Програмові вимоги до державного іспиту з дисциплін спеціалізації «Психологічне консультування»Скачати 118.75 Kb.
Дата конвертації12.04.2016
Розмір118.75 Kb.
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

Філософський факультет

Затверджено на засіданні кафедри педагогічної та вікової психології,

протокол № 9

від 15.04.2015р.ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ

до державного іспиту

з дисциплін спеціалізації

«Психологічне консультування»

для студентів філософського факультету

денної, заочної та екстернатної форм навчання за ОКР Бакалавр

Спеціальність “Психологія”

Практикум з вікової та педагогічної психології


 1. Методологічні засади діагностики психічного розвитку.

 2. Вимоги до методичних засобів психодіагностики та стимульних матеріалів.

 3. Робочі зони та оформлення кабінету дитячого психолога.

 4. Особливості психологічного обстеження дітей різного віку.

 5. Характеристики психологічного анамнезу щодо розвитку дитини на ранніх етапах онтогенезу.

 6. Дослідження Ж.Піаже уявлень немовлят щодо постійності матеріального об’єкта.

 7. Дослідження Ж.Піаже у немовлят «ефекту А-не-Б». Сучасна перевірка та пояснення ефекту.

 8. Експериментальні дослідження Фантца та Джонсона щодо генетично обумовленої потреби новонароджених у соціальних контактах.

 9. Експериментальна перевірка наявності у немовлят уявлень про сталість фізичних властивостей у просторі.

 10. Лейденське дослідження осіб, що зазнали тяжкої втрати.

 11. Парадигми дослідження новонароджених.

 12. Дослідження реакцій немовлят на дзеркальні відображення.

 13. Експерименти із вивчення прихильності в ранньому дитинстві: Е.Тронік «кам’яне обличчя».

 14. Експерименти із вивчення прихильності в ранньому дитинстві: тест незнайомої ситуації М. Ейнсворт.

 15. Дослідження природи любові («буфетна теорія любові» З.Фройда та експериментальне спростування Г.Харлоу).

 16. Технологія дослідження дітей молодшого дошкільного віку.

 17. Приклади експериментальних досліджень психічного розвитку у дошкільному та молодшому шкільному віці.

 18. Основні закономірності розвитку мислення в дошкільному та молодшому шкільному віці за Ж.Піаже.

 19. Експериментальні дослідження теорії розуму («theory of mind»).

 20. Аналіз дитячих малюнків. Віковий і проективний аспекти.

 21. Ймовірні помилки проективної інтерпретації дитячого малюнку і їх аналіз.

 22. Методика визначення рівня розвитку моральної свідомості Л.Кольберга.

 23. Оцінка психічного розвитку дитини за методикою Манової-Томової.


Основи вікового психологічного консультування


 1. Вікове психологічне консультування в структурі психологічної допомоги.

 2. Мета та завдання вікового психологічного консультування.

 3. Принципи роботи вікового психолога-консультанта. Випадки порушення принципів конфіденційності та добровільності.

 4. Особливості консультативної роботи з не мотивованими клієнтами .

 5. Корекційні завдання вікового психологічного консультування.

 6. Основні проблеми (запити) клієнтів у школі. Типові запити старшокласників та їх батьків.

 7. Причини труднощів учителів у взаємодії з учнями.

 8. Психологічний зміст консультативної бесіди (інтерв’ю). Основні чинники успішності її проведення.

 9. Характеристика професійно важливих рис та якостей психолога, що впливають на успішність проведення бесіди (інтерв’ю).

 10. Основні вимоги до особистості психолога у віковому психологічному консультуванні.

 11. Особливості організації та проведення бесіди з дітьми і підлітками.

 12. Методи групової психокорекційної роботи з учнями.

 13. Фізичні компоненти процесу вікового психологічного консультування (обстановка психологічної консультації, структурування простору і часу).

 14. Основні техніки вікового психологічного консультування.

 15. Особливості застосування техніки постановки запитань у консультативній роботі з дітьми.

 16. Характеристика директивних і недирективних методів вікового психологічного консультування.

 17. Значення невербальної поведінки для консультативного процесу.

 18. Діагностичний напрям роботи практичного психолога. Умови застосування психометричних методів (психологічні тести).

 19. Вимоги до психологічного тестування у психологічному консультуванні.

 20. Консультативна робота з сором’язливими дітьми. Типові проблеми сором’язливих дітей, причини сором’язливості.

 21. Організація психологічної допомоги сором’язливим дітьми. Рекомендації педагогам і батькам щодо взаємодії з такими дітьми.

 22. Консультативна робота з тривожними дітьми. Види тривоги. Діагностика тривожності у дітей.

 23. Методи та прийоми психологічної допомоги тривожній дитині.


Практика психодіагностики та психокорекції у сфері освіти


 1. Предмет та завдання психологічної служби системи освіти.

 2. Зміст та основні напрямки діяльності шкільної психологічної служби.

 3. Нормативно-правові та морально-етичні засади діяльності психологів освіти.

 4. Положення про психологічну службу системи освіти.

 5. Етичні вимоги до особистості та діяльності психолога освіти.

 6. Робота психолога в початковій школі.

 7. Сучасне розуміння психодіагностики . Специфіка психодіагностики у сфері освіти.

 8. Основні типи шкільних проблем.

 9. Поняття про психологічний діагноз. Види діагнозу.

 10. Процедури та методи шкільної психодіагностики.

 11. Взаємозв’язок психодіагностики та психокорекції у роботі шкільного психолога.

 12. Вимоги до організації та роботи шкільного психологічного кабінету.

 13. Поняття про психокорекцію та корекційно-розвивальні програми.

 14. Види психокорекції, цілі, завдання та принципи психокорекційної практики.

 15. Діагностика та корекція психологічної готовності дітей до школи.

 16. Діагностика та корекція шкільної тривожності.

 17. Діагностика та корекція агресивної поведінки.

 18. Вивчення особистісних якостей у зв’язку із завданнями профорієнтації.

 19. Шляхи корекції пізнавальних психічних процесів.

 20. Психологічна допомога у соціальній адаптації підлітків з різними акцентуаціями характеру. Карта Скотта.

 21. Діагностично-корекційна робота психолога з молодшими школярами.

 22. Психолог та міжособистісні стосунки у шкільному класі.

 23. Зміст та форми роботи шкільного психолога зі старшокласниками.


Психологічна профілактика булінгу


 1. Сутність понять «жорстокість» і «насильство». Ознаки насильницької поведінки.

 2. Психологічний зміст поняття «булінг», його ознаки.

 3. Загальна характеристика основних видів шкільного насильства.

 4. Причини булінгу та фактори ризику різних рівнів (особистісного, сім’ї, школи та групи однолітків).

 5. Ознаки шкільного насильства та його вплив на психічний розвиток дитини.

 6. Форми прояву насильства й жорстокого поводження з дітьми в освітньому просторі.

 7. Зміст понять «агресія» і «агресивність». Причини агресивної поведінки дітей у школі.

 8. Поняття «цикл насильства». Фази насильства та особливості прояву.

 9. Соціальна структура булінгу.

 10. Психосоціальна модель насильницьких стосунків: трикутник С.Карпмана.

 11. Основні підходи до тлумачення феномену насильства в руслі різних напрямів психології: психодинамічного, поведінкового і гуманістичного.

 12. Класифікація типів насильства над дітьми, за Н.К.Асановою.

 13. Загальна характеристика психологічних особливостей жертв шкільного насильства.

 14. Віктимна поведінка жертви шкільного насильства та її причини. Особливості поведінка жертви під час скоєння насильства та після нього.

 15. Типові риси кривдників у структурі булінгу. Причини насильницької поведінки учнів.

 16. Визначення поняття «спостерігач» у психології булінгу. Типи спостерігачів. Психологічні особливості спостерігачів.

 17. Психологічні маркери шкільного насильства (фізичного, психологічного, сексуального, економічного).

 18. Організація профілактичної та корекційної роботи з дітьми-кривдниками.

 19. Принципи роботи з особами, які вчинили насильство.

 20. Загальні принципи психологічної профілактики шкільного насильства.

 21. Мета та завдання психологічної допомоги дітям – жертвам насильства.

 22. Особливості психологічного консультування дітей, які зазнали насильства.

 23. Групова терапія з профілактики шкільного насильства.


Діагностика і корекція розладів спектру аутизму (РСА)


 1. Діагностичні критерії аутизму в МКХ - 10 та DSM - V

 2. Історія розвитку медико-психологічного інтересу до проблеми аутизму

 3. Концепції аутизму: соціокультурна, психологічна, нейрологічна.

 4. Розлади, що найчастіше ускладнюють РСА. Труднощі психодіагностики.

 5. Психодіагностичні методи у роботі психолога з РСА.

 6. "Theory of mind" у британській школі експериментальної психології.

 7. "Когнітивний стиль" при РСА.

 8. Підходи до розвитку мовлення та спілкування при РСА.

 9. Подолання соціальних проблем при РСА методами психокорекції.

 10. Поведінкова терапія (ABA) та стратегії щодо подолання поведінкових проблем.

 11. Стратегії втручань щодо сенсорних проблем дітей з РСА.

 12. Психоедукація та психотерапія для сімей, що виховують дітей з РСА.

 13. Соціально-психологічна характеристика сім’ї з аутичною дитиною.

 14. Особливості спілкування психолога з батьками про проблеми аутичної дитини.

 15. Способи подання інформації батькам про наявні у дитини розлади.

 16. Планування психотерапевтом допомоги аутичній дитині та її сім’ї.

 17. Загальні засади раннього втручання при РСА.

 18. Корекція розладів мови та мовлення. Використання аудіо- відеозаписів, метод PECS.

 19. Корекція емоційних розладів аутичних дітей. Налагодження емоційного контакту з дитиною.

 20. Корекція страхів та агресивних проявів у аутичних дітей.

 21. Переваги та обмеження інклюзивної та спеціалізованої, індивідуальної освіти.

 22. Ключові психологічні принципи педагогічної взаємодії з дітьми з РСА та їх опікунами.

 23. Допомога психолога та роль тьютора в адаптації дитини до шкільного середовища.


Герменевтика психологічної практики


 1. Сутнісний зміст герменевтики.

 2. Історія виникнення герменевтики (Дільтей, Шлейєрмахер, Шпрангер та ін.).

 3. Види герменевтики.

 4. Трансформація предмету психологічної герменевтики.

 5. Поняття про герменевтичне коло.

 6. Основні герменевтичні процедури (розуміння, інтерпретація, тлумачення).

 7. Аксіологічне апріорі як інтенціональна основа герменевтики.

 8. Ціннісні виміри індивідуальної свідомості – онтологічна основа розуміння.

 9. Холархія смислових утворень і суб’єктних здатностей особистості як аксіологічна підстава психологічної герменевтики.

 10. Телеологія особистості як духовного (трансцендентального) суб’єкта як умова цілісності розуміння.

 11. Імплікативний спектр інтегральної суб’єктності в контексті психологічної герменевтики.

 12. Суб’єктно-ціннісний підхід в парадигмі психологічної герменевтики.

13.Інтуїтивне осягнення і передбачення істинного смислу як ірраціональні механізми розуміння.

14. Логіко-дискурсивне пояснення і впорядкування смислової реальності як раціональні механізми розуміння.

15. Феноменологічне відцентрування як універсальний механізм розуміння.

16. Метафора, символ, міф, наратив як об’єкти розуміння.

17. Проблема пошуку та експлікації нових герменевтичних одиниць. 18. Поняття про діалог М.Бубера, М. Бахтіна, А. Хараша, К. Б’юдженталя та ін.

19. Критерії діалогічної взаємодії у психотерапевтичній бесіді (доступність, відкритість, довіра, автентичність та ін.).

20. Діалог як організаційна форма і майєвтичний метод наукового дискурсу.

21. Діалогічні засади психотерапевтичного дискурсу.

22. Аксіопсихологічна герменевтика трансактного аналізу.

23. Аксіопсихологічна герменевтика гештальт-терапії.


Діагностика та психотерапія посттравматичних розладів


 1. Історія психотравматології.

 2. Дослідження ПТСР у жертв катастроф, злочинів та сексуального насильства.

 3. Рефлекторні та вегетативні реакції людини на стресову подію.

 4. Нейрофізіологічний рівень переживання екстремального стресу.

 5. Психотравма, види психотравм. Епідеміологія психотравми.

 6. Індивідуально-психологічні, генетичні та вікові фактори схильності до травматизації.

 7. Основні критерії ПТСР у дорослих, дітей та підлітків (за DSM-5).

 8. Психологічна суть інтрузій та флешбеків, уникнення як симптом ПСТР.

 9. Основні проблеми діагностики ПТСР.

 10. Коморбідність та супутні розлади при ПТСР.

 11. Ефективність психофармакотерапії при ПТСР.

 12. Особливості збору травмаспецифічного анамнезу.

 13. Рекомендації NICE щодо втручань для дітей та дорослих з ПТСР.

 14. Ефективність різних напрямків психотерапії ПТСР.

 15. Психологічний зміст дисоціативних процесів при психотравмі.

 16. Травматична структурна дисоціація.

 17. Характеристика "Зовні нормальної" та "Афективної" частин особистості (за О. Ван дер Хартом).

 18. Особливості структурної дисоціації при гострому стресовому розладі (за О. Ван дер Хартом).

 19. Особливості структурної дисоціації при ПТСР (за О. Ван дер Хартом).

 20. Особливості структурної дисоціації при складному ПТСР (за О. Ван дер Хартом).

 21. Основні принципи та особливості проведення психоедукації, нормалізації при ПТСР; корекційної роботи з особами, які переживають інтрузії та флешбеки.

 22. Методики стабілізації при ПТСР: вправа "Сейф", "Безпечне місце", "Потік світла".

 23. Особливості застосування методики імагінативної рескрипції.

Зав. кафедри педагогічної

та вікової психології д.психол.наук, проф. Карпенко З.С.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка