство для врачей. – Изд. 4-е, перераб. и доп. – СПб, СПбМАПО, 1997. – С.205-235; 253-291.

 2. Каплан Г.И., Сэдок Б.Дж. Клиническая психиатрия. – Пер. с англ.// Гл.ред. Т.Б.Дмитриева. – М.: ГЭОТАР «Медицина», 1998.- С.75-111.

 3. Руководство по психиатрии /Под ред. Г.В.Морозова в 2 томах. – Т.2. – М.: «Медицина», 1988. – С.113-143; 169-218.

 4. Алкоголизм /Под ред. Г.В.Морозова. – М.: «Медицина», 1983.

 5. Лисицын Ю.П., Сидоров П.И. Алкоголизм. – М.: «Медицина», 1990.

 6. Энтин Г.М. Лечение алкоголизма. – М.: «Медицина», 1990.

 7. Сосин И.К., Мысько Г.Н., Гуревич Я.Л. Немедикаментозные методы лечения алкоголизма. – Киев, «Здоров’я», 1986.

Підготував: асистент Пшук Є.Я.Затверджено на засіданні кафедри, прот.№_ від «__»__ 200 р.


Каталог: downloads -> medpsychology
medpsychology -> Психологічний зміст взаємодії в тренінговій групі
medpsychology -> Тема класифікація порушень психофізичного розвитку по типу дизонтогенезу. І. Актуальність теми
medpsychology -> Методичні вказівки для студентів по підготовці І роботі на практичному занятті з «Психотерапія та психокорекція в клінічній практиці»
medpsychology -> „Первісне уявлення про душу. Анімізм. Тотемізм. Фетишизм.”
medpsychology -> Патопсихологічна семіотика при шизофренії та афективно-ендогенних психозах 4 год
medpsychology -> Індивідуальна психологія Адлера
medpsychology -> Предмет, методи дослідження історії психології, завдання
medpsychology -> «Визначення ефективності психокорекції»
medpsychology -> Календарний план практичних та самостійних занять під керівництвом викладача з «Психотерапія та психокорекція у клінічній практиці» для студентів VІ курсу медичного факультету за спеціальністю «Медична психологія»
medpsychology -> Тема Кількість годин

Скачати 112.56 Kb.

Поділіться з Вашими друзьями:
База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2022
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка