Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання зарубіжна література 5-11 класи Затверджено Міністерством освіти І науки УкраїниСторінка4/8
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

З французької літератури

Мольер (Жан Батіст Поклен) (1622—1673)

«Міщанин-шляхтич» (3 год)

Мольєр — комедіограф, актор, театральний діяч. Провідні теми та художні особливості комедій Мольєра.«Міщанин-шляхтич». Висміювання пихи, марнославства та безпідставних претензій на аристократизм у комедії. Антитеза комічної манії Журдена та егоїстичного здорового глузду Доранта. Розіграш як сюжетний прийом у комедії. Втілення та підхід від правил класицизму в комедії Мольєра. Сміхова стихія у творі.

Теорія літератури. Класицизм як художньо-стильова система. Поняття про комедію як драматургічний жанр.

Рекомендована література для додаткового читання:

Педро Кальдерон де ла Барка. «Життя — це сон».

6. ЛІТЕРАТУРА ПРОСВІТНИЦТВА (6 год)

Огляд (1 год)

Провідні концепції Просвітництва: віра в перетворчу силу ідей та освіти («ідеї правлять світом»), у можливість побудови «царства розуму» на землі шляхом виховання та переконання, у гармонійну єдність Розуму і Природи. Концепції «природної людини» та «громадянина світу». Відлуння просвітницьких ідей у творах Дж.Свіфта, Д.Дефо, Г.Філдінга. Щільний зв'язок художньої літератури з філософською та публіцистичною думкою у творчості французьких енциклопедистів (Вольтер, Д.Дідро, Ж.-Ж.Руссо). Своєрідність німецького Просвітництва. Естетичні погляди Ф.Шиллера, просвітницька проблематика його драм.З німецької літератури

Йоганн Вольфґанґ Гете (1749—1832)

«Вільшаний король». «Фауст» (ключові епізоди з 1 частини) (5 год)

Життєвий і творчий шлях. Ґете і Просвітництво.

Фольклорні традиції в баладі «Вільшаний король». Переплетіння психологічного, фантастичного та реального у творі. Емоційна атмосфера, поетичний ритм.

«Фауст». Загальна характеристика змісту трагедії. Історія життєвих шукань Фауста. Втілення в його образі вищих духовних поривань людини і їх протиставлення скепсису та цинізму, уособлених в образі Мефістофеля. Ґетівське розуміння проблеми справжнього сенсу буття як невпинного пошуку. Боріння добра й зла — рушійна сила розвитку світу. Тема кохання Фауста і Маргарити. Жанрово-композиційні особливості твору.

Теорія літератури. Поняття про драматичну поему. Тематичне оцінювання

7. ЛІТЕРАТУРА XIX СТ. (22 год)

Становлення романтичного та реалістичного напрямів у мистецтві.РОМАНТИЗМ У ЗАХІДНІЙ ЛІТЕРАТУРІ (8 год)

Огляд (1 год)

Історико-соціальне тло доби. Ствердження культу краси в мистецтві романтизму. Жага загадкового, чарівного, жахливого; тяжіння до символічних образів та міфоло­гічних узагальнень у творах романтиків. Риси героя-романтика: поривання до волі, творча фантазія, над­звичайний розмах почуттів, спроможність на індивідуальний бунт проти світу, який не відповідає романтичним вимогам. Протиставлення «ентузіазму» та «світової скорботи» героя-романтика прагматичній дій­сності. Романтичне «двосвіття» та іронія.

Загальні відомості про особливості розвитку романтизму в Німеччині (Новаліс, Е.Т.А.Гофман, Г.Гайне та ін.), Англії (поети «озерної школи», В.Скотт та ін.), Франції (Жорж Санд, В.Гюґо та ін.) та США (Е.А.По, Ф.Купер та ін.).

З англійської літератури

Джордж Гордон Байрон (1788—1824)

«Хотів би жити знов у горах...». «Паломництво Чайльд-Гарольда» (ключові епізоди)

або


«Корсар» (3 год)

Життєвий і творчий шлях Байрона.

Теми «світової скорботи» та втечі від світу в ліриці Бай­рона. Образ Чайльд-Гарольда як втілення байронічного героя. Романтичні картини природи. «Українська» та «східна» теми в творчості Байрона. Змалювання романтичного бунту проти дійсності, внутрішнього розладу героя в поемах Байрона. Поетичне новаторство його творів. «Байронізм».

Теорія літератури. Поняття про романтизм як художній напрям та стиль. Поглиблення поняття про ліричного героя.

Рекомендована література для додаткового читання:

Дж.Байрон. «Дон Жуан». «Мазепа» (на вибір).

З французької літератури

Віктор Марі Гюго (1802—1885)

«Собор Паризької Богоматері» (ключові епізоди) (4 год)

Короткі відомості про автора.

Реальні факти та їх романтичне осмислення в романі. Особливості змалювання боротьби добра і зла, гуманістичний пафос співчуття жертвам людської та соціальної несправедливості у творі. Життєві долі Есмеральди, Квазімодо та Клода Фролло. Багатогранність теми кохання. Образ Собору; розмаїття описів у романі. Антитеза як основний прийом побудови твору. Історичний колорит.

Теорія літератури. Поглиблене поняття про історичний роман.

Рекомендована література для додаткового читання: Г.Сенкевич. «Куди йдеш?». «Хрестоносці» (на вибір).

Тематичне оцінювання

РОМАНТИЧНІ Й РЕАЛІСТИЧНІ ТЕНДЕНЦІЇ

В РОСІЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ (14 год)

Огляд (1 год)

Переосмислення здобутків європейського романтизму російською культурою. Рух російських митців від зображення романтично-екстраординарних проявів життя до повсякденного, звичайного, типового; поява типів «зайвої» та «маленької» людини. Перенесення наголосу на «середовище» й «дійсність», заглиблення у психологічний аналіз соціально-детермінованої особистості — характерні ознаки реалізму.Олександр Пушкін (1799—1837)

«До А.П.Керн». «Я вас любив...». «Пророк». «Євгеній Онєгін» (4 год)

Життєвий і творчий шлях О.Пушкіна. Провідні теми лірики.«Євгеній Онєгін» — соціально-психологічний роман у віршах. Онєгін як втілення типу «зайвої людини»; суперечливість його почуттів і вчинків. Гармонія внутрішнього світу, душевна чистота Тетяни. Пушкінське переосмислення типу романтика в образі Ленського. Образи автора і природи у творі. Національний колорит. Характеристика жанрових і стильових особливостей «Євгенія Онєгіна».

Теорія літератури. Поняття про роман у віршах, «онєгінську строфу».

Для вивчення напам'ять. О.Пушкін «До А.П.Керн». «Я вас любив» (на вибір). «Євгеній Онєгін» (уривок на вибір).

Рекомендована література для додаткового читання:

О.Пушкін «Пам'ятник». «Пікова дама». «Мідний вершник». «Маленькі трагедії» (на вибір).

Михайло Лєрмонтов (1814—1841)

«Дума». «І нудно, і сумно...». «На дорогу йду я в самотині...». «Герой нашого часу» (5 год)

Життєвий і творчий шлях.

Романтичні мотиви свободи, мандрування, самотності в ліриці поета. Осуд бездуховності суспільства.«Герой нашого часу» — морально-психологічний роман про долю покоління 40-х років XIX ст. Майстерність психо­логічного аналізу в зображенні історії душі «зайвої люди­ни». Романтичні «байронічні» риси образу Печоріна, мора­льні наслідки його конфлікту з навколишнім світом. Супе­речливість натури Печоріна. Образи «природної» та «маленької» людини у творі. Реалістично-побутові описи. Особливості композиції, художнього часу, образу автора та картин природи.

Теорія літератури. Поняття про морально-психологічний роман, художній час.

Для вивчення напам'ять. М.Лєрмонтов. «На дорогу йду я в самотині.. » (або ін. на вибір).

Микола Гоголь (1809—1852)

«Мертві душі» (т.1, ключові епізоди) (4 год)

Своєрідність творчого розвитку письменника.

Поєднання романтичних і реалістичних тенденцій у тво­рчості Гоголя. Романтика українських легенд та казок у ци­клі «Вечори на хуторі біля Диканьки». Гуманістичний па­фос, милосердя та співчуття до «маленької людини» в пові­сті «Шинель».

«Мертві душі». Соціально-історичний та філософсько-ети­чний аспекти аналізу російського життя. Критика кріпосни­цтва. Галерея поміщицьких типів. Сутність авантюри Чичикова, функції його образу у розвитку сюжету. Жанр і композиція твору. Ліричні відступи, особливості гоголівсь-кого сміху, роль портрета, інтер'єра, художньої деталі.

Теорія літератури. Поняття про ліричний відступ.

Для вивчення напам'ять. М.Гоголь. «Мертві душі» (ури­вок на вибір).

Рекомендована література для додаткового читання:

М.Гоголь. «Портрет».

Тематичне оцінювання

ВСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 68 ГОД

На текстуальне вивчення творів — 54 год

На уроки розвитку мовлення 6 год

На уроки повторення й узагальнення — 2 год На уроки додаткового читання — 2 год На тематичне оцінювання — 4 год

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ

УЧНІВ 9 КЛАСУ

Учні повинні знати:


 • найважливіші відомості про історикo-культурну добу;

 • основні літературні напрямки й течії;

 • окремі відомості про життя та творчість письменника;

 • сюжет, особливості композиції, системи образів вивчених творів;

 • жанрові особливості прочитаних творів;

 • визначені програмою поняття з теорії літератури;

 • тексти, рекомендовані програмою для вивчення напа­м'ять.

Учні повинні вміти:

 • вдумливо читати та критично аналізувати програмові
  твори;

 • визначати основну проблематику, сюжет, композицію, систему образів і виражально-зображувальні засоби мови;

 • оцінювати, обговорювати і порівнювати чинники (цінності, ідеали, стани) духовного життя і вчинків літератур­них героїв;

 • аналізувати художні твори в єдності змісту та форми;

 • мотивувати свою оцінку прочитаних творів;

 • складати план власного усного чи письмового вислов­лювання;

 • створювати усні й письмові роботи, різні за обсягом,
  характером і жанром;

 • складати план та тези літературно-критичних статей;

— готувати доповідь чи реферат на літературну тему (за
одним джерелом).

10 КЛАС

(68 год)

І. ЛІТЕРАТУРА XIX СТ. (35 год)

1. СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЗА XIX СТ. (27 год)

Огляд (2 год)

Розквіт соціально-психологічної прози у XIX ст., його зв'язок з розвитком природничих наук. Аналіз узаємин особистості й суспільства, розкриття соціальної зумовленості людини, взаємозв'язку характеру з обставинами в художній літературі. Дослідження рушійних сил дійсності, багатоаспектне зображення «життєвої прози», тяжіння до фактогра­фічної точності. «Золота доба» класичного роману.

Видатні французькі прозаїки XIX ст.: Ф.Стендаль, О. де Бальзак, П.Меріме, Ґ.Флобер, Ґ. де Мопассан, Е.Золя та ін. Провідні теми: зіткнення неординарної особистості з за­конами суспільного існування, зображення ситуації «втрати ілюзій», «кар'єри молодої людини в столиці»; гост­ра критика влади золота, осуд моральної ницості аристо­кратичного й обивательського життя.

Класики англійської соціально-психологічної прози: Ч.Діккенс, В.Теккерей, Ш.Бронте та ін. Огляд творчості Ч.Діккенса. Змалювання соціальних контрастів і моральних конфліктів англійського суспільства в його творах. Тема знедолених у «Пригодах Олівера Твіста». Зіткнення світу визиску й черс­твості зі світом безкорисливості й доброти в романі «Домбі та син»*.

Особливості розвитку російської соціально-психологічної прози другої половини XIX ст. Дослідження явищ «обломо­вщини» (І.Гончаров) та «нігілізму», відтворення побуту дво­рянських садиб (І.Тургенєв)**, поетизація національно-на­родного духу й фольклорних традицій (М.Лєсков), сатирично-гротескне зображення російської історії та суспільства (М.Салтиков-Щедрін). Розкриття духовних пошуків героїв, їхніх прагнень осягнути життя в його універсальній взає­мопов'язаності (соціально-історичній, морально-релігійній, естетичній та психологічній) у творах Ф.Достоєвського, Л.Толстого, А.Чехова.

З французької літератури

Стендаль (Анрі Марі Бейль) (1783-1842)

«Червоне і чорне» (6 год)

Життя і творчий доробок Стендаля. Роль культурної спа­дщини італійського Відродження у формуванні світогляду письменника. Романтичні й реалістичні тенденції в його творчості.«Червоне і чорне» — панорамна картина часу з усіма його суспільними конфліктами, політичними пристрастями і ду­ховними пошуками. Показ в образі Жульєна Сореля трагіч­ної внутрішньої боротьби, сильних і щирих пристрастей та егоїстичного розрахунку. Своєрідність теми кохання та її втілення в жіночих образах. Композиція твору й символіка його назви.

Теорія літератури. Поняття про психологізм, жанр соціа-льно-психологічного роману.

____________________________

* Як текстуальні ілюстрації до огляду творчості Діккенса рекомендуються 1—2 розділи з романів «Пригоди Олівера Твіста» або «Домбі і син».

Як текстуальні ілюстрації до огляду рекомендуються 1—2 розділи з роману «Батьки і діти» І.Тургенєва.

Рекомендована література для додаткового читання: Ґ.Флобер. «Пані Боварі».

Оноре де Бальзак (1799—1850)

«Ґобсек» (3 год)

Життєвий і творчий шлях О. де Бальзака. Універсаль­ність задуму, тематико-жанровий склад, основні принципи побудови епопеї «Людська комедія». Форма зв'язків між окремими творами циклу.«Ґобсек». Зображення «влади золота» як руйнівної сили. Проблема уявних і справжніх життєвих цінностей. Соціа­льно-історична зумовленість персонажів твору. Романтичні й реалістичні тенденції в повісті. Описи «матеріального світу».

Теорія літератури. Поняття про епопею.

Рекомендована література для додаткового читання:

Ч.Діккенс «Пригоди Олівера Твіста».

Тематичне оцінювання

З російської літератури

Федір Достоєвський (1821—1881)

«Злочин і кара» (6 год)

життєвий і творчий шлях письменника. Філософсько-етичні засади та гуманістичний пафос його творів.

«Злочин і кара». Зображення краху індивідуалістичного свавілля, руйнівних наслідків моральної вседозволеності. Суперечливість «теорії» Раскольникова. Соціальний, моральний і філософський сенс бунту героя. Проблеми пошуків духовних орієнтирів та морального вибору; осмислення шляхів «сильної особистості» та «маленької людини». Ствердження християнських цінностей у творі. Поліфонізм роману.

Теорія літератури. Поняття про філософський морально-психологічний роман, поліфонізм.

Рекомендована література для додаткового читання: Ф.Достоєвський. «Ідіот».

Лев Толстой (1828—1910)

«Війна і мир» (ключові епізоди) (6 год).

Життєвий і творчий шлях. Філософсько-етичні й творчі пошуки письменника, його громадська діяльність.«Війна і мир» — історична епопея. Основні плани твору: воєнно-історичний, приватно-родинний, авторсько-філософ­ський. Втілення різних шляхів пошуків сенсу буття в долях Андрія Болконського та П'єра Безухова. Уособлення ідеалу природної краси в образі Наташі Ростової та духовного ари­стократизму в образі Марії Болконської. Засоби змалюван­ня «діалектики душі». Філософські роздуми автора про істо­рію, особистість і народ у романі. Символіка пейзажів.

Теорія літератури. Поняття про роман-епопею, внутріш­ній монолог.

Рекомендована література для додаткового читання: Л.Толстой «Анна Кареніна».

Антон Чехов (1860-1904).

«Людина у футлярі». «Дама з собачкою». «Скрипка Ротшильда» (4 год)

Життєвий і творчий шлях письменника. Зображення тра­гізму «дрібниць життя» в оповіданнях А.Чехова. Викриття штучності людських почуттів, проявів бездуховності й вуль­гарності. Змалювання психологічно складних прагнень ге­роїв до духовного самовиявлення. Художні особливості опо­відань: роль символічної деталі, психологічного підтексту, відкритого фіналу. Лаконізм чеховської прози.Теорія літератури. Поняття про символічну деталь, під­текст.

Рекомендована література для додаткового читання:

А.Чехов. «Про любов». «Моє життя». «Аґрус». «Іонич» (на вибір).

Тематичне оцінювання

2. ПОЕЗІЯ СЕРЕДИНИ XIX СТ. (8 год)

Розвиток поезії від романтизму до символізму.З російської літератури

Федір Тютчев (1803-1873)

«Silentium». «Іще горить в душі бажання...» та ін. (2 год)

Ф.Тютчев — пізній романтик. Змалювання трагізму людсь­кого існування на тлі універсального природного життя. Космізм образів природи. Трагічна забарвленість теми кохан­ня.Афанасій Фет (Шеншин) (1820-1892)

«Я прийшов до тебе, мила...». «Шепіт... ніжний звук зітхання...» та ін. (2 год)

А.Фет — представник «чистого мистецтва» в російській поезії. Естетично натхненне переживання злиття людини зі світом природи; замріяність і схвильованість — характерні риси ліричного героя. Музичність вірша, детальність і ви­тонченість пейзажних картин у творах А.Фета.Рекомендована література для додаткового читання (до розділу): М.Некрасов. М.Емінеску. Н.Бараташвілі. А.Церетелі. З віршів (на вибір).

З літератури США

Волт Вітмен (1819-1892)

Із збірки «Листя трави» (на вибір) (2 год)

Особливості творчого розвитку В.Вітмена. Характер зв'язків його лірики з контекстом американської літератури та філософії середини XIX ст. Історія створення збірки «Листя трави».«Листя трави». Національний характер поезії В.Вітмена, втілений у ній пафос формування молодої американської нації. Розкриття теми єдиного людства, соціальної і природної рівності усіх форм буття. Космічна масштабність подій природного, соціального, духовного життя. Нові засади бачення й зображення людини.

Теорія літератури. Поняття про верлібр.

З французької літератури

Шарль Бодлер (1821—1867)

Із збірки «Квіти зла» (на вибір) (2 год)

Ш.Бодлер — пізній романтик і предтеча символізму. Пристрасні пошуки краси в оточенні вульгарного буржуазного існування — стрижень збірки «Квіти зла». Роль «діалогу з Данте» у викритті вад бездуховного суспільства та «внутрішнього пекла» ліричного героя. Проблема взаємин краси й зла. Трактування предметних образів як «видимих проявів» душевних рухів.Тематичне оцінювання

II. ЛІТЕРАТУРА НА МЕЖІ XIX-XX СТ. (17 год)

Огляд (1 год)

Доба «кризи гуманістичної культури». Декадентські настрої та їх відбиток у мистецтві. Формування нових художніх напрямів і течій. Натуралізм. Імпресіонізм. Символізм — один з найзначніших напрямків у літературі останньої третини XIX—XX ст. Філософсько-естетичні засади європейського символізму, його видатні представники (П.Верлен, А.Рембо, С.Малларме, Лотреамон, М.Метерлінк та ін.).1. ПОЕЗІЯ (5 год)

З французької літератури

Поль Верлен (1844—1896)

«Поетичне мистецтво», «Осіння пісня», «Сентиментальна прогулянка», «Так тихо серце плаче» (2 год)

«Поетичне мистецтво» П.Верлена — віршований маніфест символізму. Заперечення у творі раціонально-реалістичного художнього мислення; ствердження принципу музичності поезії, настанови на «вираження невимовного», передачу спонтанної уяви. Картини сутінок буття, настрій задумливого суму — провідні мотиви верленівських поезій. Система «відповідностей» між світом природи й внутрішнім світом ліричного героя у верленівських «пейзажах душі», їх насиченість символами. Кольоропис.

Теорія літератури. Поняття про символізм як художній напрям. Поглиблення поняття про символ.

Артюр Рембо (1854-1891)

«Моя циганерія». «Голосівки». «П'яний корабель» (3 год)

Своєрідність творчого розвитку поета. Настрій захопленості


вільною волею, сп'янілої насолоди життям, анархічного бунту
проти усталеності буржуазної дійсності — емоційне підґрунтя
поезій Рембо. Змалювання духовних поривань ліричного ге-
роя-відщепенця й мандрівника; прагнення осягнути універсальне буття світу. Особливості зображення матеріальних речей та динамізму природного життя в поезіях. «Голосівки» — яскравий зразок символістського пошуку «відповідностей» між різними началами життя. Багатство асоціацій
при створенні панорами Всесвіту.

Рекомендована література для додаткового читання: С.Малларме. З віршів (на вибір).

Тематичне оцінювання

2. РОЗВИТОК ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРОЗИ

НА МЕЖІ ХІХ-ХХ СТ. (6 год)

Огляд (1 год)

Оновлення європейського роману. Зображення зовнішнього світу крізь призму свідомості з її потрясіннями, імпульсивними реакціями на події та «пригодами» в романі «Голод» К.Гамсуна. Новаторське висвітлення теми кохання, перебування «природної людини» в лоні природи; неоромантичні та імпресіоністичні тенденції в романі «Пан» К.Гамсуна (оглядово)*.З англійської літератури

Оскар Вайльд (1854—1900)

«Портрет Доріана Грея» (5 год)

Віддзеркалення декадентської доби в особистості й долі О.Вайльда. Естетизм як провідний принцип світогляду й художньої творчості письменника.«Портрет Доріана Грея» — пам'ятка декаденської доби. Втілення різних аспектів естетизму в образах Доріана Грея, лорда Генрі та Безіла. Етико-філософський сенс центрального конфлікту краси й моралі. Своєрідність теми кохання у творі. Символічні значення портрета. Елементи імпресіоністської техніки. Вайльдівські парадокси.

Теорія літератури. Поняття про естетизм.

Рекомендована література для додаткового читання: К.Гамсун «Пан».

3. ОНОВЛЕННЯ ДРАМАТУРГІЇ (5 год)

Огляд (2 год)

Культурні, історико-літературні передумови та головні____________________________

* Як текстуальна ілюстрація до огляду рекомендується глава з одного з названих романів Кнута Гамсуна.

шляхи оновлення європейського театру: «драма ідей» Г.Ібсена, «драма-дискусія» Б.Шоу, ліро-психологічна драма А.Чехова, символістська драма М.Метерлінка*.

«Ляльковий дім» Г.Ібсена

або


«Вишневий сад» А.Чехова

або


«Синій птах» М.Метерлінка

або


«Пігмаліон» Б.Шоу (3 год)

З норвезької літератури

Генрік Ібсен (11828—1906) — засновник європейської «нової драматургії», творець «драми ідей». Наближення його драм до проблем звичайного, щоденного буття, гли­бокий психологізм, новаторство у структурі драматичної дії.

«Ляльковий дім» як соціально-психологічна драма. Особливості драматичного конфлікту та розвитку дії в п'єсі. Показ шляху становлення особистості в долі Нори. Пробле­ма морального максималізму в драмі. Аналітична композиція.

Теорія літератури. Поняття про зовнішню і внутрішню дію, «ібсенізм»

З російської літератури

Антон Чехов (1860—1904). Сутність чеховського перево­роту в драматургії; відкриття нових можливостей у зобра­женні на сцені психології людини та плину буденного жит­тя. Розробка нової структури дії: відмова від зовнішньої дії та її єдності, побудова сюжету на основі синхронного роз­витку кількох ключових тем, лейтмотивів, настроїв. Новий тип драматичного конфлікту. Переплетіння ліризму та іро­нії, специфіка підтексту в чеховських п'єсах.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка