Програмові вимоги до екзамену з сучасної української літературної мови морфологіяСкачати 29.98 Kb.
Дата конвертації27.04.2016
Розмір29.98 Kb.
ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ ДО ЕКЗАМЕНУ З СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ МОВИ

МОРФОЛОГІЯ (6 семестр, заочне відділення)
 1. Граматика української мови, її зміст і завдання. Основні поняття граматики: граматична категорія, граматичне значення, граматична форма. Способи і засоби вираження граматичного значення.

 2. Вчення про частини мови. Принципи поділу слів на частини мови. Класифікація частин мови. Явище переходу у системі частин мови.

 3. Іменник як частина мови, загальна характеристика значення, морфологічних ознак, синтаксичної функції. Лексико-граматичні категорії іменника.

 4. Категорія роду іменників, її лексичне, морфологічне, словотвірне і синтаксичне вираження. Іменники спільного і подвійного роду. Хитання в роді.

 5. Категорія числа іменників, її значення і граматичні засоби вираження. Одиничні, однинні та множинні іменники. Залишки форм двоїни у сучасній українській мові.

 6. Категорія відмінка. Основні значення відмінків.

 7. Поділ іменників на відміни. Іменники, що знаходяться поза відмінами. Невідмінювані іменники.

 8. Іменники І відміни. Поділ іменників на групи. Особливості словозміни. Іменники, що знаходяться поза відмінами.

 9. Іменники II відміни, поділ на групи. Правопис родового, давального, місцевого відмінків однини.

 10. ІІІ і IV відміни іменників. Особливості словозміни.

 11. Словотвір іменників. Явище субстантивації.

 12. Прикметник як частина мови, загальна характеристика значення, морфологічних ознак і синтаксичних функцій.

 13. Лексико-граматичні розряди прикметників, їх значення, творення і вживання. Взаємоперехід між розрядами прикметників.

 14. Ступені порівняння прикметників (синтетичні та аналітичні форми). Прикметники, що не утворюють ступенів порівняння.

 15. Повні і короткі прикметники. Стягнені та нестягнені форми повних прикметників. Відмінювання прикметників.

 16. Числівник як частина мови, загальна характеристика значення, морфологічних ознак і синтаксичних функцій. Явище нумералізації.

 17. Розряди числівників за значенням. Групи числівників за будовою.

 18. Відмінювання і правопис числівників. Синтаксичні зв'язки числівників з іменниками.

 19. 3айменник як частина мови, специфіка значення, морфологічних ознак і синтаксичних функцій. Явище прономіналізації. Розряди займенників за значенням.

 20. Відмінювання і правопис займенників.

 21. .Дієслово як частина мови, загальна характеристика значення, морфологічних ознак і синтаксичних функцій. Дієслівні форми. Типи дієслівних основ.

 22. Категорія виду дієслів, її значення. Способи і засоби творення видових пар. Одновидові та двовидові дієслова.

 23. Категорія перехідності / неперехідності.

 24. Категорія стану.

 25. Категорія способу дієслів. Значення, творення і вживання способових форм.

 26. Категорія часу дієслів. Значення, творення і вживання часових форм. Поділ дієслів на дієвідміни. Атематичні дієслова.

 27. Категорія особи, числа і роду. Дієслова з неповною особовою парадигмою. Безособові дієслова.

 28. Дієприкметник, його значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції. Предикативні форми на -но, -то.

 29. Дієприслівник, його значення, морфологічні ознаки і синтаксичні функції.

 30. Прислівник у системі частин мови, його значення, морфологічні ознаки і синтаксична функція. Розряди прислівників за значенням.

 31. Слова категорії стану в системі частин мови.

 32. Модальні слова: частиномовний статус.

 33. Прийменники як частина мови, загальна характеристика. Групи прийменників за їх функціями та будовою. Первинні і вторинні прийменники. Вживання прийменників з відмінковими формами іменників.

 34. Сполучники як частина мови, загальна характеристика. Групи сполучників за їх функціями та будовою. Первинні і вторинні сполучники. Розмежування сполучників і сполучних слів.

 35. Частки як службова частина мови. Класифікація часток за значенням. Первинні і вторинні частки. Правопис часток.

 36. Вигук. Класифікація вигуків. Звуконаслідувальні слова.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка