Програмові вимоги до де з методики викладання математики в пшСкачати 184.19 Kb.
Дата конвертації11.09.2017
Розмір184.19 Kb.
Програмові вимоги до ДЕ з методики викладання математики в ПШ

 1. Методика вивчення усного та письмового множення і ділення в межах 100 і 1000. Навести приклад з поясненням письмового множення та ділення трицифрового числа на одноцифрове число.

 2. Формування уявлень учнів про лінії та відрізки.

 3. Методика вивчення нумерації чисел 21-100, типові випадки додавання і віднімання. Скласти таблицю чисел першої сотні та навести приклад роботи над нею.

 4. Методика складання та засвоєння таблиць додавання і віднімання. Подати фрагмент бесіди з учнями первинного застосування переставної властивості додавання.

 5. Особливості уроку математики в першому класі.

 6. Вивчення арифметичних дій та їх властивостей у початковій школі

 7. Методика вивчення арифметичних дій багатоцифрових чисел. Навести фрагмент пояснення учням законів додавання.

 8. Методика вивчення додавання та віднімання в межах 1000. Навести приклади письмового виконання дій першого ступеня трицифрових чисел із поясненням

 9. Особливості уроку математики в першому класі.

 10. Методика ознайомлення учнів з вимірюванням довжини і площі, з масою тіла. Навести приклад задачі на зустрічний рух.

 11. Формування часових уявлень у молодших школярів.

 12. Методика ознайомлення учнів з частинами від цілого та дробами. Пояснити розв’язування задачі на знаходження дробу від числа.

 13. Методика ознайомлення школярів з кругом і многокутником, кутами многокутника, прямим кутом, прямокутником, периметром многокутника. Продемонструвати побудову кола з допомогою циркуля.

 14. Методика ознайомлення учнів з числовими виразами, з рівнянням та нерівностями із змінною. Навести приклад задачі, яка розв’язується складанням рівняння.

 15. Розвиток уявлень учнів про складену задачу і процес її розв’язування.

 16. Методика формування умінь в учнів розв’язувати складені задачі. Навести приклад розв’язування складеної задачі.

 17. Формування уявлень учнів про лінії та відрізки.

 18. Методика ознайомлення першокласників з діями додавання і віднімання в межах 10. Промоделювати форми роботи над засвоєнням табличних випадків додавання та віднімання в межах 10.

 19. Формування уявлень учнів про функціональну залежність.


Програмові вимоги до ДЕ з методики викладання образотворчого мистецтва

 1. Наступність в організації образотворчої діяльності в дошкільному навчальному закладі та школі

 2. Форми організації зображувальної діяльності в початковій школі.

 3. Принципи навчання образотворчому мистецтву у початковій школіПрограмові вимоги до ДЕ з методики викладання природознавства в ПШ

 1. Форми організації навчального процесу із природознавства.

 2. Прийоми навчання учнів природознавству.
 3. Методи ознайомлення молодших школярів із природознавством.


 4. Форми позакласних занять із природознавства в початковій школі.

 5. Формування в учнів початкових класів природничих уявлень і понять.


Програмові вимоги до ДЕ з методики викладання трудового навчання в ПШ

Програмові вимоги до ДЕ з методики викладання математики в ПШ 1. Позакласна робота з трудового навчання у початковій школі

 2. Підготовка вчителя до уроків, планування уроків трудового навчання в початковій школі. Структура уроку з трудового навчання.

 3. Урок як основна форма організації навчально-виховної роботи з трудового навчання у початковій школі. Специфіка і вимоги до уроку трудового навчання.

 4. Педагогічні вимоги до обладнання кімнати та робочого місця учня на уроці трудового навчання в початковій школі.

 5. Позакласна робота з трудового навчання у початковій школі.


Програмові вимоги до ДЕ з методики викладання української мови в ПШ

 1. Методика навчання дітей грамоти в букварний період. Особливості проведення уроків букварного періоду з письма. Навести приклад конспекту уроку.

 2. Методика формування граматичних понять у молодшому шкільному віці. Особливості проведення уроків з граматики. Навести приклад конспекту уроку.

 3. Методика навчання дітей читанню. Види читання. Особливості організації уроків з класного читання. Навести приклад конспекту уроку з класного читання.

 4. Формування уявлень про мову та мовлення в учнів початкових класів.

 5. Система вивчення прислівника та прийменника в початкових класах.

 6. Методика ознайомлення молодших школярів з особливостями вивчення голосних і приголосних звуків. Навести приклад звукового та звукобуквеного розбору слів.

 7. Методика навчання грамоти в добукварний період. Особливості організації уроків добукварного періоду із читання. Навести приклад конспекту уроку.

 8. Методика навчання дітей грамоти в післябукварний період. Структура та методика проведення уроків післябукварного періоду. Навести приклад конспекту уроку.

 9. Система вивчення іменника та прикметника в 1–4 класі.

 10. Методика позакласного читання. Особливості прове-дення уроків із позакласного читання. Навести приклад конспекту уроку.

 11. Структура та методика проведення уроків на засвоєння учнями початкових класів уявлень про мову та мовлення. Навести приклад конспекту уроку.

 12. Формування уявлень про текст в учнів початкових класів.

 13. Структура та методика проведення уроків на опанування учнями початкових класів уявленнями про текст. Навести приклад конспекту уроку.

 14. Методика вивчення основних елементів морфемної будови слова. Структура і методика проведення уроків з використанням вправ на вивчення основних елементів морфемної будови слова. Навести приклад конспекту уроку.

 15. Методика роботи над засвоєнням лексичного значення слова. Структура та методика проведення уроків з використанням вправ з лексики. Навести приклад конспекту уроку.

 16. Система вивчення дієслова та займенника в початкових класах.

 17. Методика формування в молодших школярів орфографічних навичок. Структура та методика проведення уроків з орфографії. Навести приклад конспекту уроку.

 18. Методика ознайомлення молодших школярів з різними типами речень. Навести приклад усного та письмового розбору речення.

 19. Методика використання творів художньої літератури й малих жанрів фольклору в повсякденному житті та на спеціально організованих заняттях.

 20. Малі жанри українського фольклору в роботі з дітьми дошкільного віку.


Програмові вимоги до ДЕ з вікової психології

 1. Теоретичні основи вікової психології.

 2. Історія вітчизняних та зарубіжних досліджень вікової психології.

 3. Загальна психологічна характеристика ситуації розвитку молодшого школяра.

 4. Розвиток пізнавальних процесів молодших школярів.

 5. Структура навчальної діяльності та особливості її формування в молодшому шкільному віці.

 6. Причини неуспішності учнів початкових класів та можливості її подолання.

 7. Спрямованість особистості молодшого школяра.

 8. Особливості моральної та емоційно-вольової сфери молодшого школяра.

 9. Особливості взаємовідносин молодшого школяра із дорослими і ровесниками.

 10. Психологічні новоутворення психіки в підлітковому віці. Криза 13 р.ж.

 11. Характеристика соціальної ситуації розвитку в підлітковому віці.

 12. Розвиток вищих психічних функцій у підлітковому віці.

 13. Розвиток самосвідомості в підлітковому віці.

 14. Комунікативна діяльність в середньому шкільному віці.

 15. Психологічні новоутворення психіки в молодшому шкільному віці. Криза 6–7 років.

 16. Характеристика поняття “важка дитина”. Класифікація та причини появи важких дітей і підлітків.

 17. Юність як стадія життєвого шляху людини.

 18. Розумовий розвиток у старшому шкільному віці.

 19. Навчально-професійна діяльність у ранньому юнацькому віці.

 20. Особливості розвитку особистості у ранньому юнацькому віці.

 21. Взаємини з дорослими та однолітками у ранньому юнацькому віці.

 22. Психологія типів, видів і моделей навчання.

 23. Психологічна структура педагогічної діяльності.

 24. Характеристика стилів педагогічної діяльності.

 25. Характеристика педагогічної майстерності педагога освітнього закладу.


Програмові вимоги до екзаменаційного іспиту

з дисципліни «Основи образотворчого мистецтва

з методикою керівництва зображувальною діяльністю»


 1. Назвіть предмет і завдання курсу „Основи образотворчого мистецтва з методикою керівництва зображувальною діяльністю”.

 2. Проаналізуйте зв’язок методики зображувальної діяльності з іншими науками.

 3. Охарактеризуйте ліплення та його види.

 4. Особливості використання нетрадиційних технік та матеріалів на заняттях з малювання.

 5. Образотворче мистецтво – складова культури суспільства і людини.

 6. Охарактеризуйте аплікацію та її види.

 7. Нетрадиційні форми та методи малювання в ДНЗ

 8. Охарактеризуйте особливості конструктивної діяльності.

 9. Зробіть порівняльну характеристику методики навчання аплікації у двох різних за віком групах.

 10. Значення образотворчої діяльності для всебічного виховання та розвитку дітей дошкільного віку.

 11. Дайте характеристику програмових завдань з образотворчої діяльності дітей дошкільного віку (малювання).

 12. Зробіть порівняльну характеристику методики навчання конструюванню у двох різних за віком групах.

 13. Охарактеризуйте класифікацію методів керівництва зображувальною діяльністю дітей дошкільного віку.

 14. Зробіть порівняльну характеристику методики навчання малюванню у двох різних за віком групах.

 15. Назвіть особливості творчої образотворчої діяльності дітей дошкільного віку.

 16. Охарактеризуйте методику проведення заняття з малювання у молодшій групі.

 17. Проаналізуйте роль образотворчого мистецтва у становленні особистості дитини дошкільного віку.

 18. Охарактеризуйте методику проведення заняття з малювання у середній групі.

 19. Дайте визначення і поясніть зміст понять: „здібності”, „творчість”, „творчі здібності”, „творча обдарованість”.

 20. Проаналізуйте методику навчання малюванню дітей у вікових групах дитячого садка.

 21. Охарактеризуйте методику проведення заняття з аплікації у середній групі.

 22. Дайте характеристику етапам розвитку образотворчих здібностей у дітей дошкільного віку.

 23. Проаналізуйте методику навчання ліпленню у вікових групах дитячого садка.

 24. Охарактеризуйте методику проведення заняття з малювання у старшій групі.

 25. Розкрийте фізіологічні та психологічні особливості зображувальної діяльності дітей третього року життя.

 26. Проаналізуйте методику навчання аплікації у вікових групах ДНЗ.

 27. Скласти конспект заняття з малювання (група за вибором).

 28. Проаналізуйте методику навчання конструюванню у старшій групі ДНЗ.

 29. Охарактеризуйте обладнання та матеріали для виконання аплікації в дитячому садку. Педагогічні та гігієнічні вимоги до нього.

 30. Завдання та програмовий матеріал з конструювання в дошкільному виховному закладі

 31. Охарактеризуйте обладнання та матеріали для виконання конструювання в дитячому садку. Педагогічні та гігієнічні вимоги до нього.

 32. Охарактеризуйте методику проведення заняття з аплікації у молодшій групі.

 33. Охарактеризуйте обладнання та матеріали для виконання ліплення в дитячому садку. Педагогічні та гігієнічні вимоги до нього.

 34. Скласти конспект заняття з аплікації (група за вибором).

 35. Розкрийте взаємозв’язок зображувальної діяльності із заняттями по ознайомленню дітей з природою, розвитку мови, музичними заняттями.

 36. Охарактеризуйте обладнання та матеріали, необхідні для заняття з малювання в дитячому садку. Педагогічні та гігієнічні вимоги до нього.

 37. Скласти конспект заняття з аплікації ( 2-га молодша група).

 38. Розкрийте взаємозв’язок зображувальної діяльності з ігровою діяльністю дітей.

 39. Види аплікації в дитячому садку.

 40. Скласти конспект заняття з конструювання ( підготовча група).

 41. Проаналізуйте та порівняйте організацію і проведення занять з образотворчої діяльності у різних вікових групах дошкільного закладу.

 42. Охарактеризуйте особливості малювання дітей 1-ї мол. групи (3-й рік життя).

 43. Скласти конспект заняття з конструювання (група за вибором).

 44. Проаналізуйте наочні методи і прийоми навчання дітей зображувальній діяльності.

 45. Охарактеризуйте значення розвитку сприйняття для образотворчої діяльності дітей.

 46. Скласти конспект заняття з аплікації ( середня група).

 47. Проаналізуйте словесні методи і прийоми навчання дітей зображувальній діяльності.

 48. Дайте характеристику видам аплікації, які використовують у дитячому закладі; порівняйте їх за віковими групами.

 49. Дати характеристику практичним методам і прийомам навчання дітей зображувальній діяльності.

 50. Проаналізуйте методику навчання конструюванню у вікових групах дитячого садка

 51. Декоративне малювання на заняттях із зображувальної діяльності у дитячому закладі.

 52. Методика навчання малюванню у вікових групах дитячого закладу.

 53. Методика навчання ліпленню у вікових групах ДНЗ.

 54. Поясніть зумовленість розвитку здібностей і творчості навчальною діяльністю.

 55. Дайте характеристику жанрам живопису.

 56. Скласти конспект заняття з аплікації в середній групі.

 57. Живопис як вид зображувального мистецтва. Його види.

 58. Визначте значення образотворчої діяльності для фізичного розвитку дітей дошкільного віку.

 59. Скласти конспект заняття з аплікації в старшій групі.

 60. Проаналізуйте роль образотворчої діяльності в естетичному вихованні дошкільників.

 61. Охарактеризуйте методику проведення заняття з ліплення у старшій групі.

 62. Визначте вплив образотворчої діяльності на моральне виховання дітей дошкільного віку.

 63. Охарактеризуйте методику проведення заняття з ліплення у середній групі.

 64. Методична робота з образотворчої діяльності в дошкільному виховному закладі.

 65. Охарактеризуйте методику проведення заняття з конструювання у середній групі.

 66. Розкрийте доцільність і місце використання розповіді в різних видах зображувальної діяльності дітей.

 67. Охарактеризуйте методику проведення заняття з конструювання у старшій групі.

 68. Підготовка матеріалів до занять з образотворчої діяльності; роль вихователя та дітей.

 69. Охарактеризуйте методику проведення заняття з аплікації у старшій групі ДНЗ

 70. Анатомо-фізіологічні особливості дітей дошкільного віку та психологічні механізми розвитку образотворчої діяльності

 71. Розвиток дрібної мускулатури рук, координації, точності, плавності, ритмічності рухів, становлення зорового контролю за зображувальними діями як умова становлення зображень у дітей.

 72. Суспільна природа здібностей, участь у діяльності як провідна умова їх розвитку.

 73. Здібності і задатки. Структура образотворчих здібностей.

 74. Психолого-педагогічні дослідження проблем розвитку образотворчих здібностей (М.Волкова, Є.Ігнатьєв, Т. Казакова та ін.)

 75. Періодизація розвитку образотворчих здібностей у переддошкільному та дошкільному віці (Н.Сакуліна).

 76. Організоване, систематичне навчання як спосіб прискорення розвитку образотворчих здібностей дітей.

 77. Роль інтересу в навчанні дітей дошкільного віку. Особливості і показники інтересу до зображувальної діяльності.

 78. Завдання і зміст навчання аплікацій в різних вікових групах.

 79. Виховання у дітей третього року життя інтересу до аплікації як виду образотворчої діяльності.

 80. Завдання і зміст навчання конструювання з будівельного матеріалу та спеціальних конструкторів в різних вікових групах.

 81. Види образотворчої діяльності та їхній взаємозв'язок в ДНЗ.

 82. Аплікація як вид декоративно-прикладного мистецтва і образотворчої діяльності, її своєрідність, естетичні якості.

 83. Значення конструювання для всебічного розвитку дитини дошкільного віку.

 84. Види конструювання в дитячому садку.

 85. Типи і види занять, гігієнічні та естетичні вимоги до їх проведення. Структура і тривалість занять з образотворчої діяльності в дошкільному навчальному закладі.

 86. Методи навчання образотворчої діяльності на заняттях в ДНЗ.

 87. Форми організації образотворчої діяльності

 88. Розвиток у дітей здібностей до сприймання творів образотворчого мистецтва

 89. Особливості методики зображувальної діяльності в групах раннього віку.

 90. Особливості зображувальної діяльності дітей 3 року життя. Перехід від дозображувального до зображувального періоду.

 91. Особливості методики навчання дітей раннього віку зображувальної діяльності.

 92. Методика організації педагогічного супроводження зображувальної діяльності на етапі дошкільного дитинства

 93. Особливості методики проведення занять з малювання дітьми молодшого і середнього дошквльного віку.

 94. Малювання як засіб особистісного розвитку дитини

 95. Завдання і зміст навчання предметного малювання в першій молодшій групі,

 96. Розвиток особистості дитини у процесі занять з ліплення

 97. Особливості конструювання з будівельного матеріалу і конструкторів.

 98. Перспективність і наступність в організації образотворчої діяльності в дошкільному навчальному закладі та школі

 99. Спільна робота дошкільного навчального закладу та сім'ї з питань розвитку дитини засобами образотворчого мистецтва

Перелік питань з курсу «Основи теорії та практики логопедії» (ДЕ)
 1. Вимоги чинних програм виховання до формування правильного мовлення дітей.

 2. Мовлення та мислення. Вплив мовних порушень на формування особистості дитини. Психологічні особливості дітей з порушеним мовленням.

 3. Логопедія як наука. Предмет її вивчення. Завдання, методи, прийоми та засоби формування правильного мовлення дітей.

 4. Зв´язок логопедії з іншими науками, її комплексний характер.

 5. Класифікація мовних порушень. Їх вплив на формування особистості дитини.

 6. Дислалія, причини її виникнення. Різновиди дислалій. Структура органічного дефекту при дислаліях.

 7. Психолінгвістична класифікація дислалій, її основні групи.

 8. Методика проведення корекційної роботи з подолання дислалії.

 9. Фонетико-фонематичний недорозвиток мовлення (ФФНМ), його характеристика.

 10. Зміст корекційної роботи з подолання фонематичного недорозвитку мовлення в дітей дошкільного віку.

 11. Вікові особливості розвитку фразового мовлення дітей до 6-ти років. Причини недорозвитку мовлення.

 12. Недорозвиток мовлення 1-го рівня та характеристика його проявів у дітей дошкільного віку.

 13. Недорозвиток мовлення 2-го рівня та характеристика його проявів у дітей дошкільного віку.

 14. Недорозвиток мовлення 3-го рівня та характеристика його проявів у дітей дошкільного віку.

 15. Корекційна робота з недорозвитком мовлення 1-го рівня в дітей дошкільного віку.

 16. Корекційна робота з недорозвитком мовлення 2-го рівня в дітей дошкільного віку.

 17. Корекційна робота з недорозвитком мовлення 3-го рівня в дітей дошкільного віку.

 18. Анатомо-фізіологічні механізми голосотворення. Властивості голосу (висоти, сили, тембру).

 19. Загальна характеристика порушень голосу (афонії, дистонії) та причин їх виникнення.

 20. Корекція та профілактика порушень голосу в дітей дошкільного віку.

 21. Ринолалія. Методи функціонального діагностування ринолалії.

 22. Характеристика закритої ринолалії та причин її виникнення.

 23. Комплексність проведення корекційної роботи з дітьми з закритою ринолалією.

 24. Характеристика відкритої ринолалії та причин її виникнення.

 25. Комплексність проведення корекційної роботи з дітьми з відкритою ринолалією в доопераційний період.

 26. Комплексність проведення корекційної роботи з дітьми з відкритою ринолалією в післяопераційний період.

 27. Характеристика темпу мовлення та його порушень. Браділалія, причини виникнення й особливості її прояву.

 28. Тахілалія, її різновиди. Причини виникнення й особливості її прояву.

 29. Обстеження дітей з порушенням темпу мовлення.

 30. Методика подолання порушень темпу мовлення в дітей дошкільного віку.

 31. Заїкання. Патогенез заїкання.

 32. Класифікація заїкання.

 33. Особливості мовного спілкування дітей, які заїкаються (симптоматика заїкання). Обстеження дітей із заїканням.

 34. Комплексний підхід до подолання заїкання в дітей дошкільного віку.

 35. Дизартрія, причини її виникнення. Клініко-фізіологічний аспект виникнення дизартрії.

 36. Характеристика симптоматики дизартрії.

 37. Обстеження дітей із дизартрією.

 38. Класифікація дизартрій (за локалізацією), її основні форми.

 39. Зміст корекційної роботи з дітьми при дизартрії.

 40. Алалія, причини її виникнення.

 41. Мовна й немовна симптоматика алалії.

 42. Характеристика моторної алалії.

 43. Розмежування моторного алаліка від розумово відсталої дитини.

 44. Характеристика сенсорної алалії.

 45. Розмежування сенсорного алаліка від слабочуючої дитини.

 46. Зміст корекційної роботи з дітьми з моторною алалією.

 47. Зміст корекційної роботи з дітьми з сенсорною алалією.

 48. Афазія, причини її виникнення.

 49. Мовна й немовна симптоматика афазії.

 50. Форми афазій, їх характеристика

 51. Обстеження людей із афазією.

 52. Зміст корекційної роботи з афазіками.

 53. Недоліки писемного мовлення та причини їх виникнення.

 54. Загальна характеристика процесу засвоєння письма.

 55. Методика проведення обстеження писемного мовлення в дітей молодшого шкільного віку.

 56. Класифікація дисграфій та характеристика її форм.

 57. Зміст корекційної робота з дітьми по подоланню дисграфії.

 58. Загальна характеристика процесу засвоєння читання.

 59. Класифікація дислексій та характеристика її форм.

 60. Зміст корекційної робота з дітьми по подоланню дислексії.

 61. Профілактика недоліків писемного мовлення в дошкільному віці.

 62. Правильна вимова звуків [а, о, у]. Вади та методика їх подолання.

 63. Правильна вимова звуків [е, и, і]. Вади та методика їх подолання.

 64. Правильна вимова звуків [в, ф]. Вади та методика їх подолання.

 65. Правильна вимова звуків [п, б]. Вади та методика їх подолання.

 66. Правильна вимова звуків [т, д, т´, д´]. Вади та методика їх подолання.

 67. Правильна вимова звуків [г, к]. Вади та методика їх подолання.

 68. Правильна вимова звуків [г, х]. Вади та методика їх подолання.

 69. Правильна вимова звуків [р, р´]. Вади та методика їх подолання.

 70. Правильна вимова звуків [ц, дз]. Вади та методика їх подолання.

 71. Правильна вимова звуків [с, з, с´, з´]. Вади та методика їх подолання.

 72. Правильна вимова звуків [ш, ж]. Вади та методика їх подолання.

 73. Правильна вимова звуків [л, л´]. Вади та методика їх подолання.

 74. Правильна вимова звуків [ч, дж]. Вади та методика їх подолання.

 75. Система закладів освіти для дітей з порушенням мовлення в Україні.

 76. Система закладів охорони здоров´я для людей з порушенням мовлення в Україні.Перелік питань з курсу «Основи дефектології» (ДЕ)

 1. Психолого-медико-педагогічна консультація (ПМПК). Основні завдання та умови функціонування зональної та центральної ПМПК.

 2. Система закладів для дітей з порушеним психофізичним розвитком в Україні.

 3. Характеристика дітей з патологічними порушеннями поведінки. Напрями корекційної роботи з дітьми з порушенням поведінки.

 4. Допоміжна школа - основний тип закладів для розумово відсталих дітей. Її завдання в умовах інтеграції РВ дітей в сучасній системі соціальних відносин.

 5. Характеристика принципів навчання в допоміжній школі. Корекційно-розвиваюча та практична спрямованість його змісту.

 6. Характеристика методів, прийомів та засобів корекційного навчання дітей в закладах компенсуючого типу. Своєрідність їх реалізації в допоміжній школі.

 7. Професіограма олігофренопедагога. Роль дефектолога в навчанні та вихованні дітей з психофізичними вадами.

 8. Поняття “затримки психічного розвитку” (ЗПР), причини її виникнення. Психолого-педагогічна характеристика дітей із ЗПР.

 9. Затримка психічного розвитку соматогенного походження, її причини та напрями корекційної роботи з такими дітьми.

 10. Затримка психічного розвитку психогенного походження, її причини та напрями корекційної роботи з такими дітьми.

 11. Затримка психічного розвитку конституційного походження, її причини та напрями корекційної роботи з такими дітьми.

 12. Особливості логопедичної роботи з дітьми з затримкою психічного розвитку.

 13. Поняття “розумова відсталість”, її основні ознаки. Аналіз причин патології. Психолого-педагогічна характеристика дітей з РВ.

 14. Класифікація розумової відсталості. Характеристика її форм.

 15. Характеристика олігофренії, ускладненої гідроцифалією. Напрями корекційної роботи з такими дітьми.

 16. Характеристика олігофренії, ускладненої порушенням хромосомного набору. Напрями корекційної роботи з дітьми з хворобою Дауна.

 17. Характеристика олігофренії, ускладненої порушенням протікання нейродинамічних процесів. Напрями корекційної роботи з такими дітьми.

 18. Характеристика олігофренії, ускладненої порушенням обміну речовин. Напрями корекційної роботи з дітьми з фенілкетонурією.

 19. Особливості логопедичної роботи з розумово відсталими дітьми.

 20. Особливості логопедичної роботи з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення.

 21. Діти з порушеннями опорно-рухового апарату. Причини виникнення порушень і напрями корекційної роботи з такими дітьми.

 22. Особливості логопедичної роботи з дітьми з дитячим церебральним паралічем (ДЦП).

 23. Характеристика дітей з порушенням зору. Причини виникнення порушень. Напрями корекційної роботи в навчальних закладах відповідного типу.

 24. Характеристика дітей з порушенням слуху. Причини виникнення порушень. Напрями корекційної роботи в навчальних закладах відповідного типу.

 25. Особливості логопедичної роботи з дітьми з сенсорними порушеннями.


Перелік питань з курсу «Корекційна педагогіка» (ДЕ)


 1. Корекційна педагогіка як наука. Зміст, мета, завдання дошкільної корекційної педагогіки.

 2. Проблеми термінологічного визначення в корекційній педагогіці.

 3. Актуальні проблеми сучасної системи виховання дошкільників з вадами психофізичного розвитку.

 4. Поняття «норма» та «аномалія» в психічному розвитку дитини.

 5. Характеристика факторів ризику в дошкільному віці.

 6. Характеристика факторів ризику в молодшому шкільному віці.

 7. Характеристика факторів ризику в підлітковому віці.

 8. Характеристика принципів і методів корекційної педагогіки.

 9. Інтегративне виховання як форма корекційної допомоги дітям з особливими освітніми потребами.

 10. Основні вимоги до організації взаємодії з дитиною з вадами психофізичного розвитку.

 11. Професіограма корекційного педагога.

 12. Допоміжна школа – навчальний заклад корекційного типу. Завдання допоміжної школи.

 13. Психолого-медико-педагогічна консультація, її склад та завдання.

 14. Рання діагностика як передумова ефективності корекційної роботи.

 15. Медико-психолого-педагогічна характеристика дітей з вадами слуху.

 16. Завдання корекційної роботи з дошкільниками з вадами слуху.

 17. Організація корекційної допомоги дошкільникам з вадами слуху.

 18. Загально дидактичні принципи виховання дошкільників з вадами слуху.

 19. Специфічні принципи дошкільного виховання дітей з вадами слуху.

 20. Методи обстеження слуху в дітей.

 21. Формування мовлення в системі корекційних завдань дошкільного виховання дітей.

 22. Розвиток образотворчої діяльності та конструювання дітей з вадами слуху.

 23. Медико-психолого-педагогічна характеристика дітей дошкільного віку із порушенням пізнавальних процесів органічного генезу (ПППОГ).

 24. Особливості корекційно-педагогічної роботи з дітьми із ПППОГ.

 25. Зміст соціального виховання дітей із ПППОГ. Завдання, зміст та форми роботи з батьками.

 26. Медико-психолого-педагогічна характеристика дітей із вадами зору.

 27. Основні принципи корекційної роботи з дітьми з вадами зору.

 28. Зміст корекційних занять із дітьми дошкільного віку з вадами зору.

 29. Сенсорне виховання як засіб соціалізації дошкільників з вадами зору.

 30. Взаємозв’язок психолого-педагогічної корекції з лікуванням зору.


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка