Програма запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2011-2015 роки 1Скачати 124.91 Kb.
Дата конвертації24.04.2016
Розмір124.91 Kb.


Районна цільова Програма запобігання та лікування

серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2011-2015 роки
1. Загальна частина

Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання істотно впливають на тривалість життя населення, зумовлюючи третину причин інвалідності та дві третини всіх випадків смерті. У загальній структурі смертності країн Європи та Північної Америки питома вага серцево-судинних захворювань становить 40-50%, в Україні- більш як 63,0%, в області- 64,9%, в районі – 65,0%.

Причини раптової коронарної смерті, інфаркту міокарда, інсульту пов'язані з атеросклерозом. Результати досліджень свідчать про значне поширення факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань в Україні (у 33,5 % дорослих виявлена артеріальна гіпертензія, 56,8%- мають надлишкову вагу, 44 % чоловіків і 16,5% жінок палять).

Щороку в Україні реєструється близько 52 тис. випадків інфаркту міокарда, 100-120 тис. інсультів, 20 тис. аритмій, 4 тис. набутих вад серця та народжується більш як 3500 дітей із природженими вадами серця.

В районі відповідно щороку реєструється в середньому 61 випадок інфаркту міокарда, 129 випадків інсультів.
2.Мета Програми

Метою Програми є запобігання та зниження рівня захворюваності на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби, інвалідності та смертності від їх ускладнень, збільшення тривалості й підвищення якості життя населення.


3. Основні завдання Програми

- підвищення рівня обізнаності населення з питань кардіології та кардіохірургії шляхом проведення просвітницької роботи серед населення із залучення засобів масової інформації;

- забезпечення своєчасної ранньої діагностики серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань шляхом підвищення кваліфікації медичних працівників з питань раннього виявлення захворювань та забезпечення лікування хворих у спеціалізованих закладах;

- постійний моніторинг рівня захворюваності населення на серцево-судинні і судинно-мозкові хвороби та стану надання кардіологічної та кардіохірургічної допомоги населенню;

- визначення пріоритетним в організації надання кардіологічної і кардіохірургічної допомоги населенню матеріально-технічне забезпечення сучасним діагностично-лікувальним обладнанням та лікарськими середниками з урахуванням рівня, динаміки та структури захворюваності.
4. Шляхи та способи розв'язання проблеми

Забезпечити проведення первинної та вторинної профілактики шляхом:

- оснащення закладів охорони здоров'я сучасним діагностично-лікувальним обладнанням;

- підготовки висококваліфікованих спеціалістів;

- виявлення хвороб на ранніх, доклінічних стадіях;

- проведення сучасної медикаментозної терапії.

Забезпечити своєчасне надання спеціалізованої медичної допомоги шляхом:

- створення нових та дооснащення існуючих кардіологічних, кардіохірургічних та інсультних відділень сучасним діагностичним та лікувальним обладнанням для надання в повному обсязі спеціалізованої медичної допомоги у разі гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань (у тому числі інтервенційних та хірургічних методів);

- неухильного дотримання стандартів діагностики та протоколів лікування гострих серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на догоспітальному та госпітальному етапах з визначенням необхідного переліку діагностичних і лікувальних процедур.

Здійснити реабілітаційні заходи шляхом:

- впровадження стандартів та клінічних протоколів терапевтичного ведення хворих різного віку (антигіпертензивна та ліпідознижувальна, антиагрегантна та антикоагулянтна терапія);

- розвитку системи медичної реабілітації та трудової реадаптації хворих;

- створення системи реабілітації хворих після гострих інфаркту міокарда чи мозкового інсульту, кардіохірургічних, інвазійних, тромболітичних кардіологічних та неврологічних втручань з приводу серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань.5. Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- істотно підвищити рівень поінформованості населення щодо факторів ризику серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань та способів їх корекції;

- збільшити середню тривалість та якість життя населення;

- покращити спеціалізовану комплексну профілактику та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань;

- знизити рівень захворюваності на серцево-судинні та судинно-мозкові захворювання;

- знизити рівень смертності від інсультів на 5%, ішемічної хвороби серця- до 10%;

- зменшити рівень первинної інвалідності, зумовленої серцево-судинними і судинно-мозковими захворюваннями у працездатному віці до 30%.

6. Аналіз причин виникнення проблеми

та обґрунтування необхідності її розв'язання

Високий рівень смертності від серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань зумовлений:

- низьким рівнем оснащеності закладів охорони здоров'я спеціалізованим санітарним транспортом з необхідним обладнанням;

- недостатністю бюджетного фінансування для закупівлі обладнання, необхідного для своєчасної діагностики, лікування та надання інтенсивної допомоги, витратних матеріалів та сучасних дороговартісних лікарських засобів (тромболітики);

- обмеженою доступністю сучасних методів лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань (інвазійна кардіологія, інвазійна радіологія, кардіохірургія);

- недостатньою інформованістю населення про чинники ризику та можливість запобігання серцево-судинним і судинно-мозковим хворобам.

Серцево-судинні і судинно-мозкові захворювання є соціальною проблемою, для розв'язання якої необхідна державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів виконавчої влади.

7. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів районного бюджету.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми – 890 тис.грн.

Щорічне фінансування заходів Програми визначається, виходячи з конкретних завдань.8. Заходи, обсяги та джерела фінансування районної цільової Програми запобігання та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань на 2011-2015 роки
з/п

Найменування

заходу

Виконавець

Термін вико-нання

Орієнтовані обсяги фінансування,

тис. грн.

Очікувані

результати

всього


районний

бюджет

1.

Забезпечити сільські лікарські амбулаторії

необхідним медичним обладнанням (електрокардіографи, дефібрилятори)районний кардіолог центральної районної лікарні,

головні лікарі лікувально-профілактичних закладів району2011-2015

300,0

300,0

Покрашення якості діагнос-тики серцево-судинних хвороб

2011

60,0

60,0

2012

60,0

60,0

2013

60,0

60,0

2014

60,0

60,0

2015

60,0

60,0

2.

Забезпечити бригади швидкої та невідкладної медичної допомоги медичним обладнанням (електрокардіографи, дефібрилятори, кисневі інгалятори КІ 3-М) та лікарськими засобами (металізе)

завідувач відділенням швидкої медичної допомоги,

районний


кардіолог

2011-2013

48,0

48,0

Покращення

якості наданняпершої невідк-ладної медичної допомоги хворим з серцево-судинною патологією

2012

16,0

16,0

2013

32,0

32,0

3.

Забезпечити терапевтичне відділення ЦРЛ обладнанням (електрокардіограф, дефібрилятор)

районний кардіолог, головний лікар центральної районної лікарні

2012

32,0

32,0

Покращення якості діагнос-тики та надан-ня першої невідкладної медичної допомоги

4.

Забезпечити ЦРЛ лікарськими засобами для надання медичної допомоги при гострих коронарних синдромах тромболітиками та статинами

районний кардіолог, головний лікар центральної районної лікарні

2011-2015

425,0

425,0

Забезпечення дотримання протоколів лікування сер-цево-судинних та судинно-мозкових хвороб

2011

85,0

85,0

2012

85,0

85,0

2013

85,0

85,0

2014

85,0

85,0

2015

85,0

85,0

5.

Забезпечити кабінет функціональної діагностики необхідним медичним діагностично-лікувальним обладнанням

районний кардіолог, головний лікар центральної районної лікарні

2011-2015

80,0

80,0

Покращення якості діагнос-тики серцево-судинних та судинно-моз-кових хвороб

2011

-

-

2012

60,0

60,0

2013

-

-

2014

-

-

2015

20,0

20,0

6.

Забезпечити ЦРЛ тромболітиками для надання невідкладної допомоги при гострих ішемічних порушеннях мозкового кровообігу та іншими лікарськими засобами (нейропротектори, антикоагулянти)

районний невролог, головний лікар центральної районної лікарні

2011-2015

5,0

5,0

Дотримання протоколів лікування судинно-мозкових хвороб

2011

1,0

1,0

2012

1,0

1,0

2013

1,0

1,0

2014

1,0

1,0

2015

1,0

1,0

7.

Підготувати методичні матеріали для медичних працівників щодо проведення просвітницької роботи серед населення з профілактики серцево-судинних захворювань

районний кардіолог, районний терапевт центральної районної лікарні

2011-

2015


-

-

Підвищення обізнаності населення з питань запобігання захворюванням системи кровообігу

8.

Організовувати щороку в районі проведення заходів до Всесвітнього дня серця
2011-

2015

-

-

Підвищення

обізнаності

населення з

питань

запобігання

серцево-судинним

захворюваннямЗатверджено рішенням районної ради

від 18.08.2011 № 119-8/2011База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка