Програма з трудового навчання. 6 клас обов’язкова для вивчення складова навчальної програмиСкачати 182.35 Kb.
Дата конвертації02.05.2016
Розмір182.35 Kb.
ДО УВАГИ ВЧИТЕЛІВ ТЕХНІЧНИХ ВИДІВ ПРАЦІ!

2014/2015 н.р.

Програма з трудового навчання . 6 клас

ОБОВ’ЯЗКОВА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

Тематичний планРозділ і тема

Кількість годин
Обов’язкова для вивчення складова

26

1

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(2)
Тема 1.1. Види та призначення конструкційних матеріалів. Тонколистовий метал та дріт

2

2

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

(16)
Тема 2.1. Процес розмічання заготовок на листовому металі

4

Тема 2.2. Процес різання та обпилювання деталей із тонколистового металу

2

Тема 2.3. Способи з’єднання деталей із тонколистового металу

2

Тема 2.4. Процес вирівнювання, розмічання, різання та виготовлення виробів із дроту

4

Тема 2.5. Оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту

4

3

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)
Тема 3.1. Механізми і машини. Свердлильний верстат

2
Тема 3.2. Основи проектної діяльності

2

4

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)
Тема 4.1. Продукти харчування та їх склад

1

Тема 4.2. Гігієна житла

2

Тема 4.3. Догляд за волоссям

1
Варіативна складова

40

5

Варіативний модуль

20

6

Варіативний модуль

20

7

Резерв часу

4
Разом

70

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМАК-сть

год

Зміст навчального матеріалу


Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

2

Розділ 1. Основи матеріалознавства
2Тема 1.1. Види та призначення конструкційних матеріалів. Тонколистовий метал та дріт.

Поняття про виготовлення тонколистового металу на прокатних станах та його властивості. Види тонколистового металу (фольга, жерсть, покрівельна сталь). Застосування тонколистового металу в різних галузях господарства. Поняття про виготовлення та властивості дроту. Види дроту (мідний, алюмінієвий, сталевий), його застосуванняУчень: характеризує способи вигото-влення тонколистового металу та його властивості; розпізнає види тонколис-тового металу, способи виготовлення; характеризує види та застосування тонколистового металу;процес виго-товлення дроту; називає види і властивості дроту

2

16

Розділ 2. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту
4

Тема 2.1. Процес розмічання заготовок на листовому металі

Графічні зображення. Основні лінії на кресленні, нанесення розмі-рів, масштаб. Розгортка виробу.Читання графічних зображень. По-слідовність виготовлення виробу. Поняття про базову лінію. Прийо-ми розмічання заготовки виробу на тонко листовому металі. Інстру-менти для розмічання (слюсарна лінійка, кутник, рисувалка). Підго-товчі роботи до розмічання. Правка заготовки. Інструменти та при-стосування для правки тонколистового металу (киянка, рихтовочна плита тощо). Припуски на обробку та правила економного викори-стання тонколистового металу. Виконання розмітки заготовки на тонколистовому металіУчень: розпізнає типи ліній; характе- ризує поняття креслення; читає графі-чні зображення; розрізняє розгортки простих геометричних тіл; бґрунтовує необхідність використання базової лінії; економного використання тонколистового металу; пояснює послідовність виконання розмітки;

називає інструменти для правки та розмічання; виконує розмічання деталей на заготовці

2

Тема 2.2. Процес різання та обпилювання деталей

із тонколистового металу

Послідовність виготовлення деталей виробу з тонколистового металу. Прийоми різання тонколистового металу ручними ножицями, їх будова і принцип роботи. Види ножиць.

Напилки, їх будова, прийоми обпилювання деталей із тонколистового металу


Учень:виконує різання тонколистового металу з дотриманням прийомів безпечної праці; називає напилки, їх будову; застосовує прийоми роботи напилками; визначає послідовність виготовлення деталей з тонколистового металу

2

Тема 2.3. Способи з’єднання деталей із тонколистового металу. Види з’єднань деталей із тонколистового металу. Прийоми з’єднання деталей виробу однофальцевим швом. Інструмент та пристосування. З’єднання деталей виробу на заклепках. Види і призначення заклепок, інструмент та прийоми з’єднання

Учень:розрізняє способи з’єднання тонколистового металу; виконує з’єднання деталей однофальцевим швом і заклепками

4

Тема 2.4. Процес вирівнювання, розмічання, різання та виготовлення виробів із дроту. Вирівнювання та підготовка дроту до розмічання й обробки. Прийоми розмічання заготовок із дроту. Інструменти для різання дроту (плоскогубці, круглогубці). Прийоми різання різних видів дроту. Гнуття дроту.

Виготовлення виробу із дротуУчень:виконує вирівнювання дроту; застосовує прийоми вимірювання та розмічання дроту; називає інструмент-ти для різання дроту; пристосування для гнуття дроту; виконує різання та гнуття дроту; виготовляє виріб із до-триманням безпечних прийомів праці

4

Тема 2.5. Оздоблення виробів із тонколистового металу та дроту. Види оздоблення. Підготовка виробів до оздоблення.

Шліфування. Відомості про антикорозійні матеріали. Прийоми оздоблення виробів із тонколистового металу та дротуУчень: характеризує процес підгото-вки виробу до оздоблення; здійснює оздоблення металевих поверхоньОзнайомлення з професіями: жерстяника, покрівельника тощоОрієнтовний перелік об’єктів праці: підвіски для рам, коробочка для дрібних деталей, совок, декоративні квіти, головоломки з дроту, іграшки для новорічної ялинки, підставки для паяльника, кашпо, декоративний свічник тощо

3

4

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
2


Тема 3.1.  Машини і механізми. Свердлильний верстат

Поняття про механізми і машини, їх призначення. Механізми передавання і перетворення руху. Ведуча і ведена деталі в механізмі. Передатне число.

Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні


Учень:називає і розрізняє види з’єд-нань деталей; характеризує механізми передавання і перетворення руху;

розпізнає ведучі та ведені деталі;хара ктеризує передатне число;пояснює призначення свердлильного верстата; називає основні частини свердлильно-го верстата; дотримується безпечних прийомів керування верстатом

Тема 3.2. Основи проектної діяльності

Методи проектування: метод комбінування.

Інформаційні джерела. Пошук інформації (за варіативним модулем)

Учень: характеризує метод комбіну-вання; називає інформаційні джерела;

виконує пошук інформації;

застосовує метод комбінування

4

4

Розділ 4. Технологія побутової діяльності
1

Тема 4.1. Продукти харчування, їх склад

Роль харчування в житті людини. Поживні речовини, що містяться в продуктах харчування: білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини, вітаміни, вода. Значення поживних речовин. Вплив вмісту харчових продуктів на стан здоров’я людини та її зовнішній вигляд.Режим харчування підліткаУчень:називає продукти харчування, їх склад; характеризує складові про-дуктів харчування; пояснює вплив харчових продуктів на здоров’я та зовнішній вигляд людини;обґрунтовує режим харчування підлітка
2

Тема 4.2.Гігієна житла. Значення гігієни житла в житті родини.

Прибирання житла. Послідовність дій під час прибирання житла.

Миючі засоби та інструменти для прибирання житла. Догляд за меблями (м’якими та корпусними). Засоби для чищення м’яких меблів і догляду за корпусними меблями. Особливості догляду за побутовою відеотехнікою, скляними та дзеркальними поверхнями.

Побутова техніка для прибирання житла (пилосос, парові швабри, миючі пилососи, парогенератори тощо). Особливості користування побутовою технікою для прибирання житлаУчень:характеризує значення гігієни житла; визначає послідовність дій під час прибирання житла; називає інстру-менти, побутову техніку і миючі засоби для прибирання житла;

визначає матеріали для догляду за побутовою відеотехнікою; читає паспортні дані побутової техніки
1

Тема 4.3. Догляд за волоссям

Зовнішній вигляд волосся і стан здоров’я людини. Фактори, що впливають на стан волосся (неправильне харчування, фарбування, завивки, неправильний догляд).Предмети для догляду (гребінець, щітка, бігуді тощо) і засоби догляду за волоссям (шампунь, лосьйон тощо)

Учень: пояснює залежність стану волосся від здоров’я; називає і харак-теризує типи волосся; визначає тип волосся; вибирає предмети й засоби догляду за волоссям з урахуванням його типу

ДО УВАГИ ВЧИТЕЛІВ ОБСЛУГОВУЮЧИХ ВИДІВ ПРАЦІ!

2014/2015 н.р.

Програма з трудового навчання . 6 клас

ОБОВ’ЯЗКОВА ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СКЛАДОВА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИБлок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів

Тематичний планРозділ і тема

К-сть годин

Обов’язкова для вивчення складова

26

1

Розділ 1. Основи матеріалознавства

(4)
Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Текстильні матеріали рослинного походження

2

Тема 1.2. Властивості текстильних матеріалів

2

2

Розділ 2. Оздоблення виробів вишивкою

(14)
Тема 2.1. Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва

2

Тема 2.2. Основи побудови композиції у вишивці

2

Тема 2.3. Процес виготовлення вишитого виробу

10

3

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування

(4)
Тема 3.1. Механізми і машини. Швейна машина

2
Тема 3.2. Основи проектної діяльності

2

4

Розділ 4. Технологія побутової діяльності

(4)
Тема 4.1. Продукти харчування, їх склад

1

Тема 4.2. Гігієна житла

2

Тема 4.3. Догляд за волоссям

1
Варіативна складова

40

5

Варіативний модуль

20

6

Варіативний модуль

20

7

Резерв часу

4
Разом

70

Навчальна програмагод

Зміст навчального матеріалу

Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів

1

4

Розділ 1. Основи матеріалознавства
2


Тема 1.1. Види конструкційних матеріалів. Текстильні матеріали рослинного походження. Види конструкційних матеріалів. Натуральні волокна рослинного походження. Бавовняні, лляні тканини. Способи їх отримання. Полотняне переплетення ниток у тканинах.

Учень:називає різні види конст-рукційних матеріалів; розпізнає текстильні матеріали рослинного походження; пояснює способи отримання бавовняних, лляних тканин
2

Тема 1.2. Властивості текстильних матеріалів

Властивості текстильних матеріалів рослинного походження: геометричні, оптичні, механічні, технологічні, гігієнічні. Тканини для виготовлення вишитих виробів. Асортимент тканин і ниток для вишивання. Особливості вибору тканини і ниток для виготовлення вишитих виробівУчень:досліджує властивості текстильних матеріалів рослинного походження; характеризує особливості тканин і ниток для вишивання; обґрунтовує вибір матеріалів для виготовлення вишитих виробів

2

14

Розділ 2. Технологія виготовлення вишитих виробів
2

Тема 2.1. Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва

Традиційні види рукоділля і декоративно-ужиткового мистецтва. Вишивка як традиційний вид декоративно-ужиткового мистецтва. Види вишитих виробів. Регіональні особливості оздоблення виробів вишивкою. Знаки і символи в українській вишивці (сонця, води, берегині, продовження життя тощо)Учень:розрізняє види декоративно-ужиткового мистецтва; характеризує вишивку як традиційний вид декора-тивно-ужиткового мистецтва; розріз-няє поняття «вишивка» і вишивання»; пояснює значення знаків і символів в укра їнській вишивці; аналізує особливості традиційної вишивки свого етнографічного регіону

2

Тема 2.2. Основи побудови композиції у вишивці

Орнамент. Види орнаментів. Рапорт. Композиція виши-вки. Кольори у вишивці. Символічне значення кольору в українській вишивці. Поєднання в композиції вишивки візерунка, кольорової гами, технік вишивання, фактури матеріалу. Стилізація реальних форм. Ескіз візерунка для вишивання. Збільшення і зменшення візерунка для вишиванняУчень:називає основні види орнамен тів; визначає рапорт на орнаменті; характеризує поєднання в композиції вишивки візерунка, кольорової гами, різних технік вишивання та фактури матеріалу; пояснює прийоми стилі-зації реальних форм; виконує ескіз візерунка для вишивання
10

Тема 2.3. Процес виготовлення вишитого виробу. Види вишивальних швів: поверхнево-нашивні («штапівка», «хрес-тик», «занизування» тощо) та прозорі (мережка: «одинарний прутик», «подвійний прутик», «роздільний прутик»). Лічи-льна гладь (пряма, коса, качалочки) та вільна гладь (художня, декоративна, біла).Графічне зображення швів. Інструменти та пристосування для вишивання.Послідовність виконання ви-шивальних швів: «штапівка», «козлик», «оксамитовий», «хре-стик», «качалочки», «гладь» тощо.Вибір виробу та візерунка для вишивання. Визначення місця розташування візерунка на виробі. Економне використання тканини. Способи перенесен-ня візерунка вишивки на тканину. Способи обробки краю виробу (петельний шов, торочки тощо).Послідовність підго-товки й виготовлення вишитого виробу: вибір тканини, ниток, інструментів і пристосувань для вишивання; розмічання та перенесення візерунка на тканину; вишивання виробу; обробка краю виробу; остаточна обробка виробу.

Догляд за вишитими виробами (прання, підкрохмалювання, прасування та його особливості)
Учень:розрізняє види вишивальних швів:поверхнево-нашивні, прозорі те-хніки вишивання, лічильні та вільні види гладі; зображує графічно лічи-льні техніки вишивання; характери-зує особливості інструментів і присто сувань для вишивання; підготовляє матеріали, інструменти й пристосува-ння для вишивання;виконує вишиваль ні шви «штапівка», «козлик», «окса-митовий»,«хрестик», «качалочки», «гладь»; вибирає візерунок для виши-вання; підбирає тканину, нитки, інст-рументи, пристосування для вишива ння; визначає місце розташування ві-зерунка на виробі,послідовність виго товлення вишитого виробу та спосіб обробки краю виробу; дотримується технологічної по слідовності вигото-влення вишитого виробу; підготовляє матеріали, інструменти й пристосува-ння для виготовлення виробу; перено-сить візерунок вишивки на тканину; вишиває виріб із дотриманням безпе-чних прийомів праці; обробляє краї виробу; здійснює остаточну обробку вишитого виробу; називає правила догляду за виши тими виробами; пояснює особли вості волого-теплової обробки вишитого виробуОзнайомлення з професіями: мистецтвознавець, стиліст, дизайнер вишивки, вишивальник ручної і машинної вишивкиОрієнтовний перелік об’єктів праці: серветка, закладка, картина, панно, комірець тощо

3

4

Розділ 3. Основи техніки, технологій і проектування
2

Тема 3.1.  Машини і механізми. Швейна машина

Поняття про механізми і машини, їх призначення. Механізми передавання і перетворення руху. Ведуча і ведена деталі в механізмі. Передатне число.Види з’єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні

Учень: називає види машин, механізмів;визначає передатне число передачі; пояснює принцип дії швейної машини;характеризує механізми для передачі оберталь-ного руху;розрізняє типові та спеціальні деталі, види з’єднань2

Тема 3.2. Основи проектної діяльності

Методи проектування: метод комбінування.

Інформаційні джерела. Пошук інформації (за варіативним модулем)

Учень: характеризує метод комбіну- вання; називає інформаційні джере-ла;виконує пошук інформації; засто-совує метод комбінування
4

Розділ 4. Технологія домашнього господарювання
1

Тема 4.1.Продукти харчування, їх склад.Роль харчува-ння в житті людини. Поживні речовини, що містяться в продуктах харчування: білки, жири, вуглеводи, мінераль ні речовини, вітаміни, вода.Значення поживних речовин. Вплив вмісту харчових продуктів на стан здоров’я люди ни та її зовнішній вигляд. Режим харчування підлітка

Учень:називає продукти харчування, їх склад; характеризує складові продуктів харчування;

пояснює вплив харчових продуктів на здоров’я людини; обґрунтовує режим харчування підлітка
2

Тема 4.2. Гігієна житла. Значення гігієни житла в житті родини.Прибирання житла. Послідовність дій під час прибирання житла. Миючі засоби та інструменти для прибирання житла. Догляд за меблями (м’якими та кор-пусними). Засоби для чищення м’яких меблів і догляду за корпусними меблями. Особливості догляду за побутовою відеотехнікою, скляними та дзеркальними поверхнями. Побутова техніка для прибирання житла (пилосос, парові швабри, миючі пилососи, парогенератори). Особливості користування побутовою технікою для прибирання житла

Учень:характеризує значення гігієни житла; визначає послідовність дій під час прибирання житла; називає інструменти, побутову техніку й миючі засоби для прибирання житла;визначає матеріали для догляду за побутовою відеотехнікою;

читає паспортні дані побутової техніки
1

Тема 4.3. Догляд за волоссям.Зовнішній вигляд волосся і стан здоров’я людини. Фактори, що впливають на стан волосся (неправильне харчування, фарбування, завивки, неправильний догляд).Предмети для догляду (гребінець, щітка, бігуді тощо) і засоби догляду за волоссям (шампунь, лосьйон тощо)

Учень:пояснює залежність стану волосся від здоров’я; називає і характеризує типи волосся; визначає тип волосся; вибирає предмети й засоби догляду за волоссям з урахуванням його типу


База даних захищена авторським правом ©shag.com.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка