Програми для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання зарубіжна література 5-11 класи Затверджено Міністерством освіти І науки УкраїниСторінка3/8
Дата конвертації29.04.2016
Розмір1.19 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Тематичне оцінювання


ВСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 68 ГОД

На текстуальне вивчення творів — 50 год

На уроки розвитку мовлення — 8 год

На уроки виразного читання — 2 год

На уроки повторення й узагальнення 2 год

На уроки додаткового читання — 2 год

На тематичне оцінювання — 4 год

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І УМІНЬ УЧНІВ 7 КЛАСУ

Учні повинні знати:

 • назви і зміст вивчених творів та їх авторів;

 • сюжет і героїв вивчених творів;

 • особливості композиції вивчених творів;

 • передбачені програмою поняття теорії літератури;

 • тексти, рекомендовані програмою для вивчення на­
  пам'ять.

Учні повинні вміти:

 • вдумливо, виразно читати художні тексти, використовуючи психологічні, граматичні, логічні та логіко-граматичні паузи, логічні наголоси, розуміти зміст прочитаного;

 • розрізняти й оцінювати риси літературних героїв, висловлюючи власну думку про них;

 • давати (усно та письмово) повну розгорнуту відповідь
  на поставлені запитання;

 • визначати ідейно-художню роль елементів сюжету (експозиції, зав'язки, кульмінації, розв'язки) та тропів у творі;

 • характеризувати та порівнювати тематику й проблематику, сюжет і героїв різних творів;

 • складати план (складний) порівняльної характеристики
  образів художнього твору;

 • складати план (складний) твору-роздуму над проблемами художнього твору;

 • складати (усно і письмово) твір-роздум над проблема-
  ми художнього твору.

8 КЛАС (68год)

ВСТУП (1 год)

Загальна характеристика історичного розвитку світової літератури. Особистісні, епохально-історичні та загальнолюдські цінності у творах світової літератури. Національні літератури як проводирі своєрідності національних культур та складові світового літературного процесу, їхнє розмаїття й взаємозв'язок. Роль перекладацтва в діалозі різних національних літератур.Теорія літератури. Початкове поняття про історію літератури, національні літератури.

1. ЛІТЕРАТУРА АНТИЧНОЇ ДОБИ (2 год)

Загальна характеристика давньогрецького театру; народження трагедії й комедії, вплив давньогрецького театру на розвиток світової культури.З давньогрецької літератури

Есхіл (525—456 до н.е.)

«Прометей закутий» (окремі монологи) (2 год)

Короткі відомості про автора. Втілення в образі Прометея ідеї героїчного служіння людям і мужнього страждання за­ради їхнього щастя.Теорія літератури. Поняття про драму як літературний рід, трагедію як жанр драматургії. Монолог. Діалог.

2. СЕРЕДНЬОВІЧНА ЛІТЕРАТУРА (6 год)

Загальна характеристика літератури народів Сходу VIII— XII ст.З китайської лірики

Розквіт китайської літератури у VIII ст. Національна своє­рідність поетичного змісту та форми в китайській ліриці.Лі Бо (701-762)

Ду Фу (712-770)

З віршів (на вибір) (2 год).

Короткі відомості про авторів. Тонке сприйняття барв і звуків життя, оспівування природи, глибоке розуміння вну­трішнього світу людини.З персько-таджицької поезії

Місце персько-таджицької поезії у світовій літературі. Ува­га до почуттів людини, особливості оспівування кохання у східній поезії. Загальні відомості про своєрідність її поети­чних форм, каліграфічного та художнього оформлення.Омар Хайям (1048— після 1122)

Рубаї (на вибір) (2 год)

Короткі відомості про автора. Роздуми, життєві спостере­ження та їх узагальнення в творчості Хайяма. Ствердження ідеї права людини на щастя, прагнення до втіхи та радощів життя. Афористичність та метафоричність поетичної мови.Теорія літератури. Поняття про рубаї.

Рекомендована література для додаткового читання:

Рудакі. Гафіз. Фірдоусі. Сааді. Нізамі. Джамі. З віршів (на вибір).

З грузинської літератури

Шота Руставелі (XII ст.)

«Витязь у тигровій шкурі» (окремі епізоди) (2 год)

Короткі відомості про поета. Національна своєрідність грузинської культури (народні пісні, архітектура, декорати­вно-прикладне мистецтво, звичаї тощо). Оспівування муж­ності та героїзму, дружби й відданості у творі. Національ­ний колорит у поемі, її жанрова своєрідність, афористич­ність віршів.Теорія літератури. Поняття про героїчне в літературі.

Тематичне оцінювання

3. ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ (13 год)

Загальні відомості про Відродження як добу.З італійської літератури

Франческо Петрарка (1304—1374)

З «Книги пісень» («Канцоньєре»): «Благословенні місяць, день і рік...». «Щасливі квіти й благовісні трави...». «Ні зоряних небес мандрівні хори» (3 год)

Короткі відомості про поета.

Загальна характеристика «Книги пісень». Оспівуван­ня краси природи та кохання до Лаури. Шляхетність почуттів закоханого героя, особливості його самоспо­стереження.

Теорія літератури. Поняття про лірику як літературний рід та сонет як літературний жанр.

Для вивчення напам'ять. Ф.Петрарка. Сонет (на вибір).

Рекомендована література для додаткового читання: Ф.Петрарка. «Як не любов, то що ж це бути може...». «Де погляд ніжний, де чарівний вид...» та ін. (на вибір).

З англійської літератури

Вільям Шекспір (1656—1616)

«Ромео та Джульетта» (5 год)

Короткі відомості про автора.

Ствердження у трагедії величі й краси справжнього кохання, його здатності піднестися над розбратом і ворожнечею світу. Образи юних закоханих, засоби розкриття сили їхніх почуттів. «Світлий трагізм» фіналу трагедії. Комічні образи у творі.

Теорія літератури. Поняття про композицію драми.

Рекомендована література для додаткового читання:

В.Шекспір. «Дванадцята ніч».

З іспанської літератури

Міґель Сервантес де Сааведра (1547—1616)

«Премудрий гідальґо Дон Кіхот з Ламанчі» (ключові епізоди з 1 кн.) (5 год)

Короткі відомості про життя та творчу долю пись­менника.

Зображення подвигів Дон Кіхота у романі. Конфлікт між ідеалом та дійсністю — центральна проблема твору. Протиставлення ідеалізму Дон Кіхота тверезій розсудливості Санчо Панси. Сміхова стихія у творі. «Донкіхотство» як соціально-психологічне явище.

Теорія літератури. Поняття про «вічний образ», епос як літературний рід.

Рекомендована література для додаткового читання: Дж.Боккаччо. «Декамерон» (2—3 новели на вибір).

Тематичне оцінювання

4. ЛІТЕРАТУРА XVII СТ. (2 год)

Своєрідність розвитку японської літератури.З японської літератури

Мацуо Басьо (Дзінсітіро) (1644—1694)

Хоку (на вибір). (2 год)

Короткі відомості про автора.

Хоку — поезія згадки, пізнання, душевного перевтілення. Пошуки краси у буденному, гармонія духовного і матеріального світів — характерні особливості хоку Мацуо Басьо. Роль художньої деталі як органічної частини цілісної картини світу.

Теорія літератури. Поняття про хоку.

Для вивчення напам'ять. Мацуо Басьо. Хоку (на вибір).

5. ЛІТЕРАТУРА ПРОСВІТНИЦТВА (2 год)

Загальні відомості про добу Просвітництва.З німецької літератури

Фрідріх Шиллер (1759—1805)

«Рукавичка» (2 год)

Короткі відомості про автора. Ф. Шиллер і Просвітництво.

Історична основа балади. Обстоювання людської гідності, проблема співвідношення лицарського кодексу честі та загальнолюдської цінності життя. Художні описи у творі.

Теорія літератури. Поняття про художній опис.

Рекомендована література для додаткового читання:

Ф.Шиллер. «Нурець». «Лицар Тогенбург» (на вибір).

Тематичне оцінювання

6. ЛІТЕРАТУРА XIX СТОЛІТТЯ (8 год)

Загальні відомості про добу романтизму.З німецької літератури

Ернст Теодор Амадей Гофман (1776-1822)

«Крихітка Цахес на прізвисько Цинобер» (4 год)

Короткі відомості про автора.

Моральний та соціальний плани фантастичної історії злету та падіння Цахеса. Сатиричне викривання самозасліплених обивателів, сутність протистояння героя-«ентузіаста» філістерському світові. Філософський сенс твору. Фантастичне й реальне у повісті-казці.

Теорія літератури. Поняття про філософську казку, іронію.

Рекомендована література для додаткового читання: Е.Т.А.Гофман. «Золотий гoрнець».

З німецької літератури

Генріх Гайне (1797-1856)

«Лорелея». «Самотній кедр на стромині...». «Чому троянди немов неживі». «Білі глянцеві манжети» (2 год)

Життєвий і творчий шлях поета.«Книга пісень». Вираження в поезіях Гайне особистої долі

поета-вигнанця, його нерозділеного кохання. Романтичне забарвлення конфлікту ліричного героя зі світом, засоби відтворення розмаїття почуттів і думок. Народнопісенна основа віршів. Особливості образів природи. Музичність, крилата легкість віршів. Гайнівська іронія.Теорія літератури. Поняття про жанри ліричних творів, романтичну іронію.

Для вивчення напам'ять. Г.Гайне. «Лорелея».

З польської літератури

Адам Міцкевич (1798—1855)

З «Кримських сонетів» («Бахчисарай». «Гробниця Потоцької». «Байдари». «Аю-даг») (2 год)

Короткі відoмості про поета.

Створення романтичного автопортрета, розкриття психологічного паралелізму природи та людини у «Кримських сонетах». Ностальгія за батьківщиною — провідний настрій циклу. Образи природи Криму.

Теорія літератури. Поняття про сонетний цикл.

Для вивчення напам'ять. А.Міцкевич. «Кримські сонети» (на вибір).

Рекомендована література для додаткового читаня: А.Міцкевич. «Дзяди». «Пан Тадеуш» (на вибір).

Тематичне оцінювання

7. ЛІТЕРАТУРА XX СТ. (16 год)

Найважливіші теми світової літератури XX ст.ЗОБРАЖЕННЯ ПРИРОДИ В ПРОЗІ ТА ПОЕЗІЇ

НА ПОЧ. XX СТ.

З літератури США

Джек Лондон (Джон Гріффіт) (1876-1916)

«Біле Ікло» (3 год)

Короткі відомості про письменника

Світ тварин і світ людей у творі. Гострота конфліктів, виразність вияву непересічних характерів, моральної сили за умов екстремальної ситуації. Мальовничість пейзажів Північної Америки.

Рекомендована література для додаткового читання:

Дж.Лондон. «Жага до життя».

З російської літератури

Сергій Єсенін (1895-1925)

«Відгомоніла золота діброва». «Пісня про собаку» (2 год)

Короткі відомості про поета.

Народнопісенні джерела образності єсенінської лірики, метафорична яскравість поетичної мови, єдність внутрішнього світу ліричного героя з природою. Краса і гармонія природного життя.

Теорія літератури. Поняття про психологічний паралелізм.

Для вивчення напам'ять. С.Єсенін. «Відгомоніла золота діброва...»

Тематичне оцінювання

ОСМИСЛЕННЯ ЛЮДСЬКОЇ ДОЛІ ТА НАЙВИЩИХ ЦІННОСТЕЙ ЛЮДСЬКОГО ЖИТТЯ

З японської літератури

Ісікава Такубоку (Хадзіме) (1886-1912)

Танки (на вибір) (2 год)

Короткі відомості про автора.

Поєднання в жанрі танки картин реального буття та особистих асоціацій поета. Тонке сприйняття барв і звуків життя, глибоке розуміння психології людини, гра слів та багатозначність образів — характерні особливості поезії Таку-боку.

Теорія літератури. Поняття про танку.

З єврейської літератури

Шолом-Алейхем (Шолом Рабинович) (1859-1916)

«Хлопчик Мотл» (3 год)

Короткі відомості про письменника.

Змалювання драматичної долі головного героя. Пафос людяності, ліризм твору. Національний колорит та гумор.

З французької літератури

Антуан де Сент-Екзюпері (1900—1944)

«Маленький принц» (3 год)

Короткі відомості про письменника.

Притчовий ґатунок твору, його гуманістичний зміст. Роздуми про вищі цінності людського існування та про його сенс. Розкриття основ духовно осмисленого життя. Проблема персональної відповідальності за вчинок.

Теорія літератури. Поняття про філософську казку-притчу.

З російської літератури

Михайло Шолохов (1905-1984)

«Доля людини» (3 год)

Короткі відомості про письменника.

Суворе випробовування людського характеру в умовах війни. Ствердження в образі Андрія Соколова перемоги людяності, мужності, відповідальності за долю батьківщини. Особливості образу оповідача та композиція твору.

Теорія літератури. Поняття про композицію твору, образ оповідача.

Рекомендована література для додаткового читання: Б.Васильєв. «А зорі тут тихі...».

Тематичне оцінювання

ВСЬОГО НА ВИВЧЕННЯ КУРСУ - 68 ГОД

На текстуальне вивчення творів 50 год

На уроки розвитку мовлення — 8 год

На уроки виразного читання — 2 год

На уроки повторення й узагальнення 2 год

На уроки додаткового читання — 2 год

На тематичне оцінювання — 4 год

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ УЧНІВ 8 КЛАСУ

Учні повинні знати:


 • назви вивчених творів та їх авторів;

 • сюжет, героїв та особливості композиції вивчених творів;

 • географічні та часові координати розвитку світової лі­тератури (у межах вивченого матеріалу);

 • передбачені програмою поняття теорії літератури;

 • характерні особливості епічних, ліро-епічних та драматичних творів;

 • тексти, рекомендовані програмою для вивчення напам'ять.

Учні повинні вміти:

 • визначати ідейно-художню роль елементів сюжету, ком­позиції, авторської характеристики, вчинків, портрета героя, пейзажу в творі, що вивчається;

 • характеризувати героя твору, порівнювати героїв одного або різних творів;

 • розрізняти, оцінювати й обговорювати конфлікти і чинники духовного життя літературних героїв;

 • давати повну (усну чи письмову) відповідь на запитання;

 • складати план власного усного та письмового вислов­лювання;

 • давати (усно і письмово) відгук про самостійно прочитані літературні твори, твори інших видів мистецтва;

 • складати (усно і письмово) твір-роздум про художній
  твір;

 • користуватися словниками, довідковим апаратом під­
  ручників, хрестоматій і прочитаних книг.

9 КЛАС (68 год)

ВСТУП (1 год)

Художня література як мистецтво слова, її місце серед інших видів мистецтв. Співвідношення світової та української літератур.

Духовно-етичний, емоційно-естетичний, пізнавально-науковий аспекти курсу «Зарубіжна література». Перетворення загальнолюдських цінностей, викарбуваних у світовій літературі, в індивідуальний духовний досвід сучасного читача.

Творчий діалог з перекладною книгою: взаємодія автора, перекладача й читача. 1. НАЙДАВНІШІ ПАМ'ЯТКИ

СЛОВЕСНОГО МИСТЕЦТВА (5 год)

Огляд (1 год)

Першоджерела словесного мистецтва: давні обрядові пісні та міфи різних народів світу.

Веди, Біблія, Авеста, Коран — священні книги народів світу, пам'ятки світової літератури. Відображення в них священної історії та етичних норм існування людства.

Біблія (XII ст. до н.е. — II ст.)

Старий Заповіт. Історія Йосипа (2 год)

Основні відомості про виникнення Старого Заповіту, його складові. Відображення цінностей родового суспільства в історії про Йосипа: засудження сімейної ворожнечі, ствердження ідеї міцних родинних зв'язків, оспівування сили прощення й людяності; міфологічно-фольклорні мотиви в сюжеті.Новий Заповіт. Євангеліє (одне на вибір) (2 год)

Основні відомості про виникнення Нового Заповіту, його складові. Доля Ісуса і його вчення. Головні цінності християнської моралі. 1. АНТИЧНА ЛІТЕРАТУРА (5 год)

Огляд (1 год)

Античність — колиска європейської культури. Культ змагальності в античній культурі. Грецька й римська літератури як складові античної літератури, характер їх пов'язаності.З давньогрецької літератури

Гомер (VIII—VII ст. до н.е.)

«Іліада» (пісні І, VI)

або


«Одіссея» (пісні IX, ХХІ-ХХІІ) (2 год)

Короткі відомості про легендарну постать Гомера та про походження його поем.

Міфологічна історія Троянської війни та її відтворення в гомерівському епосі. Широкомасштабне змалювання життя стародавніх греків, їхніх уявлень про світ та моральні закони в «Іліаді» та «Одіссеї».

«Іліада». Загальне уявлення про сюжет поеми. Епічне змалювання подій Троянської війни. Поетизація героїзму та подвигу, співчуття людському горю. Втілення в образах Ахілла й Гектора античного ідеалу воїна-героя. Характер узаємин богів і героїв у творі.

«Одіссея». Загальне уявлення про сюжет твору. Тема «Одіссеї» — історія повернення героя-мандрівника до рідного дому. Зображення перемоги людського розуму та винахідливості в епізоді боротьби Одіссея з циклопом Поліфемом. Втілення самовідданого жіночого кохання в образі Пенелопи. Фантастичні та побутові елементи у творі.

Теорія літератури. Поняття про епічну поему та її заспів, гекзаметр, епічний стиль (пластичність, постійні епітети, порівняння тощо).

Рекомендована література для додаткового читання:

З давньогрецької лірики (поезії Архілоха, Сапфо, Анакреонта).

З давньоримської літератури (2 год)

Публій Вергілій Марон (70—19 до н.е.).

«Енеїда» (в уривках) (2 год)

Загальні відомості про «золоту добу» римської культури та літератури. Короткі відомості про долю Верґілія.

«Енеїда». Історія створення та загальна характеристика сюжету. Творче наслідування Гомерових поем: «Одіссея» мандрів Енея та «Іліада» його битв. Поетизація римської доблесті, патріотичного служіння державі в «Енеїді».

Рекомендована література для додаткового читання:

Квінт Горацій Флакк. «Пам'ятник». Публій Овідій Назон «Метаморфози»: X, 1—105 — Орфей; X, 243-295 — Пігмаліон (уривки на вибір).

Тематичне оцінювання

3. ЛІТЕРАТУРА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ (3 год)

Огляд (1 год)

Доба середньовіччя як етап розвитку світової культури. Середньовіччя на Заході та Сході. Зв'язок європейської середньовічної літератури зі спадщиною античності та християнства. Провідні теми й жанри середньовічної літератури (релігійна література, хроніки, героїчний епос, лицарський роман, лірика трубадурів, поезія вагантів).З італійської літератури

Данте Аліґ'єрі (1265-1321)

«Божественна комедія»

«Пекло» (І, V, XXXIII) (2 год)

Данте Аліґ'єрі — поет і мислитель періоду переходу від середньовіччя до Відродження.

«Божественна комедія». Історія створення та загальні відомості про сюжет. Сутність назви та особливості композиції твору. Грандіозна панорама потойбічного світу, віддзеркалення сучасних автору політичних реалій та історичних подій. Духовний і моральний сенс подорожі героя. Алегоричне значення образів Поета, Вергілія, Беатріче. Дантова оцінка історій Франчески та Паоло, графа Уголіно. Христи­янські та античні традиції у творі.

Теорія літератури. Поняття про віршову строфу (терцину).

4. ЛІТЕРАТУРА ДОБИ ВІДРОДЖЕННЯ (6 год)

Огляд (1 год)

Сутність духовно-культурного перевороту, що відбувся в Європі в ренесансну добу. Його хронологічні межі; значен­ня терміна «Відродження». Відкриття цінності земного жит­тя й земного щастя людини — основа ренесансного гумані­зму та індивідуалізму. Ренесансний ідеал гармонійної осо­бистості. Титани Відродження: Леонардо да Вінчі, Мікеланджело, Рафаель Санті. Відображення ренесансного світосприйняття в творах Ф.Петрарки, Дж.Боккаччо, В.Шекспіра, М.Сервантеса.З англійської літератури

Вільям Шекспір (1564-1616)

«Гамлет, принц Датський». З сонетів (66, 116, 130) (5 год)

В.Шекспір — великий поет і драматург доби Відроджен­ня. «Шекспірівське питання». Розкриття особливостей ре­несансного сприйняття кохання в сонетах.

Шекспірівський театр як енциклопедія людських харак­терів, почуттів, пристрастей.«Гамлет». Філософсько-етична проблематика трагедії. Образ Гамлета — європейського інтелігента, індивідуаліста, носія ренесансних ідеалів. Трагедія його зіткнення зі злом реаль­ного світу. Проблема морального вибору й вчинку в творі. Уособлення в образі Офелії ренесансного ідеалу жінки.

Мотив помсти, його зв'язок із системою образів. Худож­ні особливості побудови трагедії («зволікання» дії, «спек­такль у спектаклі» тощо).Теорія літератури. Поняття про мотив, монолог як еле­мент композиції драми.

Рекомендована література для додаткового читання:

Ф.Рабле. «Ґарґантюа і Пантагрюель» (в уривках).

Тематичне оцінювання

 1. ЛІТЕРАТУРА XVII СТ.

(БАРОКО. КЛАСИЦИЗМ) (6 год)

Огляд* (3 год)

Відображення кризи ренесансних уявлень про гармоній­ну особистість та ідеальне суспільство в європейській куль­турі XVIІ ст. Інтенсивний розвиток природничих наук, роль_________________________

* Як текстуальні ілюстрації до огляду рекомендуються твори Л. де Гонгори-і-Арготе («До троянди»), Ф. де Кеведо-і-Вільєгаса («Ах, що життя? Хто відповість мені?»), П.Кальдерона де ла Барки («Які веселі й пишні на зорі...», уривки монологів Сехісмундо з драми «Життя — це сон»: «Ох, я нещасний! Ох, я безталанний...», «Все ж бо правда! Загнуздаем...») та ін. (3—4 твори на вибір).

відкриттів Галілео Галілея, Ньютона, Декарта, Лейбниця у формуванні нової картини світу. Видатні маляри XVII ст. (Караваджо, Веласкес, Рембрандт та ін.).

Література бароко: найяскравіші представники європейського бароко (Ф. де Кеведо-і-Вільєгас, Дж.Мільтон, Я.К.Гріммельсгаузен та ін.). Провідні теми й стильове новаторство барокової лірики (на зразках поезій Дж.Донна, Луїса де Гонгори-і-Арготе та ін.). Педро Кальдерон де ла Барка як особистість і митець барокової доби. Риси барокового світо­сприйняття та естетики в драмі «Життя — це сон».

Література класицизму: її видатні представники у французькій літературі (П.Корнель, Ж.Расін, Ж.-Б.Мольєр, Ж.Ларошфуко). Узагальнення теоретичних засад класицистичної літератури в трактаті «Поетичне мистецтво» Н.Буало (античність як естетичний канон, культ розуму, правило «трьох єдностей» у драмі, розмежування високих та низьких жанрів тощо).Теорія літератури. Поняття про бароко як добу й художній напрям.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка