Прокопів Валентина Василівна Калуш 2011 План Вступ Особистісно орієнтована освітня технологія Вимоги до сучасного уроку урокСторінка4/4
Дата конвертації11.04.2016
Розмір0.58 Mb.
1   2   3   4 1. Перегородка 5) анкер 9) рубанок

 2. гіпсокартон 6) профіль 10) каркас

 3. ніж 7) облицювання

 4. саморіз 8) мансарда

в) «Шпаргалка» ( Учням було видано завдання зібрати якомога більше інформації про перегородки середньої складності; на попередніх уроках учні вже знайомилися з перегородками типу W 11, тому завдання не складне)

виступ першої групи ( див. ДОДАТОК 1)

- виступ другої групи (див. ДОДАТОК 2)

Слово викладача:

- Ви добре підготувалися до сьогоднішнього уроку, досконало володієте основними положеннями про перегородки середньої складності, технологічний процес їх виконання. І наша задача на сьогоднішньому уроці заключається у вдосконаленні знань та навичок при засвоєнні основних примикань та з´єднань у таких вузлах:

- перегородки з капітальною стіною;

- перетину перегородки х перегородкою;

- утворення кутового з´єднання.

V. Викладення нового матеріалу.

- запишіть будь - ласка витрати матеріалів на 1м², необхідних для монтажу перегородок середньої складності :
Кількість на

1м2

Назва

6,0 м2

гкп

1,0 м2

Звукоізоляційний матеріал

1,5 пог. м

Стрічка армувальна

0,6 рул.

Стрічка ущільнююча

0,7 пог. м

UW- профіль 50/40 або 65/40 або75/40

4,0 пог. м

CW- профіль 50/50; 65/50; 75/50

3,2 шт

Дюбель 6/35

1 шт.

Дюбель Кнауф 6/45

24 шт.

Шурупи: ТМ 25

100 шт.

ТМ 35

0,2 кг

Шпаклівка „Унифлотт"

1,4 кг

Шпаклівка „Фугенфюллер"

W 115 W 116

- показ відео фрагменту навчального фільму « монтаж перегородки W 115,

W 116» коментарі;Монтаж перегородки W 116

(Стіна з комунікаціями (50+ 50/250)

- самостійна робота учнів з кресленнями ( схематичне зображення вузлів примикань: до стелі; кутове примикання Г; примикання до огороджуючої конструкції А ; утворення отворів В).Перегородка W 115Перегородка W 116

- закріплення вивченого матеріалу за допомогою комп’ютерного інтерактивного завдання

Правильні відповіді:

А

А

Б

С

Д

С

Б

Б

Б

С

Б

Д

Б

С

А

С

А

А

С

Д

- закріплення правил безпеки праці « Безпечний крос »

( учням пропонуються листки - заготовки для закріплення правил безпеки праці

при виконанні монтажних робіт. Учням необхідно закінчити речення або вставити пропущені слова.)


 1. Комплекс технічних і організаційних заходів, які спрямовано на попередження і відведення нещасних випадків – це техніка безпеки.

 2. До роботи з електрифікованим і пневматичним інструментом допускаються особи - що пройшли спеціальне навчання.

 3. Корпуса електроінструментів що перебувають під напругою вище 36 В

повинні бути заземлені.

 1. При обробці поверхонь ударним інструментом потрібно працювати в рукавицях та захисних окулярах

 2. Перед початком роботи монтажник ГКК повинен видалити всі зайві предмети, організувати робоче місце

 3. Під час монтажу стель або робіт на висоті, забороняється виконувати монтажні роботи з розсувних або приставних драбин.

 4. До монтажу гіпсокартонних конструкцій стель, стін і перегородок допускаються особи не молодше 18 років, які отримали інструктаж на робочому місці.

 5. Заборонено переходити з однієї ділянки роботи на іншу з не вимкненим електричним інструментом.

VІ . Підбиття підсумків уроку.

( для більшого заохочення учнів до творчої роботи на уроці, оцінювання їх досягнень відбувається за рейтинговою таблицею) див. ДОДАТОК 3

VІІ . Інформація - інструктаж домашнього завдання

Повторити вивчений матеріал;


Старченко О.Ю. « Технології сухого будівництва» ст.108 – 110
ДОДАТОК 1

Перегородка W 115
W 115- подвійний металевий каркас з двошаровим обшиванням з обох боків

При високих вимогах до звукоізоляції паралельно встановлюються два ряди стояків, які ізолюються за допомогою ущільнюючих смуг.


Перегородка W115 у комплектних системах Кнауф представлена двома варіантами:


 • перегородка W 115.1 - має подвійний каркас, обшитий двома шарами ГКП з обох боків. Висота перегородки до 7,8 м, маса 1 м2 перегородки - приблизно 57 кг;

 • перегородка W 115.2 відрізняється від W 115.1 додатковим монтажем одного листа ГКП у середині перегородки, висота її 7,8 м, маса 1 м2 перегородки приблизно 69 кг. Такі конструкції мають індекс звукоізоляції до 55 дБ, границю вогнестійкості 1,25 години. Теплоізоляція виконується з матеріалів щільністю 40 г/м3, завтовшки 50 мм

Для улаштування такої конструкції роботи виконуються у такій послідовності:


 • за допомогою рулетки та шнуровідбійного пристрою розмітити на підлозі положення двох напрямних профілів;

 • за допомогою виска перенести розмічування двох напрямних профілів на стелю;

 • наклеїти ущільнюючу смугу на перший напрямний UW - профіль;

 • укласти його так, щоб розмічувальна лінія була перед ним, та закріпіть його дюбелями Кнауф К 6/45 з кроком не більше 1000 мм та не менше трьох на один профіль;

 • З метою підсилення анкерування напрямного профілю до підлоги в місцях кріплення використовувати накладки зі стрічкової сталі.

 • Встановити спочатку в один напрямний UW профіль стояковий CW - профіль та закріпіти його.

 • Слідкувати, щоб отвори на стоякових профілях були на одному рівні, для подальшого монтажу слабострумінної розводки;

 • Наклеїти пружну самоклеючу стрічку довжиною 50 мм на стоякові профілі;

 • Наклеїти ущільнюючу смугу на другий напрямний UW- профіль;

 • Укласти та закріпіти його так само як і перший;

 • Монтувати стоякові профілі у другий напрямний профіл

ДОДАТОК 2

Перегородка W116
W116- подвійний металевий каркас з простором для комунікацій з подвійним обшиванням з обох боків.
Конструкція перегородки -подвійний металевий каркас, який з'єднаний між собою смугами ГКП, з простором для проведення комунікацій, обшитий з обох сторін.

Висота перегородки до 7,2 м.

Маса 1 м2 перегородки

-приблизно 61 кг.

Межа вогнестійкості - 1,9 год.

Індекс звукоізоляції до 49 дБ.

Теплоізоляція виконується зматеріалів щільністю 40 кг/м3завтовшки 50 мм
.

Монтаж цієї перегородки виконується у наступній послідовності:
 • виконати розмітку на підлозі положення двох напрямних UW - профілів 50/75/100 з ураху ванням параметрів комунікацій, які будуть прокладатися;

 • перенести розмітки напрямних профілів на стелю;

 • закріпити через пружну стрічку або герметик на підлозі та стелі UW профілі дюбелями з запроектованим кроком;

 • встановити та закріпіти стоякові С W - профілі з заданим кроком спочатку UW профілях одного каркасу, а потім другого. Слідкувати, щоб отвори на

СW профілях знаходилися на одному рівні;

 • СW - профілі, які знаходяться один проти одного, з'єднати між собою відрізками ГКП спочатку на 1/3 висоти перегородки, а потім на 2/3 її висоти. Відрізки ГКП відрізати завширшки 300 мм і закріпіти чотирма саморізами до СW - профілю. По закінченню монтажу каркасу виконати перевірку якості

встановлення профілів.

 • виконати монтаж слабкострумінних розводок;

 • змонтувати всередині каркасу закладні деталі для закріплення навісного обладнання;

 • встановити та закріпити на одній із сторін каркасу перший шар ГКП саморізами 3,5x25 з кроком 500 мм. Якщо перший шар виконується з ГКП з витонченою закругленою чи напівкруглою витонченою кромками, то стики першого шару шпаклюються за технологією в залежності від кромок;

 • монтувати другий шар ГКП зі зміщенням на крок встановлення СW - профілю саморізами ТМ 3,5x35 через 250 мм. Так само зміщуючи торцеві стики відносно од одного не менш ніж на 400 мм у обох шарах;

 • укласти у пазухи між стояками звуко-, теплоізоляцію (якщо передбачено проектом);

 • виконати ґрунтування поверхні під опорядження.


ДОДАТОК 3

Облік навчальних досягнень учнів

П.І.П


Види завдань

Цифров. диктант

Кросворд

«Шпаргалка»

«Безпечний крос»

Тестові завдання

Загальний

рейтинг


Бригада

W115Бригада

W116
Висновок

У процесі навчання, в результаті якого в учнів формується система знань, умінь і навичок, одночасно формуються пізнавальні здібності та мислення, які можуть бути ефективними тільки при умові їх пізнавальної самостійності, яка керується і спрямовується викладачами.

Тому одним із шляхів удосконалення уроків теоретичного навчання є формування в учнів пізнавальної активності.

Умовою високого рівня пізнавальної активності є глибоке розуміння навчального матеріалу, свідоме виконання дій, високий рівень самостійності, усвідомлення необхідності вивчення навчального матеріалу, виконання завдань високої складності, а також використання ІКТ.

Способами підвищення пізнавальної активності учнів в процес теоретичного навчання можуть бути:

- ситуації пізнавальних проблем перед вивченням нового матеріалу;

- ув'язання навчального матеріалу з життям і досвідом учнів;

- проблемне викладання нового навчального матеріалу;

- проведення евристичних бесід;

- створення для учнів умов, в яких їм необхідно самостійно набувати знання;

- стимулювання і розвиток творчих інтересів і здібностей учнів;

- широке застосування питань продуктивного характеру;

- використання елементів програмованого навчання;

- комплексне використання різноманітних форм і методів з врахуванням цілей і змісту навчання.

Основними шляхами удосконалення уроків теоретичного навчання є посилення організаційної чіткості уроку, підвищення пізнавальної активності і самостійності учнів, формування у них мотивів навчання і мотивація навчальної діяльності, здійснення між- і внутріпредметних зв'язків, удосконалення технології та структури уроків.

Навчання учнів прогнозуванню таких операцій дозволяє розкрити наукові аспекти таких ситуацій і конкретизувати загальнотехнічні і професійні знання. Це, в свою чергу, сприяє формуванню інтересу до вивчення всіх навчальних дисциплін.

Отже,в своїй роботі я намагалась проаналізувати типи та види уроків теоретичного навчання, вимоги до сучасного уроку, теоретично обґрунтувати, розробити й експериментально перевірити модель спільної роботи вчителя і учнів з планування, організації та проведення уроків теоретичного навчання використанням методів активного навчання та інформаційно –комунікаційних технологій


 • Йти вперед – означає втратити душевний спокій

Залишатися на місці – означає втратити себе.

У найвищому сенсі рух вперед означає пізнання.

Література

1. Гришина Т.В. Освітня технологія як професійний пріоритет учителя. – Х.: вид.група “Основа”, 2003.

2. Десятченко Н. Моделі сучасних уроків // Завуч, - 2002 - №35

3. Настільна книга педагога. Посібник для тих, хто хоче бути вчителем-майстром / Упорядники: Андрєєва В.М., Григораці В.В. – Х.: Вид. група “Основа”, 2006

4. Професійно-технічна освіта: інноваційний досвід, перспективи: наук.-метод. Зб. / Упорядники Н.І.Бугай, - Вид.5. – Запоріжжя: ПП “ААТандем”, 2008.

5. Родигіна І.В. Компетентнісно орієнтований підхід до навчання – Х.: Вид.група “Основа”, 2005

6. Сиротенко Г.О. Сучасний урок інтерактивні технології навчання. – Х.: Видав.гр.. “Основа”, 2003.

7. Сиротенко Г.О. Щляхи оновлення освіти. Науково-методичний аспект: Інформаційно-методичний збірник. – Х.: Видав.гр.. “Основа”, 2003.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка